Tiskové konference

6. 4. 2020 18:37

Tisková konference po jednání vlády, 6. dubna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat vicepremiéra pana Havlíčka.

Karel Havliček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Dovolte, abych vám představil některá usnesení, která vyplývají z dnešního zasedání vlády. Začnu s tím, co bylo diskutováno v těch posledních hodinách, a to je omezení, respektive uvolnění určitých restrikcí, které jsme v minulých týdnech zavedli.

Takže vláda rozhodla o tom, že s platností od zítřka se uvolňují aktivity sportovního charakteru, rekreačního sportovního charakteru. Zjednodušeně řečeno, jedná se o aktivity nikoliv kolektivních sportů, ale aktivity individuálních sportů, čili nekolektivních, přičemž se jedná o aktivity, které se vykonávají venku, nikoliv uvnitř jednotlivých provozoven nebo objektů. A současně umožňujeme vlastně pohyb těchto osob i bez roušek. Nicméně pouze za předpokladu, že budou udržovat tu psychologickou vzdálenost dva metry od sebe.

Takže zjednodušeně řečeno, pokud někdo pojede v přírodě na kole, nemusí mít trošku. Pokud někdo po lese poběží, nemusí mít roušku. Pokud někdo se ale bude pohybovat třeba uvnitř města, kde těch lidí bude více a kde ten kontakt by mohl být méně než dva metry, tak by tu roušku měl mít. Současně ale říkáme, že není možné, aby na těchto sportovištích, třeba na tenisových kurtech nebo prostě někde na volném prostranství, neměl využívat nebo nesmí využívat zařízení, která jsou toho charakteru objektového, například sprchy, například společné šatny a tak dále. V podstatě uvolňujeme rekreační nekolektivní sport. Toto platí od zítřka.

Současně od zítřka je možné, aby měly otevřeno, čili aby provozovna fungovala, v rámci sběru a výkupu surovin včetně kompostáren. To znamená, aby lidi vlastně věci, které třeba déle skladují a potřebují je vrátit do oběhu, tak aby byly funkční. Respektive, aby jim byly schopny vyjít vstříc.

Současně umožňujeme, a to už s platností nikoliv od zítřka, ale od čtvrtka, provozy hobbymarketu, prodejna stavebnin a stavebních výrobků a železářství a současně prodej a servis jízdních kol. To je vše v tomto týdnu.

Říkáme tím, že vlastně v tomto týdnu umožňujeme a uvolňujeme to, co je spjato se sportem, s rekreací, s volným časem, s hobby. Respektujeme a uvědomujeme si to, že se blíží Velikonoce a někteří lidé si prostě potřebují třeba na zahrádky nebo prostě do domácnosti nebo prostě, já nevím, verandy a tak dále pořídit některé pomůcky a tak dále. Tak toto umožňujeme.

Nicméně je třeba říct, že od čtvrtka budou platit přísnější pravidla hygienického rázu, a ta přísnější pravidla budou platit nejenom na to, co se tedy teď ve čtvrtek zprovozní, což jsou například ty hobbymarkety, ale na všechny provozovny, které doposud byly uvolněny.

Takže když to zjednoduším, uvolňujeme, ale zpřísňujeme. A to zpřísnění toho režimu je proto, že si musíme uvědomit, že tím pádem dostáváme mezi obyvatele, ale řádově i tedy do provozoven o něco více lidí. Tím pádem vlastně musíme být přísnější v té hygieně.

Ještě abych upřesnil ten aktuální stav. My tím, že jsme vlastně uzavřeli část maloobchodu, tak jsme de facto zabránili nebo znemožnili otevření řádově 50 000 maloobchodních provozoven z celkového množství 115 tisíc. Takže přes 60 000 jich stále funguje. To jsou ty supermarkety, to jsou ty lékárny, to jsou ty drogerie a tak dál. Takže, co pouštíme nyní, je skutečně zlomek toho. Nicméně je třeba dodržovat přísnější hygienická pravidla. Jaká?

Konkrétně se jedná o to, že všichni zákazníci ve všech provozovnách budou od čtvrtka moci být maximálně nebo ve vzdálenosti minimálně dva metry od sebe, pokud se nejedná o rodinné příslušníky, pokud se nejedná o někoho, kdo doprovázím, třeba staršího občana, babičku, dědečka a tak dále, který potřebuje určitou podporu.

Současně musí všechny tyto prodejny zabezpečit, aby u vchodu byly dezinfekční prostředky. To je nová věc. To znamená, pokud někdo jde do provozovny, měl by tam mít možnost si vydezinfikovat ruce, a stejně tak, když bude odcházet pryč, musí tu dezinfekci provést. Současně pro všechny bude, nejen pro supermarkety, nejen pro potraviny, povinnost rukavic. Těch jednoduchých rukavic. Třeba z těch potravinářských pytlíků.

Současně budou všichni zákazníci, kteří jsou uvnitř nebo venku, mít připraveny určité zóny. To znamená takové, že pokud někdo bude třeba čekat před obchodem, tak tam opět musí být zóna taková, kde bude realizovatelná ta zóna těch dvou metrů. Současně se musí zajistit informování těchto zákazníků, což bude vyřešeno tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu během dneška, nejdéle zítřka, udělá informační leták. Spíš to bude takový malý plakát, kterýsi každý bude moci stáhnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zdravotnictví, případně Úřadu vlády. To si pouze jednoduše vytiskne na jakékoliv tiskárně a dá do prostoru vstupu tam, kam budou vcházet zákazníci.

Takže přísnější hygienická pravidla, od čtvrtka hobbymarkety, prodejny a servis jízdních kol a současně od zítřka kompostárny, výkup surovin a rekreační sport. Takže to je k tomu, co se otevírá.

Dále bych to sdělil to, že zítra do Parlamentu jde zákon, který předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj a týká se cestovních kanceláří, které jsou v důsledku koronaviru zcela v jednoznačném útlumu, a návrh, který předkládáme, se týká odkladu vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, jestliže tedy tento peněžitý dluh vznikl pořadateli toho zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy o tom zájezdu z důvodu například uzavření hranic či jiných mimořádných okolností.

Pozor, jedná se o termín od 20. 2. do 31. 8., přičemž je v tom zákoně navrženo, že po dobu trvání takzvané ochranné doby, což je až do roku 2021, konkrétně do konce srpna, zákazník obdrží nebo má možnost obdržet poukaz na zájezd, který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Principiálně tedy jde o to, že vlastně je to určitá ochrana cestovních kanceláří, které v současné době prokazatelně nemají zdroje na to, aby vracely prostředky svým zákazníkům, kteří si u nich ten zájezd koupili.

Takže my říkáme, že do 31. 8. 2021 může vyčerpat poukaz na tento zájezd, přičemž ta cestovní kancelář bude mít povinnost zákazníkovi i po dobu ochranné doby, čili do 31. 8., nabídnout bez doplatku ekvivalentní zájezd. Nebude-li to možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář musí uhradit zákazníkovi veškeré platby za původní zájezd.

Na základě tohoto navrhovaného opatření tak budou moci zákazníci své zájezdy přesunout tedy na pozdější vhodnou dobu. Ten zákon pamatuje i na skutečnost, když zákazník náhradní zájezd v ochranné době nekoupí, a poukaz tak nevyužije. Cestovní kancelář mu tak po skončení té ochranné doby vrátí veškeré uhrazené platby. Čili je to jakýsi režim posečkání pro cestovní kanceláře, které by v nejbližší době nebyly schopny tyto prostředky zákazníkům vracet. Budou to tedy řešit tím takzvaným poukazem s odkladem do 31. 8. roku 2021.

Současně dovolte, abych představil i to, že byl dnes přijat jeden nekoronavirový zákon, který už nicméně nesnesl odkladu, a je to zákon o prověřování zahraničních investic. Ten zákon se připravoval dva roky, je z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu a principiálně jde o to, že by měl zabránit nežádoucím převzetím klíčových českých podniků, zejména strategické nebo kritické infrastruktury, zahraničními podniky za předpokladu, že by se vyhodnotilo, že se jedná o rizikové subjekty.

Je to systémová záležitost, která do určité míry reflektuje evropský pohled. A tak jako to zavádí ostatní země a chrání si svoji kritickou infrastrukturu, výroby nejcitlivějšího zboží dvojího užití a tak dále, tak jsme k tomu přestoupili i my a zákon byl v předložené verzi schválen. Samozřejmě jde do Parlamentu a tam bude následně diskutován.

Dovolte, abych ještě krátce upozornil na to, že jsme přijali další usnesení, které částečně mění režim výjezdu našich občanů do zahraničí, přičemž zjednodušeně řečeno pro pendlery se nemění nic. Nicméně mění se možnost vycestování za účelem nezbytně nutných aktivit v zahraničí, ať už se jedná o služební cestu, ať už se jedná o nějakou například montáž nějakého výrobního zařízení, kontrolu nějakého zařízení, technickou úpravu nějakého technického zařízení nebo například návštěva lékaře nebo návštěva příbuzného. To všechno může nastat. Potom tito lidé mohou vycestovat. Nicméně budou-li se navracet zpátky, musí do čtrnáctidenní karantény.

Fakticky tím vycházíme vstříc tedy z velké části nejen obyvatelům, kteří potřebují si něco vyřídit nutného, ale současně i podnikům, které měly už velký problém s tím, že například měly instalovány výrobní jednotky v cizích zemích, ty potřebovaly nezbytně nutný servis a oni v dané chvíli byli zásadně limitováni a nebyli schopni vycestovat. Takže tímto to do určité míry měníme, nicméně je to zákon, který předkládalo Ministerstvo vnitra, pan vicepremiér Hamáček, který se omlouvá ze dnešního setkání a zítra ho uvede velmi v detailu na samostatné tiskové konferenci Jenom podotýkám, že ten rámec bude v tomto režimu.

Za mě je to v zásadě vše. Jenom možná bych řekl jedinou věc, a to je: Předkládaná verze Národní ekonomické rady vlády se dnes nakonec neprojednávala. Bude se projednávat ve středu. Za mě je to vše.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den i za mě. Já jsem dnes na vládě předkládal několik materiálů. Asi nebudu úplně všechny procházet do detailů. Ten, který je možná nejdůležitější, je návrh zákona, který se týká výkonu povolání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. My navrhujeme na základě podnětu několika nemocnic, že bychom umožnili po dobu nouzového stavu a tři měsíce po skončení nouzového stavu výkon povolání lékařů z třetích zemí, kteří nesložili aprobační zkoušku. Jsou v tom procesu na přípravu, tak aby mohli pracovat pod určitým přímým vedením, ale prakticky mohli se zapojit více do práce v rámci daných nemocnic.

Vychází to skutečně z nějakého podnětu například nemocnice Na Bulovce a dalších. My doufáme, že nebudeme toto nějakým způsobem zásadně potřebovat, protože ty kapacity nemocniční, tak jak je dnes máme nastaveny, tak jsou velmi dostatečné, nemáme v tomto nějaký zásadní problém. Ale pro případ, že by došlo k nějakému výkyvu, tak zkrátka chceme toto umožnit, protože ti lékaři dnes v nemocnicích jsou a chceme jim tedy dát možnost, pokud mají samozřejmě jasně nostrifikované vzdělávání z té třetí země a tak dále, tak aby mohli fungovat v té nemocnici a pracovat. A jsou to jak tedy lékaři, tak nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Je to skutečně velmi výjimečný režim po dobu nouzového stavu a tři měsíce po jeho skončení tak, aby případně čeští lékaři si mohli poté odpočinout a mohli být takto zastoupeni dočasně tedy těmito zahraničními. A vždy tam bude přímé vedení lékaře, který má specializovanou způsobilost, a bude tedy ten dohled vykonávat. Takže tolik jenom k tomu, řekněme taková praktická věc.

Jinak my vydáváme dané opatření týkající se maloobchodu a sportu jako tom hovořil pan vicepremiér Havlíček. Já bych k tomu jenom řekl i na základě debat, které se teď vedou ode dneška, že my skutečně tedy nechystáme nějaké promořování populace, které by bylo jakkoliv živelné, a že skutečně toto není náš zájem. My jsme jasně řekli, že pokud se bude vyvíjet ta epidemiologická situace příznivě, což se zdá i z těch posledních dat, která máme k dispozici z dnešního večera, že tomu tak je, že skutečně nejsme na nějaké exponenciální trajektorii, ale daří se nám skutečně tu křivku epidemiologickou velmi dobře zplošťovat, a přestože ten počet testů bezesporu dnes opět bude růst a v těch dalších dnech, tak zkrátka nemáme tady nějaký zásadní problém.

A v tomto směru si dokážeme tedy představit a shodli jsme se na tom, že může dojít k postupnému rozvolňování těch opatření. Ale jak jsem už několikrát říkal, my jsme velmi obezřetní v tomto směru. A já jsem dnes vlastně ustanovil určitou skupinu v rámci Ministerstva zdravotnictví, kde bude celé řady epidemiologů, a chceme každé to opatření, které bude rozvolňovat velmi pečlivě posuzovat hlediska jeho dopadů a tak, aby mezi těmi jednotlivými kroky, kde budeme rozvolňovat ta opatření, byla i určitá časová perioda, abychom byli schopni vyhodnotit vlastně dopady takovéhoto rozhodnutí.

Je jasné, že to rozvolňování bude nastávat postupem času. Já jsem dnes vládu informoval o tom, že chci připravit jasný plán, který po Velikonocích představíme, jak vlastně by toto mělo probíhat, aby to mělo nějaký řád, aby ten plán byl na stole, a velmi obezřetně a pečlivě budeme takto postupovat. To znamená nikoliv nikterak živelně.

My chceme chránit občany, chceme chránit ty nejzranitelnější skupiny, seniory, polymorbidní pacienty, na tom se nic nemění. Ovšem je jasné, že tak, jak budeme ta opatření postupně rozvolňovat, tak je možné, že samozřejmě, a to jsme říkali vždy, že do jisté míry ta nemoc projde populací, a je to určitá přirozená imunizace vlastně té populace. Tak jak to bylo řečeno už několikrát, že zkrátka to je něco, co samozřejmě můžeme očekávat, ale nesmí to být nic živelného, nic nekontrolovatelného, žádné promořování masivní skutečně neplánujeme. To si myslím, že to úplně není dobře pochopeno.

Takže toho tolik jenom se k těm debatám, které se vedou, jinak jsem připraven na vaše otázky. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Náměstek ministra zdravotnictví pan Roman Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych navázal na pana ministra. Možná bych lehce osvětlil to, co nás samozřejmě nějakých způsobem čeká. To, co chceme realizovat v rámci těch různých protiepidemických opatření tak, jak původně byla navržena.

Tady v České republice se – myslím beze zbytku – v tuto chvíli podařilo zastabilizovat epidemii tak, že nemá exponenciální charakter. To už si můžeme říci asi s jistotou. Je zřejmé, že ta opatření, která byla přijata, byla zcela na místě, protože jednak zabránila nekontrolovatelnému nárůstu, jednak umožnila to, abychom připravili klinické kapacity, abychom tady měli dostatek lůžek s ventilátory a veškeré zařízení, které k tomu je nutné. Poskytlo nám určitý čas, abychom připravili další škálu opatření, která chceme samozřejmě realizovat.

Už tady padlo, že se rozvolňují některá opatření, která však nemají úplně principiální dopad na to, kolik by tady mělo být eventuálních případů spojených s tím, že to dané opatření bylo rozvolněno. Ten efekt těchto dílčích opatření může být v řádu nějakých čtyřech pěti procent, ne více.

To, co nás nepochybně čeká, je filozofie, jakým způsobem postupovat dál. A je naprosto zřejmé, že tady je populace, která je výrazně zranitelnější než populace ostatní. Nejsou to jenom senioři. Ukazuje se, že být seniorem není takovým rizikem jako být nemocným seniorem. Ukazuje se, že kombinace třeba hypertenze, diabetu a dalších chronických onemocnění je rizikovější i v nižším věku než to, že člověk má pouze věk vyšší. Nicméně logicky s vyšším věkem stoupá pravděpodobnost, že máme takovéto nakupení různých chronických nemocí, a to musíme brát v potaz.

To znamená: Veškerá opatření, která budou realizována, budou realizována tak, aby neohrozila tyto rizikové skupiny. My chceme výrazně během minimálně teď čtyř pěti týdnů zintenzivnit práci na tom, abychom seniory ochránili. A tyto rizikové skupiny populace – chceme chránit i třeba populaci osob, které jsou na onkologické léčbě, protože tam je také logické riziko. A za těchto předpokladů, když se nám to podaří, tak potom postupně uvolňovat některá ta plošná opatření tak, aby celá země nebyla v jakési situaci paralýzy, kdy samozřejmě chceme, aby ty ostatní skupiny se navrátily do běžného života a mohly takto fungovat.

Je zřejmě, že díky tomu – a už pan ministr to tady naznačil – bude docházet k tomu, že vnímavost té populace se bude snižovat, protože budou exponováni tomuto viru, a to je zcela žádoucí, protože bez dlouhodobého navození imunity, populační imunity tím mám na mysli, tak bychom nebyli schopni s touto nemocí efektivně bojovat.

A to je pointa toho, co chceme v těch následujících týdnech dělat. Není to cesta, jak bylo prezentováno v některých mass mediích, že chceme zvolit anglický model, potažmo švédský model. To rozhodně ne. My nechceme bezbřeze uvolnit veškerá opatření, aby tady došlo k nějakému vzoru. Vše bude kontrolováno, nadále bude fungovat chytrá karanténa po celou tuto dobu. To znamená, chceme opravdu zaměřit její pozornost zejména na tyto vulnerabilní skupiny, to znamená osoby, které jsou v riziku, a adekvátním způsobem ten systém řídit. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych vás poprosila ještě o upřesnění, co se týká otevírání obchodů ve čtvrtek. Znamená to tedy, že budete, nebo nebudete čekat na středeční vyjádření epidemiologů? Protože ono to nezaznělo nebo jsem to neslyšela. Kdyžtak se omlouvám. Pokud nebudete čekat, tak z jakého důvodu? Pan premiér Andrej Babiš včera mluvil i o otevírání obuvi nebo papírnictví s tím, že na to jsou požadavky. To znamená, k tomuto rozvolňování by mohlo dojít kdy a podle jakého scénáře? A prosím poslední dotaz: Co říkáte na kritiku opozice nebo třeba i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, že vláda, co se týká rozvolňování, působí chaoticky směrem tedy jaké signály, jaké zprávy dává občanům. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Tak věcně. Co se týká toho otevření ve čtvrtek, tak bude to tedy pouze pro ty provozovny, jako jsou stavebniny, hobby markety, případně jako jsou ta jízdní kola, jinými slovy rekreace, hobby. My jsme se rozhodli, že ty ostatní, o kterých se uvažovalo, byly to například kočárky, byla to například obuv, byla to například papírnictví a tak dále, že nebudeme otevírat až v ten čtvrtek, respektive už ve čtvrtek, ale že to necháme až na úterý, přičemž nevylučujeme, že tam ještě doplníme další, a to čistě z pragmatického důvodu.

Kdybychom to udělali ve čtvrtek, v pátek už je den volna, asi by to nedávalo úplný smysl. A my jsme se v tuto chvíli rozhodli i z těch důvodů zdravotních, hygienických a tak dále, že ještě přece jenom vydržíme jednotky dnů, už to skutečně nebude dlouho, a v tuto chvíli uvolníme rekreaci, hobby, sport. Jinými slovy to, co teď ty lidi bude zajímat i s ohledem na blížící se svátky, blížící se víkend.

To znamená ano – ty provozovny, které jsme říkali, tak jsou první v pořadí. Nevylučujeme, že k nim může ještě něco přibýt v průběhu třeba tohoto týdne, a to v úterý otevřeme.

To, že to představitel Svazu obchodu a cestovního ruchu tvrdí, že je v tom chaos, je to jeho názor. My to projednáváme se všemi svazy, asociacemi a tak dále. Z našeho úhlu pohledu rozhoduje vláda. To znamená, my to vždycky řekneme po vládě a to, že se předtím říká, o čem diskutujeme, s čím jdeme na tu vládu, to je přece normální, to je regulérní. A pochopitelně vždycky bude nějaký odpor někoho, že se mu zdá, že je to příliš brzy nebo příliš pozdě.

Prostě my to musíme postupně uvolňovat. Uvolňujeme to s ohledem pochopitelně na potřeby těch občanů, spotřebitelů, ale samozřejmě třeba i podnikatelů ve smyslu, že si potřebují něco dokupovat. To znamená, snažíme se to dělat velmi citlivě s ohledem na hygienické prostředí, které se tam musí vytvořit, a pochopitelně i s ohledem na to, co ten trh v danou chvíli prioritně požaduje.

A s ohledem na to, že budou čtyři dny volna, tak jsme radši byli ještě obezřetní. Nejdeme do toho prostě v tom větším rozmachu a uděláme zatím jenom tento režim. Takže já myslím, že na tom není nic mimořádného. A v tom dalším týdnu budeme postupně přihazovat další a další a věříme, že vlastně už začneme odšpuntovávat ten uzavřený ventil ekonomiky a postupně ten maloobchod začne nabíhat.

My už máme připravené skupiny, které budeme činit, ale při vším respektu, my se nemůžeme přizpůsobit úplně každému. Ten lobbing je obrovský, konkrétně pan Prouza lobbuje pouze za velké hypermarkety. Je to fajn, je to dobře, ale my na druhou stranu musíme vnímat i ty menší obchody. Jsou tady desítky různých zájmových skupin a ve finále rozhoduje vláda. A rozhoduje s ohledem na to, jak se prostě domlouváme s panem profesorem Prymulou, jak se domlouváme s panem ministrem zdravotnictví. Musí to být prostě vyvážené. Nesmíme se nechat dostat pod tlak, co by se někomu líbilo, či ne.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Je pravdou, že tyto změny z většiny nabíhají od čtvrtka. Pokud by se cokoliv stalo do středy, tak samozřejmě můžeme ještě toto přehodnotit, ale zatím ta data i za dnešek, jak je mám a dnes už jsou aktualizována na našich stránkách, tak ukazují, že dnes skutečně máme velmi mírný nárůst. Za dnešek zhruba 140 nových případů zatím. Takže zdá se, že skutečně nejsme na nějaké negativní trajektorii a nemáme signály o tom, že by se toto mělo změnit.

Pokud by došlo, já jsem o tom hovořil na začátku, k jakémukoliv výkyvu v rámci té epidemiologické křivky, kdybychom pozorovali, že tady máme hrozbu nějakého peaku a masivního růstu nových pozitivně testovaných pacientů, tak je jasné, že bychom opět museli učinit určitá opatření. Takže je jasné, že toto bude teď následující měsíce takto vyhodnocováno.

Já toto beru jako určitou zkoušku, určitý test také z hlediska těch hygienických opatření. Ty prodejny, jak o tom hovořil pan vicepremiér, v tom celkovém procentu nehrají tak zásadní roli. Ale to, co hraje roli je, že skutečně ve všech těch prodejnách – jak těch nově otevíraných, tak i v těch stávajících, které fungují, budou muset být zavedena ona hygienická opatření, režimová opatření týkající se rozestupů, dezinfekcí a tak dále.

A to si myslím, že je to klíčové, a to si myslím, že nás bude provázet v těch následujících, řekl bych řadu měsíců, protože my budeme muset vlastně tato pravidla, stejně jako nošení roušek a podobně, udržet v těch následujících měsících bez ohledu na to, že dojde k určitému rozvolňování.

Takže teď sice rozvolňujeme určitou část, ale co je důležité, že zpřísňujeme ta hygienická pravidla, a všichni tito provozovatelé se na to budou muset adaptovat. Takže skutečně z našeho pohledu je to dobrý začátek toho postupného rozvolňování, které, jak říkám, bude postupné v následujících týdnech a měsících.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Televize Prima.

Josef Mádle, televize Prima: Já mám dotaz na pana vicepremiéra Havlíčka. Trváte stále na podobě zákona o odsunutí platby nájemného pro podnikatele? Mají k tomu totiž výhrady jak pronajímatelé, tak i opozice. Není v plánu například nějaká úprava, kterou by nájemci platili alespoň například služby? A pak ještě k tomu zákonu o cestovních kancelářích. Původní návrh měl být, že nemocní a lidé nad 65 mohli vouchery odmítnout. To už tedy neplatí? A znamená to tedy, že tímto návrhem ztrácíme možnost storna zájezdu, které jsou možné podle dnešních smluv? Pak jsem se ještě chtěl zeptat k dalšímu návrhu a to je od Ministerstva financí. Původně se mluvil o tom, že by měla vláda dnes probírat případné změny podmínek pro získání těch 25 000 pro živnostníky. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Pardon, ještě ta první otázka ta byla…?

Josef Mádle, televize Prima: Ohledně odsunutí platby nájemného pro podnikatele.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Děkuji. Čili co se týká toho nájemného, tak to bylo vykomunikováno jak se zástupci pronajímatelů, tak se zástupci nájemců. Bylo to takto akceptováno. Bude to do 30. 6. Jediné, co se tam ještě bude měnit, ale to je drobnost, ale myslím si, že to je férové, že se to nebude vztahovat i za služby, ale bude to pouze za čisté nájmy. Jinými slovy my vlastně jsme vycházeli z toho německého modelu a to jsou ty prodejny, které jsou uzavřeny a nemohou provozovat, tak do 30. 6. nemohou dostat výpověď z nájmu od pronajímatele. Nicméně samozřejmě můžou se domluvit na jakémkoliv jiném režimu a my v tuto chvíli vlastně z toho ještě vytáhneme ty služby.

To znamená, ty služby budou muset skutečně platit. To by mělo projít zítra Parlamentem, pokud samozřejmě se Sněmovna k tomu vyjádří kladně. A bude to tam řešeno na místě pozměňovacích návrhem. To si myslím, že je nakonec férové. A to jsme ještě po dohodě se všemi udělali, myslím si, rozumný kompromis.

Jinak si myslím, že na tom je všeobecná shoda, a nečiníme si, myslíme, žádný úplně fundamentální problém nikomu. Jiná věc je ta, co samozřejmě někteří požadují, zejména nájemci, a to je to, aby stát nějakým způsobem participoval na tom nájemném, které je. My dneska jednáme i s pronajímateli i s nájemci ohledně určité varianty, že by se na tom spolupodíleli všichni partneři. To znamená jak pronajímatel, tak stát, tak pochopitelně ten nájemce, na kterého to padá. Hledáme prostě nějakou rovnováhu. Je to takzvaná slovenská cesta.

Máme na ni ještě čas. Nemusíme o ní teď rozhodnout, protože do 30. 6. vlastně všichni mají pardon v tom placení, pak je to začne trápit až v červenci. Takže je ještě chvíli čas, aby se to dobře promyslelo, případně i domluvilo prostě nějaké rozumné řešení, případně i se shodlo na tom, kdo by to celé administroval.

Protože já bych tu chtěl říct jednu věc: Ten stát zavádí obrovské množství nástrojů pro podporu toho podnikatelského trhu, ať už je to kurzarbeit, ať je to ošetřovné, ať jsou to – já nevím – bezúročné úvěry a tak dále. A to všechno dnes znamená obrovský nápor na ty instituce, které na to nejsou připraveny a vybaveny ve smyslu toho, že mají během několika dnů vyřídit desítky tisíc různých žádostí. To znamená, my to rozkládáme na tu státní sféru a snažíme se v podstatě to rozložit i na jednotlivé úřady tak, aby to byly schopni vůbec kapacitně přijmout, zvládnout.

Za pochodu nastavujeme informační systémy. Za pochodu nabíráme lidi. Hovořím například ve smyslu ošetřovného na ministerstvu průmyslu. Hovořím o Českomoravské rozvojové bance, která musí za čtrnáct dní až tři týdny udělat to, co předtím dělala téměř rok. To znamená, to jsou úplně jiné rozměry, se kterými se dnes musí popasovat. A já tím jenom chci říct to, že jedna věc je naslibovat ty věci a druhá věc, že je také musíme zadministrovat a zrealizovat. A to není otázka, že by stát neměl lidi, ale musí to také být zkontrolováno. Takže to je k tomu.

Co se týká toho zákona paní Dostálové: Ano, je to tak, že vlastně lidé, kteří mají ten zájezd zaplacený, tak o nic nepřijdou, ale pokud to nastalo tady v tom kritickém období do konce srpna, tak poté mohou být uspokojeni tím speciálním poukazem, který je o nic nepřipraví. Ten poukaz musí mít stejnou hodnotu, musí dostat adekvátní zájezd, a pokud to nedostanou, tak teprve poté dostanou ty peníze.

Je tam jenom ta ochranná lhůta pro ty cestovní kanceláře po dobu jednoho roku, protože pokud bychom toto neudělali, tak skutečně hrozí kobercový zánik cestovních kanceláří. A popravdě řečeno ten dotyčný by se stejně těžko dovolával těch prostředků, protože by to byl hromadný kolaps a bankroty. Takže my musíme zase toto vyvažovat a nikdo o nic nepřijde. Jenom je to prostě nějaký rozumný stav posečkání. A bude mít v ruce ten, řekněme, ten cenný papír, ten kupon, ten poukaz.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: A ještě ten poslední dotaz byl – Ministerstvo financí, 25 000… OSVČ, těch 25 tisíc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: OSVČ 25 000 jdou zítra do Parlamentu a ano, tam se dělají ještě úpravy, které budou vstřícnější ještě tedy vůči těm podnikatelům. To znamená, pokud paní ministryně teď odpoledne to projednává na svém výboru, tak já nevím, jak to dopadlo. Ale předpokládám, že tam asi dojde ke shodě, tak tedy to bude bez té podmínky, která vlastně byla toho srovnávacího charakteru. To znamená v těch tak zvaně třech měsících srovnat s tím předcházejícím obdobím toho minulého roku, kdy by tam musel být alespoň ten desetiprocentní pokles.

Ono samo o sobě by to i tak bylo téměř pro všechny, ale pravda, že teď to bude plošnější a bude to jednodušší pro všechny. A zůstává to, aspoň předpokládám, pokud samozřejmě se tak domluví dnes na rozpočtovém výboru a zítra to odsouhlasí Sněmovna, že to tedy bude pro všechny osoby z hlavní činnosti a z té vedlejší, když se jedná o důchodce, o invalidní důchodce, když se jedná o rodičovskou, mateřskou a tak dále. A v podstatě tedy z tohoto úhlu pohledu to už bylo teď předtím, takže ten zásah bude opravdu velmi velmi, velmi plošný.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: ČTK.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den. Já bych měl nejdřív dotaz k chytré karanténě. Jak to s ní vlastně vypadá, zda už jsou využívána za data bank a operátorů, jestli lidi dávají souhlas k tomu využívání dát a případně, zda už byli kontaktováni třeba nějací lidé, kteří byli nalezeni na základě té mapy pohybu na základě těchto dat? A za druhé bych se chtěl zeptat na ten program COVID pro pražské firmy, který by měl být spuštěn asi do Velikonoc. Tak zda tomu tak bude, zda platí to, že Praha na ty půjčky dá pražským firmám půl miliardy, 400 milionů má dodat stát a tak podobně. Děkuji.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Tak já jestli mohu k té chytré karanténě. Ten proces opravdu je opravdu zcela na startu v tom pilotním projektu. To znamená, během toho minulého týdne se ověřovaly vlastně provazby mezi jednotlivými segmenty, které budou působit. Doplňovali se tam jednotliví pracovníci, posilové skupiny, které vysílala armáda.

Konkrétně bylo odebráno vlastně za ten uplynulý konec týdne, kdy celý ten systém začal fungovat, 180 vzorků. Bylo tam provedeno několik kontaktů tímto mechanismem, jak jste popisoval. A byly samozřejmě sekundárně vytipování ti, kteří potenciálně jsou rizikoví.

Řešíme tam řadu různých problémů, které potřebujeme ještě odladit, aby ten systém plně fungoval. Zejména je to elektronizace sběru vzorků a přístup do laboratoří. To znamená, tento projekt už je v podstatě u konce tak, jak Marián Hajdúch ho připravil. Dnes ho prezentoval. Potřebujeme ještě doladit napojení na jednotlivé laboratoře, dílčí, které mají odlišný software, a po propojení tohoto systému by to mělo fungovat v on-linu.

To znamená, měli bychom přesně vědět, který vzorek z které laboratoře doputoval kam, jaký jeho výsledek a hygiena by měla mít vlastně okamžitě výsledek, který může komunikovat potom s dotyčným, který je testován.

Další věcÍ, která se tam řešila, byly skutečně ty mapové projekce tak, aby ta paměťová mapa umožňovala, nebo vzpomínková mapa, chcete-li, aby umožňovala tomu dotyčnému jedinci se rozpomenout, kde v těch posledních pěti dnech byl, a na základě tohoto on potom do té mapy zanáší vlastně osoby, se kterými se potkal, které eventuálně zná, a ty jsou potom následně kontaktovány, pokud ta osoba samozřejmě je pozitivní.

Ty posilové týmy, které armáda dodala, tak zcela adekvátně zamezilY tomu, že by ten systém byl nedostatečný. Armáda má 33 posilových týmů, které jsou pro toto k využití, a dnes v podstatě řešila jejich alokace do všech krajů a další posilové orgány, které by měly být u krajských hygien, tak abychom byli schopni efektivně v tomto slova smyslu působit.

Klíčová role je také u toho callcentra, které samozřejmě vytipovává jednotlivé kontakty a které obhospodařuje jejich komunikaci a v podstatě dodává data do toho systému tak, abychom to mohli dále využít. Armáda tam hraje klíčovou roli. Je schopna logisticky zabezpečit veškeré ty stupně a podporuje celý ten systém zhruba 300 lidmi dnes.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká COVIDu pro Prahu, měl by být vyhlášen tak, jak jsme slíbili, do Velikonoc, čili v tomto týdnu. Já jsem dnes už mluvil i s primátorem Prahy. Oni skutečně uvolnili těch 400 milionů. My, předpokládám, když tam dáme další částku v tomto objemu, což by vlastně znamenalo, že pražské firmy je budou mít šanci získat… Dokonce říkal, že uvolnili přes 500 milionů, abych byl přesnější. Takže pražské firmy budou moci získat řádově 4 až 5 miliard korun.

Jestli to dáme na dvě výzvy, to ještě přesně nevím, protože zase asi, aby se tam nahrnulo obrovské množství žádostí, a těch 5 miliard se dá dát řádově třeba do jednoho měsíce.

Jiná věc je ta, a to je třeba říct, na co nás některé firmy upozorňují, respektive, někdy si i stěžují, že ne všichni jsou uspokojeni. Ano. Musíme korektně říci, že se jedná o úvěr. Nejedná se o rozdávání peněz. A i když je nastaven ten koeficient na to, že tam propadne řádově čtvrtina firem, které nezaplatí, tak máme nastavenou tu záruku vůči bankám, tak se domníváme, že v dané chvíli je to adekvátní a nemůžeme to nastavit tak, že budeme počítat, že nám 50 nebo 70 procent firem nezaplatí.

Pak by to bylo skutečně rozdávání peněz a to zase prostě není možné takto dělat, protože je pravda, že velmi často žádají firmy, které prostě měly několik let ztrátu, firmy, které mají záporný vlastní kapitál, firmy, které nemají vůbec žádný majetek a v podstatě zkouší, jakým způsobem získat zdroje. Bohužel, to možné není.

Není to možné nikde na světě. My si velmi pečlivě vyhodnocujeme to, jak se to dělá v Německu, v Británii a tak dále. Dostávají to firmy, které by za normální situace ten úvěr nemusely získat, to je pravda, ale nikoliv firmy, které jsou tady skutečně ve fatální ztrátě, pokud nenastal ten špatný stav tím, čemu tedy říkáme koronavir ve smyslu ekonomických dopadů.

Ano, pokud mají problémy od 12. března nebo od začátku března, pak se to respektuje a ta banka na to přihlédne. Pokud nicméně ta firma byla minulý roku už ve špatných číslech, tak tam samozřejmě není možné očekávat, že to bude nějaké větší financování.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě dotaz Český rozhlas.

anetta Roubková, Český rozhlas: Dobrý den. Jen já mám dotaz k nadcházejícímu velikonočnímu víkendu, protože pan ministr Vojtěch, vy jste před časem zmiňoval, že alespoň na ty čtyři dny se dají očekávat nějaká striktnější opatření. Tak jestli se s nimi ještě počítá. Protože jste to dával do souvislosti s novým čínským rokem, že nechcete, aby lidé takto cestovali, jako se tomu stalo v Číně, tak jestli můžeme počítat s nějakými třeba striktnějšími opatřeními na ty čtyři dny. Díky.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak, pravdou je, jak jsem o tom hovořil, že situace se vyvíjí poměrně příznivě. To je první věc. Ale samozřejmě platí stále přes Velikonoce obecně omezení pohybu tak, jak je nastaveno. My sice děláme určité drobné výjimky, pokud jde o ty obchody a tak dále, ale jinak platí to, že lidé skutečně nemají nikam jezdit. Platí dále zákaz pohybu venku ve více než dvou osobách.

Takže to jsou všechno zkratka opatření, která určitě nebudeme rozvolňovat dříve než po Velikonocích, a chceme apelovat na všechny, aby skutečně přes Velikonoce zůstali doma, aby se nikde nescházeli se svými příbuznými a podobně, jak na to byli zvyklý v předchozích letech.

Určitě se nebudou konat bohoslužby, určitě, protože to samozřejmě stále platí, určitě nebudou chodit koledníci. To jsou všechno zkrátka činnosti, které přes letošní Velikonoce nebudou umožněny. Odporovalo by to těm opatřením. Takže teď nechystáme nějaké zásadně přísnější opatření, protože vidíme, že ta situace z hlediska té epidemiologické křivky se vyvíjí poměrně příznivě, což jsme ještě, řekneme, před čtrnácti dny úplně nevěděli, jak to bude zkrátka vyvíjet v tom následujícím období.

Můžeme z toho mít relativně dobrý pocit, ale nadále platí veškerá omezení, zákaz nějakého shromažďování, větších akcí a podobně. Takže primárně lidé by skutečně měli zůstat doma. Neměli by se scházet se svými příbuznými, nedělat žádné hromadné akce a to bude platit skutečně přes celé Velikonoce tak, jak to platí doposud.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě Český rozhlas.

Janetta Roubková, Český rozhlas: Můžu, pardon. Ještě k tomu příspěvku pro OSVČ, tak jestli na něj dosáhnou i lidé, kteří už skončili na Úřadu práce, onemocněli nebo museli zůstat s dětmi doma?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tam jste teď dala vícero faktorů. Pokud šel na Úřad práce a zrušil si živnost, no tak v tu chvíli není živnostník. To znamená, musel by si tu živnost znova udělat a to teď nevím, jakým způsobem by teď narychlo udělal.

Co se týká lidí, kteří jsou doma třeba s nemocnými, tak tam problém není, pokud alespoň v tom minulém období měli nějakou základní aktivitu, a nijak se to nekříží ani nevylučuje například s ošetřovným. Pokud to bylo otázka tímto směrem. To znamená: Ano, je možné čerpat ošetřovné a je možné čerpat 25 000 příspěvek, a dokonce je to i celkem běžné.

U toho ošetřovného jenom, to je zajímavé. Víte, že jsme rozjeli ošetřené pro OSVČ v rámci ministerstva průmyslu a za čtyři dny nám přišlo 37 000 žádostí a všechno se dělá elektronickou cestou. Je teda pravda, že pokud někdo nechce elektronicky, může zajít na svůj živnostenský úřad, kde ho obslouží, ale drtivá většina to posílá elektronicky. A tam začínáme na konci tohoto týdne proplácet zatím manuálním způsobem.

To znamená, nepojede to automaticky, ale začneme generovat řádově jednotky tisíc denně. To přejde vlastně do režimu v celém příštím týdnu. A musí se jen domluvit to, jestli bude Česká národní banka, kde máme účty, to proplácet v průběhu třeba víkendu, anebo to lidem přijde tedy až v tom příštím týdnu. A potom po 20. to pojede automaticky a tam ten zbytek dorazí.

Tedy, jinými slovy, snažíme se, aby do 25. 26. všechno ošetřovné bylo kompletně vykompenzováno, zaplaceno, což si myslím, že je skvělá zpráva, protože na to, že ještě před týdnem to nebylo schválené ani a dnes už se to přijímá a elektronickou cestou vyřizuje, je taky dobrá zpráva.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, teď už dotazy prostřednictvím videokonference.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Tak já o první dotaz poprosím Báru Janákovou z Deníku N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, já mám dotaz asi na vicepremiéra pana Karla Havlíčka a vlastně i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Mě by zajímalo, protože dnes vyšlo najevo, že pan premiér si tiskne dokumenty nebo e-maily, od vás cokoliv, v průhonické Sokolovně. Mě by zajímalo, jestli to nepovažujete za bezpečnostní riziko.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Za bezpečnostní riziko, pokud je to dokument, který není komplikovaný, není v režimu vyhrazeném nebo v režimu tajném, tak tak jako si celá řada z nás tiskne dokumenty doma, protože úřadujeme mimo jiné o víkendech i doma, tak na tom nevidím nic mimořádného.

Já znám režim v té Sokolovně. Tam je to tak, že vlastně pan premiér tam má kanceláře a naproti je průhonická Sokolovna, protože pokud je tam o víkendu obsluha nebo někdo je tam na té recepci, tak mu tam, aspoň co já tak vím, občas vytisknout ty materiály. Ale to jsou běžné pracovní materiály, které nejsou nějak vyhrazené, nějak tajné. Je to prostě běžná korespondence, která není nijak citlivá a ani nějak prostě toxická ničím.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Za mě je to to samé. Ono se to týkalo, myslím, zrovna jednoho e-mailu ode mne, který vlastně obsahoval nějaká základní data, která my stejně zveřejňujeme, ohledně zrovna epidemie Covid počtu vyléčených, počtu testovaných atd. Takže to jsou zkrátka nějaké informace, které standardně komunikujeme i s ostatními kolegy a to, že si někdo vytiskne tyto informace, pokud, jak říkal pan vicepremiér, nejsou v nějakém režimu, není to nějaký utajovaný režim, tak si myslím, že není nic problematického, pokud jde o tyto informace, které já jsem zrovna v tomto případě poslal.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: A to si třeba vemte, že když my máme vládu, tak na té vládě sedí, samozřejmě, já nevím, všichni ministři. Za nimi sedí několik legislativních týmů a v podstatě jedou na plné obrátky všechny tiskárny, všechny kopírky. Několikrát se to všechno mění, lítá to prostě mezi lidmi. To znamená tím pádem samozřejmě už i ten materiál, jestli ho chce někdo zneužít, tak svým způsobem může. Ale právě proto jsou na vládě, anebo nejenom na vládě, ale i v té komunikaci, buď běžný režim nebo vyhrazený režim nebo tajný režim. A ten vyhrazený nebo tajný, ten se nemůže realizovat tedy ani přes tu videokonferenci.

To znamená, že vlastně my jsme v situaci, kdy já třeba potřebuju některé věci ohledně Dukovan například probírat a bohužel jsem k nim ještě nedostal po dobu jednoho měsíce, protože čekáme, až se sejdeme osobně a tam už to jede v úplně jiném režimu. Ale ty běžné věci prostě se normálně tisknou, na tom není nic mimořádného. Stejně tak jako když je někdo doma třeba.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Tak já o další dotaz poprosím Josefa Kopeckého z portálu iDnes.

Josef Kopecký, iDnes: Dobrý den. Já bych se zeptal na záležitost promořování populace. Do jaké míry jste se při jednání vlády zabývali tím, že během dne pan ministr Vojtěch a jeho náměstek pan Prymula prezentovali poměrně dost radikálně odlišná stanoviska, než co řekli pan premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček? Jestli jste si to vyříkávali a jestli by nebylo lepší, abyste byli trošičku víc v souladu, když veřejnosti prezentujete poměrně strategickou věc, jak budete dál přistupovat k šíření koronaviru? Druhá věc, mě zajímá s tímto, kdo bude stanovovat, kdo je rizikový, potenciálně rizikových pacient? Zda to bude stanovovat praktický lékař každého pacienta, který bude podávat hlášení někam na Ústřední krizový štáb. Nebo jakým způsobem prostě zajistíte to, abyste nenechali promořit někoho, koho by to mohlo zabít? A třetí věc souvisí s tím umožněním toho individuálního sportování. Sice to není venkovní sport, ale zeptám se Vás na různé fitness, posilovny, kde člověk může se věnovat sám sportu taky, i když neběží v lese nebo nejede na kole. Uvažovali jste o tom, že byste někdy v dohledné době otevřeli posilovny třeba? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jestli můžu začít s tím proměřováním. Já jsem to vysvětloval na začátku. Pan náměstek Prymula prezentoval nějaký svůj odborný názor, ale samozřejmě o tomto budeme diskutovat. Ale skutečně my nechceme promořovat tady populaci nějak masivně, nekontrolovatelně. My říkáme, že pokud se ta situace bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí aktuálně nyní z hlediska počtu nově nakažených pacientů, kdy se nám skutečně podařilo tu epidemii podle všeho doposud zvládnout velmi dobře, nečelili jsme tady nějakému řekněme tlaku na zdravotní systém, který si byl schopen a je schopen s tím velmi dobře poradit, tak teď přistupujeme k rozvolňování těch daných opatření.

A to bezesporu bude pokračovat, protože je jasné, že my nejsme schopni v těchto velmi striktních plošných opatřeních setrvat další měsíce. To je jasné. Takže musíme postupovat tak, že budeme ta opatření postupně rozvolňovat.

S tím samozřejmě je jasné, že do jisté míry populací tato nemoc projde. To je nesporné, a žádný stát na světě není schopen zcela tu pandemii nebo epidemii nebo tu infekci, to dané onemocnění zastavit. To je zřejmé, ale důležité je, aby to bylo řízené, aby tady nedocházelo k nějakému, já ani to slovo nemám rád, promoření, které vlastně bude zcela nekontrolované. Ale bude to zkrátka nějaký přirozený běh na základě toho, jak budeme ta jednotlivá opatření postupně v následujících týdnech a měsících rozvolňovat.

Takže tady skutečně to není o tom, že chceme promořovat populaci, jak možná to vnímáte z nějakých vyjádření. Skutečně toto není záměr náš jako Ministerstva zdravotnictví a myslím, že ani pana náměstka.

Pokud jde o ty rizikové skupiny, tak ty budeme samozřejmě chránit stejně jako doposud. My musíme, a to bude zachováno, mít striktní pravidla pro domovy s těmi sociálními službami, pobytové služby, pro léčebny dlouhodobě nemocných a podobně. Veškerá ta pravidla, tak jak jsme je nastavili z hlediska testování nových klientů atd., zákaz návštěv, testování zaměstnanců, tak ta budou nadále probíhat.

Část těch klientů bezesporu bude i umístěna v těch nových kapacitách, tak jak je kraje vytvářejí v rámci různých lůžkových zařízení. To teď probíhá třeba v Moravskoslezském kraji a podobně. Takže tyto skupiny budou podléhat stejnému režimu jako doposud z hlediska ochrany a jsou to skutečně senioři, polymorbidní pacienti, lidé, kteří skutečně jsou tou rizikovou skupinou. Takže tady ten režim se určitě stejně nikterak rozvolňovat nebude. Naopak ten skutečně musí zůstat v následujících týdnech a měsících zcela totožný a musíme chránit tuto skupinu obyvatel primárně.

A pokud jde o ty fitness a sauny a tak dále nebo posilovny, pardon, tak tam to nyní nezvažujeme, protože tam vnímáme mnohem větší riziko, než je u těch otevřených sportovišť, venkovních sportovišť, kde jsou lidé vlastně po určitý režim vlastně v rámci tedy té vzdálenosti od sebe a jsou tam dva lidé na jednom místě. To máme vlastně takto označeno. U těch fitness a posiloven, to jsou uzavřené místnosti, lidé tam používají to náčiní, kterého vlastně samozřejmě se ho dotýkají, a může tam docházet k většímu riziku šíření té nákazy. A hlavně je to uzavřený prostor.

Takže v tuto chvíli fitness a posilovny neplánujeme otevřít, byť samozřejmě k tomu asi za nějaký čas dojde. Ale teď začínáme u těch venkovních sportovišť u většiny individuálních sportů. Tam si myslíme, že to riziko je relativně malé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter