Tiskové konference

6. 9. 2012 10:39

Tisková konference po jednání vlády, 6. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády za účasti celého kabinetu a o úvodní vyjádření poprosím předsedu vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes měla své jednání, které původně měla mít včera. Nicméně vzhledem k tomu, že se protáhlo jednání poslanecké sněmovny, tak program vlády byl přesunut na dnešní ráno. Já samozřejmě vedle těch bodů, které byly avizovány, tak nepovažuji za překvapivé, že vám sdělím, že vláda tak jak jsem avizoval již v minulých dnech, schválila návrh zákona o změně daňových pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, čili tzv. stabilizační balíček. Schválila ho ve stejném znění, v jakém byl schválen ve třetím čtení poslanecké sněmovny, a vláda současně k tomuto návrhu připojila usnesení, ve kterém vláda v souladu s Ústavou žádá Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky, aby skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, což je formulace z Ústavy, a spojuje s touto žádostí a s tímto vládním návrhem zákona svou žádost o vyslovení důvěry. To znamená krok, který jsme avizovali, dnes vláda jednoznačně přijala. Vedle toho jsme samozřejmě probrali další body, které se týkají obchodního rejstříku, péče o nezletilé, cizince, zabývali jsme se zprávou veřejného ochránce práv, schválili jsme zřízení hraničního přechodu v Chomutově na letišti a byla stažena zatím žádost, nebo návrh na jmenování člena rady Českého telekomunikačního úřadu. Tolik k dnešnímu jednání vlády, ale samozřejmě nezastírám, že nejdůležitější bod, který jsme dnes projednali a schválili, byl právě bod, který se týká opětovného přijetí konsolidačního balíčku s tím, že s tímto návrhem vláda spojuje vyslovení důvěry.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Já se zeptám na poměrně jaksi zjevnou věc. Jste ochotni v tom balíčku ve sněmovně udělat nějaké změny, abyste uspokojili těch šest vašich nespokojenců, nebo vláda prostě trvá na tom, aby ten návrh nakonec vypadal, tak jak vypadá teď? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Budeme postupovat standardním způsobem, tak jako jsme postupovali vždy včetně tohoto návrhu a u všech vládních návrhů. To znamená, tento návrh byl schválen, tím že byl schválen jednomyslně, tak tedy splňuje kvótám, že byl schválen alespoň polovinou ministrů za každou koaliční stranu. Znamená to tedy, že je tzv. koaličně dohodnut a podle koaliční smlouvy jsou všechny tři subjekty této koalice povinny ho všemi svými hlasy podpořit ve sněmovně. Nicméně standardně tak jako u všech jiných zákonů, protože parlament, respektive sněmovna není hlasovací stroj, tak v průběhu druhého čtení je možné jednat o případných změnách, ale ty musí být koaličně dohodnuty. To znamená, musí se na nich shodnout celá koalice. Je to standardní postup, jako u kterékoliv jiné normy. V případě, že se neshodneme na těch změnách, tak platí to první pravidlo. To znamená, je to vládní návrh, tzv. koaličně dohodnutý a je povinností všech koaličních poslanců ho podpořit.

Česká televize: Mě by zajímalo, jestli vám těch šest poslanců z ODS řeklo, kde je možné udělat jaký ústupek, Tak jaký třeba ústupek oni navrhují, to by byla jedna otázka. A druhá otázka, jestli v rámci těch kompromisů by teoreticky mohla nastat situace, že by se některá z těch daní vyškrtla a naopak byste se třeba pokusili škrtat ve výdajích na provoz ministerstev?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že zatím nikdo z těch poslanců ODS, kteří nedodrželi koaliční smlouvu, a to musím jako předseda ODS takto otevřeně pojmenovat, že hrubým způsobem porušili koaliční smlouvu, tak neformuloval žádné konkrétní požadavky, to za prvé. Za druhé na druhou část vaší otázky. Tento názor mohou mít lidé, kteří se ne zcela orientují v problematice státního rozpočtu. Mít nebo nemít 16 miliard, to je tedy zatracený rozdíl. Já bych teď tady mohl brát jednoho kolegu vedle druhého a říct jim k návrhu státního rozpočtu, jak jsou neuspokojené jejich požadavky na hranici funkčnosti jednotlivých ministerstev a jsou to částky, které jsou v jednotlivých rezortech ve stovkách milionů, maximálně v jednotkách miliard. Tady mluvíme o 15-ti miliardách. To jsou tři rozpočty ministerstva zahraničí, to jsou dva rozpočty ministerstva kultury, to je 75 % rozpočtu ministerstva spravedlnosti, to je 30 % rozpočtu ministerstva obrany a tak dále. Za rozpočtové roky 2010 a 2011 všechny rezorty ušetřili 80 miliard korun. Samozřejmě je ještě možné tam nebo onde ještě něco škrtnout, ale my už se teď dostáváme na hranu, že například chybí prostředky na dofinancování. Já mohu jmenovat konkrétní rezorty. Ministerstvu zemědělství bude chybět přes 1 miliardu na dofinancování evropských programů. Ministerstvu dopravy podle rozepsaného rozpočtu jedna miliarda korun na dofinancování, ne na investice. Ministerstvu průmyslu a obchodu jedna miliarda na dofinancování a tak dále. Takže to je trošku směska demagogie a ne plné informovanosti o tom, jak vypadá struktura státního rozpočtu. Čili představa, že vypadne jenom tak 15 miliard je představa, která není reálná. Já chci zdůraznit, že tento konsolidační balíček, že tam není pouze DPH, že jeho celkový objem je 25 miliard korun a že se bez něho nedá sestavit návrh státního rozpočtu.

ČTK, Jakub Dospiva: Já si dovolím ještě jednu, která je trošku z druhé strany. Pan ministr financí včera jasně naznačil, že podle jeho názoru za tou rebelií, za tím že ti vaši poslanci nedodrželi koaliční smlouvu, je vnitropolitický boj, že vůbec nejde o daně. Tak jsem se vás jako předsedy ODS chtěl zeptat, zda sdílíte stejný názor a jak byste to vysvětlil.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že tady platí ono biblické – po ovoci jejich poznáte. To znamená, ukáže se to v následujících dnech a týdnech. Jestliže bude poměrně rychle a flexibilně dosažena rozumná dohoda a tento konsolidační balíček bude schválen, tak tento subjektivní názor, ten nebo onen, se může ukázat jako nepravdivý. Pokud by se ale ukázalo, že skutečně je to spíše záminka k tomu, aby proběhly nějaké procesy typu výměna toho nebo onoho politika, nebo odchod té nebo oné vlády, nebo toho nebo onoho premiéra, tak potom by se podle tohoto jednání tato subjektivní podezření potvrdila. Vlastně ten výsledek bude důkazem toho, zda platí varianta číslo A, že jde skutečně o věci programového typu a není zájmem ohrozit tuto vládu, anebo že platí teze B, že jde skutečně o něco úplně jiného a konsolidační balíček slouží pouze jako záminka. Ten výsledek bude jasným důkazem, jestli platí A nebo B.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Já bych se zeptala zástupců strany LIDEM a TOP 09, kde oni vidí popřípadě nějakou možnost kompromisu a zda by byli ochotni na něj vůbec jít? Děkuji.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Pokud mohu, pane místopředsedo. Já myslím, že ten prostor pro kompromis je velmi omezený a je omezený hlavně tím, že každá z těch koaličních stran má v tom balíčku nějaké priority a nějaké věci, které brání. Už jenom vyjednat tento balíček bylo velmi těžké. Takže samozřejmě ten balíček prochází novým legislativním procesem, všichni poslanci v rámci výborů dostanou své slovo, ale říkám, že koaličně je ten prostor velmi úzký a schválen ten balíček může být pouze za souhlasu všech tří koaličních stran.

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí ČR: Já bych snad jenom jedno řekl, že přeci teoreticky si člověk může představit technické úpravy, nicméně zásadní podmínka je, že nebude zvýšen deficit. To je pro mě klíčová otázka. To je první věc. Tedy jak už paní místopředsedkyně řekla, je tady prostor velice malý, poněvadž musí být jasné, že rozpočet nemůžeme postavit tak, že budeme zase začínat plýtvat penězi. To prostě možné není. A jinak bych rád k tomu dodal, že v životě jsem udělal jednu zkušenost. Člověk se nikdy nesmí nechat vydírat. To je jasný, jakmile se člověk nechá vydírat, tak je už na skluzu dolů. A to by si měli uvědomit ti všichni, kteří se dnes o to pokoušejí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych k tomu jenom dodal, že ten prostor je samozřejmě dán primárně nominální výší deficitu státního rozpočtu a deficitem veřejných financí na příští rok vůči hrubému domácímu produktu. To znamená, ten musí být pod 3 % HDP a tady musím říci opět, pokud se debata zužuje na daň z přidané hodnoty, že mít nebo nemít v rozpočtu 15-17 miliard korun je tedy zatraceně ale zatraceně cítit. To znamená buď zvýšit příjmy někde jinde o těchto 15-17 miliard, to znamená zvýšit nějaké jiné daně, nebo to znamená o těch 15-17 miliard navýšit deficit a na to vláda prostě nepřistoupí. Protože dohromady je to v celém balíčku tedy dokonce 25 miliard. Anebo to znamená další poměrně masivní škrty a já ten prostor tam prakticky už nevidím v jednotlivých rezortních kapitolách, což ale chci zdůraznit, povede k poklesu vládní spotřeby, což je jeden ze čtyř faktorů, ze kterého je generován hrubý domácí produkt, čili bylo by to v tomto okamžiku velmi proti-růstové opatření s větším a razantnějším dopadem do ekonomického růstu, než je zvýšení daně z přidané hodnoty o pouhý jeden procentní bod. Já chci zdůraznit, že se opravdu bavíme o zvýšení o jeden procentní bod a že zvýšení schválené na letošní rok by se snížená sazba zvýšila z 10 % na 14 %. Tato míra zdanění schválená v loňském roce na letošní rok je vyšší, než to zvýšení o jeden procentní bod snížené a základní sazby, výrazně vyšší.

TV Prima, Jakub Weinlich: Dobrý den, pane premiére. To že v podstatě možná tušíte, co vedlo některé politiky, že hlasovali včera tak, jak hlasovali, to je ten důvod, proč jste v podstatě už poněkolikáté porušil nebo nedodržel ty své sliby, ty své silné výroky, že ten balíček předkládáte dál, nebo co je tím hlavním motivem? Vy jste říkal, že pokud v podstatě ten balíček neprojde, tak v podstatě tato vláda nemá smysl. Ten balíček včera neprošel, tak ho vláda předkládá znova…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ale spojil jsem s ním důvěru. To znamená, já přesně postupuji podle svých slov a nic jsem neporušil. Já jsem pouze povinen využít všechny možnosti, které jako předseda vlády mám a tímto krokem, kdy jsme s tím spojili důvěru, přesně naplňuji ta svá slova, o kterých jsem mluvil.

ČTK, Jakub Dospiva: Já jenom abych přesně pochopil tu vaší předchozí větu. Je jasný, že když ten deficit se někde zvýší, tak aby se nezvýšila ta celková částka, tak je potřeba hýbat na příjmech i na výdajích. Jste k takovému kroku ochotni? Je tedy možné, že to DPH by se nezvedlo a hledaly by se ty úspory jinde? Já vím, že jsme na začátku toho jednání.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já teď nebudu říkat co a jak, ale znovu opakuji, že představa že ve státním rozpočtu jenom tak najdeme ke škrtnutí 15 miliard je nereálná. Teď nebudu používat silnější výraz. Napadá mě, ale nebudu ho říkat. Je to prostě nereálné.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Ale je třeba doplnit, když dovolíte, pane premiére, že rozhodně na úspory veřejné správy tato vláda nerezignovala. Naopak, zadala si jasné úkoly najít úsporu ve výši skoro 12 miliard korun pro rok 2014 a 23 miliard pro rok 2015. Ale znamená to zásadní strukturální opatření, budeme o nich jednat na vládě do konce září. Takže není to tak, že pouze zvedáme daně, což nedělá žádná z těch koaličních stran ve vládě ráda, ale hledají se i ty úspory, ale pochopitelně nemohou se už odrazit v tom rozpočtu pro rok 2013.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je to přesně tak, je to nereálné. Mimo jiné i proto, že ty úspory vyžadují legislativní změny. Tam nestačí pouhý škrt tužky nebo propisky, vyžadují prostě strukturální změny, které vyžadují změny zákonů, a vláda na tom velmi intenzivně pracuje a v průběhu příštího roku začne tyto návrhy schvalovat tak, aby na základě toho již byl připraven státní rozpočet na rok 2014.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, pokud už nejsou žádné dotazy, tak vám děkujeme za účast a přejeme hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter