Tiskové konference

29. 11. 2018 11:06

Tisková konference po jednání vlády, 29. listopadu 2018

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a ministryni financí Alenu Schillerovou. O úvodní slovo poprosím pana ministra Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr financí: Děkuji. Dámy a pánové, dobré ráno. Máme za sebou jednání vlády, které z mého pohledu bylo spíše technické. Chci vás informovat o jednotlivých bodech, které jsme projednali, a samozřejmě potom bude prostor pro vaše dotazy. Nejprve tedy proběhlo jednání Výboru pro Evropskou unii. Tam jsme se zabývali zaprvé mandátem pro pana předsedu vlády na summit členských státu skupiny Přátel koheze, který probíhá v Bratislavě, a poté jsme vyslechli informaci pana guvernéra České národní banky, která se týkala záměru Bulharska vstoupit do mechanismu ERN2.

Tolik tedy k výboru pro Evropskou unii. A co se týká vlastního jednání vlády, tak jsme posoudili návrh poslanců Jana Farského a dalších na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů. K tomu vám detaily řekne paní ministryně financí. Vláda schválila systemizaci služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019. K tomu z mojí strany pár slov, jestli dovolíte.

Celkem podle zákona o státní službě bude k lednu 2019 77 812 systemizovaných míst, z toho bude 70 183 služebních a 7 629 pracovních. Celý ten materiál zpracovalo Ministerstvo vnitra na základě konzultace s jednotlivými rezorty podle zákona o státní službě a počet systematizovaných míst klesá. V porovnání se současností je tam pokles o nějakých 850 míst. Takže vláda plní, co slíbila, že bude postupně snižovat počet úředníků.

Rovněž jsme tedy na základě rezignace odvolali státního tajemníka na Ministerstvu průmyslu a obchodu a vyhlásíme nové výběrové řízení. Rovněž jsme probrali rámcovou dohodu o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Maroka.

Tolik asi k těm hlavním bodům, které vláda projednávala. Samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak já jsem připraven- A ještě poprosím paní ministryni.

Alena Schillerová, ministryně financí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych jen doplnila, že prvním bodem jednání vlády byl návrh poslanců Farského, Rakušana, Kovářové a dalších na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů. Vláda tento návrh zamítla, a to ze zcela jasných a praktických důvodů. V podstatě poslanecký návrh navrhoval, aby se během pěti let z Prahy přemístilo 23 centrálních úřadů. To znamená asi 5 000 kvalifikovaných pracovních míst, na jejichž mzdy se zhruba alokuje ročně 2, 6 miliardy korun. Přičemž tento návrh v žádném případě není propracován do té míry, aby bral v úvahu, že byly zřízeny centrální úřady v Praze z jasných důvodů. Z těch důvodů, že zde je celá řada možností kvalifikovaně obsadit tyto úřady, že tyto úřady vzájemně spolupracují, je mezi nimi tedy provázanost.

To znamená, že by došlo poměrně necitlivým způsobem v hromadném měřítku k tomu, že by byla celá řada orgánů přesídlena, já zde mám jejich výčet, do různých krajských měst, kde bychom měli velký problém obsadit tyto úřady, a obávám se, že v tomto měřítku a v této fázi přípravy by to vedlo k destrukci v oblasti veřejné správy.

Nicméně v rámci debaty členové vlády dospěli k tomu, že je možné v některých dílčích případech uvažovat o přesunech, ale musí se to dobře připravit ve spolupráci s rezorty. Jen pro vaši informaci, v rámci připomínkové řízení k tomuto návrhu přišla v podstatě ze všech připomínkových míst negativní stanoviska. Takže to byl základní důvod, proč byl tento návrh odmítnut: v takto masivním měřítku, v této formě přípravy s tím, že vláda a její jednotliví členové se některým dílčím úpravám budou v budoucnosti věnovat.

Děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter