Tiskové konference

21. 11. 2007 14:08

Tisková konference po jednání vlády 21.11.2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi zde přivítat prvního místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase, ministra zdravotnictví pana Tomáše Julínka a prvního náměstka ministra zdravotnictví pana Marka Schneidera. Ministra práce a sociálních věcí a místopředsedu vlády poprosím o úvodní slovo.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o průběhu dnešního jednání vlády. Vláda, mimo jiné, projednala poslanecký návrh zákona poslanců z řad sociální demokracie pana Sobotky a dalších, kterým chtěli změnit zákon o dani z přidané hodnoty. Jinými slovy, chtěli úpravu snížené sazby DPH. K tomuto návrhu zákona, jehož schválení by mělo výrazné rozpočtové dopady z hlediska nárůstu deficitu. Vláda, nikoliv překvapivě, zaujala záporné stanovisko. Vláda se také zabývala Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008, ke kterému zaujala kladné stanovisko. Projednala také Zprávu o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006. Zabývala se také Podnětem Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb. Vláda také schválila návrh, který jsem předložil, jako ministr práce a sociálních věcí, Návrh na vypovězení dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a o protokolu k této dohodě. Jinými slovy, pokud použijeme sukcesi do původních právních vztahů, tak smlouvu mezi ČR a Ruskou federací o vzájemném sociálním zabezpečení občanů, která byla pro Českou republiku dlouhodobě již neudržitelná. My jsme s pokusili s Ruskou federací několikrát dohodnout novou, moderní smlouvu, založenou na i na principech koordinace sociálního zabezpečení, jak je zvykem mezi vyspělými zeměmi. Naposled vláda schválila návrh této nové smlouvy před návštěvou, jarní návštěvou, pana prezidenta Klause v Rusku. Nicméně, ruská strana nebyla připravena uzavřít tuto novou smlouvu a naší reakcí na tento krok je vypovězení této dohody mezi Českou republikou a Ruskou federací, respektive, v té původní dikci, mezi Československou republikou a SSSR z roku 1959. Vzhledem k tomu, že se jedná o prezidentskou smlouvu, bude to znamenat, že tento návrh budou muset schválit obě dvě komory Parlamentu ČR a poté bude tato smlouva vypovězena. My budeme, samozřejmě, pokračovat dál v jednáních o uzavření nové dohody mez ČR a Ruskou federací. Jsme také přesvědčeni, že odchod od tohoto, dnes již zastaralého, instrumentu zrychlí a zpružní jednání našich ruských partnerů v nové dohodě o sociálním zabezpečení.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji místopředsedovi vlády a nyní má slovo ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek.
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dobrý den. Já bych chtěl vysvětlit, proč jsme tady v sestavě s prvním náměstkem. Dnes totiž probíhala zvláštní část vlády, které říkáme pracovně „koncepční“, kdy ministerstvo zdravotnictví a ministr zdravotnictví se svými náměstky prezentoval důležitá naplnění vládního programu v oblasti zdravotnictví, což obnáší osm záměrů zákonů, které budou poslány do vlády, teď do připomínkového řízení a potom následně do vlády, řádově v týdnech. To znamená, zákony, které zásadně budou upravovat zdravotní péči, zdravotní pojištění, budou vytvářet pravidla a já jsem považoval za nutné, aby vláda měla možnost se formou dotazů, otázek, odpovědí, přímým kontaktem s mými odborníky, dovědět základní principy těchto změn. Nicméně, my je budeme probírat v rámci záměru zákonů. Jedná se o zákony, které upravují zdravotní pojištění, to znamená, nový zákon o zdravotních pojišťovnách, zákon o dohledu nad zdravotním pojištěním, zákon o zdravotním pojištění, který má konečně přesně upravit nárok pacientů z veřejného zdravotního pojištění. Zákon o zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě, zákon o specializovaných službách, který například bude upravovat sterilizace a genové manipulace a zákony o vzdělávání a o univerzitních nemocnicích. Víte, že je to velká porce zákonů, které mají, konečně, ve zdravotnictví vytvořit pravidla, po kterých se dlouho volá – zprůhlednit prostředí ve zdravotnictví, dát mu jasnou terminologii tak, abychom si všichni rozuměli a jednotliví hráči, aby rozuměli svým pozicím a svým rolím. Samozřejmě, je to velmi důležité pro pacienta, který se může v takovém systému daleko lépe orientovat a může daleko lépe realizovat své potřeby. Takže, to bylo obsahem té koncepční části vlády s prezentacemi mých náměstků. Já poprosím pana prvního náměstka, aby ještě doplnil některé detaily nebo typy, které se tam objevily.
Marek Schneider, první náměstek ministra zdravotnictví: Děkuji. Dámy a pánové, já pouze doplním. Skutečně, my jsme považovali za podstatné v rámci mandátu vymezeného Programovým prohlášením, v rámci stavu příprav těch jednotlivých klíčových zákonů, které skutečně jsou dnes ve stádiu odeslání do připomínek, zahájit širokou odbornou diskuzi se všemi relevantními partnery a logickým začátkem je, mít možnost seznámit členy vlády, tudíž i zástupce všech tří koaličních stran, s jednotlivými principy a opatřeními, které tyto systémové zákonné změny přinesou. To znamená, měli jsme možnost s členy vlády detailně diskutovat o fungování zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven, ale rovněž o fungování obecně zdravotních služeb v ČR. A v neposlední řadě i otázky vzdělávání a univerzitních nemocnic a transformace fakultních nemocnic a jejich optimalizace. Jsem rád, že mohu dnes říct, že ty jednotlivé zákony, principy a ty změny měly poměrně silnou a poměrně jasnou podporu celé vlády. A, samozřejmě, umožňují nám odstartovat standardní diskusi a připomínkové řízení, které směřují k jejich paragrafovému znění. Já jenom připomenu, že ten den „D“, kdy všechny ty zákony začnou platit, je 1.1. 2009.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji prvnímu náměstkovi ministra zdravotnictví i členům vlády a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím.
Ondřej Bílek, redaktor, tyden.cz: Dobrý den. Není tady, bohužel, pan premiér Topolánek, ale, nicméně, bych se rád zeptal, zda-li se na vládě řešilo létání pana premiéra do Innsbrucku a dovolil bych si to adresovat oběma pánům ministrům. A také jsem se chtěl zeptat, v případě, že vy dva letíte na zahraniční cestu, zda-li také z cvičných důvodů měníte cílovou destinaci a přistáváte mimo území ČR? Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já budu velmi stručný. Neřešilo se to. Domnívám se, že vláda ČR má na starosti důležitější záležitosti a za druhé, já jsem nikdy,v pozici ministra a člena vlády, vládní letadlo nepoužil, pokud letím na zahraniční cestu, tak jsem vždy použil linkový spoj. Samozřejmě, situace oficiální státní návštěvy předsedy vlády je úplně jiná situace. Tam je naopak zvykem, že předseda vlády necestuje linkovým spojem a používá armádní speciál. Čili, u linkového spoje, pokud bych chtěl změnit místo přistání, všichni chápete, že by se jednalo o únos, čili o akt terorismu a doufám, že mě k tomu časopis Týden nevyzývá.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Další dotaz? Televize Prima.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Dobrý den, já bych měl dotaz na pana místopředsedu Nečase. Já bych se vrátil k tomu poslaneckému návrhu ČSSD. Mě by jen zajímalo, zda můžete nějakým způsobem ještě jednou, samozřejmě, shrnout jaké rozpočtové dopady by schválení tohoto poslaneckého návrhu mělo? Ač nejste ministr financí. Nicméně, potom jsem se chtěl zeptat, jak se díváte na tuto snahu ČSSD předkládat Sněmovně a vládě poslanecké návrhy, které jsou v rozporu s vaší koaliční smlouvou bez toho, aby měly šanci na úspěch. Co za tím vidíte?
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Jedná se o ryzí populismus, protože tyto návrhy nejsou rozpočtově neutrální a oni si musí být vědomi, že prohloubí schodek veřejných financí v řádech několik desítek, někde kolem 40 miliard korun. Jedná se o poměrně značný výpadek. Za druhé, sociální demokracie, vedle toho, že se chová populisticky, tak se chová také pokrytecky. Já bych chtěl připomenout září roku 2002, kdy to byla sociální demokracie, mimochodem titíž pánové v čele s panem Sobotkou, kteří tehdy navrhovali zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 7 %. Kdo si tedy vzpomene, tak ví, že to hlasovali všichni sociální demokraté a tehdy ten návrh neprošel díky tomu, že se proti tomu návrhu postavila tehdejší místopředsedkyně sněmovny za Unii svobody, paní Marvanová. Čili, pokud kritizuje sociální demokracie někoho za to, že zvyšuje sníženou sazbu DPH, jinými slovy, že sbližuje základní a sníženou sazbu, tak by měla také vysvětlit, proč, když to dělala ona, tak to bylo v pořádku a proč teď to najednou v pořádku, údajně, není.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz? Česká televize.
Martina Kvašová, Česká televize: Dobrý den, mě by zajímalo, proč pan premiér nepřišel na tiskovou konferenci a proč štáb České televize, jako jediné medium, nebyl připuštěn na oficiální fototermín před začátkem zasedání vlády? Děkuji.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Pan premiér nepřišel, protože má důležité jednání a netušil, že se vláda protáhne takhle dlouho. To je k bodu jedna. K bodu dvě, to je také asi na mně. Není pravdou, že by štáb nebyl vpuštěn, jenom jsme prostě tím jednorázově vyjádřili nesouhlas s nestandardním chováním, a to kdy kameraman opakovaně používal ruchy, které jsou mimoděk během oficiálního termínu nahrávané. Problém je v tom, že přítomní ministři, včetně premiéra, vlastně netuší, že jsou zvukově snímáni a to nám přijde neetické a tím jsme jakoby vyjádřili ten nesouhlas. Ale, samozřejmě, o žádný zákaz nejde a od příště jede vše ve stejném režimu.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych k tomu jenom dodal, že toto není vůbec jediná nebo první tisková konference, která probíhá za účasti některého z místopředsedů vlády, čili, to není nic výjimečného a za druhé, pokud ČT netuší, že nedovolené odposlouchávání je i z novinářského hlediska neetický krok, tak jí to tímto sděluji, že je to lidsky neslušné chování, poslouchat někoho, kdo se baví soukromě bez toho, aby to věděl.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz? Česká televize ještě.
Alice Machálková, Česká televize: Objevila se informace, že BIS varovala, že v loňském roce zesílil tlak organizovaného zločinu na státní orgány. Mě by zajímalo, jestli o tom vláda byla informována a jestli jste se tím případně zabývali. Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: V tuto chvíli, na tomto jednání vlády se tím vláda nezabývala. Vláda o tom v tuto chvíli nebyla informována. Vláda má jiné orgány, jako je Výbor pro zpravodajskou činnost a Bezpečnostní radu státu, která bezesporu se výstupy ze zpravodajských služeb zabývala, zabývá a zabývati bude.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Další dotaz, prosím.
Daniel Deyl, časopis Týden: Otázka pro pana místopředsedu Nečase, chtěl jsem se zeptat, s kým má v současné době pan premiér důležité jednání, které mu zabránilo sem přijít. A otázka číslo dvě, jestli existuje, jestli máte vy osobně nebo ve vládě, jestli existuje povědomí o tom, o čem přesně jednali v Insbrucku pan velvyslanec Koukal s premiérem Topolánkem. Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já se přiznám, že vzhledem k tomu, že sedím na tomto místě, tak nevím, s kým teď je pan premiér a také do jeho programu mi, s prominutím, nic není, já mám svůj program. Když jsem ho viděl naposled, tak velice intenzivně jednal s předsedou Strany zelených panem Bursíkem. Co se týče vaší druhé otázky, neznám na ni odpověď. Na vládě jsme to neprojednávali, již jsem to jednou řekl.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Televize Prima, prosím.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Dobrý den, ještě jednou. Na tuto tiskovou konferenci a na jednání vlády bude navazovat koaliční schůzka. Mě by jenom zajímalo, jaký bude její program a popřípadě, zda je nějaká pravděpodobnost, že se na programu K9 objeví také kauza Čunek, možný návrat pana Čunka do vlády? A zda vy osobně byste přivítali návrat předsedy KDU-ČSL do vlády poté, co bylo zastaveno jeho trestní stíhání už podruhé? Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Otázka programu jednání K9 je otázkou dohody tří koaličních stran. Já nejsem ten, kdo by byl jedním z těchto tří předsedů, takže se musíte otázat u těch, kteří jsou autorizováni poskytovat tuto informaci. Co se týče pana předsedy KDU-ČSL Čunka, já jsem přesvědčen, že to rozhodnutí státního zástupce je, samozřejmě, pozitivní z jeho hlediska i z hlediska vládní koalice na straně druhé. Tady nejsem odborník na trestní právo, na chod státního zastupitelství, nejsem si jist, zda-li to je závěrečné, konečné a definitivní stanovisko ze strany celé soustavy státního zastupitelství. Čili, v každém případě, minimálně v tomto kroku, jakékoliv úvahy tohoto typu nejsou na místě, protože, mimo jiné, není jasné, jestli toto je konečné stanovisko celé soustavy státního zastupitelství.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím?
Martin Maruniak, televize Markýza: Otázka na pana místopředsedu Nečase. Vy jste sice před chvílí naznačil, na otázku kolegy, že jste na vládě ten inkriminovaný let pana premiéra neřešili, ale stejně by mě zajímalo, nezajímá vás to ani lidsky, pan premiér jako váš spolustraník, spolupracovník, vůbec jste se ho na to nezeptali? Nezajímá vás to? Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já musím říci, že to považuji za věc pana premiéra. Nepochybuji o tom, že používá všechny záležitosti týkající se funkce premiéra naprosto v souladu se zákonem. Navíc, jako dlouholetý stínový ministr obrany vím, že mimo jiné tato armádní letka a její piloti musí nalétat určitý počet hodin a musí absolvovat určitý počet stratů a přistání dle příslušných norem a z tohoto pohledu je jedno, a teď se nechci pana premiéra dotknout, zda létají prázdní, s pytlem písku nebo s panem premiérem.
Martin Maruniak, televize Markýza: Vy jste před chvílí odpověděl, že teda věříte tomu, že pan premiér účelně létá. V případě, že by se potvrdilo podezření časopisu Týden, že pan premiér zneužil tu svou pravomoc. Víte teď, co byste požadovali, jaká by byla v tomto případě vaše reakce? Já vím, je to spekulativní otázka, ale přece.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Sám jste si odpověděl. Já nejsem ten, kdo by měl klást a odpovídat na spekulativní otázky. Spekulace jsou, při vší úctě, vhodné pro vás novináře, ne pro nás politiky. Čili, já nebudu na spekulativní otázku odpovídat,. Mohu jenom konstatovat, že nevidím jediný důvod, proč pochybovat o tom, že pan premiér by cokoliv překročil.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo, prosím.
Jitka Götzová, deník Právo: Dobrý den, já se také vrátím k Innsbrucku. Z Úřadu vlády jsme slyšeli několik verzí, proč pan premiér letěl do Innsbrucku a pokud si dobře pamatuji, kolegové, pan premiér řekl, cituji: „Byl jsem dva dny v Bulharsku a čtyři dny jsem si vzal dovolenou.“ To znamená, o Koukalovi neříkal vůbec nic, jak si to máme vysvětlit? Děkuji.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: To, myslím, bylo na minulé tiskové konferenci to zaznělo. Pokud si dobře pamatuji, tak pan premiér to říkal sám od sebe, neodpovídal na žádnou otázku. Není důvod, proč by k tomu přidával tuhle informaci.
Jitka Götzová, deník Právo: On říkal…
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: On říkal, že neví o termínu, protože dva dny byl v Bulharsku, pak měl dovolenou, tak proč by tam říkal, že měl mezitím schůzku?
Jitka Götzová, deník Právo: No právě proto, že z Úřadu vlády šly informace, že měl pracovní jednání, že měl jednání s Koukalem, pak, že to byl soukromý let a pak se ukázalo, že tam byl na dovolené.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já si nemyslím, že pan premiér je povinen sdělovat každou schůzku, kterou měl. Já vám ji také nesděluji a sdělovat nebudu. Nehodlám to dělat, abych vám sděloval kompletně program, který mám, s kým se stýkám, ať už v době dovolené nebo v řádné pracovní době. Mimochodem, když tady zazněl tento dotaz od paní redaktorky z Práva, poptejte se pana Zaorálka, jak jako předseda Sněmovny využíval vrtulníků ministerstva vnitra, zda náhodou někdy dokonce několikrát týdně „nependloval“ mezi svým bydlištěm v Ostravě a Prahou, když už jsme u toho.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz?
Daniel Deyl, časopis Týden: Dobrý den, ještě jednou. Já jsem se chtěl zeptat, dnes nebo včera to bylo, přišla z ODS tisková zpráva toho znění, co se týče inkriminovaného letu pana premiéra, že on cestuje armádním speciálem, že to má dáno zákonem a že to není věcí jeho volby. Nicméně, pokud tomu správně rozumím, tak oficiální verze zní, že poté, už následující den, jel autem zpátky do Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, já tomu přesně nerozumím, kdy to tedy je věcí jeho volby, kdy to není věcí jeho volby a jak je možné, že jednou si může cestovat autem a jednou ne. Já tomu skutečně nerozumím, nechápu to přesně. Děkuji.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Je jednoznačné, že otázky cestování premiéra jsou, mimo jiné, řízeny bezpečnostními důvody a o způsobu jeho cesty v některých okamžicích rozhoduje příslušná ochranná služba Policie ČR včetně toho, že má ze zákona, to není jeho rozhodnutí, přidělenou ochranu. Já bych tady jenom citoval výrok jednoho z bývalých premiérů, pana Špidly, že premiér je, mimo jiné, instituce. To znamená, že takto s ním musí být zacházeno. Čili, o způsobu jeho cesty nerozhoduje jenom on sám ze své vůle, ale o vhodné, a z hlediska bezpečnosti nejvhodnější, cestě rozhoduje také příslušná ochranná služby Policie ČR.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Děkujeme za pozornost a příště nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty