Tiskové konference

19. 2. 2021 10:39

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 19. února 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobré ráno nebo dobré dopoledne, dámy a pánové. Na dnešním mimořádném jednání vlády se diskutovala především stávající situace. A musím konstatovat, že za posledních několik dní došlo k dalšímu docela významnému zhoršení té situace v České republice, co se týká zejména počtu osob na jednotkách intenzivní péče, co se týká celkového počtu nových diagnóz i počtu lidí v nemocnicích.

Z tohoto důvodu vláda se shodla na tom, že původní návrh nebo úvaha Ministerstva průmyslu a obchodu o uvolnění nebo o otevření některých obchodů není průchozí a nedojde k ní od pondělí.

Naopak jsme se shodli na tom – a byl to návrh, na kterém jsem trval a budu trvat já – že je potřeba udělat opravdu všechno proto, aby se šíření té nákazy, které je dáno zejména poměrně rychle se šířící britskou mutací, kde vidíme gradient ze západu na východ, aby se mu zabránilo.

A to, co pro to může udělat každý jeden člověk, je nošení adekvátních pomůcek na ochranu dýchacích cest. Z tohoto pohledu bude v pondělí vydáno opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude nařizovat nošení FFP2 respirátorů, případně nano roušky anebo dvou na sebe nasazených standardních chirurgických roušek v místech, kde je vysoká kumulace lidí, kam patří zejména obchody, veřejná doprava, nemocnice a podobně. Ta místa budou upřesněna v pondělí v té vlastní vyhlášce.

Rovněž v průběhu dneška a víkendu budou probíhat další jednání s epidemiology a s klinickou skupinou, která budou upřesňovat další možná opatření do budoucích dnů. V úterý je potom plánováno jednání s opozicí o takzvané pandemické dohodě. A stejně jako jsme se včera velmi dobře – a znovu za to poděkuji – dohodli s opozicí na pandemickém zákonu, tak věřím, že najdeme i společnou cestu, jakým způsobem nastavit a prosazovat další opatření v této zemi na základě jak jakéhosi celospolečenského konsensu, tak na základě informací od expertů.

Příští týden rovněž také dojde k navýšení dodávek vakcín pro ty dva nejpostiženější kraje, v nichž jsou a zatím i nadále budou uzavřeny ty zmíněné okresy. V průběhu toho dnešního dne budou také jednání se všemi hygienickými stanicemi, s vedením všech hygienických stanic, protože je nezbytně nutná i ta zpětná vazba přímo z terénu, nikoli jenom od epidemiologů, epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví.

Takže když to shrnu, tak od pondělí se neotevírají obchody a od pondělí bude povinnost nosit FFP2 nebo KN95 N95 nano roušku, případně dvakrát roušku v místech, která budou přesně definována, ale jedná se o místa, kde je vysoká koncentrace lidí. A nebude možno v těchto místech za dostatečnou ochranu dýchacích cest považovat různé svépomocně zhotovené tkaniny a jiné prostředky.

Je potřeba tu ochranu standardizovat a já na všechny velmi důrazně apeluji, aby to byly právě respirátory typu FFP2, případně podobné, které budou užívány.

Kromě toho bylo potom schváleno jedno usnesení, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a ve kterém na návrh pana vicepremiéra Havlíčka byl schválen nákup 1 400 externích medicinálních redukčních ventilů na kyslíkové tlakové láhve s příslušenstvím do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize.

Nikola Reindlová, Česká televize: Dobrý den, pane ministře, já bych na vás měla několik otázek v souvislosti s tou epidemickou situací. Některé odborné studie ukazují, že ta britská varianta, která teď převládá, je nejen infekční více než ta klasická, ale že je infekční až čtrnáct dní. Co se týče tedy těch určitých úprav, neuvažujete o prodloužení karantény opět z deseti dnů na čtrnáct dnů? Potom co se týče toho, co jste řekl, chápu to tedy správně, že jste vyslyšel tu prosbu ze Sokolovska o ty dodávky navíc vakcín? Oni ale žádali i respirátory, žádali i zdravotnický materiál. Tak jestli byste toto mohl dovysvětlit? A zároveň lidé v těch uzavřených regionech říkají, že cítí beznaděj a že vidí jako zbytečné to uzavření regionu, protože si vždy najdou nějaký důvod, který dokáží podložit. Tak jestli podle nich má cenu stále držet ty policejní hlídky na krajích okresů? A třetí věc mě zajímá, jestli jste dnes probírali ty antigenní testy pro školství? Protože Ministerstvo vnitra včera mělo vybírat dodavatele antigenních testů, tak jestli byl vybrán, jestli se to stihne do toho 1. března rozdistribuovat mezi školy, kolik to bude stát? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. Pokud se týká toho prvního dotazu, délka karantény, tak některé z těch studií se opravdu takto objevily. Nejedná se ale zatím o názor, který by byl většinový. Řešíme toto i s infektology, s epidemiology, zatím ke změně nechceme nebo nebudeme přistupovat.

Stran Sokolova a podobných krajů, teda okresů, tak vakcíny do dvou krajů, to znamená Královéhradeckého a Karlovarského, budou navýšeny během příštího týdne. Na tom se dohodly ty kraje i s Národním koordinačním centrem. Pokud se týká dalších materiálů, tak je úvaha o tom, jakým způsobem skrze krizový štáb jim případně pomoci s dalšími věcmi. Ale to já teď neumím přesně specifikovat, vím o tomto požadavku, zatím vyřešen není.

Antigenní testy pro školství. Ráno v půl sedmé jsem podepsal tu výjimku, která umožňuje nákup testů pro samotestování pro školy a v současné době s právními experty dalších resortů urychleně hledáme způsob, jakým usnadnit tady udělování těchto výjimek, aby případně se mohlo jednat o nějaké udělení ideálně plošné.

Zatím výsledek ještě není k dispozici, ale zdá se, že cestu k tomu, abychom snadným způsobem umožnili pro plošné testování vstup i dalších testů, včetně třeba slinných testů a podobně, tak věřím, že brzo toto řešení najdeme, v řádu desítek hodin. Je naší snahou, abychom díky tomu ve velice krátké době umožnili i testování a samotestování u zaměstnavatelů. Toto je řešeno nebo bude řešeno opět ve spolupráci jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ústředním krizovým štábem.

Nikola Reindlová, Česká televize: Můžu se tedy doptat? Od 1. března otevření alespoň těch závěrečných ročníků stále ještě platí, je to stále ještě v plánu, že se otevřou 1. března školy? A možná ještě v souvislosti s tím, co jste říkal, jednali jste o nasazení mediků?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, tento záměr platí. Mluvil jsem i s vedením Asociace děkanů s tím, že všichni děkani všech lékařských fakult nesouhlasí s opakovaným nasazením mediků, nicméně je potřeba říci, že s tím při zhoršování té situace počítáme a budeme s tím muset počítat. Nejedná se ale jenom o mediky. Těch lidí nebo studentů, a případně i jiných pracovníků nejenom ve zdravotnictví, ale i ve zdravotnictví, kteří by museli být v takovém případě nasazeni, bude víc. Takže není to snaha vytrhnout jenom studenty medicíny, ale může se stát, že to do toho budou muset být znovu zapojeni, pakliže to závažná situace v České republice bude vyžadovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, já bych se ještě doptala na to opatření od pondělka, a sice jenom, jakou to bude mít podobu? Jestli ještě nějak budete měnit ceny těch ochranných pomůcek nebo jestli to považujete, že to je právě dostupné všem? Jaká jsou riziková místa? Jestli je to přesně zase MHD a veřejné prostory. Prostě, abyste to shrnul nějak konkrétněji. A pak ještě na včerejší účast epidemiologa Romana Prymuly na fotbalovém zápase s tím, že tam byl i Jan Marounek, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví, jestli z toho budete vyvozovat nějaké důsledky? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době respirátory dostupné jsou. Já jenom věřím, že se na tomto nic nezmění. Ale samozřejmě tuto situaci sledujeme, v případě, že by začalo docházet k snížení dostupnosti, tak na to budeme nějakým způsobem spolu s ostatními rezorty, které to mají v kompetenci, reagovat.

Je tam i právě proto možnost té alternativy. To znamená buď nanorouška s určitou filtrační schopností, která je srovnatelná s těmi respirátory, tady tuto informaci výrobci poskytují, anebo alespoň dvě roušky přes sebe. Dvě ty standardní chirurgické roušky, kterých určitě je všude dostatek a jedná se o zboží, které teda v žádném případě nákladné není.

A ta povinnost, jedná se tedy nebo bude se jednat zejména o obchody a o hromadnou dopravu, nikoliv jenom městskou hromadnou, ale prostě veřejnou dopravu, nemocnice, kde riziko pochopitelně může být také zvýšené, a tyto oblasti.

Ten druhý dotaz, já se k tomu vyjádřím obecně. Myslím si, že lidé, kteří jsou na těchto pozicích a kteří chtějí po národu, aby zůstával doma, nebo dokonce hovoří o nutnostech tvrdých lockdownů a podobně, tak by měli jít sami příkladem.

Nechci teď zasahovat do toho, jestli bylo přímo nebo nepřímo porušeno nějaké nařízení, ale jednoznačně z mého pohledu je to velmi negativní signál k našim spoluobčanům. Takže já to za správné nepovažuji a i z toho důvodu jsem dal podnět tedy i státnímu tajemníkovi, jehož podřízeným ve služebním poměru je pan ředitel Marounek, aby toto spolu s hlavní hygieničkou, v jejímž odboru pan ředitel Marounek působí, aby to řešili.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Andrea Kubová, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se chtěla ještě doptat na to nařízení ohledně respirátorů. Jestli plánujete, nebo jestli vláda plánuje, nějakou dodávku pro seniory, něco podobného, jako bylo na podzim? A druhý dotaz mám ještě k očkování. Server Seznam Zprávy dneska napsal, že od března by se naplno do očkování mohli zapojit praktici. Radiožurnálu to potvrdil i Petr Šonka ze Sdružení praktických lékařů. A zároveň že od března má být i otevřená registrace k očkování pro učitele, tak jenom jestli se k tomu ještě můžete vyjádřit? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ten první dotaz ještě, prosím, mi připomeňte, tady mám zapsáno praktici a očkování učitelů, a ten úplně první?

Andrea Kubová, Český rozhlas: Ten první dotaz byl ještě k tomu nařízení respirátorů, jestli plánujete nějakou dodávku pro seniory, že by dostali poštou zase nějaký balíček nebo něco podobného? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné sobě byly nebo budou s pomocí Ministerstva školství rozděleny ty respirátory zejména pro pedagogické pracovníky. V současné době rozvoz dalších respirátorů ve hře není. Zvažuje se o pomoci právě s těmi rouškami. Bude to mít nějaký vývoj a já to říkám zcela záměrně dnes právě proto, že každý den, kdy jsou tyto adekvátní ochranné pomůcky používány, je s výhodou a rád bych všechny požádal, aby i když to opatření bude platit, aby o něm občané věděli dopředu, bude vyhlášeno až v pondělí, a bude tím pádem platit od půlnoci z pondělí na úterý, tak aby, pokud je to jen trochu možné, aby už nyní ty definované ochranné prostředky nosili zejména tam, kde je to riziko zvýšené.

Protože šíření té virové nákazy napříč republikou je naprosto neoddiskutovatelné a opravdu během posledních zhruba dvou nebo tří dnů dochází k té eskalaci, která není žádoucí a která je poměrně dramatická. Takže, prosím, udělejme to sami pro sebe třeba ještě o něco dříve, než přijde vlastní nařízení.

Je pravdou, že od 1. 3. budou do očkování zapojeni i praktičtí lékaři. Oni sami mají přesné informace o tom, jakým způsobem to bude, a mohou je případně poskytnout i svým pacientům. Bude to skrze ten Centrální registrační systém.

Očkování učitelů je druhou věcí, která bude opravdu od prvního, nebo pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, ať jsem přesnější, a týká se to i pracovníků v mateřských školách a podobně, bude také od 1. 3. umožněno.

Důvodem je právě to, abychom udělali všechno pro to, aby i přes tu ne úplně utěšenou situaci, respektive neutěšenou situaci epidemickou, jsme mohli od 1. 3. začít vracet děti a studenty do škol. Takže to je to testování a na druhou stranu ochrana pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují chod škol, protože bez nich pochopitelně není možné, aby školy fungovaly.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, televize Prima.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já se omlouvám, těch dotazů mám trochu, víc od kolegů se mi sešlo.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já vás poprosím vždycky po jednom a já na ně odpovím.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: Perfektní. Izrael nám prý nabídl pomoc se zvládnutím pandemie a očkováním, ale my jsme to prý odmítli. Můžete tuto informaci potvrdit, nebo vyvrátit? Případně jestli je nějaký posun, co se týče toho, jak pan premiér posílal dopis do Izraele?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já vím, že proběhla takováto komunikace. My sami s izraelskými epidemiology, s jejich institutem, poměrně frekventně komunikujeme. Takže i toto je jakási pomoc stran údajů. Ale o nějakém konkrétním hmatatelném dalším důkazu, ať už přijetí, nebo odmítnutí, informaci nemám.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: Děkuji. Byl byste pro to, aby se před vstupem na koncerty a podobné akce lidé testovali? Vlastně aby ten princip, který jsme včera mohli vidět na Slavii, aby vedl třeba k nějakému většímu pořádání akcí?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že v principu ano, protože je to jedna z těch věcí, které chceme do budoucna mít jako něco, co bude známkou toho, jakým způsobem se vracet k normálnímu životu. Já bych zde rád třeba vyzdvihl i projekt Cesta ze tmy, na kterém jsme nějakým způsobem i konzultačně participovali.

Principem tady těchto pilotních projektů je, že vlastně vznikne třeba u příležitosti toho koncertu místo, které bude pravděpodobně to nejbezpečnější na Zemi, protože všichni lidé, kteří budou v tu dobu na tom místě, včetně poslední paní uklízečky nebo údržbáře, budou muset mít aktuální z toho dne PCR test, kteří jsou schopni pořadatelé zajistit.

To znamená, toto bude místo, kde opravdu v žádném případě nemůže dojít k žádnému přenosu nákazy, a je to jakýsi signál i snad do budoucna pro lidi, kteří chtějí a věří, že se situace bude lepšit, protože ona se jednou zlepšit musí, že děláme všechno pro to společně, jakým způsobem se k tomu normálnímu životu přiblížit. Bavíme se ale o projektech, které podle plánu jsou cíleny někdy na polovinu nebo druhu polovinu března.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: Děkuju. Zajímalo by mě, kdy začne očkování učitelů vakcínou AstraZeneca? Koneckonců i iniciativa Lékaři pomáhají vám poslala otevřený dopis, kde píší, že provedou zkušební testování učitelů na hradeckém gymnáziu, vše zařídí a jen vás žádají o nevyočkované vakcíny AstraZeneca. Tak jestli využijete této nabídky?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ten projekt očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků je připraven ve spolupráci Ministerstva školství a Centrálního řídicího týmu a bude spuštěn od 1., nebo je plánováno, aby byl spuštěn od 1. března.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: A ještě se kolega ptá, jestli v současné chvíli připouštíte aktivaci vojenského centra biologické ochrany Těchonín, nebo stále je to jen zbytečný luxus?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Těchonín je zařízení, které k tomu, aby bylo plně aktivováno, potřebuje určitou dobu, a zejména personál. To znamená, je to opravdu něco, co máme k dispozici, ale v tom v režimu, v jakém to funguje, protože jsem se pochopitelně na to také informoval, tak ta kapacita teď není taková, že by něco řešila. A ve chvíli, kdy bychom to chtěli naplno rozběhnout, tak bychom tam potřebovali stáhnout personál, který bychom museli vzít odněkud odjinud, takže v současné době o této aktivaci neuvažujeme.

Jakub Říha, CNN Prima NEWS: A úplně poslední otázka, mockrát děkuju za odpovědi. Jestli požádáte kraje, aby vytvořily nemocnice například v tělocvičnách? Konkrétně třeba Středočeský kraj už toto řešení nabízel.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to jedna z věcí, kterou řeší klinická skupina Národní dispečink lůžkové péče, kdy ve chvíli, kdy by opravdu došlo k hraničnímu vyčerpání systému v České republice, tak je možnost zejména ty pacienty, kteří jsou lehčího charakteru, umisťovat do zařízení, která primárně nejsou určena k poskytování zdravotní péče, a dá se to říct i parafrázovat třeba tím, že by to mohly být i ty tělocvičny. Říkám to zde proto, abychom si všichni uvědomili, že ta situace není úplně dobrá.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz prostřednictvím videokonference – pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý den. Pane ministře, vy jste řekl, že jste dal podnět státnímu tajemníkovi, aby řešil s panem Janem Marounkem, ředitelem Odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu, že se i spolu s bývalým ministrem Prymulou vypravili na utkání Slavia–Leicester, a dali tak všem občanům příklad poměrně papalášského chování, kdy se lidem nařizuje něco a ti lidé, kteří mají nějakou možnost, se tam vypraví… Chci se zeptat, zda panu Marounkovi hrozí finanční sankce nebo vyhazov z ministerstva, co přesně? Druhá otázka – jednoduchá – zda by ukončení karantény lidem, kteří jsou postiženi covidem, nemělo být na konci podmíněno negativním PCR testem. Protože, pokud vím, já jsem tedy zatím naštěstí covid neměl a doufám, že se mi to vyhne, ale vím o tom, že lidé, kteří to měli a skončila jim karanténa, že se normálně vrátili do práce a vlastně se neřešilo, jestli náhodou nejsou ještě pozitivní. Děkuji vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Znovu zopakuji, že nadřízeným v tom služebním poměru, a tak je to se všemi lidmi na státních úřadech, je vždy státní tajemník. Takže ho požádám především o jeho stanovisko a budu ho s ním konzultovat. Teď nechci předjímat nějaký závěr. Zopakuji jenom, že si myslím, že to, bez ohledu na to, jestli byla, či nebyla překročena nějaká pravidla, tak je to prostě špatný signál a není to správný postup u úředníka v této funkci.

Pokud se týká vašeho dotazu na karanténu, tak právě proto, že PCR testy mohou pozitivní i poměrně dlouho po době, kdy člověk onemocnění prodělal, a nemusí být anebo není už infekční pro svoje okolí, tak byla vydána ta doporučení, jakým způsobem přistupovat při ukončování karantény. A zatím, jestli nedojde k nějakému přehodnocení těch mezinárodních studií na základě vývoje mutací viru, tak vlastně viabilita viru nebyla prokázána u osob déle než deset dní po propuknutí té infekce.

Takže z tohoto důvodu, i když byste byl třeba ještě po třech nebo čtyřech týdnech pozitivní na PCR, tak to neznamená, že jste infekční. Z tohoto důvodu vychází i ta opatření. Ale toto je věc, ve které já vždy spoléhám na doporučení infektologů a epidemiologů.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, pane ministře, já bych na vás měla tři dotazy. Budu je pokládat postupně. Ten první – chci se zeptat, proč se stále očkuje jen zhruba kolem deseti tisíc lidí denně, když ty vakcíny leží na skladech? Protože původně se vlastně říkalo, že lidé budou čekat na vakcíny, a nyní to vypadá, že vakcíny čekají na lidi. Tak jestli dojde k nějaké změně.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych rád tuto mylnou informaci, které opakovaně v posledních dnech rezonuje, vyvrátil. My máme vyočkováno z těch vakcín, které přichází na danou dobu, 86 procent. Teď třeba před dvěma dny přišla nějaká další dodávka zase na další týden, takže tam se to číslo vždycky dočasně navýší. Ale jedná se podle informací Národního očkovacího centra o toto procento.

Není pravda, že by vakcíny ležely v nějakých skladech. Vakcíny dojdou do České republiky a jsou rozvezeny na kraje. Doposud to bylo díky distributorovi, kterého zařizovalo Ministerstvo zdravotnictví. Protože dodávky vakcíny, když se bavíme o AstraZeneca, protože tam to bylo nejčastěji citováno, byly poměrně malé, tak byly zaváženy do jednoho místa v kraji. Teď je vysoutěžen distributor od zdravotních pojišťoven, který bude mít ve smlouvě zavážení do tisíců míst, do budoucna i do ordinací praktických lékařů.

Ty vakcíny, které jsou, jsou rozvezeny na jednotlivé kraje a je potřeba si uvědomit, že ta dodávka té vakcíny vždycky je k dispozici na určitou časovou dobu a že ve chvíli, kdy bychom neustále neměli na skladě ani jednu vakcíny, tak bychom nemohli průběžně očkovat. Takže já bych se rád bránil té nepravdivé informaci, že vakcíny někde leží ladem a že se neočkují.

Důkazem toho budiž i to, že v současně době v tom registračním systému na rezervace termínu stále čeká určitý počet lidí a ta očkovací centra tak, jak jsou uvolňovány ty termíny, je uspokojují. Podle informací, které dodala jednotlivá očkovací místa a centra i praktičtí lékaři v průběhu tohoto týdne, tak jejich maximální kapacity, dohromady maximální všech, jsou výrazně přes sto tisíc. To číslo bylo 140 tisíc vpichů za den.

I kdyby to bylo sto tisíc, tak to znamená, že při plném spuštění všech těchto kapacit, což je to, na co se ptáte, od března dále, v březnu bude k dispozici kolem, jestli se nepleetu, přibližně jednoho milion dávek. V dubnu a v dalších měsících se to potom bude pohybovat v jednotkách milionů, tak tam veškerá ta kapacita musí být využita tak, aby byly proočkovány desítky až sto tisíc lidí denně.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Děkuji. Ten druhý dotaz se týká dalších opatření, o kterých jste hovořil, že o nich budete o víkendu uvažovat a hovořit s epidemiology. Znamená to, že dojde třeba k uzavření nějakých dalších okresů, které jsou postiženy podobně jako ty tři už uzavřené?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to jedna z věcí, na které se budu terénních epidemiologů a ředitelů krajských hygien ptát. V případě, že by na jejich návrh některá z takovýchto oblastí byla identifikována, tak samozřejmě o tom budou nejdříve uvědomeni hejtmané patřičného kraje, případně i starostové těch okresních měst, abychom se společně domluvili, jakým způsobem budeme postupovat.

Teď ale nechci předjímat, teď žádný konkrétní takovýto region v mysli nemám, ale právě proto s nimi chci o tom hovořit. Protože vývoj na té mapě, které se barví podle údajů, jež dostáváme z terénu, tak to se samozřejmě vyvíjí.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Poslední dotaz se týká té povinnost nošení FFP2, dvou roušek nebo nano roušek. Jaký způsobem budete chtít vymáhat dodržování toho, že ty roušky nebo šátky, které lidi nosí, jsou opravdu z nano materiálu a že nejde o nějaký obyčejný? Děkuji vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Bavíme se o příliš velkém detailu, ale kontrolu tady toho, že se nejedná o žádný doma vyrobený kryt dýchacích cest, to si myslím, že asi není tak složité. Kromě toho, co má v současné době k dispozici Policie České republiky, případně městská policie, tak také upozorňuji na to, že jsme se dohodli, a byla to součást dohody v rámci pandemického zákona, že je potřeba mít opatření, jak tady toto vymáhat.

A právě i pro fyzické osoby v tom pandemickém zákonu jsou zmíněny sankce za to a jsou tam docela konkrétní s nějakým maximálním stropem. Chci říct, že se jedná o maximální strop. Nikoliv, že by každý, kdo nebude mít roušku, byl pokutován desítkami tisíc korun.

Je ale potřeba si uvědomit, že je nezbytně nutné, abychom si všichni uvědomili, že tato opatření jsou nastavena pro zdraví každého jednotlivce i celé společnosti a že stát musí jednoznačně mít nástroje a snažit se o to, aby je vymáhal u té menšiny, která to nebude dodržovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další dotaz paní Janáková, Deník N. Paní Janáková? Pokud ne, tak můžeme zkusit – pan Müller z Reuters.

Robert Müller, Reuters: Jestli jsem slyšet, prosím?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, jste.

Robert Müller, Reuters: Děkuju. Já bych měl dotazy asi dva. Jeden se týká těch respirátorů, a sice, jestli ta místa se zvýšenou koncentrací lidí, kde by měly být respirátory povinné, jestli se mezi ně počítají i vnitřní prostory budov, jako jsou pracoviště a pracoviště obecně. Protože se zdá, že zejména v těch příhraničních oblastech ty menší provozy jsou jedním jako z opravdu velkých ohnisek, protože tam ta disciplína v nošení ochranných prostředků není možná úplně optimální. To je jeden dotaz. A druhý dotaz k těm nemocničním kapacitám. Vy jste říkal, že se bude možné léčit někde v těch tělocvičnách. Jestli nebylo náhodou předčasné rušit tu polní nemocnici v Letňanech. Ta byla připravena jako extra kapacita a teď by se možná mohla hodit. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: FFP2 anebo ty adekvátní další ochranné prostředky jsou zatím míněny především na ta veřejná místa s vysokou koncentrací lidí. Bude to upřesněno tím opatřením. Ta diskuze dalších specifikací ještě nyní probíhá v útvaru hlavní hygieničky, takže ten definitivní text bude k dispozici v průběhu pondělí. Bude předložen i vládě.

A pokud se týká Letňan, tak jak vidíme, v té situaci je nyní polovina České republiky. Jedná se o to, jakým způsobem je postižena řada regionů. Od doby, kdy byla – a u toho já jsem nebyl, ale to nevadí – kdy byla aktivována nemocnice v Letňanech, se hodně změnilo. Došlo k naprosto zásadní reprofilizaci velkého počtu lůžek v jednotlivých nemocnicích. A to, co jsme si neuměli třeba v září představit, že by bylo možné, aby náš zdravotní systém absorboval, to je v současné době bráno téměř za standard. Z tohoto pohledu otevření dalších pár desítek lůžek jednotek intenzivní péče by nebylo nějakým řešením. Takže z tohoto pohledu si nemyslím, že to bylo chybné rozhodnutí.

Jedna z věcí, kterou jste si určitě všimli, je také, že v poslední době dochází k tomu, že se proporcionálně zvyšuje počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Máme vlastně stále ještě o něco menší počty hospitalizovaných, než tomu bylo na podzim, ale srovnatelné nebo někdy i vyšší počty osob na jednotkách intenzivní péče, což je ten nejtvrdší parametr celého toho systému a ten také je nejvíce limitující. Ne tak kvůli počtu ventilátorů nebo kvůli počtu třeba těch vlastních lůžek, na kterých ti lidé leží, ale zejména stran limitace počtu personálu jednotek intenzivní péče.

Takže jsou to právě ty jednotky intenzivní péče a jejich lůžka, která jsou klíčová, a ta nemocnice v Letňanech jednotek intenzivní péče, které mohou poskytovat umělou plicní ventilaci, má počet ne příliš velký. Takže v době, kdy byla zřizována, se počítalo zejména i s její kapacitou celkovou, která je signifikantně větší ve stovkách lůžek, ale tady tyto jednotky intenzivní péče a jejich lůžka tam jsou nepoměrně v menšině.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Tak ještě zkusíme paní Janákovou, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, už se slyšíme?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano.

Barbora Janáková, Deník N: Dobře. Já budu mít tři dotazy, a jestli bych mohla pokládat jeden po druhém, abych vás nezahltila. Ten první se týká těch dvou chirurgických roušek, které mají lidé nosit na sobě. Mě by zajímalo, jestli je nějaké stanovisko odborníků, že jedna rouška nestačí, že nedoléhá nebo – proč jste se rozhodli právě nařídit ty dvě roušky?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to snaha opět zejména v době, než si celý ten systém v uvozovkách sedne, abychom nevyvíjeli tlak na občany, kteří třeba nemohou bezprostředně sehnat ten respirátor adekvátního typu, protože ten tu ochranu poskytuje samozřejmě nejvyšší. Abychom je neuvedli do nějakého problému třeba s tím, že se nemohou dostat do obchodu a tak podobně.

A obecně ta filtrační schopnost té jedné roušky je pochopitelně menší než u těch respirátorů. Ten postup použití dvou roušek je ryze empirický a je to na vlastně doporučení některých expertů z oblasti infektologů, vakcinologů, ale nic jiného na tom není. Je to opravdu jakési empirické doporučení, protože použití dvou stejně účinných prostředků přes sebe o něco zvýší – neříkám, že dvakrát – ale o něco zvýší ten efekt.

Proč v principu je lepší používat respirátory, je zejména to, že on vám nějakým způsobem kolem té tváře lne a do jisté míry těsní. A zatímco rouška zejména chrání ty ostatní lidi, abyste při vydechování anebo kašli nevytvářela kapénky, které mohou nakazit někoho jiného, tak ten respirátor chrání i vás, protože daleko lépe brání vdechování toho vzduchu, který může být znečištěn kapénkami od jiné osoby.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji.

Barbora Janáková, Deník N: Děkuji. Druhý dotaz. Podle mých informací odbor pana Marounka rozhodoval o výjimce pro Slavii. Mě by zajímalo, jestli máte tyto informace také. A pokud je to pravda, jestli to podle vás ovlivňuje nějak jeho rozhodnutí a jestli tedy bylo vhodné, aby šel na ten zápas potom. To je druhý dotaz, děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to tak, jak říkáte. Odbor pana ředitele Marounka je ten odbor, který uděluje tyto výjimky, a není vhodné, aby pan ředitel šel na zápas, kterému sám udělil výjimku.

Barbora Janáková, Deník N: A poslední otázka – vy jste včera na tiskovém brífinku řekl, že chcete zlepšit pověst vakcíny AstraZeneca, protože někteří lidé bez důvodů vědeckých i zdravotních jí nedůvěřují. Mě by proto zajímalo, jakým způsobem chcete zlepšit její pověst? Vy jste říkal, že v pátek bude nějaká akce, tak jestli byste mohl upřesnit jaká. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jednak bylo včera v tomto smyslu i vyjádření šéfa společnosti pana profesora Chlíbka, ale připravujeme ještě, respektive naše tiskové oddělení připravuje na pondělí vystoupení, kde by měli někteří z odborníků – oslovili jsme pana profesora Chlíbka, pana profesora Berana – se touto věcí detailněji zabývat a měla by tam být možnost i odpovídat i na dotazy novinářů i na případně dotazy, které bychom dostali od občanů.

Takže si myslím, že v případě, že budou nějaké takovéto konkrétní dotazy, tak je možno je mezitím adresovat i na naše tiskové oddělení a pokusíme se je vždycky seskupit tak, protože předpokládám, že se budou opakovat, abychom potom mohli nějakou formou na ně reagovat buď v průběhu té vlastní akce, anebo potom s těmi odborníky připravit nějakou informaci, kterou Ministerstvo zdravotnictví vydá a bude volně k dispozici.

Barbora Janáková, Deník N: Děkuji moc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Z tiskové konference je to vše. Děkujeme, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 19. února 2021

Související zprávy