Tiskové konference

28. 11. 2007 22:53

Tisková konference po jednání vlády ve středu 28.11.2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi zde přivítat místopředsedu vlády pana Martina Bursíka a ministra financí pana Miroslava Kalouska. Místopředsedu vlády poprosím o shrnující úvod.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí: Tak, dámy a pánové, máme za sebou pozdní, večerní zasedání vlády. Omlouváme se vám, že jste museli tak dlouho čekat. Myslím, že z těch bodů vytáhneme jen to nejnutnější, co jsme projednávali. Byl tu návrh zastupitelstva Hlavního města Prahy na změnu zákona v oblasti cen, kdy žádalo prodloužení zastupitelstvo o prodloužení termínu při stanovení sankcí z jednoho roku na tři roky. My jsme o tom diskutovali živě a nakonec jsme k tomu nepřijali žádné stanovisko a ponechali jsme toto na Sněmovně. Dále jsme projednávali převod vlastnictví vybraného majetku spravovaného ministerstvem obrany bezúplatně na územně-samosprávné celky. Z těch bodů, které byly přijaty s rozpravou, jsme schválili konvergenční program ČR, ke kterému vám řekne více ministr financí. Diskutovali jsme podrobně strategii řešení starých ekologických zátěží, které vznikly před privatizací. To je důležitý bod, protože jsme zadali ministru financí, aby do konce března nejen vybral poradce, ale zároveň připravil strategii, jakým způsobem se vyrovnáme se závazky, které jsou v řádech desítek miliard korun, možná více. My považujeme ten stávající způsob za ne dostatečně efektivní a chceme diskutovat různé varianty, prostřednictvím kterých zajistit sanace starých ekologických záleží do roku 2015 a pak jsme schválili 422 milionů korun na pokrytí kursových rozdílů při realizaci Masarykovi univerzity v Brně a také jsme jednali o poskytnutí částky 100 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy pro Státní fond ČR na podporu a rozvoj české kinematografie. Další body byly bez rozpravy. Tohle je, zhruba, to shrnutí. Poprosil bych pana ministra financí, aby ty body, které se týkali bezprostředně ministerstva financí a jsou nejdůležitější, aby je okomentoval.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dámy a pánové, dobrý večer, jenom velmi stručně, jinak jsem k dispozici vašim dotazům. Materiál, který jsem vádě předložil k otázce ekologických zátěží, neměl ambici cokoliv rozhodnout. Pouze jsem vádu informoval o mimořádném objemu toho problému s tím, že za posledních 12 – 15 let ten standardní způsob vypořádání nedává šanci, že v nějaké reálné době bychom se vypořádali se smluvními závazky, které FNM uzavřel začátkem devadesátých let s privátními investory. Navrhl jsem několik možností, nestandardních variant komplexního řešení, děkuji vládě za tu diskusi. Za to, že mi umožnila dál pokračovat v rozpracování komplexní varianty v nalézání možností privátních partnerů s tím, že do 31. března mám předložit podrobnější návrh řešení. Pro mě klíčový bod dnešní vlády byl konvergenční program, což je materiál, který vláda je povinna každý rok, na jeho sklonku, předkládat Evropské komusi, ve kterém definuje plnění svého fiskálního hospodaření i jeho budoucí predikci vývoje veřejných rozpočtů z konvergenčního programu tak, jak jsme ho zpracovali, jednoznačně vyplývá, že stabilizace veřejných rozpočtů je prioritou vlády ČR, nicméně, že kroky, které letos vláda učinila zdaleka nejsou stoprocentně dostatečné pro dlouhodobou stabilizaci veřejných rozpočtů. Mám-li to říct na časové ose, v letošním roce jsem šlápli na brzdu a napravili částečně chyby minulých období proto, abychom stabilizovali bilanci veřejných rozpočtů v budoucnu. Je nezbytné, abychom se vyrovnali s výzvami budoucnosti, které stojí a padají s fenoménem stárnutí populace a fenomén stárnutí populace nezbytně vyžaduje hluboké systémové změny v penzijním systému a v systému veřejného zdravotního pojištění. Bez těchto reforem bude balíček stabilizačních opatření, který byl letos schválen, ve svých dopadech vyčerpán do konce roku 2010 a pak by se dál začaly otevírat nůžky mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů a chceme-li naplnit, a my jsme k tomu odhodláni, náš konvergenční program v letech 2012 a 2013 nemít více než 1 % deficitu HDP, pak je nezbytné provést ony nezbytné reformy v penzijním a zdravotním systému.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji oběma členům vlády a nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Zdena Plachová, Česká televize: Dobrý večer, chci se zeptat na projednávání toho bodu, který se týká univerzitního kampusu Masarykovi univerzity. Bylo to jednání jednoznačné? Těch 420 milionů? A co dalších 200 milionů, které žádají na rozvoj kapmusu?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já myslím, že je jednoznačné, že dopad kurzových rozdílů, ten projekt byl projektován za nějakého kurzu EURA vůči koruně. Dopad kurzových rozdílů, které vyplynuly z depreciace koruny je 422 milionů korun a to je částka, ke které by se měl státní rozpočet postavit čelem a já jsem již před jednáním dnešní vládě deklaroval, že jsem připraven vládě doporučit uvolnit 422 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na uhrazení kurzových rozdílů. Na druhé straně jsem si naprosto jist, že by náklady na kampus neměli překročit projektované náklady. Z tohoto hlediska jsem trochu rozpačitý, že ani MU ani MŠMT za poslední tři čtvrtě roku nenašly žádné řešení, kterým by původně projektované náklady nezvyšovaly. Jsem přesvědčen, že by toho měly dosáhnout.

Zdena Plachová, Česká televize: Další otázka se týká Fondu kinematografie. Schválili jste tedy tu žádost, návrh, na sto milionů korun?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Vláda ústy předsedy vlády přislíbila na přelomu roku 2007 a 2008 mimořádnou dotaci do Fondu kinematografie ve výši 100 milionů korun. Vzhledem k tomu, že rozpočtová situace letošního roku umožňuje učinit tak ještě letos, učiníme tak ještě letos. Vláda to dnes schválila.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí: Ještě k tomu kampusu v Brně možná stojí za to podotknout, že ten závazek je trojstranný. Vznikl mezi Masarykovou univerzitou, Evropskou investiční bankou a ministerstvem financí. Z toho vyplývá ten postoj vlády k úhradě kurzového rozdílu je důležité tohle podtrhnout, aby to někdo nevnímal jako precedent, že v momentě, kdy uzavře nějakou dvoustrannou smlouvu s externím financováním a pak si půjde na vládu pro pokrytí kurzového rozdílu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Prosím...

Redaktor Sadílek, ČTK: Dobrý večer, já bych se rád zeptal k tomu dodatečnému bodu, to znamená souhlas s jednáním o společném podniku ČD Cargo a Cargo Slovenských drah?

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí: Tento bod byl stažen z jednání vlády, čili jsme ho neprojednávali.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Takže vám děkujeme za pozornost a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter