Tiskové konference

12. 12. 2007 16:17

Tisková konference po zasedání vlády ze středy 12. prosince 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi zde přivítat premiéra pana Mirka Topolánka a ministra financí pana Miroslava Kalouska. Předsedu vlády teď poprosím o úvodní slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Možná, úplně v úvodu, poměrně rozsáhlá diskuse byla v bodu „a“, Evropská agenda, protože máme za sebou celou řadu ministeriád, mimo jiné ministeriádu ministra práce a sociálních věcí, kde nedošlo zatím k dohodě o úpravě pracovní doby. Máme za sebou V4, která, myslím, byla velmi úspěšná. Připravovali jsme se na summit v Lisabonu a hlavně v Bruselu, v pátek. Připravovali jsme českou pozici. Z těch věcí, které se dnes projednávali, já myslím, že největším úspěchem poslední doby je zpráva, kterou vám oznámí ministr Kalousek. My jsme projednávali celou řadu bodů, ten program byl před koncem roku velmi rozsáhlý. Celou řadu bodů, které jsem vedli bez rozpravy. Z těch bodů, kde jsme vedli rozpravu, spíše nahlásím ty body, které byly přerušeny, spíše z formálních důvodů. Přerušili jsme diskusi o elektronických komunikacích, ale z vysloveně formálních důvodů, kdy budou zapracovány legislativní připomínky a není s tím problém. Vyřešili jsme celou řadu nařízení, ať už se týkají platových poměrů vojáků, tarifů, bezpečnostních sborech, ochrany zdraví při práci před ionizujícím nebo neionizujícím zařízením a podobně. Přerušili jsme bod, který se týká silniční daně, kde ty rozpory jsou vážnější. Spíše ve smyslu pojetí silniční daně. Myslím si, že velmi zajímavá diskuse probíhala i kolem bodů, které se týkají rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Ten materiál by schválen. Schválili jsme úvěr EIB na kofinancování dopravních projektů a odložili jsme projednávání tří bodů. Rozpočtu Pozemkového fondu a bodu, kde čekáme na návrat pana ministra Bursíka, kde budou projednávány v příštím týdnu. Myslím si, že jako úvodní informace by to mohlo stačit. V této chvíli bych rád dal slovo ministrovi Kalouskovi, který má své body a seznámí vás s nimi.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Takže, ještě jednou hezký den. Já bych rád oznámil, že vláda dnes schválila smlouvu mezi společností Galileo Real, která je plně vlastněna ČKA a mezi švýcarskou bankou UBS. Schválením této smlouvy je završena poměrně dlouhá, mnohaměsíční diskuse a úsilí českých institucí o navrácení 500 milionů korun, které ze společnosti Galileo Real unikly zhruba před dvěma lety. Toto úsilí bylo úspěšné. Na základě této smlouvy česká strana obdrží od banky UBS 420 milionů korun, bezprostředně. Z toho částku 404 milionů korun do sedmi dnů od podpisu, od účinnosti této dohody a 16 milionů korun o odblokování účtu, který je zablokován na žádost českých orgánů. 420 milionů získáváme, v podstatě, bezprostředně a dále platí dohoda o společném postupu s bankou UBS o společném vymáhání částky a náhrady škod po panu Miloši Skořepovi. Pro českou stranu až do výše 558,5 milionů korun, což je částka, která plně zahrnuje 100% jistinu, úroky a náklady na právní služby. Tato smlouva nám zajišťuje návrat všech těchto prostředků, společnost Galileo Real naproti tomu stahuje svoji žalobu proti bance UBS, která byla podána v Curychu. Já bych rád poděkoval touto cestou všem, kteří se na tomto složitém procesu podíleli, že jsme nesložili ruce v klín a usilovali jsme o návrat prostředků, se ukázalo jako správná strategie a rád bych zdůraznil, že platba ze strany UBS a zpětvzetí žaloby ze strany společnosti Galileo Real se uskuteční bez uznání jakékoliv odpovědnosti. Co se týče tvrzení uváděných v minulosti v mediích, tak chci potvrdit, že nemáme žádný důvod se domnívat, že by UBS byla zapojena do jakékoliv nezákonné činnosti. UBS pokládáme za korektního partnera a budeme se kdykoliv těšit na jakoukoliv obchodní spolupráci, jakmile se k ní naskytne příležitost.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru financí, nyní je prostor pro vaše dotazy, prosím.

Redaktorka, televize Prima: Mě by jenom zajímalo, proč trvalo tak dlouho, než banka přistoupila na to, že vrátí peníze?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Tak vždycky, když jde o převod velké částky peněž, tak ta jednání jsou většinou mimořádně komplikovaná, složitá. Ten případ opravdu nebyl jednoduchý a já pokládám za mimořádný úspěch, že to trvalo tak krátce.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já k tomu dodám. V minulosti jsme zaznamenávali jako Česká republika pod vedení jiných ministrů financí, v drtivé většině případů neúspěchy, toto je opakovaně úspěch, já jsem za něj chtěl Miroslavu Kalouskovi poděkovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz? Česká televize.

Daniela Písařovicová, Česká televize: Já jsem se chtěla pana ministra Kalouska zeptat, jestli jste jednali také o převodu těch pohledávek ČKA, případně jakým způsobem jste schválili, že k tomu převodu dojde?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dnes o tom vláda nejednala. Samozřejmě, že ČKA končí k 31.12., já 31. prosince, na Silvestra, kolem poledních hodin, budu podepisovat veškerou inventarizaci a od prvního ledna bude správcem pohledávek a majetkových účastí ministerstvo financí tak, jak vyplývá ze zákona. Ještě bych rád upozornil, to jsem slíbil, že řeknu, vy to pravděpodobně víte, že na stejné téma ČKA, jejímuž managementu i dozorčí radě děkuji za to úsilí, pořádá tiskovou konferenci v 15:30. Takže, případné detaily a podrobnosti se můžete dozvědět i tam.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz? Televize Nova.

Eva Chaloupková, televize Nova: Já bych měla dotaz k té silniční dani. Jestli se dá říci, z jakého důvodu byly ty rozpory? Co bylo asi největším jablkem sváru? Proč to neprošlo?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Je to, řekl bych, rozdílný koncepční názor ministerstva financí a ministerstva životního prostředí. To, co je u daňových zákonů docela běžné, vzhledem k tomu, že dnes není pan místopředseda Bursík, protože je na Bali, tak jsem to logicky přerušili a já jsem přesvědčen, že nalezneme dohodu a kompromis a uzavřeme to příští týden.

Eva Chaloupková, televize Nova: Čekáte tedy na něj?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Samozřejmě.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych řekl, že ten problém je ne ve stanovení výše, ale spíše v konstrukci té daně. Takže, to je problém, který nikoho moc venku zajímat nebude, nicméně, zajímá toho, kdo tu daň zpravuje, kdo tu daň vybírá, kdo garantuje hladké vybírání a v tomto smyslu ta diskuse proběhne ku prospěchu věci.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Jitka Götzová, Právo: Dobrý den, na pana premiéra. Pane premiére, máte jistotu, že neprojde návrh na zrušení poplatků ve zdravotnictví, když poslanci Hovorka a Melčák vyzvali, že nebudou hlasovat pro zamítnutí? A druhá otázka, jestli máte představu, jak se dál bude vyvíjet situace poté, co vláda vypověděla smlouvu, firmě Steyer? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: K té první otázce musím říct, že se zabývám problémy až přijdou, pak si ty starosti nedělám zbytečně. Já to beru jako naprosto hypotetický příběh od prvního ledna začne platit zákon. Od prvního ledna vznikne povinnost těm osobám při různých situacích ve zdravotnictví poplatek platit a v tomto smyslu nemám nějakou obavu, že by se to mohlo změnit. Pokládal bych to navíc za škodlivé, za nic nepřinášející. Já se začnu výroky jednotlivých poslanců začnu zabývat teprve tehdy, až budou ohrožovat vlastní hlasování, v této chvíli bych řekl, že je to velmi předčasné a zatím jsem řekl, že je to předčasné, tak nakonec jsem většinou míval pravdu, že to dopadne dobře, takže i v tomto smyslu můj optimismus trvá. K té druhé otázce, já vám neřeknu nic víc, než vám řekla paní ministryně obrany na speciální tiskové konferenci s panem náměstkem Bartákem. Další psotu, na další postup má ministerstvo čas do konce ledna, kdy předloží analýzu dalšího postupu. Ne proto, že bychom nevěděli přesně, co budeme dělat, ale my transportéry potřebujeme a my spíše budeme řešit ten další postup z pohledu nákupu transportérů, ať už se ta situace vyvíjí jakkoliv. My jsme tu smlouvu zrušit museli, riskovali jsme arbitráž spíše od neúspěšných účastníků těch výběrových řízení, protože byli porušeny podmínky smlouvy a při závažném porušení smlouvy jsme neměli ani jinou možnost. To že to může mít určité dopady a určité konotace, to je evidentní, ale my jsme prokázali za ten poslední rok, možná i v té minulé vládě, že máme odvahu dělat podobné kroky. Kéž by naši předchůdci dělali totéž.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji další dotaz, Právo.

Redaktor Čechlovský, Právo: Pane ministře, rád bych se zeptal, jaká je šance, že na panu Skořepovi vymůžeme ten rozdíl mezi 560 miliony a 420 miliony korun? Jak to hodnotíte? Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Součástí té dohody je, že my přesouváme svoji pohledávku na UBS, která to bude vymáhat a to co bude vymoženo, bude rozdělováno poměrem 1:1. Pro českou stranu až do té výše 558,5 milionu korun. Vzhledem k vysoké profesionalitě těch, kteří budou angažováni pro tuto práci, si myslím, že ta šance je mimořádná, že opravdu se Česká republika dočká nejenom celé jistiny, ale náhrady všech škod...

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Což jsou úroky a náklady spojených s tím.

Miroslav Kalousek, ministr financí: ...náhrady a právní služby. Těch 58,5 milionu je součet úroků a nákladů na právní služby.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Česká televize.

Daniela Písařovicová, Česká televize: Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste jedním z těch bodů, o kterých jste měli jednat, měli, že by se mělo vykácet asi 36 hektarů lesa v Jeseníkách kvůli stavbě lyžařského areálu. Jestli jste o tom také mluvili, nebo jestli je to na pořadu?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Bylo schváleno bez rozpravy.

Daniela Písařovicová, Česká televize: Dobře. Další otázka. Opoziční politici, bývalí politici a někteří umělci vyzývají k bojkotu poplatků u lékařů. Pane premiére, co této zprávě říkáte? Nebo této výzvě a tomu, že politici vyzývají k porušování zákon a, případně, co by lidem hrozilo, kdyby opravdu ten zákon porušili?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak názor opozičních poslanců a opozičních umělců je vždycky zajímavý, ale porušovat zákon nemůže nikdo. To je všechno, co k tomu řeknu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Oldřich Janeba, Deník: Já mám dvě otázky. Za prvé bych se chtěl zeptat, v programu bylo, myslím, že pan ministr Říman to měl předkládat, nějaké kompetence obcí k hlubinným úložištím. To je první otázka.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To jsou ty body, které jsme z důvodu nepřítomnosti Martina Bursíka přeložili na příští týden. Byly odloženy body číslo 18, 19. přerušeny dva další, je to nejenom analýza zapojení obcí do rozhodovacího procesu umístění hlubinných úložišť, ale je to také problematika zrušení omezení odpovědnosti provozovatelů jaderných reaktorů. Myslíme si a jeto praxí v této vládě, že při nepřítomnosti ministra, který je, profesionálně svým působením na ministerstvu dotčen tou problematikou, tak tento bod, zcela automaticky odkládáme.

Oldřich Janeba, Deník: A potom, prosím vás, by mě zajímalo, vy jste v rozpočtu jako vláda garantovali 400 milionů na peníze na rozvoj metra v Hlavním městě Praze. Chci se vás zeptat, jestli ta částka je dostatečná a slyšel jsem probíhají nějaká jednání s magistrátem, že oni s tím nejsou spokojeni. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak nikdy nikdo není spokojen s rozpočtem. Detaily ponechám na odpověď ministru Kalouskovi.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já nemůžu říct jinou větu, než řekl pan premiér. Rozpočet je maximum možností. Ta částka, která tam je, je částka rozpočtovaná a já neznám nikoho, kdo by byl spokojen s výší navrhované dotace v zákoně o státním rozpočtu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Redaktor Žemka, ČTK: Já bych měl dotaz ke dvěma schváleným úpravám, které předkládalo ministerstvo zemědělství, zda-li byly schváleny tak, jak byly předkládány nebo jsou-li tam změny? A to bylo jednak nařízení, které mělo umožnit zemědělcům, aby si sami zpracovávali pro vlastní potřebu energetické plodiny a jednak druhé nařízení, které upravovalo odbytové skupiny zemědělců. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že to byly body 9 a 10. Musím říct, že byly bezproblémové schváleny. Pokládáme tu úpravu za potřebnou i když se některým hráčům na zemědělském trhu nemusí ty podmínky líbit. Pokládáme to za vylepšení stavu, nikoliv jeho zhoršení.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Jitka Götzová, Právo: Já bych se ještě vrátila k té své původní otázce. Takže třeba novou smlouvu s firmou Steyer nevylučujete, pane premiére?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To se mě ptáte na něco, o čem nejsem vůbec oprávněn mluvit a navíc, do doby uplynutí té analýzy předpokládáme nějaké chování partnera, což je v podstatě General Dynamics, protože firma Steyer je pouze výrobce, ale majitelem je americká firma General Dynamics. To si, myslím, že se tady málo ví, ale je to pravda. To znamená, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože my budeme jednat, neprodleně začíná jednání, o sankcích vůči dodavateli, kterému jsme smlouvu zrušili, protože smlouvu neplnil, takže, v této chvíli určitě budeme jednat o té sankci a dalším postupu a nechám si předložit ve vládě materiál na konci ledna, který určí další postup. To, že transportéry potřebujeme, je evidentní. To, že ta skladba může být jiná, to věděli, podle mne, ti, co to kontrolovali před námi.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaké dotazy? Česká televize.

Daniela Písařovicová, Česká televize: Ještě poslední. Já jsem se chtěla jenom zastavit u toho odstraňování ekologických škod. Vy jste to projednávali zhruba před dvěma týdny na vládě, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli na to také dneska nepřišla řeč nebo jestli zůstává ta hypotéza. Do tří měsíců byste měl zpracovat, pane ministře, analýzu.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Platí vládní usnesení. Vláda mi uložila do 31.3. zpracovat analýzu a návrh dalšího postupu. Já jsem, to znamená, že platí to usnesení, které je veřejně přístupné, které je k dispozici. Já jsem na to včera i dnes odpověděl s žádostí, aby odpovědi na všechny ostatní otázky byly skutečně odloženy do konce března, protože existuje několik variant řešení a k jaké variantě se vlády přikloní. Jaká varianta vůbec vyjde z té analýzy. Vy kladete otázky, na které my teď teprve hledáme odpověď právě tou analýzou, kterou mi vláda umožnila, tak prosím o pochopení, že na drtivou většinu vašich otázek, které dnes kladete budeme znát odpověď na konci března. Neznáme na ně odpověď na konci ledna.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že bych řekl totéž. Ten materiál a to, co jsme uložili ministerstvu financí nijak nepředjímá budoucí řešení.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaké dotazy?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jediné snad, co mohu říct, že pokračovat v tom stavu, který je dnes a který je, řekl bych, trestuhodný a který vyvolává spoustu otázek a měl vyvolávat spoustu otázek i pro orgány činné v trestním řízení, tak v tom pokračovat nebudeme.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, děkuji vám za pozornost. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter