Tiskové konference

20. 7. 2022 18:03

Tisková konference po jednání vlády aktuální situaci s dodávkami plynu, 20. července 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády, která je dnes v zastoupení všech předsedů koaliční K5. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Jak víte, tak v následujících dnech se ukáže, zda a v jaké kapacitě budou obnoveny dodávky plynu plynovodem Nord Stream 1 z Ruska do Evropy. Vzhledem k aktuální situaci ale už teď musíme jednat tak, jako by ty dodávky obnoveny nebyly. Musíme se chovat odpovědně a musíme to dělat jak v České republice, tak na evropské scéně. Není důvod k panice, ale přesto musíme počítat i s těmi horšími scénáři, musíme být obezřetní, musíme být připravení a podle toho i naše vláda jedná.

Musíme všichni – veřejné instituce, podnikatelé a občané myslet na to, že žádné záruky dodávek ruského plynu v současné době neexistují, proto se musíme chovat co nejšetrněji, rozumně, odpovědně.

Evropská komise dnes zveřejnila plán Save Gas for the Safe Winter, tedy Šetřete plynem, abyste se připravili na zimu. Ten ukládá členským státům ušetřit patnáct procent z obvyklé spotřeby plynu a také, a to je důležité pro naši zemi, zajišťuje solidaritu v zásobách mezi členskými zeměmi. Ten cíl je jasný a je jediný: Díky snížení spotřeby a vzájemné pomoci zajistit, aby všechny členské země měly dostatek plynu na celou příští sezonu.

Data spotřeby v České republice za poslední půlrok ukazují, že tyto úspory jsou pro nás možné. Například ve srovnání s loňským rokem je spotřeba plynu už nyní o zhruba dvacet procent nižší. Pokud se dál budeme chovat hospodárně, a samozřejmě musíme přiznat, že to někdy je i na úkor našeho komfortu, pokud se budeme nadále chovat hospodárně, tak tyto úspory nepochybně zvládneme. A proto bychom chtěli občany, firmy požádat, aby v úsporách nadále pokračovali. Čím více uspoříme nyní, tím více plynu zbyde na jarní měsíce do doby, než se podaří zajistit alternativní dodávky.

Naše vláda od počátku ruské agrese na Ukrajinu řeší dvě související oblasti. Jedna je, jak zajistit dostatek energií pro naše občany a firmy. A za druhé, jak pomoci občanům zvládnout extrémní ceny těchto surovin, těchto energií. V obou oblastech jsme výrazně pokročili, a to i přestože jsme vlastně neměli na co navazovat, protože předchozí vláda neudělala z hlediska energetické bezpečnosti prakticky nic a naše vláda hned po svém nástupu musela začít od nuly. My tady postupujeme systematicky, postupujeme krok za krokem, a proto máme i výsledky.

Některé zde připomenu. Za prvé, v uplynulých měsících jsme ve spolupráci se společností ČEZ zajistili kapacity LNG terminálu v Nizozemí, který nám poskytne zhruba třetinu spotřeby plynu a bude v provozu od září a zajistili jsme také přepravní kapacity pro tento plyn. Za druhé, plníme zásobníky na rekordní úroveň, blížíme se k 80 procentům, patříme v tom k nejlepším v Evropě a vyjednáváme s dalšími dodavateli plynu – s Ázerbájdžánem, Katarem, ale vyjednáváme také o podílech na dalších LNG terminálech v Německu a Polsku. Pracujeme také na přímém propojení plynovodem mezi Polskem a Českou republikou. Za třetí, už brzy bude hotový zákon, který umožní teplárnám a elektrárnám přechod na jiné zdroje, než je plyn. A za čtvrté, nakoupili jsme do Státních hmotných rezerv plyn za 8,5 miliardy korun.

Díky všem těmto opatřením můžeme hledět na příští zimu při jakémkoliv scénáři ne úplně pesimisticky. Pokud by to bylo bezpodmínečně nutné, pokud by se naplnily ty nejhorší obavy, tak samozřejmě můžeme přistoupit k dalším opatřením, která nám pomohou tu zimu přečkat.

Samozřejmě vzhledem k tomu, jaké máme geografické podmínky v České republice, to, že jsme vnitrozemský stát, který je vlastně na konci všech plynovodů, tak je pro nás důležitá solidarita ostatních. Důležitá je solidarita na evropské úrovni, ale důležité je třeba i to, že jsme se dokázali domluvit s Německem, že v případě nedostatku plynu budeme postupovat společně a solidárně.

Já zmiňuji tyto věci, které jsme udělali nad rámec toho, co jsme domluvili na evropské úrovni. A to, co dnes rozhodla Evropská komise a co se bude schvalovat na mimořádném jednání Rady pro Evropskou unii za několik dní, tak to je samozřejmě pro Českou republiku důležité, protože jak úspory, tak záruka solidarity evropských zemí nám garantují to, že tu situaci můžeme zvládnout.

Ano, ten druhý problém tu zůstává, a to jsou ceny energií. Ceny budou vyšší, víme to, už dnes to mnozí občané vidí na vyúčtování a zálohách. Proto jsme se také od počátku, od nástupu naší vlády zabývali i tím, jak řešit druhou oblast, a ta se týká vládní pomoci občanům s cenami energií. Schválili jsme úsporný tarif, který rodinám uspoří až 16 000 korun. Pro snižování dopadů jsme uvolnili 5 000 korun na každé dítě rodinám s průměrným příjmem. Pro ty, kteří se dostali do závažnějších problémů, jsme rozšířili možnost čerpání příspěvku na bydlení a udělali jsme další a další opatření, o kterých bude mluvit paní předsedkyně a páni předsedové.

Na příkladech okolních zemí ale můžeme také vidět, jak velký rozdíl dnes je mezi tím, jak se ty země chovaly v minulosti a jak se staraly o svoji energetickou bezpečnost, a tím, co dnes musí řešit Česká republika. Například Polsko investovalo do terminálů a plynovodů a je dnes fakticky nezávislé na ruských dodávkách. Česká republika tu svoji energetickou bezpečnost pod vedením minulé vlády neřešila a postupně ji ztrácela a vláda k tomu nečinně přihlížela.

My nebudeme slibovat populisticky pro každé město jeden rychlobruslařský stadion nebo to, co jsme tady viděli v minulosti, ale můžu vám slíbit, že budeme jednat tak, abychom každému občanovi a každé firmě zajistili energie, které potřebují k životu a které potřebují ke svému podnikání, k tomu, aby mohly normálně fungovat. Naše vláda je si jistá a věříme tomu, že i když to nemusí být lehké, tak letošní zimu zvládneme a připravujeme se už teď na to, co bude po zimě, na jaro a samozřejmě také na další roky.

Na závěr toho mého úvodního vystoupení mi ještě dovolte, abych ještě jednou vyzval občany, aby nepodléhali ani nevěřili katastrofickým scénářům a panice. Tu situaci společně zvládneme. Vláda slíbila, že nikoho nenechá padnout, a tento náš slib platí i nadále. Ano, čekají nás složité měsíce, ale jsme na ně připraveni. A jak se říká – kdo je připraven, není překvapen. Vláda dělá všechno, co je v našich silách, abychom společně tuto situaci zvládli.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Putinova válka je nejenom zločinem proti ukrajinskému lidu, kde už nese mnoho obětí na lidských životech, mnoho milionů vyhnaných z domovů, ale je válkou proti celému svobodnému a demokratickému světu. Trvá už bezmála pět měsíců přímých bojů. Putin však nebojuje jenom právě s Ukrajinci, ale bojuje i se zbytkem Evropy, i s námi, s Českou republikou.

Válka, kterou diktátor Putin vede, má více podob. Na Ukrajinu přímo dopadají bomby, lidé tam umírají a jsou bombardována města, vesnice. Nás se však týkají ty další prostředky boje, které Putin využívá. Využívá toho, že Rusko je vývozcem energií, surovin a že zkrátka skrze jak tyto dodávky, tak možné umělé navyšování cen, stres, který vyvolává tím, že třeba vůbec dodávky nebudou pokračovat, tak zkrátka bojuje i proti nám. Energie jsou totiž jednou z jeho zbraní, kterou umně využívá.

Naše závislost na Rusku už dávno mohla být mnohem menší. Zatímco někteří jsme varovali před tímto diktátorským, autoritativním režimem, tak jiní na něm upevňovali závislost České republiky. Připomeňme, že bývalá vláda obžalovaného Andreje Babiše promarnila několik příležitostí, jak se právě z této závislosti vymaňovat. Učinila nás naopak ještě mnohem závislejšími a místo toho, abychom odebírali aspoň část plynu z Norska, tak nás právě na Rusko mnohem více přivázala.

Vysoké ceny energií jsou prostředkem boje diktátora proti nám všem a spoléhá se na to, že naše nevole se neobrátí vůči němu, ale že se obrátí vůči Ukrajincům. Že nevole obyvatel se obrátí vůči jejich politickým reprezentacím, vládám, které se naopak snaží tu situaci rychle řešit. Na toto on klade velký důraz a v tom mu, bohužel, napomáhají i mnozí aktéři na té lokální úrovni nevyjímaje Českou republiku. Víme, že tady mnozí ukazují na to, že situaci způsobila vláda, nikoliv, že ji způsobil diktátor. A na toto sázejí. Sázejí tady na tuto naši neschopnost vidět příčiny, zaměňovat následky s příčinami a to jim nesmíme dovolit.

Tato vláda učinila naši zemi na Rusku za pouhého půl roku mnohem nezávislejší než vlády předchozí za celých osm let. To musíme mít na paměti. A když nám dnes z opozice někteří tvrdí, že neděláme dost, tak jenom shrňme a připomeňme, že jsme zvýšili celou řadu sociálních dávek dvojitým navýšením existenčního a životního minima, o čemž jistě promluví i pan ministr, že jsme rozšířili příspěvek na bydlení právě o tu složku, která se týká poplatku za energie, tudíž každý, kdo má problém s placením svých faktur, tak má možnost si o to požádat.

Já bych chtěla opakovaně vyzvat k tomu, abychom nevnímali stud, pokud potřebujeme takovouto státní pomoc. Abychom se nezdráhali si o ni říct. Aby vy, kteří to potřebujete, jste zkrátka si o ni opravdu požádali, protože nikdo určitě neviní vás z toho, v jaké situaci se můžete nacházet. Je to právě důsledek všech těchto efektů, za které nenesete vinu.

Proto chci ještě jednou požádat a apelovat na to, abychom nevnímali to požádání o státní pomoc a sociální dávku v takovéto situaci, v takovéto tíživé době jako cokoliv, co by mělo přinášet opovržení nebo snad nějakou hanbu, ale jako věc, která může být nezbytná a na kterou zkrátka je možné se spolehnout.

Proto tady také jsme, protože nechceme nechat lidi padnout. Proto také přijímáme i další pomoc, která je ještě jednodušší na své možné čerpání, a to je úsporný neboli válečný tarif a tento balíček, který pomůže všem s placením faktur energií.

Věřím tomu, že to nadcházející období společně zvládneme. A byť ta doba – a my jsme vám slibovali, když jsme do vlády vstupovali, že nic nebudeme lakovat na růžovo, že nebudeme lhát, takže nelžeme ani v této situaci a v této době – ta doba je složitá pro všechny, a tak právě jedině tím, že zůstaneme takto sjednoceni a zvládneme to společně, tak můžeme překonat i ty, kteří snaží naši jednotu různými způsoby narušit.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, poprosím prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych navázal na oba předřečníky. Nenecháme nikoho padnout. A je potřeba si uvědomit, že vláda vnímá, co lidi v České republice v této době tíží, co jim způsobuje největší problémy. A to jsou každopádně ceny energií.

My jsme hledali od začátku takový způsob, který bude administrativně jednoduchý. Který lidem bude pomáhat automaticky, který jim bude pomáhat bez zbytečné byrokracie, bez chození na úřady, bez vyplňování dlouhých lejster. A každopádně ten úsporný nebo válečný tarif, jak mu říkáme, je efektivním bojem nás tady v České republice proti energetické drahotě, která v současné době přichází.

Prostřednictvím tohoto tarifu vláda bude moci domácnostem rozdělit až 27 miliard korun. Na jednu domácnost může připadnout až 16 000 korun. To je reálná položka, kterou lidé uvidí jako úsporu na svých složenkách, které jim přijdou jako vyúčtování do jejich domácností. Má to ještě jedno kouzlo, a to, že ta sleva je fixní. To znamená, že pro ty, kteří, jak vyzýval i pan premiér, spoří, kteří se snaží být šetrní, kteří neplýtvají energiemi, ta sleva bude o to výraznější, o to vyšší, a ti lidé budou vlastně odměňováni i za to, že jsou sami šetrní.

Na druhou stranu jsme se rozhodli odpustit od října až do konce příštího roku jak firmám, tak i fyzickým osobám poplatky za obnovitelné zdroje energie. To je další velmi důležitá záležitost a ta naopak zase může výrazně pomoci těm, kteří mají třeba i z podstaty svého podnikání tu spotřebu vyšší. I na ty myslíme. Zároveň myslíme i na ta energeticky náročná průmyslová odvětví. Jim vláda vyčlenila přímou pomoc dvě miliardy korun.

Uvědomujeme si, že nárůst cen energií je něco, co každého tíží. Zároveň ovšem přicházíme s metodou, která je jednoduchá a která bude evidentně funkční. A jenom se musíme pousmívat všem těm slovům opozice, že vláda nic nedělá. Ano, vláda nepřipravuje žádné populistické řešení, nepřipravuje nic, co by bylo administrativně náročné, co by nezvládali třeba starší občané, kteří by třeba neměli tu kompetenci vyplnit nějaký elektronický formulář. Všichni z nich uvidí úsporu přímo na své složence a toho jsme chtěli dosáhnout.

Zároveň je potřeba si říci, že ta krize jako taková, jak už zmínil pan premiér, může být do jisté míry naší příležitostí. Ano, zbavování se naší energetické závislosti na Rusku, to je něco, co už tady mělo být dávno. My se do toho teď pouštíme pod vlivem nějakých vnějších tlaků, okolností Putinovy války, ruské agrese na Ukrajině, ale je to něco, co už České republice zůstane. Ta nezávislost už tady bude dlouhodobá.

Stejně tak je potřeba si uvědomit, že je to pro nás vlastně i výzvou k tomu, abychom zcela přirozeně, bez nějakého ideologického zápalu, ale v logice věci se snažili využívat co nejvíce obnovitelné zdroje energie. Je to něco, kam Česká republika určitě míří a k čemu samozřejmě vyzývá i Evropská unie a my máme jako Česká republika ještě tu šanci, že v této těžké době předsedáme, máme předsednictví. A my se té výzvy chceme zhostit i na té mezinárodní úrovni a myslím, že jsme k tomu zatím učinili ty nejlepší kroky.

Ještě jednou. Každý občan v České republice uvidí na své složence, že mu vláda České republiky pomáhá. Děkuju.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, poprosím pana místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Dobré odpoledne. Já bych chtěl některé věci ještě akcentovat a podtrhnout. Protože pokud se bavíme o tom, jak zvládnout situaci v těžkých dobách pro občany, pro domácnosti, pro rodiny, tak základem toho je, aby lidé, kteří mohou pracovat, aby tu práci měli. A jako vláda jasně se snažíme komunikovat se zaměstnavateli, ale i s odbory na těch opatřeních, která děláme pro zajištění dodávek energií tak, abychom opravdu dali předpoklad k tomu, že zvládneme udržet to, v čem je Česká republika dnes nejlepší v Evropské unii, a to je nejnižší nezaměstnanost, 3,1 procenta.

Každý, kdo v České republice chce pracovat, práci se nevyhýbá, tak má šanci práci mít a získat ji. I přesto, že začalo na našem pracovním trhu za poslední tři měsíce pracovat 92 000 příchozích z Ukrajiny, tak nezaměstnanost nám stále v České republice klesá. To je základ pro sociální smír, o kterém se tak často v posledních týdnech mluví.

My jsme rozšířili nabídku a dostupnost a jednoduchost našeho sociálního systému. Každý měsíc podporujeme zhruba 1,4 milionu klientů, občanů této země, českých občanů, přes sociální systém. Je to zhruba víc než devět miliard korun, které pomáhají našim lidem zvládnout tu situaci. Rozšířili jsme příspěvek na bydlení, který dnes lidé mohou vyřídit úplně v pohodě, komfortně z domova. Nikam nemusí chodit, na žádný úřad práce. Pokračujeme v tom, aby tyto další podpory byly takto digitálně komfortní.

Rozšířili jsme i spektrum lidí, kteří jsou nějakým způsobem v složité situaci právě tím, jak se zvýšilo životní a existenční minimum opakovaně, ale zároveň jsme také udělali kroky, které samozřejmě vyplývají ze zákona, ale jsou důležité pro zhruba 3,4 milionu poživatelů různých typů nejenom starobních důchodů. V letošním roce se nejvíce zvýší důchody v naší historii.

Ale jdeme i k tomu konkrétnímu řešení, které je pro každou domácnost, pro každého člověka, který žije v paneláku, bytovém domě. A to je možnost zateplit, pořídit tepelné čerpadlo, prostě mít efektivní úspory a hledat nové zdroje, nezávislé zdroje, obnovitelné zdroje. A tady jako vláda jasně říkáme každému, kdo přijde a bude mít projekt, který uplatní v rámci Nové zelené úsporám nebo v rámci Modernizačního fondu, tak každého takového podpoříme.

Je pro nás důležité, aby lidé byli nezávislí, aby mohli snižovat své náklady na energie právě touto formou, tou nezávislostí a tím, že prostě budou schopni využívat to, co tady je k dispozici. A ty obnovitelné zdroje Česká republika může využívat daleko víc než doposud.

Dokonce jsme udělali i kroky, které zpřístupní tyto finanční prostředky. Například pro nízkopříjmové skupiny obyvatel jsme kotlíkové dotace nastavili tak, že spolufinancování ze strany státu je 95 procent. To znamená, člověk, který potřebuje tepelné čerpadlo, tak mu stačí na to kofinancování z jeho zdrojů zhruba 10 000 korun.

Takže opravdu snažíme se dělat celou sérii opatření pro to, abychom lidi v České republice opravdu podporovali, abychom ty následující měsíce dobře zvládli.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju a poprosím pana vicepremiéra Ivana Bartoše.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Já vám děkuji za slovo, všem také dobré odpoledne. Já bych toto kolečko paní předsedkyně a předsedů uzavřel asi velmi důležitou a pro všechny taktéž zásadní oblastí. Hovořil tady již o tom pan premiér Petr Fiala. Hovořil o evropské sounáležitosti, o solidaritě a o tom, jak se společně dokážeme poprat, jak s následky té krize covidové, kdy jsme si mysleli, že si Evropa a my všichni a občané trochu oddechneme, tak i s tou krizí, která je způsobena Putinovou válkou na Ukrajině.

Jedním z těchto nástrojů, jedním i z principů této evropské spolupráce jsou evropské finanční nástroje a evropské fondy, které Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i další ministerstva v České republice spravují a které míří svou pomoc jak jednotlivým občanům a domácnostem, například ve zmíněných programech Zelená úsporám a dalších, tak v oblasti i třeba průmyslu a podnikání, kde tím mocným nástrojem pro další roky bude Národní plán obnovy. A jsou to i fondy, které zajišťují tzv. kohezi, které v České republice známe například pod jménem IROP, což je jeden z těchto fondů, kde tím partnerem jak národní vlády, tak Evropské unie jsou jednotlivé obce a města, která za ně, za tyto peníze realizují projekty, které právě slouží občanům. 

Já jsem rád, a ta změna je velmi patrná už v jednání s Evropskou komisí naší vlády, že ty výhrady, které Evropská komise měla vůči České republice, zejména související s jistou netransparentností čerpání těch dotací či nevyřešeným střetem zájmů bývalého premiéra České republiky. Tak tyto i díky naší práci ve Sněmovně opadly, a například fondy, které jsou určeny pro financování Národního plánu obnovy a té transformace, která velmi souvisí s řešením té energetické krize, ta digitální zelená energetická transformace, již v tuto chvíli z těchto důvodů nejsou ohroženy a Česká republika je bude moci čerpat.

Já jsem i velmi rád, a je to práce všech členů vlády, například i pana Beka, který zde s námi v tuto chvíli nestojí, že i v souvislosti s krizí na Ukrajině jsme otevřeli debatu s Evropskou komisí, neboť Česká republika je země, která pomohla významnému množství lidí, kteří prchali před Putinovou válkou, a i díky naší iniciativě Komise otevřela možnost lepšího využité těch peněz jak z období, které nyní končí, tak z toho období 2021 až 2027 a na základě naší iniciativy představila balíček, říká se mu fast care, rychlá pomoc, který umožní v České republice dofinancovat spoustu projektů, od rekonstrukce škol, zdravotních zařízení, školek, čističek vody, jednotlivých projektů, které jsou realizovány v městech a v obcích, kde v tuto chvíli chybí kvůli rostoucím cenám, kvůli krizi energetické i související krizi inflační, zhruba 32 miliard korun, které jsou ohroženy právě tím nedostatkem financí či vyššími cenami stavebních materiálů.

My tady v tom budeme dále pokračovat a je na našem předsednictví, aby tato legislativa, kterou i dnes podpořila Rada Evropské unie, byla dotažena a Česká republika mohla tyto peníze nyní efektivně využít pro naše občany. A já musím říct i díky jiné politice, kterou představuje tato vláda, je teď Česká republika vlastně na špici zemí Evropské unie, ve věci připravenosti, předložení a schválení jednotlivých programů. My jsme šestí, kteří podepsali Dohodu o partnerství, která umožňuje urychleně čerpat ty peníze, a dokonce se již první výzvy v řadě těch programů vypisují. Obce a ti řešitelé projektů je mohou čerpat.

Jsou teď i další otázky, které je třeba řešit. Máme zde související krizi dostupnosti bydlení, rostoucí ceny. My jsme společně připravili i v rámci té strategie na vládě program, který umožňuje obcím a krajům rekonstruovat či stavět nové bydlení. Ale i jsme společnými silami schválili změnu stavebního zákona, která teď po tři roky umožní skutečně bleskovou výstavbu či dostavbu potřebných objektů, ať již jsou to třeba bydlení nebo, a teď máme tento nedostatek nehledě na krizi na Ukrajině, jsou to třeba předškolní vzdělávání, školky či školy základní.

Toto je podle mě zcela zásadní. My se s tím musíme, s těmi dopady krize, poprat a zazněla zde i možnost využití dalších fondů. My vidíme a předchozí vláda se připravovala na to, že bude to ta cesta závislosti na Rusku, že budou to ty změny směrem k zemnímu plynu. Máme zde Modernizační fond, který by měl umožnit, a my teď v tuto chvíli přenastavujeme ty priority, řešíme to i v Národním plánu obnovy skutečně využít ty peníze, kde bude ten objem daleko vyšší, na konkrétní projekty, které zlevní lidem energii, umožní spořit, budou pracovat s komunitní energetikou a posunou Českou republiku v tomto k větší nezávislosti a naše města, obce a lidi v nich žijící k většímu komfortu, i když se to v tuto chvíli pod tíhou těch událostí, které se dějí, nemusí zdát jako realistické. Já v to pevně věřím a věřím, že společně to všichni dáme. Děkuji za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Prostor pro dotazy, Česká televize.

Ondřej Pražák, Česká televize: Dobré odpoledne, já bych se vrátil ještě na začátek k těm patnácti procentům, té plynové úspoře, jak mluvil pan premiér. Jestli se budete spoléhat na ten apel směrem k občanům, směrem k firmám, aby šetřili i kvůli tomu, že energie zdražují, anebo jestli to budete chtít i nějak koordinovat a případně, jakých odvětví by se to cílené, nebo ta cílená úspora spotřeby plynu týkala? A ještě bych využil, že je tu paní předsedkyně: Dnes jste měli na programu také schvalování postoupení ratifikačních dokumentů k schválení členství Švédska a Finska v NATO. Předpokládám, že to byla formalita, tak jen, jestli už paní předsedkyně má nějaký obrys, kdy by se to mohlo dostat na jednání Poslanecké sněmovny. Jestli bude nějaká mimořádná schůze ještě během léta? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Jak už jsem říkal, tak to rozhodnutí Evropské komise, které teda bude následně schvalovat Rada Evropské unie, je velmi důležité, protože právě díky té snížené spotřebě o patnáct procent ve všech členských státech Evropské unie bude garantováno to, že i v případě toho černého scénáře, že by se vůbec neobnovovaly dodávky plynu z Ruska prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, tak že by bylo možné mít dostatek plynu pro jednotlivé členské země.

Samozřejmě česká vláda nemůže spoléhat jenom na ten apel, který tady zazněl a který je určitě rozumný. A on by možná ani nemusel od vlády zaznít, protože řada občanů i firem už přirozeně šetří a vidíme to i na těch číslech za letošní rok. Ale budeme postupovat i tak, že vytvoříme podmínky pro to a budeme tam, kde do toho stát může zasáhnout, nahrazovat to, kde se používá plyn, jinými typy paliv, jinými způsoby výroby energie a budeme prostě šetřit všude tam, i jako stát, kde to možné je. Půjdeme i příkladem snížením teploty ve veřejných budovách, v úřadech. Nemůžeme jenom apelovat na občany, ale musíme sami jako stát udělat ty kroky, které k té potřebné úspoře povedou.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, paní předsedkyně.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR: Já jsem velice ráda, že dnes vláda schválila tento první krok, který je v České republice potřebný. Tak naváže na něj samozřejmě jednání obou komor Parlamentu. Poslanecká sněmovna dnes zakončila své červencové jednání. Už v červenci neplánujeme, pokud se něco mimořádného nestane, žádnou další schůzi, což je ta klasická plánovaná letní pauza, a proto už vzniká dohoda, která myslím si, že už se dá i potvrdit, o tom, že bychom se koncem srpna však na právě mimořádné schůzi setkali a jako první bod bychom na ni chtěli zařadit právě ratifikaci vstupu Švédska a Finska do rodiny států NATO.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Právo.

Jan Martínek, Právo: Dobrý den, já s dovolením teda zopakuji svojí dopolední otázku na odsuzující stanovisko čínské ambasády. Paní předsedkyně už mi odpověděla, tak tentokrát nemusí, tak někdo jiný kdyby? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: My už jsme mezitím se s tím stanoviskem seznámili, protože dopoledne jsme tu příležitost neměli. Já mohu říct jediné: Vláda České republiky nadále zastává politiku jedné Číny. Máme zájem na normálních standardních vztazích s Čínskou lidovou republikou, ale jsme suverénní země a máme přátelské vztahy s Tchaj-wanem a je na rozhodnutí našich politiků, lidí, kteří reprezentují demokratickou Českou republiku, s kým se budou setkávat a jakým způsobem, a žádný další stát nám do těchto věcí nemůže mluvit.

Ale jak jsem říkal na začátku, zájem o standardní vztahy s Čínskou lidovou republikou samozřejmě máme a koncepce zahraniční politiky ve vztazích s Čínou postavená na politice jedné Číny samozřejmě nadále platí.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotazy nevidím, takže tiskovou konferenci končím, děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne.                          

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter