Tiskové konference

16. 3. 2012 16:48

Tisková konference po poradě ekonomických ministrů, 16. března 2012

Michal Schuster, mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po poradě ekonomických ministrů a slovo předávám panu premiéru Petru Nečasovi.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dnes se konala porada ekonomických ministrů, já chci zdůraznit, že se jedná skutečně o poradu, čili nikoli o nějaký rozhodovací orgán. My jsme projednávali velmi detailně problematiku veřejných financí, považuji za důležité říci, že i ve světle ekonomických čísel, které se týkají hospodářského růstu, vláda v každém případě nehodlá ustoupit od svého záměru příští rok a v roce 2014, dostat deficity veřejných rozpočtů pod 3 % HDP, tento cíl považujeme za klíčový, za nejzávažnější úkol této vlády a v podstatě je s tím spjata, když to řeknu velmi zjednodušeně, její existence a smysl její existence. My jsme dnes diskutovali celou řadu kroků, které opakovaně projednáváme jak na úrovni vlády, tak porady ekonomických ministrů, klíčové je, že pokud vezmeme rozpočtový rok 2013, že to bude vyžadovat celou řadu legislativních opatření jak na příjmové, tak výdajové straně státního rozpočtu, ale ta musí být primárně postavena na třech robustních opatřeních, které budou spočívat především na příjmové straně ve zvýšení DPH, na výdajové straně v úpravě valorizace důchodů, kdy dokonce ten prvotní návrh počítá až s nulovou dočasnou valorizací důchodů a samozřejmě s redukcí státní administrativy, ale tam redukce agend a případně úřadů má větší rozpočtový, významnější dopad než v roce 2014, vzhledem k rozsáhlým novelám zákonů. Důležité je, že skutečně abychom sestavili rozpočet pro rok 2013 a dostali deficit veřejných financí pod 3 % HDP, tak to znamená prostřednictvím těch dvou klíčových robustních opatření, tzn. DPH a důchodového systému, mít jakýsi základní balíček, který tvoří objem zhruba 25 mld. korun, k nim potom samozřejmě následuje celá řada dílčích opatření, v řádech od půl do zhruba 3 mld., které by potom daly ten celkový objem zhruba 42 mld., který pak umožňuje dostat deficit veřejných financí v příštím roce pod 3 % HDP, někde na úroveň 2,9 % HDP. Tzn. že skutečně bez dohody o těchto dvou robustních opatřeních nemá význam, jako kdyby metodou vlaštovčího hnízda, slepovat po jedné, dvou miliardách, takto se ke 42 mld. v příštím roce snížení schodku není možné dostat, my skutečně vycházíme z toho, že zaznamenáváme ekonomickou stagnaci, samozřejmě v tuto chvíli nelze předjímat, jaká bude březnová makroekonomická prognóza, ty dosavadní mluví o v podstatě stagnaci, o růstu, který je v hodnotě několika desetin procenta HDP. Takže ta diskuze se jednak vedla o sazbách DPH, tzn. z toho rejstříku to opravdu, který začínal sjednocením DPH na 19 nebo 20 % s možnou výjimkou nebo bez výjimky např. pro léčiva nebo tisk a knihy na úrovni 14 %, až po dvě sazby, které by byly zachovány, tzn. základní sazba a snížená sazba, tak je skutečností, že z této debaty krystalizuje ta nejpravděpodobnější varianta, tzn. zachování dvou sazeb DPH, zvýšená každá z nich o 1 % bod mimo jiné i s tím efektem, že to vlastně představuje nejmenší inflační impuls. Rozebírali jsme i jednotlivé položky, které jsou v rámci snížené sazby DPH, i ta předběžná dohoda porady ekonomických ministrů je taková, že nebudeme upravovat ten seznam položek, které jsou zahrnuty do snížené sazby DPH, tzn. nebudeme z něj vytrhávat jednotlivé položky a dávat je do té základní sazby s výjimkou těch, kde je proti nám z hlediska legislativy EU veden infregement, kde porušujeme předpisy EU, a to jsou dvě položky – dětské pleny a zdravotní pomůcky, to není vůle tu více sociální, tu více asociální vlády ČR, to je pravidlo EU, které nedovoluje u těchto dvou položek mít je ve snížené sazbě DPH a nutí nás tedy dát je do základní sazby DPH, čili to jsou jediné dvě výjimky, kdy ta konstrukce té snížené sazby zůstala na ta 3 léta stejná, jako je dnes, a zvýšená o 1 % bod. Zrovna tak se jich z těch původních 6 variant valorizačního vzorce, se zužuje debata na jednu, max. dvě varianty, teď bude nezbytné dopočítat i některé konkrétní dopady z hlediska pojistně-matematického, tzn. jaké jsou úspory nejenom v tom roce 2013, ale i v dalších letech, tady já bych chtěl připomenout, že každá valorizace vlastně zvyšuje hladinu, ze které je ten následující rok prováděna valorizace, čili nejde pouze o valorizaci provedenou pro rok 2013, protože její výše potom automaticky ovlivňuje i výši důchodů pro rok 2014, protože se prostě valorizuje z vyšší základny. Porady ekonomických ministrů na toto téma budou pokračovat tak, aby vláda mohla potom konsensuálně schválit tuto agendu, která umožní schválit státní rozpočty pro roky 2013 až 2014 nejpozději na přelomu března a dubna letošního roku, tam vzhledem k legislativním lhůtám není možné vyčkávat déle a je nezbytné tyto zákony takto schválit vládou a poslat je do parlamentu, do jeho obou komor.

Michal Schuster, mluvčí vlády ČR: Pane premiére, děkujeme za informace z porady ekonomických ministrů a nyní je prostor pro vás, pro novináře, prosím, ČT.

Česká televize, Keblúšek: Já bych se chtěl zeptat tedy konkrétně k těm variantám z těch šesti, jak ty jedna nebo dvě, které jste vybrali, vypadají, jestli jsou to ty – růst o inflaci, jestli je to něčím podmíněno apod. Pak jsem se chtěl zeptat, co říkáte na protesty, které probíhaly včera, zúčastnily se jich tisíce lidí v několika městech ČR, dnes mají pokračovat. A možná ještě jedna otázka na závěr, vy jste na Žofínském fóru řekl, že odchod Elišky Wagnerové je svátkem pro demokracii, jak jste to myslel a není to moc silné vyjádření na to, že řekla svůj názor? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak u variant valorizace se to chýlí k jedné konkrétní variantě s tím, že tedy častí PEMu je diskutována ještě druhá, ale chýlí se to, proto jsem mluvil o jedné až dvou variantách, je to poměrně značné zúžení z těch původních šesti, některé věci se budou odvíjet i od konkrétních propočtů právě těch rozpočtových dopadů. Co se týče vaší druhé otázky – protesty. Jsme v demokratické zemi, každý má právo vyjádřit v souladu se zákonem svůj názor prakticky na cokoli, včetně politiky vlády, nicméně já považuji za nutné zdůraznit, že vláda ČR pod mým vedením bude pokračovat v konsolidaci veřejných financí, je to klíčový úkol, musela by to dělat jakákoli vláda ČR, v jakémkoli stranickém nebo politickém složení, budeme-li oddalovat tyto kroky, tak o to více roste riziko, že naše politika z hlediska veřejných financí bude shledána nevěrohodnou, že dojde k prudkému nárůstu úroků u státních dluhopisů a že nám přestanou důvěřovat finanční trhy a zahraniční instituce a že pak ta opatření, která se budou dělat, budou muset být o to rasantnější, více rasantní a o to více budou dopadat na některé sociální skupiny. Skutečně sociální a ohleduplná politika spočívá v tom, že musíme dělat tyto kroky, tyto reformy zavčas a s dostatečným předstihem, abychom zabránili tomu, že se naše veřejné finance ocitnou na nějaké hraně, odkdy budou považovány za nedůvěryhodné, takže musím říci, že jakkoli respektuji toto právo na vyjádření názoru, tak nemění to nic na názoru vlády, protože cokoli jiného by znamenalo nezodpovědné chování, které by ohrozilo občany této země. Já nemám důvod nějak více rozvíjet slova, která jsem vyřknul, koneckonců já jsem reagoval na otázku, co říkám na výroky někoho jiného, čili já jsem žádnou přestřelku nezačínal, já jsem pouze shledal to, že někdo v pozici místopředsedkyně Ústavního soudu by prostě jisté věci neměl říkat, jakkoli respektuji právo na názor, mělo by to být řečeno podstatně kulantněji a také to klidně mohlo ten týden dva počkat.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal, pane premiére, říkal jste, chýlíte se k jedné variantě valorizace důchodů, jaký je její valorizační vzorec? A potom ještě doplním tu otázku, před zasedáním PEMu, s čím sem jdou, zástupci VV říkali, že součástí toho balíku by měla být i prorůstová opatření, tak jestli je to i váš názor, který sdílíte?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já se trošku usmívám, protože to, že součást toho mají být prorůstová opatření, prorůstová agenda, jsem řekl já na tiskovce, pane Kálal, na které jste byl již před dvěma týdny, zopakoval jsem to na Žofíně, takže když se mne na to ptáte znovu tak se, nezlobte se, musím u toho trošku usmívat. Ano, součástí těch opatření, která se budou týkat rozpočtu pro rok 2013/2014 musí být i prorůstová agenda, já jsem i na Žofíně a při některých TK řekl, kterých částí se to má týkat, že se to určitě musí týkat efektivnějšího využívání evropských fondů, tam máme co napravovat a co dohánět, že se to musí týkat oblasti podpory exportu, především do mimoevropských teritorií, že se to musí týkat oblasti odstranění regulace a administrativní zátěže především pro malé a střední firmy, že se to musí týkat podpory inovativního podnikání. Zmínil jsem také to, že ještě v létě letošního roku by měl být spuštěn tzv. seed fond, čili mít i sadu těchto přírůstových opatření, bez toho abychom ekonomický růst stimulovali např. tím, že budeme zvyšovat deficit veřejných financí, považuji to za nezbytnou součást těch opatření, které budou snižovat schodek, o kterých jsme mluvili před chvílí, tak mít i tuto prorůstovou agendu. Ten vzorec zveřejníme, až na něm budeme dohodnuti, jakkoli je možné, že někdo vám ho bude pouštět, tak já se chovám vždycky profesionálně, takže až na něm budeme dohodnuti, tak ho sdělíme, já nejsem ten, kdo se chová neprofesionálně.

Český rozhlas, Václava Marešová: Já možná spíš na doplnění, jestli jste dneska řešili to, že by platby státu za pojištěnce měly stoupnout u zdravotního pojištění, ten dopad by měl být asi 3,5 mld. korun, takže jestli jste se o tom také bavili, odkud ty peníze půjdou, jestli to nezpůsobí další problém v tom už tak napjatém rozpočtu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nebavili jsme se o tom a já mimochodem považuji v situaci veřejných financí představu, že se zvýší platby za státní pojištěnce, za představu, která je za hranou reality, vůbec nevnímá realitu veřejných financí.

Michal Schuster, mluvčí vlády ČR: Děkuji vám za účast a přeji vám hezký víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po poradě ekonomických ministrů, 16. března 2012

Související zprávy