Tiskové konference

31. 10. 2018 10:25

Tisková konference po jednání vlády, 31. října 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše a také ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka. O úvodní slovo prosím pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Velice expresně. Nás dnes čeká velice důležité hlasování ve sněmovně. Takže vláda dnes z těch důležitých bodů probrala odškodnění pro dobrovolné hasiče. To jsme odsouhlasili. Jedná se o jednorázové mimořádné odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany. Cílem bylo odstranit nesoulad, který nastal v odškodňování pozůstalých po hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby. Od 1. ledna došlo novelou zákona k navýšení úmrtného za profesionální hasiče ve služebním poměru z původního trojnásobku na dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu a jednorázové mimořádné odškodnění pro dobrovolné hasiče řeší nařízení vlády, které pozůstalé odškodňuje nejvýše šestinásobkem průměrné mzdy.

Dále jsme projednávali návrhy poslanců. K tomu se určitě, i k výběru evropských žalobců, vyjádří pan ministr spravedlnosti. Co se týká úvěru na dopravní infrastrukturu, tam se jedná o úvěr ve výši 11 miliard. Já jsem požádal pana ministra, aby si to nějak zesouladili s paní ministryní financí, protože není úplně jasné, za jakých úvěrových podmínek máme tu půjčku dostat a na to je navázána i jednorázová dotace ve výši – celkově je ta investice 24 miliard a máme dostat dotaci až 800 milionů eur. Takže tam je to ještě potřeba dovysvětlit.

Schválili jsme novou správní radu SŽDC. Vláda rozhodla ohledně podpory pro Afghánistán. Tam poskytneme 40 milionů korun na podporu na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování afghánských bezpečnostních sil. Současně jsme změnili nařízení vlády z října 2015, které se týká finanční pomoci Bosně a Hercegovině.

Potom jsme řešili mýto ohledně návrhu ministra dopravy na problematiku zpoplatnění na silnicích I. tříd. Tento materiál jsme odložili na jednání s hejtmany, které bude 9. listopadu. Jsem toho názoru, že potřebujeme si to ještě s nimi vydiskutovat, jestli skutečně stojí za tím návrhem tak, jak bylo řečeno ústy paní hejtmanky Vildumetzové Mračkové.

Potom jsme diskutovali v rámci různého ohledně problematiky, jestli měnit čas na letní a na zimní. Z vyjádření jednotlivých členů vlády jsem pochopil, a já zastávám ten názor, že bychom měli mít ten zimní, astronomický čas. To znamená ten, který platí od neděle 28. října, z různých důvodů, praktických i zdravotních. Vícero odborníků se k tomu vyjadřovalo. Není úplně jasné, jak tento návrh Komise má být diskutován, jestli mám být diskutován na Evropské radě. Samozřejmě, my máme v Evropě různá časová pásma, takže jiné je Portugalsko a Velká Británie, jiný čas máme u nás. Takže předpokládám, že na Evropské radě se k tomu vrátíme, protože je celkem nejasné, jak by se mělo rozhodnout.

Takže tolik za mě.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou dobrý den. Pokud jde o mnou předložené návrhy, tak já jsem dnes na vládu předkládal materiál na způsob výběru evropských žalobců a evropských pověřených žalobců, což je v podstatě materiál související se zřízením institutu evropského žalobce, který zřídila Evropská unie. My v návaznosti na to budeme z českých státních zástupců vybírat ty, kteří se zapojí do režimu tohoto úřadu, který bude dozorovat trestné činy proti zájmům Evropské unie. Typicky třeba dotační podvody. Materiál byl schválen a výběr bude proveden pětičlennou výběrovou komisí.

Dále se projednávaly dva poslanecké návrhy zákonů. Jeden z nich, novela zákona o pozemních komunikacích, kde vláda zaujala negativní stanovisko, a to zjednodušeně řečeno z toho důvodu, že ten zákon by umožňoval šrotovat čtyři roky stará auta, která jsou technicky v dobrém stavu, nicméně jejich majitel s nimi zapomněl jít včas na technickou prohlídku, což samozřejmě nemá být smyslem. To opatření má směřovat proti skutečným autovrakům, to znamená nikoliv proti čtyřletým, v zásadě technicky způsobilým autům.

Pokud jde o druhý návrh, novelu exekučního řádu, tak tady vláda zaujala též negativní stanovisko. Já jsem se v té souvislosti zavázal, že ještě letos dostanu na vládu návrh vypracovaný Ministerstvem spravedlnosti, kde budeme řešit některé z věcí, které řeší i ten poslanecký návrh, jako je zejména koncentrace řízení. To znamená, aby na jednoho dlužníka nebylo více exekutorů, což celé to řízení prodražuje, a aby tady tedy docházelo k té koncentraci. Naopak se negativně stavíme proti teritorialitě exekutorů, a to z jednoho prostého důvodu: Zavedení krajské teritoriality by zcela přepsalo mapu exekutorských úřadů. Ty velké by najednou přišly o řadu činností, naopak ty malé by nebyly schopny tu činnost zajišťovat, takže by to mohlo ohrozit celkově vymáhání pohledávek v České republice. Proto to negativní stanovisko. A jak říkám, závazek ještě letos předložit vládní návrh.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já jsem ještě zapomněl jeden bod, a to je společenská odpovědnost. O tom jsme diskutovali dlouho. Mě celkově vlastně zaráží ten název – ten jsme zdědili od minulé vlády – který říká: Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019–2023. Já jsem se setkal, protože tady dlouhodobě zaznívá kritika o odlivu kapitálu z naší země, se zástupci zahraničních investorů, kteří tady zainvestovali a samozřejmě platí daně a následně si berou dividendy. My máme zájem, aby samozřejmě zůstalo u nás co nejvíce peněz. Ale je to vlastně věc dobrovolná, takže abychom tady dělali nějaký akční plán, to mi připadá dost absurdní.

Myslím si, že pokud paní ministryně Schillerová jednou za rok odměňuje firmy za to, že platí daně, a je to taková událost, kde se setkáme a dostanou diplomy, tak si myslím, že bychom vůbec měli zmapovat, jak jednotliví zahraniční investoři i naše firmy jsou společensky odpovědné. No a na to, aby byly společensky odpovědné, protože je to dobrovolná věc, tak je musíme i motivovat. To znamená, že musíme pro ně vytvořit podmínky, které jim umožní podnikat: méně byrokracie, digitalizace, zákony, vymahatelnost práva. Proto jsem požádal paní ministryni, abychom se k tomu vrátili a abychom jim řekli, kde my jako stát je budeme co nejméně otravovat, co nejméně byrokracie atd. protože mě to připadá absurdní, že my vlastně za ně budeme dělat nějaký národní akční plán, kde dokonce zase byly nějaké portály a zase nějaké IT. Dokonce tady úředníci napsali, že budeme kontrolovat plnění aktivit do 31. března 2022. A takovéto šílenosti byly v tom návrhu…

Já myslím, že ta pozice je úplně jiná. My budeme rádi, my chceme motivovat ty firmy, aby byly společensky odpovědné. Samozřejmě, ony to i dělají, ale někdy to dělají proto, že ten stát selhal, hlavně co se týče nabídky profesí, duální systém, o kterém stále mluvíme – to vzdělávání atd. Takže ten materiál jsme přerušili a evidentně úředníci, kteří to připravovali, netuší, co je to podnikat u nás a jaké jsou rezervy, například stavební zákon, aby postavení bytu netrvalo deset let, ale abychom to zjednodušili. Takže k tomu materiálu se budeme ještě pravidelně vracet.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 31. října 2018

Související zprávy