Tiskové konference

17. 5. 2012 17:33

Tisková konference předsedy vlády ČR Petra Nečase a předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua po společném zasedání vlád, 17. května

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání předsedy vlády ČR Petra Nečase a předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua. Nyní prosím předsedy vlády obou zemí, aby přistoupili k podepsání společného prohlášení. Prohlášení předsedů vlád potvrzuje přátelství a historické partnerství mezi ČR a Státem Izrael, vytrvalou vzájemnou podporu, oboustranné respektování suverénního postavení obou zemí a uznání společných politických, obranných a ekonomických požadavků. Děkuji předsedům vlád za podpis společného prohlášení. A nyní prosím k podpisu společného prohlášení místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a místopředsedu vlády a ministra zahraničích věcí Státu Izrael Avidgora Liebermana. Prohlášení má za cíl rozšířit a dále prohloubit dialog mezi zeměmi, rozšířit vzájemnou výměnu názorů a informací prostřednictvím pravidelného setkávání odborníků a výzkumníků zabývajících se zahraniční politikou a bezpečností. Další spolupráce se týká společného poskytování rozvojové pomoci třetím státům a rozvoje kultury. Páni ministři, děkuji za podpis. Dále prosím českého ministra dopravy Pavla Dobeše a izraelského ministra infrastruktury a národní bezpečnosti silničního provozu Israela Katzeho, aby přistoupili k podpisu protokolu. Protokol upravuje dohodu o letecké dopravě uzavřené mezi státy v roce 1991, cílem je liberalizovat stávající rámec pro provoz leteckých služeb mezi státy. A zajišťuje širší přístup česko-izraelskému přepravnímu trhu. A nyní bych požádal ministra školství Petra Fialu a ministra pro vědu a technologie Státu Izrael Daniela Herschkovitze, aby podepsali společné prohlášení v oblasti výzkumu a vývoje. Prohlášení se týká společných česko-izraelských projektů základního výzkumu v oblastech neuro-generativních onemocnění a pokročilého programování. Podpora společných projektů pomůže prohloubit vzájemnou spolupráci a může být vhodným nástrojem pro přípravu dalších výzkumných projektů. Nyní poprosím ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského a izraelského ministra pro výstavbu a bydlení Ariela Atlase, aby přistoupili k podpisu dokumentu. Dokument, který podepisují, se týká témat cenově dostupného bydlení, obnovy a rekonstrukce. Spolupráce bude založena na sdílení informací k rozvoji politiky bydlení a územního plánování. Děkuji pánům ministrům obou zemí za podpisy společných prohlášení a nyní prosím předsedu vlády ČR Petra Nečase o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, vážený pane premiére, jsem skutečně rád, že mohu konstatovat, že vztahy mezi ČR a Státem Izrael jsou vynikající, silné a stále se prohlubující. Že se jedná o skutečně strategické partnerství. Coby země s dlouholetou a pevnou demokratickou tradicí je Izrael klíčovým partnerem naší země v regionu. Tomu odpovídá intenzita vztahů mezi našimi zeměmi. Byl jsem velice rád a potěšen, že jsem mohl před rokem přivítat pana premiéra tady v Praze na první historické návštěvě izraelského premiéra v ČR. A byl jsem velice rád, že v září jsem mohl společně s ministry obrany, průmyslu a školství navštívit Izrael, kde jsme projednali široké spektrum našich vztahů a kde jsme se dohodli, že velice přínosným formátem další spolupráce bude společné jednání vybraných ministrů vlády. Jsem velice rád, že toto historicky první jednání členů vlád se mohlo uskutečnit právě dnes v Praze. Partnerství ČR a Izraele má celou řadu rovin. Velmi úspěšně se rozvíjí kulturní vztahy. V těchto dnech budou probíhat v Izraeli Dny Prahy a my budeme velmi rádi, když v roce 2013 naopak proběhnou v ČR Dny Jeruzaléma v Praze. Těší mne, že roste vzájemná výměna mládeže mezi našimi zeměmi, že se podepsal program spolupráce ve školství, že jako součást mezioborového centra v Berylii byla v únoru 2012 zahájena činnost Masaryk-Distinguisched-Chair a v rámci tohoto programu bude podporován i společensko-vědní výzkum česko-izraelských vztahů. Doufám, že v brzké době dojde i k ustavení Herzell-Distinguisched-Chair na Masarykově univerzitě v Brně. Klíčová v našem partnerství je také oblast spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Protože Izrael patří mezi země, které mají vysoce kvalitní oblast spolupráce mezi výzkumnými centry a univerzitami na straně jedné a průmyslem. Tady máme vycházet z izraelských zkušeností, které jsou pro nás inspirativní, a protože obě ekonomiky staví na inovacích, je pro nás v tomto Izrael nesmírně perspektivním partnerem a v rámci programu Gescher – Most podporujeme s Izraelem od roku 2009 společné výzkumné a vývojové projekty českých a izraelských firem a rádi bychom v dalších letech počet těchto projektů rozšířili. V roce 2001 byl také na Izrael rozšířen projekt Czech-Accelerator, sloužící k podpoře českých inovativních firem na zahraničních trzích a dohodli jsme se na tom, že budeme do budoucna uvažovat o zavedení mechanismu konzultací, při kterých by Izrael s ČR sdílel zkušenosti s podporou inovací. Já jsem dnes ujistil izraelskou delegaci o naší podpoře Státu Izrael. Podporujeme rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi, ale také rozvoj vztahů mezi EU a Izraelem, které jsou podle nás velmi přínosné pro obě strany. Vzájemně se podporujeme v mezinárodních institucích při prosazování našich společných hodnot. Musím říci, že zásadně odmítáme nelegitimizování a jakýkoliv bojkot Státu Izrael. Jednoznačně podporujeme právo Státu Izrael na obranu proti teroristickým útokům. Společně sdílíme obavy z íránského jaderného programu. Pokud jde o izraelsko-palestinský konflikt, jsme přesvědčeni, že trvalého míru lze dosáhnout pouze přímým jednáním obou stran. ČR nepodporuje a nebude podporovat jednostranné kroky, které nemohou přispět k řešení mírového procesu. Stabilní řešení musí být nalezeno na principu dvou států, které budou naplněním práva židovského a palestinského národa na sebeurčení a kde vedle sebe bude žít palestinský a židovský stát. Pane premiére, jsem skutečně rád, že se mohla vaše návštěva v Praze uskutečnit a že jsme přispěli k dobrým česko-izraelským vztahům. Vítejte.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: A o slovo teď poprosím předsedu vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua.

Benjamin Netanjahu, předseda vlády Státu Izrael: Děkuji, pane premiére Nečasi. Dvakrát za rok jste mi poskytl velmi vřelé přijetí a nyní také naší delegaci. Rádi jsme jednali s vašimi ministry a myslím, že Izrael nemá lepšího přítele v Evropě, než je ČR. Domnívám se, že je to díky tomu, že na žádném místě v Evropě nejsou výzvy pro Izrael lépe chápány. Lidé chápou v Praze, co znaná být ohroženou demokracií v nepřátelském regionu. Čeští lidé si váží svobody a podnikatelství, vědy a iniciativy a to vytváří bezprostřední vazbu mezi námi. A Češi si také váží, a mnoho národů to nedokáže, proč pouze bezpečný Izrael může dosáhnout míru. Pane premiére, přátelství mezi Čechy a Židy sahá tisíc let do historie a jsme oba starodávné národy s výhledem do budoucnosti. Vážíme si naší minulosti, našich hodnot, ale chceme i vidět cestu do budoucna. To je další základ našeho partnerství. Jednali jsme o řadě věcí, ale jedna z nich je, jak uchopit budoucnost. Izrael má vyspělé technologie, vy máte také konstrukci a výrobu a jste schopni věci vyrábět a to mizí v rozvinutých společnostech a my si toho vážíme a my se chceme podělit o naše technologie a chceme se také seznámit s průmyslovým designem a odborným školstvím, jak postupujete v těchto oblastech. Velmi si vážíme vašeho přátelství v politické podobě našeho obchodu a rozvíjející se spolupráce. Mezivládní jednání je výrazem hlubší vazby. Máme tu delegaci složenou z ministra zahraniční, dopravy, průmyslu, komunikace, sociálních věcí, výstavby bytů, kultury a vědy a moc oborů nezůstává mimo. Chceme postupovat dopředu ve všech těchto oblastech. Podepsali jsme právě řadu dohod a toto setkání nám dává možnost jednat o řadě výzev, kterým čelí jak Evropa, tak Blízký východ. Chceme pokračovat s vámi v těchto jednáních dnes večer. A chci říci, že máme společný cíl, dosáhnout bezpečnosti, prosperity a míru. Chci vám ještě jednou poděkovat za to vřelé přijetí.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, je čas pro vaše dotazy.

Česká televize: Já bych měl otázku pro oba pány. Pana premiéra Netanjahua bych se chtěl zeptat, mluvil jste o přátelství mezi ČR a Izraelem, zajímalo by mne, jestli to přátelství má nějakou hmatatelnou hodnotu pro Izrael, když čelí kritice ze strany EU? Pomáhá vám podpora ze strany ČR, která patří k menším zemím v rámci EU? A premiéra Nečase bych se chtěl zeptat, jestli přes všechno spojenectví přeci jen v izraelské politice, myslím vůči Palestincům, jsou nějaké aspekty, na které hledí česká vláda kriticky?

Benjamin Netanjahu, předseda vlády Státu Izrael: Odpověď je ano. Je to velmi cenné mít důstojného a spravedlivého přítele, jako je ČR. Máme přátele na celém světě, ale nemyslím si, že bychom měli lepšího přítele v Evropě. Musím říci, že si toho velmi vážíme. Všichni si toho váží.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že mezi přáteli je zvykem mít otevřenou diskusi a my samozřejmě nemáme důvod měnit nic na tom, co jsem tu řekl, že základem naší podpory je především to, že je to dlouhodobě stabilní demokratický stát, který respektuje lidská práva a občanské svobody. Jsou věci, které diskutujeme, my jsme dnes při jednáních probírali otázku oblastí „C“ podle smlouvy z Osla, kde jsme se snažili vysvětlit našim přátelům, že proto, abychom získali pro náš postoj širší podporu v rámci EU, tak při respektu k zabezpečení zájmů Izraele by bylo dobré hledat cesty většího ekonomického rozvoje těchto oblastí, že by to mohl být signál i dovnitř EU proto, aby ta skupina států podporujících Izrael byla větší. Jak jsem řekl, podstatou přátelství je to, že si dokážeme řadu věcí říci otevřeně.

Chanel 1: Izrael a také Evropa a ČR mají před sebou výzvu s imigranty, kteří přicházejí bez povolení. Můj dotaz je, jak řešíte tuto krizi, která platí jak pro Izrael, tak pro Evropu? Ministr vnitra navrhl, že všichni nelegální přistěhovalci by měli jít do vězení a vidím, že pan premiér je na obálce časopisu Time, je tam král Bibi, nevím, jestli je to něco, že byste měnil politický systém v Izraeli, ale já bych rád znal vaši reakci, dělají chybu, když vám říkají takto?

Benjamin Netanjahu, předseda vlády Státu Izrael: Máme tlumočení z hebrejštiny? Na začátku bylo naší strategií zastavit ten příliv. Izraelské úspěchy přitahují z Afriky davy. Tento problém začal přibližně před sedmi lety, a když jsem vstoupil do vlády, tak jsem řekl, že se tomu musíme bránit. Začali jsme stavět plot. Pamatuji si, že kolem toho plotu byly neshody. Neshody skončily a stavba plotu bude do několika měsíců hotova. Prvním krokem je jednoduše zastavit přiliv cizích a nelegálních prvku do Izraele. Jedná se o nelegální pracovní přistěhovalce. Současné odhady hovoří o 60 až 70 tisíc takových lidí. Tento údaj může jednoduše vzrůst na 600 nebo 700 tisíc, a konzekvence pro tak malý stát jako Izrael jsou strategické. Ten příliv se musí zastavit. Pro začátek znemožníme vstup těmto novým imigrantům. Jako druhý krok máme připraven rozsáhlý plán, jak vyřešit problém cizích pracovníku v Izraeli. Tento problém má právní a diplomatické aspekty. Ministr zahraničních věcí a všichni zde přítomní ministři na tom pracují a snaží se minimalizovat problém těch přistěhovalců, kteří jsou již v Izraeli. Nejdůležitější věc je zastavit desetinásobný příliv přistěhovalců, a to teď děláme. Izrael to zastaví. Do několika měsíců budete všichni moct přijít k novému hraničnímu plotu. Ten hotový plot uvidíte. Ten plot zabrzdí příliv přistěhovalců, a jestli bude nutno, tak ten plot rozšíříme i na další místa.
A teď k druhé otázce, jaká byla druhá otázka? (nesrozumitelná nahrávka) Jsem nesmírně rád, že se naše vláda rozšířila, a že existuje podpora velké koalice, která nám umožní čelit největším výzvám státu Izrael. Jednota je pro Izrael dobrá věc. Je to dobrá věc pro naše obrovské ekonomické cíle, je to dobrá věc pro alternativu Talova zákona, pro lepší rozdělení břemena, je to lepší pro státní rozpočet, je to lepší pro změny vládního systému, které chceme ustanovit. Jednota je pro Izrael dobrá věc. Chci vám ale připomenout, že ani s rozšířenou koalicí se izraelský základní politický systém se nezmění. Izrael je demokratický stát, není to monarchie. Nemylte se, a já se určitě nemýlím, ani na vteřinku ne. Jsem rád, že mám možnost reprezentovat Izrael. Snažíme se vysvětlit náš pohled na situaci a není to jednoduché, jak může potvrdit český premiér a další. Každá příležitost vysvětlit naše záležitosti je důležitá.

ČTK: Já bych se rád zeptal pánů premiérů, jestli řešili nějaké konkrétní projekty také v obranné spolupráci? Izrael má například protiraketové systémy, které by mohly být zajímavé i pro některé členské státy NATO, jestli třeba toto či jiné bylo na stole?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě, že oblast obrany nemohla zůstat stranou. My se Státem Izrael již rozvíjíme. Chtěl bych připomenout, že kolové obrněné transportéry Armády ČR jsou vyzbrojeny věžovým kompletem od firmy Rafales z Izraele, řízené protitankové střely a automatický kanón včetně nočního vidění a dalších specialit. Izrael je světovou špičkou v oblasti zbrojního průmyslu a ČR také historicky v oblasti zbrojního průmyslu patřila k zemím s kvalitním vývojem zbraní. Vidíme tu velký prostor pro vzájemnou spolupráci především v oblastech, kde mluvíme o špičkových technologiích a kde mluvíme o oblastech s vysokou přidanou hodnotou. To je součástí naší spolupráce a i dnes jsme o tom hovořili i v souvislosti s minulou návštěvou pana premiéra Netanjahua, kdy během našeho jednání dostal pan premiér oznámení, že byl poprvé použit izraelský protiraketový systém s úspěšným zásahem. I to byla demonstrace kvality izraelského zbrojního průmyslu. Toho jsme si nemohli nevšimnout.

Benjamin Netanjahu, předseda vlády Státu Izrael: Čekali jsme, až budeme v Praze, byla to dobrá ukázka.

Chanel 2: Pane premiére, dovolte mi 2 otázky k tématu Izraele. První otázka – existují zprávy nebo tvrzení o tom, že, potom co jste nás v poslední době opakovaně překvapil, nás máte v úmyslu překvapit ještě jednou a opustit stranu Likud. Prý se připravuje velká změna a nová struktura strany Likud. Jaká je vaše reakce na toto tvrzení? A druhá otázka – před měsícem jste říkal, že evakuace čtvrti Givat HaUlpana je příliš bolestivá pro izraelskou veřejnost, pořád si za těmito slovy stojíte?

Benjamin Netanjahu, předseda vlády Státu Izrael: Nemám v plánu opustit Likud. Rozhodně neopouštím stranu Likud, ani o tom nepřemýšlím. Strana Likud je mým domovem a názory Likudu nejsou jen názory voliču Likudu, jsou to i názory rostoucí části Izraelské veřejnosti. Likud je široka a velká strana, je v ní celé spektrum názorů, ale názory jádra strany reprezentují velice velkou část Izraelské populace. Tak aby bylo jasné, taková tvrzení jsou neopodstatněná.
Jaká byla vaše druhá otázka? – ano, myslím si, že je to opravdu velmi vážná výzva. Pořad hledáme rozumné a lidské řešení tohoto problému a stále jej ještě hledáme. Víte co, jestli vás dokážu překvapit v této záležitosti, tak i vy i já budeme spokojeni.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové. Čas pro dnešní tiskovou konferenci se naplnil. Já mám pro vás poznámku, že pokud budete chtít oslovit pány ministry, můžete využít jejich přítomnosti zde v tiskovém sále. Jinak děkuji oběma předsedům vlády, Petru Nečasovi a Benjaminu Netanjahuovi za jejich vystoupení. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tlumočeno - Tisková konference předsedy vlády ČR Petra Nečase a předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua po společném zasedání vlád

Originál - Tisková konference předsedy vlády ČR Petra Nečase a předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua po společném zasedání vlád

Související zprávy