Tiskové konference

6. 4. 2011 12:33

Tisková konference po jednání vlády, 6. dubna 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Na úvod mi také dovolte omluvit kvůli zdravotní indispozici předsedu vlády Petra Nečase. Co se týče prohlášení k dnešní agendě, o úvodní slovo prosím ministra Drábka, který vám představí dnes schválené hlavní principy pokračování důchodové reformy a také se vyjádří k nařízení vlády stanovujícím seznam nemocí z povolání. Pane ministře, prosím.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Já začnu tím druhým bodem, protože ten je technicky jednodušší. Vláda dnes schválila nový seznam nemocí z povolání, který nahrazuje od 1. 7. ten dosavadní seznam nemocí z povolání platný od začátku roku 1996. Vzhledem k tomu, že 15 let vývoje si vyžaduje přizpůsobení toho nařízení vlády aktuálním lékařským posudkům, ale i vývoji technologií, tedy od 1. 7. 2011 bude v účinnosti nové nařízení vlády, které nově bude stanovovat ten seznam. Co se týká konceptu důchodové reformy, tak vláda dnes svým usnesením potvrdila všechny ty body, které byly dohodnuty na úrovni porady ekonomických ministrů a následně na úrovni vrcholového koaličního jednání. V tom dnešním konceptu není nic jiného než již uzavřené dohody. Nicméně, považovali jsme za vhodné uskutečnit i formální odsouhlasení tohoto konceptu na úrovni vlády a zároveň vláda usnesením uložila, aby ministři financí a práce do poloviny roku připravili paragrafované znění, které vychází z toho dnes schváleného konceptu.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Pana ministra spravedlnosti poprosím o pár slov k novele zákona o znalcích a tlumočnících a také věcnému záměru volebního zákoníku.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Děkuji, dámy a pánové, vláda dnes schválila novelu zákona o znalcích, jedná se o zákon z roku 1967 a v zásadě nebyl v posledních dvaceti letech novelizován. My máme ve vládním prohlášení jako jedno z klíčových témat z oblasti justice a spravedlnosti novou právní úpravu výkonu činnosti znalců a tlumočníků, kdy tato vláda chce dát jasná pravidla pro výkon této činnosti. A to proto, že 40 let stará pravidla jsou neefektivní a je třeba si uvědomit, že znalci svými posudky velmi výrazně ovlivňují to, jak soud v dané při rozhodne. Je to důležité. Je to také jedno z protikorupčních opatření, které je uvedeno v protikorupční strategii. Dát jasná pravidla pro výkon tohoto důležitého povolání. Dnes vláda schválila novelu s tím, že my počítáme, že v druhé polovině období bude vláda projednávat návrh ministerstva spravedlnosti na úpravu úplně skrze nový zákon, který má upravit otázky znalců a tlumočníků. Nechceme čekat do nového zákona a proto tato novela, která upravuje to, co se týká kárné odpovědnosti znalců, kdy stanovujeme jasná pravidla, jak postihovat znalce, pokud se dopustí excesů. Orgánem, který bude postihovat takovéto protiprávní, anebo jednání v rozporu s etikou, tak orgánem bude ministerstvo spravedlnosti. A bude moci uložit znalci pokutu v řádech desítek tisíc korun, maximálně 100 000, u znaleckých ústavů až 200 000 korun a v případě, že to bude závažné, bude moci dojít i k vyškrtnutí ze seznamu znalců. Považujeme to za mimořádně důležité, protože dosud chyběla jasná právní úprava, chyběla procesní pravidla pro to, jak je možné znalce postihovat. Jen dodám, že ministerstvo zde bude vystupovat jako správní orgán, půjde o správní řízení s možností dotyčného, aby se obrátil na soud. Jinak ten návrh upravuje řadu dalších věcí, jako například pozastavení výkonu činnosti znalce, povinnosti mlčenlivosti znalců a tak dále. Druhé téma, kterému vláda věnovala výraznou pozornost, a bylo diskutováno, to je návrh věcného záměru volebního zákoníku. Vyplývá to z programového prohlášené vlády, že vláda bude chtít připravit volební zákoník, který by upravoval procesní pravidla pro všechny typy voleb, které se v ČR realizují do orgánů veřejné moci, s tím, že tento návrh byl dnes přerušen a to na dobu dvou měsíců, aby se vytvořil prostor, aby se na úrovni vládní koalice i demokratických politických stran v parlamentu, aby se vytvořil čas proto, aby se některé politické otázky související s tímto návrhem vydiskutovali. Tento návrh obsahuje celou řadu věcí, kde bude třeba najít shodu stran před tím, než návrh odejde do parlamentu. Je třeba si uvědomit, že jde o volební zákon a pro přijetí volebního zákona je třeba jak souhlasu sněmovny, tak senátu. Tolik k představení tohoto návrhu.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, všechny ostatní body, které měla vláda na programu, byly schváleny, vyjma návrhů ministra Dobeše, všechny tyto body byly kvůli nepřítomnosti pana ministra a na jeho žádost staženy. Už teď najdete všechny body přehledně na webových stránkách vláda.cz. Co se týče řečeného, máte-li nějaké doplňující otázky, tak prosím. Mediafax.

Mediafax: Já bych se zeptal pana ministra Drábka, jestli hlavní principy důchodové reformy přímo na jednání vlády doznaly nějakých dílčích změn, případně jakých? Potom společná otázka, co říkáte na dnešní výstup Greenpeace před Úřadem vlády a na jeho zahradě?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Tak k otázce důchodové reformy, ten materiál byl přijat, jak byl předložen. Byla tam provedena některá technická zpřesnění ve slovíčkaření tak, aby ten text byl jasnější, ale věcně se nic nezměnilo. Co se týče Greenpeace, to není záležitost, kterou by dnes vláda projednávala.

Respekt: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat obou z vás na současné politické dění. Nejdříve, pane Pospíšile, máte informaci, že pan premiér se ptal pana Bárty na vysvětlení, jestli skutečně uplácel nebo neuplácel poslance? Respektive, žádala ODS či TOP 09 vysvětlení po pánu Bártovi a jak to vysvětloval? Druhá otázka, v případě, že se skutečně ukáže, že pan Bárta ty peníze poskytoval, myslíte si, že by měl odejít z vlády? Jaký je váš názor? Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, my v tuto chvíli, mluvím za celou TOP 09, máme informace pouze z médií. A nechceme přijímat nějaká zásadní stanoviska na základě mediálních zpráv. Primárně je to věcí VV, aby tento problém řešily. My budeme velmi pečlivě sledovat a budeme se ptát, jakým způsobem a co je pravda, jak k tomu přistoupily, jak tu situaci řeší. V každém případě to považujeme za velmi závažnou situaci a jsme připraveni ji řešit prostřednictvím standardních orgánů TOP 09. Nebudeme k tomu dávat žádné stanovisko před tím, než se vyjasní skutková podstata toho, co se stalo. Považujeme to za závažnou situaci, bude to tématem oficiálních jednání TOP 09.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Naváži na kolegu. Pokud vím, tak pan Bárta dnes nebyl na vládě, to znamená, odpověď na první otázku, tak toho si nejsem vědom, protože jsem ho dnes nepotkal. Tedy podle mého názoru žádná jednání neproběhla, ale to je můj vizuální dojem. Jak řekl pan kolega, je klíčové, aby celá věc byla vysvětlena, aby se obě strany k tomu vyjádřily, aby bylo zřejmé, jaká je skutková podstata, protože jsme na tenké ploše ledu, co je uplácení a není. To musí být vysvětleno. Já ty informace považuji za závažné a nemohou být zameteny pod koberec. Počkejme ale než to bude vysvětleno. Protože z pohledu právního, jako právník si neodpustím tento pohled mít i při hodnocení politické věci, se ta hodnocení mohou lišit na základě drobných nuancí a podle informací, které se v průběhu vysvětlování teprve prokáží.

ČT: Já bych měl dva dotazy, přeci jen bych se zeptal obou členů vlády, jak by se dle nich mělo změnit zajištění Úřadu vlády po tom dnešním, třetím incidentu Greenpeace? Váš názor jako členů vlády, protože sice zahrada není chráněný objekt, ale už se to stalo potřetí, jestli vy jste se necítili nějak znejistěni, že ta budova není chráněná, jak by měla být. Druhá otázka, chtěl bych se zeptat pana ministra Drábka, jestli byste mohl ty nemoci vyjmenovat a jestli se neobáváte protestů majitelů restaurací, hospod, neobáváte se žalob servírek, že pokud budou v zakouřeném prostředí a dostanou rakovinu, jestli potom nehrozí nějaké žaloby? Není to důvod zakázat kouření v restauracích? Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Já začnu tou druhou otázkou, aby u té první mohl potom navázat kolega Pospíšil. Co se týká seznamu, tak my jsme ten seznam, rozhodli jsme se pro postup, že jsme ten seznam neupravovali, protože těch změn bylo po 15 letech třeba udělat hodně. Nejenom ve věcném výčtu, ale i ve formulacích, ve zpřesnění formulací, tedy vláda přijala nový text, nikoliv novelu položek. Myslím si, že ty položky byly velmi pečlivě připravovány ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Nakonec ministr zdravotnictví na vládě jasně deklaroval, že ten text má jeho podporu. To, jak se to potom projeví v dalších krocích a důsledcích, to už je záležitost individuálního chování. My určitě jsme nesestavovali seznam nemocí z povolání s ohledem na to, jaké by to mohlo nebo nemuselo znamenat nějaké konsekvence. Prostě ten seznam nemocí z povolání odpovídá vývoji jak ve světovém i evropském kontextu. Odpovídá vývoji lékařské vědy za posledních 15 let i vývoji technologií. Já prostě za tím návrhem stojím. Co se týká pronikání cizích osob na střechu, na zahradu Úřadu vlády. Já se tím osobně, ptal jste se na osobní přístup, já se tím necítím nějak ohrožen. Myslím si, že je to úkol pro Úřad vlády, aby zajistil taková opatření, aby principiálně k takovým zásahům dojít nemohlo, protože já rozumím tomu, že je třeba něco zvýraznit, veřejně prezentovat, a proto může nějaká aktivistická skupina nějakým způsobem narušit to území, a když už to může takovým způsobem narušit nějaká skupina, tak může dojít i k narušení, které bude mít mnohem vážnější bezpečnostní dosah. To je úkol pro standardní opatření Úřadu vlády a nemyslím, že by to měla být opatření ve smyslu zábradlí u chodníku, což jsme byli svědky v minulosti také. To si myslím, že příliš nepomůže.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Já pouze naváži na pana ministra, já osobně se také necítím ohrožen a to je opravdu věc, kterou by neměla řešit vláda jako taková, ale ten, kdo spravuje tento dům, tedy Úřad vlády. Vláda je tu od toho, aby pracovala a vládla, nikoliv, aby řešila takovéto věci. Prosím, nechme to příslušným profesionálům, kteří zde v budově pracují.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, prostor pro poslední otázku. Respekt.

Respekt: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, dozvěděli jsme se, že vlastně nebyl na vládě pan ministr Bárta, byl tam někdo z VV? Pokud ano, kdo? A padla vůbec řeč na to aktuální dění? Bavili jste se o tom alespoň s tímto zástupcem VV, co se děje a jaké má vysvětlení? Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Tak na vládě byl přítomen ministr pro místní rozvoj Janovský a místopředseda vlády a ministr vnitra John. A žádný takový bod v programu vlády nebyl, nebyl zařazen, ani nepadl v různém. Odpověď na vaši otázku, nebylo to předmětem jednání vlády.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter