Tiskové konference

27. 2. 2017 15:37

Tisková konference po jednání vlády, 27. února 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás na začátek informoval o tom, že tento týden ve čtvrtek se ve Varšavě sejde mimořádně schůzka předsedů vlád zemí skupiny V4. Tím hlavním tématem, o kterém chceme mimořádně ve Varšavě ve čtvrtek jednat, je otázka rozdílné kvality potravin v rámci Evropské unie. My jsme o té věci v předcházejících dnech komunikovali s jednotlivými předsedy vlád a shodli jsme se na tom, že ten problém, kdy stejné potraviny od stejného výrobce jsou vyrobeny z méně kvalitních surovin v rozdílném poměru obsažených složek, to znamená, setkáváme se velmi často s tím, že potraviny, stejné potraviny od stejného výrobce, jsou kvalitnější a jsou prodávány kvalitnější v Německu, jsou prodávány kvalitnější třeba v Rakousku a jsou prodávány jako méně kvalitní v České republice, na Slovensku nebo i v dalších zemích skupiny V4. Vzhledem k tomu, že jsme součástí jednotného evropského trhu, vzhledem k tomu, že by snad pro všechny občany Evropské unie měly platit stejné standardy, domníváme se, že je na čase, abychom jako země V4 toto téma akcentovali, abychom ho zvedli, abychom ho zviditelnili. Samozřejmě, není to poprvé, i jako Česká republika jsme se snažili toto téma otvírat v minulosti. Zařadili jsme například toto téma i na jednání ministrů zemědělství rozšířené V4 v dubnu 2016. Byli o tom informováni další členové příslušné rady Evropské unie, nicméně my tu stávající reakci Evropské komise pokládáme za neuspokojivou. Rádi bychom zdůraznili, že jako země, které jsou tou rozdílnou kvalitou potravin výrazně zasaženy, máme zájem na tom, aby Evropská komise tomuto tématu věnovala potřebnou pozornost. Já jsem dnes ráno ještě o tom, o té schůzce, mluvil s polskou premiérkou. Požádal jsem ji, aby na to jednání V4 přizvala i zástupce Evropské komise, to znamená, abychom o té věci mohli přímo hovořit. Když už se sejdeme na základě tohoto důležitého tématu, budeme ve Varšavě přirozeně také mluvit o přípravě setkání v Římě. Já bych byl velice rád, kdyby před tím jednáním, které se bude zabývat budoucností Evropské unie, měla V4 společnou pozici, čili očekávám, že bychom se mohli ve čtvrtek ve Varšavě dohodnout na společných principech, které bude V4 prosazovat, pokud půjde o prohlášení z Říma, to znamená, o náčrt toho, jaká by měla být budoucnost Evropské unie, čili tolik jedna informace do začátku.

Dovolte mi, abych se nyní vrátil k dnešnímu jednání vlády. Já jsem rád, že vláda dnes rozhodla o dodatečném financování oprav silnic II. a III. třídy v letošním roce. Jak jistě víte, tak na rozdíl od minulosti naše vláda zahájila novou praxi, která je vstřícná vůči krajům. My jsme začali krajům postupně poskytovat peníze navíc na opravu „dvojek“ a „trojek“. Poprvé peníze byly poskytnuty v roce 2015, posléze byly poskytnuty v roce 2016. Dohromady v těchto dvou letech bylo poskytnuto více než 7 miliard korun na „dvojky“ a „trojky“ navíc oproti tomu, co kraje mají k dispozici. Dnes se vláda shodla na tom, že umožní poskytnutí tří miliard korun v roce 2017. Je to tedy stejná částka, jako byla poskytnuta v loňském roce. 2,5 miliardy korun nalezl ministr dopravy v rámci rozpočtu fondu dopravy, půl miliardy korun se dnes rozhodla poskytnout vláda navíc z vládní rozpočtové rezervy. Takže po dnešku už je jasno. Kraje samozřejmě mohou začít aktualizovat, shromažďovat připravené akce a další komunikace pak bude probíhat mezi kraji a fondem dopravy, potažmo mezi kraji a Ministerstvem dopravy. Já chci zmínit v té souvislosti ještě jednu důležitou věc. My, když jsme tady měli naposledy jednání s kraji, tak jsme také kraje upozornili na fakt, že více než 10 miliard korun je na investiční akce na „dvojkách“, v některých případech také na „trojkách“, připraveno i v integrovaném regionálním operačním programu, to znamená, kraje kromě této možnosti prostředků z fondu dopravy v rozsahu tří miliard letos mají možnost podat žádosti směrem k výzvám, které vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj a je tam připraveno více než 10 miliard korun na rekonstrukce silnic II. a III. třídy v návaznosti na páteřní infrastrukturu, ale jsou to peníze, které kraje budou moci získat z prostředků z Evropské unie.

Pokud jde o tu debatu, která byla vedena o vládní rozpočtové rezervě, já chci jenom připomenout, že vládní rozpočtová rezerva má 4 miliardy korun, nebo měla na začátku letošního roku, a jsou to peníze, se kterými by vláda měla vystačit na celý rok z hlediska tedy financování neočekávaných nebo neplánovaných výdajů, čili po dnešku z těch čtyř miliard korun je uvolněno zhruba půl miliardy korun a ty zbylé finanční prostředky tam samozřejmě zůstávají pro potenciální další neočekávané nebo neplánované výdaje. Přece jenom do konce kalendářního roku ještě zbývá osm měsíců.

Ještě dvě poznámky. Já mám radost, že se dnes podařilo na vládě dosáhnout shody, která se týká zvýšení dlouhodobé nemocenské. Ty parametry konkrétní zřejmě uvede paní ministryně Marksová. Já chci jenom připomenout, že my jsme v koalici vedli debatu o možnosti obnovit vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Tady jsme se s koaličními partnery nedohodli, to znamená, ani v koaliční smlouvě tato věc není upravena, protože se na tom neshodli ani sociální partneři, takže v situaci, kdy se nepodařilo najít řešení, pokud jde o obnovení výplaty nemocenské v prvních třech dnech nemoci, tak jsme se dohodli v koalici, že se pokusíme alespoň zlepšit situaci lidí, kteří jsou nemocní déle než 30 dnů, respektive déle než 60 dnů. Paní ministryně Marksová měla připravit varianty a dneska se vláda na jedné z těch variant shodla. Předpokládám tedy, že následně paní ministryně připraví pozměňující návrh, který budeme chtít jako koalice schválit v Poslanecké sněmovně tak, aby se lidé dočkali vyšší nemocenské, pokud jsou dlouhodobě nemocní, už od roku 2018. Já to pokládám za další důležitý cíl naší vlády. My jsme si ve vládě řekli, že chceme zlepšit sociální podmínky pro naše občany, že chceme zlepšit postavení zaměstnanců a myslím si, že zvýšení dlouhodobé nemocenské je další výrazný krok a pozitivní krok, který jsme směrem k zlepšení postavení zaměstnanců učinili.

A možná poslední téma, které bylo předmětem delší debaty na dnešním jednání vlády. Asi víte, že skupina poslanců – pan poslanec Roman Váňa, ministr vnitra Milan Chovanec, pan poslanec Igor Jakubčík a další – předložili novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Tuto novelu inicioval ministr vnitra. Cílem předloženého poslaneckého návrhu je zapracovat do ústavního zákona o bezpečnosti České republiky oprávnění občanů České republiky nabývat, držet a nosit zbraň a střelivo v rámci zajišťování bezpečnosti České republiky. Reaguje se jednak na tedy zhoršující se bezpečnostní a politickou situaci a také na možnosti, tedy lepší definici možností, zapojit jednotlivé občany do ochrany bezpečnosti státu. Dneska vláda se neshodla na žádném stanovisku k této novele, čili to hlasování bylo rozdílné. Sociální demokracie hlasovala pro kladné stanovisko, nicméně, ani kladné stanovisko, ani neutrální stanovisko, ani negativní stanovisko nezískalo na vládě dostatečnou podporu, čili vláda tedy nepřijala dnes k tomuto návrhu žádné stanovisko a rozhodne Poslanecká sněmovna v tom dalším jednání. Děkuju.

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: Já bych měla takovou malou poznámku k té dvojí kvalitě potravin. Já když jsem poprvé tuto informaci řekla asi tak před rokem na shromáždění ministrů a ministryň práce a sociálních věcí, tak ti lidé pak za mnou chodili a ti z těch starých členských zemí to slyšeli poprvé, protože oni si vůbec nebyli vědomi, že něco takového ještě v dnešní Evropě existuje, a musím říct, že moje děti u jednoho nejmenovaného výrobku požadují, aby ho rodiče vozili z Německa nebo z Rakouska, protože už i za prvé na pohled a za druhé na chuť je to prostě jiné a poznali to ty děti i velmi dobře. Myslím, že to by opravdu už nemělo dlouho trvat, tato situace.

Tak a teď co se týče té schválené varianty zvýšení nemocenského při dlouhodobé nemoci. Já jsem velice ráda, že se vlastně koalice shodla na jedné z těch variant. Nakonec byla shoda na variantě, která vrací tu dlouhodobou nemocenskou před rok 2009, protože od roku 2009 doteď vlastně platí ta verze, která byla velmi seškrtána v době krize a v době škrtů pravicových vlád. Já osobně bych samozřejmě ráda viděla variantu ještě ambicióznější, která by těm lidem, kteří jsou nemocni 30 a více dnů, dala jaksi ještě vyšší tu náhradu mzdy, ale bohužel to byly varianty, které byly dražší a pro které hlasovali jen ministři a ministryně za ČSSD, nicméně i tak si myslím, že to pro dlouhodobě nemocné je velice dobrá zpráva a já bych ráda zdůraznila, že jestliže je člověk opravdu dlouhodobě nemocný 30 a více dnů, tak lze jen těžko předpokládat, že něco takového simuluje a že by snad tito lidé nějak podváděli. Děkuji.

Dan Ťok, ministr dopravy: Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád dokumentoval tři body. Ministerstvo dopravy dneska předložilo už podruhé návrh na zajištění financí pro „dvojky“, „trojky“. Náš návrh byl 4 miliardy – 2,5 miliardy ze státního fondu, které jsme tradičně našli, 1,5 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Tento náš návrh bohužel neprošel. Je to škoda pro ty silnice, nicméně respektuji, že vláda se tímto způsobem rozhodla. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že Ministerstvo dopravy za poslední tři roky našlo ve vlastních rezervách peníze ve výši téměř deseti miliard, které ještě nikdy žádná vláda nedala, takže si myslím, že to je věc, kde se ukazuje, že nám záleží ne jenom na silnicích, které jsou v naší gesci, ale i na všech dalších. Doufám, že to řidiči všechno vyzkouší, že to ocení na těch opravených silnicích. Dále jsme měli bod ustavení hodnotících komisí na silnicích 1/(60)58 u Příboru. Tady je ukázka, že Ministerstvo dopravy rovněž pokračuje v přípravě ne jenom těch velkých staveb, ale i těch menších staveb a že se stavět v tomto roce bude.

Jako poslední bod vláda projednala informaci Ministerstva dopravy o dalším fungování registru, centrálním registru vozidel. Tento centrální registr vozidel vzhledem k rozsahu utajované části bude vyjmut z gesce zákona o veřejných zakázkách a bude zadán jako utajovaná zakázka jednomu zájemci. Děkuju.

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: Já jenom ještě zopakuji ta čísla, abychom viděli přesně, o čem mluvíme. V současné době každý, kdo je nemocný, od 15. dne tak pobírá 60 % toho tzv. denního vyměřovacího základu, a v té variantě, kterou dnes schválila vláda, od 15. do 30. dne je to 60 %, od 31. do 60. dne nemoci je to 66 % a od 61. dne dále je to 72 %.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter