Tiskové konference

6. 12. 2021 18:10

Tisková konference po jednání vlády, 6. prosince 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Informovat nás bude pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak dobrý den. Vidíte, že dnes nás nepřišlo mnoho, ale když mě vezmete jako dvojministra, a ještě virtuálně Adama Vojtěcha, který je tu s námi, tak jsme tři vlastně.

Tak krátce k závěrům dnešního jednání vlády. Co se týká běžných bodů, to znamená bodů nezdravotních, tak vláda projednala novelu zákona o spotřebních daních a DPH, která byla takto schválena. Já se jenom omlouvám, protože jsem měl podklady jinak připravené a ony jdou v jiném pořadí, tak jenom abych neřekl nic špatně. Ano, následně se projednal a rovněž schválil návrh zákona, kterým se měnil zákon trestního zákoníku. Rovněž bylo toto takto přijato.

Byly přijaty náhrady za pracovní úraz Ministerstva práce a sociálních věcí, totéž u vojáků z povolání. Stejně tak byl přijat návrh nařízení vlády na zadávání veřejných zakázek. Byla shoda v tzv. radiových zařízeních. To, co se skloňovalo mediálně trochu více, byl zákon o lobování. Jedná se o zákon, který byl od, vzešel od poslanců, a tento zákon tak, jak byl předložen, tak byl vládou schválen.

Z těch důležitých bych ještě zmínil to, že jsme dnes projednali náležitosti spojené s investičními pobídkami, a já si dovolím vám říci s jakými výsledky. Takže investiční pobídka za společností Frucho nebo Frujo byla zamítnuta. Investiční pobídka za společností Kornfeil byla schválena. Investiční pobídka za ZKL Brno byla schválena. Investiční pobídka Dražice byla zamítnuta, Družstevní závody Dražice přesně. Investiční pobídka za společností Huhtamaki byla zamítnuta rovněž a investiční pobídka za společností Thermo Fisher byla schválena. Stejně tak byla schválena investiční pobídka za společností Oncomed manufacturing.

Byly schváleny i drobné změny systemizace a to je z té běžné vlády vše. Čili já bych v tuto chvíli asi předal slovo panu ministrovi Vojtěchovi, pokud má nějaké body.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Přesně tak, pan ministr Vojtěch prostřednictvím webexu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Doufám, že jsme slyšet. My jsme dnes v zásadě na vládě probírali dvě oblasti. Jednak otázku povinného očkování, kdy tedy Ministerstvo zdravotnictví skutečně dokončilo onu vyhlášku o povinném očkování, odeslalo ji na Legislativní radu vlády. Ta dnes, potažmo i Komise pro správní právo, se k této vyhlášce vyjadřovala. Jsou tam některé dílčí připomínky, které ale nejsou nepřekonatelné. To znamená, my je zapracujeme do této vyhlášky a předpokládáme, tak jak bylo plánováno, že skutečně do konce týdne by vyhláška měla být ve Sbírce zákonů, tak jak jsme plánovali, i včetně všech skupin, o kterých jsme hovořili. To znamená jednak ony profesní skupiny a dále skupina lidí od 60 let výše.

Jsme přesvědčeni o tom, že to je správná cesta i vzhledem ke všem statistkám, kdy vidíme, že skutečně zejména lidé v tomto věkovém spektru končí v nemocnici na JIP s nemocí covid-19. Tím neříkám, že tam nemohou končit i mladší, to tak samozřejmě je, ale v tom průměru skutečně tato věková kategorie je nesporně nejvíce ohroženou a tam se musíme zaměřit a musíme zaměřit svou snahu o co nejvyšší proočkovanost tak, abychom zabránili opětovnému dalšímu zahlcení nemocnic v dalších vlnách, které nesporně přijdou. Virus nezmizí, on tu s námi bude, bude stále cirkulovat ve společnosti, ale důležité je, abychom díky co nejvyšší proočkovanosti zejména v rizikových skupinách zamezili právě nárůstu, opětovnému nárůstu počtu pacientů v nemocnicích.

Takže proto jsme přesvědčeni o tom, a je to shoda celé vlády, že tak, jak je ta vyhláška nyní koncipována, tak je to správná cesta. To, jestli nová vláda, nový ministr zdravotnictví rozhode jinak, už určitě bude jeho odpovědnost, ale myslím si, že i názor odborníků obecně je, že skutečně povinnost očkování v této chvíli, v té situaci, ve které se nacházíme, je ve veřejném zájmu a je to cesta, jak zabránit skutečně dalším krizovým situacím v našich nemocnicích v budoucnu.

Takže tolik jenom k této vyhlášce, která tedy bude vyhlášena v tomto týdnu ve Sbírce zákonů s tím, že – ještě to zopakuji – platí ten termín, že ti, kterých se to bude týkat, tato povinnost, tak musí být naočkováni v zásadě do konce února, což předpokládáme, že je dostatečný časový prostor, aby se to zvládlo.

Když se podíváte na statistiky počtu aplikovaných dávek, tak je vidět, že se skutečně velmi zvýšily v těch posledních zhruba dvou týdnech. Máme v pátek asi už téměř 100 000 aplikovaných dávek, takže dostáváme se opět na tu hranici 100 000. Jsou tam samozřejmě prvovakcinace i posilující dávky, ale důležitý je ten celkový objem, který jsme teď schopni zvládnout, a musím říci, a tady bych chtěl moc poděkovat, i díky praktickým lékařům, kteří se skutečně začali velmi výrazně zapojovat do očkování a ten objem dávek aplikovaných u praktických lékařů se významně zvýšil. Takže i díky nim jsme schopni dosahovat tato čísla a naším cílem je ještě jít výš, skutečně překročit tu hranici 100 000 aplikovaných dávek a myslím si, že je to reálné i s tím, jak ještě chceme otevřít další očkovací místa, například v pondělí v pražském obchodním domě Kotva. Takže tolik k očkování.

Jinak jsme probírali i na vládě a i předtím na Radě vlády pro zdravotní rizika tu celkovou epidemickou situaci, ten vývoj, který obecně se v těch posledních dnech projevuje spíše stagnací. Je to vidět na těch základních ukazatelích, ať je to relativní pozitivita testů, nebo ty samotné objemy počtu nově diagnostikovaných případů, tak nepozorujeme další eskalační nárůst.

Na druhou stranu samozřejmě to není nic, co bychom mohli brát jako konec této vlny, nesporně ne. Musíme počkat teď následující dny, zejména v tomto týdnu, jestli ten trend nějakého postupného poklesu se potvrdí, anebo nastane nějaký ten mechanismus nebo ten charakter epidemie, kterému se někdy říká stolová hora. To znamená, že ty přírůstky vlastně budou v zásadě stále na stejné hladině. To uvidíme v tom následujícím týdnu. Proto v tuto chvíli zatím nehodláme přijímat další opatření. Chceme vyčkat vývoje této vlny epidemie a podle toho vývoje případně přikročit k nějakým dalším krokům. Ale v tuto chvíli jsme žádná nová opatření na vládu nepřinesli, nenavrhli, neboť chceme vyčkat právě v tomto týdnu, jak se epidemie bud vyvíjet.

Ta opatření, která v současné době platí, tak také jsou relativně čerstvá, takže myslím si, že se ještě mohou v tomto směru projevit, a doufejme, že ten pokles bude pokračovat. Je jasné, že v nemocnicích zkrátka ta situace určitě nebude dobrá ze dne na den. To víme i podle těch predikcí, že bohužel ta čísla počtu hospitalizovaných úplně nebudou klesat tak rychle, jak bychom si představovali, ale věříme, že v tom období, řekněme, kolem vánočních svátků i tady by mohl nastat určitý zlom a i čísla hospitalizací by mohla začít klesat.

Já bych na tomto místě chtěl především poděkovat všem zdravotníkům, lékařům, sestrám, zdravotnickému personálu, kteří odvádějí obrovskou práci. Mrzí mě ty informace o tom, jak vlastně se k nim někteří pacienti chovají, jak projevují agresi. Skutečně si to tito lidé naprosto nezaslouží. Dělají práci na maximum a myslím si, že bychom k nim všichni měli chovat maximální úctu, a nikoliv se projevovat nějak agresivně a nadávat jim a něco podobného. To skutečně není na místě. Stejně jako zdravotnická záchranná služba a lidé, kteří dělají maximum pro to, aby tu situaci zvládli.

Takže za mě mám k nim hlubokou úctu a chtěl bych jim skutečně poděkovat a poprosit všechny, aby se ke zdravotníkům chovali tak, jak se patří, to znamená taktéž s patřičnou úctou.

Pokud jde o další oblasti, my jsme se samozřejmě bavili ještě také o tom, co nás čeká, řekněme, teď směrem k vánočním svátkům. Já bych na tomto místě chtěl moc poprosit všechny firmy, organizace, které připravují jakékoliv vánoční večírky, aby v tuto chvíli od tohoto upustily. Já už jsem k tomuto vyzýval před nějakým časem, ale vidíme, že skutečně ty vánoční večírky, a teď je nová informace třeba z Norska, že tam skutečně došlo k poměrně výraznému rozšíření nákazy, konkrétně i variantou omikron, právě na vánočním večírku. Jsou to skutečně velmi rizikové akce a myslím si, že je v zájmu samotných firem, organizací, které vlastně takovéto předvánoční srazy a setkávání svých zaměstnanců organizují, aby od toho opustily. Moc bych je o to chtěl poprosit, aby zkrátka nám pomohly zvládnout tu situaci a nedocházelo k nějakým novým klastrům, které budou vznikat díky těmto vánočním večírkům.

Takže to je spíše můj apel, prosba na všechny, kterých se to týká: Prosím, zrušte, případně odložte někde možná až po Novém roce jakékoliv setkávání, večírky a podobné akce. Je to naprosto zásadní, abychom do vánočních svátků šli v co možná nejklidnější situaci. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy prosím. Televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych měl dotaz na pana ministra Vojtěcha, potažmo na dvě témata, takže bych položil nejdříve ten první. Vy už jste to sice maličko nakousl, ale každopádně při vyhlašování toho nouzového stavu jste říkal, že ta opatření by se mohla po deseti dnech vyhodnotit. A právě těch deset dnů uplynulo dnes. Vy jste sice říkal, že stále musíme vyčkat, jestli je to efekt stolové hory, nebo to klesá. Každopádně dá se už alespoň předběžně trochu říct, zda ta opatření fungují, nebo jestli se tedy ta epidemie láme? Díky.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak z těch dat, která vidíme, jak jsem o tom hovořil, tak se zdá, že skutečně dochází k určitému zpomalení v těch denních nárůstech počtu nakažených, nově diagnostikovaných případů. Tam vidíme, že zkrátka mezitýdně je pozorován pokles. Vlastně každý den v těch posledních dnech vidíme, že skutečně mezitýdně je zaznamenán pokles případů, což si myslím, že je dobrá zpráva. Vidíme to i právě na tom poměrně důležitém ukazateli, té tzv. relativní pozitivitě testů, což je vlastně počet testů pozitivních z toho celkového počtu provedených testů, kde také vlastně to číslo se drží už dnes na poměrně stejném procentu, byť je to číslo stále velmi vysoké kolem 35 až 40 procent, ale dále nestoupá. V těch předchozích týdnech jsme viděli eskalující trend. Nyní jsme na tom určitém plató a ta čísla té relativní pozitivity testů také dále nestoupají.

Takže v tomto kontextu můžeme hodnotit tu situaci tak, že skutečně dochází k určitému zpomalení, že neprobíhá ten další eskalační nárůst. Ale jestli je to trend skutečně dlouhodobější, to bychom právě chtěli počkat na vývoj v tomto týdnu, jestli ta data za dny, které obecně jsou mnohem více reprezentativní než třeba víkend, kdy je třeba proveden menší počet testů. To už víme. Víme, že zkrátka nejvíce testů je provedeno standardně většinou v úterý, takže skutečně v ty všední dny je to mnohem více reprezentativní, ta čísla, a uvidíme, jestli bude dále docházet k poklesu nebo případně nějaké stagnaci. Takže počkejme si na vývoj v tomto týdnu.

Šimon Pilek, CNN Prima News: S dovolením bych se zeptal ještě tedy na jednu věc. Konkrétně se to týká odškodnění kvůli očkování. Má Ministerstvo zdravotnictví nějakou statistku, kolik lidí už si o odškodnění v souvislosti s očkováním zažádalo, případně jaké částky lidé požadují, případně kolik z těch žádostí bylo zamítnuto, případně přiznáno a případně proč? Díky.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Přiznám se, že teď tu aktuální statistiku v hlavě nemám. Myslím si, že zatím jsou to spíše jednotky případů, ale určitě jsme schopni ten kompletní přehled dodat. Přiznám se, že v tuto chvíli ta konkrétní čísla tady nemám před sebou ani je nemám v hlavě, ale určitě vám je dodáme, není to problém.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Česká televize, další dotaz.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, pane ministře, jenom prosím upřesnění: Vy jste říkal, že v souvislosti s tou vyhláškou o povinném očkování měla Legislativní rada vlády nějaké dílčí připomínky. Tak o jaké připomínky šlo? To byly jen nějaké spíše technické, nebo i nějaké obsahové? A prosím ještě, skutečně se nedalo nějak domluvit na nějakém jednotném postupu s tou nastupující vládou, protože společnost je přeci už teď bezprecedentně rozdělená, tak jestli to veřejnost zkrátka nemůže mást, když vy teď něco vyhlašujete, ale nastupující vláda už říká, že tu povinnost pro lidi nad 60 let zruší? A prosím ještě poslední upřesnění: Říkal jste tedy, že chcete počkat, jak se epidemie vyvine v tomto týdnu. To znamená, za jakých předpokladů by došlo k tomu zpřísnění, a jestli by to bylo tak, jak to popisovala vaše náměstkyně Martina Koziar Vašáková? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o tu první otázku, tedy připomínky komise Legislativní rady vlády – ona to nebyla ještě celá Legislativní rada vlády, tato vyhláška šla do komise pro správní právo. Spíše to byly skutečně technické připomínky. Týkalo se to i vlastně schématu očkování podle toho tzv. SPC vakcíny, to znamená, tak jak ta vakcína je registrována. Ale v zásadě si myslím, že z hlediska obsahu, že by vlastně kolegové řekli, že třeba tu vyhlášku prostě takto není možn vydat, nebo něco podobného, to skutečně nezaznělo. Nebylo tam nějaké stanovisko, že zkrátka ta vyhláška je, řekněme, protiústavní nebo něco podobného. Skutečně takovéto stanovisko nezaznělo, takže jsou to spíše technické připomínky, se kterými jsme schopni se vypořádat tak, aby ta vyhláška vyšla, jak jsme ji avizovali.

Ono je to velmi složité a dostáváme se vlastně k tomu tématu, řekněme, té dohody. My jsme před už delším časem, víte, že jsme debatovali o zavádění protiepidemických opatření. Jasně jsme řekli, že chceme najít nějakou shodu s budoucí koalicí. Pak vyšlo určité stanovisko, které řeklo: Žádný nouzový stav, žádná zásadní opatření. Pak nám zase bylo vyčítáno, že my jsme ti, kteří teď vlastně jsou u vlády, a my máme tu odpovědnost a my máme skutečně odpovědnost za řešení té situace v tuto chvíli.

Z našeho pohledu, a je to názor nejen můj, ale i celé vlády a i odborného aparátu Ministerstva zdravotnictví, prostě ta vyhláška o povinném očkování je správnou cestou. Znovu připomínám, že se to týká skutečně těch, kteří jsou buď v kontaktu s ohroženými, anebo jsou to lidé, kteří sami jsou ohrožení tím, že skončí hospitalizací v nemocnici.

Já nevidím jinou cestu než co nejvyšší proočkovanost. My samozřejmě jsme tady měli kampaně, my jsme tady oslovovali všechny ty skupiny našich občanů, aby se šly nechat naočkovat, žádali jsme je, prosili jsme je, ale v tuto chvíli, pokud chceme mít garanci toho, že nedojde opět v té následující vlně, která určitě přijde, prostě virus, jak říkám, nezmizí, k dalšímu zahlcení nemocnic, což si myslím, že by byla skutečně katastrofa pro celou veřejnost, pro celé zdravotnictví, tak jdeme tou cestou, kterou ostatně jdou i jiné země.

Podívejte se, jaká debata se vede v Rakousku, jak vlastně se vyjádřila například odcházející kancléřka Angela Merkel nebo nastupující kancléř Olaf Scholz, jak jsou nastavena pravidla ve Francii, v Itálii atd. Skutečně i ostatně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se takto vyjádřila. Zkrátka, myslím si, že je to trend, který nakonec převládne v celé Evropě, a my jsme přesvědčeni o tom, že to je trend, který je správný.

Pokud jde o otázku těch opatření, já jsem o tom hovořil. My musíme vidět určitý trend. Není možné usuzovat na vývoj epidemie podle třeba jenom jednodenních přírůstků počtu nakažených. Musí to být skutečně nějaký trend, který má určitou i časovou řadu. Proto říkáme, že chceme v tuto chvíli vyčkat ještě tohoto týdne, jestli se potvrdí ten trend těch předcházejících dnů o poklesu počtu nakažených, o stagnaci relativní pozitivity testů a podobně.

A pokud ten trend by se potvrdil, tak by asi nedávalo smysl dělat nějaká další razantní opatření, utahovat dále ty šrouby. Ono ostatně je otázka skutečně, jak vlastně je efektivní další a další utahování těch opatření. Když se třeba podíváme na situaci na Slovensku, kde mají zaveden lockdown, tak na datech to není zatím vůbec zřejmé. Dnes, pokud vím, tak ještě prodlužují lockdown o dalších deset dní. Přitom s našimi opatřeními my v tuto chvíli jsme spíše na tom klesajícím trendu.

Já neříkám, že ten trend bude takto pokračovat, nechci být přehnaný optimista, ale zase na druhou stranu, myslím si, že by asi nebylo úplně na místě dělat nějaká nová, razantní opatření, pokud se potvrdí, že epidemie spíše stagnuje, nebo je na ústupu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Já jsem se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví, zda vláda dnes řešila případné využití prostor O2 areny k tomu, aby tam vzniklo očkovací centrum? Premiér minulý pátek řekl, že se bude analyzovat, zda nepostačují současné kapacity v Praze. Tak padlo nějaké finální rozhodnutí, zda využije vláda tu nabídku? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: V tuto chvíli jsme to neřešili. My se teď zaměřujeme na otevření velkokapacitního centra v obchodním domě Kotva, kde máme vyčleněno celé patro. Bude zajišťovat toto očkovací centrum Všeobecná fakultní nemocnice. Tam je to dohodnuto a skutečně v pondělí 13. prosince to centrum otevíráme. Pokud jde o O2 arenu, tam jsme to zatím v tuto chvíli neřešili. Je to samozřejmě otázka zajištění personálního, jak vlastně by to bylo možné, nebo nebylo.

Takže zatím to skutečně řešeno nebylo. Zaměřujeme se na Kotvu, která, si myslím, že může a má potenciál očkovat v řádu jednotek tisíc lidí denně, a myslíme si, že v tuto chvíli by to mělo být dostatečné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, já bych se ještě doptala na vánoční volno ve školách, protože odbory a pedagogická komora stále požadují, aby tedy bylo prodloužené o tři dny. Váš kolega, ministr školství Plaga říkal, že to můžete tedy vyřešit tím opatřením, jako jsme byli svědky v minulosti, kdy vlastně se zakáže přítomnost dětí ve školách, a vyřešilo by to tak ten problém. Protože řada škol už poukazuje na to, že stejně tam suplují kvůli covidové situaci a ta výuka není tak efektivní. Tak jestli už nenastal ten moment, kdy vlastně se o tom začít bavit, případně k tomuhle přistoupit? A druhá otázka je, jak je to s vakcínou Valneva: Jestli už máme něco objednané, případně kdy dorazí a v jakém množství? A jestli byste i případně zopakoval, jaké dodávky nás čekají teď v následujících týdnech. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o vánoční prázdniny, ano, my jsme to debatovali. V tuto chvíli ani já ani pan ministr školství se nekloníme k tomu prodloužení vánočních prázdnin. Mě oslovily dopisem všechny asociace nemocnic v České republice, vlastně čtyři asociace, které zaštiťují prakticky veškeré nemocnice u nás, s výzvou, abychom k tomuto nepřistoupili z toho důvodu, že by mohly díky tomu opět přijít o další zdravotníky, kteří by zůstávali s dětmi doma – mladé sestry, lékaři, lékařky, kteří by vlastně tímto vypadli opět z toho systému zdravotnictví, kde je dnes potřebujeme nejenom na těch covidových jednotkách, ale na očkovacích místech, na odběrových místech.

Takže tady je skutečně ta obava, že pokud by došlo k tomu dřívějšímu uzavření škol, tak by i ti zdravotníci museli zůstat s dětmi doma a mělo by to, zejména v tom období, které nás čeká, kdy skutečně ten tlak na nemocnice bude výrazný, je tady obrovský tlak na kapacity očkování, odběry testů a tak dále, tak by to skutečně mohlo mít výrazně negativní dopad. Takže z tohoto pohledu já nejsem úplně zastáncem a byl jsem i vyzván právě asociacemi nemocnic, abychom k tomuto kroku nepřistoupili.

Pokud jde o otázku objednaných vakcín, ona ta vakcína Valneva, je třeba říci, že zatím není vůbec schválena. Zatím skutečně není registrována, takže je ještě zbytečné se bavit o nějakých dodávkách. Zdá se, že nejdříve, kdyby byla schválena, což ještě vlastně nikdo neví, protože pokud vím, tak třeba v Británii tamní léková agentura tu vakcínu neregistrovala, neschválila, tak ta vakcína by měla být k dispozici nejdříve někdy v dubnu, v květnu. Takže to samozřejmě budeme případně řešit. Ale pokud ta vakcína schválená není, není registrována, tak v tuto chvíli to není na stole.

Naopak vakcína, která zdá se, že bude brzy schválena, zdá se možná v řádu týdnů, je vakcína od firmy Novavax, což je vlastně proteinová vakcína, také, řekněme, tradiční typ vakcíny, a ta by měla být již k dispozici v lednu. Tam máme objednávku 370 000 dávek této vakcíny. Očekáváme tedy její dodávku v lednu, pokud k tomu schválením dojde.

Takže tady si myslím, že to je vakcína, která by mohla být řekněme alternativou pro třeba lidi, kteří z nějakého důvodu, byť ten důvod je často, myslím si, spíše založen na různých dezinformacích, nemají vůli se třeba naočkovat těmi stávajícími vakcínami. Tak tato vakcína by mohla přinášet alternativu. To je skutečně vakcína, která je tzv. na spadnutí a bude k dispozici od příštího roku od ledna.

Pak je tady ještě vakcína od firmy Sanofi, kterou máme také objednánu. To je také vlastně proteinová vakcína a tam zatím nevíme také, kdy by mělo dojít k jejímu schválení. Takže v tuto chvíli pro nás je nejzásadnější vakcína firmy Novavax, která by měla přijít nejdříve.

Vakcína Valneva nejdříve někdy v dubnu, v květnu a budeme to případně řešit, pokud vůbec dojde k jejímu schválení. Znovu říkám, Británie ji neschválila, pravděpodobně asi z nějakých odborných důvodů, takže uvidíme, jak k tomu přistoupí Evropská léková agentura.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, pane ministře. Já bych ještě navázal na dotaz České televize, protože vy jste vlastně na Legislativní radu vlády odesílali ten návrh na povinné očkování v pátek, jestli se nepletu, ale mezitím jste dostal jasný vzkaz od budoucí vládní koalice tedy, že tu vyhlášku zruší, nebo minimálně modifikují. Projednávali jste dnes tedy úplně ten samý návrh, jaký odešel na Legislativní radu vlády, nebo vás budoucí koalice přinutila třeba udělat nějaké změny v tom, tak aby jim to více vyhovovalo a zůstal zachován ten status quo a účel té vyhlášky?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak v zásadě my jsme tu vyhlášku dnes projednávali tak, jak byla odeslána na Legislativní radu vlády, a já myslím, že tady je to skutečně o principu. Pokud jsme přesvědčeni o tom, že principiálně prostě toto je správná cesta, tak teď najednou uhnout, najednou říct: A vlastně my jsme se spletli nebo prostě změnili jsme názor, já myslím, že by to nebylo poctivé.

Já jsem s tímto i seznámil kolegy z Anticovid týmu, měli jsme na toto téma v pátek ráno, mimo jiné tedy na toto téma, řešili jsme i jiné věci, měli jsme v pátek ráno video call, kde jsme vlastně informovali o tom záměru, a prostě takto vyhlášku chceme vydat, protože je to prostě principiální věc a jsme přesvědčeni o tom, že to je správná cesta, a uvidíme, jak k tomu kolegové přistoupí.

Já bych možná v tomto směru třeba připomněl debatu o zrušení úhrady testů, kde také to bylo dost výrazně kritizováno ze strany kolegů z budoucí vládní koalice, a nakonec ten názor změnili a teď už nezaznamenávám, že by se chtěli vrátit k té plošné úhradě testů opět.

Takže uvidíme, jak to nakonec bude i s touto vyhláškou. Ale znovu říkám, je to principiální věci a já nemyslím, že by bylo poctivé v tuto chvíli od toho ustupovat.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Na druhou stranu, pane ministře, když dostanete jasný vzkaz, že ta vyhláška třeba už za pár týdnů nebude platit, byla aspoň na vládě třeba debata o tom, jak to udělat, aby ta vyhláška do toho března vydržela? Nebo možná i dotaz na pana vicepremiéra: Jak vy to vidíte tu skutečnost, že schvalujete vyhlášku, která nás má na jedné straně spasit, ale je tady velmi vysoká jistota, vysoká pravděpodobnost, že bude zrušena velice brzo.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Hovoříte, pane Ťopku, o jistotě téměř. Já nevím, jestli je to jistota. Nám je na jednu stranu vytýkáno, pokud se snažíme dohodnout s potenciální, nebo dnes už velmi pravděpodobnou budoucí vládnoucí koalicí, a je nám, a myslím si i v zásadě správně, jasně tvrzeno, že my jsme ti, kdo nesou tu odpovědnost. A my tu odpovědnost, notabene v této době, prostě musíme nést až do posledního dne.

Pokud jsme přesvědčeni o tom, že to je správný krok, tak zaprvé je naší povinností pokusit se přesvědčit budoucí koalici, aby toto vzala v úvahu. Několikrát jsme s ní jednali, ty reakce přicházely různé. Faktem je to, že drtivá většina epidemiologů, kteří jsou ať už v našem poradním týmu, ale oni jsou i v tom poradím týmu budoucí koalice někteří z nich, tak tvrdí, že to je správný krok.

Pokud vím, tak jediný, kdo v tomto případě byl, nechci říct váhající, ale ten, kdo řekl pouze částečně ano, tak byl pan Chlíbek, který odsouhlasil to, že by se to mělo dělat po profesních skupinách, ale neodsouhlasil to, respektive je proti tomu, aby se to dělalo 60 plus. A to nikoliv proto, že by to bylo zřejmě špatné, ale protože se ptá: Jestliže 60 plus, tak proč ne 50 plus a tak dále, jak se to bude kontrolovat.

Podle našeho názoru to už není starostí epidemiologů, jak se to bude kontrolovat. Epidemiologové by měli se vyjádřit, jestli ano, nebo ne. A myslím, že na dnešní zdravotní radě to bylo panu Chlíbkovi jasně sděleno, že ty argumenty, které tam jsou, nejsou ze strany epidemiologa úplně relevantní, ale respektujeme to.

Takže vidíte, že ty názory jsou v tomto různé, ale jestliže my máme nést odpovědnost do poslední chvíle, tak podle našeho názoru je to rozhodnutí správné. Uvidíme, jak se k tomu ve finále postaví budoucí vláda, protože i ta se bude rozhodovat zřejmě potom na základě doporučení těch epidemiologů, a pokud nám doporučují, ať to uděláme a jim doporučí, ať to nedělají, tak buď je chyba tedy tam, anebo pokud jim doporučují, ať to udělají, tak potom ta vláda nese plnou odpovědnost za to, že půjde proti tomu

Snažíme se argumentovat i ostatními zeměmi. Snažíme se argumentovat tím, jak je to v Rakousku, v Německu. Opět – velmi často je nám vyčítáno, proč se nedíváte do Německa, do Rakouska? A když se podíváme do Německa a do Rakouska a jdeme tedy tou jejich cestou, tak je nám zase vyčítáno, proč se nedíváme do jiných zemí. Tak jsme ve středu Evropy, díváme se na proočkovanost, díváme se na jejich postupy, díváme se na doporučení Institutu Roberta Kocha, což se domníváme, že je nejvěhlasnější institut v Evropě. Takže podle našeho názoru tento postup je obhajitelný, jakkoli si uvědomujeme, že to je vážné rozhodnutí, ale ta debata na vládě o tom proběhla několikrát.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana vicepremiéra na kompenzační opatření. Vy jste měl dneska přinést úpravy, chystáte to nějak v následujících dnech?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, my jsme se nakonec shodli na tom, že tím, že už to bylo přijato vládou před, nepletu-li se, čtrnácti dny, možná před týdnem, teď si nevybavuji, ale bylo přijato na vládu už vlastně usnesení toho charakteru, že byl přijat ten záměr, kde jsou ty podmínky vydefinovány, tak není nutné nosit už na vládu další schválení toho programu. Ten už je dnes v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Takže nemění se nic na tom tak, jak to bylo sděleno. Ten detail toho programu se dopracovává teď na MPO a bude v tomto týdnu v každém případě zveřejněn. Ale už k tomu není nutný souhlas vlády.

Nicméně vláda příští bude muset se rozhodnout, kdy bude vypsána výzva, a to samozřejmě naráží na rozpočet, respektive na to, jestli se pojede v rozpočtovém provizoriu, či nikoli. S největší pravděpodobností se pojede v rozpočtovém provizoriu a tam, bohužel, je problém toho charakteru, že není možné tu dotaci proplácet s výjimkou kompenzačního bonusu, což je zákonná záležitost.

Takže zjednodušeně řečeno, o co bude déle rozpočtové provizorium, pokud nenajde příští vláda nějaký jiný mechanismus, nedohodne se jinak, tak o to můžou být zdrženy výplaty těch covidových programů. Nicméně budou připraveny kompletně ve stavu takovém, že se budou dát okamžitě vypsat jakožto výzva.

Soňa Remešová, ČTK: Pak jsem se ještě chtěla zeptat pana ministra na praxi nařizování karantén. Jestli nějak chcete upravit to, aby se nemusely nakazovat písemně, ale po telefonu, třeba v pandemickém zákonu, v novele? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Děkuju za ten dotaz. Bylo by to samozřejmě ideální. Bohužel tady máme hodně významný judikát, myslím, že to byl Městský soud v Praze, že to nebyl Nejvyšší správní soud, ale Městský soud v Praze, kde řekl prostě, že to možné takto není. Máme tady správní řád. Kolegové se tím teď zabývají, jestli by bylo vlastně vůbec možné v tom tzv. pandemickém zákonu, který samozřejmě bude muset být teď novelizován, minimálně bude muset být prodloužena jeho účinnost, protože končí ta účinnost aktuálně na konci února, jestli by to tam bylo možné nějak zakomponovat. Ale zdá se, že to je velmi komplikované, protože se to vlastně řídí správním řádem a tady úplně není možné asi obejít to, že se vlastně vydá správní rozhodnutí, což je vlastně to uložení té karantény potažmo izolace nějakou písemnou formou, a které samozřejmě může být odesláno třeba do datové schránky. Ale bohužel ten problém je, že většina lidí zkrátka datovou schránku nemá.

Takže je pravdou, že na to narážíme v té praxi, a nemá to úplně jednoduché řešení a obávám se, že pouze na základě telefonátu to z hlediska našeho právního řádu i kontextu právě toho judikátu soudu nebude možné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě poslední dotaz, tak ještě Český rozhlas tady v sále.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych na vás, pane ministře, měla dotaz, zdali ta vyhláška o tom povinném očkování obsahuje i nějaké sankce a jak by to případně bylo možné vymáhat? A na pana vicepremiéra otázku, využiji vaší přítomnosti, zdali je to tak, že klub ANO požádal o svolání mimořádné schůze Sněmovny na příští týden ke třem zákonům, které mají snížit rostoucí ceny energií? Pokud tedy ano, tak jaké by to měly být předpisy, jestli to můžete nějak upřesnit? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jestli tedy mohu začít k té sankci nebo k těm sankcím. Ono sankce jsou nastaveny podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta vyhláška je vlastně pouze prováděcí vyhláškou k zákonu o ochraně veřejného zdraví, která definuje, o jaká povinná očkování se jedná, jakých případně skupin. Znovu připomínám, není to zdaleka první povinné očkování v České republice. Když se podíváte na tu vyhlášku, je tam celá řada jiných očkování, povinných i třeba pro určité profesní skupiny, žloutenka a podobně.

Takže skutečně je to další z povinných očkování, ale nikoliv nějaký průlom, že by to bylo první očkování, které je povinné v České republice. To je třeba zdůraznit.

A sankce jsou dány právě zákonem obecně pro všechna ta očkování, která jsou definována vyhláškou. Ta sankce je od příslušné krajské hygienické stanice finanční až do výše 10 000 korun. Pokud jde o ty profese, kterých se vlastně ta povinnost očkování týká, tam to ještě by to zakládalo vlastně pracovně-právní dopad, že pokud by člověk v dané profesi nesplnil tu povinnost býti očkován, a znovu, to platí třeba i u jiných očkování, které jsou pro určité profese povinné, tak v takovém případě by nemohl vlastně tu pozici dále vykonávat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, potvrzuju to, že budeme chtít mimořádnou schůzi, jejímž tématem by byly tyto tři změny týkající se bezprostředně energetické krize. Je to to, co jsme slíbili v předcházejících týdnech, a to, co do značné míry koresponduje s opatřeními, která se dějí napříč Evropou. Já jsem byl minulý týden na Evropské radě pro energetiku a jsou to kroky, které dělá valná část zemí.

Prvním z nich je snížení DPP, což je zákon Ministerstva financí. Druhý je z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, který umožní odpustit poplatky za obnovitelné zdroje. Oba dva tyto nástroje jsou plošné s tím, že u těch obnovitelných zdrojů je to do výše spotřeby průměrné domácnosti.

Jenom podotýkám, že, abych to dal do nějakého příkladu, že jestliže je dnes nejčastější domácnost, která platí za elektřinu 10 000 korun, a vycházeli bychom z toho, že v příštím roce to může být v běžných cenách, neberu, pokud někdo byl třeba u Bohemia Energy, 13 500, to znamená přibližně 30, respektive 35 procent navíc, tak tyto dva nástroje, to znamená to DPH, kdyby šlo na nulu, a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, by to opětovně dostalo na těch 10 000 korun.

Takže není to vůbec zanedbatelná částka. Dotkla by se drtivé většiny domácností, které jedou buď v režimu nízkopříjmových nebo středněpříjmových domácností.

A co se týká toho třetího zákona, ten je z dílny Ministerstva životního prostředí. Ten je zase o tom, jakým způsobem se zabezpečí zdroje na odpuštění těch obnovitelných zdrojů, to znamená, tam vlastně je to specificky přes zdroje, které by měly jít do Modernizačního fondu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. A ještě poslední dotaz, pan Kopecký, iDNES, přes webex.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer, já bych se pana ministra zdravotnictví Vojtěcha zeptal na chybu v aplikaci Tečka, kterou má několik milionů lidí staženou a vykazují se, prokazují bezinfekčnost pomocí té aplikace. V zásadě jde o to, že když je člověk očkován, tak má Tečku zelenou, ovšem když se člověk nakazí, má pozitivní PCR test, je na něj uvalena čtrnáctidenní izolace, Tečka mu zůstává stále zelená a nezčervená. To znamená, že ten člověk, pokud by nedodržoval pravidla izolace a šel například do restaurace si dát oběd, tak se v pohodě vykáže zelenou Tečkou, což je nepravdivý údaj, protože je v tu chvíli nakažen. Možná, že se s tím setkalo již více lidí, kteří byli nakaženi covidem, že jim Tečka nezčervenala k jejich překvapení. Zda o této chybě víte a proč jste ji nenapravili? Druhá věc, ještě k té vyhlášce o povinném očkování. Zda byla ve hře i možnost, že by se to týkalo i lidí nad 50 let případně lidí, jak o tom mluvil pan premiér Babiš, nebo případně všech lidí nad 18 let tak, aby se neselektovala jenom určitá skupina. Aby se to týkalo vlastně všech dospělých občanů, protože u soudu to může narazit na poukaz na to, že to zavádí nějakou diskriminaci určité věkové skupiny obyvatelstva. A pane ministře Vojtěchu, ptali se na to někteří mí kolegové přede mnou, přesto se vás zeptám: Nepřispíváte tímhle tím ke zmatení veřejnosti, jestliže vy něco vyhlásíte několik dní před tím, než opustíte vládu, vyjde to ve sbírce zákonů a vzápětí po několika dnech to vaši nástupci, kteří dopředu deklarovali, že to zruší, to opravdu udělají? To se všechno stane ještě před začátkem března, kdy ta vyhláška má platit. Spousta lidí nesleduje každý den média a možná, že někteří lidé z toho budou velmi zmatení. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o tu aplikaci Tečka, tak tady si myslím, že se to úplně nedá takto brát. Protože pokud člověk má nařízenou izolaci, potažmo je tedy pozitivně testován, tak prostě ze zákona musí zůstat doma, nesmí se s nikým scházet. Pokud to poruší, tak je to prostě porušení zákona. Pokud by tu nemoc takto roznášel, tak je tam i trestně-právní odpovědnost. Takže v tomto směru to není asi, podle mě, úplně chyba.

Prostě to je stejné, jako kdybyste zfalšoval test. Prostě poručíte zákon, pak i vlastně když budete někam chodit, budete nakažen, tak prostě porušujete zákon už ze své podstaty, že jste nedodržel izolaci.

Já to samozřejmě s kolegy proberu, jestli by tam třeba v tom mezidobí nemělo dojít k nějakému upozornění v té aplikaci. Ale ta aplikace slouží, řekněme, pro zdravé lidi, kteří se jí prokazují, že skutečně jsou buď očkováni nebo testováni nebo po prodělání onemocnění. Neslouží pro ty, kteří jsou vědomě nakaženi a mají být v izolaci ze zákona. Takže myslím si, že tady úplně to není otázka chyby, ale samozřejmě to s kolegy proberu.

Pokud jde o tu otázku definice těch skupin. Samozřejmě, je to určité otevření dveří. My jsme se snažili vydefinovat ty nejvíce rizikové skupiny. Když se podíváte i na statistiky, prostě je nesporné, že v drtivé většině případů stále nejvíce ohroženi jsou lidé nad 60 let. To jsou ti lidé, kteří končí i v nemocnicích. Takto to bylo vždy a zůstává to tak i doposud.

Proto jsme šli touto cestou. Potažmo u těch profesních skupin jsou to lidé, kteří buď vlastně se starají o velmi rizikové pacienty ve zdravotních, sociálních službách, nebo jsou to klíčoví lidé pro chod tohoto státu, jako je Integrovaný záchranný systém, armáda, policie a podobně. Takže myslíme si, že to vydefinování těch skupin i na základě debaty s ostatními rezorty je správné.

Samozřejmě můj osobní názor je takový, že do budoucna by mohlo dojít k dalšímu rozšíření. Je to také samozřejmě otázka nějakých kapacit, logistiky, tak aby se vlastně ty skupiny stačily v tom čase naočkovat. Já věřím tomu, že, a znovu to opakuji, o čem jsem hovořil: Já si myslím, že to je skutečně cesta, kterou nakonec půjde většina Evropy. Je to naprosto zřejmé z vyjádření evropských lídrů, a to možná odpovídám na tu vaši poslední otázku.

Já prostě jsem přesvědčen o tom, že očkování je jedinou možnou cestou z této krize, a pokud jsem o něčem přesvědčen a jsme o tom přesvědčeni celá vláda, tak si myslím, že znovu by nebylo asi prostě na místě teď říct, že najednou měníme názor a že to zkrátka už není ta cesta, kterou chceme prosazovat.

Uvidíme, jestli kolegové nakonec ke změně přistoupí, nebo nikoli. I ty názory jsou různé. Například pan hejtman Kuba, který je vlastně součástí Rady vlády pro zdravotní rizika, dokonce i ten svůj názor prezentoval, myslím, někde na twitteru, tak jednoznačně vlastně tuto cestu podpořil. Zavnímal jsem i názor předsedy zdravotního výboru pana docenta Svobody, který se taky vyjádřil ve prospěch povinné vakcinace.

Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale já v tuto chvíli jsem zastáncem toho, že máme touto cestou jít. A minimálně to bude signál. I kdyby došlo k nějakému zrušení, tak zkrátka říkáme lidem: Pojďte se naočkovat, je to důležité, abychom zvládli tu další vlnu, která nesporně přijde v tom následujícím období.

Takže já si nemyslím, že to je špatně, že tuto vyhlášku chceme vydat. Je to jasný signál společnosti, že očkování a také vlastně, myslím si, že to j důležitý signál pro to, že říkáme, že očkování je účinné a bezpečné.

Spousta lidí píše o tom, proč děláte nějaká opatření jenom pro očkované nebo po prodělání nemoci? Proč vlastně rovnou neřeknete, ať je vakcinace povinná, že by to bylo poctivější. A také bychom si vlastně tím jasně stáli za tím, že očkování je zkrátka účinné a bezpečné, a toto je jasný signál, že ano, my si jako stát za tím stojíme a stát samozřejmě i za tuto vakcinaci nese plnou odpovědnost.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Děkuju vám

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme. Pokud je to vše, děkujeme a hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter