Tiskové konference

29. 9. 2010 15:59

Tisková konference po jednání vlády, 29. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky, prosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.
Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes projednala celou řadu bodů, které měla na programu, já bych si dovolil zdůraznit některé z nich, v prvé řadě bych chtěl říci, že vláda ČR schválila novelu zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách, tady chci zdůraznit, že hlavní materii tohoto zákona je rozšíření možnosti regulace ze strany obcí v této oblasti, kde se vláda snaží odpovědět na požadavky samospráv pro které je provozování loterijních her velmi často zdrojem vážných problémů. Novela rozšiřuje pravomoc obcí tak, že budou moci obecně závaznou vyhláškou regulovat na svém území nejenom provozování výherních hracích přístrojů, ale také sázkové hry v kasinech, loterie a jiné podobné hry. Mezi tato zařízení, která takto budou regulována, patří i interaktivní video-terminály. Novela také podřazuje turnaje v určitých karetních hrách s vysokou částkou pod režim sázkových her, které lze provozovat pouze v kasinech, provozování sázkových her nesmí být povoleno ve školách, zařízeních sociální a zdravotní péče, vdovách v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy, registrovaných církví či registrovaných náboženských obcí. Vláda dnes schválila jen dílčí právní úpravu, současně se dohodla, že ministerstvo financí předloží nové kompletní znění zákona o loteriích tak, aby mohl vstoupit v účinnost 1.1. 2012. Z dalších důležitých norem, které vláda schválila je návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011, podrobnosti řekne pan ministr práce. Zde chci zdůraznit, že vláda rozhodla o zvýšení základní výměry důchodů o 60 korun a procentní výměry o 3,9 %, že to bude znamenat, že se průměrný důchod zvýší o 371 korun a dosáhne v příštím roce částky 10 494 korun, celkové náklady na tuto valorizaci budou téměř 12,9 miliardy korun. Vláda vycházela z toho, že došlo ke splnění valorizační podmínky, protože nárůst cen, který v tomto případě musíme počítat od poslední valorizace z léta roku 2008, tedy od srpna 2008, došlo k nárůstu do července letošního roku o 2,2 %. Současně byly schváleny i návrhy nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 a také návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu a výše přepočítávacího koeficientu. Současně vláda také schválila návrh, kterým se budou odstraňovat škody a obnovovat části území ČR poškozených povodněmi v srpnu 2010. zde vláda rozhodla o uvolnění až 4 miliardy korun s tím, že se současně vláda vzala na vědomí údaje o zpřísněném rozsahu škod a že toto zpřesnění bude dále přicházet s tím, že na jednotlivé částky považuji za důležité zdůraznit, především program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Tam půjde 2,3 miliardy korun, je to program ministerstva pro místní rozvoj a také 1,2 miliardy na program ministerstva zemědělství Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku. Vláda také schválila rozpočet SFDI na příští rok a střednědobý výhled na rok 2012 a 2013, podrobnosti řekne pan ministr dopravy s tím, že vláda se současně dohodla, že pan ministr dopravy předloží do konce roku strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Chceme určit prioritní akce, které jsou z celostátního hlediska klíčové pro rozvoj dopravní infrastruktury. Naší společnou ambicí je veřejnosti představit naprosto transparentní způsob rozhodování, tedy bude sestaven jakýsi žebříček „TOP100“ jednotlivých staveb s tím, že ve chvíli, kdy na základě reformních kroků jednání o operačních programech, především Doprava, bude znám objem peněz, tak z toho žebříčku půjde jasně určit čáru, kde projekty, které budou nad ní, tak budou realizovány, které budou pod ní, tak bude veřejnosti zřejmé, že na ně prostředky nebudou. Je to pokus o transparentní rozhodování, aby bylo jasné, které stavby se uskuteční, které jsou definovány jako prioritní a aby se tak zamezilo spekulacím, že se někdy staví tam, kde to až tak potřeba není jenom proto, že třeba náležité lobbyistické zájmové skupiny či stavební firmy si to umí takzvaně obšlápnout a tomuto podezření se chceme touto transparentní procedurou vyhnout, tedy do konce letošního roku bude sestaven tento seznam priorit. Současně vláda také dnes souhrnně vyhodnotila vývoj hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2009, zpracované na základě výročních zpráv a účetních uzávěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2009, tady chci zdůraznit, že celkové příjmy systému všeobecného zdravotního pojištění dosáhly v loňském roce zhruba 212 miliard korun, výdaje dosáhli téměř 219 miliard korun. Tedy je tu evidentní že se jedná o záporné saldo příjmů a výdajů ve výši téměř 6,5 miliardy korun. Což v meziročním srovnání proto kladnému sladu v roce 2008 znamená pokles o 17 miliard korun. Mimojité tento údaj tu říkám proto, aby bylo jasné, že ČR potřebuje reformu zdravotnictví, z vývoje výběru pojistného je to naprosto evidentní, pouze se dívat na ten vývoj, který tu běží, tedy nechat padat systém zdravotního pojištění do stále hlubšího deficitu, což by ve svém důsledku znamenalo velmi razantní omezování lékařské péče. Tolik tedy zdůraznění některých důležitých bodů a já poprosím ministra práce Drábka, aby uvedl podrobnosti k těm důchodovým záležitostem a potom pan ministr dopravy Bárta by řekl něco k SFDI. Pane ministře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobré odpoledne, já jen stručně doplním pana premiéra, protože ta důležitá čísla už byla řečena, já bych chtěl jen zdůraznit, že schválení valorizace důchodů vládou znamená nárůst reálné úrovně důchodů o 1,4 procenta, protože pokud za poslední období od minulé valorizace je index inflace na úrovni 2,2 % a my jsme dnes rozhodli o zvýšení důchodů o 3,66 %, tak to znamená nárůst reálné hodnoty důchodů pro další období. Současně s tím vláda rozhodla o navýšení příspěvků k důchodům, které se týkají účastníků odboje a těm, kteří byli postiženi křivdami komunistického režimu, takže těm 23 000 osob, kterých se týká zvláštní příplatek, tak tento bude také navýšen o 3,9 %. V souvislosti s těmi úpravami možná ještě doplním, že pro rok 2011 vláda stanovila nové redukční hranice pro výpočet důchodů. První posunula z částky 10500 na 11000 korun, druhou posunula z 27 000 na 28 200 korun, k tomu je potřeba jenom dodat, že tyto redukční hranice pravděpodobně ještě v průběhu roku 2011 dojdou změny v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ohledně zrušení redukčních hranic k 1.10.2011. Takže můžeme očekávat, že tyto redukční hranice, které jsou stanovené od 1.1.2011 budou v účinnosti do 30.9.2011.

Vít Bárta, ministr dopravy: Dámy a pánové, dobrý den. Já mám dnes velmi milé zprávy a t je to, že jestliže pro rok 2011 jak už bylo řečeno je SFDI krácen o -35 %, což je dobré vnímat v kontextu toho, že paradoxně oněch 13 miliard, které posíláme na důchody odpovídá té samé částce, kterou pro příští rok bereme ze SFDI. Ono to číslo je svým způsobem i příslovečné proto, že předikovat a připravit dobře sociální a zdravotní reformu vyžaduje čas a i nám na ministerstvu dopravy dává tento hubený rok 2011 možnost jaksi napravit reputaci ministerstva dopravy z hlediska dobrého hospodáře a já mám potřebu poděkovat panu premiérovi a ministrovi financí a celé vládě za to, že pro rok 2012 a 2013 ve střednědobém výhledu dochází, nebojím se říci k zásadnímu navýšení příjmů SFDI a to o více než 10 miliard korun v každém roce. Je zapotřebí zdůraznit to, že tak se činí na základě rozpočtu a rozpočtového výhledu do kterého nejsou ještě promítnuty reformy a zásadní reformní kroky, které tato vláda musí provést a o to více děkuji této vádě za odvahu toho, že ta zásadní navýšení je v tom rozpočtovém výhledu pro rok 2012 a 2013 promítnuto. Nebojím se říci, že je to nejzásadnější změna a navýšení nějaké rozpočtové položky pro rok 2012 a 2013 jak ho můžeme porovnávat s rokem 2011 a já pevně doufám, že to je jasný signál o tom, že tato vláda chce investovat do rozvoje dopravní infrastruktury. Nicméně je dobré zdůraznit to, že tak jak tento dokument vzniknul, vznikl tak, že přesto 130 miliard korun se předpokládá, že do dopravní infrastruktury bude investováno z privátních zdrojů jako tzv. PPP projekty. Ať už se mluví o R35, D1 nebo D3, to jsou projekty, které se stále považují jako PPP projekty což znamená, že vedle navýšení vlastních příjmů SFDI ze zdrojů státu, není jen jediným zdrojem o kterém se uvažuje. Druhým základním zdrojem je též i zvýšení příjmů z mýtného, které pro vaši představu v roce 2012 a 2013 má znamenat další 4 miliardy korun ve prospěch SFDI. Proti 33 miliardám, které jdou z národních prostředků pro rok 2011, v roce 2012 a 2013 to bude 47 miliard korun, jak v roce 2012 i 2013. Mne v následujících dnech čekají dvě veselé povinnosti, jednou z nich je dokončit návštěvy jednotlivých krajů, které každý pátek provádím a tento pátek mne čeká Olomoucký kraj a Vysočina, další pátek Střední Čechy a Praha a postupně bych tím měl zakončit za ten první kvartál svého snažení a návštěvy všech regionů a krajů, kde v zásadě ve všech krajích s Asociací krajů, SFDI, ministerstvo dopravy a s velkými statutárními městy otevřelo zásadní debatu o tom, jaké stavby v rámci krajů jsou prioritní a nejsou. Je to důležitý podklad, který naopak v tom druhém kvartálu navazuje na úkol, který já s radostí od pana premiéra přijímám a to je dále rozpracovat ten koncepční dokument, kde nejenom v následujících letech do konce vládního období, ale i v čase delším, pan premiér navrhl rok 2020 a já jsme přesvědčen, že to je datum, ke které se budeme snažit opravdu tu superkoncepci opravdu naplánovat a do konce prosince vykomunikovat s širokou veřejností, hospodářským výborem sněmovny a pochopitelně na začátku ledna příštího roku mohl tento dokument jít do vlády. Doplním a dovolím s i říci to, že opravdu takovýto dokument tady v minulých letech několikrát vznikl, nicméně, vždy měl zásadní limit a to byly finanční prostředky, které do dopravní infrastruktury budou dávány. Ambice tohoto dokumentu je v zásadě opačná, tedy sestavit priority a teprve na základě priorit být připraveni dle výkyvů příjmů SFDI postupně umořovat tento seznam staveb a tím tento strategický dokument vyvázat z té přímé závislosti na tom, jestli v roce 2016, 2017 půjdou od státu do SFDI konkrétně vysoké finanční zdroje. Druhou mou povinností v následujících dnech je v pondělí navštívit Brusel a tak jak jsem předkládal první základní ekonomickou vizi rozvoje infrastruktury v ČR, budu v Bruselu jednat o přesměrování jednotlivých finančních prostředků z železnice na silnice, ale neznamená to jejich definitivní přesměrování, ale spíše jinou časovou posloupnost, kdy bychom chtěli více prioritně investovat na silnici. Přesto, podotýkám a uklidňuji ekologickou veřejnost, že většina peněz zůstává ve prospěch železnice a nikoliv silnice. Pro vaši představu, ty poměry by měly být změněny tak že přes 55 % prostředků z EU by mělo jít ve prospěch železniční dopravní cesty. Je milou mou povinností v této souvislosti ještě zmínit to, že vedle diskuse, které mne čeká a která není ve stylu oznamovacím, ale vyjednávacím, tedy že i tam budeme jednat a zatím je nad touto vizí otazník z hlediska dohod, které učiníme. Já si dnes opovažuji prozradit z té superkoncepce jednu základní myšlenku, která zde v tom dokumentu je patrná na každém místě a to je to, že celkově je ambicí ČR dokončit dopravní infrastrukturu na napojení na naše sousedské státy. A druhá teze dokumentu je silná akcentace obchvatů měst a obcí jako věc, která byla do teď opomíjena ve stylu my tu budeme stavět dálnici, tak zatím nebudeme stavět obchvat, protože až tu postavíme dálnici, tak je tento obchvat součástí této komunikace. My máme ambici ty priority otočit a prioritně stavět ty části, které budou součástí obchvatů měst a obcí a teprve následně dokončovat vlastní dopravní infrastrukturu. To je vše. Děkuji.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, vaše otázky. Právo.

Právo: Jednu aktuální na pana premiéra, v novinách došlo k výměně názorů mezi prezidentem a minstrem zahraničí ohledně vyjednané výjimky z Listiny práv EU, prezident ministrovi nevěří, že by výjimku prosazoval, kdyby byla ohrožena? A chci se zeptat, jak spor vnímáte a zda považujete prezidentovi obavy za oprávněné? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já se přiznám, že jsem dnes noviny nečetl, takže výroky, které tam jsou nebudu komentovat. Děkuji.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, televize Nova.

Televize Nova: Já mám otázku na pana premiéra, jestli došla řeči na případné dovolání Renáty Vesecké? A pokud ne, kdy byste to mohli rozhodnout?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nepřišla na to řeč a čas přijde v pravý okamžik.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pan redaktor Šindelář, ČTK.

ČTK: Na pana ministra dopravy, jenom pro ujištění, to celkové číslo výdajů SFDI je 61,3 miliardy? Je to tak?

Vít Bárta, ministr dopravy: Ano, potvrzuji. Je to 61,3 miliardy korun. A 33 miliard ze státních zdrojů v roce 2012, z těch 33 je to +14 miliard, deset od státu a čtyři z mýtného.

ČTK: Můžete potvrdit informaci, že od příštího roku by se mělo zvyšovat o čtvrtinu mýtné na dálnicích? Jak dopadly vaše dva další body, zákon o pozemních komunikacích a zákon o drahách? Děkuji.

Vít Bárta, ministr dopravy: Děkuji za otázku. Jednoznačně můžeme potvrdit to, že dojde ke zvýšení mýtného. Dokument, který jsme předložil na vládu jako rozpočet SFDI už s těmito příjmy počítá, dojde ke zvýšení mýtného v příštím roce o 25 % v těch dalších letech bych to nerad komentoval, protože jednáme s příslušnými zástupci protistrany tak, abychom jednali v maximální možné shodě. Co se týče ostatních dokumentů, to byly transpozice, tedy převod evropského práva do české legislativy týkající se z velké části ČD a tyto byly vládou akceptovány. Já podotýkám, že jsem je předkládal podruhé, protože jsem je poprvé předkládal v srpnu s tím, že byly pochybnosti o tom, jestli v souvislosti s akceptací těchto dokumentů nedojde k prodražení dopravní infrastruktury na železnici. V důvodové zprávě jsme během měsíce zvolili určitá slovíčka, která by takovýmto obavám měla čelit, ba dokonce je v této legislativní činnosti vytváříme jakýsi drobný prostor v řádku promile, snížit náklady na výstavbu železnice v ČR. Co se týče zákona o pozemních komunikacích, ten má dvě části, jedna je transpoziční, jedná se o jakési audity bezpečnosti na silnicích. Druhá část je zásadní z hlediska zvýšení kompetence celní správy a Policie, z hlediska vymáhání mýtného na dálnicích a vah, které zde jsou a tento dokument opětně vláda přijala.

ČT: Já bych se chtěl zeptat, zda by přeci jen mohl upřesnit, kdy přijde ten správný okamžik? A druhá otázka, pan Čunek dnes zveřejnil studii či materiál, který vyvrací materiál, na jehož základě byl obviněn původně, co tomu říkáte, že nový znalecký posudek konstatuje něco jiného a co by se mělo dít dál? Měl by se celý jeho případ znovu prověřovat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Každý má právo na svoji obhajobu i pan Jiří Čunek, to je v pořádku. Já si myslím, že pokud se objeví nové skutečnosti, tak v případném občanskoprávním sporu tak i trestním řízení, nové skutečnosti musí být vzaty v potaz a je to otázka na příslušné orgány, nakolik to vezmou v potaz. Nepřísluší předsedovi vlády, aby nějak urgoval soudy či státní zastupitelství, aby konaly tak či onak. Co se týče řešení pozice Nejvyššího státního zástupce, tak to musí být vyřešeno kompletně, tedy musí být jasné kdo a v jakém termínu povede Nejvyšší státní zastupitelství, ve chvíli, kdy bude dospěno k definitivnímu řešení, tak veřejnost bud informována.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední dvě otázky, televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, otázka na pana premiéra a ministra práce a sociálních věcí, opozice tvrdí, že zvýšení důchodů je příliš nízké s ohledem na to, jak stoupají ceny léků, elektřina. Myslíte, že byste nějak ještě vyšli důchodcům vstříc?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Myslím si, že slova, která řekl pan ministr Drábek, že dojde k reálnému zvýšení důchodů, tedy tempo valorizace je vyšší, tak jsou dostatečně jasným argumentem proti tomuto termínu. Navíc velice pečlivě sledujeme údaje ČSÚ, statistiku rodinných účtů , kde jsou zvlášť vedeny důchodcovské domácnosti včetně jednotlivých segmentů jejich plateb, co dají za bydlení, potraviny, zdravotní péči. Zde musím říci, že ten nárůst nákladů na zdravotní péči za rok 2008a 2009 je sto korun měsíčně na penzistu. Z té statistiky vyplývá, že i zavedení poplatků, tak, tak náklady na zdraví, včetně doplatků, tak vzrostly z částky 300 na 400 korun. My to pečlivě analyzujeme a při dalších krocích to vezmeme v potaz. Ale v tuto chvíli tento nárůst nehrozí. Propočty ukazují, že dojde k reálnému nárůstu výše penzí.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Já to možná je n doplním, z toho obecného pohledu, je právem opozice kritizovat každý krok vlády, každé rozhodnutí, ale vláda musí přistupovat k výdajům rozpočtu vyváženě. Můžeme i s opozicí i veřejností diskutovat o tom, zda a v kterou chvíli preferovat který výdaj státu, důchodce, osoby se zdravotním postižením, lékaři, policisté, hasiči, dopravní infrastruktura. Chci jen ukázat, že těch priorit je řada a zásadním úkolem vlády je postupovat vyváženě a v tomto případě vláda zvolila krok, který je vyvážený, jde nad hranicí udržení reálného příjmu důchodů, zvyšují se, ale pro vyšší navýšení tu není ekonomický prostor. Bylo by to nezodpovědné.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych jen zopakoval dvě čísla, průměrná výše starobní penze v příštím roce dosáhne 10 500 korun a do konce volebního období nás bude tato valorizace bude stát téměř 60 miliard korun do konce roku 2014. Čili představa opozice, že nemyslíme na penzisty ve světle těchto čísel, tak se ukazuje jako naprosto lichá a neznalá.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím na závěr otázka agentury Reuters a ČT.

Reuters: Chci se zeptat, dnešní den na evropské platformě je ve znamení protestům, máme 100 000 odborářů v Bruselu, stávku ve Španělsku, protesty v dalších zemích, jak se díváte na argument odborů, že tyto koordinované škrty mohou podvázat růst evropské ekonomiky a kde se nacházejí jednání mezi vládou a ČMKOS?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: S představiteli nejsilnější odborové centrály jednáme, budeme jednat i nadále jak v rámci tripartity, tak i na bilaterálním základě, budeme jednat v následujících dnech, máme na tom zájem a máme zájem na dohodě. Pokud se k dohodě nedospěje, tak to není důvodné pokračovat v jednáních dál. Co se týče protestů, navazují na dosavadní protesty, které proběhly v celé řadě zemí, někde i generální stávky, ale z těch kroků je vidět, že vlády v rámci EU moc dobře ví, že není možné pokračovat v rozpočtové expanzi, že zadlužení je riziko a že řecký scénář nehrozí pouze Řecku, teze, kterou opakuje část levicových politiků a levicově liberálních intelektuálů, že je to řecký lež, tak se ve světle úsporných kroků vlád po celé Evropě, tak se ukazuje jako nepravdivá. Respektujeme právo na vyjádření protestů, ale tyto kroky i v jiných zemích EU dávají vládě ČR zapravdu v tom, že zadlužování se musí zastavit.

ČT: Já bych se ráda vrátila penězům na povodňové škody. Místní si stěžují, že jim nestač peníze na obnovu poškozených silnic. Chystáte se poslat nějaké další či v tom rozhodnutém se již s něčím podobným počítá?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, počítáme s tím,. Musím říci, že obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, což je onen údaj v rámci programu kapitoly MMR, rak na příklad do krajského majetku jsou i silnice druhé a třetí třídy. Tady jde o poměrně značný objem. Zrovna tak do odstranění škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací, takže ten objem je ve výši 4 miliardy korun, které půjdou do těchto krajů v rámci programů o kterých jsem mluvil. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 29. září 2010

Související zprávy