Tiskové konference

20. 11. 2020 16:58

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 20. listopadu 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych chtěla o slovo požádat pana ministra zdravotnictví Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové. Já si myslím, že hlavním bodem jednání, který bude určitě všechny zajímat, bylo, že od pondělí se v rámci protiepidemického systému celá Česká republika přepne ze stupně rizika číslo 5 do stupně rizika číslo 4. To s sebou nese některé změny a já si je teď dovolím shrnout.

První z nich je, že od pondělí dochází k možnosti prodloužit otevírací dobu obchodů, které budou v provozu do 23 hodin a od 23 hodin nebo na 23. hodnu je potom posunut zákaz vycházení. To znamená, jsou to další dvě hodiny navíc, které v případě, že obchodníci budou chtít, je možno použít pro otevírací dobu obchodů, a zkracuje se doba zákazu vycházení.

V rámci obchodů jsme se také domluvili na tom, a je to explicitně vtěleno do mimořádných opatření, aby nedocházelo k nedorozumění, tak že maminky s kočárkem a s malým dítětem nebudou žádným způsobem nuceny, aby třeba ten kočárek nechávaly venku nebo aby musely mít nákupní vozík a podobně. A stejně tak jsme se dohodli na tom, že ve všech provozovnách, ve kterých platí i nadále jedna osoba na 15 metrech čtverečních, se toto omezení netýká dětí do šesti let. Jinými slovy, když někdo z rodičů jde se svým malým dítětem, tak si ho samozřejmě může do všech obchodů vzít sebou a nebude počítáno jako zvláštní osoba.

Určitě také je třeba říct, že se počítá s tím, že prodej vánočních kaprů, stromečků a ozdob bude možný. Byla udělena jedna zvláštní výjimka, kterou bych zde chtěl osvětlit. Protože víte určitě z údajů Ministerstva zemědělství, že i v České republice hrozí rozšíření moru prasat a myslivci potřebují na regulování těchto chovů střelivo, takže byla z tohoto a jenom z tohoto důvodu udělena i výjimka pro prodejny se střelivem.

Pokud se týká změn ve školství, tak ty odprezentoval pan ministr Plaga na naší společné konferenci tento týden, takže to platí tak, jak to všechno on uváděl. Další drobná změna je, že budou od pondělí otevřeny knihovny s výdajem přes výdejní okénko, anebo případně, tak jako tomu bylo doposud, s bezkontaktním prodejem.

Pokud se týká shromažďování osob ve vnitřních a vnějších prostorech, tak se ze dvou ten počet osob zvyšuje na šest, a také byli zestejněny podmínky pro farmářské trhy a pro obchody.

Na obřadech, jako jsou třeba svatby, ale také obřady, které se týkají registrovaných partnerů a podobně a stejně tak i pohřbů, byl zvýšen počet přesně podle tabulky protiepidemického systému nyní na 20 osob. A byly také povoleny konkrétní odborné zkoušky, ke kterým se pravděpodobně vrátí pan ministr Havlíček.

To je za mne všechno jako souhrn.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: No a teď už pan ministr Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych doplnil ještě ten režim obchodů a služeb. Je pravda, že probíhala velká diskuse ohledně toho, jestli se otevře v neděli, nebo neotevře v neděli, a je i pravda, že jsem přišel na vládu s požadavkem nebo přáním, aby se neděle otevřely s ohledem na to, že se dnes dávkují do obchodů počty lidí.

Je zase fakt, že jsem i respektoval argumenty epidemiologů, se kterými jsem seděl ještě dnes dopoledne, kteří odprezentovali mobilitu lidí s ohledem na sobotu, s ohledem na neděli, ale hlavně, a to si myslím asi je to sdělení nejdůležitější, nechtěli jsme pro tuto chvíli porušovat pravidla PSA, schématu, na kterém jsem se konečně i já spolupodílel. Je to dobré schéma, za kterým si stojíme.

A s ohledem na to, že ta situace se lepší, i když je pravda, že čísla za čtvrtek jsou o něco vyšší, než jsme předpokládali, nicméně celkové skóre 62 procent znamená, že máme velkou šanci, že se začátkem příštího týdne posuneme na 60 procent, a poté jeden týden od této doby, ideálně v pondělí, čili od pondělka za týden, bychom se mohli přehoupnout do režimu číslo 3.

Ten ideální scénář je takový, že to skutečně teď si potvrdíme, v pátek by to vláda schválila a v pondělí bychom mohli být v tomto režimu, což by fakticky znamenalo, že otevíráme v podstatě všechny obchody a služby. Samozřejmě za předpokladu stále náročných hygienických opatření, která přesně vyplývají z té kategorie úrovně číslo 3 v rámci PSA.

Ještě jednou, znamená to, že pokud se udrží toto skóre po dobu jednoho týdne, otevřou se restaurace, byť s režimem padesáti procent jejich kapacity a pouze ve smyslu toho, že budou lidé sedět v těchto restauracích maximálně čtyři u stolu, že se otevřou maloobchody nehledě na to, jestli se jedná o uliční maloobchod nebo jestli se jedná o maloobchod v hypermarketu. Že se otevřou služby, opět za předpokladu, že budou dodržena specifická opatření.

To je to, na čem nyní velmi intenzivně pracuje náš tým současně s týmem hygieniků a týmem Ministerstva zdravotnictví, a do velkého detailu rozpracováváme každou kategorii tak, abychom to mohli s předstihem všem odprezentovat. Když říkám s předstihem, tak my už dnes ty jednotlivé kategorie v tom detailu máme.

V pondělí ještě budeme diskutovat velmi důležitou věc, a to otázku ski areálů a vše, co je s tím spojené, a vánoční režim. Nicméně, budeme to postupně zveřejňovat a to, co připadá v úvahu, že by se možná už od toho pondělí 30. mohlo skutečně fakticky otevřít, čili vše to, co jsem jmenoval, tak bude s předstihem řádově pěti šesti dnů představeno tak, aby bylo jasné, jaký tam ten režim bude.

Jsem rád, že můžeme otevřít obchody, což byl další náš požadavek, do 23 hodin, jak už zde řekl pan ministr zdravotnictví. To znamená, to už platí od pondělka příštího týdne, čili tam se nám to už rozvolní. A jsem i rád za ten určitý ústupek, za který děkuji, a to je ten, že do 15 m2 sice bude stále jedna osoba, nicméně pokud se bude jednat o dítě do 6 let, tak se bude počítat společně s tím dospělým za jednu osobu.

Jsem i rád, že se k těm vánočním drobným komoditám nebo produktům typickým, jako jsou kapři, jako jsou stromky atd., rovněž budou moci započítat vánoční ozdoby, což není úplně nepodstatná věc. Jinými slovy na těch trzích, které budou, anebo i samozřejmě v těch obchodech, kde to budou moci nabízet, bude možné nabízet mimo toho běžného sortimentu, který je spjat s pietními aktivitami nebo s produkty typu svíček a podobně, tak budou moci být vánoční ozdoby, což není nevýznamná věc pro producenty těchto produktů.

Krátce ještě jenom ke zkouškám. Velmi často, a teď to říkám za ministra dopravy, se na nás obrací majitelé autoškol, jakým způsobem budou moci provádět finální zkoušky. Tak tím zařazením té určité drobné změny, která vyplývá z dnešního usnesení, budou moci autoškoly, které dělají závěrečnou zkoušku, ať už zkoušku ústního charakteru, to znamená v rámci nějakého testu, anebo zkoušku v rámci řidičských dovedností, to znamená v automobilu, tuto zkoušku moci absolvovat. Neplatí to ale stále pro běžnou výuku anebo pro běžné jízdy v rámci autoškol. To bude platit až v té kategorii 3. To znamená, jak jsem už naznačoval, která nastane týden poté, co dosáhneme skóre 60, v ideálním případě od pondělí za týden. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: První dotaz, Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych jenom poprosila upřesnění, co se týká farmářských a vánočních trhů. Jestli tedy to bude už od tohoto pondělí a za jakých těch přesných podmínek? A pak ještě co se týká těch osob na 15 metrů čtverečních, tak jestli plánujete nějakou individuální výjimku pro osoby, které mají nějaký handicap a potřebují právě doprovod, tak jestli to bude platit i pro ně? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Zatím se jedná o farmářské trhy, které byly upravené. Ty vánoční trhy budou upravené pravděpodobně v rámci toho nařízení nebo toho stupně číslo 3. Budeme o tom jednat příští týden. Ty tam explicitně zatím zmiňovány nejsou a to opatření se zmiňuje i o tom, jakým způsobem se to vztahuje na osoby, které doprovází někoho se zdravotním postižením.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Pane vicepremiére, vy jste vlastně dnes říkal, že byste chtěl, aby se obchody, vlastně všechny obchody otevřely už ten příští týden. Že to skóre je dobré. Co nakonec rozhodlo o tom, že se obchody příští týden neotevřou? Byla to možná opatrnost? Možná jestli byste trošku popsat tu debatu o tom. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: To musím upřesnit, to zřejmě vyplývalo a já jsem viděl ten titulek Českého rozhlasu, ale bohužel nebyl správný. Já jsem ráno poskytl rozhovor pro Český rozhlas, kde jsem říkal, že by to mohlo být za týden, nikoliv od příštího týdne. Čili to stále platí, protože to ani jinak nemůže jít.

To znamená, my stále striktně dodržujeme schéma PES, a pokud si přehrajete ten rozhovor, který jsem říkal, tak jsem říkal vlastně, že za týden, rozumíme tím od pondělka za týden, by mohl být první termín, kdy by toto mohlo být. A je to i termín, který jsme dnes diskutovali, který se jeví jako reálný.

Ale skutečně musíme si ještě počkat na ta čísla, která budou. Jestliže dneska jsme na 62 procentech, je šance, že budeme na 60 procentech někdy v pondělí. Když se nám to promítne do toho jedno týdne, tak přesně je to další pondělí. Čili je to za týden, čili tam hrají roli dejme tomu tři čtyři dny i vůči tomu titulku, který jste řekli. Tak to skutečně probíhalo, ten rozhovor.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz televize Prima.

Adéla Jelínková, CNN Prima News: Pane ministře Blatný, já bych měla otázku. Já vím, že jste říkal kolegyni, že o tom budete jednat příští týden. Ale co se týká těch vánočních trhů, zajímalo by mě, jestli přemýšlíte pouze o čistém prodeji a jeho podmínkách, nebo zda budete probírat i ty doprovodné programy, které zkrátka ty vánoční trhy s sebou mají, jako je zpívání koled a podobné záležitosti. A ještě druhá otázka, co se týká nadcházejícího Mikuláše. Víme, že Češi hodně často si pronajímají například i firmy, cizí lidi, kteří chodí převlečení do domovů, do rodin. Nejsou to přeci jenom ti příbuzní, na které bychom se měli v tomto čase pouze soustředit. Tak zda i toto jste nějakým způsobem brali v potaz. Jestli se třeba nebojíte, že by to ten index mohlo zhoršit. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Zatím jsme se o čertech, Mikuláších ani andělech nebavili. Věříme, že bude možnost se o nich bavit ten příští týden, ale samozřejmě epidemická skupina o tom nějakou diskuzi vede, takže budeme připraveni na to to zohlednit, jakmile to bude možné, což ale nebude možné dříve než v tom stupni číslo 3. V něm ale teoreticky můžeme v době, kdy bude Mikuláš chodit, být.

A pokud se týká vánočních trhů, tak tam je to vlastně jedna z věcí, která je připravována v té matici nižšího stupně spolu s kulturou a spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Obě dvě by měly být připraveny v průběhu toho následujícího týdne. Tam to bude docela detailně uvedeno i za jakých podmínek, za jakých okolností, co bude možno, co nebude možno. Určitě tam některá omezení budou, ale já bych toto nechal, abych nepředjímal výsledek jednání, které ještě probíhá.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli vláda upravila nějak nařízení týkající se nošení roušek a jestli jednala o testování učitelů?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Vláda, respektive Legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví připravil materiál, který vyplývá z požadavků soudu, a byl mu během dnešního dne doručen. Vláda tady toto odsouhlasila. To znamená, my jsme čekali na souhlas vlády s tímto opatřením, které následně je tedy doručeno. Věříme, že jsme podali dostatečné vysvětlení k tomu, aby nebylo potřeba nějakým způsobem to modifikovat.

A znovu podotýkám, že soud sám nenapadal princip tohoto opatření, jenom chtěl doložit některé, zejména vědecké údaje a to se stalo.

Ten druhý dotaz mi, prosím, připomeňte. Ano. Je připravena aktualizovaná strategie testování, která by měla být připravena ve finální podobně do příští středy. Koneckonců, byli to i třeba hejtmani krajů a další organizace, které o toto mají zájem, protože se to týká jimi řízených a spravovaných organizací. A tam bude nějakým způsobem doporučeno nebo specifikováno i testování, například i v těchto skupinách. Není zatím počítáno, a pravděpodobně ani nebude, s plošným testováním všech učitelů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě je dotaz od České televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych ještě poprosila o jedno upřesnění. V tom třetím stupni se píše také o tom, že v obchodech je jedna osoba na 15 metrů čtverečních, a tam to tak také zůstane, nebo ten třetí stupeň je ještě ve hře, že by se to nějak upravovalo? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jak říkal i pan ministr Havlíček, tak je snahou dodržovat ta opatření tak, jak byla nastavena. Nevidíme zatím důvod k tomu, abychom to měnili. A jak jsem řekl na začátku, naší snahou je, aby ta tabulka v co nejméně pozměněné, ideálně nepozměněné podobě, pakliže v ní nenajdeme nějakou extrémní chybu, zatím se tak nestalo, by měla platit do konce roku. Což je doba dostatečně dlouhá na to, abychom vyhodnotili, jak funguje, abychom věděli, jak se chová epidemie.

Takže neplánujeme tuto změnu. Naopak, myslíme si, že i tím, že je to vykompenzováno poměrně širokým otevřením vlastně bez jakékoliv limitace těch provozoven, co se týče sortimentu, tak že to samo o sobě bude velkou změnou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: A teď už dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý den. Já mám dotaz: Chci se zeptat jak vláda naloží s tím, že vám sněmovna uložila do 23. listopadu, abyste zajistili ukončení diskriminace českých obchodníků oproti velkým nadnárodním řetězcům? To je jedna otázka. A druhá: Dříve jste, pane ministře, řekli, že lázně mají být vyhrazené pro covidové pacienty na doléčení. Platí to stále, nebo se chystáte změnit ten dříve avizovaný postoj k lázním?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já jenom, ještě předtím, než bude reagovat pan ministr Blatný ohledně té politické výzvy: My neznepříjemňujeme život českým obchodníkům. My jsme bohužel museli udělat ten akt, že jste museli zásadním způsobem omezit maloobchod a omezili jsme ho sortimentem. Nikoliv tím, jestli je obchodník český nebo zahraniční, dokonce ani tím, jestli je velký, nebo malý. My jsme podobně jako v jiných zemích dali sortiment alespoň z 50 procent potraviny, drogerii a takové ty nezbytně nutné výjimky, které jsou. Což samozřejmě znamená, že mají otevřeno jak velké supermarkety, tak ale i malé koloniály, například na vesnicích smíšené zboží a tak dále.

V tuto chvíli tím, že jsme vlastně toho umožnili, tak současně, a to je přibližný odhad, je to 80 procent z těch všech obchodů, které jsou otevřeny, tak jsou víceméně malé a střední firmy. Jsou to malé pekárny, jsou to malé markety, jsou to koloniály atd.

Samozřejmě, že přes metry čtvereční, to je neoddiskutovatelné, dominují hypermarkety a supermarkety, protože to jsou nositelé prostě zejména prodejen potravin a drogistického zboží a to je prostě trend posledních deseti, patnácti, dvaceti let, který zde je.

Popravdě řečeno ten konkurenční sortiment, který je pro ty zavřené obchody, což nás samozřejmě mrzí, ať už to jsou obuvníci nebo obuv tedy, ať je to sport nebo třeba hračky, papírnictví a tak dále, tak pro ně nejsou tyto hyper super rmarkety, které tam samozřejmě tento sortiment také mají. Máme změřeno, že jejich prodej navíc je do pěti procent, a ony samy o sobě tohoto sortimentu tam v minulosti zas až takové množství neprodávaly.

Ten větší problém, který je, a to je pravda, bohužel, tak jsou e-shopy. Ty skutečně dnes praskají ve švech, a jestli zde dneska někdo vytváří konkurenci a říkejme na nerovném prostředí, a je to pravda, je to nerovné prostředí dnes, tak to jsou e-shopy, které zásadním způsobem prodávají elektroniku, prodávají hračky a tak dále. To chceme srovnat právě tím, že vstoupíme do té kategorie 3, kdy jsme vlastně úplně všechny otevřeli.

Jinými slovy, teď to není český, nebo nečeský v tuto chvíli, a to už nechám na panu ministru zdravotnictví, protože jsme to samozřejmě řešili a nás to nesmírně trápí a možná je to jedno z nejproblematičtějších vůbec ze všech opatření vůbec, které máme, kdy vlastně vidíme, že desetitisíce malých nezávislých obchodů, živnostníků dnes musí mít zavřeno a dívají se na to, že buď jim to, byť třeba v nevelkém množství, prodávají v hypermarketech, a co je ještě horší, prostě vesele prodávají přes e-shopy. Ale to je spjato s mobilitou obyvatel a to bych poprosil pana ministra Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to přesně tak, jak bylo řečeno, a já si myslím, že to, co je za tou politickou výzvou, bude vyřešeno, když půjde všechno dobře, už během týdne. Takže já si myslím, že to je horizont, který je určitě přijatelný, a vzpomeňme si jenom na to, že před třemi týdny, třemi a kousek, jsme měli 15 nebo 16 tisíc nově diagnostikovaných osob denně a ve chvíli, kdy se zdá, že všechno jde velice dobře, velice dobrým způsobem, tak já bych si neodpustil, kdybychom postupovali nezodpovědně, a třeba kvůli tomu, že jeden nebo dva dny dojde k situaci, že skóre vystoupí na hodnoty, které si nepřejeme, a třeba kvůli tomu posuneme o další týden přechod z toho rizikového skóre 4 na tu trojku, ke které se všichni upínáme, tak si myslím, že bychom tím ublížili daleko víc.

V neposlední řadě považuji za zásadní dodržovat strategii, kterou jsme si stanovili. A určitě by nás řada z vás oprávněně kritizovala, kdybychom týden po tom, co jsme strategii nastavili, ji nějakým způsobem začali měnit, aniž bychom k tomu měli data, a data k tomu, prosím, nemáme.

A pokud se týká lázní, tak lázně byly vyčleněny, nebo část té lázeňské kapacity, pro případně pacienty, kteří by mohli být jako rekonvalescenti odsouváni z nemocnic. Tato potřeba se snižuje. A bylo to i jedno z témat, která jsme dnes diskutovali na Radě vlády pro zdravotní rizika, že začínáme jednat s krajskými koordinátory o tom, že bude možné v krátké době začít rozvolňovat takzvané elektivní výkony. To znamená, do nemocnic se začnou vracet i necovidoví pacienti a začneme se starat, a je to jedna z priorit, čím dále tím více i o pacienty, kteří mají ostatní a chronická onemocnění. Bude jenom ponechána jakási záložní kapacita proto, kdyby opět došlo ke zhoršení. Takže lázně na toto potřebovat už pravděpodobně, když nedojde k zásadní změně, nebudeme.

Dnes v rámci těch mimořádných opatření došlo třeba i ke změně v maximálním počtu osob nacházejících se na tom lázeňském pokoji. A je to zase další úprava toho lázeňství, bude potom řešena těmi následujícími opatřeními vztahujícími se k těm nižším maticím toho opatření té úrovně 3.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz pan Bartoníček z Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Já bych měl těch dotazů víc a budu velmi rychlý. První dotaz na pana premiéra. Já se přiznám, že já vůbec netuším, co on dělá, pokud se týká prevence opatření kolem koronaviru. Proto by mě zajímalo, jestli byste každý mohl říct ze svého pohledu, co s ním konkrétně projednáváte? O čem se jakoby bavíte? Na čem on se podílí? To je prosím jeden dotaz. Ty obchodníci se probírali, vím, už mnohokrát. Vím, že jste říkal, pane ministře zdravotnictví, mobilita atd. Ale faktem je, že oni argumentují, že když mám obchůdek, vejde tam jeden člověk, další jsou venku, proč bych to přece jenom nemohl otevřít? Je to obrovská skupina lidí, jenom to připomínám. A pak se chci zeptat v rychlosti: Církevní obřady, jak to bude s nimi? A potom jsem se chtěl zeptat na hospody ještě. Jakým způsobem a kdy se lidé dostanou dovnitř? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak já možná začnu spoluprací s panem premiérem. Já jsem s ním v podstatě každý den, a to poměrně dlouhou dobu. Takže s ním průběžně všechno projednáván a nejsme u toho velmi často sami. To znamená, probíhá celá řada odborných setkání a on samozřejmě je informován o tom, co všechno chystáme.

Teď to řeknu z toho průmyslového a obchodního úhlu pohledu, tak jsem s ní velmi detailně projednával všechna ta opatření, která se týkají restaurací, obchodů, služeb, průmyslu, velmi často je i součástí těch meetingů, které mám, někdy dvakrát nebo třikrát týdně, se zástupci všech klíčových asociací, svazů nebo komor, protože chce slyšet tedy tu zpětnou vazbu.

A pochopitelně vede setkávání v rámci NERV a vede setkávání v rámci tripartity a popravdě řečeno, obě tato, teď beru ta hospodářská setkání, tak jsou dneska z nějakých 80, 90 procent hlavně o covidu a o covidových opatřeních.

Současně ale zasedá i v celé řadě dalších institucionálních uskupení. Například, já tomu říkám zdravotní rada, to je vlastně to setkání vlastně všech epidemiologů atd., které probíhalo shodou okolností dnes ráno. V rámci dopoledne jsme vlastně už předřešili nebo předjednávali ty věci, které následně přišli do toho odpoledního vládního jednání, zejména s ohledem na ten režim uvolňování s režimem PES a s těmi nedělemi, patnácti metry, prodlouženou dobou do 23 hodin nebo třeba s těmi matkami s kočárky a tak dále. Čili i toto se dnes projednávalo, pochopitelně v kontextu s čísly, grafy a s fakty.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to doplním o informaci o tom, že samozřejmě s panem premiérem, rovněž on se velmi zajímá o vakcinační a testovací strategie. Vakcinační strategie pro vaši informaci, protože to je ta ultimativní prevence onemocnění, ta je připravena. V současné době je v připomínkovém řízení a mají ji i plátci zdravotní péče. Stejně tak ta testovací strategie, ten návrh postupu, jak koho kdy testovat, který bylo potřeba aktualizovat i s ohledem na nově dostupné antigenní testy, tak ta by měla být připravená ve středu. Tak jak říkal pan ministr, jedná se o jednání, třeba pravidelná jednání rady vlády a tak podobně.

K tomu, k těm živnostníkům. Tam si myslím, že to jenom zopakuji. Cílem je udržet ještě po dobu zhruba toho týdne sníženou mobilitou, protože vidíme, že poklesla na hodnoty zhruba 8 až o 70 procent celorepublikově, v Praze ještě víc níže oproti standardním referenčnímu období. A udržet ji ještě zhruba týden nám dává velkou pravděpodobnost a možnost, že nedojde ke zhoršení situace, kterou bychom si vyčítali a která by se právě na drobných podnikatelích v předvánoční době podepsala daleko víc.

Uvědomme si, že se nejedná jenom o to, jistě každý umí v tom svém odchodu dodržet ta opatření, s tím já naprosto souhlasím a velice brzy to i zjistíme, věřím, že to tak bude. Nicméně se jedná o stovky nebo tisíce provozoven, kam by za jiných okolností zákazník nešel. To znamená, tu mobilitu to jednoznačně ovlivňuje a toto je věc, na které se shodli opravdu všichni epidemiologové.

Aje to postup, který je stejný i v našich okolních zemích. Takže znovu říkám, není to žádná diskriminace českých nebo národních podnikatelů. Je to postup, který se začíná stávat jakýmsi standardem ve všech zemích, které se s tou epidemiologií musí popasovat.

Pokud se týká obřadů, tak jak jsem již informoval, jsme ve styku s biskupskou konfederací a je snahou, aby od toho, od té úrovně číslo 3 byly striktně uvedeny do korelace počty osob, které se mohou vyskytovat ve svatostáncích vyskytovat například při kulturních akcích. Pochopitelně to bude stejné i při bohoslužbách. Na tomto se pracuje. Bude to k dispozici zavčas. Já jsem si velmi dobře vědom potřeb, potřeby modlitby a duchovního života. To je asi všechno k těm vašim otázkám.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, ještě se zeptám, o té víře jste minule mluvil velmi hezky, když jste o tom mluvil předtím několika dny. Ale ještě já jsem se ptal jenom na ty restaurace, že někteří hospodští říkají, kolik lidí jim bude moci být kdy jakoby v hospodě. Ale prosím, ještě jeden důležitý dotaz: Neobáváte se toho, že řada lidí může mít covid, aniž by se to vědělo vzhledem k tomu, že je málo testů atd., a že pak můžou mít pravdu ti, kteří říkají: Pane ministře, možná moc spěcháte, viz pan Prymula. Prosím vás měl jste ještě chvilinku počkat se školama. Nemůže se tedy tohlento stát? A už mlčím, děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Stát se, pane redaktore, může úplně všechno. Ale právě proto, abychom to měli pod kontrolou a abychom věděli zavčas, že se něco takového děje, tak byl proveden nebo připraven ten protiepidemických systém, který samozřejmě není samospasitelný, ale čím více a standardněji s ním budeme zacházet a čím přesněji ho budeme dodržovat, tím větší informace nám dá.

Víme, že když dojde k nějaké změně, v tom kolektivu nebo v té populaci se projeví zhruba do dvou týdnů. Celý ten systém je na to nastaven a ve chvíli kdy budeme vidět, že se něco takového děje, tak na to budeme samozřejmě reagovat. Postupujeme ale tak, jak bylo od počátku připraveno a zamýšleno. Takže já si myslím, že ani jiný způsob nebo postup ani není možný.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ještě doplním ty restaurace, pane Bartoníčku ,jak jste se ptal. Jenom to zopakuji, protože to je velmi důležité, protože má li to nastat, tak to nastane tedy už možná od pondělí za týden. Takže restaurace budou v režimu takovém, že budou být u stolu maximálně čtyři lidé. Současně kapacita restaurace se vždycky vydělí dvěma. To znamená, je-li kapacita restaurace k sezení 100 lidí, tak tam bude moci být 50 lidí a současně nebude se tam moci stát. To znamená někde u pultíku atd. A budou omezeny, ano, na rozdíl od maloobchodu, ještě otevírací dobou.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: A 15 metrů v obchodech zůstane prosím? A už mlčím. I ve trojce v obchodech? Kolem lidí?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Prostor zůstává stejný v obchodech v té trojce. A já jsem ještě nedořekl jenom ty restaurace. Ty vlastně budou mít provoz do osmi hodin do večera od toho data, kdy se otevřou, zatímco maloobchody už budou moci mít režim de facto neomezený.

Já myslím, že to je velmi důležitá zpráva, protože popravdě řečeno, kdo před 14 dny očekával, že se možná už 30. listopadu otevřou i restaurace. Chápu, že to bude ve specifickém režimu. Chápu i to, že větší tržby mívají v devět nebo třeba v deset večer, když to mají otevřeno až do deseti do večera, ty večeře jsou důležité.

Na druhou stranu, je to podle našeho názoru velmi důležité i s ohledem na konkurenci, to že nepouštíme jenom obchod, ale že je šance otevřít i ty restaurace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz paní Bohuslavová, CNN Prima News. Slyšíme se?

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Dobrý den. Ano. Moc děkuju za možnosti dotazů po delší době. Měla bych čtyři kraťoučké. Na pana ministra Havlíčka. Pane ministře, váš pan kolega pan ministr Blatný minulý týden říkal o těch obchodech, že by mohly mít otevřeno non-stop. Vy jste to teď také naznačil. Tak znamená to, že to tedy tak opravdu bude moct být a budou se moct obchodníci spolehnout na to, že od 30. listopadu budou moci mít otevřeno 24 hodin denně? To je první otázka. Druhá, jak je to s výdejními okénky restaurací od pondělí? Prodlužuje se tam ta doba nebo to končí tedy je to stejné jako dnes? Potom ještě dvě věci. Snažím se vás, pane ministře Havlíčku, už delší dobu kontaktovat ohledně filmařů, kteří jsou jako OSVČ a mají problém s tím, že zatím nedosáhnou na žádnou z těch podpor, ať už tedy kompenzační bonus, nebo Covid – kultura. Pan ministr Zaorálek řekl, že si mají požádat o kompenzační bonus, že se je tam bude snažit zařadit. Tak by mě, prosím, zajímalo, jestli o tom jednáte a v jaké je to situaci, protože ti lidé jsou v podstatě stejní OSVČ, jako osvětlovači u divadla. A ti na to tedy nárok mají a ti u filmu ne a v první vlně měli nárok na kompenzační bonus. A poslední, prosím, na pana ministra Blatného. Pane ministře, znamená to, že si tedy budeme muset hlídat tu hranici 60, nad kterou když stoupneme v průběhu prosince nebo nedej bože třeba v průběhu ledna a dalších měsíců, tak se opět přehoupneme. Tedy to znamená, že opravdu ta hranice 60 je pro nás to jediné, co musíme sledovat, nebo ne to jediné, ale to, co musíme sledovat? Děkuju moc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak děkuji za ty dotazy. Já začnu tím filmem. Tak my připravujeme v tuto chvíli další výzvu v rámci programu Covid – kultura. Je pravda, že tam je to vždycky diskutabilní, jestli to jde víc za Ministerstvem kultury, nebo za Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale to teď není podstatné. My jsme na sebe do značné míry vzali tu tíhu toho, že to administrujeme a připravujeme, ale samozřejmě Ministerstvo kultury na tom participuje.

Takže do další výzvy chceme zakomponovat podporu filmu, tedy i těm, kteří jsou v procesu natáčení, nedostali se případně do toho režimu kina, ani do televizí atd., jinými slovy nemají příjmy a musí platit např. hercům, režisérům atd. Takže to je k těm filmařům.

Co se týká těch prodejen, non-stop ano, pokud tedy 30. se nám to podaří a dostaneme se do úrovně číslo 3, poté budou moci být obchody, nikoliv restaurace, obchody mít otevřeno de facto non-stop. Ono už teď se to hodně posouvá, od toho pondělí budou mít moci otevřeno do 23 hodin.

A co se týká výdejových okýnek, tak podle informací, které mám já, když tak, ať mě pan ministr opraví, ale výdejová okénka by měla korespondovat s tou dobou, do kdy je možno mít otevřeno, takže tím pádem do 23 hodin od pondělka.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to jenom potvrdím, protože právě proto, aby to bylo sjednoceno, tak v té tabulce je uvedeno, že restaurace v té úrovni 4 jsou pouze výdejní okénko, ale v době mimo zákaz vycházení, to znamená tím pádem až do jedenácti hodin a tak to odpovídá. A jenom zdůrazním znovu, že se nejedná o konkrétní datum 30. My si všichni přejeme, aby to bylo 30., ale spíš bych to vztáhl na tu úroveň 3. Kdyby k ní 30. nedošlo, potom samozřejmě ty změny platit nebudou, ale věříme, že k ní dojde.

A vy jste se zmínila o té bodové hranici 60. Ten systém je nastaven tak, že není robotický. Je tím hlavním, ale nikoliv jediným. Vždycky to rozhodnutí potom dělá ten tým expertů, který existuje, a ministr zdravotnictví potom přichází s návrhem na jednání vlády, která rozhodne. Ale je to ten nejdůležitější, nikoliv však pouze jediný parametr.

Upozorňuji ale na to, že v tom systému je zakomponovaná jakási stabilita. Takže to není tak, že když zrovna na jeden den vyskočí to skóre na hodnotu nad 60, že to bude znamenat, že se budeme vracet do horšího stupně. Muselo by to trvat minimálně tři dny, aby k tomuto došlo.

Třeba jen pro informaci, i během minulého týdne byly určité regiony nebo kraje, které se jeden nebo dva dny třeba vyhouply na hodnotu, která je vyšší, než by odpovídalo tomu čtvrtému stupni, ale přesto to nic neznamená, protože to mohlo být dáno různými náhodami nebo systémem třeba toho, že byl v danou dobu otestován domov důchodců, kde došlo třeba ke zvýšení pravděpodobnosti onemocnění, která ovlivňuje tyto výpočty. Takže je to celé komponováno tak, aby to omezilo nějaké rozkolísání toho systému, ale samozřejmě je žádoucí, aby po delší dobu ta čísla nestoupala nahoru.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Ještě?

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Děkuju moc, jenom drobné doplnění. Pane ministře, zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Je to tak?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to tak.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Reuters, pan Müller.

Robert Müller, agentura Reuters: Dobrý den, já mám jenom doplňující dotaz ke kolegu Bartoníčkovi, jak se ptal na ty bohoslužby pana ministra zdravotnictví. Jestli třeba neuvažujete o tom, že by se to nastavilo spíš podle kapacity těch míst, než podle toho přesného počtu. Protože v tom stupni 3, který by měl být možná na konci listopadu, jsou bohoslužby maximálně pro 30 osob, což vlastně moc nedává smysl, když řada kostelů je samozřejmě větších, i ty obce jsou větší a ti lidé by se tam vešli, podobně jako se vejdou třeba do muzea nebo na sportovní akci. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Úplně s vámi souhlasím. Návrh biskupů byl takový, aby to bylo řízeno procentem kapacity toho kostela, což je jedna z možností, anebo shodně jako v jiných případech třeba právě těmi metry čtverečními. Ale je jasné, že vzhledem k rozdílnosti velikosti těch kostelů bude potřeba mít nějaké relativní měřítko, nikoliv absolutní, protože to by mohlo selhávat. A úplně s vámi souhlasím, že ve chvíli, kdy by ve sv. Vítu bylo 30 nebo třeba i 50 osob, tak že je to něco naprosto jiného, než když bude 30 nebo 50 osob v malé kapličce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ještě dotaz odtud. Paní Bazalová, Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych se ještě zeptala na ten včerejší daňový balíček, jestli se to na vládě nějak řešilo a jestli máte pocit, že to nějakým způsobem, ten vývoj potom, narážím i na výzvu pana Netolického, aby sociální demokraté odešli z vlády, jestli to nějak zatížilo jednání kabinetu, jaká tam byla ta atmosféra? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Vůbec se to neřešilo. Atmosféra tam byla naprosto normální, věcná. Řešily se pouze ty body víceméně, které jsme tady všechny představili, a nepadlo tam ke včerejší diskuzi v Poslanecké sněmovně ani slovo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, pokud je to vše, tak hezký večer a také hezký víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter