Tiskové konference

31. 7. 2013 12:49

Tisková konference po jednání vlády, 31. července 2013

Premiér Rusnok, ministr pro místní rozvoj Lukl a ministryně spravedlnosti Benešová představili na tiskové konferenci výsledky jednání vlády. Kabinet mimo jiné schválil novelu zákona o veřejných zakázkách a strategii obnovy území v krajích postižených záplavami. Odsouhlaseno bylo i personální posílení úřadů práce na úseku zaměstnanosti.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji vám všem příjemné odpoledne. Dovolte mi přivítat vás na tiskovém brífinku krátce po jednání vlády. Vítám pana premiéra Jiřího Rusnoka, také paní Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti, a pana Františka Lukla, ministra pro místní rozvoj. Pana premiéra prosím o úvodní slovo k projednávané agendě.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Krásné odpoledne, již odpoledne. Dámy a pánové, vláda právě skončila své dnešní jednání, které čítalo řádově 17 bodů k projednání s rozpravou a pak ještě celou řadu bodů informativního charakteru. Já bych se zmínil o některých z nich. Začal bych tím, který byl asi váhově nejvýznamnější. To byl návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník v oblasti vězeňství. Ten vám potom přiblíží podrobněji paní ministryně. Pak tam také byl velmi významný návrh novely, byť takzvané technické novely, malé novely zákona o veřejných zakázkách. K tomu je připraven také hovořit pan ministr pro místní rozvoj.

Dále vláda schválila dvě nařízení vlády. Jedno se týkalo investičních fondů. Je to doplňující legislativa příslušné změny zákona, která už je v parlamentu. Bylo tam také nařízení vlády o dotacích a prováděcí opatření v oblasti včelařství.

Pak se vláda vyjádřila k několika návrhům poslaneckých iniciativ. Většinou k nim vyjádřila nesouhlasné stanovisko, pokud se nemýlím, ke všem čtyřem nebo třem.

Významnou část dnešního jednání vlády tvořily strategie obnovy území jednotlivých krajů postižených záplavami v květnu a červnu tohoto roku. Jednalo se o kraj Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Středočeský a Královéhradecký. Na toto téma potom také ministr financí předkládal souhrnný materiál, kde je sumarizace všech záležitostí, které vláda, ať už minulá nebo naše, rozhodla hradit ve vztahu k těm povodňovým škodám v letošním roce, ale i v nadcházejících dvou letech. Nejméně dvou nebo třech, dokonce.

Pak tam byla ještě záležitost poměrně významná, a to jest návrh na posílení úseku zaměstnanosti v rámci Úřadu práce České republiky, kterou předkládal ministr práce a sociálních věcí, která byla rovněž schválena. To znamená, že od 1. září budou posíleny vybrané úřady práce o pracovníky na úseku zaměstnanosti, pracovníky, kteří se zabývají aktivním zprostředkováním pracovních míst a agendou aktivní politiky zaměstnanosti v těchto úřadech. Jedná se řádově o něco přes tři sta úředníků. Náklady s tím spojené, které budou zvýšené samozřejmě, bude hradit ministerstvo práce v rámci přesunu ve své kapitole a úspor jiných výdajů. Tolik asi ode mě k programu vlády, a pokud mě chce doplnit paní ministryně k tomu bodu, který se týkal novely zákona v části vězeňství, tak prosím.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Děkuji, pane premiére. Asi neříkám nic nového, protože jsem si všimla, že už to je na internetu, když jsem odcházela na tiskovou konferenci. Vláda jednomyslně schválila materiál ohledně zákoníku trestního. Jedná se o v podstatě novinku ve vězeňství, kdy budeme mít dva typy věznic. Bude to, ten systém, mnohem propracovanější. Bude možnost tam více spolupracovat s vězni na jejich výchově. Bude to přizpůsobeno i jejich naturelu a vychází, tento návrh, ze zkušeností vězeňské služby a celkových zkušeností v oblasti vězeňství. Myslím, že se tím posouváme i více směrem k západní Evropě, kdy jsme porovnávali i jak to funguje v západní Evropě a skutečně ten systém u nás byl velmi složitý a těžkopádný. Já to vítám jako pozitivum, na materiálu bylo dlouho pracováno. Včera jsem ho ještě probírala s některými vybranými řediteli věznic a jenom mi ho doporučovali, protože to ušetří i spoustu peněz vězeňské službě na různé eskorty. Já mám radost, že to jednomyslně prošlo a že to tedy posouváme vpřed, tak jak jsme plánovali. Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Tak děkuji. Pan ministr.

František Lukl, ministr pro místní rozvoj: Děkuji, pane premiére. I ode mne hezké odpoledne. Co se týká schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek a její posunutí do Poslanecké sněmovny, tak to vnímám jako velký úspěch, a to z toho důvodu, že se samozřejmě k tomuto právnímu předpisu vyjadřuje neskutečné množství subjektů, kterých se dotýká. Jenom pro vaši informaci, bylo řešeno asi 261 připomínek. Já jsem si naprosto vědom skutečnosti, že bychom si už v tuto chvíli zasloužili, aby zákon o zadávání veřejných zakázek doznal hloubkových a hlubších revizí a samozřejmě zapracování připomínek relevantních subjektů. Nicméně ten čas je pro nás limitující z toho důvodu, aby tato norma mohla být projednána v rámci Poslanecké sněmovny parlamentu v září, a to z jakého důvodu? Především z důvodu návrhů, které tato novela obsahuje. Týká se to, za prvé, nového mechanismu, který umožní pokračovat v opakovaném zadávacím řízení v případě, že byla doručena nebo hodnocena pouze jedna nabídka. Má to samozřejmě praktické dopady, ať už do oblasti obcí, které například potřebují předfinancovat své evropské projekty, žádají si o úvěry od bank a tam jsou signály od těch obcí, že samozřejmě většinou se jim do toho tendru přihlásila jedna banka. Dostaly se do slepé uličky v tom smyslu, že když zopakovaly toto jednání, tak pořád jim zbyl pouze jeden uchazeč. My to napravujeme tím, že toto jednání se zopakuje, bude zkrácena ta lhůta nebo bude muset být předběžné opatření a vyvěšení na profilu zadavatele. Nicméně pokud i po tomto druhém výběrovém řízení zbude jedna zakázka, tak z odůvodněných hledisek je možné s takovýmto uchazečem uzavřít smlouvu. Dále samozřejmě vy víte, že v platné právní úpravě existuje změna, která měla nastat od 1. 1. 2014 ve vztahu k limitům. Tato novela ponechává limity ve stávajícím rozsahu tak, jak jsou dnes účinné. Co je také důležité zmínit, že od 1. 1. 2014, pokud bychom nerozhodli o změně, by vznikl institut osoby se zvláštní odbornou způsobilostí, která by posuzovala zakázky. Nám se to zdá opravdu spíše probyrokratické s obrovskými náklady a samozřejmě i z hlediska času takřka nerealizovatelné. Chci tady také říct skutečnost, na které jsme se shodli, že už od září nebo následně i teď v srpnu začneme pracovat na novém právním předpisu, který se bude týkat zadávání veřejných zakázek a který bude reflektovat novou směrnici Evropského parlamentu, kdy my máme povinnost do dvou let od tohoto schválení ji transformovat právě do našeho nového právního předpisu. Takže na tom se začne pracovat v rámci pracovní skupiny, kde jsou zainteresované všechny subjekty, které se v oblasti zadávání veřejných zakázek pohybují. To je k oblasti technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Zdůrazňuji opravdu technické, i když víme, že by si zasloužila hlubších skutečností.

Jestli mohu, pane premiére, i k těm dalším bodům. Především se to týká strategie obnovy území po povodních. My jsme první kraje načetli už na svých minulých jednáních. Dneska jsme to doplnili o kraj Ústecký, Královéhradecký a Středočeský. S tím, že na tyto strategie budou navazovat jednotlivé programy, ať už ministerstva pro místní rozvoj, tak taky dalších rezortů. Pokud mohu mluvit za ministerstvo pro místní rozvoj, tak celkové náklady u těch jednotlivých krajů, které vy si potom dokážete vytáhnout z tiskové zprávy, jsou asi 950 milionů korun s tím, že jsme se také shodli na odstranění diskriminačních podmínek, které v minulosti pro územní samosprávy existovaly. Konkrétně jde o to, že subjekty obce a kraje si žádají MMR o sanaci škod. U krajů to v minulosti bylo pokryto 50 % dotací, u obcí 85 % až ve výjimečných případech 100 % s tím, že my jsme sladili ty podmínky tak, aby i kraje dosáhly na 85 % dotaci s tím, že se to promítne do zvýšení nákladů asi o 35 milionů korun. To znamená, ta částka je relativně, v rámci výše celkových škod, relativně malá. S tím, že bych chtěl říct, že rezort MMR bude sanovat škody na krajském a obecním majetku s tím, že obecní majetek budou ještě sanovat v oblasti čističek odpadních vod MŽP, v oblasti vodovodů a kanalizací ministerstvo zemědělství. A co je důležité zmínit, a to obce a kraje v minulosti měly nastaveno trochu jinak, veškeré opravy a investice, které souvisí s odstraněním škod po povodních na dopravní infrastruktuře, bude hrazeno z programu ministerstva dopravy, které na to má vyčleněno už z minulých usnesení vlády finanční prostředky. Také je tady, jak pan premiér zmínil, jasná domluva s ministerstvem financí na uvolňování finančních prostředků do jednotlivých resortů na programy, které my budeme vypisovat. Některé už v rámci programů MMR běží a vy jste se s nimi mohli seznámit na naší tiskové konferenci v minulém týdnu a já teď tady s nimi nebudu zdržovat. Můžete si to vytáhnout, anebo potom vás s nimi individuálně seznámím. Nakonec visí i na webových stránkách našeho rezortu. Děkuji.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji za uvedení do vládní agendy. Dámy a pánové, teď prostor pro vaše dotazy.

Česká televize, Filip Horký: Dobrý den. Já budu mít dvě otázky. První se týká té redukce typu věznic, kdy by to reálně mohlo začít platit? A další věc, která se toho týká – je to věc, která ještě zůstala po minulém ministru Blažkovi, v čem konkrétně vás přesvědčila, že to je dobrý návrh, který je třeba podpořit? A další věc, ta se týká právě zadávání veřejných zakázek. Ještě v průběhu dopoledne měli tiskovou konferenci zástupci protikorupčních organizací, které kritizovaly, že se ztrácí určitá záruka odbornosti u zadávání nadlimitních zakázek. Další body té novely se ruší. Co vy říkáte na tu kritiku, je oprávněná?

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Pokud jde o tu vizi, jedná se o materiál, který si myslím, že není jen po mém předchůdci. Ono to bylo již dlouhodobě zpracováváno a ta nosná myšlenka zredukovat věznice na dva typy tady už byla v minulosti, takže byla pouze rozpracovávána na základě zkušeností vězeňské služby a na základě toho, jak velká jsme země, což si myslím, že i odpovídají ty dva typy věznice. Záleží, jak to bude posouváno vpřed, kdy to začne platit. To znamená, půjde to teď do parlamentu a uvidíme. Bylo by dobré, kdyby to platilo co nejdříve, protože mě včera ubezpečovali ředitelé věznic, tady pražských, které mám v dosahu, takže přišli na takovou krátkou návštěvu a ubezpečovali mě, že jim to skutečně pomůže i v práci s těmi vězni na základě budoucí resocializace. Takže bych ráda, aby to platilo co nejdřív, ale nebude to na mně, bude to skutečně na parlamentu, jak se bude vyvíjet dál politická atmosféra.

František Lukl, ministr pro místní rozvoj: K vaší otázce, pane redaktore. Já se domnívám, že se musíme vrátit do dubna tohoto roku, kdy byla přijata zásadní novela zadávání veřejných zakázek, která bohužel to prostředí více zneprůhlednila a byla spíše probyrokratickou než protikorupční a pak se nedivím, že si někteří stěžují na to, že se v té spleti administrativních náročností nějakým způsobem ztrácí. Naším úkolem, cílem a jednoznačnou vizí, se kterou bude koncipován nový právní předpis, je zjednodušení, protože to se domnívám, že je nejlepší protikorupční efekt, nejlepší protikorupční nástroj. Jestliže něco bude jednoznačné, jednolité, nebudou tam různé administrativní složitosti, které se tam bohužel dneska objeví, tak to je cesta, kterou bychom se měli vydat, která má jasný i protikorupční charakter.

Lidové noviny, Jan Kálal: Já bych navázal na ten výrok paní ministryně Benešové, že záleží na tom, jak se bude vyvíjet dál politická atmosféra, pane premiére, za chvilku zasedá organizační výbor sněmovny. V tuhle chvíli už od vás mají žádost na svolání schůze, kde se bude o důvěře vaší vládě rozhodovat. To je jenom takové technické ubezpečení. A potom, vy jste avizoval, že budete navštěvovat také jednotlivé poslanecké kluby. Ony pravděpodobně všechny zasednou v jeden den, 6. v úterý, jestli to stihnete vůbec fyzicky oběhnout, nebo pravici radši vynecháte, abyste měl čas víc na další? A možná úplně poslední věc, včera soud ve Štrasburku vůbec poprvé rozhodl o tom, že Česká republika porušila práva člověka, který byl na policejní služebně, to je víc na paní ministryni Benešovou, jestli využije Česká republika opravného prostředku, který máte v ruce, a teoreticky pan premiér, jestli si o tom ještě promluví s panem ministrem Pecinou, jestli je tady čas na nějakou systémovou změnu, nebo jestli to byl prostě jenom exces? Díky.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Žádost jsme zatím neodeslali, protože v pátek ráno schválíme definitivně programové prohlášení a hned ho odešleme se žádostí do sněmovny, takže v tuto chvíli jistě nemá organizační výbor k dispozici naši žádost a stále jsme bezpečně ve lhůtách, které nám Ústava dává. To je první odpověď. Druhá odpověď, ano ty kluby se setkávají, pravděpodobně většina z nich, v úterý, což já těžko mohu ovlivnit. Já jsem je všechny požádal oficiálně o možnost navštívit jejich kluby. Já věřím, že v rámci logistiky Poslanecké sněmovny je všude blízko a že na to vyslechnutí mého exposé se tam čas najde, takže toho se celkem neobávám. Mám na to vyhrazen celý den, minimálně v úterý, ale i v jiných dnech příštího týdne jsem k dispozici. Takže to je za mě. K tomu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, určitě se s paní ministryní a panem ministrem vnitra o tom budeme bavit, ale v tuto chvíli k tomu žádné závěry nemám.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Já to jenom doplním. Já jsem tuto informaci převzala z médií, takže si samozřejmě nechám příslušný rozsudek předložit a určitě ho budeme analyzovat ve spojení s ministrem vnitra. Uvidíme, jak budeme postupovat dál. Zatím nebudu předjímat, jaké kroky učiníme.

ČTK, Šárka Dvořáková: Dobrý den. Vy už jste to, pane premiére, trochu naťuknul. Já jsem se chtěla zeptat, jak je to s programovým prohlášením. V pátek ho budete schvalovat na mimořádném jednání vlády. Vy jste tu také v pondělí měl předsedu ČSSD pana Sobotku, který potom řekl, že většina těch bodů programových se shoduje i s názory ČSSD nebo respektive není v rozporu. Můžete tedy konkrétně zmínit nějaké věci, kdy jste se shodli? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Já jsem panu předsedovi Sobotkovi prezentoval některé hlavní programové body. Ty, které jsou stále stejně hlavní a klíčové, jsou boj s nezaměstnaností ve spojení tedy s obnovou hospodářského růstu. Jsou samozřejmě záležitosti i v oblasti sociální, které se týkají právě posílení té aktivní politiky zaměstnanosti a vůbec schopnosti státu v této sféře aktivněji vystupovat. Určitě tam byly otázky zdravotnictví, kde je velmi kritická situace, pokud jde o financování zdravotnických zařízení, tím že pojišťovny v zásadě dlouhodoběji už vybírají méně peněz, než vydávají, což se samozřejmě bude více a více promítat do jak lhůt splatnosti za vykonané služby, tak tlaku pojišťoven na snižování těchto úhrad. Čili nic, já myslím, senzačního tam nehledejme. Je tam celá řada praktických bodů, které mají řešit stávající problémy této země a možná někdy věci v minulosti poněkud podceňované a neřešené. To je asi k tomu. V pátek bude k dispozici to programové prohlášení, takže všechno tam včas najdete.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Dobrý den, já bych toho měla víc na vás, pane premiére, jestli plánujete i jednání s nezařazenými poslanci, jestli máte s nimi domluvené nějaké schůzky? Druhá věc je potom ohledně té poslanecké novely, vy jste říkali, že tam všude byla negativní stanoviska, to znamená i k tomu druhému pilíři, který předkládal exministr financí Miroslav Kalousek, jestli tomu tak je? Potom na vás, paní ministryně, jestli máte vyčísleno, kolik by vězeňská služba mohla právě ušetřit na těch eskortách? A poslední věc, jestli vláda řešila i D8 a jestli uvolnila nějaké peníze na to? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Já dám přednost paní ministryni jako dámě.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Vyčísleno to konkrétně nemám, ale bude to značná částka. To ještě samozřejmě doplníme, ale ono se to ani vyčíslit nedá dost dobře, protože ty eskorty skutečně zatěžují vězeňskou službu, a tedy v případě, že by odpadly, což ta novela dává šanci, tak by nám to uspořilo značnou částku peněz a pan ministr financí to kvitoval tedy s radostí.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Doufám, že jsem nezapomněl všechny vaše dotazy, když tak mi je připomenete, prosím. S nezařazenými poslanci zatím schůzky sjednané nemám, nicméně vůbec je nevylučuji a řekl bych, že jsem jim k dispozici, pokud o to požádají. Ta jednání samozřejmě jsou možná a budou probíhat podle potřeby.

Potom tam byla otázka na obnovu dálnice D8. Tento bod nebyl projednáván. Na žádost ministerstva životního prostředí byl stažen a bude doplněn ještě v nějakém pokračujícím připomínkovém řízení. A měl by se do 14 dnů znovu objevit na jednání vlády. K poslanecké iniciativě představitelů TOP 09 na vlastně zásadní změny v nastavení druhého pilíře vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko, a to z toho prostého důvodu, že považujeme takovýto zásah za naprosto nesystémový. Představa, že tady budeme upravovat legislativu sociálního zabezpečení, což je nedílná součást sociálního zabezpečení, druhý pilíř, formou poslaneckých pozměňovacích návrhů po půl roce fungování nové právní úpravy, je prostě představa neskutečná. To jsou věci, které mají fungovat desítky let a jestli je někdo skutečně schopen poslaneckým návrhem zanalyzovat po půl roce, jak to má změnit a jak se to má na desítky let dopředu upravit, tak to je skutečně velmi odvážný počin. A je to naprosto nesystémové, je to naprosto nesystémové také z titulu toho, že takový návrh samozřejmě, protože by měl působit mnoho desítek let dále, je třeba analyzovat v kontextu celého nastavení důchodového systému. Je třeba podle našeho názoru pro něj získat mnohem širší konsensus politický, než podpis několika málo poslanců z jednoho poslaneckého klubu nebo dvou poslaneckých klubů. Pak samozřejmě, v neposlední řadě, v dané situaci, ve které se nacházíme, jsme také vážili fiskální dopady toho návrhu, které jsou negativní samozřejmě v řádech stamilionů, možná jednotek miliard korun okamžitě prakticky od momentu, kdy by ten návrh začal fungovat, plus další negativa, která budou ve stanovisku vlády, jsme vzali v potaz a vyjádřili jsme tedy nesouhlasné stanovisko.

Mladá fronta, Michaela Svobodová: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, vy jste měli bod změny člena dozorčí rady VZP, zda jste tento bod řešili, případně otázku změn v dalších dozorčích radách? K tomu související další otázka. Zatím jste vláda bez důvěry. Myslíte si, že k takovým krokům máte mandát, případně zda vám nemůžou tyto kroky uškodit příští týden na hlasování? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Tak ten bod týkající se výměny jednoho člena tzv. vládní delegace v dozorčí radě VZP předložil pan ministr práce po dohodě s panem ministrem zdravotnictví. Jednalo se o to, aby ministerstvo práce, které má dlouhodobě, existuje jakýsi úzus, svého zástupce v této dozorčí radě, tam mělo člověka, který reprezentuje ministerstvo práce. Pro vaši informaci, byl vyměněn pan Julínek, který podle mého názoru nereprezentuje žádnou státní instituci, za tuším šéfovou sekretariátu pana ministra. To považuji za naprosto logický krok a jaksi v intencích správného hospodáře. Další věc, na kterou jste se ptala, změny v dozorčích radách, pokud vím, nastaly zatím jenom v Českých drahách a to jsou změny, které přesně opět jsou udělány v zájmu toho, abychom se brzy nedočkali, že České dráhy rovná se Sazka. Protože také pánové, kteří řídili různými statutárními orgány Sazku, reprezentanti českého sportu se potom nějak tak jako divili, že ta firma je plajte. My prostě jsme povinováni ze své ústavní povinnosti plnit všechny úkoly, které z toho vyplývají, a to je i správa státního majetku. Takže já myslím, že je to zcela v souladu s naším mandátem, který máme a jestliže vyhodnotily prostě příslušné orgány tu situaci jako naléhavou, tak přijaly taková opatření, jaká přijaly.

Česká televize: (Nesrozumitelné)

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Uškodit? Paní redaktorko, v životě člověk nikdy neví, z čeho ztloustne. Uškodit nám můžete vy třeba taky, když budete chtít, a uškodit nám může cokoliv, ale nám to taky může pomoct, já doufám.

Česká televize, Markéta Bidrmanová: Dobrý den. Pane premiére, je to dotaz k chystanému použití peněz ze státních podniků. Můžete zaručit, že to bude skutečně na investice, případně jaké, a ne na pokrytí nejrůznějších požadavků ministrů? A potom, v jakém horizontu plánujete, že se k těm penězům můžete dostat? Bude to už do konce roku? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Bude to rozhodně primárně na investiční účely nebo účely, které povedou k racionálnímu zvýšení zaměstnanosti, čili nejenom lití betonu, ale také například to, co už zaznělo v dohodě nebo debatě ministrů zemědělství a práce a sociálních věcí. Takže rozhodně to budou naléhavé a zcela racionální účely. To je jedna věc. Ty peníze jsou standardní součástí veřejných rozpočtů. To nejsou žádné peníze někoho neznámého. Jsou to peníze jako žádné jiné a podle toho se s nimi samozřejmě musí také velice opatrně nakládat, protože to jsou peníze nás všech daňových poplatníků a občanů této země. A kdy se k nim dostaneme? Já věřím, že už v průběhu tohoto roku nějaké peníze, jistě menšího rozsahu, budeme schopni aktivovat z těchto rezerv.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, tolik tisková konference po jednání vlády. Děkuji panu premiérovi, paní ministryni a panu ministrovi. Vám přeji hezké odpoledne.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Děkujeme, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter