Tiskové konference

2. 10. 2019 16:56

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. října 2019.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den. Velice krátce. Vláda zasedla mimořádně a přijala následující usnesení o návrhu na uspořádání státního pohřbu.

Za prvé: Vláda schvaluje uspořádání státního pohřbu k uctění památky Karla Gotta v případě souhlasu jeho rodiny. My prioritně akceptujeme a samozřejmě čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to rodina bude přát.

Za druhé: Vyhlašuje v den pohřbu Karla Gotta den státního smutku. V tento den bude státní vlajka na úředních a veřejných budovách vyvěšena na půl žerdi nebo stožáru.

Za třetí: Ukládá Úřadu vlády ČR zajistit organizaci státního pohřbu podle bodu jedna tohoto usnesení. Za další: Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit postup podle bodu dva tohoto usnesení v jimi řízených orgánech a organizacích.

A za čtvrté: Doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst, starostům měst a obcí a vedoucím ostatních orgánů veřejné správy a moci zajistit postup podle bodu dva tohoto usnesení.

Provede Úřad vlády České republiky.

To je všechno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter