Tiskové konference

12. 9. 2007 15:36

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády dne 12. září 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministra financí Miroslava Kalouska a vicepremiéra Alexandra Vondru. V úvodu vás premiér seznámí stručně s jednáním. Dále budeme pokračovat jako pokaždé a snad zbude čas i na vaše dotazy. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji, dobrý den. Samozřejmě, že klíčovým bodem dnešního jednání byl návrh zákona o státním rozpočtu, kdy jsme jasně signalizovali, že uzavřeme diskusi a hlasováním, velmi pravděpodobně, schválíme v příštím týdnu. Dneska jsem se zabývali jak obecnou rozpravou o hlavních parametrech rozpočtu, tak podrobnou rozpravou. Detailněji vás s ní seznámí ministr Kalousek. Schválili jsme, kromě jiného, informační zprávu k plnění programových cílů vlády. Detailní informaci podám na svém pravidelném pondělním briefengu. Dnes jsme pouze konstatovali, které úkoly jsou plněny a které úkoly jsou ve zpoždění a z jakých důvodů. Informace o změně na zastupitelském úřadu v Bruselu při Evropské unii vás bude informovat Alexandr Vondra. Mimochodem, jsme, samozřejmě, schválili celou řadu drobností, změnili jsme zákon o rozpočtových pravidlech, znovu vás bude informovat ministr Kalousek. Velká diskuse, opakovaná, byla ohledně zákona o ochraně spotřebitele, kde se střetla dvě pojetí tvorby práva, jedno detailní vymezení, které nakonec při velmi ostrém hlasováni zvítězilo. Detailní pojetí vymezení nekalosoutěžních praktik proti, spíše bych řekl, Českou republikou preferovanou metodou obecnějšího výkladu. Jednalo se o transpozici směrnice a na tomto zákonu se ukázalo, jako na mnohých dalších, že ten tlak evropských směrnic velmi detailně upravovat oblasti našeho života je něco, s čím se bude muset vyrovnat každá vláda, protože naši legislativu svým způsobem zapleveluje. Praxe našich soudů byla zatím jiná. Velká diskuse byla rovněž o místním referendu, kde jsme nakonec po velké diskusi přijali tu úpravu, která ruší ten stávající instrument, že ministerstvo vnitra mohlo zrušit fungování zastupitelstva pokud nerespektovalo referendum. Ty hlavní argumenty byly v tom, že za posledních patnáct let, kdy ta úprava platí, k žádnému takovému případu nedošlo, ne snad proto, že by se nestal, ale hlavně proto, že nikdo neriskoval soudní spor, který by skončil nepochybně u Ústavního soudu s velmi nejistým výsledkem, proto jsme nechali spíše tu politickou odpovědnost zastupitelstev v příštích volbách jako rozhodující parametr při nerespektování výsledku referenda. U referenda místního jsme změnili v tomto návrhu, který budeme předkládat Poslanecké sněmovně a Senátu, potřebné kvótum účasti z 50 % na 35 %, to znamená, že platné referendum je minimálně 35 % občanů dané obce. A závazné referendum je, pokud kladnou odpověď dá alespoň 25 % všech občanů této obce. Což je, samozřejmě, rozdělení platnosti a závaznosti a je to kompromis, který v této koalici dostal podporu. Na to konto jsme, samozřejmě, neschválili návrh, který předkládají někteří poslanci sociální demokracie. Schválili jsme velmi závažnou záležitost, a to je věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, což kromě toho, že vyvolalo diskusi o skutečnostech utajovaných, o bezpečnosti údajů, tak, samozřejmě, vedlo i k detailním návrhům, které se promítnou do připravované legislativy na základě tohoto věcného záměru zákona. Klíčovým, a znovu vás bude informovat ministr Kalousek, bodem, alespoň z mého pohledu, který se týkal zlepšení fungování státu, byl návrh postupu při sloučení agendy výběru daní a cel. Myslím, že dobrým, a já bych poprosil ministra Kalouska, aby okomentoval i to hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění i s tím negativním výhledem, který očekáváme, přestože je pozitivní. Rozhodli jsme dnes o návrhu postupu k zajištění transformace a privatizace Letiště Praha a ČSA. Z těch bodů, které stojí ještě za zmínku si myslím, že byla důležitá snad ještě rozprava o jednotném systému informování o strukturálních fondech, kde jsme tu diskusi posunuli ještě na příští týden. Myslím, že to je z těch věcí, co stojí za zmínku, všechno. Poprosím oba své kolegy, aby okomentovali body, ke kterým jsem je vyzval.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Děkuji panu premiérovi. Jako první bude mluvit pan ministr financí.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dobrý den, já se pokusím být stručný a jsem vám k dispozici k vašim otázkám. Vláda projednávala návrh zákona o státním rozpočtu v těch parametrech, o kterých jste byli před týdnem informováni. Jako předkladatel si nesmírně vážím velmi věcné a racionální diskuse v přístupu všech resortních kolegů. Protože je, samozřejmě, známo, že při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu žádný resort není spokojen s výší prostředků, ale já jsem velmi spokojen s tím, že vláda má společnou vůli šetřit. Vláda má společnou vůli stabilizovat veřejné rozpočty. Tomu také odpovídala ta debata. Je tradicí, že se návrh státního rozpočtu projednává minimálně na dvou vládách, proto po debatě byla ta diskuse přerušena. Dojde k několika přesunům, spíše marginálního charakteru. Hovoříme v takovém případě o desítkách a stovkách milionů. Určitě nehovoříme o miliardách a já jsem přesvědčen, že v příštím týdnu vláda schválí návrh státního rozpočtu na rok 2008. Je to první reformní návrh, protože už navazuje na legislativu zákona, který byl schválen v Poslanecké sněmovně, zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dodržuje onen parametr deficitu veřejných rozpočtů pod třemi procenty, ten parametr navržený pro tento rozpočet je 2,95, v metodice Essa95, v metodice, kterou používá Evropská unie. V národní hotovostní metodice je pak ještě nižší, je 2,5 %. Ale my musíme používat metodiku Essa95, ale i tam ten parametr dodržujeme. Řekl bych, že vláda je historicky první, po mnoha letech, ve dvou základních přístupech. Tím prvním přístupem je dodržení střednědobých výdajových limitů. Ty jsou od roku 2004 ze zákona pro každou vládu závazné. Každá vláda od okamžiku, kdy se toto ustanovení stalo součástí právního řádu ČR, tento zákonný závazek porušila. Topolánkova vláda je první vládou, která dodrží zákon od okamžiku, kdy byl zákon schválen. Závazné střednědobé výdajové limity budou dodrženy. Druhá velká změna oproti praxi posledních osmi devíti let je změna, že až přinesu na příští vládu rozpočet s oněmi korekcemi, o kterých jsme dnes hovořili, přinesu rozpočet se stejným objemem příjmů, jako byl předložen dnes. Bylo praxí posledních devíti let, že vždy při prvním projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu a při velkém tlaku na výdaje najednou se narodily příjmy, což předcházející vlády vždy řešily tak, aby nezvýšily deficit a mohly zvýšit výdaje, a tak se vždy mezi jednou středou a druhou středou narodilo několik miliard předpokládaných příjmů. Tato vláda tak postupovat nebude. Své příjmy bude odhadovat konzervativně a pokud jejich vývoj bude lepší než očekáváme, použijeme je na snižování deficitu, nikoliv na vyhazování peněz. Tohle jsou dva základní, nové, rozpočtové přístupy rozpočtu, který byl dnes projednáván. Dále jsem byl vyzván, abych okomentoval novelu zákona o rozpočtových pravidlech, je to velmi stručná, spíše technická novela pro dobrou implementaci peněz z EU a mění ustanovení po zkušenostech, které jsme udělali s rezervními fondy, mění ustanovení týkající se rezervních fondů, kapitoly už nebudou mít rezervní fondy, ale peníze, které neutratí, o ty si mohou zvýšit výdaje v roce druhém. Dále vláda schválila a podpořila projekt ministerstva financí Integrace daňové a celní správy. Myslím, že víte, že naším cílem je nemít dvě služby, jednu daňovou správu, jednu celní správu, ale cílem je mít jednu integrovanou službu s méně lidmi, lépe placenými, mnohem efektivněji pracujícími v onom klientském přístupu vůči poplatníkovi. Dále, veřejné zdravotní pojištění předkládá vláda do Poslanecké sněmovny, jak je její povinností. Výsledky hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven za minulý rok, to je, samozřejmě, velmi uspokojivé. Pojišťovny jsou v mimořádné kondici, ale tady je to ale, na které si dovoluji upozornit. V té mimořádné kondici jsou zejména proto, že byl prudce navýšen příspěvek za státního pojištěnce. To znamená, z hlediska veřejných rozpočtů jsme neudělali nic jiného, než že jsme ty peníze z pravé kapsy saka přendali do levé kapsy saka. Zlepšili jsme hospodaření zdravotních pojišťoven a zvýšili jsme deficit státního rozpočtu. Platba za státního pojištěnce tak dosáhne téměř 47 mld. Kč v letošním roce. Myslím si, že tato situace musí být využita k tomu, aby se velmi úsporně hospodařilo, nikoli k tomu, aby tato situace byla výzvou k expanzi výdajů zdravotních pojišťoven. Jinak bychom se za tři roky mohli dostat do úplně stejné situace. Dále jsem k dispozici vašim otázkám. Děkuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Děkuji panu ministru financí a nyní má slovo vicepremiér Vondra.

Alexandr Vondra, vicepremiér vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vy jste se někteří živě zajímali během okurkové sezóny, jak to bude s našim stálým zastoupením v Bruselu. Čili, dovolte mi vás informovat, že vláda dnes rozhodla o tom, že dosavadní stálý představitel u EU, Jan Kohout, bude odvolán. Novou představitelkou u EU byla dnes vládou jmenována paní Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství. My předpokládáme, že k tomu faktickému střídání dojde do konce tohoto kalendářního roku tak, aby nová představitelka byla na místě celý ten rok předtím, než začne naše předsednictví. K tomu jmenování bych rád zdůraznil tři věci. Za prvé, Milena Vicenová velmi dobře zná EU a má prakticky desetiletou zkušenost s vyjednáváním v Bruselu na nejrůznější témata. Kdysi, v devadesátých letech, začínala tím, že vyjednávala první rozvojový program pro český venkov. Teď, poté, co ona v zimě opustila post ministryně zemědělství, byla generální sekretářkou, která pomáhala Jiřímu Čunkovi vyjednávat časový rámec čerpání peněz z Evropských fondů. Toto jednání přes všechny ty výměny, ke kterým na ministerstvu pro místní rozvoj docházelo v těch posledních měsících a navzdory té komplikované situaci s velkým počtem operačních programů, tak ta jednání úspěšně dovedla v létě do konce. Čili, má s jednáním v Bruselu velkou zkušenost. Druhá věc, má, samozřejmě, i zkušenost s působením v české státní správě a také v exekutivě, protože v loňském roce, jak známo, působila jako ministryně zemědělství. A koneckonců, témata zemědělská reforma, rozpočtové reformy v EU, budou jedny z hlavních témat v letech 2008 a 2009. Myslím si, že ta profesionální výbava tu není nezanedbatelná. Konečně, má třetí poznámka - budeme mít v Bruselu ženu. Upozorňuji, že to bude jedna ze dvou. Lucembursko má mezi stálými představiteli také dámu. Myslím si, že i z tohoto hlediska je to zajímavý krok a já osobně z toho mám velkou radost a těším se na spolupráci při přípravách předsednictví. Děkuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Děkuji panu vicepremiérovi a nyní je čas pouze na tři vaše dotazy. ČTK.

Redaktor, ČTK: Dobrý den. Já bych měl nějaké dotazy na pana ministra financí. Platí, že by ke sloučení došlo v roce 2010? Dále nesrozumitelné.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Nepleťme si slučování daňové a celní správy a sloučení výběru daní a pojistného. K 1.1.2010 dovršíme projekt slučování daňové a celní správy. Je to první krok této integrace a poté bude ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo zdravotnictví pokračovat v krocích směřujících ke slučování výběru daní a sociálního pojistného. Ta poslední fáze by mělo být veřejné zdravotní pojištění. Takže, k 1.1. 2010 bude jenom sloučení daňové a celní správy, což, samo o sobě, je mimořádně sofistikovaný krok včetně nezbytných legislativních změn.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Děkuji, televize Nova.

Redaktor, televize Nova: Pane premiére, co říkáte právě probíhající demonstraci před Úřadem vlády?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Za prvé, nevím, že se koná nějaká demonstrace. Já jsem poměrně celý den zaneprázdněn. Pokud máte na mysli tu, kdy mi píplo na flashce, že před Úřadem vlády stávkuje 300 učitelů, tak tomu nerozumím, protože pokud to jsou učitelé ZŠ a SŠ, tak tam žádný rozpočet ohrožen nikdy nebyl. Kdyby to byli vysokoškolští učitelé, tak ti byli uspokojeni po dohodě s ministrem financí v této chvíli 1,1 mld. Kč. Myslím si, že ta demonstrace je zbytečná a tak trochu jí nerozumím. Nicméně, to právo demonstrovat těmto lidem, samozřejmě, nechávám. To jim patří.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Máme tady dva dotazy, Právo a ČT. Potom opravdu musíme skončit.

Jitka Gőtzová, deník Právo: Co říkáte tomu, že Ústavní soud dnes rozhodl, že pan Bureš nebude již vykonávat svoji funkci?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nic.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Děkuji, Česká televize.

Redaktorka, ČT: Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat pana ministra financí, vy jste říkal, že dojde k nějakým přesunům milionů mezi jednotlivými ministerstvy.

Miroslav Kalousek, ministr financí: To jsou příjmy mezi kapitoly. Mohu uvést příklad. Například jsme se dnes dohodli, že rozpočtové prostředky pro podporu integrace romské komunity a romské koordinátory nebude spravovat ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude je spravovat paní ministryně Stehlíková na Úřadu vlády. Chcete příklad, dávám vám jeden takový, že 35 milionů se přesune z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí a přesune se do kapitoly Úřadu vlády do kompetence jiného ministra. Podobných příkladů je tam, nechci říci desítky, aby to nevypadalo, že je jich šedesát, ale je to někde mezi deseti a dvaceti. My podle toho upravíme návrh rozpočtu v definitivní podobě.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Dámy a pánové, děkuji členům vlády a děkuji vám, vám děkuji za pochopení. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter