Tiskové konference

17. 6. 2019 14:15

Tisková konference po sympoziu Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí, 17. června 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci v rámci sympozia o léčebném konopí. O pár slov bych jako prvního požádala pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že moje návštěva v Izraeli v únoru tohoto roku se transformuje na konkrétní spolupráci. Jedním z bodů, které jsem projednával s premiérem Netanjahuem, bylo léčebné konopí. A já jsem strašně rád. A když jsem navštívil Izrael, tak jsem s panem profesorem Hanušem, mě to hrozně zaujalo, protože jsem taky ve věku, kdy přicházejí choroby, a pan profesor Hanuš se tomu věnuje padesát let. A skutečně, Izrael má skvělé výsledky v léčebném konopí.

Ten náš příběh, možná i tady s panem ministrem, začal, když mě navštívil pan Majzlík, jehož dcera má roztroušenou sklerózu, a vyprávěl mi, jak jí pomohl s léčebným konopím. Potom jsme se tomu začali věnovat, a když jsme byli v Izraeli, tak jsme navštívili plno institucí a také jsme se domluvili, že uspořádáme tuto konferenci.

Já jsem hrozně rád, že sem přišli skutečně, i za podpory premiéra Netanjahua, skutečně největší kapacity z Izraele. Ředitel agentury pro léčebné konopí v Izraeli. Dále z ministerstva zdravotnictví hlavní poradce, který se věnuje léčebnému konopí. Dále ředitel léčebného centra, které se specializuje na onkologické pacienty a další.

Myslím, že tím hlavním cílem je pacient a konopí je hlavně o bolesti, a hlavně dnes už v Izraeli, který patří mezi lídry ve světě z hlediska aplikace léčebného konopí, mají skvělé výsledky, a pokud pan profesor nás informoval, že se podařilo u jedné pacienty ve čtvrtém stádiu rakoviny prsu vlastně ji zachránit, nebo další případy, nebo léčení dětí s autismem, tak si myslím, že bychom se o to měli ještě více zabývat. Protože v Izraeli mají dvě stě lékařů-specialistů a mají 50 000 pacientů. My máme asi sto lékařů a 665 pacientů.

Takže samozřejmě jde o to, abychom tuto metodu a tento způsob léčby propagovali, získávali zkušenosti a spolupracovali s Izraelem, protože to si myslím, že je velice důležité. Takže toto je konkrétní výsledek z té cesty. Samozřejmě, ještě má za úkol pan ministr Brabec udělat konferenci o vodě a Cyber Security a tyto věci. Ale je důležité, že to, co jsme slíbili, realizujeme a určitě jsme rádi, že nás poctili tito experti z Izraele, a máme i další konkrétní plány na spolupráci.

Myslím, že naši lidé si to zaslouží a určitě je to bude zajímat. Ne všichni jsou informováni, když mají různé choroby, že existují tyto způsoby léčby léčebným konopím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi a slovo má ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, hezký den i ode mne. My jako Ministerstvo zdravotnictví se skutečně, zejména v posledních dvou letech či roce a půl, snažíme intenzivně věnovat oblasti konopí. Myslím, že je to vidět i na statikách. Byť samozřejmě jsme na začátku a určitě se těžko můžeme srovnat s Izraelem, který má v tomto směru mnohem delší zkušenost, tak když se podíváme, tak počet pacientů roste skutečně násobně. Vlastně meziročně mezi roky 2017 až 2019 do 31. 5. 2019 zhruba šestinásobně.

Dnes jsme tedy na 665 pacientech, což je poměrně dobré číslo, když to porovnáme s předchozími lety, ale samozřejmě musíme na tom dál pracovat. Je to právě i otázka edukace lékařů, protože konopí je léčivá látka, musí být předepsána, jsou tam poměrně jasná pravidla, jasné indikace, specializace lékařů. A pokud samozřejmě lékař konopí nepředepíše, tak ho pacient nedostane.

A i proto dnes vlastně pořádáme toto sympózium, kde jsou přítomni lékaři, kteří předepisují konopí, kteří třeba jsou na začátku a potřebují získat odborné znalosti, aby konopí předepisovali správně. Protože není to pouze o tom, že se předepíše konopí, ale musí se vědět jak, v jaké dávce, v jaké lékové formě, v jakých indikacích. A to je něco, na čem musíme právě společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími pracovat.

My vlastně i v minulém roce jsme pořádali několik seminářů, letos opět a toto je jeden z nich. A to je vlastně náš hlavní úkol: Abychom edukovali lékaře, aby čím dál více lékařů do toho systému vstupovalo a byli ochotni léčebné konopí pacientům předepisovat. Takže konopí tu je, vidíme, že se skutečně i objem léčebného konopí zvyšuje. Když se podíváme, třeba v roce 2017 byla spotřeba celkově asi 1 227 gramů, letos jen do 31. 5. 2019 jsme na 5 347 gramech.

Takže i ten objem konopí, které je předepisováno a spotřebováváno v České republice, se výrazně navyšuje a věříme tomu, že tomu tak bude i nadále právě proto, že připravujeme i úhradu z veřejného zdravotního pojištění. A tam si slibujeme, že to bude právě určitý impuls, protože víme, že samozřejmě dnes vzhledem k tomu, že si pacienti musí konopí vlastně hradit sami stoprocentně v lékárně ze svých prostředků, tak pro některé to může být limitující.

Proto jsme připravili novelu zákona o léčivech a novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která počítá s tím, že od příštího roku bude konopí hrazeno. Bude hrazeno z devadesáti procent 30 gramů. To bude ta standardní úhrada s tím, že v případě, kdy pacient bude potřebovat vyšší dávku, na základě stanoviska ošetřujícího a revizního lékaře bude moci dostat uhrazenu i dávku nad těmi třiceti gramy. Ale aktuálně i z těch potřeb a vlastně z dat, která máme k dispozici, se průměrná dávka pohybuje někde okolo deseti gramů měsíčně.

Když jsme se bavili s kolegy z Izraele, kde mají těch 50 000 pacientů, tak říkali, že u nich je to 34 gramů měsíčně. To znamená, nejsou to nějaké stovky gramů, 34 gramů měsíčně. Je to skutečně o tom, že ty dávky se musí titrovat správně pro toho pacienta, ale máme tam ta zadní vrátka, aby případně mohla být úhrada i na vyšší objem.

Ale co je vlastně to klíčové sdělení, je, že od 1. 1. 2020, pokud vše dobře půjde a sněmovna vlastně má teď má před třetím čtením novelu zákona, tak konopí v České republice bude hrazeno a budeme pouze sedmá země v Evropě, která takto vlastně konopí bude mít hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, aby bylo ještě dostupnější, aby bylo ještě využívanější ze strany pacientů.

Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která se objevila v médiích – že chceme sbírat data o pacientech, které léčíme. Já myslím, že je to zcela legitimní, protože je třeba si říci, že skutečně konopí je léčba, která je na začátku. I kolegové v Izraeli vlastně stále zkoušejí na nových diagnózách, jak vlastně konopí je účinné. A my potřebujeme mít data. Potřebujeme mít data o klinické účinnosti konopí, abychom pak mohli ty informace zase předávat lékařům, aby se dále zkvalitňovala péče, protože je to zkrátka o sdílení praxe mezi lékaři. A pokud lékaři budou sdílet praxi o tom, jak správně předepisovat konopí, tak z toho bude především těžit samotný pacient.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu Vojtěchovi a o pár slov bych teď chtěla požádat národní koordinátorku pro protidrogovou politiku paní Jarmilu Vedralovou.

Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro oblast protidrogové politiky: Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji. Ze své pozice si pouze dovolím upozornit také i na negativní účinky, které konopí nebo marihuana jako psychoaktivní látka má. Čili je to velmi dobře, že se dál posouváme ve využití pro léčebné účely, a věřím, že dostupnost bude zase vyšší, ale na druhou stranu musím říci, že za nás máme informace, a v minulém týdnu jsme také zveřejnili výroční zprávu, nebo zveřejnilo ji Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, že dochází k navýšení počtu uživatelů, který pro právě ty negativní účinky, které jsou způsobené, pokud se užívá konopí nikoli pro léčebné účely, narůstá jejich počet žádostí o léčbu.

Čili za mě pouze malý dodatek – stále se jedná o psychoaktivní látku. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv paní Irena Storová.

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv: Milé dámy a vážení pánové, já bych chtěla říci, že jsem velmi ráda, že se tu dnes setkáváme v rámci té česko-izraelské spolupráce, protože já bych řekla, že my po této části agendy v rámci léčebného konopí voláme celou dobu. Legislativa k léčebnému konopí je v České republice od roku 2013, a tím byla vlastně zřízena státní agentura pro léčebné konopí ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

My jsme vlastně celou tu dobu napnuli veškeré úsilí, abychom právě to, co je popsáno v legislativě, uvedli do praxe. To znamená: Popsali jsme veškeré procesy, nastavili a vlastně od roku 2017 tu máme hotovou veřejnou zakázku na pěstitele z české produkce českého konopí pro české pacienty. Tady je to vlastně zajímavé i v tom, že jsme byli v rámci Evropy druhá země, která vystavila licenci vlastnímu pěstiteli konopí. Takže si troufám říci, že Česká republika byla poměrně dlouho lídrem v této problematice.

S čím se vlastně potýkáme, je nedostatek právě dat z klinické praxe. Po tom celou dobu voláme a zatím to nevypadá i v rámci celosvětového měřítka, že by těch klinických dat bylo více. Právě proto, jak už tu zmiňoval pan ministr, jsme se vlastně uchýlili k tomu, že s tím, jak umožníme pacientům, aby jim bylo hrazeno devadesát procent z 30 gramů léčebného konopí, tak bychom právě velmi rádi i sbírali anonymizovaná data právě o té léčbě, která potom chceme, aby byla využita právě pro lékaře, kteří ještě nemají žádné zkušenosti s léčbou konopím a mají takové pacienty, kterým by chtěli tuto léčbu zpřístupnit.

Chtěla bych říci, že, právě jak už bylo řečeno, v médiích se objevilo, že to bude nějaká zvýšená administrativní zátěž pro lékaře, že tím to bude nedostupné. Já bych chtěla toto vyvrátit. Samozřejmě, ten způsob bude c o nejjednodušší a vůbec to pro lékaře není nic nového, protože už třeba v rámci vysoce inovativních léků, které také dostávají určitou dočasnou úhradu, se sbírají data. Sbírají se do registru právě proto, aby přidělení trvalé úhrady mohlo být potom něčím podloženo a měli jsme nějaká klinická data z praxe od pacientů a opravdu ze skutečnosti. Protože samozřejmě to výzkumné pole je široké, jak o tom mluvil pan profesor, opravdu si myslím, že to bylo velmi zajímavé. Ale my tu vlastně celou dobu musíme cílit k tomu, aby se ty poznatky dostaly k tomu pacientovi, aby z nich pacient mohl profitovat a mohl je využívat.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Jsme rádi, že tu máme odborníka na téma léčebného konopí z Hebrejské univerzity Jeruzalém, jak už pan premiér uvedl, pana profesora Lumíra Hanuše.

Lumír Hanuš, Hebrejská univerzita Jeruzalém:  Dobrý den, dámy a pánové. V Izraeli se konopí používá velice úspěšně k léčbě. V České republice to šlo velice pomalu. Nejprve se ve Fakultní nemocnici Olomouc léčilo až do roku 1990 konopím. Samozřejmě, bylo to na úrovni znalostí tehdejší doby, především na úrovni znalostí antibakteriálních účinků. Ovšem když já jsem odjel do Izraele, tak to vše zde skončilo a konopí se stalo ilegálním.

Snahou bylo v pozdějších letech, aby se konopí vrátilo k pacientům. Největší zásluhu na tom měla katedra adiktologie, především doktor Tomáš Zábranský, kteří se snažili, aby to bylo legalizované. A já jsem se také snažil sem jezdit a byla řada interview, rádio, televize, dva semináře katedra adiktologie pořádala na půdě paramentu. Takže nakonec asi po sedmi letech – já jsem to spočítal, že jsem sem jezdil sedm let na různé akce, než to konopí bylo legalizováno k léčebnému použití.

Jak jsme slyšeli, konopí je již několik let legální a poslední množství bylo pět kilogramů pro všechny pacienty. Bohužel, těch pacientů je velmi malé množství, protože pacienti si nemohou dovolit to konopí koupit. Je to pro ně drahé. Proto to množství není objektivní. To není, že by bylo jen tolik pacientů. Pacientů je více, ale oni to nekupují, protože na to konopí nemají.

V Izraeli je ta situace úplně jiná. Tam je to pro pacienty, dá se říci, musí to konopí platit, ale je to levné a je tam asi 50 000 pacientů. Ta částka 34 gramů pro pacienta, to je průměr ze všech dávek, protože pacient tam může dostat mezi dvaceti a sto osmdesáti gramy konopí měsíčně. Záleží to na nemoci a závažnosti onemocnění. Čili některým stačí dvacet gramů, někteří potřebují více.

Jak hovořil pan premiér o Martině Kafkové, ta užívá asi 180 gramů konopí měsíčně. Ze začátku to pro ni bylo velice obtížné, ona dokonce ani nechtěla žít, jak to bylo těžké. A když začala užívat konopí, ten život se zcela změnil. Sice paliativně, že nemá ty problémy, ty symptomy že vymizely, ale i to je báječné a je to samozřejmě báječné i u pacientů, kteří jsou v terminálním stadiu a nakonec zemřou, tak přechod na onen svět, když jim to paliativně pomůže, tak je to báječné jak pro pacienta, tak pro jeho přátele, tak pro jeho rodinu. Je to velice důležité.

A v tom Izraeli, tedy jak jsem řekl, je to dvacet až sto osmdesát gramů, v průměru 34, dostanou pacienti ročně více než deset tun konopí. Izrael je menší země než Česká republika. Deset tun konopí dostanou pacienti. Tady dostali za rok pět kilogramů. Tak vidíte, že jsme v počátcích.

Nyní ta nová situace, která nastane, že pacienti budou dostávat 30 gramů. Já si myslím, že bylo uzákoněno 180 gramů a že by nemělo být 30 gramů, ale mělo by to být podle nemoci a její závažnosti. Jistěže jsou pacienti, kterým bude stačit méně než 30 gramů, ale jsou pacienti, kterým bude zapotřebí více než 30 gramů. Já si myslím, že by to mělo být ponecháno na zvážení lékaře, který je stále s pacientem v kontaktu, aby ten lékař viděl, zda tomu lékaři musí přidat, nebo mu může ubrat.

A pokud se týče toho, že lékaři budou mít povinnost to hlásit, tak já si myslím, že to nedá nám žádný výsledek, protože to bude nic neříkající statistika. Ta statistika bude mít význam, jestliže bude dělán dvojitý slepý pokus. To znamená, že pacienti nebudou vědět, co dostávají, že někteří dostanou konopí, někteří dostanou placebo a někteří dostanou lék, který se na tu danou nemoc užívá. A nyní se shromáždí ty výsledky a vyhodnotí se to. To bude mít plný smysl, nikoli jen sbírat fakta o pacientech, kteří konopí užívají. Čili postavme to na úroveň vědeckou, postavme to tak, aby to pomohlo těm dalším pacientům, a v tomto případě to bude opravdu mnohem lepší.

Já velice oceňuji snahu pana premiéra, že se toho podjal, a byl bych rád, kdyby ta jeho snaha nějak nezanikla nebo aby nesklouzla na nižší úroveň, aby skutečně zůstala na úrovni, že pacientům bude konopí pomáhat, že pacienti budou konopí chválit, budou chválit své lékaře, budou rádi, že mají možnost se léčit všichni, nejen bohatím, ale i chudí, a že to přispěje také k dobrému jménu v našem státě, protože my jsme mohli být ti, kteří mohli být první ve světě v léčebném konopí.

My jsme bohužel tu šanci vypustili, ale můžeme se snažit, abychom ji opět obnovili. Děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter