Tiskové konference

15. 10. 2009 12:34

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 15. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, právě skončilo mimořádné zasedání vlády na kterém se kabinet Jana Fischera zabýval stanoviskem vlády ČR k podání skupiny senátorů ve věci návrhu na přezkum tzv. Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem. Se stanoviskem vás seznámí premiér Jan Fischer.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré ráno, dámy a pánové, stanovisko vlády, které jsme dnes jednomyslně schválili jako reakci na výzvu Ústavního soudu vůči vládě jako účastníku při podání skupiny 17 senátorů je k dispozici na eklepu. Tedy velice stručně. Vláda schválila vyjádření k podání skupiny 17 senátorů k Ústavnímu soudu, který žádá přezkum Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR. Vláda ve svém usnesení zároveň pověřila pana ministra Füleho, aby jejím jménem v řízení před ÚS jednala to slyšení je svoláno na 27. října. Vláda připomíná ve svém stanovisku, že ÚS již jednou soulad Lisabonské smlouvy, některých jejích ustanovení s ústavním pořádkem ČR zkoumal a tehdy v tom neshledal rozpor. Návrh podaný k ÚS skupinou 17 senátorů 29.9. letošního roku je rozdělen do 4 částí. Vláda ve svém vyjádření konstatuje, že Lisabonskou smlouvu jako celek považuje za slučitelná s ústavním pořádkem ČR, ve třetí části potom vláda spatřuje návrh senátorů za neopodstatněný a v poslední části v té čtvrté za nezpůsobilý k projednání před ÚS v tomto řízení. V první části návrhu skupina senátorů zpochybňuje soulad jak Lisabonské smlouvy tak i dalších smluv, které jsou Lisabonskou smlouvou měněny s ústavním pořádkem ČR. První část toho podání dle vlády postrádá ústavněprávní relevantní argumentaci a navozuje dojem, že s navrhovatelé pouze snaží přesvědčit ÚS o svých právně-politických úsudcích. Vláda je přesvědčena, že ve smyslu argumentace první části návrhu je Lisabonská smlouva s českým ústavním pořádkem v souladu. A není ani v rozporu se základní charakteristikou ČR jako svrchovaného demokratického státu. Ani v případě druhé části podání vláda neshledává nesoulad mezi napadenými ustanoveními a ústavním pořádkem ČR. Třetí část podání pak zpochybňuje konkrétní ustanovení týkající se azylové a imigrační politiky. Vláda je toho názoru v tomto případě, že ÚS by měl zvážit, zda navrhovatelé v tomto smyslu neomezuje zásada koncentrace a zdůrazňuje, že i z hlediska účastníků není žádoucí, aby řízení bylo možné neustále protahovat předkládáním dalších doplnění. Vláda s přiklání k názoru, že tvrzení navrhovatelů v této třetí části jejich podání jsou zjevně neopodstatněná. 4tvrtá a poslední část návrhu se senátoři zabývají problematikou tzv. irských záruk, které byly schváleny hlavami států a vláda na červnové Evropské radě. Jsou mezinárodní smlouvou podle článku 10a Ústavy ČR a jako takové vyžadují souhlas obou komor parlamentu ČR podle úsudky skupiny 17 senátorů. Vláda uvádí, že k takovému projednání není ÚS soud věcně příslušný a navíc již podle dřívějšího vyjádření vlády, určitě si na tu situaci před červnovou radou pamatujete, podle dřívějšího vyjádření vlády jsou navíc tzv. irské záruky smlouvou vládního charakteru a na Lisabonské smlouvě, jak ona sama uvádí naprosto nic nemění. Na závěr tedy konstatuji, že vláda uvedla již ve svých předchozích vyjádřeních k tomuto podání 17 senátorů, opakuje a zdůrazňuje,m že považuje Lisabonskou smlouvu jako celek slučitelnou s ústavním pořádkem ČR a s tímto přesvědčením jí také předchůdkyně této vlády sjednávali. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, poprosím, pokud máte k této tématice nějaký dotaz, k dispozici vám je tu nejen pan ministerský předseda, ale i ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle. Kterého mezi námi rovněž vítám. Prosím, jsou-li nějaké dotazy.

Televize Nova: Já bych měl dotaz na pana premiéra, omlouvám se, že je trošku z jiného ranku, ale je to aktuální téma, jeden z vašich ministrů dostal před dvěma dny ochranku, určitě máte přehled, co vše se děje, chci se optat, jestli to má určitou souvislost s tou zprávou BIS, která se včera objevila a případně, jestli vy máte nějaké informace k této zprávě, děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o tu první část, o té věci jsem informován, ale nebudu k ní poskytovat žádný bližší komentář o důvodech, proč se to stalo. Zatím bych ty věci mohl ještě zkomplikovat, to se v takových věcech nedělá. Ale to opatření považuji s ohledem na okolnosti za zcela důvodné. Druhý dotaz. Pokud jde o zprávu BIS, tak ke zprávám BIS se v žádném rozsahu a v žádném kontextu nehodlám vyjadřovat. Prostě podle povahy věci, víc ode mne ani nemůžete čekat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím další dotaz. Reuters.

Reuters: Dobrý den, já mám otázku týkající se Lisabonské smlouvy a vztahu k jednání s panem Klausem. Dostali jste od něj už nějaké garance, že tu smlouvu podepíše a v jaké fázi za jednání jsou?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ta jednání jsou v takové fázi, o tom se budeme bavit o formách záruk, na které Evropa netrpělivě čeká a uvítá je i česká vláda, ale my se nejdříve musím dohodnout na formulaci těch tzv. záruk na tom textu, který na tom pracuje ze strany Hradu i z vládní strany je vytvořen. Jednání v běhu jsou a na základě shody na tom textu, co vlastně chceme, protože to vyžaduje velice přesnou formulaci a samozřejmě prodiskutování té formulace s našimi protějšky. Nemyslím tím Brusel, ale členské země. To není příběh o jednom hráči, který má nějakou představu, to je příběh o 27 hráčích, kteří na to musí, podotýkám na říjnové Evropské radě najít shodu,. Až budeme mít ten text, tak se budeme nepochybně bavit i o té formě záruk.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz? Právo.

Právo: Pane premiére, pan prezident chce právní záruky, nikoliv politické, uvažovala by česká vláda, že by ta jeho podmínka mohla být až v té přístupové smlouvě s Chorvatskem v polovině příštího roku, že by se ten Lisabon pozdržel až do příštího roku?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je jistě možné řešení na Evropské radě, připojit deklaraci a potom to zakomponovat do tzv. protokolu v té přístupové smlouvě, protože hledat tvrdé řešení znamená to, co si nepřeje nikdo a to je iluzivní a neproveditelné, to tajemná, činit něco, co by otevřelo proces ratifikace lisabonské smlouvy zpět. To je mimo dostupný vesmír a všechny rozumné galaxie. Tečka.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: prosím, ještě doplnění.

Právo: I za cenu toho pozdržení do příštího roku?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je představitelná konstrukce, alespoň pro nás co tu stojíme. Ale my tu stojíme ve Strakově akademii v presscentru, ale předmětem jednání to bude v jiných místnostech a to bude v Bruselu na té radě. My budeme muset testovat tu průchodnost předtím a i na místě, že to nebude patřit k jednoduchým partiím, si dovedeme představit všichni.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pokud už nejsou žádné další dotazy, dámy a pánové, poděkuji premiérovi, poděkuji panu ministrovi a děkuji také vám, těším se někdy nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 15. října 2009

Související zprávy