Tiskové konference

3. 10. 2018 11:42

Tisková konference po jednání vlády, 3. října 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Takže dobré ráno, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde premiéra pana Andreje Babiše, vítám zde také vicepremiéra, ministra vnitra a ministra zahraničí pana Jana Hamáčka a také ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka. O úvodní slovo požádám pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych začal body, které nebyly na programu, respektive byly předloženy na stůl dodatečně, ale je to velice aktuální a týká se to nastávajících komunálních voleb. Jde v podstatě o návrh poslanců Mráčkové, Vildumetzové, Vondráka, Válkové a dalších o kumulaci funkcí. My totiž máme dnes 81 senátorů a z nich 28 senátorů zastává další funkce. Do komunálu nám kandiduje 127 poslanců. My si skutečně myslíme, že lidé, kteří mají dokonce i tři funkce, by neměli brát tři platy, nebo dva platy. V rámci samosprávy by měli brát jen 40 procent platu a zbytek by měl zůstat v rozpočtu dané obce nebo města. To, myslím, je velice pozitivní návrh, který vláda schválila.

Potom jsme mimo program schvalovali navýšení počtu příslušníků Hasičského záchranného sboru. Na tom jsme se domluvili tady s panem vicepremiérem a on vás bude informovat detailně, protože my tam skutečně potřebujeme doplnit stavy a samozřejmě hasiči jsou pro nás velice důležití.

V rámci normálního programu jsme projednali návrh nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tam došlo k dohodě, byl tam původně rozpor mezi MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví. Tam došlo k dohodě, že MŠMT zpracuje návrh vyhlášky s účinností od 1. ledna 2019, aby se tomu vlastně přizpůsobilo stanovisko ministra zdravotnictví.

Ohledně těch zákonů, které jsme projednávali, k tomu se vyjádří pan ministr spravedlnosti. Probrali jsme plnění státního rozpočtu za 1. pololetí. Já si to sleduji denně, náš rozpočet je stále přebytkový, takže znovu opakuji, že je třeba hovořit o plnění rozpočtu, a ne o plánu. Probrali jsme hospodaření zdravotních pojišťoven, kde jsem tedy požádal ministra, aby předložil nějakou strategii pojišťoven. Náklady na jednoho pojištěnce se navýšily, takže vývoj je pozitivní, pojišťovny mají rezervy, ale chceme se nějak zabývat tím strategickým – jestli máme skutečně optimální počet pojišťoven, jejich rolí, jejich řízením atd.

Probírali jsme dlouho rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. To jsme přerušili a požádali Ministerstvo dopravy, aby přišlo s řešením, aby se našly peníze na opravy silnic II. a III. tříd pro kraje, které v minulosti – a bylo to poprvé za minulé koaliční vlády, za stávající vlády jsme našli peníze na opravy. Ale je potřeba, abychom si definovali možná v širším rozsahu spolupráci mezi kraji a vládou.

Projednali jsme koncepci Digitální Česko. To pan první místopředseda vás bude informovat. Je důležité vědět, že vládní zmocněnec skutečně má pozici, že to řídí, že vlastně rezorty de facto musí respektovat jeho řízení. Myslím si, že na tom je shoda. Digitalizace je pro nás samozřejmě jednou z priorit naší vlády. Chceme, aby naši občané a firmy měli komfort z hlediska styku se státem i v rámci státní správy. Takže to pan místopředseda vás bude informovat velice detailně.

Na závěr vláda schválila návrh na jmenování do hodnosti generálů u dvanácti osob. Za mě všechno.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi a poprosím pana vicepremiéra Jana Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. vicepremiéra a ministr vnitra: Děkuji, dobrý den. Já bych se zastavil u dvou věcí. První je již avizovaná koncepce Digitální Česko. Jak víte, Ministerstvo vnitra není jen ministerstvem policie, ale také ministerstvem státní správy a my bereme digitalizaci státní správy velmi vážně. Důkazem je právě dnes schválená koncepce, která je základním dokumentem pro pokračující digitalizaci státní správy. My pracujeme na tom, aby se sjednotily jednotlivé systémy, které stát používá. Vy víte, že celkem v této zemi pracuje nějakých 7 722 informačních systémů. To je samozřejmě neudržitelné, takže pod gescí a pod řízením našeho vládního zmocněnce ty systémy budeme postupně propojovat a samozřejmě jednotlivá ministerstva teď mají do konce roku nebo do poslední prosincové vlády úkol tuto koncepci v rámci svých rezortů rozpracovat tak, aby bylo zajištěno ono zmíněné propojování.

Co je tím cílem? Tím cílem samozřejmě je zjednodušit život jak občanům, tak firmám. Vy víte, že nám už funguje Portál občana, kde pomocí občanky s čipem se může občan přihlásit a začít si vyřizovat nějaké agendy. Ten systém je v počátcích, nicméně už některé aplikace běží. Teď se napojuje aplikace Ministerstva dopravy, to znamená, že bude možnost sledovat bodové konto, bude možnost sledovat údaje o vozidlech, bude výhledově možné i tu agendu s přihlášením vozidla vyřizovat takto elektronicky a na konci celého toho příběhu by mělo být to, co už v některých zemích je samozřejmostí, to znamená, aby stát opakovaně nevyžadoval po občanech informace, které už má. To znamená, pokud stát má informaci o tom, zda byl občan například odsouzen, či nikoliv, tak nemusí vyžadovat výpis z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti například. V rámci připraveného projektu e-neschopenek také bude zařízeno, aby lékař, když bude vyplňovat údaje o pacientovi, tak aby mu tam automaticky známé údaje naskočily a nemusel je tam vypisovat. To je samozřejmě cílový stav, aby, znovu říkám, když stát jednou už ty údaje má, tak aby je znovu po občanovi nebo firmě nevyžadoval. Takže položili jsme dnes základ k digitálnímu Česku a určitě vás budeme potom i detailně informovat na zvláštní tiskové konferenci o jednotlivých parametrech toho projektu.

Druhé téma, jak už tu bylo avizováno, je navyšování počtu příslušníků Hasičského záchranného sboru. My se dlouhodobě potýkáme s tím, že stavy na jednotlivých stanicích plně neodpovídají vyhlášce. To znamená, že hasiči často jezdí na minimálních stavech a to je z dlouhodobého hlediska neudržitelné, protože často musí rotovat mezi stanicemi, aby se udržely směny. Takže my jsme se dohodli, že počet hasičů navýšíme o 450, což je přesně ten počet, který nám chybí do těch „vyhláškových“ stavů. Bude to postupně ve třech letech. Na příští rok je vyčleněno 150 tabulkových míst a dalších 150 pro příští rok a dalších 150 pro ten další. Takže po třech letech jsme přesvědčeni, že počty našich hasičů budou plně odpovídat příslušné vyhlášce a samozřejmě zvýší se tím bezpečnost občanů i komfort našich hasičů, protože, znovu říkám, nebudou muset mezi jednotlivými stanicemi rotovat.

Poslední poznámka k SFDI. Já jsem velmi rád, že jsme se dohodli na vládě na mechanismu, který umožní najít 4 miliardy korun, tak jak tomu bylo v minulých letech, pro kraje na údržbu silnic II. a III. třídy. Je to součást našeho programového prohlášení a my držíme sliby. Takže Ministerstvo dopravy na příští vládu předloží materiál, který to již bude řešit, a do budoucna budeme diskutovat o systémovém řešení tak, aby kraje včas věděly, s jakými prostředky mohou počítat, a aby také adekvátně podle toho mohly naplánovat opravy. Tolik z mojí strany, děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu vicepremiérovi, a pokud chce doplnit ještě pan ministr spravedlnosti pan Kněžínek, má slovo.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Ještě jednou všem dobrý den. My z hlediska těch projednávaných zákonů kromě toho zmiňovaného snížení odměny uvolněným zastupitelům, kteří jsou současně poslanci, senátory či členy vlády, o 60 procent jsme se zabývali ještě návrhem poslance Lukáše Černohorského na novelu občanského zákoníku, což je úprava, která se týká problematiky vydržení. Tady vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k tomuto návrhu, protože jsme přesvědčeni, že ten návrh míří mimo terč. Úprava vydržení tak, jak je obsažena v občanském zákoníku, která říká, že po dvaceti letech pokojné, oprávněné držby je možné vydržet nemovitou věc i tehdy, pokud neexistuje dokument o jejím nabytí, je podle nás prospěšná. My to můžeme dokumentovat na případech soudních sporů, kdy se jedná třeba o nemovitosti nabyté ve 40. 50. letech, kdy už neexistuje kupní smlouva a ten institut velmi posiluje právní jistotu. Koneckonců vydržení bylo známé již v římském právu. A tady tedy na případné privatizační podvody, kam ten návrh měl směřovat, vydržení vůbec nedopadá, protože tam chybí dobrá víra. Takže proto nesouhlasné stanovisko vlády. Jinak kladné stanovisko k tomu návrhu snížení odměn uvolněným zastupitelům.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter