Tiskové konference

30. 10. 2020 19:27

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 30. října 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych o slovo chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Jana Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý večer, dnešní jednání vlády projednalo jako první bod na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny prodloužení nouzového stavu, a to do 20. listopadu. Respektujeme kompromis, na kterém se poslanci nakonec usnesli, a doufáme, že se epidemická situace v České republice bude vyvíjet tak příznivě, abychom nemuseli o další prodloužení už žádat.

Pokud se týká změn nebo omezení, která v průběhu toho nouzového stavu doposud platila a budou platit, tak jsou v nich určité výjimky. Jednou z výjimek jsou výjimky na tzv. dušičky. Rozhodli jsme doplnit krizové opatření vlády o omezení v oblasti maloobchodu a služeb vzhledem k blížícímu se svátku zemřelých takto: Od 31. října, to znamená od zítra, povolit činnost provozoven zabývajících se zpracováním kamene, jinými slovy kameníky a podobně, výrobce pomníků, a také provozoven včetně mobilních s prodejem pietního zboží.

Mám-li to říct úplně jednoduše, od zítřka, a to i v neděli a tak i do budoucna, bude možno si zakoupit třeba na hřbitově věnec pro své zemřelé a bude to všechno bez jakýchkoliv postihů.

Tyto provozovny s prodejem pietního zboží navíc budou mít i v tu neděli možnost otevřeno od pěti ráno do osmi hodin večer. Nechceme v žádném případě brát lidem možnost důstojně uctít své zemřelé příbuzné a drobným živnostníkům, kteří se na tento den připravovali a často je pro ně jedním z nejdůležitějších dnů v roce, upřít možnost výdělku.

Další změny v opatřeních – do konce trvání nouzového stavu jsme prodloužili i všechna ostatní vyhlášená krizová opatření, která měla původně termín pouze do 3. listopadu. Došlo v nich ale k malým změnám. Například u omezení pohybu jsme mezi výjimky nově zařadili cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty na volby do orgánů pojišťoven. A jistě se zeptáte, proč cesty na vzdělávání, když jsou zavřené školy. Tak toto se týká vzdělávání zdravotnických pracovníků, konkrétně jejich zkoušek a podobně, protože nechceme a nemůžeme si dovolit omezování tohoto vzdělání.

U omezení práva shromažďovacího jsme upřesnili, že povolena jsou shromáždění pouze ve venkovních prostorách. Jinými slovy ta povolená shromáždění, která teď jsou, se musí vždy konat venku. U omezení provozu lázní jsme upřesnili drobná znění, ale to je nevýznamné.

Nová opatření Ministerstva zdravotnictví: Projednali jsme také nové opatření, které se bude týkat antigenních testů. Do České republiky byly dnes přivezeny a v současné době se vyskladňují dva miliony antigenních testů pro domovy seniorů a léčebny dlouhodobě nemocných tak, aby v průběhu příštího týdne mohlo být zahájeno testování, o kterém jsme mimo jiné hovořili na tiskové konferenci dnes. Tyto testy potom plánujeme zahájit nejpozději od 4. listopadu. Budou se opakovat každý týden.

Potom bylo na žádost Ministerstva práce a sociálních věcí přijato opatření týkající se prostoru pro izolaci nemocných, které mají zajistit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, zejména právě v těchto nezdravotnických zařízeních. A schválila se také krizová opatření, která se týkají zajištění a organizace vyčlenění prostoru s lůžkovou kapacitou u těch, u kterých se ta nákaza prokáže, a hejtmanům a pražskému primátoru bylo uloženo vyčlenit nebo zřídit s účinností od 9. listopadu s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města prostory s touto lůžkovou kapacitou.

To je za mne všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr školství, pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych chtěl říct, že jsme dnes také na vládě schválili úpravu krizového opatření, která se týká tzv. určených škol. V dnešní debatě ve Sněmovně bylo zdůrazňováno, že pro fungování nejenom našich nemocnic, ale obecně celé kritické infrastruktury je důležité, aby skutečně ty určené školy fungovaly. Z mého pohledu se podařilo ve spolupráci s kraji nastavit a v této chvíli je 405 určených škol po celé České republice, které fungují pro kritickou infrastrukturu.

Zároveň jsme dnes na vládě rozšířili ten okruh osob, o jejichž děti mohou tato zařízení pečovat. Za sebe říkám, že jsem velmi rád, že se podařilo rozšířit ten okruh osob o osoby nebo děti zaměstnanců, kteří jsou pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky té určené školy nebo školského zařízení, zároveň pedagogické nebo nepedagogické pracovníky mateřské školy, zaměstnance školských zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy a v neposlední řadě zaměstnanců zařízení školního stravování.

Pokud v tuto chvíli mateřské školy plní tu roli, kdy skutečně zůstávají těsně za první linií a starají se o naše děti, tak toto je šance, jak mohou v případě, kdy část personálu by se jinak musela strat o svoje děti, tak je dát do těch určených škol.

Zároveň jsme dnes řešili i uzavření speciálních škol, škol podle § 16 odst. 9. Vláda můj návrh, který pak zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví, přijala a v tuto chvíli vlastně celkové zavření, čistě technicky, celkové zavření škol včetně škol speciálních v celé České republice je do konce nouzového stavu.

Prosím však, abyste to nebrali jako termín, do kterého určitě školy zůstanou zavřeny, protože asi jste zaznamenali tu debatu hned po nástupu pana ministra zdravotnictví, že chce tu debatu vést o těch termínech na základě zpracovaných modelů, a ne konkurujících si skupin různých epidemiologů a matematiků, kteří připravují různé modely.

Ale hned včera dal dohromady ty skupiny, které počítají ty modely, a zároveň je, pokud jsme se o tom na vládě bavili, zaúkoloval, aby připravili návrhy na základě toho, jak se ta epidemie bude vyvíjet s tím, že v průběhu příštího týdne povedeme intenzivní jednání mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví o možném, o možných termínech návratů dětí do škol.

Samozřejmě důležité je, aby ten pozitivní vývoj epidemie, to znamená, snižující se počty pozitivně testovaných, pokračoval i v tom dalším týdnu.

Já jsem rád za ten přístup nového ministra zdravotnictví, protože myslím si, že bylo nešťastné v posledním období ze strany Ministerstva zdravotnictví nadhazování nějakých konkrétních termínů nepodložených konkrétními daty. Proto jsem rád, že jsme hned od začátku nastavili tu spolupráci tak, že ty naše vzájemné debaty budou nad konkrétními daty.

Jsem rád, že pan ministr zdravotnictví chce mít jistotu, že ty scénáře jsou skutečně propočítány vzájemně si nekonkurujícími skupinami a podrobeny vzájemné kritické analýze těch skupin. Za to děkuji.

Z pohledu Ministerstva školství jsem také rád, že jsme ten signál o tom, že školy se neotevřou 2. listopadu, vyslali už v úterý a zároveň bylo přislíbeno panem tehdejším ministrem Prymulou, že v pátek budou představeny scénáře. Jak už jsem před chvílí řekl a cením si toho, Ministerstvo zdravotnictví se chce rozhodovat na základě dat, na základě modelů aktualizovaných a nějaké delší trendové přímky.

Za sebe ale říkám, že ten domácí úkol, to co jsme slíbili a říkali jsme, že máme připraveno na Ministerstvu školství, tak připraveno máme. To znamená, priority návratu do škol jsou z našeho pohledu jednoznačné.

Pokud to půjde, a to termínování, jak už jsem řekl, je odvislé od epidemiologické situace a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, tak se musí co nejrychleji vrátit první a druhé ročníky základních škol. Zároveň budeme usilovat o znovuobnovení provozu speciálních škol, tedy škol podle § 16 odst. 9.

Hned druhou prioritu mají závěrečné ročníky základních škol, to znamená deváté třídy, a také závěrečné ročníky i středních škol. To znamená, jak má někdo před sebou závěrečnou zkoušku nebo maturitu, tak je v tuto chvíli, když to vezmete i s tím jarním výpadkem, ten výpadek je poměrně zásadní a musíme společnými silami všichni udělat vše pro to, abychom co nejrychleji dostali tyto skupiny zpátky do škol.

Zároveň tu další prioritu má praktické vyučování a praktická příprava na středních školách a vyšších odborných školách. V případě vysokých škol chceme, aby bylo co nejdříve možné navrátit ty individuální konzultace, zkoušky a samozřejmě laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku a práce a to za přítomnosti nejvíce 15 osob.

Následně tu prioritu mají ostatní ročníky prvního stupně základních škol, pokračujeme přes druhé stupně základních škol, nižší stupně víceletých gymnázií a potom v těch dalších fázích počítáme s návratem ostatních ročníků středních škol a samozřejmě rozšiřováním skupin, respektive výuky na školách vysokých.

To je ode mě vše pro tuto chvíli.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Nejprve k těm školám. Pane ministře Plago, vy jste říkal, že jste rád, že se teď bude rozhodovat na základě konkrétních dat, že nebudou vzájemně si konkurující si skupiny. To znamená, že doteď tady nejsou ty modely, analýzy? To jste si nevytvářeli, už když jste ty školy zavírali, nějaké predikce, modely? A co to jsou ty dvě konkurující si skupiny, prosím? Ještě bych vás poprosila u upřesnění: Počítá se v rámci toho scénáře, že by se děti vracely i na základě toho střídavého systému, jak jste dříve o tom mluvili? To znamená týden online výuka, týden prezenční výuka? A pak bych se ještě zeptala k nouzovému stavu, pan Prymula, když vůbec poprvé, nebo se znovu jednalo o nouzovém stavu, tak v Poslanecké sněmovně říkal, že by považoval za neúspěch, kdyby se musel nouzový stav prodlužovat. Já vím, že už teď není ministr a není tady pan premiér, který by mi na to mohl odpovědět, ale tak předpokládám, že vy máte taky ty informace. Tak co se stalo? Co se stalo za ty hlavní chyby, že se musí znovu žádat, nebo že se prodlužuje znovu ten nouzový stav? Kde se stala ta chyba? Děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak co se týká vzájemně si konkurujících skupin, možná to byl silný výraz, ale přesto si za tím stojím, protože ty modely, které jsou zveřejňovány v médiích, tak jsou různé. Když si vezmu různé přístupy, a to není specifikum České republiky.

Když řeknu, jaké byly modely a jaká byla doporučení, tak to doporučení, které přesvědčilo mě jako ministra školství, tak vycházelo z těch modelů, o kterých všichni mluvíte. To znamená, byly to modely pana Řeháka. Zároveň tam byla doporučení pana Kulveita z Oxfordu a dalších, kteří byli zastánci toho, že v té situaci, ve které se Česká republika nacházela, tak byl potřeba ten zásah i do prvních stupňů základních škol.

Podotýkám, že to je bezprecedentní zásah do vzdělávací soustavy v celé Evropě, a když se podíváte na tu situaci, tak vnímám, že z epidemiologického hlediska byl nezbytný, proto jsem s ním i souhlasil.

Zároveň, ale můžete sledovat v mediálním prostoru různá vyjádření epidemiologů a jiných matematiků, kteří hovoří jinak. Já znovu říkám. Není to, že bychom se nerozhodovali na základě dat, ale myslím si, že je pro společné zvládnutí té krize nezbytné, aby ty skupiny se nepošťuchovaly ve veřejném prostoru s jiným výkladem nebo zveřejňováním různých studií, ale aby si to vyříkaly předtím.

Jsou to vědci, je to expertní jádro, které má poskytovat kvalifikovaná rozhodnutí, a myslím si, a proto chválím již potřetí to rozhodnutí pana ministra, že je dobré, aby si vzájemně to zoponovali před tím než s tím půjdou do médií, ať jedna, druhá nebo třetí skupina. Zároveň to samozřejmě usnadňuje rozhodování vlády založené na datech a to musí být našim společným cílem.

Otázka ohledně nouzového stavu. Nouzový stav je instrumentem, který umožňuje řadu z těch opatření, která jinak jsou nevymahatelná. Já nejsem právník, ale já to celou dobu vnímám tak, že nouzový stav je tu proto, abychom zcela jednoznačně mohli omezit některé činnosti, které bez toho nouzového stavu, a ukázala ta jarní pandemie, mohou být napadeny, že tu kompetenci třeba nemá Ministerstvo zdravotnictví.

Proto je prodloužen nouzový stav. Nouzový stav neznamená selhání té snahy o zkrocení epidemie. Naopak je to zvýšení právní jistoty, že ty věci mohou být vyžadovány a že budou dodržovány.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Jestli ještě pan ministr se chce vyjádřit.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já poprosím, ještě toto okomentuji. Pan ministr to řekl velmi expresivně. Já jenom doplním, že – aby to nevyznělo, tak, že tady existují nějaké skupiny matematiků, kteří se hádají – tak to není. Ono jenom je obecně dobré, když jakýkoliv vědecký postup, který může naprosto správným modelováním dojít k o něco nějakým částečně rozdílným věcem, se skloubí dohromady.

To se teď děje. A já si nemyslím, že je chyba, že to nebylo před tím. Prostě ten stav se nějakým způsobem vyvíjí. My toho teď víme víc, než jsme věděli předtím, a jsme nesmírně rádi, že můžeme využít ty expertízy, které jsou solitární, dohromady. Takže to jenom na jakési doplnění.

A myslím si taky, že… Úplně souhlasím s panem ministrem s tím, že ve chvíli, kdy byla čísla taková, jaká byla, tak se školy zavřely. Bylo to takto rozhodnuto a my teď jenom nechceme, aby nějakým způsobem nahodile nebo dávali nějaké falešné naděje.

Proto jsme se domluvili, že uvolňování bude strukturované na základě priorit, které určí Ministerstvo školství, se bude Ministerstvo zdravotnictví se svými experty snažit o to, aby k tomu dodalo podklady. Prosím, neznamená to, že se tak dříve nedělo. Mluvím za nebo popisujeme situaci, která se bude dít nyní.

Klára Bazalová, Česká televize: Ještě to střídání distanční a prezenční výuky.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Omlouvám se, zapomněl jsem. Bavíme se třeba o tom turnusování, které jsme měli v těch dvou dnech. Teď se bavíme a to, co svítí za námi, jsou priority na návrat. A to, na co se ptáte, je technika toho návratu.

Samozřejmě, že podle těch epidemiologických modelů, protože bavíme se v případě jednoho ročníku základní školy o zhruba 100 000 dětech, které se nám rozpohybují, tak tady právě já očekávám tu expertízu, která řekne, jestli ten bezpečný návrat může být celého ročníku, nebo jestli je potřeba nějakých jiných způsobů, třeba i toho turnusování.

To znamená, toto jsou priority a techniky budeme řešit v tom příštím týdnu na základě těch upřesněných dat.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pan ministr se dotknul jednoho velmi podstatného tématu. Není problém pouze to, že je dítě ve škole, ale také to, že když do ní dochází, tak to vede k pohybu poměrně velkého množství lidí, dospělých, kteří také mohou ovlivnit tu epidemickou situaci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Pane ministře školství, zaznělo tady vlastně jediné datum, což je 20. 11., do kdy by tedy podle toho technicky měly být školy uzavřené. Máte aspoň přibližně nějaký termín, kdy by se mohly vrátit děti prvních a druhých tříd základních škol? Protože to je informace, která už v minulosti zaznívala, že to by právě měly být ročníky, které se vrátí jako první. Protože řekněme ten rozptyl těch tří týdnů je poměrně velký. To je tedy první otázka, jestli už v tuto chvíli existuje nějaký konkrétnější termín návratu do škol. A druhá otázka je, že nouzový stav je tedy do 20. 11., nicméně jak v minulosti zaznělo ten peak vlastně se očekává těch hospitalizovaných v polovině listopadu, kdy ta situace, se tedy můžeme dotknout, dnes to také zaznělo, toho stropu, řekněme té kapacity toho zdravotnického systému. To je spíš otázka na pana ministra zdravotnictví. Bude opravdu do 20. 11. ten nouzový stav stačit, když se očekává, že v polovině měsíce může být ta situace více kritická, než je teď?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Začnu odpovídat a řeknu vám rovnou, že i ta vaše první otázka je na ministra zdravotnictví. Já jsem priority řekl a za mě je důležité, jak se ty děti budou vracet, ale tu odpověď na to kdy, tak tu musí dát Ministerstvo zdravotnictví. A tady já plně respektuji přístup pana nového ministra, který mi je sympatický v tom, že skutečně říká: Na základě těch jasných dat a než vyvolávat nějakou naději a střílet každý druhý den nějaký termín, nějaké datum a buď hasit naději, nebo ji zapalovat, tak ten tento přístup mi je blízký. Takže ode mě žádný bližší datum nedostanete, protože jsem už řekl, že se o tom budeme bavit v příštím týdnu a na základě dat budeme diskutovat, jako Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví, o tom, jak vrátíme děti do škol.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to jenom potvrdím. Další po konzultaci právě s týmem odborníků si myslíme, že dalším dnem, kdy bude možné zodpovědně hodnotit, jak se situace vyvíjí, by měl být pravděpodobně příští čtvrtek. Budeme chtít dodržet, pokud to jen trochu půjde, opět další datovou konferenci příští pátek.

A když jste se ptal na délku toho nouzového stavu: Vždycky je lepší ho zkracovat než prodlužovat, to je samo sebou, ale já vám teď neřeknu a neslíbím, že to bude poslední prodloužení. A znovu přes všechna ta přání, aby to, co se teď děje, bylo něčím pozitivním, tak zdůrazňuji to, co řekli kolega Černý a Dušek na dnešní tiskové konferenci: V žádném případě nemáme vyhráno, musíme být zodpovědní a ano je možné, že se nouzový stav ještě prodlouží.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Pokud tady v sále u nás není, tak další dotazy prostřednictvím videokonference, jako první Seznam, prosím.

Petr Švihel, Seznam Zprávy: Dobrý večer, já mám otázku na pana ministra zdravotnictví. Chtěl bych se přece jenom ještě vrátit k tomu údajnému podpisu pod peticí Milionu chvilek. Vy jste slíbil, že se k tomu později vyjádříte, tak jen jestli byste mohl nějak jednoznačně odpovědět na to, nebo vysvětlit, jak to vlastně bylo? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, děkuji, děkuji za otázku. Já jsem se k tomu už i vyjádřil do jednoho tištěného média. Omlouvám se, že to zatím nevyšlo, ale vyjádřím se teď a jasně. Když jsem byl na té své první tiskové konferenci dotazován, tak mě ta otázka, přiznám se, zaskočila, tak jsem reagoval tak, jak jsem reagoval.

Následně byl dotaz vašeho kolegy z Práva, kde, protože si člověk nemusí úplně přesně vybavovat všechno, co se stalo několik let před tím, tak jsem odpovídal váhavě. V noci se se mnou spojili zástupci Milionu chvilek pro demokracii, potvrdili mi můj podpis, a tudíž vám tady říkám, že ano, že jsem tu petici podepsal.

A jakkoliv budu rozumět tomu, že se na mě třeba bude někdo hněvat nebo zlobit, tak si myslím, že pro mě je poměrně podstatné, abych nelhal, abych nevystupoval jako někdo, kdo neříká pravdu, protože by se mi potom těžko obracelo na všechny ostatní.

Určitě bude následovat otázka, proč tedy jaksi jsem ve vládě člověka, kterého jsem v té době tak ostře kritizoval, a já na to odpovím taky po pravdě: Dvě věci. Jedna je, že jsme měli od začátku s panem premiérem nastavenu naprosto otevřenou komunikaci a řadu věcí jsme si řekli ještě v době, kdy se uvažovalo o tom návrhu na moji osobu. A ten důvod, který je zásadní, je ten, že když jsem byl požádán, jako odborník, o to, jestli nepomohu, tak v tu chvíli pro mě tato věc byla důležitější než nějaké případné další záležitosti. Odpověděl jsem na vaši otázku?

Petr Švihel, Seznam Zprávy: Děkuju moc, já jen ještě bych se doptal na to, proč ty vaše první reakce byly vlastně odmítavé nebo záporné?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že jsem na to odpověděl. Je to otázka, kterou jsem byl zaskočen, a reagoval jsem na ni tak, jak jsem reagoval. Já vám teď k tomu opravdu už více neřeknu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý večer, pane ministře zdravotnictví, rád bych se zeptal na takovou věc, to omezení toho víkendového, konkrétně nedělního prodeje. Vzbudilo to, řekl bych, poměrně bouřlivé reakce. Lidé poukazují, nejenom opoziční politici, ale lidé na sociálních sítích upozorňují na to, že to, že se nebude moci chodit nakupovat v neděli, spolu s tím, že je omezený prodej na farmářských trzích, vlastně povede jenom k jedné jediné věci – že se lidé nakumulují v těch obchodech o sobotách, bude tam větší množství lidí, což asi není úplně žádoucí z toho epidemiologického hlediska. Děkuji vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já děkuji za dotaz, odpovím na to taky otázkou: Jak si vysvětlíme, že když je jeden den státní svátek, což znamená jeden den zavřeného obchodu, ať už je epidemie, nebo není epidemie, tak den před tím jsou parkoviště všech nákupních center obsazena tak, jako když by mělo dojít ke druhé světové válce a všichni vykupují potraviny.

Takže v tom jednání nás jako lidí nemusíme vždycky hledat úplnou logiku. Já si myslím, že uzavření nákupních prostor na jeden den není nikterak zásadní a omezující, a přece jenom je to jeden ze sedmi dní. Je to jeden ze sedmi dní, kdy můžeme signifikantně omezit mobilitu obyvatel, kdy můžeme omezit počet kontaktů.

A znovu řeknu to, co jsem říkal už několikrát: Ve chvíli, kdybychom všichni a priori dodržovali ta původní opatření, jakkoliv se nám třeba nelíbí, tak se ta situace třeba vyvíjí jinak. A v současné době si opravdu nemyslím, jakkoliv si moc přeji, aby se situace začala zlepšovat, že je teď čas na nějaké další rozvolňování.

Takže ta opatření byla nastavena a začněme je rozvolňovat až tehdy, až k tomu budou dobré důvody. Věřím, že to bude brzo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A poslední Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Pane ministře zdravotnictví, já mám dva dotazy. Jeden dotaz se týká těch opatření: Vy říkáte, že další hodnocení bude ve čtvrtek. Není to příliš pozdě? Protože i když jste malinký optimista, přece jenom ta čísla, i ta podvečerní, nevypadají vůbec dobře. Nebude to pro Českou republiku pozdě? Není třeba teďka něco dělat? A druhý dotaz. Musím se ještě jednou vrátit k Milionu chvilek, protože je to naprosto zásadní věc pro vaši důvěryhodnost. Díky za tu vaši odpověď, ale prosím, znamená to, že vy teď v této chvílí sdílíte ty myšlenky, které jste sdílel v roce 2018, máte kritický pohled k premiérovi, ale říkáte si: Já dávám přednost teďka odbornosti? Nebo jste svůj názor změnil? Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji. Já odpovím na tu důležitější věc, to je ta první. Teď mi ji připomeňte ještě jednou.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: To byl ten dotaz, jestli není pozdě čekat…

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, promiňte. Jedná se o záležitost, která není postavena tak, že bychom do čtvrtka nic nedělali a jenom čekali. Ta data se vyhodnocují každý den. Každý den ráno se schází Centrální řídicí tým, jsou prezentována data, jsou na stránkách ÚZIS a Ministerstva zdravotnictví.

Ten náš apel byl jenom takový, že než bychom začali něco rozvolňovat, tak chceme počkat do toho čtvrtka, i z toho důvodu, že jsme řadu kolegů, kteří pracují na modelech, poprosili, a ono je potřeba k tomu mít data za určitý časový úsek, aby nám pomohli v tom rozhodování.

K té vaší druhé otázce obecně. Já si myslím, že je jedno, jestli je někdo premiér, nebo není. Věřím, že v téhle zemi je demokracie a pluralita, že se dají věci říkat nahlas. Koneckonců, když to řeknu trochu eufemisticky, myslím si, že to, že tady před vámi stojím, je toho i důkazem. Děkuji.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Já musím ještě doplnit. Pane ministře, prosím, jenom abychom to měli na vždy od stolu. To znamená, že vy jste i signatářem pravděpodobně Milionu chvilek. Jestli jenom můžete říct, jestli jsou vám tyto názory nadále blízké. To není nic, že bych vás kritizoval. Jen se na to ptám, ať je to vyjasněno. Děkuji moc a mlčím.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že, jak jsem řekl, jsem člověk, který se snaží, aby byl v této zemi pluralitní názor, a teď nevidím v tom problém. Důvod, proč jsem se stal na návrh pana premiéra a po souhlasu pana prezidenta ministrem, je odborný. Děkuji, končím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, to je z dnešní tiskové konference vše. Hezký večer a klidný víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter