Tiskové konference

6. 1. 2020 18:33

Tisková konference po jednání vlády, 6. ledna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po prvním jednání vlády v tomto roce. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den, já se vyjádřím k bodu, který byl prvním vlastně v dnešním jednání vlády. Byly to tedy dva body, které se týkají kompletně nové regulace zdravotnických prostředků, což jsou vlastně zdravotnické prostředky využívané ve zdravotnictví jakožto přístroje, implantáty a podobně.

Je to skutečně obrovské penzum zdravotnických prostředků, které fungují již dnes, ale víme, a bohužel i ze zahraničí, že v zemích Evropské unie docházelo v minulosti k různým nežádoucím událostem v souvislosti se zdravotnickými prostředky, například známá kauza prsních implantátů PIP ve Francii a podobně. A kvůli tomu Evropská unie přijala novou právní úpravu, nařízení, které zpřísňuje podmínky pro výrobu, distribuci a užívání zdravotnických prostředků v zemích Evropské unie a Česká republika z tohoto důvodu musela právě na tyto nové předpisy Evropské unie adaptovat český právní řád.

Z tohoto důvodu tedy jsme vytvořili a dnes vláda schválila nový zákon o zdravotnických prostředcích, který tedy výrazně zlepšuje řekněme dokumentaci, klinické hodnocení, registrační oznamovací povinnosti v souvislosti se zdravotnickými prostředky, definuje roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který by měl být v tomto směru dozorovým orgánem. Upravuje právě klinické studie, klinická hodnocení a myslím si, že skutečně ten zákon jako takový výrazně zvyšuje bezpečnost pacientů. Právě proto je přijímán, abychom zajistili přísnější podmínky a na druhou stranu i vyšší bezpečnost pro pacienty, kteří třeba dostávají různé implantáty a podobně. Víme, že je to zkrátka věc, která je velmi citlivá, a ten zákon tedy je na místě.

Kromě toho v souvislosti s tímto zákonem byl přijat i takový balíček pozměňovacích zákonů. Asi ten nejzásadnější je zákon o regulaci reklamy, kdy my výrazně zpřísňujeme podmínky pro reklamu zdravotnických prostředků. Bojujeme tak proti tzv. šmejdům, což i v této oblasti tedy jsou šmejdi, kdy se celá řada různých výrobků prezentuje jako zdravotnické prostředky, prezentují se, že mají nějaký dopad na zdraví, že mohou vyléčit pacienta, ale ve skutečnosti tomu tak není.

A dnes aktuálně nemáme reálně pro toto právní úpravu, abychom mohli postihovat takovéto subjekty. Proto dáváme kompetenci Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který nově bude dozírat právě na reklamu na zdravotnické prostředky a postihovat tyto tzv. šmejdy. To znamená výrobky, které se tváří jako zdravotnické, že mají ten zdravotnický účel, a přitom tomu tak není.

Takže je to opět, řekněme, vyšší ochrana pacientů, vyšší ochrana spotřebitelů na trhu. Myslím si, že ty zákony jsou skutečně propacientské, jsou pro bezpečnost, jsou pro ochranu pacientů a jsem rád, že je dnes vláda schválila.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. Ministr zemědělství pan Miroslav Toman.

Miroslav Toman, ministr zemědělství:  Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes schválila návrh opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V podstatě, když to řeknu česky, je to propojování vodárenských soustav a zvyšování jejich zabezpečení.

V několika posledních letech si více než dříve uvědomujeme, že vodní bohatství České republiky závisí výhradně na atmosférických srážkách a že veškerá voda, kterou u nás nezadržíme, nenávratně z našeho území odteče. S ohledem na vývoj klimatu je nezbytné, abychom přijímali i opatření, která jsou dlouhodobého charakteru a připraví nás na možné krizové scénáře. A právě jedním z nich je posilování kapacit skupinových vodovodů a propojování vodárenských soustav, které zajistí dodávku pitné vody pro obyvatele i v případě déletrvajícího sucha.

Musím říci, že pro sociální demokracii je tato problematika klíčovým tématem vládní agendy a vlastně budou rekonstruovány a posíleny přivaděče ve východních Čechách, na Holicku, to znamená Pardubice, Chrudim, vírský vodovod v oblasti vesnice Drásov a máme také vodní přivaděč Kladno–Mělník.

Je potřeba říci, že tím, že do toho budeme investovat, že celá tato akce bude stát řádově 700 milionů korun. Nový dotační titul pokryje sedmdesát procent nákladů. Vkládáme do toho peníze z toho důvodu, že vlastně v případě, kdybychom to nepodpořili, by mohlo dojít e zdražení vody pro obyvatelstvo, což si nepřejeme. A naopak si přejeme, aby právě více než milion lidí zabezpečenu vodu i v těch krizových oblastech.

Dotační titul vytvoříme nejpozději do konce března a ten dotační titul bude vytvořen tak, aby v budoucím období ty akce, které budou připraveny v rámci Národního investičního plánu, se mohly realizovat samozřejmě v závislosti na rozpočtu a dostupných finančních prostředcích.

Co se týká druhé věci, tak jsem si dovolil vládu informovat o nebezpečí ptačí chřipky, protože ptačí chřipka se vyskytla na území Polské republiky. My jsme na středu tento týden svolali Ústřední nákazovou komisi, kde probereme možnosti, jak Českou republiku chránit a jak dále postupovat.

Tolik z mojí strany. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. Ministr životního prostředí pan Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Já vás srdečně zdravím poprvé v novém roce a jsem rád, že vlastně hned první vláda v novém roce schválila dva docela významné materiály Ministerstva životního prostředí.

Jedním z nich je poměrně dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. invazní novela, která řeší problematiku tzv. invazních, nepůvodních druhů, což na první pohled se zdá možná takové trochu tajemné nebo příliš dramatické, ale je to nejen transpozice evropské legislativy do českého právního řádu, což nám samozřejmě přikazuje nebo ukládá naše členství v rámci Evropské unie, ale má to i velmi konkrétní smysl, protože asi každý z nás nebo tady posluchačů, diváků, čtenářů zná nebo ví o invazním druhu, což je bolševník velkolepý, taková ta rostlina, která je nejen invazní v tom, že vytlačuje jiné druhy rostlin, ale také je zdraví škodlivá, nebo dokonce nebezpečná.

Ale ona existuje řada jiných invazních druhů, a to nejen rostlin, ale také živočichů, a některé z nich, z toho tzv. evropského seznamu invazních druhů, kde je celkem 66 druhů rostlin i živočichů, tak žijí také u nás a jsou s nimi problémy. Za prvé tím, že vytlačují původní české druhy nebo přenášejí choroby. Jen pro zajímavost, jsou to i taková na první pohled velmi pěkná zvířátka, která prostě určitě jsou pro nás zajímavá tím, že je možná považujeme za takové plyšáky, ale oni dnes už v té přírodě docela způsobují škody.

Je to třeba mýval severní, jsou to další živočichové typu nutrie, ondatry, želva nádherná třeba. To jsou všechno druhy, které, možná se usmíváme, že by mohly být invazní, ale ony opravdu už velmi se domestikovaly v české přírodě a vytlačují původní české druhy. A to je něco, co nejen Evropská unie po nás chce, abychom zakročili a udělali také konkrétní opatření, a tímto zákonem to děláme.

To znamená, že stanovujeme tam konkrétní odpovědnosti, konkrétní kroky, které jednotlivé orgány státní, případně krajské nebo obecní budou muset dělat. Jsou tam i některé povinnosti chovatelů či majitelů pozemků, kde se takový invazní druh vyskytuje. Jsou tam konkrétní zákazy.

Takže to je něco, co by, předpokládám, v průběhu letošního roku mělo projít legislativním procesem, a doufám, že ten zákon bude účinný od příštího roku.

Druhým materiálem je Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů, což nesouvisí tak úplně s tou invazní novelou, ale týká se celkem čtyř oblastí. Materiál jsme připravili v úzké součinnosti s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem vnitra, policejním prezídiem, Státní veterinární správou, Českomoravskou mysliveckou jednotou, Českou společností ornitologickou a je to materiál, který vlastně nejen popisuje problematiku nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů, ale také konkrétní kroky, které chceme a budeme dělat pro to, aby se tato nelegální praktiky kdy už ne úplně vymýtila, protože bohužel to asi zcela vymýtit nelze, tak abychom ji významně omezili ve spolupráci všech těchto subjektů.

Týká se to třeba otrav nejvzácnějších dravců, jako jsou orel mořský a orel skalní a dalších, které bohužel stále se vyskytují, v některých případech dokonce v desítkách nebo možná u těch méně vzácných dravců, ale také samozřejmě vzácných, ve stovkách případů ročně a je to něco, s čím se nechceme smířit. Takže i tento materiál schválila dnes vláda.

Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter