Tiskové konference

27. 9. 2006 16:30

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 27. 9. 2006

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Pěkné popoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde premiéra ČR Mirka Topolánka. Dnešní vláda byla rychlá, trvala hodinu a půl, nicméně byla věcná a pracovitá. V tuto chvíli bych poprosil pana premiéra, aby vás seznámil s body jednání, mimo jiné i s programovým prohlášením. Pane premiére, máte slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo, dobrý den. Myslím, že hlavním bodem, který dnes vláda projednala bylo schválení programového prohlášení této vlády, současně s uložením mně, abych v pátek předal toto již redakčně upravené programové prohlášení předsedovi Poslanecké sněmovny tak, aby mohli před hlasováním o důvěře v úterý 3. října být poslanci informováni o tom, s čím vláda přichází do Poslanecké sněmovny a co předkládá před tímto hlasováním. V programovém prohlášení, kdybych ho měl obecně popsat, jsou respektovány všechny hlavní programové priority ODS tak, jak jsme je prezentovali před volbami. Ten projekt vychází z programové části koaliční smlouvy trojkoalice a je doplněn o řadu, možná i detailnějších, přístupů a nástrojů, které bychom chtěli i v tom zkráceném mandátu, který jsme si uložili, realizovat. V žádném případě to není programové prohlášení defenzivní. My chceme i v tom omezeném mandátu realizovat celou řadu programových priorit a nastartovat některé procesy a některé změny, na kterých, podle nás, je politická shoda v rámci celého politického spektra. Chceme samozřejmě věnovat některým klíčovým bodům programu daleko větší pozornost. Mezi ty hlavní patří boj s korupcí a s tím spojená celá řada nástrojů, které by tato vláda chtěla uvést do života. Myslíme si, že i v tom zkráceném mandátu musíme iniciovat některé změny, které povedou k lepšímu hospodaření českého státu, protože zadlužení ČR je alarmující a mám pocit, že i dnešní reakce bankovní rady a zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu reaguje na tuto situaci. Určitě budeme chtít v tom období, které nám je dáno, nastartovat změny důchodového systému, na kterých fakticky už politická scéna udělala nějakou základní dohodu v tom minulém funkčním období mandátu vlády Jiřího Paroubka. A celá řada - ve všech oblastech a na všech resortech - celá řada opatření směřuje k vyšší efektivitě a modernizaci způsobu řízení, efektivity řízení, efektivity veřejné a státní správy. Celá řada priorit, které se promítají do tohoto programového prohlášení, koreluje zcela jasně i s pondělními úpravami státního rozpočtu, který budeme předkládat následně v těch termínech, které jsou dány. A tady bych vyzvedl základní priority, které souvisí s prioritami této vlády, a to je maximální míra čerpání prostředků z EU, a proto zajišťované kofinancování ze zdrojů jednotlivých resortů, případně veřejné pokladniční správy. My se domníváme, že to nečerpání v minulé době bylo způsobeno mimo jiné i určitým vylepšováním hospodaření českého státu, protože právě kofinancování by způsobilo v rozpočtu ještě větší problémy, než když se nekofinancovalo. Nepochybně souvisí programové prohlášení i s naší tendencí posilovat výdaje státu do oblasti vědy a výzkumu a vysokého školství. Musím říci, že ty schválené 2,5 mld. Kč – 1 mld. Kč na vysoké školství a 1,5 mld. Kč na vědu a výzkum – i v tak napjatém rozpočtu a v té situaci naplňují ty naše priority, které v programovém prohlášení jsou obsaženy. Z některých detailů, které ale souvisí s velmi zásadní reformou soudnictví, souvisí rovněž rozpočtové změny, tzn. vybudování insolventního rejstříku, na který jsme uvolnili peníze v pondělí, nebo některé další položky, které jsou spíše detaily, ale souvisí s celkovou snahou zlepšit stav soudů, justice, zrychlit soudní řízení, zefektivnit a zkvalitnit rozhodování soudu. Z dalších bodů, které jsme projednávali na dnešní vládě si zaslouží nepochybně pozornost schválení materiálu ministra dopravy o zahájení přechodu nebo transformace státního podniku Letiště Praha na státní akciovou společnost. Ten proces byl dnes vládou schválen, ten proces má svoje transparentní a řekl bych velmi čitelné mezníky a časové ohraničení. Ten projekt chceme dokončit tak, pokud nebudou žádné komplikace, aby na konci druhého pololetí příštího roku mohlo být přistoupeno k rovněž transparentní a velmi otevřené soutěži v případě privatizace. Protože ještě není přítomen místopředseda vlády, tak bych oznámil možná dvě věci, které souvisí nikoliv s nějakým aktivním, pozitivním krokem, ale spíše s opatřením, které je defenzivní. Navrhujeme Poslanecké sněmovně odložení účinnosti zákona o nemocenském pojištění a odložení účinnosti zákoníku práce nejenom proto, že nejsou naplněny rozpočtové předpoklady pro platnost tohoto zákona, ale hlavně proto, že ten zákon obsahuje už dnes zjištěné nedostatky v takovém rozsahu, že by celé skupiny obyvatel byly tímto zákoníkem práce ohroženy. Možná bych měl oznámit některé personální změny, které dnes vláda schválila. Po projednání ve výboru obranném v Poslanecké sněmovně byl dnes definitivně jmenován do funkce inženýr Dušan Navrátil jako ředitel Národního bezpečnostního úřadu, takže končí pověření paní doktorky Jůzlové. A byl odvolán předseda Správy hmotných rezerv státu pan Žižka a pověřen byl do doby transparentního výběrového řízení zaměstnanec tohoto úřadu pan Jacko. Mám pocit, že to je zhruba z těch hlavních bodů všechno, a chtěl bych se vyjádřit, protože je kolem toho spousta spekulací, k odvolání pana Randáka. Chtěl bych říci, že každá vláda má právo jmenovat do čela bezpečnostních složek státu osoby, o nichž je přesvědčena, že mají osobní i odborné kvality. Humbuk, který spustila sociální demokracie po odvolání pana Randáka v době mimořádných bezpečnostních opatření, nám připadá velmi nezodpovědný a vzbuzuje celou řadu otázek. Zpochybňování těch bezpečnostních opatření v Praze ze strany pana Randáka bez znalosti informací, které s tímto adekvátním opatřením souvisí, nás utvrzuje v názoru, že vláda postupovala správně, pokud k této změně přistoupila. Šéfové těch bezpečnostních složek, a speciálně zpravodajských služeb, mají především sloužit. Mají sloužit ČR, až potom zájmům spojenců. Nemělo by se stávat, že by se měli dostat k pocitu, že ty služby jim patří. To je ode mne v této chvíli zatím všechno. Já jsem signalizoval změny nebo žádost o odložení platnosti dvou zákonů a prosil bych nyní místopředsedu vlády Petra Nečase, aby to možná blíže okomentoval. Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh, na základě kterého by se odložila platnost zákoníku práce a nového systému nemocenské. Jaké jsou k tomu důvody. Za prvé, již v tuto chvíli existují velmi podrobné legislativní analýzy, které ukazují, že zákoník práce tak, jak byl schvalován spíše pod ideologickým tlakem a ve velkém časovém presu, obsahuje celou řadu velmi sporných ustanovení. První legislativní analýzy ministerstva práce a sociálních věcí, a tady chci zdůraznit, zahájené ještě před mým příchodem na ministerstvo, čili, nejsou to nějak stranicky nebo politicky podmíněné analýzy, ukazují, že např. ve čtyřech okruzích by mohl být tento nový zákoník práce v konfliktu s naší Ústavou, s ústavním pořádkem. V dalších několika ustanoveních by byl ve výrazném konfliktu s některými dalšími zákony. Znamená to tedy, že tato norma je podstatně problematičtější než se na první pohled zdálo. I z toho technického hlediska, z tohoto důvodu vláda pro jistotu připravila návrh zákona, kterým by se zákoník práce odložil o rok s tím, že ten rok by byl využit k odstranění těch nejvýznamnějších nedostatků tohoto zákona. Já chci velmi zdůraznit to, že nám jde v tuto chvíli o dohodu i na bázi tripartity. Já jsem byl informován o tiskové konferenci Českomoravské konfederace odborových svazů. Každý, kdo zná poměry v Poslanecké sněmovně, tak ví, že nějaké zásadní změny v tomto zákoníku práce složení Poslanecké sněmovny neumožňuje. Nám se nejedná o nic jiného než o odklad, který by vytvořil časový prostor pro některé změny a nápravy těch chyb, které se tam zcela evidentně staly, a které už dneska uznává i ministerstvo práce a sociálních věcí. S tím souvisí i zákon o nemocenské, který se ukazuje, že má velmi výrazné rozpočtové dopady. Minulá vláda prosadila, respektive část této vlády z řad sociální demokracie, prosadila nový systém nemocenské v závěrečném hlasování v květnu letošního roku, aby několik týdnů poté sama vláda uznala, že ten zákon není dobře udělán, že nejsou spočítány rozpočtové dopady, a okamžitě sama předložila novelu. Teď se navíc ukazuje celá řada problematických bodů, opět ministerstvo práce a sociálních věcí u tohoto velmi čerstvého zákona, který má vstoupit v platnost v lednu příštího roku, již v tuto chvíli odhalilo několik dalších, poměrně závažných chyb. Takže, i vzhledem k těm rozpočtovým dopadům, je tady opět tento návrh vlády, který by o rok odložil platnost tohoto zákona, a vytvořil časový prostor pro komplexní politickou dohodu, která by vedla k opravě těch největších chyb. Já bych chtěl velmi zdůraznit, že ten systém nemocenské tak, jak byl vytvořen tímto zákonem, tak generuje rok od roku 4 mld. Kč deficit v systému sociálního pojištění, zatímco odklad platnosti tohoto zákona by vytvořil 7 mld. Kč přebytek. A všichni víme, v jak obtížné situaci se nachází veřejné finance, jak dramaticky rostou jejich deficity, a to je také jeden z motivů, proč chceme připravit tento odklad o rok, který by umožnil ty největší problémy z tohoto návrhu zákona odstranit.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. Prostor pro vaše dotazy, prosím. Helena Šulcová, televize Prima.

Helena Šulcová, televize Prima: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra, jak bude ještě v těchto dnech postupovat při hledání důvěry, jestli se bude scházet s šéfy všech stran ve Sněmovně, jestli půjde i za komunisty.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak nepochybně se sejdu s představiteli KDU-ČSL a Strany zelených, a budu žádat jak klub ČSSD, tak frakci Strany zelených, tak klub KDU-ČSL, aby mi umožnili v průběhu začátku příštího týdne ještě před projednáváním hlasování o důvěře jejich klub navštívit a představit jim hlavní parametry programového prohlášení, případně další náležitosti. Toť vše.

Helena Šulcová, televize Prima: A půjdete za komunisty?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nemám pocit, že bych musel v této chvíli.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím. Pan Takáč, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den. Pan Bursík v uplynulých hodinách, řekněme, říkal, že některé ty jejich programové priority se dostaly do programového prohlášení, že to je dobré, ale že by chtěl mít nějakou jasnou jistotu, že je skutečně budete plnit, protože se zároveň objevují vyjádření, která to mohou trochu narušovat. To by byla jedna otázka. Jestli tedy takovýto příslib dáte panu Bursíkovi. Stejně tak, jestli mu dáte příslib, že nebude uzavřena velká koalice, nikoli třeba jenom za pana Topolánka, jak on říkal, ale jestli prostě ODS velkou koalici s ČSSD neuzavře. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já musím říci, že všechno to, co bylo dohodnuto se Stranou zelených, panem Bursíkem a jeho kolegy v rámci troojkoaličního projektu, je obsaženo v programovém prohlášení vlády. A vláda toto programové prohlášení garantuje. To, že musí vzniknout diskuse, přestože garantujeme např. neprolomení limitu na těžbu hnědého uhlí, přestože garantujeme nezahájení výstavby v rámci jaderného programu, tak chceme otevřít diskusi. A já bych chtěl, a po dohodě s některými dalšími lidmi, bych chtěl zahájit práci na velké studii, která bude, řekl bych, do roku 2030. Představí vlastně i z hlediska strategické bezpečnosti energetiky, i z hlediska dodávek, i z hlediska skladby mixu energetického, velkou diskusi nad těmito tématy. Já mohu Martinu Bursíkovi garantovat, že tato vláda své programové prohlášení naplní i v těch bodech, které jsou programovými prioritami Strany zelených. Ta druhá otázka se týkala velké koalice. Já mohu garantovat, jako předseda ODS, to, co už jsem deklaroval mnohokrát – pokud chce Martin Bursík garanci od případného nového předsedy, kterého já nepředpokládám, tak to bychom museli vědět, kdo to bude. Já tu garanci mohu dát zcela zodpovědně, a v tomto smyslu bude formulováno i mé prohlášení během žádosti o důvěru vlády.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Mimo jiné se dá vycházet i toho, že uvnitř ODS neexistuje žádná poptávka po velké koalici, není žádný relevantní politik, který by si dokázal představit velkou koalici po těchto volbách, a zvláště ne velkou koalici se sociálními demokraty vedenými Jiřím Paroubkem. Neznám nikoho takového.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem se snažil říci totéž.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Další dotaz, prosím. Pan Takáč.

Daniel Takáč, ČT: Jestli mohu ještě jednou. Vaše dnešní rozhodnutí o zahájení procesu transformace Letiště Praha na akciovou společnost souvisí nějak s tím, že tím vycházíte vstříc sociální demokracii, která požaduje tuto privatizaci, coby zdroj dalších prostředků do státního rozpočtu, že by to mohlo zakládat i případnou, řekněme, jednodušší cestu pro to, aby sociální demokracie podpořila vaše programové prohlášení? To by byla jedna otázka. A pana Nečase bych poprosil, měli jste mít na stole též informaci o čerpání z různých Evropských fondů. Jak tato informace dopadla? Do jaké míry jste to projednávali, případně jaké jsou závěry z toho? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: K té první otázce, my jsme deklarovali už před volbami zhruba v jakých oblastech a které podniky se státní účastí chceme připravit k privatizaci, a Letiště Praha mezi ně patřilo. To, že se teprve teď začíná realizovat transformace na státní akciovou společnost, kdy sám ministr dopravy říká, že od dnešního rozhodnutí je to T + 216 dnů, tak jasně říká, že ta privatizace nemůže být zahájena dříve než ve druhém pololetí příštího roku, a proto nikdo při naprosto průhledném a transparentním procesu nemohl předpokládat, a v tom to bylo nekorektní, že by příjmy z této případné privatizace mohly být začleněny do rozpočtu příštího roku. V tom smyslu se na tom našem rozhodnutí nic nemění, a my míníme ty prostředky hledat, ať se nám to nemusí líbit, a nelíbí se to ani analytikům, a já jim rozumím, právě z prodeje části akcií vlastněných státem ve společnosti ČEZ. Takže, v tom smyslu budeme pokračovat i u dalších podniků a u Letiště Praha. Je celá řada problémů po cestě, které mohou i tu případnou transformaci zkomplikovat.

Daniel Takáč, ČT: Není to vějička pro sociální demokracii?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nedělám vějičky, já zcela korektně popisuji stav. Pokud chtěla vláda sociální demokracie Letiště Praha prodat, tak tento proces mohla absolvovat už v uplynulém období. A to, že teprve teď vlastně tato vláda startuje transformaci státního podniku Letiště Praha na státní akciovou společnost tak, aby vůbec mohla být privatizována, ukazuje, jak to vlastně mysleli vážně.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Transparentní a korektní proces transformace a privatizace Letiště Praha včetně rozpočtového plnění pro rozpočet 2007, tak to je vlastně v podstatě vyloučeno těmi lhůtami, které jsou. Samozřejmě, čistě hypoteticky, kdyby někdo měl již dopředu vybraného zájemce, kterému by to chtěl prodat, tak tam by to čistě hypoteticky stihnout šlo. Ale tato vláda v žádném případě nepůjde jakoukoliv cestou, která by byla cestou nekorektních a netransparentních kroků.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Další dotaz, prosím.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Tam ještě byly ty Evropské fondy. Skutečnost je taková, že ČR si v oblasti čerpání fondů EU vede nesmírně špatně. Byly vytvořeny nesmírně komplikované procedury a implementační struktury, které vedou k tomu, že my sami, jako ČR, čili, ne bruselská byrokracie, ale my sami, si nesmírným způsobem stěžujeme přístup k těmto fondům, a musím říci, že mimořádně špatným způsobem se daří čerpání z evropského sociálního fondu v resortu ministerstva práce a sociálních věcí. Tam musím označit tu činnost do značné míry za selhání procedur, i možná konkrétních lidí, a ta věc se musí okamžitě změnit, zjednodušit struktury, zjednodušit procedury, zjednodušit čerpání a zvýšit efektivitu čerpání těchto fondů.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Zpráva, kterou dnes komentoval ministr pro místní rozvoj Gandalovič, Evropská komise je velmi kritická, má za úkol na ní samozřejmě reagovat, ale ještě spíše to, co popsal Petr Nečas, tím, že jsme navýšili prostředky na kofinancování např. o 2 mld. Kč pro projekty rozvoje venkova a v celé řadě dalších oblastí, tak jsme vytvořili vůbec potenciální možnost čerpání těchto fondů. Za druhé dostal ministr pro místní rozvoj za úkol to, co již řekl Petr Nečas, zvýraznit, zjednodušit tu proceduru tak, abychom naplňovali to, co chce Evropská komise, nikoli něco navíc. Za třetí, zhruba do poloviny října na zasedání vlády má připravit to, co musí samozřejmě projednat i s komisařem Fratinim a dalšími zodpovědnými lidmi v Evropské komisi, a to jsou případné přesuny, kdy naše vláda jasně deklaruje, že bude chtít přesunout část těch prostředků na kraje, což už v podstatě přislíbila, a že bude chtít se daleko víc orientovat na dobudování infrastruktury, a v tomto smyslu musíme ty přesuny samozřejmě projednat tak, abychom stihli termín konec října pro předložení celkového návrhu.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím. Pan Bartoníček, iDnes.

Radek Bartoníček, zpravodajství iDnes.cz: Pane premiére, já bych se zeptal na programové prohlášení, zda jste v něm dělali v uvozovkách určité ústupky sociální demokracii tak, řekněme, aby bylo programové prohlášení pro ni přijatelnější, a zda můžete alespoň trošku naznačit, čím oslovíte poslance ČSSD, pokud dostanete tu příležitost. A ještě jedna otázečka, omlouvám se. Pokud jde o pana Randáka, vy jste tady teď o něm mluvil před chvílí, znamená to, co jste říkal, že se ukázaly prostě určité výhrady, nebo to, že pan Randák má blíž k ČSSD nebo, že postupoval nějakým zvláštním způsobem? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pane redaktore, děláte závěry bez faktů, na kterých byste je mohl postavit. Ta první otázka směřovala, já vždycky zapomenu, která to byla. Žádné ústupky speciální jsme nedělali, ten trojkoaliční projekt byl vzhledem ke složení a k té matematice v Poslanecké sněmovně postaven sám o sobě jako kompromisní, nicméně, má v sobě obsaženy všechny hlavní priority ODS, kterými vstupovala do předvolebního boje, a které v rámci trojkoaličního projektu prosadila. To, že jsou tam akceptovány některé další priority těch dalších dvou stran v podstatě znamená, že sociální demokracie by neměla zásadně protestovat proti takto sestavenému programovému prohlášení, protože proti němu neprotestovala ani v rámci vyjednávání, které jsme absolvovali v těch uplynulých měsících. My jsme přece tu programovou část té případné dohody měli už sestavenou a odsouhlasenou. Žádné další ústupky tam nejsou a já to nepokládám ani za ústupky. To programové prohlášení chce řešit všechny problémy, nebo aspoň zahájit to řešení, v těch oblastech, ve kterých jsou a realizuje programové priority ODS, s kterými šla do voleb. Já k tomu nemám co říci. Takže k tomu, co chci nabídnout. Nic speciálního, chci jim případně dovysvětlit některé ty věty programového prohlášení, chci jim říci, na co, protože programové prohlášení je papírový dokument, chci jim dovysvětlit některé konkrétní kroky v konkrétních oblastech, které by měly vést k tomu, aby případně programové prohlášení podpořili a při hlasování o důvěře vlády hlasovali pro tuto vládu. Nic speciálního nechystám. Ta třetí otázka, já ji nepokládám za úplně korektní. My jsme odvolávali pana Randáka při plném vědomí. Já jsem chtěl jenom komentovat některé jeho výroky, které pokládám za zvlášť nebezpečné v té situaci, která z bezpečnostního hlediska, speciálně v Praze, je, protože ty informace, které postupně dostáváme, potvrzují adekvátnost kroků, které vláda udělala. Jenom k dovysvětlení některých výroků sociálních demokratů o Bezpečnostní radě státu. Vláda je vyšší orgán než je Bezpečnostní rada státu, která pouze připravuje vládě podklady pro rozhodování. Na tom nočním jednání vlády nebylo jenom těch osm ministrů, kteří jsou účastni Bezpečnostní radě státu, navíc tam podle zákona už je jenom guvernér centrální banky, a právě předseda Správy hmotných rezerv státu. Někdy jsou přizváni na to jednání prezident a předsedové komor. Tam byla celá vláda, byl tam policejní prezident, byl tam ředitel vojenské rozvědky, ředitel BIS, předseda výboru bezpečnostního Poslanecké sněmovny Parlamentu, předseda branného výboru a byli informováni jak prezident, tak předsedové obou komor, a předsedové všech parlamentních stran. To znamená, ten formát a ta důležitost toho jednání byla vyšší než je Bezpečnostní rada státu.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Sadílek, ČTK: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste se zabývali prodejem Aera Vodochody, a případně s jakým výsledkem?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nikoli, nezabývali.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Redaktor, rádio Impuls: Chtěl jsem se zeptat, co říkáte tomu, že pan Paroubek podal žalobu na pana Langera ohledně té odposlechové aféry. A jestli byste po týdnu dnes o tom mluvili třeba jinak, opatrněji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si vzpomínám přesně na tiskovou konferenci před týdnem, kdy v těchto místech se novinář ptal Ivana Langera, jak to, že on, jako ministr vnitra, nezabrání tomu, že je odposloucháván. Jestli si na to nevzpomínáte, já dobře. Ivan Langer a my všichni ostatní jsme mluvili v kondicionálech. Mluvili jsme o podezření, o ničem jiném. Pan Paroubek může podávat trestní oznámení a žaloby na koho chce, patří to ke stylu jeho politického souboje. Nicméně, zkusme si připomenout prohlášení nejvyšší státní zástupkyně. Ta sice vyloučila prostorové odposlechy v těch jednotlivých prostorách, takže jsme rádi, že to podezření se nepotvrdilo, nicméně, její další vyjádření hovořilo o tom, že nebylo to 20 ústavních činitelů a novinářů, kteří případně byli odposloucháváni, což se dá číst, že jich bylo možná 15, možná víc. Já si počkám na prošetření celé záležitosti, a odmítám se k tomu dále vyjadřovat v oblasti spekulací. Myslím si, že to podezření je závažné, je třeba ho prošetřit, a hlavně je třeba pro příště zamezit podobným krokům, protože přece nezapomínáme na to, že minulá vláda nikdy nepřiznala, že mě odposlouchávala, přestože státní zastupitelství označilo odposlech za nezákonný, a přestože odposlechy byly běžně zveřejňovány v tištěných médiích. Dokonce i v elektronických. My budeme podávat při první vhodné příležitosti znovu ten návrh zákona, který jsme podávali v uplynulém funkčním období, který má podobným krokům zamezit.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych chtěl jenom doufat, že pokud pan Paroubek dává různé žaloby, tak že tentokrát za právní služby si bude opravdu platit on sám a ne čeští daňoví poplatníci, jako tomu bylo v době, kdy byl předsedou vlády. Takže, já pevně doufám, že tentokrát si to zaplatí opravdu sám.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Další dotaz, prosím. Pan Takáč.

Daniel Takáč, ČT: Ještě jednou bych se vrátil k programovému prohlášení. Možná trochu osobnější otázka na pana Topolánka. Vy opravdu osobně věříte tomu, že pan Paroubek dovolí klubu ČSSD, aby někdo z nich podpořil program vlády vaší?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Už ta vaše otázka naznačuje, že trochu pochybujete o tom, že žijeme v právním státě a ve státě, kde existuje názorová pluralita. Já si nedovedu představit, že bych já někdy někomu mohl nařídit, jak má hlasovat. Odporuje to mimo jiné i Ústavě. Já ten pokus určitě udělám, určitě budu chtít poslance ČSSD přesvědčovat o tom, že jedinou cestou z této patové situace po volbách jsou předčasné volby, a že to programové prohlášení tak, jak je sepsáno, v celé řadě aspektů je podporovatelné a měli by ho podpořit. Mně sice může zajímat Jiří Paroubek jako předseda ČSSD, jako politik, který sociální demokracii reprezentuje, ale nevěřím tomu, že poměry v sociální demokracii jsou takové, že by mohl nařídit, jakým způsobem budou poslanci hlasovat.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Česká televize.

Jana Čermáková, ČT: Já bych ještě měla otázku na pana ministra Nečase, jestli se můžeme ještě jednou vrátit k těm fondům. Vy jste řekl, že obzvlášť ministerstvo práce si vede mimořádně špatně. Ráda bych se tedy zeptala, zda-li se dá případně vyčíslit, o kolik peněz se tím ministerstvo nějakým způsobem připravilo, čím to podle vás je, jestli se třeba předchozí ministr Škromach na tuto agendu příliš nesoustředil, dejme tomu, a co se s tím dá dělat. Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já nechci tady dělat lacinou kritiku mého předchůdce, ten systém se zaváděl a je skutečností, že minulá vláda zavedla obecně nesmírně komplikovanou strukturu. Já bych to tady mohl dokumentovat na konkrétních projektech, kdy na ministerstvo práce a sociálních věcí obecně za problematiku evropských fondů odpovídá tzv. sedmý úsek, čili, úsek mezinárodních vztahů EU, současně ale v oblasti politiky zaměstnanosti je zvlášť vyčleněna implementační struktura v úseku správy služeb zaměstnanosti, zvláštní odbor, aby ale některé ekonomické záležitosti a platební jednotka byla umístěna v ekonomickém úseku ministerstva. Současně ale další kontrolní jednotka existuje opět v tom úseku EU a mezinárodních vztahů. Já myslím, že jenom toto složité souvětí, které jsem teď tady popsal, ukazuje nesmírnou byrokratickou zkostnatělost struktury, která při nejlepší vůli prostě nemůže fungovat. Takže, ta situace je opravdu taková, že bohužel v tuto chvíli mnohé nasvědčuje tomu, že bychom mohli přijít o řádově miliardy Kč z těchto evropských fondů, a že je to problém, který se bude muset velmi výrazným způsobem řešit. A já za jednu ze svých priorit považuji rychlou změnu struktury i jednotlivých procedur tak, aby tyto evropské peníze mohly být čerpány efektivně. Mimo jiné jsem vydal jednoznačný pokyn, který byl udělán po širší dohodě mezi členy vlády. A sice, aby v následujícím programovacím období byl snížen podíl Evropského sociálního fondu v té celkové struktuře fondu, které přicházejí do ČR ve prospěch regionálních operačních programů, tzn. především ve prospěch krajů.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom doplním, abych to trochu možná změkčil. Ty programy nebo ty peníze, které se měly v loňském roce, možná nejsou úplně definitivně ztraceny, ony byly v režimu N+2, tzn. je tam možná nějaký časový prostor, jak je dočerpat. Pokud ty projekty budou připravené. Jedna z hlavních výtek toho hodnocení Evropské komise čerpání z fondů, byla překrývání resortního a regionálních operačních programů. I to je jedna z věcí, na které se musíme soustředit, a ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo jediné, které nedočerpávalo, nebo čerpalo málo, nebo nevyužilo té šance čerpat. Samozřejmě, některé projekty na ministerstvu zdravotnictví vůbec nebyly realizovány, a myslím si, že je to věc, která není politická, není na té pravolevé ose, je to věc praktická. Jestliže máme možnost ty peníze čerpat, tak jsme povinni vytvořit takové podmínky z hlediska celé té administrativní náročnosti té operace, z hlediska kofinancování tak, abychom dočerpávali co nejvíc. Já si myslím, že to je zájem všech, že to není politická věc v tomto smyslu.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Můj osobní odhad, který si dovolím udělat. Jednou z příčin je podle mého názoru i to, že pokud se podíváme na klíčové představitele minulé vlády, kteří odpovídali za implementaci těchto evropských fondů, tak se jedná spíše o lidi s menší mezinárodní zkušeností, bez jazykové vybavenosti, tzn. spíše s nižší orientací v těch evropských strukturách. A zřejmě i proto tomu přikládali menší význam, a sami nedokázali dodat tomu svému resortu leadership, který by kladl důraz na znalost těchto procedur a na urychlené čerpání těchto prostředků.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Pan Mates, Mladá fronta.

Redaktor Mates, MfDnes: Já se chci zeptat pana premiéra. Při hlasování o důvěře vládě, které se předpokládá, že bude jaksi neúspěšné pro vaši vládu, jste připraven nabídnout svou funkci předsedy ODS k dispozici. Případně ihned po případném neúspěchu odstoupit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Z kterého deníku jste říkal? Vy jste říkal Šíp nebo Aha? Já jsem přesně nerozuměl. Mladá fronta Dnes? To jsem si myslel, že není úplně bulvární deník. Ta otázka je samozřejmě nesmírně podjatá. Já jsem ochoten skládat své účty ze svého předsednictví v ODS na kongresu, který proběhne koncem listopadu, a to není žádná nová informace, žádná nová zpráva. A navíc bych chtěl mít tu vaši jistotu, nebo spíše nechtěl, o tom, zda tato vláda nedostane důvěru. To bude jasno až po hlasování.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. Já bych vás v tuto chvíli poprosil o poslední dotaz, jestli máte. Jestli ne, děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter