Tiskové konference

1. 7. 2021 20:21

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 1. července 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer. Vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. S jeho výsledky nás seznámí ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, nebo dobrý večer. Já jsem dnes požádal o svolání jednání vlády tak, abychom projednali některá mimořádná opatření, respektive ochranná opatření, která Ministerstvo zdravotnictví navrhuje v souvislosti s epidemickou situací, a zejména s rizikem importu mutací koronaviru, zejména delta mutace.

Víte, že ta situace u nás začala stagnovat, v Praze se bohužel spíše zhoršuje. Není to nominálně nějaké zásadní zhoršení, ale když se podíváte na procentuální zhoršení, mezitýdenní srovnání, tak se pohybujeme kolem 30 až 40 procent nárůstu počtu případů.

To, co je ale pro nás samozřejmě zásadní, je otázka šíření delta mutace, která je infekčnější variantou koronaviru, i s tou britskou mutací není srovnatelná, má reprodukční číslo, které se uvádí ve výši 8, to znamená tedy skutečně velmi infekční varianta. Taktéž sledujeme bezesporu situaci v okolních zemích, sledujeme importy nových případů koronaviru ze zahraničí. A tady si myslím, že je naší povinností, abychom na tuto situaci reagovali.

Jednak tedy vláda schválila mimořádné opatření, které v zásadě mění pohled na lidi, kteří mají pouze jednu dávku očkování v tom dvoudávkovém schématu, kdy tedy nově nebude dostatečné pro prokázání bezinfekčnosti, pokud člověk má pouze jednu dávku očkování. Bude nutné, aby byl naočkován plně a čtrnáct dní vlastně po druhé dávce, v souladu s tím, jak jsou pravidla pro ty vakcíny nastavena od výrobce, tak bude považován za bezinfekčního.

To znamená, pouze ten, kdo má dvě dávky. Nebavíme se tedy nyní o té jednodávkové vakcíně Janssen. Ale u těch dvou dávek pouze ten, kdo má dvě dávky vakcíny, je tedy plně naočkovaný, čtrnáct dní po té druhé dávce je považován za bezinfekčního. V zásadě rušíme i tu dobu těch devíti měsíců, která tam byla stanovena, řekl bych, spíše arbitrárně. V tuto chvíli tam nebude žádná taková doba. To znamená, bude to na dobu neomezenou. Uvidíme samozřejmě podle vývoje situace, jestli bude nutné nějaké přeočkování.

Takže jinými slovy, kdo má dvě dávky, čtrnáct dní po druhé dávce je považován za bezinfekčního a nemusí takzvaně nic řešit. Určitě se to projeví ve všech opatřeních týkajících se například návštěvy restaurací, služeb, koncertů, hromadných akcí a tak dále. Všichni, kteří mají dvě dávky, tak budou považováni za splnění té podmínky očkování. Pokud bude pouze jedna dávka, tak se musí tedy testovat. Takže to je první změna. Toto opatření, tato změna bude účinná od pátku 9. 7.

Pokud jde o další změnu, ta se týká tedy opatření ochranného, které stanoví pravidla pro vstup na území ČR, kdy v zásadě zavádíme systém, kdy z jakékoliv země člověk přijede, tak musí být otestován. A bude ten režim ale odlišný podle barvy té země.

My v tuto chvíli chceme sjednotit režim pro zelené a oranžové země. To znamená, pokud člověk přijede ze zelených zemí nebo oranžových, tak bude muset vyplnit příjezdový formulář a bude muset být otestován alespoň antigenním testem, ne starším než 48 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin. To platí dnes pro ty oranžové země, bude platit i pro ty zelené s tím, že tedy může ten test proběhnout buď před příjezdem, nebo nejpozději pět dnů po příjezdu. Neplatí to samozřejmě pro plně očkované nebo pro ty, kteří prodělali covid v té 180denní lhůtě.

V tomto směru také se mění povinnosti pro zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nevpustí na pracoviště osoby, kteří se vracejí ze zahraničí, pokud se neprokáží negativní výsledkem testu. U těch zelených a oranžových zemí, tam je možnost tedy do pěti dnů ten test si udělat. Do té doby zaměstnanec musí nosit respirátor minimálně třídy FFP2.

U těch červených a tmavě červených zemí, tam měníme pouze to, že člověk, který je plně naočkován, tak nově nebude muset do samoizolace ani nebude muset projít jakýmkoliv testem. To znamená, platit to, že zkrátka pokud jste plně naočkován těmi dvěma dávkami, tak z červených a tmavě červených zemí takzvaně nemusíte nic řešit. U ostatních platí ty podmínky samoizolace pět dní, pak PCR test a tak dále tak, jak už to platí nějaký čas, jak jsme to prezentovali.

Pokud jde o černé země, tam se také ty podmínky nemění. Účinnost tohoto opatření bude od pátku 9. 7. rovněž. To, co je ale změna u těch černých zemí, a je to spíše otázka nějakého právního výkladu, protože ty černé země se vykládaly tak, že člověk má zákaz vlastně do té země jet. Tady si myslím i jako právník, že to není úplně jednoznačné, že můžeme zakázat vycestovat těmto lidem. Oni samozřejmě stejně tam mohou cestovat.

Takže jsme to upravili. Zákaz vycestovat se mění na důrazné nedoporučení vycestovat do těch zemí, které jsou na černé listině, ty nejvíce rizikové, kde skutečně je extrémní riziko nákazy onemocněním covid-19. Takže to je spíše řekněme označení těch zemí. Že tam nebude tedy zákaz, ale důrazné nedoporučení. S tím, že platí to, co bylo už rozhodnuto dříve, že od 5. 7. se na tento seznam zařazuje Tunisko.

Pokud jde o Velkou Británii, tady jsme vedli debatu i s panem ministrem zahraničí a s kolegy z vlády. My jsme navrhovali, že bychom Velkou Británii zařadili na seznam těch černých zemí od 12. 7. s tím, že jsme se tedy nakonec dohodli na tom, že vyhodnotíme tu situaci ve Velké Británii v průběhu příštího týdne. Pokud ta situace se tam nebude lepšit, tak bude tedy platit, že od 12. 7. by Velká Británie byla taktéž zařazena na ten seznam černých zemí. Vyhodnotíme to pravděpodobně po svátcích sedmého, jak se tam situace bude vyvíjet.

Zatím si myslím, že tam ta situace úplně optimální není v počtech případů. Pravdou je, že Británie, zdá se, přijímá s novým ministrem zdravotnictví trochu jinou strategii. Otázka je, jestli je to rozumné, ale to je samozřejmě rozhodnutí britské vlády, britské strany. Ale pro nás je ale důležité, abychom zamezili importu mutací, protože jsme také trochu v jiné situaci. Nemáme tady tolik proočkovaných lidí jako třeba Velká Británie, myslím těch plně proočkovaných.

A to riziko i v tomto směru je bezesporu vyšší, pokud jde o šíření zejména právě té delta mutace, kdy připomínám, že podle těch studií, které pocházejí i z Velké Británie, po první dávce ta účinnost je někde kolem 30 procent na delta mutaci. My z hlediska toho plného proočkování máme dnes v České republice zhruba 30 procent lidí, kteří mají dvě dávky, jsou plně naočkováni.

Ti zbývající mají první dávku, čekají na druhou. Hodně druhých dávek bude teď v průběhu července aplikováno, ale do té doby si myslím, že musíme být skutečně velmi opatrní, než dojdeme do nějaké té hranice 70 procent populace, která bude plně naočkována, tedy dvěma dávkami vakcíny. Takže proto jsme v tomto směru obezřetnější. To jsou ty změny.

Ještě jedna technická změna, na kterou bych chtěl upozornit. Je to spíše otázka úpravy IT systému, kdy jsme se původně domnívali, že budeme schopni uznávat certifikáty o očkování ze zahraničí ze třetích zemí, které vlastně by mohly být tady uznány, tito lidé by mohli dostat evropský covid pas od 7. 7. Vzhledem k nějakým dalším úkolům kolegů na ÚZIS musíme tento termín posunout na 12. 7. O tom dnes také vláda rozhodla.

To znamená, od 12. 7. by měl ten systém fungovat tak, že člověk, který přijede a je očkován vakcínou EMA ve třetí zemi, je to Čech nebo cizinec, který tady má dlouhodobý pobyt, tak dostane covid pas, bude zanesen do systému ISIN. Takže tady posouváme tu účinnost ze 7. 7. na 12. 7.

Takže tolik ode mě k těm opatření, k té aktuální situaci a jsem připraven odpovědět na dotazy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Česká televize

Izabela Niepřejová, Česká televize: Mě by ještě zajímala nějaká data, která se týkají sekvenování, protože podle odborníků je to asi nejlepší postup právě v případě, že už jsou v Česku různé mutace a varianty. Vy jste mluvil o té variantě delta. Tak prosím, jak moc se u nás sekvenuje? To znamená, kolik procent pozitivních vzorků je u nás sekvenováno, kolik zařízení u nás sekvenuje a zdali počítáte s tím, že se to bude zvyšovat během léta, nebo jestli už se to se zvýšilo? To je první dotaz.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak sekvenování je určitě velmi důležité. Z mého pohledu je ale možná ještě důležitější, aby bylo prováděno tzv. diskriminační PCR. Dnes, jak už bylo také avizováno, jak vláda schválila v pondělí, tuším, nebo možná ještě předtím, každopádně ode dneška je účinné mimořádné opatření, kdy každý test, který je vyhodnocen jako pozitivní, PCR test, tak musí být vyšetřen diskriminačním PCR. To znamená, není pozitivní vzorek v České republice, který by neprošel diskriminačním PCR.

To diskriminační PCR řekne už, že tam je nějaká mutace. A to je pro nás velmi důležité, a hlavně pro hygienické stanice. Protože to, jaká je to mutace, to je řekněme zajímavé pro nějaké mapování té situace, například pokud jde o nějakou právě novou mutaci nebo delta mutaci. Ale to, že tam ta mutace je, tak je už první signál pro hygienickou stanici, která se těmto vzorkům prioritně věnuje, protože sekvenace trvá nějaký čas, několik dní. To diskriminační PCR je v zásadě okamžitě nebo maximálně do 48 hodin, do 48 hodin musí být provedeno. A vlastně pro hygienickou stanici už je to signál o tom, že musí tedy prioritně tento vzorek trasovat.

Pak tedy tento vzorek jde na sekvenaci. Ta sekvenanční centra už dnes běží, jsou to kromě Státního zdravotního ústavu taky další přímo řízené nemocnice Ministerstva zdravotnictví. Je to Biologické centrum Akademie věd a je to Státní veterinární ústav pod Ministerstvem zemědělství. Ta centra jsou nastavena tak, aby zkrátka v každém regionu bylo nějaké takovéto sekvenační centrum. Je ta služba hrazena ze strany státu, nikoliv ze strany zdravotních pojišťoven, protože to není poskytování zdravotní péče, ale ze strany státu. Hradíme asi 3 500 korun za ten sekvenovaný vzorek. Ta zařízení nám to budou vykazovat, nebo už vykazují.

Teď ta aktuální čísla nemám, vlastně kolik je to těch vzorků. Ale v zásadě znovu říkám, že každý vzorek, který je vyhodnocen na diskriminačním PCR, že je tam nějaká mutace, tak by měl být odeslán na sekvenaci s tím, že jsou tam ještě nějaké specifické případy typu import ze zahraničí, typu člověk který je vakcinován, a přesto je nakažen, reinfekce a podobně.

Takže máme vlastně několik kategorií podezřelých případů, které jsou dnes filtrovány ze systému ISI, a jsou takto prioritně sekvenovány. Ta čísla teď nemám v hlavě, kolik je to těch vzorků. Ale zkrátka ten systém je v tuto chvíli nastaven a funguje. Myslím si, že je dostatečný.

Ta celková kapacita sekvenačních center, aktuálních, asi 4,5 tisíce vzorků měsíčně. To platí. A vzhledem k těm počtům pozitivních vzorků si myslím, že je to dostatečné. Znovu říkám, není nutné sekvenovat každý pozitivní vzorek, ale pouze ten, který na diskriminačním PCR ukáže, že tam je nějaká mutace. Takže myslím, že v tuto chvíli kapacita je dostatečná.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Pak by mě zajímalo, jaký máte připravený scénář v případě, že ta stagnace bude pokračovat nebo nárůst pozitivních případů. Jestli třeba je možné, že byste znovu přikročili k povinnému testování ve firmách. Možná, proč jste k němu nepřikročili už teď? A také, prosím, jaký je zájem o očkování v té skupině 12 plus a jakým způsobem chcete motivovat třeba i mladé lidi, aby se šli očkovat? Jestli na ně cílí už teď nějaká kampaň nebo plánujete, že se přes léto nějaká kampaň spustí?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o to testování, my v tuto chvílí, znovu říkám, testujeme a budou se prokazovat u zaměstnavatelů ti zaměstnanci, kteří byli v zahraničí. Tam to považujeme za největší riziko. My jsme chtěli a uvažovali jsme i obecně o testování každého, kdo se vrátí po nějaké nepřítomnosti do práce, i třeba pokud by byl v České republice. Tady ze strany Legislativní rady vlády to bylo posouzeno tak, že to prostě možné není.

Já jsem požádal Legislativní radu vlády právě o stanovisko tak, abychom zkrátka měli širší právní názor. Legislativní rada vlády řekla, že to takto možné nastavit není. Takže jdeme tou cestou návratu ze zahraničí.

Pokud jde o plošné testování všech, podobně jako tomu bylo do 30.6., tady si myslím, že vzhledem k té incidenci to zatím úplně nutné není. Ale je jasné, že pokud by se ta situace vyvíjela nějak negativně, tak bychom i k tomuto opatření mohli opět přistoupit. Ale zatím si myslím, že pokud budeme mít nastaven ten systém návratu ze zahraničí, z dovolených ze zahraničí zpět k zaměstnavateli, tak to v tuto chvíli považuji za důležité a zásadní. A vzhledem k té situaci se budeme pak rozhodovat o nějakých dalších opatřeních.

Pokud jde o otázku dětí 12 plus, ten zájem je poměrně dobrý. Ono se to mění každým dnem, nebo respektive každou hodinou. Teď je to někde kolem dvaceti tisíc, přes dvacet tisíc registrovaných. Nemám teď úplně to nejaktuálnější číslo. Takže uvidíme, jak to bude v těch následujících dnech.

Není to úplně malý zájem, řekl bych. Tak uvidíme, samozřejmě, jak se to bude taktéž vyvíjet, ten zájem. Ale každopádně budeme chtít cílit kampaň. Vláda schválila nějaké další prostředky na svém posledním zasedání. Ta další fáze kampaně se připravuje. Pojede v průběhu léta. Připravujeme také ty pilotní projekty mobilních očkovacích týmů, které by měly očkovat tzv. v terénu. Na tom taktéž pracujeme.

Probíhá i komunikace ve firmách, které mají zájem o očkování ještě nějakých nenaočkovaných zaměstnanců. Řešíme vyloučené lokality, to je také poměrně velký problém. V Ústeckém kraji, v Moravskoslezském kraji se vytvoří právě mobilní očkovací týmy, které by se měly zaměřit právě na tyto vyloučené lokality, kterých tam není úplně málo. A jsou to lidé, kde vnímáme riziko šíření té nákazy.

Takže děláme vše pro to, abychom skutečně každého, koho je možné očkovat, tak zkrátka naočkovali. Každé procento pro nás teď bude důležité.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A prosím úplně poslední dotaz. Jenom aby to nezapadlo. To, že se tedy budou muset testovat všichni, pokud nebudou mít kompletní očkování, dva týdny po kompletním očkování, když půjdou třeba do divadla nebo i do restaurace, tak to platí od 9. 7., toto pravidlo?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, toto platí od pátku 9. 7. A jinak, musím říct, že už funguje aplikace Tečka taktéž. My zítra ji budeme ještě představovat detailně. Takže dnes je už velmi snadné se prokázat QR kódem, že člověk byl očkován nebo testován nebo prodělal onemocnění.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji. ČTK.

Jan Drahorád, ČTK: Dobrý den. Pane ministře, já bych se chtěl zeptat zaprvé na to, jestli spolu s tím, že poměrně velká skupina lidí nyní – to jsou ti, kteří byli očkováni jednou dávkou, nyní budou muset splňovat tu povinnost antigenních testů –přibude. Plánujete nějakým způsobem zvyšovat periodicitu antigenních testů zdarma nebo PCR testů. Protože pořád to platí, že člověk si může vzít antigenní test jednou týdně a platí tři dny. Ty další čtyři dny poté si ho musí zaplatit, pokud bude chtít jít vlastně prakticky kamkoliv na veřejnost. Tak jestli v tomhle jsou zvažované nějaké rozdíly. A potom jsem se chtěl zeptat, z jakého titulu by se měl zaměstnavatel ptát svých zaměstnanců, jestli byli na dovolené v zahraničí, nebo v tuzemsku? On většinou prostě dá dovolenou a tím to končí. Tak jakým způsobem to bude on kontrolovat, kde tedy byli? Případně jestli to může kontrolovat i stát nebo kdokoliv další. A potom jsem se ještě chtěl zeptat na poslední věc, jestli se budou nějakým způsobem kontrolovat lidé, kteří reálně ze zahraničí přijíždějí. Třeba jestli mají vyplněný příjezdový formulář nebo cokoliv dalšího. Protože ještě do nedávna to fungovalo tak, že jste prostě projel hranice a nikdo nikde nic nekontroloval. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já začnu od konce. Povinnost příjezdového formuláře bude platit pro všechny země. Každý tedy bude muset, ať je to zelená země nebo černá, ten formulář vyplnit, kde musí udat i, pokud musí být v samoizolaci, kde se tedy bude vlastně v té samoizolaci nacházet.

Já jsem zadal paní hlavní hygieničce, aby skutečně toto byla priorita pro krajské hygienické stanice z hlediska kontrol. V uplynulém víkendu jenom v Praze proběhlo asi sto namátkových kontrol, jestli lidé, kteří uváděli adresy do toho příjezdového formuláře, se skutečně na nich zdržují. Takže hygiena to kontroluje a bude to kontrolovat, jestli tu samoizolaci lidé dodržují.

Ostatně, to je právě i ta věc, pokud skutečně se pak ti lidé navrací k zaměstnavateli a neprokážou se tím testem, což je jejich povinnost, a zjistí se to, že skutečně byli v zahraničí na základě toho příjezdového formuláře, a pak budou v zaměstnání, kde se neprokážou tím testem, tak porušují to mimořádné opatření a je to spojeno se sankcí. A zaměstnavatel, pokud skutečně toto ví, že ten zaměstnanec byl v zahraničí, tak nesmí ho vpustit na pracoviště, pokud se neprokáží tím negativním výsledkem testu.

Máte pravdu, že nejsme schopni vyřešit úplně každý jednotlivý případ, ale znovu říkám, vzhledem k tomu, že lidé budou mít povinnost vyplňovat ty příjezdové formuláře, tak hygiena bude velmi dobře moci kontrolovat, jestli tedy k tomu došlo, nebo nikoliv ze strany toho zaměstnance, nebo i případně zaměstnavatele. Hygiena bude kontrolovat i ty zaměstnavatele, jestli toto dodržují, stejně jako kontrolovala to plošné testování. Bavili jsme se taktéž o tom na vládě.

Pokud jde o to kontrolu na hranicích. Ano, tak nemáme kontrolu na hranicích republiky, máme kontrolu na letištích, kde skutečně ještě bude další debata s Cizineckou policí, aby toto bylo vyžadováno. Ostatně je to vlastně nastaveno tak, že člověk musí ten příjezdový formulář vyplnit před odletem a letecká společnost by ho neměla vpustit na palubu, pokud skutečně ten příjezdový formulář nemá vyplněný. To by skutečně na tom odletovém letišti měl předložit. Takže v tomto směru ten systém nastaven je a je nutné vymáhat tu kontrolu. My budeme pro to dělat maximum, protože tam skutečně považujeme to riziko za největší.

Pokud jde o testy zdarma. Já si myslím, že v tuto chvíli máme čtyři antigenní testy měsíčně a dva PCR ještě měsíčně. PCR test, který je účinný nebo se jím může člověk prokázat sedm dní, takže to máte jenom dva PCR čtrnáct dní, plus ten antigenní test, každý na 72 hodin. Myslím si, že v tomto směru kapacita je dostatečná. Samozřejmě, chceme také motivovat, aby lidé se naočkovali primárně. To si myslím, že by měla být ta hlavní věc, jak tedy člověk bude prokazovat svou bezinfekčnost. A testy by měly být spíše alternativou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Eva Šelepová, ČRo: Dobrý večer. Já se chci zeptat, jestli tedy pokračuje to schéma hrazeného preventivního testování jako dosud i v létě…

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, to jsem odpověděl…

Eva Šelepová, ČRo: Ano, to mimořádné opatření jste prodloužili. A také se chci zeptat na kulturní akce. Jestli tam plánujete vzhledem k té horšímu se měnící epidemické situaci, aby se scházelo teď pod širým nebem 5 000 lidí anebo uvnitř 2 000. Jsou to poměrně vysoká čísla. Na to dodržování těch opatření, přiznejme si, se tam příliš nehledí. Takže výhledově… Nebo bavili jste se o tom dnes?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak máte samozřejmě pravdu, že ty hromadné akce jsou riziko. Máme teď nastaveny nějaké limity, aktuálně je neplánujeme zvyšovat. Pravdou je, že je povinností těch pořadatelů, pokud je tam regulovaný vstup, a to platí, tak aby zkrátka kontrolovali O-T-N, to znamená očkování, test nebo prodělání nemoci. Takže při regulovaném vstupu, kde jsou vstupenky, kde se kontroluje vstup, tak skutečně toto má být kontrolováno ze strany těch provozovatelů.

Já jsem i komunikoval se zástupci různých festivalů a podobně. Apeloval jsem na ně, aby toto dodržovali. Oni slíbili, že to skutečně tak dělat budou. Ta pravidla si myslím, že jsou nastavena. Myslím, že v tuto chvíli asi není důvod dělat nějaká restriktivní opatření v České republice nebo těchto akcí. Uvidíme, podle vývoje té situace, jak se ta incidence bude vyvíjet i třeba regionálně.

Takže teď to na stole není a já bych chtěl požádat všechny, kteří tyto hromadné akce nebo kulturní akce a podobně pořádají, tak zkrátka aby dohlíželi na to, že lidé se prokážou dnes už i třeba tou aplikací Tečka, tím QR kódem, aby to bylo kontrolováno. Ti provozovatelé zase mají tu aplikaci čTečka. Kdo to zkoušel tak ví, že během vteřiny v zásadě je ten QR kód ověřený. My jsme jim také říkali, že tuto možnost mají nebo budou mít.

Takže myslím si, že není žádný problém to ověřit. Není to žádná komplikace, nemělo by to způsobit nějaké zásadní fronty. Ten systém je velmi rychlý. Chtěl bych o to všechny požádat, aby v tomto směru byli zodpovědní. Protože jinak se ta situace skutečně může zhoršit.

Eva Šelepová, ČRo: Já si ještě teď možná dovolím i ještě takovou osobní poznámku. Teď jsem počítala z hlavy… Já jsem byla 22 dní po první dávce očkování, dneškem tedy opět budu muset chodit na testy, nemám s tím žádný problém, nicméně…

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Od pátku 9. 7.

Eva Šelepová, ČRo: 9. 7., dobře. Ale na tu druhou dávku ještě budu zhruba měsíc čekat. Ale celý ten měsíc mi ty testy, které hradí zdarma, vlastně nepokryjí. Neuvažujete nad tím, že byste je třeba přidal. Já vím, že potřebujete ty lidi motivovat k očkování. Ale já se očkovat chci, bohužel jsem tak mladá, že jsem to dříve nestihla. Cítím se tím vlastně trochu limitovaná. Budu nad tím muset hodně přemýšlet, aby mi to vždycky vyšlo, ta platnost toho testu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak znovu říkám, jsou tam dva PCR test, každý sedm dní – to je čtrnáct dní. Čtyři antigenní testy – každý 72 hodin. Já myslím, že se to dá naplánovat, že asi člověk nechodí každý den, nebo někdo možná jo, do hospody nebo na nějakou kulturní akci. Myslím, že to není úplně každodenní rutina, a myslím, že se to naplánovat dá. Musíme samozřejmě také vnímat nějaké náklady pro zdravotní pojišťovny.

Takže v tuto chvíli to neplánujeme. Já si myslím, že tak, jak máme naplánovány ty druhé dávky v průběhu července, tak je tam někde kolem 1,6 milionu druhých dávek. Ono se to skutečně hodně promění a ti lidé, až se doočkují, tak ta potřeba těch testů přirozeně poklesne. Takže v tuto chvíli tu frekvenci neplánujeme měnit.

Eva Šelepová, ČRo: A poslední moje otázka. Zítra vlastně končí výběrové řízení na hlavního hygienika, ta možnost se tam přihlásit. Přihlásila se tam současná hlavní hygienička Pavla Svrčinová? Nebo můžete říct nějaká další jména?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Přiznám se, že ani nevím, ani jsem se na to neptal státního tajemníka. Je to výběrové řízení podle zákona o státní službě a já to ani vlastně vědět nemohu. Probíhá to v gesci státního tajemníka. Zcela upřímně říkám, že ani nevím. Uvidíme.

Eva Šelepová, ČRo: Zeptáme se tiskového odboru. Díky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: iDnes.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat na to cestování, protože se hovořilo nebo alespoň v médiích psalo o tom, že kromě toho Tuniska a Británie se bude řešit případně i Egypt. To slovo jsem tady zatím neslyšel. Jestli jste se zabývali i nějakým omezením pro cestování do Egypta. To zajímá cestovní kanceláře i lidi, kteří tam chtějí jet na dovolenou. Potom k té Velké Británii. Vy jste říkal, že budete zvažovat, zda to omezíte od 12. 7. Můžete potvrdit, nebo vyvrátit, že datum 12. 7. souvisí s tím, že 11. července bude v Londýně finále mistrovství Evropy ve fotbale? Protože jinak to nedává logiku – buď chcete omezit cestování do Anglie, respektive do Velké Británie, nebo ne. Tak jestli můžete vyloučit, že to souvisí s harmonogramem mistrovství Evropy. A potom, když jste tady říkal kolegyni, že člověk nechodí každý den do hospody, a nějak naplánovat se ten harmonogram testů dá. Přemýšlel jste o tom, že lidé nechodí do hospody například se třeba opíjet, ale že tam třeba lidé chodí i na oběd? A že vlastně bez toho, když nebudou moci chodit, když vlastně nemají dostačený počet testů hrazených z pojištění, tak vlastně, aby se mohli jít naobědvat, tak si budou muset připlácet hrazené testy. A když říkáte, že ty dva PCR testy a čtyři antigenní stačí lidem. Možná, že to i stačí. Ale budou stačit ty testovací kapacity? Protože se výrazně zvýší počet lidí, kteří budou mít zájem se nechat testovat. Budou ty testovací kapacity dostatečné? A nestane se spíše to, že si mnoho lidí řekne – tak, jako to mnozí dělají už teď – že si do té hospody, kam si lidé nechodí sednout každý den, jak říkáte, že si do té restaurace půjdou sednout s tím, že tento stát není schopen to zkontrolovat, jestli lidé, kteří tam chodí, jsou opravdu očkováni nebo ten test mají?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já vám rozumím. Ale pokud člověk má první dávku, tak také… To je stejné, jako že stát není schopen zkontrolovat. Myslím si, že tady asi není rozdíl, jestli člověk má test nebo má první dávku. Myslím si, že v tuto chvíli ta frekvence je dostatečná. Ano, může být někdo, kdo chodí každý den na oběd do hospody. Chápu to, ale musíme také brát nějaké limity v systému veřejného zdravotního pojištění a tato frekvence mi přijde v pořádku, když to skutečně srovnáme v rámci nějakého celého měsíce, na kolik dní celkově ty testy vyjdou. Tak já si myslím, že to není nějak zásadně limitující.

Pokud jde o tu Velkou Británii. Řeknu zcela upřímně: Já jsem ani nevěděl, že 11. je finálový zápas. Nejsem úplně takový fotbalový fanoušek. Toto byl nějaký termín, který vlastně vyšel z debaty mezi kolegy z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věci a Ministerstva vnitra. Myslím, že to spíše byla otázka toho, abychom to neudělali úplně hned teď, že tam jsou zkrátka nějací lidé, kteří tam třeba teď aktuálně jsou, nevěděli o tom, že taková změna se chystá, tak prostě byla snaha tam dát nějaký časový prostor.

Takže pokud jde o mě, tak já určitě jsem to nevázal na finálový zápas Eura. Ono by to ani v tuto chvíli vlastně ani nemělo žádný smysl. Protože ti lidé, pokud tam budou 11., a to opatření vstoupí 12., tak já nevím, jestli se jedenáctého večer budou vracet z té Británie. Oni se asi budou vracet spíše toho 12. nějakým letem atd.. Předpokládám, že ten zápas bude 11. večer. Takže já si myslím, že tady ta korelace není vůbec v úvaze.

Egypt v tuto chvíli na černý seznam není zařazen. Je ale na tom tmavě červeném seznamu. To znamená povinnost mít PCR před odletem, absolvovat pětidenní samoizolaci minimálně a poté na konci také PCR test. Takže zatím je na tom tmavě červeném seznamu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prima.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima NEWS: Dobrý den. Pane ministře, já bych se chtěla zeptat, jak jste mluvil o tom, že tady přibývají ti nově nakažení, tak jestli máte vytrasované, kde se ti lidé nakazili. Protože pořád to jsou zatím jenom stovky. Tak jestli to hygiena vytrasovala. Jestli se to dá říct, kde jsou ta místa nejrizikovější. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Sledujeme nebo já tedy sleduji hlavně otázku importů a otázku věkové struktury. Pokud jde o místa, kde se nakazili, to by asi věděla spíše paní hlavní hygienička. Určitě jsme schopni také v rámci toho trasování vám případně dát tuto informaci, ale teď ji nemám v hlavě.

Faktem je, že pokud jde o věkovou strukturu, zejména tady v Praze, tak se bavíme o věku lidí od 16 do 29 let, kde vidíme tedy ty největší nárůsty logicky dané tím, že to je nejméně naočkovaná skupina populace nebo věková skupina v rámci populace. A to, co je důležité, jsou právě importy ze zahraničí, kdy bohužel právě vidíme, že ty importy jsou třeba i ze zemí, které jsou tzv. zelené dnes, jako je Německo a podobně.

Takže proto jsme se rozhodli, že chceme, aby ten test byl proveden z jakékoliv země, byť určitě někde je to riziko větší, takže ta opatření jsou třeba přísnější. Ale ten test chceme, aby proběhl při návratu z jakékoliv země. Protože ty importy, tak jak je sleduje hygiena, jsou v zásadě z jakékoliv země. Ale hodně právě i třeba Tunis a tak dále.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Televize Seznam.

Jana Slavíková, TV Seznam: Dobrý den. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu hromadnému testování ve firmách. Chtěla bych se zeptat, kde je ta hranice pro to, že by se mělo znovu přistoupit k tomu povinnému testování? Protože někteří epidemiologové upozorňují na to, že už teď jsme na začátku čtvrté vlny a je třeba to podchytit včas, aby se neopakovala ta situace z prosince nebo loni ze září. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, někteří, já nevím samozřejmě jací epidemiologové. Já jsem tu situaci konzultoval asi s jinými epidemiology, kteří poukazovali právě na riziko toho návratu z dovolených primárně. Pokud jde o to plošné testování, tady si myslím, že bychom se bavili třeba o té incidenci 25 nakažených na 100 000 obyvatel, skutečně že to bude plošně v České republice, takováto incidence, která v tuto chvíli není. Dnes v řadě krajů skutečně počet těch případů je velmi nízký.

Tím to ale nechci nijak zlehčovat. Určitě tu situaci sledujeme a budeme ji vyhodnocovat v čase podle vývoje a případně k tomu přistoupíme. Ale myslím si, že teď aktuálně pro nás je nejdůležitější zamezit právě importu, který vidíme jako nejvíce rizikový.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě jeden dotaz od paní Rambouskové přes Webex. Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Pane ministře, já budu mít dva dotazy. Ten první je takový technický: Chci se zeptat, jak přistupujete k lidem, kterým ta čtrnáctidenní lhůta od druhé dávky očkování uplyne v době, kdy jsou na zahraniční dovolené. Budete je při návratu brát opravdu, jako že už jsou čtrnáct dnů po očkování, anebo tím, že odcestovali do zahraničí ještě před touto lhůtou, tak se budou ještě muset testovat?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak pokud budou v té lhůtě do 9. 7., protože to opatření není, znovu říkám, účinné ode dneška, od prvního, ale až od devátého, tak skutečně se ještě budou muset nechat otestovat, pokud třeba jim doběhne ta lhůta. Teď se bavíme tedy o tom, že by to bylo nějakých sedm dní do těch čtrnácti dnů. Ale znovu říkám, je to právě až od toho 9. 7., takže proto jsme to i trochu posunuli tu změnu. Právě třeba i kvůli těmto lidem. Ale pokud zkrátka nebudou po té čtrnáctidenní lhůtě ani po tom 9. 7., tak skutečně budou muset ten test podstoupit.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Chápu to tedy dobře, když třeba, vymyslím si, na druhou dávku půjdu 10. 7., a na dovolenou odjedu 12. 7., a vrátím se už v době, kdy už tedy budu čtrnáct dní po té druhé dávce, tak vy ke mně pořád budete přistupovat jako k člověku, který nemá plné očkování v době, kdy odjedl do toho zahraničí?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud se očkujete 10. druhou dávkou, tak pak skutečně ještě je čtrnáctidenní doba, kdy vás nebudeme považovat za bezinfekční. To ale vychází, to není nějaký náš výmysl, to je z tzv. SPC, to znamená popisu těch vakcín od výrobce, kdy ta lhůta skutečně je pro náběh těch protilátek na tu hranici těch zhruba 90 procent nebo přes 90 procent, tak jak je udáváno po té druhé dávce. Takže proto je tam ta čtrnáctidenní doba po té druhé dávce. Takže pokud se očkujete desátého, tak ještě čtrnáct dní budete se muset ještě případně testovat.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Děkuji. Ta druhá věc: Chci se zeptat, jestli jste dnešní mimořádná opatření projednal s Legislativní radou tak, aby nedošlo k tomu, že budou zase napadnuta a že budou zase zrušena soudem. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde asi o to primární, myslím si, že Legislativní rada vlády asi nebude mít nic proti tomu, že budeme na očkované nahlížet až po druhé dávce. Ale pokud jde tedy o to testování pro zaměstnance, my jsme, a já jsem o tom hovořil – původně jsme měli jiný návrh, respektive měli jsme takový návrh, že pokud by zaměstnanec byl z jakéhokoliv důvodu nepřítomen na pracovišti, to znamená, nejen na dovolené v zahraničí, ale i doma nebo v České republice nebo třeba byl mimo pracoviště z nějakého důvodu nemoci atd., tak zkrátka po každém návratu zpátky na pracoviště by musel proběhnout test.

Toto opatření Legislativní rada vlády neposvětila. Řekla, že to zkrátka takto není možné nastavit. Bylo by to z našeho pohledu nejbezpečnější epidemiologicky, ale Legislativní rada vlády řekla, že toto není možné. Takže proto jdeme tou cestou návratu ze zahraničí, kde si myslím, že by ten problém být neměl. Ostatně, takto postupuje celá řada jiných zemí. Velká Británie, když přijdete z České republiky, tak taky musíte do karantény, a další země.

Takže já si myslím, že pokud to máme nastaveno tak, že člověk, který je v zahraničí, tak se musí při cestě zpátky testovat, tak to je otázka naší suverenity, jak si toto nastavíme. Samozřejmě vycházíme z toho judikátu také Městského soudu v Praze, který řekl, že není možná vyžadovat u těch červených a tmavě červených zemí test u individuální dopravy před příjezdem do České republiky a je to možné vyžadovat vlastně pouze u hromadné dopravy, to znamená letadlo, autobus. Takže tady vlastně už judikatura v tomto směru už určitá je a tu respektujeme. A to opatření je takto nastaveno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. Z dnešní tiskové konference je to vše, hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 1. července 2021

Související zprávy