Tiskové konference

8. 10. 2020 15:20

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 8. října 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana profesora, ministra zdravotnictví pana Romana Prymulu.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já jsem vám sliboval, že budu informovat ve středu o opatřeních, sliboval jsem, že vám řeknu určitý výhled těch opatření a že začneme těmi mírnějšími a pak přidáme, pokud to situace bude vyžadovat, opatření tvrdší.

Já se za to musím omluvit, protože ta situace, která nastala v těchto dnech, tak je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit, a my jsme velmi diskutovali v průběhu těch posledních hodin o tom, jaká opatření musíme přijmout, abychom ten nepříznivý stav, který jasně pramení z čísel, která jsou k dispozici, zvrátili.

To, že tady máme v tuto chvíli přírůstky, které přesahují 4 000, a to poslední číslo ze včerejška 5 000, je známkou toho, že další stabilizace reprodukčního čísla těmi opatřeními, která jsme přijali, není možná, a my velmi narážíme na to, že ta opatření nejsou celoplošně uplatňována. Máme tady poměrně velký segment populace, který se k těm opatřením staví bohužel negativně, což logicky má za následek, že musíme připravit opatření další. Protože tady nejde tolik o to, že tady jsou tisíce nových případů, ale zejména jde o to, že tady máme poměrně vysoce a prudce narůstající počet osob, které vyžadují skutečně zásadní intenzivní péči. Jsou to těžcí pacienti, kteří potřebují péči na jednotkách intenzivní péče, a máme tady poměrně kontinuálně narůstající i počet zemřelých.

Pokud jsme v tuto chvíli na kapacitě, která už přesahuje 1 700, pokud tady máme poměrně už velké zatížení zdravotního systému, tak si musíme uvědomit, že v horizontu už pouhého týdne budeme na hodnotách dvojnásobných a za další týden už můžeme být někde, kde celý ten systém bude téměř na rezervní kapacitě. To je zásadní důvod, proč skutečně musíme v tuhle chvíli nárůsty tady v České republice omezit a proč musíme vyhlásit opatření, nad kterými jsme se shodli.

Vláda dnešního dne zasedala a posuzovala návrhy opatření, které Ministerstvo zdravotnictví předložilo. My jsme v trajektorii, která ukazuje, že reprodukční číslo ve své podstatě se zvedlo už nad 1,2, a je jasné, že tady musíme omezit to, co je hlavní z hlediska jeho přenosu, a to jsou kontakty osob.

My jsme se snažili ta opatření připravit tak, aby nepostihla dominantně ekonomický segment, aby ty dopady byly co nejmenší, a samozřejmě si uvědomujeme, že tady budou muset být nějaké kompenzace pro sektory, kterých se tato opatření dotýkají.

Pokud bych je měl nějakým způsobem přiblížit, tak jsou opatření, která se týkají tří sektorů a mají samozřejmě přesah i do dalších. Opatření, která se týkají školství, tak já detailně popisovat nebudu. Můj kolega, pan ministr Plaga, se jim bude věnovat následně mnohem detailněji. Já bych se zaměřil na ta opatření, která se týkají ostatních dominantních aktivit, a v podstatě ta opatření, která tady teď budu glosovat, to jsou opatření, která se týkají volnočasových aktivit, tedy ne školy.  

My jsme se rozhodli volnočasové aktivity na dobu 14 dnů velmi dramaticky omezit a prakticky je zmrazit. Pokud se podíváme na opatření v oblasti kultury, tak tady tato opatření jsou ve dvojím režimu, který se liší časem. My do konce tohoto týdne v podstatě necháváme doběhnout ten režim, který tady byl zveřejněn při minulých opatřeních, to znamená, jsou možné například činohry. Nebudu se detailně zabývat tímto, protože to už publikováno bylo.

To, co se liší, je přístup ke kulturním akcím, který je od pondělí příštího týdne, kdy skutečně dojde k zavření prakticky všech kulturních událostí, divadel, kin tak, abychom opravdu ty volnočasové aktivity mohli omezit, a to omezení bude trvat 14 dnů. To znamená, prakticky tady nejsou výjimky

To obecné opatření se odvíjí od toho, že ve vnitřních prostorech mohou probíhat pouze aktivity, které jsou v počtu osob deseti a v zevním prostředí v počtu osob dvaceti. Tak, jak to je připraveno, tak to znamená na tuto dobu skutečně prakticky uzavření kulturních akcí, ale týká se to i některých služeb, které s tím přímo či nepřímo souvisí, a jmenoval bych např. uzavření zoologických zahrad také na těchto 14 dní. Ten důvod, proč je zavíráme, je, že během víkendů tam dochází k obrovskému nakupení osob, a to, co je naprosto klíčové – my potřebujeme opravdu omezit počty osob, které se potkávají mimo rodinu.   

Opatření, která se týkají sportu, také dominují od vlastně pondělka, kdy do pondělí dobíhají ty různé soutěže podle původního schématu. Od pondělí dál budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, ať profesionální nebo volnočasové v tom slova smyslu, že budou uzavřena vnitřní sportoviště, budou ponechána sportoviště zevní, kde bude možno sportovat v tom počtu, který obecně platí, to znamená do 20 osob. To znamená, bude možné si zahrát fotbal kupříkladu, bude možné hrát tenis v tom zevním prostředí, ale ve vnitřním prostředí nebude nic.

To, co se týká nějakých speciálních výjimek, tak je možnost umožnit sehrání nějakých mezistátních zápasů, případně aktivit, které souvisí s některými mezinárodními aktivitami, ale bez diváků a v režimu, který je samozřejmě omezen.

Co se týká dalších omezení, tak ty se týkají v podstatě jednak služeb. Tady bych chtěl říct, že bude zakázáno po dobu 14 dnů využívat posiloven, fitness center, bazénů, koupališť, myslím tím vnitřních, a tyto služby samozřejmě jsou limitovány právě proto, že tady dochází ke kontaktům. Zase celý ten proces opatření je přijat na 14 dnů a je třeba říci, že tady platí termín uzavření dříve, to znamená už od půlnoci z dneška na zítřek, tedy jinými slovy od pátku 00.00 tyto provozovny fungovat nemohou.

Abychom zamezili tomu, že bude docházet nadále k těsným kontaktům dětí a studentů, kteří nebudou ve školách, jak za chvíli uslyšíte v těch různých procesech, tak jsme se rozhodli omezit možnost shromažďování v těch různých velkých obchodních centrech. Rozhodli jsme se ji omezit tak, že ve food courtech budou přesná pravidla. Food courty nebudou uzavřeny, nicméně tady budou platiti pravidla, která říkají, že budou moci u stolu sedět pouze dvě osoby a že v těchto food courtech bude vypnuta wi-fi, aby se tam tito jedinci zbytečně nezdržovali.

Podobná opatření budou platit pro restaurace s tím, že restaurace budou omezeny dobou do 20 hodin a u stolu budou moci sedět čtyři osoby, na rozdíl od těch food courtů. Ta ostatní pravidla zůstávají zachována tak, jak jsme o nich hovořili.

Celý tento komplex by měl vést k tomu, že skutečně omezíme kontakty. Máme tady taky opatření, která se týkají jak nemocnic, tak různých seniorských domů a obecně zařízení sociální péče, kde chceme na dobu čtrnácti dnů opět omezit a prakticky zakázat návštěvy, aby nedocházelo k zavlékání nákazy do těchto zařízení.

K tomu chci dodat to hlavní, to znamená, ta opatření budou po čtrnácti dnech posouzena, bude vyhodnoceno, jak se vyvíjí celá situace, a bude snaha takováto opatření dodržovat jenom na dobu nezbytně nutnou. V tuto chvíli je to ale naprosto nutné, protože se blížíme do situace, kdy kapacity našich zdravotních zařízení mohou být využívány v tak vysoké míře, že by to znemožnilo poskytovat další péči, a my nemůžeme léčit jenom pacienty s covidem.

Aby se to nestalo, tak přijímáme další opatření, která se týkají toho, že pacienty, kteří jsou pouze na sociální hospitalizaci, to znamená, čekají na to, že půjdou třeba do domova důchodců, že půdou do nějakých jiných sociálních zařízení, budeme moci přestěhovat na přechodnou dobu do hotelů, abychom uvolnili kapacitu právě těchto hospitalizačních zařízení. Celý ten komplex je připraven, abychom byli skutečně schopni maximalizovat naši základnu

Totéž se týká využití kapacity v regionech. My v plné míře budeme plošně po republice využívat kapacitu zdravotnických zařízení s tím, že hejtmani v rámci nouzového stavu mají právo oslovit i soukromá zdravotnická zařízení a požádat je také o vyčlenění kapacity. Celý systém intenzivní péče a vůbec lůžkové péče je centrálně koordinován. V každém regionu je osoba, která je vlastně koordinátorem této péče, jejímž úkolem je monitorovat kontinuálně kapacitu, a při Ministerstvu zdravotnictví je zřízen centrální velín, kde se budou sbíhat veškeré informace, nejen ty datové, které se tam sbíhají doposud a které se týkají dominantně kapacit systému, jak diagnostických, tak samozřejmě o různých odběrových místech, navolávání a podobně, ale budou tady data i klinická v tom slova smyslu, že budeme vidět přesně, jaká je konkrétní kapacita, a budeme moci zabezpečit redistribuci případných pacientů v systému.

V těch různých zákazech a omezeních návštěv jsou jisté různé výjimky tak, abychom zabezpečily přítomnost u porodů, návštěvy u nezletilých a tak dále. Tady se nic nemění, není to v režimu, že by to byl úplně finální zámek. Jsou ta opatření přísná, ale tady tato opatření mají určité výjimky.

Co se týká těch svateb, tam jsme zůstali u původně deklarovaného postupu, to jest časově to omezení nastane až k 19. 10., jinak ta pravidla platí, jak byla prezentována, a to omezení se týká počtu třiceti osob, které tam budou. V podstatě to je to gró informací, které patří k těm různým opatřením, která dnes vláda v tom krizovém režimu přijala.

Ještě bych tady zmínil, že se v podstatě omezují doby úřadů na systém, který tady už byl v té první vlně na dvakrát pět hodin, to znamená dva dny v týdnu po dobu pěti hodin. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s opatřeními, která se v následujícím období dotknou oblasti vysokého školství a regionálního školství. Přestože ta situace, tak jak tady říká pan profesor Prymula, je významně zhoršená, tak jsem velmi rád, že jsme našli sadu opatření, která zohledňují tu snahu a tu potřebu zachovat v maximální možné míře prezenční vzdělávání a přítomnost žáků na školách, minimálně v rozsahu povinné školní docházky.

Pokud bych měl se zaměřit na oblast vzdělávání, tak tato snaha se propisuje do toho, že pro mateřské školy platí stejný režim jako doposud, tam tedy nejsou omezení. Základní školy první stupeň – zůstává opět stejný režim i pro těch následujících čtrnáct dnů.

Co se týká provozu školních družin, opět můžu uklidnit rodiče, že školní družiny zůstávají v provozu. Samozřejmě tou chtěnou komponentou je, aby docházelo k co nejmenšímu míchání dětí, ale ostatně to bylo už v těch manuálech a pokynech školám, které šly v srpnu, a podle toho školy nastavovaly své fungování v dosavadní chvíli.

V oblasti vysokých škol, tím jak postupuje ta epidemická situace, tak v tuto chvíli platí, respektive od pondělka platí, že všechny vysoké školy a jejich provoz, stejně jako pobočky zahraničních vysokých škol působících na celém území České republiky, přecházejí na distanční vzdělávání, a to formou bez výjimek, tedy zákazu osobní přítomnosti studentů. A jedinou výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

V oblasti středních škol, distanční výuka, která byla zavedena s výjimkou praktické výuky a byla rozdělena po jednotlivých regionech, tak od pondělí na to období dalších čtrnácti dnů se to dotýká území celé České republiky. Jak už jsem říkal, výjimka, která se týká praktického vyučování, praktické výchovy, respektive přípravy tam zůstává.

Největší debatu jsme měli o provozu a nastavení druhého stupně základních škol a já jsem velmi rád, že se nám podařilo najít variantu kombinující prezenční a distanční vzdělávání a z těch různých variant, které vás napadají a které se zkoušely v okolních zemích v jarní části covidové krize, tak tou variantou, která se i po konzultacích s terénem, s Asociací ředitelů základních škol ukázala jako nejvíce průchozí, tak je varianta týdenního střídání celých tříd.

Tedy velmi jednoduše, pokud máte na druhém stupni třídu A a třídu B, tak první týden bude třída A chodit prezenčně a třída B bude a distančním vzdělávání a ten druhý týden si to prohodí. Logika je, že dochází k rozdělení té osobní přítomnosti žáků druhého stupně na školách a rozřeďuje se to na jednu polovinu, což samozřejmě při těch opatřeních, která na druhém stupni platí, to znamená zarouškování žáků během doby výuky, je záležitost, která by skutečně měla přinést i ten epidemiologický efekt.

Zároveň se omezují, protože naším cílem bylo skutečně ochránit tu základní výuku, tak se omezuje fungování nejenom středisek volného času, ale nově také školních klubů. Po dobu 14 dnů tedy tyto aktivity nebudou probíhat a ten cíl je jednoduchý: Skutečně abychom nemíchali děti a zachovali jsme co nejvíce té prezenční výuky jako takové.

Co se týká základních uměleckých škol, jsou celostátně uzavřeny s výjimkou individuální výuky, tedy výuky jeden na jednoho – jeden žák, jeden učitel.

Ta důležitá věc, která se váže ke školství, k regionálnímu školství, tak je spojena nejenom s tím obdobím 14 dnů, tedy s obdobím 12. 10. až 23. 10., ale v tom následujícím týdnu jsou dlouhodobě plánovány podzimní prázdniny. Je tam státní svátek a následné dva dny byly určeny pro podzimní prázdniny na našich školách.

Po dohodě na vládě vláda omezí i na pondělí a úterý, tedy 26. a 27. 10., osobní přítomnost žáků na základních, středních školách a konzervatořích a já jako ministr školství změním organizaci školního roku a vyhlašuji na 26. a 27. 10. dva dny volna.

Chápejte, prosím, tyto dva dny jako dny boje proti covidu, jako dny, které musíme všichni společně využít k tomu, aby se nám podařilo s tou situací vypořádat. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Prosím, pakliže ta opatření během těch 14 dní nepřinesou kýžený efekt, přistoupíte k celkovému lockdownu? Pokud ano, tak na jak dlouho? Další otázka: Jakými mechanismy, konkrétními, budete kompenzovat škody podnikatelům, případně kulturnímu sektoru.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ta situace epidemiologická je taková, jaká je. To znamená, pokud vycházíme ze zkušeností i jiných zemí, jako je třeba Izrael, tak by mělo dojít při takovémto opatření k oploštění té křivky v horizontu 14 dnů. Pokud by tam byl patrný pokles, tak by určitě nedošlo k tomu, že by byl nastaven lockdown. Pokud by tady nadále pokračoval strmý nárůst, tak by i taková opatření mohla přicházet v úvahu, ale já si myslím, že tak, jak to je nastaveno, tak by to mělo být dostatečné k tomu abychom tu křivku adekvátním způsobem oploštili a nemuseli sahat do opatření ekonomických.

Je jisté, tak jak je to nastaveno, že ty dopady ekonomické jsou i v tomto podstatně mírnějším řešení. Na druhou stranu ty dopady jsou poměrně zřejmé a poměrně hluboké v několika sektorech. Týká se to zejména kultury, týká se to sportu a už v tuto chvíli byly započaty diskuze nad konkrétními programy, které by měly samozřejmě odškodnit ty reálné ztráty, které v těchto segmentech mohou nastat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Šimon Pilek, TV Prima: Já bych měl dva dotazy na pana Prymulu, na pana ministra zdravotnictví. První co se týká vlastně rodin. Protože by mě za prvé zajímalo, vy jste mluvil o tom, že byste rád omezil ty styky probíhající v rodině, tak jestli i to budete nějakým způsobem omezovat nebo alespoň apelovat na lidi. A zároveň, co se týká také rodin, mluvil jste o hotelech pro zdravé lidi na hospitalizaci, tak ty hotely by mohli využívat třeba nakažení členové rodin? Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Je to tak. My v tuto chvíli máme prioritní úkol vytvořit prostor v našich nemocnicích, který by byl adekvátní k tomu, abychom byli schopni léčit všechny pacienty, kteří budou toto vyžadovat. V původním záměru jsme uvažovali o tom, že bychom lehčí pacienty s covidem nebo pacienty, kteří jsou pouze pozitivní, převáděli do podobných zařízení, jako jsou hotely, lázně a podobně.

Ukázalo se, že ten režim, který by tam musel být zaveden, to znamená ochrana před infekcí, praní, catering, byly natolik komplikované, že jsme tu strategii změnili na strategii podstatně jednodušší, a to převést do těchto zařízení osoby, které nemají covid, které jsou neinfekční a které nevyžadují žádné nemocniční procedury. To znamená, to jsou tzv. sociální hospitalizace.

Těch je v českém systému poměrně hodně, protože máme nadbytek lůžek akutních a dnes si za to můžeme významně poděkovat, ale máme poměrně omezený počet sociálních lůžek, na která tito lidé čekají. Takže z toho důvodu, tu kapacitu primárně potřebujeme pro toto.

To druhé opatření, které bude postupně nabíhat a určitě to nebude od pondělí příštího týdne, je opravdu zabezpečit osobám, které jsou pozitivní, které jsou v klasické izolaci možnost, aby se izolovali na dobu těch deseti dnů od zbytku členů rodiny. Protože ne každý má možnost ve svých domácích podmínkách oddělit takového jedince a protože víme, že velice často dochází k rodinným nákazám, tak tento člověk bude mít možnost, nebude to povinnost, ale bude to možnost, strávit těch deset dnů v zařízení hotelového typu, kde ale bude už monitoring zdravotního stavu, nebo pakliže se zhorší stav tohoto jedince, tak bude mít možnost zavolat okamžitě zdravotní péči a v případě, že by to vyžadovala situace, tak bude odvezen do zdravotnického zařízení.

To znamená, nebyla to limitace kontaktu v rodině nějakým jiným způsobem, ale bylo to s ohledem na tuto skutečnost. Jinak obecně se opravdu přimlouvám za to, aby po tu dobu, poměrně krátkou 14 dnů, lidé zůstali povětšinou doma. Mohou chodit na procházky, mohou se věnovat takovýmto individuálním aktivitám, i sportovním. Ale skutečně omezte kontakty s dalšími osobami.

V tuto chvíli ta nálož v České republice je velmi vysoká, a abychom limitovali to riziko nákazy, tak my budeme dělat ještě další opatření, která v tuto chvíli jsou pouze doporučená. My je nechceme vynucovat, ono to ani plošně nejde. To jedno z klíčových je homeoffice. My velmi apelujeme na všechny, ať to jsou instituce státní nebo soukromé, aby v maximální možné míře v tuto chvíli využívaly homeoffice, a rozhodli jsme se poměrně dramaticky zvýšit testovací kapacitu. Ne ve smyslu testu PCR, ale nově na trhu se objevivších antigenních testů, kde chceme testovat nově přicházející osoby do nemocnic k různým zákrokům, protože zjišťujeme, že jejich procento pozitivity je velmi vysoké, a podobně chceme nastavit tento systém pro zařízení sociální péče.

Šimon Pilek, TV Prima: Tím druhým tématem si dovolím malou odbočku od těch nových pravidel. Jedná se mi o eRoušku, kterou si zatím, tu aplikaci, stáhlo 616 000 lidí. Tak jestli podle vás ta aplikace funguje tak, jak má, jestli má smysl a jestli můžete přiblížit to automatické zasílání kódu, jak by mělo fungovat, protože hygienici teď často nestíhají a ten unikátní kód, který se má uživatelům dostat, tak přichází až s několikadenním zpožděním.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ten problém eRoušek je takový, že původní koncepce eRoušky byla mnohem ambicióznější, protože umožňovala de facto detekovat osoby, nebo jejich telefonní číslo lépe řečeno, se kterým se dotyčný člověk setkal. Tak jak se eRouška dostala na mezinárodní úroveň, tak z hlediska různé ochrany dat a podobných věcí ten její koncept byl postupně upraven až do podoby, která je dnes naprosto anonymní.

To znamená, ta eRouška vám neřekne, že jste s panem Novákem strávili dvacet minut, ale prostě vás varuje, že jste se v té uplynulé době setkali s někým, kdo je pozitivní, a varuje vás jenom v případě, že ten dotyčný člověk má také staženou aplikaci eRouška.

Takže já bych toho využil, opravdu tu aplikaci eRouška si můžete všichni stáhnout. Nijak vás neomezuje, dostanete jenom informaci, jestli jste se v poslední době setkali s někým, kdo je pozitivní, a tu informaci dostanete naprosto anonymně. To znamená, z tohoto důvodu si myslím, že tady skutečně není jakákoliv obava, že by vás ten systém nějak monitoroval.

Nám toho zas tolik nepřinese, nicméně ta informace je důležitá. To znamená, můžete se zamyslet, kde jste byli, v jaké rizikové aktivitě, a můžete toho využít, že se třeba necháte otestovat. To znamená, to je věc, která je nepochybně pozitivní.

Ta druhá otázka se týkala trasování?

Šimon Pilek, TV Prima: Šlo o to, jak bude fungovat to automatické zasílání toho unikátního kódu.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ten systém by měl být v této chvíli nastartován ve všech laboratořích, protože aby to mohlo fungovat, tak je logické, že musí být všechny laboratoře propojeny, a z nich potom je ta informace zasílána osobám. Ale samozřejmě je nutné, aby ten trasovací systém fungoval.

My jsme v pozici, kdy ta narůstající pozitivita různých osob vede k tomu, že ne ve všech případech se daří skutečně vytrasovat všechny tyto kontakty, a v poslední době zejména v Praze a ve Středočeském kraji dochází k výpadkům.

Snažíme se to řešit tak, že je systém velmi výrazně posilován o profesionální osoby z callcenter, jejichž počet je blíží k téměř tisíci, ale ta zátěž, pokud je tady 5 000 nových případů, je skutečně velká, takže se může stát, že ne každý dostane tu informaci včas.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, Český rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Já bych se chtěla ještě zeptat na doplňující otázku k těm restauracím. To omezení otevírací doby platí od dnešní půlnoci, nebo až od pondělí? A potom další otázka, omlouvám se, jestli to už zaznělo, ale tuším, že ne. Mění se nějak pravidla pro hotely, penziony a případně stravovací služby v hotelech a penzionech? Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká toho druhého, tak tady žádná změna pravidel oproti tomu, co tady bylo, není. Vychází to také z toho, že situace v těchto zařízeních je identická s tou dobou, kdy došlo k poměrně omezenému využívání těchto kapacit, a my jsme si vědomi toho, že hotely jsou tady využívány na malou kapacitu třeba deseti patnácti procent. Proto tam žádná další opatření nejsou nutná.

My si jinak vážíme toho, že nám byla českými hoteliéry nabídnuta kapacita hotelů, které jsme schopni využívat právě pro ty programy, které tady byly představeny, a tím jsme schopni využít toho, že nejsou plně obsazeny, a na druhou stranu jsme schopni je využít pro to, abychom omezili ten vlastní kontakt.

Ta opatření, která se týkají obecně provozoven, tak ta platí už od půlnoci. To znamená, jsou to opatření, která nastávají bezprostředně od zítřejšího rána a vedou k tomu, že je omezena otevírací doba na čas do 20 hodin. Ten důvod je zřejmý. Chceme, aby se lidé mohli v těchto zařízeních vystravovat, to znamená, aby tam mohli jít na večeři, ale nechceme, aby tam trávili volnočasový program. To znamená, nebudou tam ani ty wifiny a chceme skutečně, aby tam trávili dobu minimální.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Ještě doplňující stručná otázka. Ta opatření jsou stejná celoplošně, nebo vy jste naznačoval, že by mohla být v červených zónách přísnější. A ještě mě napadá: Může se vrátit možnost, že by lidé nosili roušky i venku? Děkuju.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká té regionality, tak situace na území České republiky se poměrně dramaticky mění. Celé to území je postiženo velmi obdobně s výjimkou některých regionů, které v poslední době nabraly rychlejší akceleraci, která se projevuje v novém semaforu, kde vidíme Prahu, střední Čechy, vidíme tam Uherské Hradiště, vidíme tam Náchod, některé další části kraje Pardubického, Královehradeckého.

Takže z tohoto úhlu pohledu, kdy ta mapa, pokud ji používáme ve vztahu ke krajům, už je celá oranžová s některými kraji červenými, tak z tohoto důvodu jsme neaplikovali v těchto opatřeních regionální přístup, ale jsou to opatření, která jsou plošná. Proto jsou to opatření, která jsou dělána už v rámci nouzového stavu, nedotýkají se zákona čísla 258. Takže takto by to mělo být nastaveno.

Co se týká roušek, tak my jsme intenzivně hovořili o tom, jak by měly být roušky používány. Pokud to budou nějaké akce, které budou povolené, které budou s větším počtem osob, tak tam jednoznačně roušky i v zevním prostředí. Pokud to bude individuální přístup, tak my roušky doporučujeme, ale nebudeme je vymáhat. To znamená, je to jenom doporučení.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Já bych se chtěl zeptat pana Prymuly, jaké jsou plány ohledně kapacit testování. V současné době je pozitivní zhruba 20 procent testovaných. A možná související dotaz: Jaký je váš odhad, jaký podíl pozitivních lidí se při současné úrovni testování nepodaří odhalit?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Pokud bychom hovořili o tom, jestli ty testy, které se teď používají, jsou dostatečně citlivé, tak ano, ty by měly odhalit téměř sto procent osob. Ale je tady poměrně velká skupina lidí, kteří testovaní nejsou, a ta skupina může být mnohonásobkem toho, kolik osob jsme tady schopni zachytit.

Já bych chtěl tady jenom dopředu avizovat, že my jsme v těch posledních dvou dnech velmi intenzivně diskutovali o velmi ambiciózním projektu, kterým je protestování podstatě všech obyvatel České republiky. To protestování by nebylo na bázi testů PCR, ale bylo by to testy antigenními. Budeme velmi intenzivně jednat s praktickými lékaři, a pokud se celý projekt podaří, tak si dovedu představit, že s nějakým odstupem 14 dnů by tohle bylo možné.

Zatím to berte jako první informaci. Celý ten projekt se musí velmi důkladně připravit, protože není možné to testování provádět příliš dlouho, ale takovýmto mechanismem bychom byli schopni odhalit nějakých 90 až 93 procent všech pozitivních jedinců v populaci, a tak následně snížit tím, že pošleme do izolace, riziko, že se ta nemoc u nás bude šířit takovým tempem, jako se šíří doposud.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, televize Nova.

Simona Šimková, TV Nova: Dobrý den, já mám dotaz ohledně víceletých gymnázií. Bude tam nějaká změna? Jak jste mluvil i o těch všech stupních. Dále pak na pana Prymulu: Jste s hoteliéry domluveni ohledně těch kapacit, nebo jde o nějaké nařízení? A ještě mám dotaz: Podle některých nemocnic selhává nemocniční systém. Někde mají už málo lůžek intenzivní péče i ventilátorů. Jaká je podle vás ta situace. Má ten systém už problémy, případně pokud ne, kolik může ještě přibýt hospitalizovaných a těžkých případů, aby to český systém vůbec unesl?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak já začnu tím dotazem na víceletá gymnázia. Co se týká té části víceletých gymnázií, která odpovídá středním školám, tak tam platí nadále ten režim pro střední školy. Tedy distanční výuka. A nižší stupně víceletých gymnázií, které realizují povinnou školní docházku, tak tím, že v těch školách jsou už nyní bez té podstatné části, tak tam to turnusování, které platí pro druhý stupeň základních škol, to střídání celých tříd, tak to tam neplatí.

To znamená, nižší stupně víceletých gymnázií nadále navštěvují tu budovu, která je poloprázdná, protože tam ty vyšší stupně nejsou, i v těch následujících čtrnácti dnech.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Já se pokusím odpovědět na tu otázku první. To znamená hoteliéři a situace tady v České republice. My bychom teoreticky mohli použít ustanovení podle nouzového stavu, ale je to naprosto zbytečné. V této oblasti proběhlo jednání mezi panem premiérem a touto asociací. Já si myslím, že oboustranně je to příležitost, jak výhodně tyto kapacity použít, protože je třeba si uvědomit, že pro hoteliéry je v tuhle chvíli řada procesů ztrátová, a pokud bychom vlastně garantovali naplnění jejich kapacit takovýmto způsobem, tak to je opravdu oboustranně výhodná záležitost. Takže dohoda tady nebyla nijak bolestivá. Shodli jsme se, že to je cesta, kterou můžeme jít, a v tom žádný problém skutečně není.

Co se týká kapacity jednotlivých nemocnic, tak my tu situace monitorujeme. Tak jak je kapacita postupně naplňována, tak se dostáváme někam na hodnotu 1 700 plus hospitalizovaných v tuto chvíli. To znamená, z toho původního deklarovaného objemu lůžek, tak jsme někde na nižší třetině. Můžeme tedy ještě dvakrát tyto počty zvýšit, pokud nebudeme dělat další restriktivní opatření, která logicky dělat budeme, protože celý ten systém musíme postupně posunovat tak, abychom se vyhli nějakému přetížení, a za zhruba 14 dní ta situace může být taková, že se opravdu budeme blížit k té původní deklarované stropní kapacitě.

Jinak, tak jak existují velíny a koordinátoři, kteří jsou v jednotlivých krajích, tak bude pravděpodobné, že tam kde dojde k jaksi peakovému vytížení toho systému, protože ta epidemie se chová v různých regionech trochu odlišně, někde může být nárůst vyšší než jinde. To bude znamenat, že v tom daném regionu ta kapacita může být zaplněna podstatně dříve, a v tom případě budou zapojeny kapacity okolních regionů, abychom tyto pacienty mohli takto přetransportovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Ještě prosím otázka na pana Plagu. Jak to bude u škol, které nemají více tříd stejného ročníku? Mají zkrátka jednu třídu v jednom ročníku. A ještě možná na pana Prymulu. Většinou ta opatření oznamoval pan premiér, dnes tady není. Přesto tedy panuje všeobecná shoda? Pan premiér s těmito všemi opatřeními, která tady říkáte, souhlasí? Nehrozí, že by třeba některá z nich změnil jako třeba dříve v minulosti s rouškami apod.?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Já jestli mohu. Ta opatření přijala vláda, přijala je jednomyslně a myslím si, že na nich panovala shoda. My jsme probrali různé technické detaily, ty ale nebyly nikdy na margo toho, že by někdo nesouhlasil s tím vlastním principem. Protože já si osobně myslím, a vidí to snad každý, že v tuto chvíli ta data nejsou příznivá. Ta data si nikdo nevymýšlí. Vidíme tady zcela jednoznačnou progresy a ta opatření prostě udělat musíme.

To, že jsme diskutovali různé detaily, jestli má být zavírací doba v osm hodin, v sedm hodin nebo jestli tady má být výjimka u svatby taková, nebo maková, to je pravdou. Pak jsme se ale shodli a ten závěr byl jednoznačně přijat.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Na ten dotaz, jak by to bylo v případě školy, která by měla na druhém stupni pouze jednu třidu, tak ta základní logika, která se propisuje na druhých stupních, tak souvisí s tím, že je potřeba napůlit ten počet žáků, kteří jsou přítomni v té budově, ale po celých třídách.

Tedy ať jsem úplně konkrétní, pokud by tam byla jedna třída, tak je logické, že tam je 6A, 7A, 8A a 9A. Dvě třídy budou chodit jeden týden a ty zbylé dvě budou doma, další týden se to prohodí. Tak ten koncept je vymyšlen a myslím si, že je i logický.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pokud je to ze sálu vše, tak další dotazy prosím prostřednictvím videokonference. Mejprve paní Rambousková ze Seznamu.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, pane Prymulo, pane ministře, dovolte mi dva dotazy. Ten první je, proč ta opatření o odškodněních jste nevyhlásili už dnes? Protože vlastně třeba těm fitness centrům zavřete jejich podnikání na 14 dnů už od zítřka, nebylo by fér, abyste už rovnou představili ty možné kompenzace, které pro ně budete mít? Protože oni budou muset teď dlouhou dobu čekat, než nějaká další ohlásíte. A ten druhý dotaz: dokážete si představit, jaká by dnes byla situace, kdyby pan premiér v srpnu nezrušil povinné roušky od 1. 9.? Děkuju vám.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká těch kompenzačních programů, tak tady některé programy existují. Třeba v kultuře tady je program, který je připraven a který má 750 milionů korun, které k dispozici jsou, další programy budou připraveny.

Pokud hovoříme o nějakých opatřeních, tak to, že tady může být nějaký negativní vliv toho, že roušky se zavedly později, to je pravdou. Na druhou stranu ten efekt je poměrně malý. K té situaci, která tady je, pokud by nebyla žádná jiná opatření, by došlo možná s prodlevou několika dnů. Ale ten komplex, který se tady projevuje, to je celá řada dalších problémů, které se tady vyskytly během té letní sezóny, a to, co je asi klíčové, je, že tady je poměrně velký segment osob, které ty roušky prostě nenosí, které nedodržují žádná opatření.

Jsou tady školy, kde učitelé protestují a roušky nenosí. Nabádají k tomu i své žáky a to je naprosto neseriózní. Uvědomme si, že dnes to není o politice. My jsme tato opatření projednali i s opozicí. Dnes bylo jednání, kde jsme je představili, a opozice měla řadu dotazů, ale neměl jsem dojem, že by s tím nesouhlasila.

To znamená, my se budeme opakovaně s opozicí scházet. Myslím si, že je třeba, aby tady byl konsensus s těmito opatřeními, protože jsou klíčová, a nám v tuto chvíli opravdu nic jiného nezbývá, než je .v této podobě realizovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, pan Kopecký z iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý den, pane ministře zdravotnictví, vy jste v minulých dnech říkal, že vaše opatření nebudou mít, že to nebudou zásahy do ekonomiky. Jestliže budou restaurace otevřeny do 20 hodin, jestliže budou zavřeny bazény, fitness, zoologické zahrady, všechno jsou to zásahy do ekonomiky těch zařízení. Kdy prosím vláda předloží návrh nějakých kompenzací pro provozovatele těchto zařízení? A druhá věc mě zajímá, co se týče omezení sportovních aktivit. Nepochopil jsem úplně jasně, zda třeba bude možné, aby se hrála utkání fotbalové ligy. Vy jste mluvil o mezinárodních utkáních, ale jestli normální běžně česká fotbalová liga se bude moct hrát profesionálně, nebo na 14 dní bude taky přerušena? Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Hovoříme-li o těch kompenzačních opatřeních, tak tady já už jsem se k tomu vyjadřoval. To znamená, některá kompenzační opatření už existují, jiná budou vyhlášena. Není zájem tento segment nějakým způsobem perzekvovat, budou ale cílená.

Co se týká celkového toho přístupu, tak ta opatření můžeme vyhlásit v nějaké podobě. Nikdo asi nepředpokládal, že se dostaneme do takovéhoto exponenciálního nárůstu. A pokud opravdu nebudeme dodržovat ani tato opatření, tak riskujeme, že budou muset být opatření ještě tvrdší, protože já si nedovedu představit, že bychom tady chtěli nějaký model, kdy nám přeteče kapacita nemocnic, a protože tady je určitá válka, téměř válka, mezi generací mladší a generací starší, kdy ta generace mladší nepovažuje to onemocnění za příliš rizikové ve vztahu ke svým osobám, a na druhé straně ta generace starší má skutečně reálné obavy, že se něco může stát, tak je jasné, že ta opatření nemusí dopadat úplně na úrodnou půdu, a proto je takto musíme dělat. Takže to je věc, která je poměrně zásadní a na kterou se musíme podívat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě sportovní utkání....

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Sportovní utkání… Tady já už jsem avizoval, že existuje možnost povolit mezinárodní soutěže, jinak v tuzemských podmínkách budou veškeré soutěže přerušeny. To znamená, je to otázka 14 dnů, po kterou tady nepoběží žádné sportovní soutěže, ať organizované, či neorganizované, a nepoběží ani fotbalová nejvyšší soutěž, ani hokejová nejvyšší soutěž.

Na druhou stranu, pokud by tady v této době bylo utkání nějaké Evropské ligy, tak tady můžeme udělit výjimku a udělíme ji nepochybně na utkání, které proběhne, ale bude bez diváků. Totéž se týká nějakých významných mezinárodních soutěží, které budou moci proběhnout, ale bez diváků.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz je od pana Bartoníčka z Aktualne.cz:

Radek Bartoníček, Aktualne.cz: Dobrý den, slyšíme se dobře? Pane ministře, prvně bych se zeptal, kde máme pana premiéra, protože trošku jsem překvapený, řada lidí se ptá, mluvil jste s ním před tiskovkou, jestli by přišel, nebo jaký je důvod? A druhý dotaz prosím: Vy sám osobně, kdyby to bylo na vás, zpřísnit buďto ta opatření ještě víc, protože vy jste 30. září ve Sněmovně říkal: Věřím, že do 14 dnů se ta situace zlepší. Ale z různých vašich výroků je cítit, že vy byste šel možná ještě dál. To znamená, hraje v tom roli ať premiér, nebo někdo jiný, kdo říká: Ne pane ministře, prosím, nedělejte ty opatření ještě přísnější? Děkuju moc.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Překvapivě ne. Já si myslím, že v tuto chvíli byl naprostý soulad s panem premiérem v těchto opatřeních, takže my jsme hledali opatření, která jsou akceptovatelná, která mají šanci ten nárůst zastavit. Na druhou stranu už jsou to opatření, tak jak tady padalo, která mohou zasahovat i do ekonomiky, ale protože jsou nutná, tak takto přijata byla.

Musím říci, že žádné z opatření, které já jsem navrhl, nebylo vetováno. To znamená, že ta důvěra v tomto, že ta opatření jsou logicky podložená, my jsme konzultovali s celou řadou expertů i ze zahraničí, tak si myslím, že jsme se dostali na racionální model, který tady je.

Pokud bude nutné, aby ta opatření byla ještě přísnější, pokud by se to nepodařilo, a tady já chci opravdu říct, že to rozhodující je, tak jak je namodelováno a spočítáno, tak ta opatření by měla být dostatečná. Ale za jednoho předpokladu: Že je budeme dodržovat.

Pokud tady sice nepůjdeme do restaurace, ale sejdeme se někde doma a budeme tam popíjet do rána s nějakou skupinou, tak nikdy ta opatření nebudou mít tu sílu, kterou potřebujeme. A to je ten zásadní problém. Takže tady já si myslím, že ta opatření v tuhle chvíli jsou logická, že proti nim nevystoupil žádný člen vlády, ani pan premiér, takže já si myslím, že si každý uvědomuje vážnost té situace.

A to, že na tiskové konferenci prezentujeme tato opatření s panem kolegou Plagou, je podle mě logické, protože my v podstatě předkládáme naprosto zásadní opatření za naše rezorty na vládu a tyto takto byly přijaty.

Radek Bartoníček, Aktualne.cz: Pane ministře, omlouvám se, ještě mám doplňující dotaz: Jenom prosím, vy sám nevyčítáte si, že ta opatření nefungují zatím? Znovu říkám, 30. září jste říkal: Věřím, že se to zlepší. Bohužel se to nezlepšovalo. Teď říkáte: Naléhám na lidi, aby dodržovali. Ale to říkáte už dlouho. Když jste přišel do funkce, říkal jste: Lidé, prosím, zůstaňte doma. Neposlechli vás asi. Děkuju.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Bohužel to tak je a já asi nemohu násilím někoho nutit, aby se přizpůsobil tomu, co tady chceme. Ale já ještě jednou, mně nic jiného nezbývá. Já tady nemohu násilím opravdu nutit mladou generaci, aby to brala v potaz.

Já jsem překvapen, když někdo to onemocnění prodělá a prodělá ho ne v úplně lehké formě, jak dokáže rychle obrátit a jak chápe, že už to není ta chřipečka, o které se mluvilo. Ale víc udělat skutečně nemůžeme.

Já si myslím, že by tady měla být nějaká solidarita mezigenerační, a to není přeci doba, která je nějak dramaticky dlouhá. Chceme to na dva až tři týdny a pak, když se dostaneme zase na nějakých klasických 100, 200, 300 případů, tak s tím jsme schopni žít řadu měsíců a jsme schopni poté aplikovat opatření ve smyslu vakcinace a podobně, a tím se s touto infekcí rozloučit.

Ale teď jsme v opravdu krizové situaci a nám nic jiného nezbývá, než to udělat tak, jak jsme je udělali, a já věřím, že to zabere, protože jinak budeme muset opravdu použít opatření ještě přísnější.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan Müller, Reuters, je další, kdo se bude ptát.

Robert Müller, agentura Reuters: Jestli jsem slyšet?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano.

Robert Müller, agentura Reuters: Dobrý den, já mám dva dotazy na pana ministra Prymulu, prosím. Jeden se týká kapacity testování. Vy jste se toho už dotknul, ale přeci jenom, zdá se mi, že ta kapacita je pořád poměrně slabší v porovnání s tím množstvím, které jste ji chtěli mít. Jednak je to testování samotné, jednak je to doba, po kterou trvá, když je někdo otestován, než se tady ten systém vlastně rozběhne, v Praze to je skoro týden od pozitivního testu k tomu, než ta eRouška řekne ostatním, že se s někým potkali. Tak jak to chcete posílit? Druhá otázka: Vy jste teď zmínil, že byste se chtěli dostat na stovky případů. To jste myslel stovky případů jako nových nakažených denně? Na to má stačit těch 14 dní, když máme teď 5 000? Děkuju. 

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Logicky za 14 dnů se nedostaneme na stovky případů denně. Ale ten cíl je dostat se opravdu pod 1 000 případů. To, že by se po 14 dnech až třech týdnech ta křivka měla nejen oploštit, ale vracet se zase dolů, to je cíl, který je vcelku realistický, a bude chvíli trvat, než sestoupíme na tyto hodnoty, protože když se podíváte na různé křivky z různých zemí, tak to trvá opravdu několik týdnů a v podstatě ty klasické peaky epidemické trvají dva měsíce. Ale teď je nutné opravdu tu křivku ohnout zátky a postupně se vracet k hodnotám, o kterých jsem tady hovořil.

Z hlediska testovací kapacity, ta kapacita už v tuto chvíli dosahuje limitně 30 000. Problém je, že se změnila mírně indikační kritéria a tady došlo k určitému poklesu tak, jak ten systém je nastaven. To znamená lidé, kteří jsou v karanténě, kteří tu karanténu končí a už teď nepotřebují test, tak z toho vypadli. Tím se také zvýšil ten poměr, který tady je teď velmi negativní. Adalší problém je, že z hlediska samoplátců došlo opět k poklesu zhruba o 20 procent, a to se vše projevuje na těch celkových číslech. Jinak ta kapacita teď bude změněna v tom slova smyslu, že bude indikace pro příjem do zdravotnických zařízení, což logicky povede k poměrně významnému nárůstu.

V tuto chvíli testujeme i LAMP-testy asi v pěti nebo šesti nemocnicích. Až se podaří vychytat technické nedokonalosti z hlediska barevné škály toho výsledku, tak i LAMP-testy tady budou. A o čem já jsem hovořil, to jsou ty antigenní testy, které jsou výrazně jednodušší, které jsou výrazně levnější a které bychom mohli využít prostřednictvím praktických lékařů. Tak tady jsme schopni opravdu kapacitně pokrýt významný segment populace. A já tady nechci předbíhat. Jakmile celý ten projekt připravíme, tak s ním budete seznámeni, a když bude zabezpečen adekvátní počet testů, tak jsme opravdu schopni opravdu protestovat velmi významnou část české populace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, další dotaz bude od pana Martina Ťopka.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, slyšíme se?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, slyšíme.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Já bych chtěl na pana ministra Prymulu v podstatě už spíše doplňujíc dotaz, kterým bych doplnil své kolegy. Zajímá mě, zdali máte tedy nějaká přesná exaktní čísla o účinnosti těchto opatření. To znamená, jestli už známe dnes čísla buďto denní, denní počet nakažených, nebo počet hospitalizovaných, nebo reprodukční číslo, na které se musíme dostat, aby tato opatření buďto mohla skončit, anebo naopak, jaká jsou čísla, která vás dovedou k tomu, že se ještě takzvaně přitvrdí?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ta opatření mají na základě zkušeností z jiných zemí tak, jak se aplikovala, v podstatě přiřazenou míru významnosti, která se liší procentuálním dopadem na to číslo reprodukční, které tady máme. Takže když připravíme nějaký takovýto balík, tak ten dopad může být zhruba ve výši 40 45 procent, což by znamenalo, že se dostaneme poměrně výrazně pod reprodukční číslo 1,2, které je tu v tuto chvíli, nebo je mírně nad 1,2. A pokud budeme na reprodukčním čísle 0,8, tak je logické, že postupně začne pokles toho velmi vysokého denního nárůstu případů a budeme schopni celý ten systém modifikovat.

Je ale třeba si uvědomit, že jakmile toto opatření podléhá nějakým dalším vlivům, tak je nutné korigovat ten efekt toho opatření. Takže když dojde k tomu, že lidé ta opatření prostě nebudou dodržovat, tak jeho účinek nebude třeba deset procent, ale bude jenom pět procent, a my musíme těch pět procent potom modifikovat jiným opatřením, které přijmeme, anebo o těch pět procent na tom budeme hůře, takže se nedostaneme na reprodukční číslo třeba 0,8, ale dostaneme se na reprodukční číslo třeba 0,87 nebo něco podobného.

Takže ono to má poměrně významný efekt, ale je nutné říci, že ne všechno jde exaktně namodelovat pouze teoreticky, musíme brát v potaz chování konkrétní populace a tady na tom úplně optimálně nejsme.  

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě poslední, paní Klára Beranová z Novinek.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, pane ministře, já mám na vás dotaz. Já mám takový pocit, že úplně nepočítáte s tím, že ta opatření za 14 dní zafungují a že to bude déle. Tak by mě zajímalo, jestli budete navrhovat prodloužení nouzového stavu? A druhá otázka je ohledně trasování: Chystáte nějak navýšit kapacity trasování?

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Ta opatření, která jsou navržena, jsou navržena tak, aby zafungovala během 14 dnů. I kdyby nezafungovala a já to opravdu nepředpokládám, ten efekt tady musí být, ta opatření už jsou poměrně tvrdá, tak není nutné prodlužovat nouzový stav, protože nouzový stav se vyhlašuje na 30 dnů a já doufám, že během těch dalších 14 dnů opravdu k tomu poklesu už dojde. Takže ten nouzový stav nad rámec měsíce z toho úhlu pohledu současnosti zatím prodlužovat skutečně není nutné.

Já nevylučuji, že se může stát něco, co by tento požadavek změnilo, ale zatím ten důvod tady není. Takže proto si myslím, že jsme schopni toto takto udělat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě tam byl dotaz na trasování.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Trasování tady bylo zmíněno, trasování v podstatě je v režimu, kdy my musíme ten systém intenzivně kontinuálně posilovat, protože ta původní kapacita byla výrazně nižší, než je čtyři až pět tisíc nových případů. To znamená třeba 20 000 hovorů denně.

To je obrovské množství, které musí vykrývat dominantně profesionální pracovníci v těch callcentrech. A zatímco ty jsme schopni navyšovat, tak pracovníky hygien a epidemiology-profesionály nijak nenavýšíme, protože jich více nemáme. Takže odbřemenění těch callů, které jsou bez nutné ingerence těchto lidí, to znamená bez toho, aby je musel dělat přímo epidemiolog, tak to jsme schopni udělat poměrně efektivně, a pan vládní zmocněnec Dzurilla na tom intenzivně pracuje. Ale ty části toho trasovacího rozhovoru, které jsou vázány na pracovníky hygieny, tak tam samozřejmě můžeme vycházet pouze z kapacity, kterou k dispozici máme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, a to je z dnešní tiskové konference vše, děkujeme, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter