Tiskové konference

6. 5. 2021 14:10

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 6. května 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve paní vicepremiérka a ministryně financí paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, za agendu Ministerstva financí dnes byl velmi důležitý bod, a to je schválení návrhu nařízení vlády nebo nařízení vlády na prodloužení kompenzačního bonusu na měsíc květen.

Kompenzační bonus vychází ze zákona, to znamená, parametry jsou pevně zákonem nastaveny a nařízením vlády může vláda pouze prodlužovat jeho účinnost. A to znamená, že kompenzační bonus začne Finanční správa začátkem příštího týdne vlastně vybírat žádosti, takže připravíme nový, aktualizovaný formulář tak, aby žádosti mohly být podávány.

Zopakuji parametry: Je to tisíc korun denně pro živnostníky, společníky malých s. r. o., pětistovka denně pro dohodáře a ještě speciální kompenzace 500 korun denně pro živnostníky v karanténě, tam už je to bez ohledu na restrikce.

Rozhodným obdobím, srovnávacím, bude duben 2021, který se bude srovnávat s průměrem leden, únor, březen 2020, nebo leden, únor, březen 2019, případně jsou tam výjimky, například pro ženy na mateřské nebo rodiče na mateřské dovolené atd., tak si mohou zvolit jiné srovnávací období.

Současně vláda schválila také čerpání až do výše 5,76 miliardy z vládní rozpočtové rezervy na kompenzace pro obce za ta čtyři kompenzační období. Tato částka bude obcím vyplácena do výše 80 procent jejich podílu ze sdílených daní z té části, která je vyplacena na kompenzacích pro živnostníky a společníky malých s. r. o., případně dohodáře.

Takže to si myslím, že je dobrá zpráva. Reagujeme na to, že rozvolňování začalo vlastně nyní postupně, obchody se otevírají desátého. Ten plán postupně nabíhá, máme celou řadu segmentů v těchto podnikatelských skupinách, které zůstávají zavřené, ať už jsou to restaurace, ať už jsou to ubytovací zařízení, ať už jsou to oblasti kultury, tak proto jsme se rozhodli k tomuto kroku přistoupit.

Současně je to stejný postup jako u programu Antivirus, který byl také prodloužen do konce května, a o dalších programech bude mluvit můj vládní kolega, pan vicepremiér Havlíček.

Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, přesně tak, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s tím, jakým způsobem navazují na kompenzační bonus i programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady, čili základní plošné programy pro všechny ty, kteří měli uzavřené provozovny nebo byli dotčeni zásadním způsobem, měli pokles tržeb víc než 50 procent, ale mohlo se jednat o jakoukoliv firmu, tedy například i průmyslovou firmu. 

Covid 2021, jenom zrekapituluji, byl platný od 11. ledna, protože navázal na ten předcházející, který končil 10. ledna, až do 31. 3. Tento program byl dnes prodloužen do 9. 5., a to z toho důvodu, že 10. 5. se otevírá maloobchodní sektor a další část služeb.

Bude vyřešen jednoduše, a to tak – protože nebyl ještě znotifikován, ale čekáme notifikaci doslova a do písmene každou hodinou, nejdéle zítra – tak vlastně všichni ti, kteří mají zažádáno – a to je velké zjednodušení, myslím si, benefit pro všechny – do 31. 3., tak pouze jedním úkonem na základě výzvy si prodlouží toto do 9. 5. a zinkasují logicky zdroje za první tři měsíce, za čtvrtý měsíc a rovněž za prvních 9 dní v květnu. A od 10. 5. začínáme vyplácet.

Takže ještě jednou, všichni ti, kteří čerpali program Covid 2021, tak se jim prodlužuje ta stávající výzva až do 9. 5. a budou si moci naráz vyčerpat zdroje za první čtvrtletí, duben a prvních devět dní v květnu.

Program Covid – Nepokryté náklady byl stanoven od 1. 1. do 31. 3., tato výzva. A nová výzva bude od 1. 4. do 31. 5. Jinými slovy bude prodloužen o dva měsíce. A protože program už je v současné době vyplácen, tak bude tato výzva vypsána hned začátkem června a všichni žadatelé, kteří si budou chtít vyčerpat program Covid – Nepokryté náklady až do konce května za stávajících a stejných podmínek, nemění se to ani u Covid 2021, tak budou moci získat zdroje ještě za duben a květen.

Pokud by někdo čerpal program Covid 2021 až do 10. května, a následně by si ještě v červnu zažádal o dvouměsíční zdroje na duben a na květen, tak se mu jenom jednoduše započítá ta část, kterou si vyčerpal v programu Covid 2021, to znamená z toho dubna a části května, a dostane ten zbytek.

Čili každý si bude moci rozhodnout, jestli chce program ten, či onen. A program Covid – Nepokryté náklady bude tím pádem jakýmsi sběrným programem, který bude až do 31. 5.

Takže to, co jsme slíbili, že se budou programy ve stejné struktuře prodlužovat, tak jsme splnili v tomto.

Co se týká dalšího bodu, který byl schválen, tak věřím, že potěšíme všechny ty, kteří se buď chystali do lázní, anebo jsou provozovateli lázní. Zrekapituluji, jaký byl doposud stav. Do lázní bylo možné dnes vyrazit za předpokladu, že se jednalo o návštěvu na bázi zdravotních poukazů. Nicméně bylo to tak, že se mohli prokázat pouze režimem 90 dní po prodělání covidu.

Od 10. 5. budou moci lázně navštívit všichni samoplátci, nicméně ti, kteří mají indikovaný zdravotní problém. Podstatné je to, že budou moci navštívit lázně jak ti, kteří prodělali covid a jsou v režimu 90 dní pro prodělání covidu, tak současně ti, kteří jsou očkovaní, tak současně ti, kteří mají PCR test. A co je asi ta nejdůležitější zpráva, tak ti, kteří mají antigenní test s takzvanou zdravotní asistencí.

To znamená, jsou to ty klasické POC testy, které buď se dělají v testovacích centrech, anebo se dělají třeba v podniku, ale dostávají na to buď zprávu do svého chytrého telefonu anebo jasné papírové potvrzení toho, že absolvovali tento antigenní test a vždycky to platí 72 hodin, takže musí to být alespoň jedenkrát za tři dny.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Arenberger.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové. Já mám také dobré zprávy. Epidemická situace nám umožnila, že nemusíme dělat dvourychlostní Česko, ale že návrat k normálu, tak jak jsme ho signalizovali už na začátku tohoto týdne, proběhne současně ve všech zbývajících krajích.

Jedná se tedy o to, že –  a to ještě možná potom doplní pan ministr Plaga – základní školy budou otevřeny s rotací v celé republice, stejně tak jako služby se budou otevírat v celé republice komplet. Dále platí, že na svatbách a pohřbech může být venku více osob, a to konkrétně 30.

Otevírají se obchody v celé České republice, zároveň i venkovní trhy, a to nejen pro potraviny, které jsou teď otevřené, ale se vším sortimentem. Otevřou se také galerie, památky, muzea, akorát nebudou tam skupinové prohlídky a jsou tam ta určitá režimová opatření.

Rozšiřuje se také komfort pro organizovaný amatérský sport dětí a mládeže do 18 let, a to tak, že venku může současně sportovat 30 osob, uvnitř dvě osoby. Dále se rozšiřuje praktická výuka na vysokých školách ve všech ročnících a pan vicepremiér už tady říkal detailně lázeňskou péči, která také v tom balíčku byla ještě schválena.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dámy a pánové, já jsem velmi rád, že Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička vyhodnotila nebo vyhodnotily ty údaje a že je možné podle jejich sdělení otevřít mateřské školy a základní školy ve všech zbývajících krajích České republiky. Upozorňuji na to, že v případě druhých stupňů základních škol, které se vrací, se bude jednat o rotační výuku. V případě mateřských škol jsou to ti zbývající žáci, respektive zbývající děti, které nebudou testovány, a v mateřských školkách není povinnost nošení roušek.

Co se týká provozu vysokých škol, tak to datum 10. 5. znamená, že se i další, tedy zbývající ročníky budou moci vrátit k praktické a laboratorní výuce. Je to další krok k tomu, aby studenti na vysokých školách v případě, že ten semestr narušený distanční výukou je potřeba doplnit tou praktickou a laboratorní výukou, jakože je, tak se mohli vrátit zpátky do laboratoří a dokončit své práce, ať už semestrální, nebo v případě závěrečných ročníků samozřejmě ty práce závěrečné.

Nyní bych chtěl poděkovat společnosti Kaufland, protože co se týká antigenních testů, tak tato společnost se rozhodla darovat 300 000 kusů antigenních testů pro potřeby českých škol a posílení té kapacity, kterou ve školách máme toho testování, a vlastně tak přispět k bezpečnému prostředí na českých školách. Takže ještě jednou velké díky společnosti Kaufland za těch 300 000 testů.

Těchto 300 000 testů bude uvolněno školám, stejně jako již bylo uvolněno školám přes 7,5 milionu testů, které centrálně nakoupila vláda, ať už v tom nouzovém stavu Ministerstvo vnitra, nebo v té další části pandemie státní hmotné rezervy. Zároveň je v běhu výběrové řízení na 5,6 milionu kusů testů, opět k tomu, abychom ve školách udrželi to testování a bezpečné prostředí po zbytek tohoto školního roku.

V této souvislosti jsem velmi rád, že vláda dnes vyslovila souhlas se stanovením dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol, a pod tímto  názvem se skrývá to, že ministerstvo školství nyní může školám a školským zařízením proplácet 200 korun za PCR test. Tedy bude tu příspěvek a je tu od schválení vládou možnost, aby školy dostávaly 200 korun na jeden PCR test, který budou provádět v souvislosti s návratem žáků do škol, respektive s výukou do 30. 6.

V této chvíli vláda souhlasila s tím, že ministerstvo školství má k dispozici 100 milionů korun, což při té normované ceně 200 korun za jeden PCR test vytváří poměrně zajímavý prostor pro širší využití PCR testů. Znovu opakuji, že ministerstvo školství a mí spolupracovníci intenzivně od ledna pracovali na tom, aby ta možnost PCR testování, tak jak doporučují odborníci již od podzimu, se ve školách rozšířila. A jak jsme tady avizovali s panem ministrem zdravotnictví, že je to prioritou Ministerstva zdravotnictví, tak v tuto chvíli přecházíme ke konkrétním krokům.

Technicky to bude fungovat tak, že zítra budou školy osloveny ministerstvem školství, aby se přihlásily k tomu, kdo bude využívat ty PCR testy, a následně budou samozřejmě, jako teď vykazují testy antigenní, budou vykazovat to PCR testování v těch formulářích Covid Forms.

Po 30. 6. jsme schopni jako ministerstvo školství napočítat ten ad hoc normativ, který díky pandemickému zákonu můžeme do škol poslat a můžeme jejich rozpočty posílit, a v průběhu léta vlastně ta částka bude kompenzována.

Pokud se ptáte, nebo byste se zeptali, proč 200 korun, tak z aktuálního šetření Ministerstva zdravotnictví se ukazuje, že řada laboratoří je schopna ty testy realizovat v rozmezí 150 až 250 korun. Některé laboratoře indikují ceny vyšší, ale zároveň při těch konzultacích s odborníky se ukazuje, že ta cena by měla samozřejmě s tím rozsahem a jistotou firem, že budou mít tu testovací kapacitu, klesat. Proto je tu příspěvek ve výši 200, který je brán i s ohledem na to, že jednou z metod, která by měla být více využívána, je tzv. poolování.

Takže ve zkratce můžu říct, že jsem velmi rád, že vláda takto rozhodla. Ministerstvo školství má v tuto chvíli 100 milionů korun, které jsou určeny pro podporu PCR testování na školách a pro kompenzaci jednotkové ceny ve výši 200 korun na jeden PCR test provedený na našich školách.

Pevně věřím, že toto je další krok k bezpečnému testování na našich školách, a je dohoda s Ministerstvem zdravotnictví, že ta frekvence testování PCR testy bude upravena na jedenkrát za čtrnáct dní. To společně s tou deklarovanou kapacitou laboratoří by mělo vést k masivnímu rozšíření PCR testování jako toho testování, které je spolehlivější, a mělo by zároveň tedy být i tím příslibem do budoucna, jakým způsobem zachovat bezpečné prostředí a zachovat naše žáky a studenty ve školách. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, první dotaz, Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Dobrý den, mám několik dotazů, tak to vezmu po pořádku. Prosím, dnes jste rozvolnili pravidla nošení rouška a respirátorů. V těch vládních balících ale pravidla pro změnu opatření, které se ochrany dýchacích cest týkají, chybí. Je tam pouze poznámka, že by k úplnému odložení roušek mohlo dojít při 25 případech na 100 000 obyvatel. Platí to stále? To bude ten okamžik, kdy lidé budou moci venku nebo i uvnitř odložit ochranu úst a nosu? Nebo jaký je plán v této oblasti v tomto případě? Dál bych se rád zeptal, jak to bude se školami v přírodě a školními výlety, jestli tam se chystá nějakého rozvolnění? Co si týče kultury, to bylo taky hodně omílané téma, že se dnes bude projednávat. Tím myslím konkrétně umožnění konání koncertů ve vnitřních prostorách a divadelních představení od 17. května. Minimálně o tom se včera bavili zástupci kultury s ministrem kultury, tak mě zajímá, jak tady toto dopadlo, jestli o tom tady pan Zaorálek dnes mluvil. A jestli jste se taky bavili třeba na toto téma a testování, jestli bude muset být PCR test, nebo to bude tím antigenní testem. A poslední otázka ještě míří na vás, pane ministře Arenbergře. Týká se to toho, s čím přišla Televize Seznam. Tedy s tím, že jste podle jejich informací měl inkasovat miliony korun za klientské studie nových léků, které jste ale nevykázal ve svých majetkových přiznáních. Studie jste měl provádět na živnostenský list, což se podle zákona nesmí. Tak kdybyste to mohl okomentovat. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Děkuji. Zřejmě všechny otázky asi jsou na mě, tak já začnu popořadě.

Nošení roušek a respirátorů ve venkovních prostorech už jsme rozhodovali ve čtvrtek s tím, že platí od pondělí. A od pondělí tedy platí, že se venkovních prostorách, a nejen tedy mimo zástavbu, ale i v zástavbě, roušky a respirátory nosit nemusí, ale je to v situaci, kdy se kolem pohybuje maximálně nějaká jiná osoba. Pokud je tam větší shluk, tak si ochranu úst a nosu musíme nasadit. Pro vnitřní prostory se zatím nějaká opatření v tomto okamžiku neprobírají.

Co se týče škol v přírodě a výletů, tam v podstatě bude platit prakticky stejný režim jako v loňském roce. To znamená, podporujeme to, aby se děti dostaly i mimo město nebo mimo místo bydliště tím, že se tam připravuje zatím opatření, které by ještě doplnilo ty možnosti, které jsme v loňském roce neměli, a to je testování. Zatím tedy ve hře je PCR testování, ale ještě se to bude upřesňovat.

S ohledem na kulturu, tam jsme naposledy jednali skutečně včera. Já jsem ze začátku také u toho jednání byl, pak tedy jsem byl odvolán do Sněmovny, abych tam načetl jedno opatření, které se týkalo ve stavebním zákonu hluku, takže jsem se celého jednání nemohl zúčastnit. Ale myslím, že tam došlo k významnému posunu ve srovnání s těmi předchozími setkáními.

My samozřejmě všechna ta opatření, která děláme, tak děláme v návaznosti na ostatní činnosti – sport a podobně, obchod, služby a tak dále. A protože kulturní akce, podobně jako třeba sportovní akce se musí připravovat dlouhodobě dopředu, tak první rozvolňování a myslím si, že celkem významné, by mělo už začít 24. 5., pokud epidemiologická situace by se výrazně nezhoršila, čili pokud ten trend, který vidíme dnes a na který máme modelace z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, bude probíhat tak, jak ten plán je. Čili tam je to dobrá zpráva.

Co se týče kapacity, 50 procent sedících osob, mělo bych jich být zase určité počty, které jsou tam definovány, a myslím si, že tato čísla, která zatím nechci zveřejňovat, protože to nemáme v rámci mimořádného opatření, tak jsou, myslím, přijatelná, akceptovatelná pro všechny účastníky.

Čili předpokládáme, že nejdéle od toho 24. 5. by v kultuře mohlo dojít k významným změnám. Ale stejně tak ve sportu, v kongresech, veletrzích a podobně. Čili bude to zase celý balíček, který se nebude týkat jenom kultury.

A co se týče toho článku, který publikoval pan Richter, tam jsme byli v kontaktu asi týden a vyměňovali jsme si informace. Já jsem pana Richtera požádal, aby mi to dal autorizovat, protože jsem se, a zřejmě tedy oprávněně, obával, že ta problematika klinických studií je natolik složitá, že by nebylo špatné, kdybych se na to ještě před vydáním podíval. Pan Richter preferoval rychlé vydání, takže bohužel tam došlo k řadě nepřesností a řadě spekulací a podobně. Proto děkuji za otázku a rád se k tomu vyjádřím.

Za prvé je potřeba říct, že moje daňové přiznání je v pořádku a rozhodně v něm nechybí žádné příjmy ani výdaje. Takže to je první důležitá informace. Protože o klinickém, ale i základním výzkumu veřejnost není úplně informována a v podstatě i ten článek to potvrdil, tak pokud jde o klinický výzkum, tak je to v podstatě sběr dat a následné vyhodnocení velkého množství údajů a zároveň konzultační činnost. Takže žádný prapodivný byznys, jak se uvádělo v headlinech.

Tato činnost má nejen výnosy, ale také velké náklady. V rámci těchto projektů se třeba platí další spolupracovníci. Musí tam být studijní koordinátorky a je tam celá řada dalších věcí, které jsou nákladné. Je to z toho důvodu, protože jsou to vlastně základní podklady třeba pro registraci nového léku a výrobci si nemohou dovolit, aby ta data nebyla kvalitně zpracována.

Většina tedy uvedených činností, které byly tam v těch uvedených letech, tak jsem z této činnosti žádný zisk negeneroval, a proto se také nemohl objevit v mém majetkovém přiznání, které registruje vlastně jenom přidaný zisk.

Pro profesory, jako jsem já, ale i celá řada dalších z nás, jako třeba, nevím, paní profesorka Vašáková, která je moje náměstkyně, nebo profesor Vidimský, toho znáte jako vynikajícího českého kardiologa se světovým přesahem, tak právě základní a klinický výzkum je vstupenkou do světové vědecké komunity. To, že jste doktor a že umíte svůj obor, to je naprosto neoddiskutovatelný základ. Ale to, co vás dostává na mezinárodní pole a na kongresy a na kontakty s dalšími odborníky ve světě a také zase zpět vám umožňuje být v kontaktu s vašimi pacienty, kteří potřebují třeba superkonziliární činnost a podobně, je právě ten základní a klinických výzkum, který vám otevírá dveře třeba na zahraniční přednášky na univerzitách a podobně, na konferencích, na seminářích. A to všechno je pro tu vysoce odbornou práci potřeba.

To je právě ten důvod, proč řada z nás výzkum dělá, a vůbec se nedíváme na to, jestli je ziskový, nebo neziskový. Je také potřeba připomenout, že to, že se dělá klinický výzkum, umožňuje našim pacientům dostávat tu nejmodernější léčbu. AIFP třeba uvádí, že v klinickém výzkumu ročně je léčeno asi 25 000 pacientů v České republice. Čili je to moderní přístup k moderním medicínským poznatkům.

Klinický výzkum se samozřejmě nedá dělat jako kosmetická živnost, jak tam také zaznělo, ale musí být ve zdravotnickém zařízení, a to je nejen třeba v nemocnici, ale je to i ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy magistrátem. Stejně tak tedy to odpovídá i mému zařízení Takže z této stránky jestli k tomu komentář takhle stačí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den. Vláda si určila těch 100 případů na 100 000 obyvatel coby tedy hranici pro rozvolňování, ať už v případě škol nebo obchodů. Dá se očekávat, že všechny kraje v pondělí se budou pohybovat kolem tohoto čísla? Pokud ne, proč vláda nerozhodovala regionálně? Zároveň jsou i některé okresy, kde ta situace je výrazně horší než v jiných okresech. Tam se tedy školy také otevřou? To je první otázka, děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My jsme velmi detailně posuzovali tu situaci v celé republice podle těch jednotlivých regionálních map, a to jak v krajských, tak okresních. Je potřeba říct, že v průměru většina krajů se postupně blíží tomu 100 na 100 000 obyvatel, akorát že v některých krajích některé okresy jim to takzvaně kazí.

Čili, nabízelo by se to a byla to také jedna z variant, že bychom třeba v Jihočeském kraji, v kraji Vysočina a ve Zlínském kraji vyzobali ty jednotlivé okresy a tam bychom nejen neotevřeli školy, ale neotevřeli bychom také obchody. Pak ale jsme si uvědomili, že ten okres už je natolik malá jednotka, že epidemiologicky nemůže nějak zásadně ovlivnit třeba migraci, a že řada lidí, kteří bydlí v jednom okresu, tak mají školu v druhém okresu, stejně tak obchod a podobně. Takže potom jsme se přiklonili tomu celostátnímu postupu a jednotnému.

Václav Štefan, Český rozhlas: Druhý dotaz, praktičtí lékaři v příštích dvou týdnech nedostanou vakcínu od firmy AstraZeneca. Včera jim to oznámil Integrovaný řídicí tým, Na tu první dávku očkování u praktických lékařů přitom stále čeká mnoho seniorů a praktici jim raději doporučují, aby se registrovali do očkovacích center. Proč se to děje a bude se nějak snažit ministerstvo tento problém vyřešit? Protože ono to trošku vlastně nabourává ten systém priorit, že se nejdříve tady mají naočkovat ti nejstarší? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Ano, my preferujeme to… Je to slyšet? My preferujeme to, že by měli být samozřejmě nejvíce a nejdříve očkováni ti, kteří jsou v těch nejvyšších prioritách. V každém případě jsme asi před deseti dny zvolili režim, že přímo praktičtí lékaři si vybrali svoje koordinátory, a to jak celostátního koordinátora, tak koordinátory pro praktické lékaře v jednotlivých krajích, kteří mají blíž přímo do toho svého regionu a jsou schopni operativně zajišťovat objednávky pro jednotlivé preparáty do jednotlivých ordinací.

Asi pro mobilní pacienty je skutečně rychlejší, když by oni a nebo někdo jiný je dovezl do nějakého většího očkovacího centra, protože jak vidíme, tak ta rychlost je velká a i regionální nevyváženost i v celé republice do určité míry existuje. Čili asi není nic jednoduššího pro někoho, pro koho není problém se přesunout jinam, tak si najít místo, kde bude očkován v řádu několika dnů.

Na druhou stranu hledáme i řešení pro ty, kteří jsou třeba imobilní a podobně, a to je právě teď ten úkol těch krajských koordinátorů pro oblast praktického lékařství.

Václav Štefan, Český rozhlas: Poslední dotaz na pana ministra Plagu. Týká se to nákupu testů. Tak jak to vypadá s tendrem na těch 5,6 milionu testů? V jaké je to fázi a blíží se to k nějakému zdárnému konci? A jak dlouho ještě vystačí ty antigenní testy? Protože třeba dám příklad: Ostrov na Karlovarsku, tak do tamní školy už muselo dnes přijet mobilní testovací zařízení, protože jim ty testy došly. Tak jak tyhle situace řešit, byť teda samozřejmě teď budou mít školy možnost těch nových PCR testů. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká antigenních testů, tak ta opakovaná zakázka státních hmotných rezerv na víc než 5,6 milionu kusů testů má termín pro podání nabídek tuto neděli v 10:00 a následně ještě v poledne v neděli, respektive okamžitě po té desáté hodině se schází ta komise, která má vybrat vítěznou nabídku, protože není času nazbyt, a předpokládám, že v pondělí budeme vědět výsledek toho výběrového řízení na dodávku testů.

Testy ve školách obecně podle toho nápočtu, jak školy napočítávaly svou potřebu, tak při frekvenci testování, která je stanovena, by měl stačit do – ještě na ten týden od desátého. Zároveň máme rezervu na Národním pedagogickém institutu posílenou o 190 000 kusů testů ze státních hmotných rezerv právě pro ty případy, kdy školy se dostaly do té tísně a ty testy nemají, podotýkám ne z důvodu jejich špatného nápočtu, ale z důvodu toho, že třeba tam k tomu návratu, třeba v tom regionu, došlo dříve nebo potřebovali více testů ke skupinovým konzultacím.

Takže školy vědí a tu informaci dostaly, že se mají obracet na to krajské pracoviště Národního pedagogického institutu, který pomůže z té rezervy tu situaci vyřešit, než budou školy opět zásobeny. Samozřejmě, že pokud školy, a teď je to vítaná aktivita, chtějí přejít nebo přecházejí na PCR testy, tak v tom nikdo rozhodně bránit nebude, ale ten nedostatek v těch jednotlivých školách jsme připraveni řešit a pracovníci Národního pedagogického institutu ty testy v té rezervě mají a školy mají informaci, že jí mají kontaktovat.

Takže využiji tu vaši otázku, abych školy vyzval k tomu, aby využily toho kontaktu, který dostaly do svých datových schránek a je v těch manuálech uveden, a využily této možnosti. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam Zprávy.

Daniela Přádová, Seznam Zprávy: Dobrý den, já mám tři dotazy. Jeden se týká ještě rozvolňování, ty dva další něčeho jiného. Prosím pana ministra Arenbergera: Sám jste zmínil, že pokud jde o ty kulturní akce, tak organizátoři opravdu potřebují mít nějaký dlouhodobější výhled. Můžete nyní říct, s čím tedy můžou počítat organizátoři hudebních festivalů? A další věc je, že například festivalová asociace přišla s návrhem na uspořádání hudebního festivalu v srpnu, kde by byli vlastně všichni účastníci otestováni PCR testy, ale od ministerstva přišla zamítavá reakce. Můžete říct, proč jste s tímhle projektem nesouhlasili, případně co vás k tomu vedlo? Protože by to vlastně mohl být podobný pilotní projekt, jako pokud jde třeba o fanoušky na stadionech atd. A potom bych vás ještě poprosila, můžete říci, zda se v nemocnici na Vinohradech stále počítá s výstavbou traumacentra, nebo zda místo něj vznikne onkocentrum? Protože pokud jde vlastně o tu smlouvu, tak v podstatě pražský magistrát ty pozemky poskytnul na traumacentrum, ale nedávno Deník N upozornil na to, že se chystá onkologické centrum. Tak jak to nyní je, jestli k tomu znáte nějaké detaily? A potom vás poprosím, to je pravděpodobně asi na všechny. Paní ministryně Benešová řekla, že, nebo oznámila, že na nejvyššího státního zástupce podá kárnou žalobu. Sdělila vám při jednání, jestli už ji podala, případně kdy ji podá, a jestli navrhla nebo navrhne odvolání, pokud navrhne, tak kdy? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak já začnu s těmi rozvolňovacími aktivitami. Skutečně my chceme nastavit ta pravidla co nejdříve, zřejmě ještě tento týden tak, aby už byl plán i na ty prázdninové měsíce. Pořád teda s určitým mrazením v zádech, abychom nedopadli podobně jako vlekaři na zasněžených svazích v zimě, ale prostě nedá se nic dělat, musíme se nějakým způsobem posunout, i když stále si tam musíme nechat tu rezervu. Ale čísla prostě známá už budou, bude to částečně vázáno na incidenci.

Pokud jste tady uváděla hudební festival v srpnu a PCR testování, tyto výjimky řeší ve své vlastní gesci naše hygienická služba, tedy útvar hlavní hygieničky na ministerstvu a jsou v tomto naprosto nezávislí. V každém případě ale se na to podívám, a pokud by to odpovídalo už těm změnám, které jsme předjednali pro tyto akce, tak asi nic nebrání v tom, aby se ještě mohlo toto rozhodnutí v souladu s tím, co teď probíhá, revokovat.

Co se týče traumacentra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, to je skutečně naplánované včetně platného stavebního povolení a na základě toho došlo k výměnám pozemků a některých budov s hlavním městem Prahou tak, aby se dalo stavět na státních pozemcích, a nikoliv na pozemcích města, protože to změna zákonů přestala umožňovat. V době, kdy se to projektovalo, stačila jenom zápůjčka těch pozemků a teď bylo potřeba udělat výměnu.

Takže to úspěšně proběhlo a do toho se otevřela diskuse právě s ohledem třeba na akcent na prevenci kožních a všech ostatních nádorů, protože řada z nich je preventabilních, asi 40 procent nádorů, když je včas zachytíte, tak je pacient vyléčen a to je obrovská úleva nejen pro konkrétní pacienty, ale je to obrovská úleva i pro zdravotní systém jako takový, protože ten pacient je nějakým malým chirurgickým výkonem vyléčen.

Takže se začalo diskutovat tedy i o onkologické problematice. Ta lokalita ještě z mého pohledu, tak jak jsem byl informován, tak není potvrzena. Pochopitelně se nabízí tento prostor, který je jeden z nich, ale jsou ještě další dvě lokality v Praze, kde by se případně budova, pokud by se stavěla, tak kde by se dala postavit.

Dokonce se i zvažuje propojení těch dvou systémů dohromady. V každém případě ale to onkocentrum, pokud by bylo stavěno, tak by nebylo součástí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale byla by to samostatná přímo řízená organizace, která by měla svoje vedení. Samozřejmě jak do budoucna se třeba propojí provozně s fakultní nemocnicí, to je na další diskusi, ale v každém případě by to měla být víceméně samostatná jednotka.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak co se týče té druhé otázky, já si myslím, že budu mluvit asi i za své vládní kolegy. To téma, na které jste se ptala, nebylo řešeno na vládě. Ta vláda dnes byla ryze covidová, paní ministryně ho nezdvihla. Já sama za sebe říkám, že jsem se to dozvěděla z médií a bylo to pro mě překvapení. Asi to je celé v tuto chvíli, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další dotaz, televize Prima.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den. Já se chci zeptat: Jednak Hospodářská komora dnes vyzvala vládu, aby nejpozději 17. května otevřela zahrádky restaurací. Tak jestli o tomto, pane vicepremiére, už je nějakým způsobem rozhodnuto. Otázka druhá na pana ministra zdravotnictví: Jak to vypadá s vývojem české vakcíny? Objevila se zpráva, že je to definitivně u ledu, tak jestli vy sám za sebe si dokážete pokračování v tomto projektu, protože někteří odborníci říkají, že to smysl má v souvislosti s těmi všemi možnými mutacemi a tak dále. Potom budu mít ještě dvě otázky. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká zahrádek, tak jsou tam následující podmínky. Měla by být incidence na úrovni 75 na 100 000 obyvatel. My předpokládáme, že v pondělí desátého by byla někde na úrovni přibližně stovky, a je pravda, že jsme říkali, že to nemůže být dříve než sedmnáctého, ty zahrádky. To znamená, máme sedm dní na to, aby se nám podařilo srazit to na 75 nebo se k tomu velmi přiblížit, protože stále musím říkat jednu věc: Vždycky platilo to, že incidence orientační.

Musí se být splněno to, že se prokáže sestupný trend, dále, že se prokáže snižující se počet pacientů v nemocnicích a podobně. Takže dnes to definitivně slíbit nemůžeme. Počkejme si ještě do pondělí. My jsme řekli, že ten týden předtím vždycky definitivně potvrdíme. V úplně nejhorším případě to potvrzujeme až čtvrtek, podle toho, jak se to bude vyvíjet.

Já věřím, že v pondělí najdeme kompromis a podle našeho názoru je šance, že by se to sedmnáctého mohlo pustit. Myslím tím zahrádky a současně s tím i penziony a hotely v určitém režimu, kdy by se testovalo na bázi antigenních testů. Rovněž ale je tam také ta podmínka 75 na 100 000.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče vlastní české vakcíny, ta není u ledu, i když vakcíny se uchovávají v chlazeném stavu, ale naopak hledáme řešení, jakým způsobem výrobu, která u tohoto v podstatě typu vakcín v České republice probíhala v minulosti opravdu ve velkém rozsahu a byli jsme jedním z lídrů ve výrobě vakcín na světě.

Existuje projekt, který posuzujeme, a vy víte, že vláda dostala za úkol do konce června se k takovému řešení vyjádřit a v případě, že bude proveditelné, tak ho možná i budeme, a to samozřejmě záleží na rozhodnutí vlády, tak bychom ho mohli realizovat.

V tomto okamžiku jsem schopen říci, že existují jak výrobní prostory, tak technologie, tak ten vlastní typ toho produktu. Už byl také natestován, a pokud by se do června rozhodlo, že ano, tak v zásadě výroba vlastní vakcíny by v České republice mohla v dohledné době několika měsíců začít, což ale znamená klinické testování a další kroky, takže by se vlastně jednalo o očkování někdy třeba v příštím nebo přespříštím roce s výhledem tedy do příštího roku.

Je asi dobře, kdybychom mohli být soběstační ve výrobě vakcíny, protože víte, že byly problémy s dodávkami dovozových vakcín. Pokud bychom byli schopni si vakcínu vyrábět sami a být soběstační, tak je to obrovská výhoda pro Českou republiku.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Teď jestli ještě můžu dvě otázky: Jednak podle MeSES se připravuje strategie, aby lidé po návratu z rizikových zemí, jako je Řecko nebo Chorvatsko, měli PCR testy a šli případně do karantény, hlavně kvůli těm mutacím, tak za dovolená se potom prodraží. Jaké varianty jsou teď na stole a kdy se to lidé, cestovní kanceláře a další zainteresovaní dozvědí a jaká budou pravidla? A potom kompenzační vyhláška. Zubaři jsou prý naštvaní, protože odměny za covid nedostávají jejich sestřičky, ale například sestřičky očařů a psychiatrů je dostávají. Tak jestli to nějakým způsobem, pane ministře, řešíte? Jestli existuje nějaká možnost, že se to nějakým způsobem srovná? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče režimu při návratu ze zahraničí, řešíme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí a snažíme se nastavit bilaterální smlouvy, které by umožnily třeba vzájemné uznávání zdravotnických postupů. Tím myslím, jak nejprve očkování, tak i další postupy, třeba odběry biologického materiálu pro antigenní nebo PCR testování, a tedy výsledky PCR testů.

Zatím je to tedy na bilaterální úrovni, ale v těch destinacích v Evropské unii bude pak nadále tedy takový ten, jak se říká zelený certifikát čili Green Pass nebo CovidPass nebo jak se tomu různě říká v některých zemích v Evropské unii. Tam existuje unifikovaná problematika, ale vlastně i možnost digitálních systémů, jak přenášet data. To by mělo fungovat v průběhu června, ale už před tím bychom byli rádi, aby byly uzavřeny aspoň z těch nejdůležitějších destinací bilaterální smlouvy.

Zatím je rozjednáno šest zemí. Primárně Řecko tam zatím není, ale jsou tam jiné země, které jsou právě v tomto okamžiku na stole.

Co se týče kompenzační vyhlášky a vynechání některých zdravotnických pracovníků, to vzniklo především v ambulancích specialistů. Především tedy stomatologů, kde sestřičky nejsou uvedeny v registru, ze kterého se kalkulovaly ty jednotlivé platby pro příslušné ordinace. Ale jsme domluveni s plátci, tedy s pojišťovnami, především tedy první jednání probíhalo včera s VZP, aby se vytvořily dodatečné seznamy, a pojišťovny tento rozdíl samozřejmě těm ordinacím dorovnají. Takže by neměli tito zdravotničtí pracovníci, především zdravotní sestry o ty peníze přijít.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz prostřednictvím videokonference – Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, já doufám, že se slyšíme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano.

Barbora Janáková, Deník N: Já mám první dotaz na pana Plagu. Jestli jsem to pochopila správně, že po prázdninách si tedy školy budou muset shánět testy samy a vy jim je potom proplatíte. Děkuju, první dotaz.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ne, ta debata je o tom, že k antigenním testům, které zabezpečujeme – a v tuto chvíli stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, že se testovat bude do 30. 6. ve školách – tak kromě antigenních testů, které nakupují státní hmotné rezervy, tak jsme dnes schválili, že sto milionů korun může ministerstvo školství použít na posílení rozpočtů těch škol, které budou testovat PCR testy do 30. 6.

To znamená, o tom, jak to bude od 1. 9., nepadlo ani slovo. Toto je posílení a vlastně motivace k PCR testování ze strany státu a zároveň kompenzace průměrných nákladů na PCR testování, které vnímáme jako ministerstvo školství společně s odborníky jako vhodnější.

Barbora Janáková, Deník N: Ale tedy ty školy si budou muset shánět testy samy? Je to tak?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: PCR testy, kde to je laboratorní, tak skutečně je to decentralizované řešení. To znamená, to zasmluvnění bude dělat ta škola nebo její zřizovatel v případě nějakého centrálnějšího zařizování, třeba v případě nějakých větších měst. Když se podíváte na Prahu nebo na Brno, tak to může samozřejmě dělat zřizovatel těch škol.

Barbora Janáková, Deník N: A další dotaz asi na paní vicepremiérku Alenu Schillerovou. Vy jste říkala, že jste netušila, že paní Benešová chce podat kárnou žalobu na pana Zemana. Mě by zajímalo, jestli tedy on, když 19. dubna vystoupil na tiskové konferenci vlády, jestli jste ho na tu tiskovou konferenci pozvali, nebo jestli on se tam nějakým způsobem pozval sám, nebo proč teď paní ministryně ho za to chce trestat? Děkuji. To je první dotaz.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak, jednoduchá odpověď. Byla to tisková konference, pokud si vzpomínám, po jednání Bezpečnostní rady státu. Doufám, že to říkám správně. A na tu tiskovou konferenci byl pan nejvyšší státní zástupce pozván. Děkuji.

Barbora Janáková, Deník N: A tedy poslední dotaz na vás na všechny, jestli byste každý mohl říct svůj názor. Mě by zajímalo, pokud by paní ministryně, jak již naznačila, dala na vládě návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce pana Zemana, jak byste hlasovali? Jestli byste byli pro, proti. Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak já asi začnu. Samozřejmě musely by být položeny na stůl jasné argumenty, jasné vysvětlení. Je to kompetence paní ministryně. Takové já jsem zatím neslyšela ani neviděla, tak těžko asi bych mohla zvednout ruku pro. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Moje odpověď bude velmi podobná. To znamená, jakékoliv hlasování o odvolání by mělo být podloženo argumenty. Pokud ty argumenty budou jasné, potom není důvod hlasovat proti paní ministryni, ale musí to být skutečně podložené.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak asi já přidám do třetice a nic jiného než mí kolegové vám k tomu říct nemohu, protože by to bylo neprofesionální. Nikdo z nás neslyšel, jestli ten návrh je reálný, neslyšel jeho zdůvodnění případné a vláda by se měla rozhodovat na základě podkladů, které předloží ten gesční ministr. Takže až to nastane, pokud to nastane, tak jak říkal Karel Havlíček i Alena Schillerová, tak se o tom na vládě budeme bavit. Ale takto by to byla čirá spekulace a naprosto neprofesionální od každého z nás.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: No, tak já to doplním. Tři jedna to nebude, a tak je to stejné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě dotaz od pana Kopeckého, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat pana ministra školství: Vy jste řekl, že chcete motivovat školy k PCR testování, protože to považujete za lepší, což je samozřejmě pravda. Kdy je reálné, že by se mohlo PCR testy testovat ve všech školách? Nejenom, aby k tomu byly školy motivovány, ale aby to PCR testování bylo všude. Na pana vicepremiéra Havlíčka: Vy jste řekl, že existuje možnost, mluvil jste o tom tak jako v kondicionále, že by 17. května se mohly otevřít zahrádky u restaurací. Chci se vás zeptat, když takhle odhadujete, zda by se 17. května mohly otevřít také fitness?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak začnu asi já. Dlouhodobě ta debata, která se odvíjí, aspoň ze strany Ministerstva školství, od počátku ledna, byla blokována tím, že nejsou kapacity laboratoří. Kromě toho, že mí kolegové již v lednu kontaktovali Ministerstvo zdravotnictví s tím, že kapacity jsou, a konzultovali to s odborníky, ať už to byl pan docent Hajdúch nebo to byli další lidé z těch firem, které ty neinvazivní PCR testy mají, tak je to o tom, že kapacity se budou navyšovat v případě, že ty firmy budou vědět, že ta poptávka nebude jednorázová, ale bude trvalejší.

Ze včerejších dat, a jsou to částečná data, která poskytl pan náměstek Havrda, se ukazuje, že ta kapacita je v řádu set tisíc vzorků týdně. Pokud se bude testovat jednou za čtrnáct dnů, tak já věřím, že se PCR testování rozběhne mnohem masověji než do této chvíle již v tomto školním roce. To znamená, předpokládám v následujících čtrnácti dnech, třech týdnech, že ty školy podívají a ty laboratoře ty kapacity nabídnou.

Že bych dokázal vám říct datum, kdy budou testovat všechny školy PCR, vzhledem k tomu, že tady máte také tu důležitou složku, a to je logistika těch vzorků, tak na to vám odpovědět nemohu. Ale myslím si, že v tuto chvíli je vše nachystáno k tomu, aby PCR se masověji rozšířilo, mnohem masověji než doteď.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká rozvolňování, tak my se držíme stále rozvolňovacího schématu. To znamená, my ho neměníme. A můj odhad nebyl o tom, jestli se otevře další nebo ten další týden. Já jsem řekl, že pokud bude incidence 75, anebo bude velmi blízká 75 a bude jasný trend, potom přesně pojedeme podle rozvolňovacího balíčku, který je tzv. čtyřkou, kde tedy máme hotely, penziony v nějakém režimu, sport venku, uvnitř a současně tam máme zahrádky restaurací. Podotýkám, že je tam i sport uvnitř v režimu jedna ku jedné s testem a o týden později je sport uvnitř s testem už bez toho režimu jedna ku jedné.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak pokud je to vše, děkujeme, to je konec dnešní tiskové konference. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter