Tiskové konference

25. 10. 2007 10:06

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj Jeana Lemierra dne 25.10.2007

Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Já vás vítám na Úřadu vlády. Hned do úvodu, než začne tisková konference, požádám pana Jeana Lemierre, prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj a pana Miroslava Kalouska, ministra financí České republiky, aby slavnostně podepsali Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu prezidentovi a nyní, na úvod, dávám slovo premiéru Mirku Topolánkovi, aby zhodnotil dnešní akt.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vážený pane prezidente Lemierre, vážený pane ministře. Já si myslím, že ten dnešní den je významnější, než mnozí z nás tuší. On, víceméně, znamená, že se ze země, které prodělávají transformační proces, stáváme standardní zemí, která podobně, jako jiné země v Evropě, se z příjemce, nebo ze země, která potřebuje pomoc, stává země, která pomoc rozdává. Pro domácí novináře bych přidal, že nás podobná situace čeká někdy po roce 2013 i v rámci strukturálních fondů EU. Nepochybně jako bohatá země budeme spíše plátcem než příjemcem. Na jedné straně to pro mě znamená velké uspokojení, že kráčíme správným směrem, že kvalita života u nás se zvyšuje přes mediální headliny. Na druhé straně to pro nás znamená daleko vyšší odpovědnost a více práce. Já nechci vyhodnocovat tu šestnáctiletou společnou práci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Mohl jsem si přát, aby více pomáhali s investicemi do podnikového sektoru než do bankovního sektoru. Nicméně dneska startujeme novou etapu. Přál bych si, aby v rámci podpisu toho memoranda o porozumění, v rámci graduace, jsme se zařadili mezi země, které útočí investičně na třetí trhy i s pomocí EBRD. Přál bych oběma aktérům, jak ministru financí, tak prezidentu Lemierre, aby ten dnešní podpis znamenal začátek nové cesty, nové spolupráce. Děkuji vám za pozornost.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu premiérovi. Nyní bych požádal pana prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj o jeho úvodní slovo.
Jean Lemierre, prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Pane premiére, pane ministře, chtěl bych vám samozřejmě poděkovat nejenom za dnešní událost, ale také za diskuse, které předtím probíhaly. Chtěl bych také vysvětlit pro přítomné novináře, že jsme skutečně ve velice přátelských podmínkách, máme velice přátelské vztahy. Ta spolupráce mezi EBRD a Českou republikou, která probíhala celých šestnáct let, dle našeho hodnocení, byla velmi úspěšná. A chtěl bych říci, že z této spolupráce mají velice dobrý pocit jak správní rada EBRD, tak i její vedení, tak i, samozřejmě, jednotliví zaměstnanci. Chtěl bych říci, že jsme všichni potěšeni, že ČR graduuje a chtěli bychom vyzdvihnout tento velice důležitý okamžik. EBRD, samozřejmě, její hlavní role je podporovat privátní sektor. V minulosti jsme investovali prostředky někde kolem 1,1 a 1,2 miliard EUR. Nicméně naše finanční investice či pomoc již není potřeba. Nyní trh funguje standardně, je to skutečně veliký úspěch a chtěl bych nyní složit velkou poklonu České republice, že tak rychle dokázala situaci otočit, že tak rychle dokázala vybudovat standardní ekonomiku, která nemusí spoléhat na pomoc z vnějšku. Chtěl bych vyjádřit, pane premiére a pane ministře, poděkování ze strany EBRD. Zejména také od našich spolupracujících partnerů, ať se jedná o zahraniční investory, či české, či všechny další subjekty se kterými jsme spolupracovali, nicméně naše práce byla odvedena dobře a v současné době relokujeme naše zdroje někam jinam, do jiných oblastí, do jiných regionů. Chtěl bych také využít této příležitosti a poděkovat panu premiérovi za jeho rozhodnutí, nebo za rozhodnutí vlády stát se donorem, stát se dárcem, v souvislosti s jižními regiony Evropy. Myslím si, že to bylo velice důležité rozhodnutí, jednak velice důležité symbolicky, protože ČR se poprvé stává donorem, stává dárcem, ale jsme bankéři a, koneckonců, je to všechno o penězích, takže, to znamená, že to bylo i velice důležité obchodní rozhodnutí. Chtěl bych také říci, že včera jsme měli možnost dlouze diskutovat s panem ministrem financí o další fázi naší spolupráce. Myslím si, že před námi jsou skutečně velké výzvy. Počítá se samozřejmě s tím, že budeme spolupracovat s českými firmami, s českými společnostmi, které chtějí expandovat na další trhy a máme před sebou skutečně velký kus práce. S rozšiřováním Evropy směrem na východ či jihovýchod, a také se vzrůstající stabilitou východních trhů, existují obrovské příležitosti jak pro české investice, tak i například pro české poradce a konzultanty. A další možností spolupráce je přitáhnout do Prahy nebo do ČR společnosti, které potom budou jakoby z Prahy, ze svého sídla, expandovat dále na východ. Dovolte mi ještě, abych na závěr uvedl tři krátké příklady pomoci a spolupráce ze strany EBRD. Za prvé, dnes se budu účastnit podpisu dohody s velkým investičním fondem o spolupráci s EBRD v oblasti efektivity energetického průmyslu. Bude to společnost, která svoje centrum či svoje ústředí otevře v Praze a odtud bude expandovat do spousty dalších zemí ve východní a jižní Evropě. Za druhé, bude to spolupráce s českými investory, kteří určitě budou chtít podnikat na Balkáně, na Ukrajině, v Rusku, protože zde se naskýtají skutečně velké příležitosti. Je to například již zmiňovaný sektor energetiky. Všichni znáte tu situaci v této oblasti. Jsou zde velké potřeby, je zde velká poptávka a, samozřejmě, bude také záležet na kapacitě, ale to, co se požaduje, to, co je potřeba, jsou investice, technologie, zařízení, ale také schopnosti a zkušenosti, to vše může Česká republika poskytnout a nejenom v sektoru elektrické energie nebo energetiky jako takové, ale existuje zde tradice, dlouhá tradice, průmyslu. Česká republika je velkým průmyslovým gigantem a myslím si, že na východě či na jihu Evropy jsou skutečně veliké příležitosti. EBRD je schopna pomáhat nejen prostřednictvím poskytování kapitálu, které potom snižuje riziko investic, ale samozřejmě také může zefektivňovat působení těchto investorů a, samozřejmě, umožňovat snadnější financování. A třetí záležitost, kterou bych chtěl zdůraznit, je potřeba zvyšovat povědomí o této nové fázi spolupráce mezi EBRD a Českou republikou mezi veřejností. Chtěl bych ocenit tu velice dobrou spolupráci, kterou jsme zde měli, nicméně situace se nyní mění, otevíráme novou fázi, otevíráme novou cestu. Měl jsem včera možnost dlouze diskutovat s ministrem financí. Chtěl bych také poděkovat za to, že mi nabídl pomocnou ruku při propagování této nové formy spolupráce. Rozhodli jsme se včera, že uspořádáme konferenci začátkem příštího roku, která by měla být konferencí ohledně investičních příležitostí ve východní a jižní Evropě pro české investory, pro české podniky. Pan ministr financí souhlasil s tím, že já, společně s ním, bychom zaštiťovali tuto konferenci, otevřeli bychom ji širokému fóru všech zainteresovaných stran včetně tedy nejenom zástupců podnikatelské sféry, průmyslu a potenciálních investorů. Ale měla by to být co nejširší propagace a, samozřejmě, žurnalisté či novináři v tomto hrají obrovskou roli. Hrají obrovskou roli v tom, aby se tato spolupráce propagovala, aby o ní lidé věděli. Chtěl bych říci, že skutečně před námi stojí velké příležitosti. Myslím si, že pokud se nám podaří uspět v tomto novém projektu, bude to dobře pro všechny zúčastněné strany, jak pro banku, tak pro Českou republiku, tak i pro život ve východní části Evropy. Budou se vytvářet nové pracovní příležitosti, budou probíhat nové obchodní aktivity, nové obchodní případy. Chtěl bych zakončit tím, že toto je demonstrace toho, že EBRD neodchází z České republiky, zůstává zde, akorát v jiné podobě a otevírá novou fázi spolupráce. Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu prezidentovi. Nyní prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o jeho úvodní slovo.
Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Dámy a pánové, vše důležité již bylo řečeno panem předsedou vlády a panem prezidentem EBRD. Na mě je, abych upřímně poděkoval za tu dosavadní šestnáctiletou spolupráci na území České republiky a abych poděkoval pražské kanceláři, která končí, za brilantní a skvělou práci. Graduace České republiky a dnešní podpis memoranda je milníkem, změna jejich spolupráce v novou kvalitu mezi ČR a EBRD. ČR přestává být příjemcem pomoci na svém území a stává se spolupracovníkem EBRD na třetích trzích. Pan předseda vlády byl tak laskavý, že popřál aktérům podpisu, panu prezidentovi a mně, mnoho úspěchů do této nové spolupráce. Já si dovolím zdůraznit, že kvalita tohoto úspěchu bude záležet na tom třetím subjektu, který zde není přítomen, a tím je český podnikatelský sektor. S ním bude kvalita této spolupráce stoupat a padat. Jemu tedy přeji hodně úspěchů. Naším úkolem, jak EBRD, tak státní správě v České republice, naším společným úkolem je zprostředkovat mu maximum informací o možnostech této spolupráce. Já děkuji panu prezidentovi, že jsme včera nastínili možnost, jak co nejvíce zpopularizovat možnost spolupráce českých podnikatelských subjektů a EBRD na třetích trzích. Já pevně věřím, že to bude spolupráce úspěšná. Chci poděkovat za váš zájem, těším se na další návštěvu pana prezidenta, kterou jsme domluvili na včerejším jednání a nepochybuji o skvělé spolupráci české administrativy, českých podnikatelských subjektů a EBRD v této nové etapě, nové kvalitě naší spolupráce po graduaci.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu ministrovi financí. Nyní je prostor pro vaše dotazy.
Redaktorka, Regionální televizní agentura: Já mám dva dotazy, první dotaz možná na všechny tři hlavní aktéry dnešního aktu, na pana prezidenta EBRD, na pana premiéra, možná i na pana ministra financí. Mě by zajímalo, pánové, jaký je váš názor na spor českých investorů s akcionáři ruské pojišťovací společnosti. Jestli si nemyslíte, že to může mít vliv na příliv zahraničního kapitálu do Ruska? To je první otázka.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem tu záležitost řešil předevčírem večer na večeři s vicepremiérem Naryškinem. Vyjádřil jsem určitou důvěru jak v arbitrážní soud, tak další instituce Ruské federace. Zmíněná pojišťovací skupina byla jedním z pionýrů investic v Ruské federaci. Mé hlavní poselství vůči vicepremiérovi Naryškinovi bylo, že pokud by ten proces byl nestandardní, tak to může ohrozit důvěru v ochranu investic v Ruské federaci. V žádném případě do tohoto procesu nebudeme aktivně vstupovat.
Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Těžko lze komentovat jeden konkrétní případ. Ale, samozřejmě, že informace o tom, že mohlo něco proběhnout velmi nestandardně, že mohla být tak znehodnocena investice českých investorů, je vždycky špatná zpráva a může působit velmi negativně na další investiční apetit. …nesrozumitelné…dobré koncepce proto dopisem na svůj protějšek v Ruské federaci, na pana ministra financí Kudryna, abych ho na tu věc upozornil, a požádal ho, aby si byl naprosto jist, že vše co tam probíhá, tak probíhá zcela v souladu se zákonem. Z jednoho jediného důvodu, pro právní jistotu investorů obou dvou zemí. Konkrétní případ je, samozřejmě, zcela v rukou příslušných institucí Ruské federace.
Jean Lemierre, prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Dovolte mi jenom dvě poznámky k tomuto tématu. Za prvé, nechtěl bych komentovat tento specifický případ, je to zejména proto, že neznám všechny detaily. A také EBRD není angažováno v tomto investičním případě. To znamená, že veškeré informace, které mám, mám z českého tisku. Chtěl bych také říci, že v těchto okolnostech, a to je moje druhá poznámka, by měly existovat a existují správné mechanismy, správné procesy. Je to otázka buď arbitrážního řízení nebo soudní proces. Já věřím, že v rámci i této kauzy tyto mechanismy zafungují.
Redaktorka, Regionální televizní agentura: Tím jste mi odpověděl i na mou druhou otázku, děkuji.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom dodám pro paní redaktorku Jaklovou. Pro českou administrativu to znamená zvýšit tlak na uzavření či revizi dohody o ochraně investic, která po našem vstupu do EU ještě ratifikována není. To bych řekl, že je náš úkol a bylo to i předmětem jednání česko-ruské ekonomické komise, která probíhala v uplynulých dnech v Praze.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Prosím, poslední dva dotazy.
Redaktor České televize: Hezké dobré ráno. Ono už to tady prakticky zaznělo, nicméně já bych poprosil pana ministra Kalouska o přiblížení, jak konkrétně teď bude probíhat ta spolupráce s EBRD? Tam bylo naznačeno, že se ta pozice změní, ale jak konkrétně to bude probíhat?
Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Jak konkrétně bude probíhat, záleží především na aktivitě českých investorů. Trhy na východ a jihovýchod jsou velice dynamicky se rozvíjející. EBRD na nich operuje jako poskytovatel pomoci. České podnikatelské subjekty, jako subjekty země, která je donorem EBRD, se mohou obracet na EBRD, je to dokonce žádoucí, aby se obracely na EBRD, s návrhem spolupráce ve svých investičních aktivitách na těchto trzích. Bude to záležet na nich, samozřejmě, na ně nikdo neukáže, a neřekne: „Ty běž na ten nebo onen trh“. Ale důležité je, aby maximum českých podnikatelských subjektů a investoři, kteří se chtějí rozvíjet na tyto trhy, měli absolutně všechny informace o možnosti své spolupráce s EBRD při své expanzi, při svém rozvoji, na trhy, kde EBRD operuje. Shodli jsme se s panem prezidentem, že teď naším nejbližším úkolem je informační kampaň a maximálně přiblížit českým podnikatelským subjektům možnosti té spolupráce. Já jsem velmi přivítal jeho nabídku uspořádat zde na toto téma konferenci za jeho osobní účasti.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je třeba říct, v čem tkví základní změna po podepsání memoranda, po graduaci České republiky. EBRD kofinancovala investiční projekty na území ČR. Dnes bude případně kofinancovat projekty českých investorů na třetích trzích. To je ta zásadní změna. Jinak, samozřejmě, pořád zůstanou využívány instrumenty typu České exportní banky, pojišťovací společnosti EGAP, komerční banky. Nicméně, existují jak projekty EBRD, tak projekty v infrastruktuře, energetice a i jinde, na kterých EBRD jistě bude chtít participovat a naše subjekty už v tom regionu, o kterém mluvíme, dávno jsou.
Jean Lemierre, prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Dovolte mi ještě pár konkrétních poznámek na toto téma. Co se týče té první poznámky. Ve všech těchto zemích EBRD funguje jako velký poskytovatel finanční pomoci. A musím říci, že první takovou přidanou hodnotou je znalost toho daného trhu. Je to znalost sektoru, je to znalost příležitostí, je to znalost obchodních partnerů. Nicméně je to také schopnost jak poradit, jak strukturovat, jak vystavět investiční případ. Před pár minutami vaše kolegyně zmínila specifický případ vzniklých potíží, a to je právě případ, který se snažíme naší expertízou, našimi znalostmi a zkušenostmi řešit, nebo se ho vystříhat. Druhým elementem, který bych chtěl zmínit, je ochrana. Nebo určitá bezpečnost té investice, protože v některých investičních případech je lepší být ve dvojici, než být sám. Takže, já si myslím, že to je první aspekt nabízené spolupráce. To znamená být partnerem, který nejenom financuje, ale zároveň partnerem, který má znalosti, který má zkušenosti, který vás neopustí v čase těžkostí. Druhá část mé odpovědi se týká peněz, financí jako takových. Účastníme se majetkově, držíme podíly v dceřiných společnostech subjektů investujících v daných regionech. Poskytujeme úvěry na investice ve spolupráci s jinými komerčními bankami. Rovněž financujeme přímé obchodní aktivity.Ale rovněž jsme schopni financovat i klienty těchto českých potenciálních investorů nebo společností. A třetí aspekt spolupráce jsou kontrakty nebo projekty, na kterých bychom chtěli zaangažovat poradce, konzultanty. Máme spoustu projektů, na kterých využíváme zkušenosti a schopnosti konzultantů, poradců a odborných techniků, inženýrů. Například, když si vezmeme sousední země, máme některé projekty, které se týkají efektivity výroby energetiky jako takové, a na tyto projekty jsme najali, nebo používáme, české poradenské subjekty. A jak bylo správně řečeno, toto je nyní naší hlavní ambicí, je to ten hlavní program na nejbližší budoucnost. To znamená, například uspořádat onu konferenci, kde bychom chtěli oslovit široké spektrum všech zúčastněných stran, vysvětlit jim tyto příležitosti, vysvětlit jim tyto možnosti spolupráce.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji, nyní poslední dotaz, jestli je. Není tomu tak? Tak vám děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter