Tiskové konference

11. 2. 2021 7:55

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 11. února 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobré ráno, dámy a pánové. Krátké sdělení po krátkém mimořádném jednání vlády. Vláda se dnes zabývala situací v regionech, konkrétně v okresech, ve kterých je nejhorší nebo největší šíření epidemie. Jedná se o oblasti, kde počet nově nakažených v danou časovou jednotku je tři až čtyřikrát vyšší než v jiných oblastech, a je jednoznačně prokázáno, že v posledních dnech docházelo k dalším nárůstům. Jedná se o okresy Cheb, Sokolov a Trutnov.

Rozhodli jsme v těchto regionech omezit volný pohyb osob nad rámec celostátního platného opatření, a to tak, že jsme až na výjimky osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet.

Výjimky platí pro cesty za prací nebo kvůli zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany veřejného zdraví a podobně. Tento zákaz se nevztahuje na děti, žáky a studenty, kteří mají povolenou účast ve školských zařízeních a jejich případný doprovod, aby ty z dětí, které chodí do škol, do škol chodit mohly.

Mezi další vyjmenované výjimky potom patří zajištění nezbytných potřeb pro příbuzné nebo blízké osoby nebo péče o zvířata, nezbytné cesty do zdravotnických zařízení, na svatbu, do kostela či na úřad. Lidé, kteří chtějí této výjimky využít, ale musí vždy deklarovaný účel cesty doložit a tento bude kontrolovaný za účasti Policie České republiky.

Lidé v těchto okresech také mají nově povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku nebo FFP2 respirátor. To znamená oproti stávajícím opatřením celostátním, kde je povinnost nosit přípravek, který adekvátně brání šíření kapénkové infekce a zakrývá nos a ústa, tak zde se explicitně jedná minimálně o chirurgickou roušku, ideálně respirátor. Jedná se o nařízení pro všechny vnitřní prostory, pro veřejnou dopravu, všechny ostatní veřejně přístupná místa, tam kde jsou více než dva lidé na méně než dva metry od sebe.

Toto opatření se nevztahuje na tranzit. To znamená, když třeba řidič kamionu projíždí takovou oblastí, tak do ní může vjet a může z ní vyjet, ale nesmí v ní zastavit kromě nějakého nezbytně nutného důvodu, třeba při poruše a podobně.

Zaměstnavatelům v postižených regionech vláda důrazně doporučuje a já se k tomu i velmi důrazně přikláním a kromě toho doporučení i všechny zaměstnavatele opravdu žádám a prosím o to, aby na pracovištích v těchto oblastech zavedli režimová opatření a maximálně omezili fyzické kontakty osob, jejich shlukování ve společných prostorách a využili maximálně možnost tzv. home office a rovněž maximalizovali možnost a frekvenci antigenního testování svých zaměstnanců. Víme, že jednou za tři dny je toto hrazeno ze zdravotního pojištění.

Opatření začne platit od dnešní půlnoci a bude platit po dobu nouzového stavu.

Právě proto, že byla stanovena povinnost nošení těch ochranných pomůcek minimálně na úrovni chirurgické roušky, tak jsme rovněž rozhodli o bezplatném poskytnutí milionů kusů zdravotnických obličejových masek, či chcete-li roušek, ze Státních hmotných rezerv právě pro tyto postižené oblasti. 500 000 kusů bude zavezeno do Karlovarského kraje pro tyto dva okresy a 500 000 kusů pro Královéhradecký kraj pro trutnovský okres.

Bude-li potřeba, dá se to provést opakovaně tak, aby všichni mohli využít této dodávky a dostát povinnosti, která byla nařízena. Je rovněž v jednání ve spolupráci s ministerstvem školství, aby do škol a školek v těchto oblastech byly dodány respirátory třídy FFP2.

Toto je tedy vše, co se týká těch opatření k zpřísnění ochrany v nejvíce ohrožených oblastech. Kromě toho rovněž dnes vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí schválila žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se jedná o navýšení finančních prostředků na zajištění cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus o 6,8 miliardy korun.

Peníze potřebné na pokrytí nárůstu výdajů na tento program chce MPSV převést z prostředků určených na podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o změnu závazných ukazatelů přesahujících deset procent rozpočtu, proto ji musí schválit rozpočtový výbor Sněmovny.

Peníze je potřeba navýšit, protože vláda vloni v prosinci rozhodla o prodloužení tohoto programu do konce února 2021. MPSV očekává, že výdaje na tento program dosáhnout 12 miliard korun, zatím bylo k dispozici 5,2 miliardy korun nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021. K 9. únoru už na tento program vyplatilo 4,17 miliardy korun. Právě Antivirus je vzhledem k neschválení zákona zavádějícího kurzarbeit nyní stěžejním programem pro udržení zaměstnanosti v České republice.

Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prostor pro dotazy je omezen, protože pan ministr spěchá do Sněmovny, takže poprosím po jednom, pokud by to šlo. Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den. Řekl jste, že lidé musí vždy doložit ten účel, pokud budou chtít využít tu výjimku. Mě tedy zajímají konkrétní příklady, jak doložím, že například jedu do nemocnice, nebo zejména spíše to, že jedu za někým ze svých blízkých. A co se týká kontroly, tak znamená to, že na hranicích regionů budou stát policisté a budou to jednotlivě kontrolovat, nebo ty kontroly budou namátkové? A pak, prosím, musím se zeptat na nouzový stav v den, kdy ho má sněmovna projednávat. Jaký máte plán, když vláda podporu nezíská? Už i třeba bavorský premiér nevyloučil uzavření hranic s Českem, pokud se neprodlouží nouzová opatření. Premiér dříve říkal, že vyjednávání se stranami je váš úkol. Tak bych se chtěla zeptat, jestli to vidíte stejně, nebo čí to bude zodpovědnost, pokud se nouzový stav neprodlouží?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jen teď úplně nesedí to, že má být jeden dotaz. Takže jich bylo teď mnoho.

Klára Bazalová, Česká televize: Dva, omlouvám se.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: S dovolením odpovím na ty konkrétní věci. Toto bylo připravováno hlavní hygieničkou ve spolupráci s ÚKŠ. Počítá se s účastí policie. Ty konkrétní způsoby jsou v tom opatření nějak definované, teď je asi nebudeme rozvádět do detailů. Policie to kontrolovat bude a je to tak, že například jedete do práce, musíte mít potvrzení o tom, že tam a tam pracujete, a podobně.

K nouzovému stavu: Jestliže by nouzový stav nebyl dnes prodloužen, a já stále věřím, že k té dohodě dojde, tak přestane v pondělí platit a bude potřeba dále ta opatření řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který nedává zdaleka takové možnosti jako zákon krizový.

Ve chvíli, kdyby se tak stalo, tak si troufnu říct, že během poměrně krátké doby, kterou naši analytici a epidemiologové odhadují do dvou týdnů, se situace, která je nyní například v chebské nebo hradecké nemocnici, objeví ve většině nemocnic v České republice. Tím pádem zkolabuje takzvaný národní dispečink lůžkové péče, protože nebude možné převážet pacienty mezi jednotlivými nemocnicemi ve chvíli, kdy budou všechny plné. A je potom otázkou času, kdy dojde k postupnému zhoršení situace v ostatních krajích, a pravděpodobně se stejně k nouzovému stavu budeme muset za nějakou dobu vrátit. Bude to akorát stát nás všechny daleko více, nejenom peněz. Já proto stále věřím, že najdeme společně dohodu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Dobrý den. Vy jste říkal, že od pondělí, pokud by netrval nouzový stav, byste postupovali podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ale podle tohoto zákona není možné prosazovat všechna tato opatření. Takže pokud nouzový stav dnes ve Sněmovně neprojde, co se od pondělka změní?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Otevřou se všechny obchody, otevřou se všechny služby, otevřou se třeba bazény a fitness centra a nebude možno provádět regulaci shromažďování nebo omezení shromažďování. To znamená, že se stane to, že půjdeme té virové nákaze, která v současné době nabírá na rychlosti díky různým mutacím, nejčastěji citované té britské, a tím pádem uděláme vše pro to, aby se nákaza šířila ještě rychleji i v ostatních krajích České republiky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, televize Nova.

Dominika Janochová, TV Nova: Pane ministře, já bych se ráda zeptala. Od zítřka budou tedy nějakým způsobem posíleny hlídky policie, co se týče těchto rizikových krajů? Takže pokud se budu já chtít dostat na Trutnovsko, kde mám trvalé bydliště z Prahy, tak mě s největší pravděpodobností bude kontrolovat policie? Nebo bude nasazena i armáda? Děkuji. 

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to tak, jak říkáte. Bude vás kontrolovat na příjezdových cestách policie. Ve chvíli, kdy tam máte trvalé bydliště, které prokážete občanským průkazem, případně jiným dokladem, nikoliv jenom nějakou třeba nájemní smlouvou, že jste si tam něco pronajala, ale že tam máte opravdu bydliště nebo trvalý pobyt, tak v tom případě vás tam policie pustí. Ve chvíli, kdy byste se rozhodla třeba z jižních Čech si zajet lyžovat do trutnovského okresu, tak vás tam nepustí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Co majitelé chalup a podobně, kdo tam nemá trvalé bydliště, ale má tam prostě dům, majetek?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ve chvíli, kdy tam máte bydliště nebo trvalý pobyt, tak vás tam pustí. Cílem je, aby, a já jsem to říkal opakovaně – jeden z těch důvodů, kterým došlo právě ke zvýšení nákazy v této oblasti, je, že se tam setkává vlastně v současné době celá republika a ohrožuje to i místní obyvatelé a přetěžuje to jejich nemocnice, kde podle sdělení ředitele například v hradecké nemocnici se musí pacienti ukládat i mimo klasické pokoje, třeba i na chodbách té nemocnice. Nemocnice je velice přetížená a podobně jsou tomu i jiné nemocnice v tomto kraji. O chebské nemocnici mluvit nebudu, to je známý případ.

Je to něco, co celou tu oblast zatěžuje, a cílem je, aby tam opravdu byl omezený pohyb, aby lidé, kteří tam nemusí jezdit, aby tam opravdu nejezdili, a lidé z této oblasti se nedostávali do jiných oblastí a neroznášeli to onemocnění. Proto je tam i ten zásadní apel a i příkaz, zvýšení ochrany nošením těch roušek nebo respirátorů a velmi důrazné doporučení toho, aby využili všichni zaměstnavatelé jak home office, tak různých opatřeních na svých pracovištích a nechali své zaměstnance opakovaně testovat.

Dominika Janochová, TV Nova: Já bych se chtěla ještě dozeptat na tu svoji otázku: Já když mám trvalé bydliště na Trutnovsku, ale co když budu chtít zpět do Prahy, byť mám trvalé bydliště ve Vrchlabí a tady v Praze nemám? Bude mi stačit například doložení o tom, že pracuji tady v Praze?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jestliže máte tady v pracovní smlouvu na pražské adrese, potom je to právě ta cesta za prací, která je vám umožněna.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotazy prostřednictvím videokonference, nejprve paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den. Pane ministře, chci se zeptat: Bude to omezení pohybu podobné, jako to bylo na jaře v Uničově a Litovli? Bude vůbec dostatek policistů, aby tyto tři okresy dokázali obejít? Protože přece jen tamto byla dvě města a nyní se jedná o tři celé okresy. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to opatření, které je velmi podobné tomu, o kterém mluvíte. Tu konkrétní logistiku a operativu řeší Ústřední krizový štáb. Já jsem se pana ministra Hamáčka ptal a zatím podle jeho slov je to v kompetenci a ve schopnostech policie. V případě, že by byl nějaký problém nebo se nedostávalo personálu, potom budeme uvažovat o pomoci armády.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobré ráno, pane ministře. Vy jste řekl, že v případě, že nebude prodloužen nouzový stav, co všechno se otevře. Pan ministr vnitra Hamáček řekl, že v takovém krizovém případě by byl využit zákon o ochraně veřejného zdraví. Mohl byste popsat, co konkrétně byste mohl omezit nebo zakázat nebo vláda by mohla vaším rozhodnutím omezit nebo zakázat v případě, že nebude nouzový stav? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to poměrně široký rozklad, který máme k dispozici. Já teď nemám, s omluvou, tedy čas ho celý citovat. Ale principem jde o to, že zákon o ochraně veřejného zdraví neumožňuje celostátní plošná opatření. To znamená, že nejde třeba uzavřít celostátně, celoplošně obchody nebo služby. Nejde provést omezení pohybu osob. A tady tato opatření, na kterých právě v nejvyšších rizicích epidemie celá ta ochranná opatření stojí.

V obchodech je možné regulovat hygienickými opatřeními, osoba na 15 metrů čtverečních a podobně. V určitých nejvyšších ohniscích, jako je třeba to, o čem se nyní bavíme, může hygienická služba zasahovat i striktněji. Ale nelze ukládat celoplošná opatření, v tom vidím to největší riziko.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Já vám děkuji, pane ministře.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Já mám tady jeden dotaz. Pokud dneska nebude schválený nouzový stav, čí to bude vina. Případně nemáte tedy pocit, že jste tedy opozici měli splnit jejich ústupky, aby oni na to hlasování nějak přistoupili. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych se chtěl vyhnout slovům o hledání viníka. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak ve chvíli, kdy se nám nepodaří se dohodnout na nouzovém stavu, tak je to na odpovědnosti nás všech.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Poslední pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den, pane ministře. Mě by zajímalo, jestli jste se na vládě bavili o tom, jak vyjít vstříc opozici, pokud jde o nouzový stav. Jestli tam padly nějaké návrhy. A prosím ještě jeden dotaz: Vy jste v minulosti kritizoval nebo poukazoval na to, jaký je rozdíl mezi Českem a Rakouskem. Pan premiér ostře kritizoval hygienu. Mě by prosím zajímalo, chystáte nějaké změny nebo se chystáte se vy sám něco změnit oproti tomu, co děláte dosud? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Myslím si, že snaha o jednání je na obou dvou stranách, a pokud vím, tak ještě nyní pan premiér má schůzku s vedením opozičních stran a jednají ještě o možném nalezení shodného stanoviska. Budeme potom určitě o tom jednat i v průběhu toho vlastního sezení Sněmovny.

A pokud se týká Rakouska, já si myslím, že z mé strany to nebyla kritika, z mé strany to bylo srovnání. Srovnání toho, jakým způsobem vlastně ty dvě země uspěly, i když mají formálně nastavená stejná opatření. Jestli se mě ptáte na nějaký konkrétní personální dopad třeba na hygienu, tak o té kritice vím. Zatím žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, ještě doplňující dotaz…

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se omlouvám, já musím opravdu odjet do Sněmovny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. Konec tiskové konference. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 11. února 2021

Související zprávy