Tiskové konference

8. 10. 2019 18:41

Tisková konference po jednání vlády, 8. října 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda se dnes opět zabývala přípravami pohřbu Karla Gotta. Vzhledem k tomu, že si rodina Karla Gotta nepřála státní pohřeb, ale domluvili jsme se na pohřbu se státními poctami, bylo nutné formálně změnit předchozí usnesení vlády. Nic to nemění na faktu, že na pohřbu pana Gotta s rodinou intenzivně spolupracuje Úřad vlády s Pražským hradem a arcibiskupstvím.

Veřejnost se bude moci se svým oblíbeným umělcem rozloučit v pátek 11. října od osmi do dvaceti dvou hodin v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Ve velkém sále bude vystavena rakev se státními poctami. Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy, v případě potřeby je samozřejmě připraven i bezbariérový přístup.

Očekáváme, že zájem veřejnosti bude obrovský, proto Magistrát hlavního města Prahy omezí v okolí Žofína dopravu. Nikde v okolí nebude možné ani zaparkovat. Máme odůvodněnou obavu, že na všechny zájemce o rozlučku se vzhledem k omezené kapacitě a časovému omezení nedostane, ale doufáme a budeme se snažit to maximálně zvládnout. Samozřejmě, my chceme vyzvat fanoušky Karla Gotta, aby mistrovu památku uctili jinou formou, ale je to samozřejmě na lidech, jak se rozhodnou.

Na sobotu je potom rodinou naplánována od 11 hodin zádušní mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražsky. Do katedrály budou mít přístup jen pozvaní hosté, ale veřejnost může průběh mše sledovat na III. nádvoří Hradu na velkoplošných obrazovkách, které zajišťuje rovněž Úřad vlády. Přístup na III. nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří od osmi hodin až do naplnění kapacity III. nádvoří.

Po dohodě rodiny s kanceláří prezidenta bude moci veřejnost sledovat průběh mše na III. nádvoří Hradu prostřednictvím velkoplošných obrazovek. Úřad vlády zajišťuje možnost shlédnout mši prostřednictvím obrazovek instalovaných na Hradčanském náměstí. Takže tolik k tomuto tématu.

Dnes jsme na vládě mohli přivítat zástupce Účetního dvora Evropské unie pana Gregora, bývalého náměstka ministra financí. Projednávali jsme vlastně uzávěrku, spolehlivost účetní závěrky Evropské unie za rok 2018. Samozřejmě, Účetní dvůr EU je důležitá instituce, která kontroluje účetnictví i všech států Evropské unie.

Mě samozřejmě také zajímalo, a málo se o tom mluví, jakým způsobem Účetní dvůr kontroluje i evropské struktury, protože správa Evropské unie nás stojí ročně 9,9 miliardy eur. Takže deset miliard eur, to je více než 250 miliard korun, nás stojí správa struktur Evropské unie.  Na roční výdaje 156,7 miliardy eur, takže je to de facto asi 6,5 procenta. Také jsem se samozřejmě zajímal o to, jakým způsobem se vůbec Účetní dvůr stará o efektivnost evropských struktur, protože mám často pocit, že i ten návrh příštího rozpočtového období stoupají náklady Evropské unie o 23 procent. Málo se o tom diskutuje.

Také jsem ani nevěděl, že europoslanci, když skončí mandát, mají dokonce šest měsíců odstupné a další věci.  Takže si myslím, že by možná bylo potřebí zefektivnit.

Poslední bod, o kterém chci informovat a kolegové budou pokračovat, bylo jmenování generálů. My jsme schválili dnes jmenování do hodnosti generálů. Měli jsme čtyři návrhy na povýšení do hodnosti generálů a brigádních generálů. Dva návrhy jsem podal já, jeden ministr obrany.

Jedná se o návrhy u plukovníka Michala Koudelky, ředitele BIS, dále u Radima Dragouna, ředitele GIBS, a návrh ministra vnitra. Vláda schválila plukovníka Luďka Procházku, ředitele Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, plukovníka Ing. Leoše Tržila, ředitele Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, a na návrh ministra obrany plukovníka generálního štábu Ing. Vratislava Berana, ředitele Agentury personalistiky Armády České republiky, plukovníka generálního štábu Ing. Miroslava Faixe, velitele kybernetických sil informačních operací, a plukovníka generálního štábu Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu. A ještě jsem zapomněl v rámci vnitra na generálmajora Ing. Drahoslava Rybu, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, který byl navržen a schválen do hodnosti generálporučíka.

Za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. K dalším bodům programu ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Tak já bych chtěla informovat, že mi dnes prošly dva důležité zákony, které vyvěraly z plánu legislativních prací na tento rok. Jednak to byl trestní řád a jednak to byl zákon o soudech a soudcích. Oba byly tedy jednomyslně schváleny.

Pokud jde o trestní řád, tak tam se jedná vlastně o přispění k vyšší efektivitě vykonávacího řízení, pak je tam řešen potenciál využití Probační a mediační služby, podpora úspěšného výkonu alternativních trestů. Pak jsme jím sledovali snížení administrativní náročnosti vyřizování žádostí o podmíněné propuštění a změny v oblasti odklonů.

Tento materiál byl předložen bez rozporu a prošel i se změnou k tomuto materiálu a to je dohled nad náramky, kdy přechází tato povinnost na Probační a mediační službu.

Pokud jde o zákon o soudech a soudcích, ten byl rovněž předložen bez rozporu. Rovněž tedy prošel jednoznačně. Přede vším tím sledujeme jednotný a transparentní systém výběru soudců a soudních funkcionářů a podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících. Všechno bylo již předtím podrobně diskutováno, takže to blíž nebudu nějak přibližovat.

Pokud jde o další program, tak zde byly dva poslanecké návrhy, a to návrh poslanců Víta Rakušana, Heleny Langšádlové a dalších a tady se jednalo o doplnění požadavků na vedení řádné volební kampaně. Zde vláda dala neutrální stanovisko.

A posledním návrhem byl návrh poslanců pana Kotena a Okamury a dalších na vydání zákona, kterým se mění trestní zákon. Jednalo se v podstatě o poskytnutí větší ochrany občanům a větší míry jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat adekvátní nějaké obrany při ochraně domovní svobody. Tady vláda dala nesouhlasné stanovisko.

Za mě je to všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den i ode mne. Já zmíním dva body, které byly schváleny a které jsem předkládal. Jednak změnu financování Českého červeného kříže, což je organizace velmi zásadní v mnoha ohledech. Mimo jiné dostává tedy příspěvek ze státního rozpočtu a my jsme se rozhodli změnit financování právě od roku 2020, abychom navýšili vlastně tento příspěvek a podpořili dárce krve, protože v současné době toto financujeme z různých dotačních programů a není to úplně optimální. Takto vlastně z rozhodnutí vlády bude mít Český červený kříž nárok na tento příspěvek.

To znamená, že navyšujeme financování o zhruba devět milionů celkově každý rok. Tedy počínaje rokem 2020, Český červený kříž bude dostávat 32 milionů 150 tisíc korun ročně od vlády přímo ze státního rozpočtu. Takže to si myslím, že je velmi důležité a že to podpoří oblast dárců krve, což je něco, co bezesporu velmi potřebujeme.

Druhá oblast nebo druhý bod, který byl schválen a který je také velmi zásadní, je návrh na zřízení Rady vlády pro duševní zdraví, což je poradní orgán vlády. Ten návrh jsem dal kvůli tomu, že oblast duševního zdraví je skutečně čím dál tím zásadnější nejen pro zdravotnictví, ale obecně pro celou společnost. Víme, že dnes v současné době v České republice zhruba 21 procent lidí trpí nějakou formou duševního onemocnění, ať už lehčí, nebo těžší formy.

Rozjeli jsme reformu psychiatrické péče, která je zatím velmi úspěšná. Už se nám podařilo díky ní zhruba 600 pacientů dostat z těch velkých psychiatrických léčeben do komunitních center duševního zdraví tak, aby ti lidé mohli žít normální život v běžné společnosti právě za pomoci těchto multidisciplinárních týmů center duševního zdraví.

Ale my musíme jít dál, protože jsou tady další oblasti týkající se například prevence na školách, týkající se ochranného léčení atd. Těch věcí je celá řada. Proto jsme se rozhodli zřídit tento orgán, který bude skutečně nadrezortní. Budou tam zástupci jednotlivých dotčených ministerstev, budou tam zástupci odborné veřejnosti, uživatelů služeb, zdravotních pojišťoven atd., a budou tedy řešit problémy týkající se duševního zdraví komplexně a já věřím tomu, že se podaří celkově ten projekt nejen reformy psychiatrie, ale vůbec péče o duševní zdraví v České republice posunout správným směrem.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter