Tiskové konference

12. 9. 2007 19:19

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyen Tan Dung, Úřad vlády ČR 12.9.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám a dovolte mi, abych zde zvláště srdečně uvítal delegaci Vietnamské socialistické republiky, kterou vede předseda vlády, Jeho Excelence, Nguyen Tan Dung. Zároveň mi dovolte přivítat předsedu vlády ČR pana Mirka Topolánka. V této chvíli, prosím, oba pány premiéry, aby podepsali společné prohlášení předsedů vlád České republiky a Vietnamské socialistické republiky. Děkuji pánům premiérům a nyní je prosím, aby poodstoupili a ke stolu předstoupí pan Dao Viet Trung, náměstek ministra zahraničí Vietnamské socialistické republiky a paní Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra ČR. A prosím oba, aby podepsali Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů. A zároveň Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o přebírání a předávání občanů. Děkuji a nyní prosím oba pány premiéry, aby usedli za stůl, abychom zahájili tiskovou konferenci. Dámy a pánové, ještě jednou vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací vlády České republiky a vlády Vietnamské socialistické republiky. Na úvod předám slovo předsedovi vlády České republiky, Mirku Topolánkovi, který vás stručně seznámí s obsahem jednání.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo. Pane premiére, vítejte ještě jednou v Praze. Já bych chtěl říct, že na tom krátkém jednání, které jsme měli spolu s premiérem Vietnamské socialistické republiky a potom v rámci delegací, jsme víceméně připravili celou řadu jednání, která budou následovat v následujících dvou dnech, jednání ministrů, náměstků ministrů, řady členů delegací jak vietnamské, tak české strany. My jsme, víceméně, nastavili ty body, o kterých si myslíme, že mají být vzpomenuty. A ty jsou jak bilaterální, tak, samozřejmě, multilaterální, ekonomické. Týkají se všech oblastí. Musím říct, že oba jsme konstatovali, že vztahy našich zemí jsou natolik nadstandardní a že po roce 1994, kdy byly znovu oživeny, nikdy nebyly lepší než dnes. A to ve všech oblastech. Já jsem trochu žertoval na téma našich velvyslanectví, že my máme své velvyslance ve Vietnamu v podobě několika desítek tisíc studentů, kteří studovali v ČR. Vietnam má nejméně čtyřicet tisíc velvyslanců v podobě vietnamských občanů, kteří žijí a pracují v České republice, a to činí ty vztahy velmi nadstandardními. Já se omlouvám. Já nechci detailně specifikovat všechny oblasti, které jsme projednávali, nicméně, ta diskuse se vedla o smluvním zajištění. My jsme dnes podepsali významné dokumenty, včetně rad místní dohody, týkaly se významných investic připravovaných do Vietnamu. Týkaly se konzulárních problémů. Týkaly se, samozřejmě, školské, vzdělávací, výzkumné kapacity výměny a musím říct, že z těch jednání vyplýval jak náš, tak vietnamský zájem na posílení těch vztahů a na posílení nejen v ekonomické oblasti. Musím říct, že po našem jednání v Helsinkách v loňském roce, po návštěvě Václava Klause v loňském roce ve Vietnamu, je návštěva vietnamského premiéra dokladem nadstandardních vztahů obou zemí.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřad vlády ČR: Děkuji panu premiérovi, nyní má slovo předseda vlády Vietnamské socialistické republiky.

Nguyen Tan Dung, předseda vlády Vietnamské socialistické republiky: Nejdříve bych chtěl říci, že plně sdílím názory pana premiéra vlády České republiky. Chtěl bych jenom dodat, že naše vzájemné, vietnamsko-české, vztahy mezi našimi zeměmi a mezi našimi národy jsou velice úspěšné. A úspěšné bylo i jednání mezi námi, mezi dvěma premiéry. I potom mezi dvěma delegacemi. Jednání proběhlo v upřímném, otevřeném, ovzduší vzájemného porozumění. Také jsme se shodli na tom, že vzájemné vztahy mnohostranné spolupráce mezi našimi zeměmi byly úspěšné, ale zatím ještě neodpovídají potenciálům obou zemí a také ještě neodpovídají přání obou našich zemí. Také jsme se shodli na tom, že budeme vyvíjet ještě větší úsilí proto, aby se vzájemné vztahy a mnohostranné spolupráce mezi našimi zeměmi nadále rozvíjely a úspěšně se probovaly (?) v zájmu obou našich zemí i v zájmu štěstí lidí našich zemí. Také jsme vzájemně vyjádřili podporu České republiky Vietnamu při kandidatuře na nestálého člena Rady bezpečnosti pro funkční období 2008/2009, jako i Vietnam vyjadřuje podporu České republice při kandidatuře ve stejném období jako nestálému členu Rady bezpečnosti OSN. Pan premiér České republiky také vyjádřil podporu Vietnamu, aby byla uznána tržní ekonomika ve Vietnamu v rámci EU. Obě strany se také shodly na tom, že budeme podporovat podniky a podnikatele obou zemí v jejich obchodní a investiční činnosti, zejména investice do oblasti energetiky, strojírenství a bankovnictví. Také jsme se shodli na dalším rozvíjení spolupráce ve školství, ve vzdělávání, v kultuře a v dalších oblastech. Pokud jde o vietnamskou komunitu žijící v České republice, požádal jsem pana premiéra o to, aby našim občanům byly vytvořeny pro jejich dobré zapojení do společnosti i pro jejich život v České republice. Podpis dohody, která byla před chvílí uzavřena, nijak neovlivňuje pobyt a život vietnamských občanů žijících v České republice. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu premiérovi vlády České republiky za pozvání k návštěvě vaší země i za vaše krásné, srdečné přijetí. Na této tiskové konferenci, a také prostřednictvím médií, bych chtěl vyjádřit vděčnost vládě a lidu České republiky za cennou pomoc a podporu naší zemi a naším lidem za národní osvobození i při dnešní výstavbě země. Jsem přesvědčen, že po jednání mezi námi, i po podpisu významných dokumentů, že dojde k významnému dalšímu rozvíjení a prohlubování vzájemných vztahů, přátelství a mnohostranné spolupráce mezi našimi zeměmi. Nechť se rozvíjí vztahy přátelství a spolupráce mezi Vietnamem a Českou republikou. Děkuji vám, pane premiére, děkuji vám, vážení přátelé.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji panu premiérovi. Nyní, vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, je prostor pouze pro dva vaše dotazy, takže po jednom z každé strany.

Vietnamský redaktor: Jsem z listu Lid, chtěl bych se zeptat pana premiéra vlády ČR. Sdělil jste nám, že při jednání mezi premiéry byla řeč o ekonomické spolupráci. Jestli byste nám mohl říct něco konkrétnějšího, jaký je obsah té spolupráce?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To je přesně ta otázka, na jejíž odpověď, abych ji vyčerpal, nemám tolik času. Mohu vás ubezpečit, že jsme řešili jak otázky ekonomické, investiční, tak, samozřejmě, otázky, jak už jsem řekl, konzulární, otázky spolupráce ve školství, vzdělávání, výzkumu. Méně jsme řešili multilaterální, ale také jsme se o nich zmínili. Zmínili jsme se, samozřejmě, o tom, co nás spojuje, a to jsou lidé, kteří zabezpečují ze všech nejvíc naše styky, a to jsou občané Vietnamu žijící u nás a vietnamští občané, kteří u nás studovali. Myslím, že to jsou hlavní vyslanci a podporovatelé investic České republiky, někdy i realizátoři těchto investic. A protože rozhovory mezi čtyřma očima jsou proto mezi čtyřma očima, že jsou utajené, tak přesto prozradím jednu věc, která si myslím, že byla zásadní v tomto rozhovoru. Já jsem velice uvítal, že žije v České republice taková velká vietnamská komunita, mimo jiné i proto, že Češi dlouhá léta nebyli zvyklí žít v multikulturním prostředí. Vietnamci u nás pracují, žijí, snaží se přizpůsobit našim podmínkám a nejsou s nimi závažné problémy a to má pro otevřenou globální společnost, pro to, kam se tento svět ubírá, i pro Čechy i pro Vietnamce, obrovský význam. 21. století bude nepochybně stoletím migrace a my na něj musíme být připraveni.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji, ještě jeden dotaz.

Jan Korselt, agentura Reuters: Já bych doplnil tu otázku kolegy, možná v konkrétnějším smyslu. Chtěl jsem se zeptat, zda-li jste diskutovali tu možnost, že by ČEZ stavěl velkou elektrárnu ve Vietnamu? Jestli jste z toho vyvodili nějaké závěry. A současně bych se chtěl zeptat pana vietnamského premiéra, zda-li v tomto smyslu povede ještě nějaká jednání. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ano, ano.

Nguyen Tan Dung, předseda vlády Vietnamské socialistické republiky: Chtěl bych také říci, že to důvěrné jednání mezi čtyřma očima mezi námi neskrývá žádné velké tajemství. Já s panem premiérem chceme mít informaci od generálního ředitele, který má investovat do výstavby elektrárny 3000 MW ve Vietnamu, o možnostech její realizace. Oba jsme toho názoru, že tento velký projekt má velký význam pro rozvoj spolupráce mezi našimi zeměmi, neboť celková investice do tohoto projektu činí miliardu dolarů. Až bude tento projekt uveden do provozu, tak to bude znamenat 20 % procent dodávek energie pro Vietnam. My oba vyjadřujeme podporu tomuto projektu, neboť tento projekt bude mít velký význam pro spolupráci mezi našimi zeměmi. Děkuji vám.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme o tom projektu mluvili už v Helsinkách, během pobytu Václava Klause ve Vietnamu bylo podepsáno memorandum. A právě v těchto chvílích probíhá jednání mezi vietnamskou společností EVN a našimi zástupci o detailech připravovaného díla. Myslím si, že je to ještě daleko od realizace, ale jak už vyjádřil pan premiér, oba nad tímto projektem bereme určitou osobní supervizi. Děkujeme.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji pánům premiérům a děkuji i vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter