Tiskové konference

9. 8. 2013 15:25

Tisková konference po jednání vlády, 9. srpna 2013

Premiér Jiří Rusnok seznámil spolu s ministrem vnitra Martinem Pecinou novináře s výsledky jednání vlády. Hlavním bodem byla demise vlády, kterou vláda odsouhlasila podle příslušných článků Ústavy. Dalším tématem byla například budoucnost vlády v demisi.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po jednání vlády. Dovolte také, abych přivítal pana premiéra Jiřího Rusnoka a také místopředsedu vlády, pana ministra vnitra Martina Pecinu a poprosím pana premiéra, aby vám představil dnes obsáhlou agendu. Prosím.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Krásné páteční srpnové odpoledne, dámy a pánové. Vláda na svém dnešním zasedání, které bylo přesunuto z původně plánovaného termínu ve středu po skončení sněmovny, ale protože už bylo hodně pozdě a všichni jsme už byli poměrně unaveni, tak jsme se rozhodli to udělat dneska odpoledne, projednala velkou spoustu bodů, konkrétně jich bylo asi 36 těch, o kterých se hlasovalo. O některých se hlasovalo bez rozpravy a jaksi en bloc, ale skoro 30 těch, kde se hlasovalo v některých dokonce po jménech, protože to procedura vyžaduje.

Důležité je, abych řekl, že nejprve vláda přijala v souladu s příslušnými články Ústavy, nebo odhlasovala usnesení, kterým podává demisi, kterou jsem já pověřen doručit panu prezidentu republiky. Abych předešel vašim dotazům, audienci mám stanovenou na úterní poledne, takže v úterý v poledne panu prezidentovi slavnostně v krásných deskách se státním znakem předám tuto demisi.

Dále se vláda zabývala svými plánovanými body. Mezi nimi bych zmínil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících. O tom potom více případně pan ministr vnitra. Byla tam i technická novela zákona o rozpočtových pravidlech, zákona implementačního, transpozičního o drobné technické úpravě, zákona o volbách do Evropského parlamentu, nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu pro rozvoj bydlení. Byl tam originální návrh zastupitelstva Karlovarského kraje, který, lidově řečeno, chce zavést ony dálniční krajské viněty. Pak tam byla celá plejáda návrhů jednotlivých ministerstev, které v rámci příslušného zákona o majetku státu a uplývající lhůty dostaly žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamů, které by měly být předány bezplatně obcím. Těchto věcí jsme schvalovali asi šest nebo sedm z různých ministerstev. Byly to převážně technické záležitosti. Jeden bod byl poměrně komplikovanější, to byla informace Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv, to je dražba oněch příslušných frekvencí pro mobilní operátory. Tento bod byl ovšem přerušen po dlouhé debatě, budeme se jím zabývat příští týden znovu. Tak tolik snad ode mě úvodem a očekávám vaše dotazy, případně jestli chce pan ministr vnitra k těm svým bodům.

Martin Pecina, místopředseda vlády, ministr vnitra: Děkuji. Také přeji hezké odpoledne všem. Já bych možná jenom k tomu bodu číslo dvě, zákon o státních úřednících. Víte, že včera ten zákon o státních úřednících byl v parlamentu, měl přijít do prvního čtení. Bohužel na něj nedošlo. Také jsem si poslechl představitele různých politických stran, že v prvním čtení rozhodně nedopustí zkrácení lhůt pro projednávání tohoto zákona, čili přijetí toho zákona je ohroženo. Nicméně my jsme přesto dnes schválili návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím tohoto zákona, protože si myslíme, že jak ten zákon, tak tyto změny a tento doplňující zákon by měl být přijat do konce tohoto roku, protože na něm závisí čerpání fondů Evropské unie. To je ten zákon, který nám je vyčítán ze strany Evropské unie, že u nás stále nefunguje, čili vláda udělá vše proto, aby ten zákon ještě do konce roku prošel a to buď tímto parlamentem, nebo tím, co snad bude zvolen v předčasných volbách. Oproti původnímu znění jsme tam udělali pouze jednu malou úpravu a ta se týkala toho, že budou zdravotně pojištění partneři zaměstnanců státu, kteří jsou vyslaní do zahraničí na nějakou misi nebo jako velvyslanci, jako diplomaté. Čili tolik do úvodu a jinak jsem také připraven odpovídat na otázky.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji za úvodní slova a teď se otevírá, dámy a pánové, prostor pro Vaše dotazy.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Já bych měla dvě otázky. První je na vás, pane premiére. Proč to zdržení? Protože vy jste ve sněmovně po hlasování říkal, že tu demisi podáte ve čtvrtek nebo v pátek, tak proč se to protáhlo? A na vás, pane vicepremiére, druhou otázku. Vy jste říkal, že vláda udělá všechno proto, aby ten zákon o úřednících prošel, ale pokud se sněmovna příští týden rozpustí, tak co tedy budete dělat? Jak chcete zajistit, aby zákon prošel? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Přesně tak, jak jsem říkal ve sněmovně, demisi jsme podali dnes, čili na nejbližším zasedání vlády, to je zavedená zvyklost. Požádal jsem kancelář prezidenta o přijetí u pana prezidenta, abych to mohl provést ceremoniálně, a bylo mi stanoveno úterý v poledne, takže to je důvod proč to proběhne v tomto časovém sledu.

Martin Pecina, místopředseda vlády, ministr vnitra: Pokud se týká zákona o úřednících, tak my samozřejmě máme několik možností, ale všechny předpokládají, že ten zákon včetně těch změnových zákonů k němu budou schváleny vládou, proto jsme dneska schválili tento materiál. My máme samozřejmě několik možností, ale jak sama víte, dnes se ta situace trošku začala komplikovat, to znamená, nevíme, kdy přesně bude parlament rozpuštěn. Může se stát, že třeba za tři týdny a nikoli příští týden a v tom případě bychom se ještě pokusili ten zákon o úřednících do parlamentu dát. V případě, že se naopak parlament rozpustí rychle, potom bude prostor po předčasných volbách ten zákon ještě protáhnout parlamentem do konce roku včetně Senátu. Potom také existuje samozřejmě možnost, v případě rozpuštění parlamentu, ten zákon nejprve poslat do Senátu, který ho může schválit jako zákonné opatření a poté může být schváleno nově zvoleným parlamentem, čili těch možností je několik a my uděláme, jak už jsem řekl, vše proto, aby v nějaké podobě, protože jedna je vládní a druhou podobu snad má v parlamentu vypracovanou opozice a chtěla dát komplexní pozměňovací návrh, takže v nějaké podobě aby ten zákon prošel, aby od 1. 1. 2014 mohl platit.

Česká televize, Tereza Stárková: Dobrý den. Já mám dvě otázky na pana premiéra. Ta první se vztahuje k tomu, jestli bude vláda pokračovat v legislativním procesu i potom, v případě, že by došlo k rozpuštění sněmovny, jako že se předpokládá, že k tomu asi dojde, tak jestli už vláda do budoucna nějak počítá s tím, že v tom legislativním procesu pojede dál. Případně, jestli jste už jednal s panem předsedou Senátu Štěchem, když Senát bude fungovat jako nouzový zákonodárce. Tak to je první otázka. A druhá otázka směřuje tradičně k prioritám vlády, jaké jsou priority, co chce tedy vláda ještě stihnout. Narážím třeba na to, jestli bude chtít vláda ještě schválit a navrhnout prezidentovi ještě třeba velvyslance.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: S panem předsedou Senátu mám schůzku, pracovní jednání, v pondělí. Tam se určitě budeme bavit o tom, jak zajistit hladký a bezpečný chod státních institucí a státu po dobu, kdy bude sněmovna v tom stavu rozpuštění, takže to jsem učinil neprodleně a tuto schůzku jsem zorganizoval. Je třeba říct, že sněmovna zatím není rozpuštěná, čili my nemůžeme zastavit svoji práci a tvářit se, že nebudeme nic dělat ve smyslu legislativních návrhů, které jsou nutné, např. jako je onen návrh o státních úřednících nebo jako je dnes schválená technická transpoziční norma o volbách do Evropského parlamentu, kde máme závazky vyplývající z našeho členství, do kdy musíme ve své legislativě tyto věci upravit, takže to nemůžeme přestat dělat. A budeme to dělat doposud, dokud bude sněmovna existovat, bude jaksi funkční a jakmile nebude funkční, tak samozřejmě v krajních případech, kdy to bude nezbytně nutné, po dohodě se Senátem, jsme připraveni jim předložit návrhy zákonných opatření. Ty, jak známo, musejí potom být ratifikovány novou sněmovnou, jinak pozbývají platnost. To je jasná věc, pokud jde o legislativu.

Pokud jde o priority, naše priority jsou jasné. My jsme vláda v demisi a naší prioritou je zajistit chod státních institucí, zajistit hladké fungování toho běžného provozu veřejné a státní správy a to budeme dělat, takže pokud je někde nutné i pro toto udělat nějaká rozhodnutí, tak je budeme činit. Velvyslanci, myslím, nejsou ten případ. Nepředpokládám, že bychom teď, ještě v tomto období jednali o jmenování, pokud to není někde vynuceno nějakou situací, že nutně ta osoba musí být nahrazena nebo není obsazené místo. To si dovedu představit, to je také chod veřejné správy. Velvyslanec je de facto státní úředník, který zastupuje Českou republiku v zahraničí.

Televize Nova, Sylvie Škábová: Dobrý den. Pane premiére, mám na vás dokonce tři dotazy, ale přiznám se, že budou možná trošku lehčího rázu. Ten první se samozřejmě týká vašich závazků, které jste slíbil, že třeba vláda nebude dělat nijaké zásadní kroky teď, když už nemá vyslovenou důvěru. Nicméně třeba ministr Žák řekl, že pokud shledá nějaké pochybení, neváhá ve vteřině propustit kohokoliv. Takže bych chtěla vědět, jestli jste tady měli skutečně nějakou debatu kolem toho, to je první dotaz. Druhý dotaz se týká situace v ODS, kde došlo k tomu, že strana teď povolává dokonce i Václava Klause na pomoc, aby zmobilizovala své síly, tak jestli byste to mohl nějak okomentovat? Třetí dotaz je opravdu velmi odlehčený. Vzhledem k tomu, že chodíme pravidelně, všichni novináři sem, tak jsme shledali, že v této místnosti je poměrně velmi chladno, je tady velmi intenzivně puštěná klimatizace a údajně to má být z dob vašeho předchůdce, pana premiéra, nebo expremiéra dnes, Petra Nečase, který si přál, aby to bylo vychlazené tady pořádně. Takže se chci zeptat, jestli vám třeba to také vyhovuje, nám novinářům příliš ne. Pořadí si určete sám. Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Já začnu tou klimatizací, to jste mě skutečně zaskočila. Nemám tušení o tom, jak je tady regulována klimatizace a teplota. Omlouvám se, o to se skutečně nestarám. Mně je to jedno, já se přizpůsobím, když jsem ve státní službě, takže s tím problém nemám. Dotaz – vnitřní vývoj v ODS – nebudu komentovat. To je jejich věc jako strany politické, jak řeší své problémy. První bylo na personální změny, to jsme neřešili nijak. Já myslím, že ministři jsou dospělí lidé, zkušení, vesměs, velmi. Jestliže pan ministr říká, že pokud shledá nějaké závažné pochybení nebo nějaký deficit fungování příslušného útvaru, tak že zasáhne, já myslím, že to je logické. Každý z nás máme stále statutární odpovědnosti, ministři jsou statutárními zástupci, jaksi představitelé ministerstev, a pokud shledají pochybení, tak musejí zasáhnout. To myslím, že je logické.

Magazín Greenpeace, Jan Rovenský: Děkuji. Já mám dotaz na surovinovou politiku, kterou má vláda schvalovat příští týden. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste, pane premiére, v posledních dnech opakovaně uvedl, že vaše vláda už nebude v demisi činit žádná zásadní rozhodnutí a přitom ten příští týden má mimo jiné kromě toho, že vezme návrh surovinové politiky na vědomí, tak má i schválit její hlavní zásady podle návrhu usnesení, které vám poslal pan ministr průmyslu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli hlavní zásady surovinové politiky nejsou tak trochu důležitá nebo zásadní věc, která spadá do té kategorie, o které jste mluvil předevčírem na tiskové konferenci? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Děkuji. Já bych nechtěl předjímat to, jak bude vypadat definitivní program příští vlády, protože i dnes byly z programu staženy některé body. Děje se to běžně, nevím, takže může se stát, že pan ministr průmyslu ten bod stáhne. Já to nevím, nemluvil jsem s ním o tom, ale to právo samozřejmě má. A také teď by bylo zcela nezodpovědné předvídat, jak bude vypadat závěrečné usnesení, pokud ten bod vůbec bude na programu. Čili já bych byl bez obav, nebojte se, určitě tady nevznikne nic, co by bylo jaksi problematické, neřešitelné a příliš zavazovalo budoucí vlády. Toho se skutečně nemusíte obávat. Mimochodem, já jako velký ekolog jsem příznivcem zachování limitů, ale to říkám jako Jiří Rusnok, ne jako předseda vlády, pokud jde o těžební limity. Ale to není k tomu bodu, protože nevím, jestli ten bod vůbec bude fungovat. Tak, to by bylo všechno.

ČTK: Dobrý den. Mě by zajímaly, pane premiére, dva body. Jeden, s jakým výsledkem vláda projednala dohodu s Ruskem k tomu dluhu, popřípadě, jestli se tam měnily nějak parametry. S tím související otázka, mělo by se to podepisovat do konce září, počítáte s tím, že by to byl někdo ještě z této vlády? A druhá otázka, zajímal by mě bod ohledně úspor energie, dokument Evropské komise ohledně úspor energie do roku 2020, s jakým výsledkem dopadl? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Bod, to je ten dodatek o dohodě s Ruskem o nějakém vypořádání toho zbytku dluhu, byl schválen. Já myslím, že to je technická záležitost, kterou má vláda mého typu normálně schválit a projednat, takže předpokládám, že to bude uzavřeno v daném termínu, který předpokládá ten materiál. Ten bod o energetických úsporách byl také schválen. Tam byly stanoveny ty příslušné parametry, které musíme nahlásit Evropské komisi. Byly schváleny na té minimální požadované úrovni. Tam jsme zase pod tlakem času, už to dávno mělo být schváleno. Jsme jedna z posledních zemí, která to nenahlásila Evropské komisi.

Pavel Chalupa: Já jsem se chtěl zeptat, pokud bude na stole podpis pronájmu letadel Gripen, vaše vláda je teď v demisi, je jaksi zodpovědná při podpisu této smlouvy a bude ji podepisovat nebo to přenecháte nové vládě?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: To je speciální případ, já už jsem o tom hovořil opakovaně. Návrh připravila vláda minulá. Ten návrh, pokud vím, teprve odchází do připomínkového řízení. Pokud jsem sledoval politickou debatu, vlastně žádné politické strany relevantní se k tomu návrhu nevyjadřovaly negativně. Nikdo s žádnou relevantní alternativou nepřišel. A je třeba si uvědomit, že tam jsme bohužel zase pod tlakem času, protože ta nabídka ze švédské strany nebude trvat věčně v té úrovni, v které je dnes, čili toto budeme muset určitě brát do úvahy a podle toho rozhodnout.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, čas tiskové konference se naplnil, děkuji za pozornost a přejeme vám příjemné odpoledne a také krásný víkend, na shledanou.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Děkujeme, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter