Tiskové konference

9. 3. 2020 18:13

Tisková konference po jednání vlády, 9. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěl požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, my jsme sice dnes měli vládu a o vládě budou informovat kolegové pan Havlíček a paní Schillerová, ale hlavně jsme trávili čas závěry z akce Corona, která začala dnes ráno. To znamená ty kontroly na deseti přechodech. A na základě doporučení a návrhu pana ministra vnitra došlo k jednání s ministrem obrany a náčelníkem Generálního štábu tak, abychom zabezpečili zázemí odběru vzorků u lidí, kteří cestují do České republiky a eventuálně by museli čekat na výsledky odběru, a eventuálně pokud by je hygiena dala do karantény. Myslím si, že to je to nejdůležitější.

Zatím tedy máme 36 pozitivních nálezů, 13 klastrů. Stále máme samou Itálii a ten Boston. Dnes mi volal polský premiér, oni zavedli kontroly všech autobusů a minibusů z Německa a z České republiky, tak konzultujeme jejich postupy. U nás potřebujeme dořešit detaily. Předpokládá se, že postavíme nějaké zázemí, ve kterém budeme realizovat odběry a následně další postupy, abychom to nemuseli složitě logisticky realizovat. O tom teď určitě promluví pan ministr vnitra.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji, dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Diskutovali a vyhodnocovali jsme první hodiny tzv. akce Corona, kdy policie, hasiči a celníci namátkově kontrolují cestující na příjezdu do České republiky. Jak víte, Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření, která se vztahují na občany České republiky, vztahují se na cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, nicméně doposud nijak neregulovala budoucnost u cizinců, kteří nespadají do těchto dvou kategorií. Což v principu jsou turisté.

Dnes jsme se dohodli, že Ministerstvo zdravotnictví vydá příslušné opatření tak, aby ti, kteří jsou cizinci nespadající pod předchozí opatření a jsou u nich projevy infekčního onemocnění, tak budou povinni strpět kontrolu příznaků infekčního onemocnění a jsou také povinni strpět omezení svobody pohybu během provádění odběru laboratorního vzorku za účelem zjištění nákazy koronavirem.

V principu to znamená, že jsme se dohodli jak s Hasičským záchranným sborem, tak s Ministerstvem obrany, že na těch deseti přechodech, které jsou v režimu kontrol, bude vybudováno zázemí tak, aby odběr vzorků mohl proběhnout přímo na místě. Pacient nebo ten, kdo vzorek odevzdává, bude muset na místě vyčkat na výsledky kontroly. V případě, že by vzorek byl pozitivní, tak poté bude samozřejmě transportován do příslušného zdravotnického zařízení a bude svěřen do péče lékařů.

Za tímto účelem využíváme dohody mezi integrovaným záchranným systémem a Armádou České republiky, protože část vybavení, které bude nasazeno na hranicích, bude pocházet z prostředků, tedy ze zásob Ministerstva obrany, respektive armády. Jedná se o zdravotnické kontejnery, které jsou součástí armádních polních nemocnic. Současně jsme se dohodli také na tom, že armáda vypomůže personálem, který bude proškolen na odběr vzorků.

Toto je opatření, které bude probíhat na těchto deseti hraničních přechodech, jejichž seznam máte, a odběry vzorků v případě podezření budou probíhat přímo tam a pacient zůstane na místě, vzorek se odveze na testování a podle výsledků budeme dále postupovat.

To je asi hlavní zpráva z dnešního jednání. Chci poděkovat Ministerstvu obrany za velmi promptní reakci a jsem přesvědčen, že v horizontu hodin se příslušné štáby dohodnou a začneme to vybavení na jednotlivé hraniční přechody navážet. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr obrany pan Metnar.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Dámy a pánové, dobrý den. I za Ministerstvo obrany bych chtěl říci, že vzhledem k tomu, že armáda disponuje zdravotnickými komponenty na výstavbu polních nemocnic, tak my tyto zdravotnické komponenty, ať již kontejnery či zdravotnické stany, využijeme na jednotlivých hraničních přechodech.

Jak jsme to dnes probírali, tak jsme schopni v řádech hodin tam tento materiál dopravit, a tak stejně posílíme, aby se zefektivnil sběr vzorků na hranicích, posílíme to i zdravotnickým personálem ze zdravotního útvaru Armády České republiky. Celou přepravu kontejnerů jsme schopni do 24 hodin vystavět. Nejen zdravotní zařízení, ale i pro zvýšení sociálního zázemí nasazených příslušníků bezpečnostních sborů a armády. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví pan Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Za mě velmi stručně. Jak říkal pan premiér, v tuto chvíli zde máme 36 potvrzených případů. Nový případ přibyl na základě testování v Národní referenční laboratoři na Státním zdravotním ústavu. Je to kontakt na již stávající lyžařskou skupinu z Itálie. To znamená, že není to tedy zcela nové centrum nákazy.

Máme jeden nový případ, jak jste již byli informováni, ve Zlínském kraji. To je vlastně zcela nový případ, také ve vazbě na Itálii a lyžařský zájezd. V tomto směru nově pracuje na vyhledávání kontaktů krajská hygienická stanice ve Zlíně. A poté tedy dva případy z nemocnice Na Bulovce v Praze. Jeden ke stávajícím již infikovaným a jeden zcela nový.

Jak řekl pan premiér, v současné době 13 center nákazy a 36 pozitivních pacientů. Myslím si, že to není nikterak tragické číslo, je to skutečně nárůst v řádu jednotek stejně jako v předchozích dnech a v tomto směru se nám daří stále mít situaci pod kontrolou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vicepremiérka a ministryně financí paní Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, tak já z jiného soudku. Chtěla bych vám říci, že vláda jednomyslně zamítla návrh Libereckého kraje na změnu rozpočtového určení daní, které mělo vést k tomu, že by zhruba 9 miliard získaly kraje na úkor státu.

Jednak by to bylo asi zhruba 8,5 miliardy ze státního rozpočtu a asi přes půl miliardy by bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Hejtman Půta to obhajoval tím, že mají nedostatek peněz na silnice II. a III. tříd.

Chtěla bych uvést, že kraje naopak neustále rozpočtově posilují, stejně jako obce. Mám tady graf od roku 2013, ty velké sloupce jsou obce, malé jsou kraje. Takže vidíte, že i v roce 2020 bude nárůst příjmů jak krajů, tak obcí.

Chtěla bych uvést, že kraje a obce mají ke konci roku 2019 na svých účtech 250 miliard. Jejich hospodaření skončilo v přebytku 5,8 miliardy, co se týče krajů, a co se týče obcí, tak skončilo v přebytku 25,5 miliardy.

Co je také důležité říci, je to, že když se převáděly silnice II. a III. tříd na kraje, tak tehdy se stanovilo, že 30 procent, kdy se nastavilo rozpočtové určení daní tak, že 30 procent šlo z toho krajského rozpočtového určení daní, bylo vymezeno na silnice II. a III. tříd a dalších 20 procent, to znamená celkem padesát, bylo na obslužnost.

Těch 30 procent, pro vaši informaci, v cenách roku 2019 činí přes 23 miliard. Kromě toho, od roku 2015 nad rámec těchto peněz, které byly vyčleněny z RUDu, dává vláda pravidelně 3 až 4 miliardy ročně. Celkem od roku 2015 až do roku 2019 je to 16,8 miliardy.

Určitě je také velmi zajímavé číslo, jaká je investiční aktivita krajů v roce 2019 oproti jejich plánům. Celkově činí necelých 70 procent. To znamená, že kraje proinvestovaly 70 procent toho, co si naplánovaly. Jmenovitě například Liberecký kraj proinvestoval necelých 54 procent svého plánu.

Takže taková jsou čísla a takové jsou argumenty, proč vláda tento návrh jednomyslně zamítla. Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a minsitr dopravy: Dovolte, abych vám oznámil, že vláda dnes přijala program Českomoravské záruční a rozvojové banky, který se jmenuje COVID. Program, který byl velmi intenzivně připravován po dobu celého víkendu, a jsem velmi rád, že mohu říci, že jsme jednou z prvních, ne-li vůbec první země v Evropě, která přijala jasné opatření na podporu podnikatelů v rámci dopadů koronaviru.

Je to program, který není dotačního charakteru, je to program, který je úvěrového charakteru, nicméně velmi lukrativní, protože jakákoliv malá a střední firma, která se dostane do problémů – a za chvíli řeknu, co musí být splněno – bude mít šanci získat úvěrový zdroj s nulovou úrokovou sazbou a s ročním odkladem daného úvěru, přičemž splácení bude v následujících dvou letech.

Bude se jednat o zdroje ve výši minimálně 500 000 korun, maximálně 15 milionů korun. Uvolnili jsme částku 600 milionů korun, přičemž je třeba říci, že to vše jde z rezerv Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jinými slovy z resortních zdrojů.

Ano, je pravda, že tam nyní přealokováváme peníze z jiných programů, ale v dané chvíli je to nejrychlejší možné řešení. Co musí být splněno: V zásadě se bude jednat o podnik, který se vlivem koronaviru dostane do problémů ve smyslu opoždění plnění svých povinností, pozastavení plnění svých povinností, zrušení plnění různých obchodních kontraktů z důvodů opatření k zamezení šíření virové infekce.

Zjednodušeně řečeno, je to firma, která bude mít ztížený export a import z postižených oblastí. Firma, která přišla o jasně definovaný kontrakt, firma, která měla být na kontraktačním veletrhu, na konferenci a to nedopadlo a prokazatelně prokáže finanční újmu, ztrátu. Poté projde standardním hodnocením Českomoravské záruční a rozvojové banky a bude mít velkou šanci na to, aby získala 90 procent zdrojů, o které přišla. Čili to není stoprocentní plnění, ale je to devadesátiprocentní plnění.

Nakonec jsme tam nezařadili podniky, které by přišly k újmě ve smyslu karantény v daném podniku. To znamená, že pokud se někdo ze zaměstnanců dostal na čtrnáct dní do karantény, tak to nebude hrazeno. Myslím si, že je to férové, protože chceme, aby zdroje byly určeny skutečně pro ty, kteří přišli o obchodní příležitost nebo o konkrétní obchodní kontrakt. Tím pádem bude více zdrojů na ty, kteří se dostanou do větších problémů.

Dovolte mi, abych vás ještě seznámil s dalšími náležitostmi, které schválila vláda a které nemají přímou souvislost s koronavirem, a to je surovinová politika České republiky. Plníme vládní slib, který říká, že strategické suroviny budou pod vyšší kontrolou státu, což jsme splnili a konkrétně zařazujeme zlato, uran a lithium mezi tzv. superkritické nerosty České republiky.

Mimo jiné tam tedy zařazujeme ještě rubidium a cesium, ale zlato, uran a lithium jsou ty nejdůležitější. Přičemž smyslem tohoto velmi důležitého aktu je, že stát je dostává pod daleko větší systém kontroly. Stát bude v situaci, kdy bude moci podat konkurenční nabídku ve smyslu průzkumu, případně těžby a současně budou průzkum či těžba těchto nerostů probíhat pod schválením vládou.

To znamená, že stát bude mít řekněme právo první noci, když to řeknu s troškou nadsázky, u těchto surovin. Nicméně to musí být potom na bázi férové soutěže. To znamená, že pokud se zúčastní někdo jiný, tak bude moci přebít státní nabídku a stát bude moci opětovně dorovnat. Následně to musí nicméně schválit vláda.

Poslední, o čem bych vás chtěl informovat, je fakt, že byl doplněn poslední člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, a to pan inženýr Marek Ebert, manažer Českého telekomunikačního úřadu, který v něm pracuje již po dobu takřka dvaceti let. Erudovaný člověk, člověk nezatížený politickými vazbami. Profesionál, který měl zájem, stát se členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, a protože bylo jedno místo volné a měli jsme ho obsadit, tak jsme šli touto cestou. Je to zkušený člověk, byl zvolen jednomyslně. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter