Tiskové konference

23. 10. 2007 14:18

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a ministra obrany Spojených států Roberta Gatese dne 23.10.2007

Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu po jednání předsedy české vlády pana Topolánka a ministra obrany Spojených států pana Gatese. V úvodu vás účastníci jednání seznámí s jeho průběhem. Jako první má slovo premiér Topolánek.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo. Dobrý den. Já myslím, že je celkem příznačné, že snídani jsem strávil s rumunským ministrem zahraničí, oběd s ministrem obrany Gatesem a večeři s vicepremiérem ruské vlády Naryškinem. Ono to souvisí s mnoha věcmi, ale souvisí to také se zahraničně-politickým významem České republiky a s tím, jak se zde promítá celá řada zájmů a celá řada cílů. My jsme dnes s panem ministrem, a nebyla to jeho jediná schůzka v ČR, projednávali celou řadu otázek, samozřejmě, že jednou z těch hlavních bylo umístění protiraketové obrany na českém území jako společný zájem a věc, která je předmětem společného jednání v této chvíli, a musím k tomu uvést několik závěrů. Myslím si, že, a nechám panu ministrovi, ať vás seznámí sám s těmi závěry, že jsem diskutovali v zásadě několik otázek. To je rizika, z kterých vlastně resultuje, nebo na základě kterých jsme se rozhodli umístit tento systém v Evropě. Za druhé, je to otázka daleko významnější spolupráce a diskuse s Ruskou federací na úrovní NRC, ale i jiných úrovních. Za třetí, je to připravovaná společná pozice NATO na summit v Bukurešti. Za čtvrté, je to obecné řešení obrany proti raketám krátkého, středního a dlouhého doletu. Myslím, že další diskuse, která se netýkala přímo protiraketové obrany, se týkala celé řady našich společných aktivit. Diskutovali jsme o Kosovu a tomto regionu. Diskutovali jsme o Afghánistánu, o našem zájmu vybudovat PRT v Logaru. Diskutovali jsme o celé řadě jiných otázek, ale přiznám, že ta diskuse o protiraketové obraně naší diskusi dominovala. Nechal bych nyní prostor panu ministrovi Gatesovi.
Robert Gates, ministr obrany USA: Rád bych poděkoval panu premiérovi a ministryni obrany za to, že je mohu navštívit. Ačkoliv jsem velkou část své kariéry soustředil na tuto část světa, tak toto je moje první návštěva v Praze. Také bych velice rád poděkoval České republice a jejím občanům za podporu během několika posledních let a také za příspěvky za nasazení v Iráku a Afghánistánu. My si velice ceníme tohoto úsilí. Také jsme byli velice potěšení tím, že se Česká republika v nedávné době rozhodla vytvořit vlastní Provinční rekonstrukční tým v Afghánistánu a uvítáme jakékoliv další příspěvky či formy pomoci v této zemi. Jak uvedl pan premiér, jedním z hlavních předmětů našeho dnešního setkání byla protiraketová obrana. Domnívám se, že byl učiněn i dnes pokrok. Informoval jsem pana premiéra i paní ministryni o výsledku či průběhu jednání, které jsem před nedávnou dobou vedl k této otázce společně s ministryní zahraničí Riceovou v Moskvě. I nadále vybízíme Rusko k partnerskému vztahu s námi v otázce protiraketové obrany. A i nadále se je snažíme ujišťovat, že tato zařízení nejsou něco proti Rusku, a že Rusko z nich může mít užitek. Součástí našeho úsilí je také to, že s nimi neustále všechny záležitosti projednáváme tak, aby byla zajištěna transparentnost, aby opravdu měli přístup k informacím, které se týkají těchto zařízení. Jednoznačně jsme uvedli ruské straně, že budeme pokračovat v jednání s Českou republikou a Polskem a v případě uzavření těchto jednání pokročíme k případnému nasazení těchto prostředků.Také jsem zmínil během hovoru během dnešního dne, že v případě, že bychom zkoumali možnosti, jakým způsobem v rámci rozšíření transparentnosti zajistit přístup ruské straně na tato zařízení. Takže, bychom veškeré tyto návrhy nejdříve konzultovali s Českou republikou, než bychom je předložili ruské straně. Jenom zdůrazním ještě jednou, nic v tomto ohledu by se neuskutečnilo bez souhlasu české vlády. Také jsem své české kolegy informoval o tom, že o této záležitosti budeme v dalších dnech, během zasedání ministrů obrany NATO, diskutovat. Je naším přáním, doufáme, že během summitu v Bukurešti příští rok bude přijato usnesení, že NATO bude pokračovat a ještě více pracovat na rozvoji své protiraketové obrany proti střelám krátkého a středního doletu, která bude kompatibilní, která bude jednou stranou a druhou stranou bude protiraketová obrana proti střelám dlouhého doletu. Naším cílem je integrovaný systém, který by chránil všechny členské země aliance před hrozícím nebezpečím, jako jsou například íránské řízené střely. A s velkým potěšením konstatuji, že v nedávné minulosti jak ministři zahraničí, tak i ministři obrany NATO se k takovémuto přístupu vyjadřují a staví pozitivně. V minulosti Česká republika a Spojené státy americké velice intenzivně spolupracovaly na řešení velkých výzev v oblasti bezpečnosti a obrany a já mohu dnes říci, že naše vztahy jsou asi nejintenzivnější v historii. Děkuji.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu premiérovi, děkuji panu ministrovi. Nyní je asi osm minut na vaše dotazy. Prosím, napřed z české strany, potom z americké. Deník Právo.
Jiří Roškot, deník Právo: Dotaz nepřekládán.
Robert Gates, ministr obrany USA: Co se týče možnosti toho, že by nedávno vznesené návrhy v otázce protiraketové obrany ruské straně nějakým způsobem změnily časový harmonogram rozmístění nebo nasazení těchto zařízení, tak se domnívám, že žádný vliv na ten harmonogram nebude. Já jsem společně s paní ministryní Riceovou předložil Rusům dva návrhy, z nichž jeden jsem již zmínil, a to je zajištění přístupu ruské straně tak, aby mohli vidět, co se děje. Opět zde platí, že k čemukoliv by se v tomto ohledu dospělo, tak by bylo nejdříve předloženo ke schválení české vládě a bez jejího souhlasu bychom nešli dál. Druhým návrhem učiněným ruské straně, který, samozřejmě, ještě není dopracovaný, tak spočívá v tom, že bychom svázali aktivaci těchto zařízení, jejich uvedení do provozu, s průkazným dokladem toho, že íránská strana disponuje takovýmito hrozícími prostředky. Čili, jinak řečeno, proběhlo by to jednání, které v současné době probíhá, byla by vyjednána smlouva, uzavřena, tato zařízení postavena a připravena do provozu, ale nebyla by uvedena do provozu. Až v případě jasného důkazu, třeba úspěšného testu na íránské straně, by proběhla aktivace.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: A nyní americký novinář.
Americký redaktor: Dotaz nepřekládán.
Robert Gates, ministr obrany USA: Co se týče možného přístupu ruské strany k těmto zařízením, tak opět zdůrazňuji, že by se nic neudálo bez souhlasu české vlády než bychom s čímkoliv dopracovanějším, než je to v současné podobě, šli za ruskou stranou, tak by to bylo předloženo vládě České republiky, a co se týče vyjednávání, tak doufáme, že budou ukončena během dvou měsíců.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já k té první otázce musím říct, že jsem osobně přesvědčen, že ta jednání s Ruskem, kromě těch dvou zcela konkrétních návrhů, musí směřovat k diskusi v rámci NRC o interoperabilitě celého systému a o stanovení jednotného rozhraní mezi řízením a velením. To znamená k diskusi o Ruské federaci, aby se účastnila protiraketových aktivit. Z hlediska termínu, doufám, že vše bude dojednáno před mou cestou do Spojených států, kterou očekáváme začátkem příštího roku, nejpozději v únoru. Shoduji se s americkým ministrem obrany, že bychom do konce roku mohli mít ty základní smlouvy a parametry dojednány.
Americký redaktor: Dotaz nepřekládán.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já ale necítím potřebu to komentovat.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Prosím, další dotaz.
Redaktorka Slovenské televize: Pane ministře, změní nějak vaši taktiku vyjednávání na území Polska a Česka výsledky voleb v Rusku?
Robert Gates, ministr obrany USA: Určitě doufám, že nikoliv.
Americká redaktorka: Pane premiére, dovolte mi dotaz týkající se toho, co znamená pro Českou republiku rozšíření jejího území v Afghánistánu, a zda-li je přítomnost českých jednotek v Iráku víceméně symbolická v tento moment, nebo se domníváte, že budete zvyšovat počet vojáků nasazených v Iráku?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Žádná naše účast v misích není symbolická, i když tam máme jenom pozorovatele. My působíme v současné době v misi v Kosovu, kde budeme v příštím roce mít až 550 vojáků. Budeme končit v příštím roce misi v Bosně a Hercegovině. Budeme zvyšovat účast našich vojáků, a nejenom vojáků, v Afghánistánu. Budeme od pololetí příštího roku mírně snižovat počet vojáků v Iráku. Filozofií této vlády je nezvyšovat počet misí, zvyšovat participaci v jednotlivých misích, nebo zvyšovat účast v těch jednotlivých misích. Nicméně, tento záměr o našem působení v misích v příštím roce je teprve schválen vládou a musí ho ještě schválit Parlament. Účast v PRT v Logaru je pro nás dokladem toho, že je třeba působit nejenom v těch vojenských, ale hlavně v těch rekonstrukčních a obnovovacích pracích v těchto ohniscích napětí. V tomto smyslu naše ambice mít PRT v Afghánistánu s touto snahou koreluje.
Robert Gates, ministr obrany USA: My velice vítáme rozhodnutí České republiky posílit její úsilí v Afghánistánu a je to velice dobrá zpráva pro blížící se zasedání ministrů obrany NATO. Je to nejen velice dobré znamení, že Česká republika, jako členská země NATO, rozšíří svoje nasazení v Afghánistánu, ale je to velice dobré také proto, že jsme v určitém bodě na cestě k demokratické vládě v Afghánistánu a toto velice pomůže.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Thank you very much.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter