Tiskové konference

30. 11. 2018 17:57

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, 30. listopadu 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády Maďarska a předsedy vlády České republiky. Vítám tu především předsedu vlády Maďarska pana Viktora Orbána a také předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, kterého prosím o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Takže vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu premiérovi Viktorovi Orbánovi za první oficiální návštěvu České republiky v čase mé funkce premiéra České republiky. Maďarsko je naším tradičním a blízkým partnerem a já můžu říci, že za to období, v prosinci to bude rok, co jsem ve funkci, mohu označit pana premiéra, že je to můj přítel a že naše vztahy jsou skutečně nadstandardní. Myslím si, že právě my dva, respektive pan premiér byl první, který v Evropě označil kvóty a ilegální migraci velice kriticky a dostal za to vlnu negativních reakcí. Myslím si, že to bylo v roce 2014. A já jsem voličům před volbami slíbil, že udělám všechno pro to, abychom odmítli kvóty, ten nesmysl, který někdo vymyslel v roce 2014.

Byli jsme to hlavně mi dva, za podpory V4, našich přátel ze Slovenska a Polska, kteří jsme 29. června ve 4 ráno v Bruselu jasně řekli, že kvóty nechceme a že s nimi máme zásadní problém a také jsme to prosadili. Jak jsem to slíbil, tak jsem to prosadil ve spolupráci tady s panem premiérem a za to mu děkuji, protože si myslím, že je to velice důležité. A pokud České republika má dnes nejnižší nezaměstnanost v Evropě a každý kdo k nám přichází, přichází na pracovní povolení pracovat nebo studovat nebo na stáž, tak přichází oficiálně. Ví, kam přijde, a je to s naším souhlasem, se souhlasem našich firem a institucí. A proto není možné, aby v Evropě pokračovala ilegální migrace, abychom měli v Evropě 700 tisíc ilegálních migrantů, kteří porušili zákon. A není také možné, aby pašeráci, kteří vydělali 5,7 miliardy euro v roce 2016, určovali, kdo bude v Evropě pracovat a žít.

Tím, že jsme, a alespoň nyní mluvím za sebe, splnili tento slib našim občanům, protože bezpečnost je pro nás prioritní, tak se angažujeme dál a myslím, že už dnes se Evropa změnila a vnímá, že musíme řešit migraci systémově. Dohodami se severoafrickými státy, byl jsem v Palermu na konferenci o Libyi, Marshallův plán Afrika. Myslím, že situace se změnila i v okolních státech, v Rakousku, kde na to máme úplně jasný názor. Takže naše spolupráce v rámci Evropské unie je velmi důležitá. Včera jsme byli společně v Bratislavě. Bylo to setkání, které organizoval slovenský premiér, Přátelé koheze, a bylo tam osm premiérů a sedm ministrů nebo náměstků a všichni jsme mluvili de facto stejným hlasem. Že chceme větší vliv na evropské fondy, že nesouhlasíme se zvýšením kofinancování, prodloužením smlouvy M+3 a že chceme my rozhodovat o penězích. Nechceme, aby nám znovu někdo nadiktoval například České republice Evropský sociální fond ve výši 20 procent, když naše vláda poprvé udělala investiční plán na 12 let a my potřebujeme ty investice.

Samozřejmě pokud jsme zjistili, že ty peníze, které mnám byly přiděleny, nemůžeme ani použít a žádáme komisi a trvá to půl roku, protože na druhé straně jsme organizovali dotace pro mateřské školky a máme převis tři miliardy, tak právě to je to, co my chceme prosazovat. Chceme, aby se Evropská komise a Evropa změnily, chceme, aby byl větší hlas členských států a bohužel brexit je pro nás všechny negativní a je to možná i důsledek té politiky. Chceme nepolitickou Komisi a myslíme si, že státy V4 mají skvělé ekonomické výsledky z hlediska zadlužení, z hlediska růstu. Celkově můžeme být i příkladem pro jiné země. Proto já vždy odmítám ty teze dvou rychlostí. My máme skvělou rychlost, jako Česká republika, a můžeme být příkladem ve vícero věcech. A stejnou dobrou rychlost mají i naši přátelé z V4.

S Maďarskem máme ekonomické vztahy, kdy se náš společný obrat každý rok navyšuje. Velice se nám daří prohlubovat naší hospodářskou spolupráci zejména v oblasti obranného průmyslu. To nás ještě čeká, protože jsme nestihli vše probrat. Témat je strašně moc. A ta spolupráce zejména v oblasti obranného průmyslu, kde se konečně náš vojenský obranný průmysl postavil na nohy a investuje v Maďarsku, a chceme samozřejmě našim přátelům nabízet naše skvělé výrobky, tradiční výrobky a zvuk zbraní naší výroby je celosvětový. Tento týden mi pan korejský prezident vykládal příběh z 1. světové války, když naši legionáři po válce prodali Koreji naše zbraně. Takže zbraně mají fantastický zvuk všude a jsem rád, že se našim firmám znovu daří, a to je také jedna důležitá spolupráce.

Na setkání V4 samozřejmě řešíme dopravní infrastrukturu. Bohužel jsme před vstupem do Evropské unie nemysleli na to, že bychom potřebovali rychlovlaky Berlín–Praha–Brno–Bratislava–Budapešť–Vídeň–Varšava. Škoda, že to nikdo nenavrhl, škoda že tehdy nebyl Junckerův investiční plán. Už jsme těmi rychlovlaky mohli jezdit a to je důležité. Měli jsme nějakou debatu, že bychom možná potřebovali společnou banku, a já jsem řekl: Ne, my ji nepotřebujeme. Ale teď jsem byl v Rakousku, kde jsem měl samozřejmě setkání s rakouským premiérem a setkal jsem se tam bankéři, kteří přišli s projektem, a já jsem o tom pana premiéra informoval.

Kapitálové trhy. Protože dnes komerční banky mají obrovskou likviditu, obrovské peníze, které leží v národních bankách a nemají za to nic. Nám se po revoluci nepodařilo zde rozpumpovat kapitálový trh a toto je příležitost pro V4 a Rakousko, abychom se na to znovu podívali a využili možnost, aby například v Čechách nebylo vše financováno bankami, 90 %, ale aby to byl standard, jako je to ve světě, tedy jen 40 až 50 % by se mohlo napumpovat do ekonomiky, do našich firem, do maďarských firem, do rakouských. Do firem celého regionu. Zároveň by se tyto peníze mohly napumpovat do firem, které by mohly dělat PPP projekty, jako například Slovensko dělá okolo Bratislavy dálnici PPP, že to někdo postaví a potom si to stát pronajme. My se také snažíme dělat úsek ve Strakonicích.

To jsou věci, o kterých jsme spolu diskutovali. Je potřeba konstatovat, že V4, 65 milionů obyvatel, je nejvýznamnější obchodní partner de facto Německa, takže tam máme jasné společné diskuze. Témat je strašně moc. Probrali jsme i situaci ve volbách do Evropského parlamentu, brexit… Takže budeme pokračovat dále.

Samozřejmě mě velice zajímá, a to jsme ještě neměli čas se pana premiéra zeptat, protože má už nějaký konkrétní plán, jak podpořit porodnost v Maďarsku, a mě to bude velice zajímat, protože to je i náš problém. Chceme vytvořit maximální podmínky pro naše matky, pro mladé rodiny, aby se nestlalo, že z ekonomických důvodů nebudou mít děti. To by byla katastrofa. Naše populace stárne, ráno jsem byl na konferenci seniorů, a toto je strašně důležité – motivovat a vytvořit podmínky státu.

My jsme to jako bývalá koaliční vláda dělali, ale zde mě to bude zajímat, protože jak jsem řekl, my se o tyto projekty celkově zajímáme a myslím si, že tady pan premiér má velice konkrétní návrhy a my budeme diskutovat de facto celý den a ještě později večer, tak mě to zajímá. Jsou to pro nás důležité věci – všeobecně stárnutí populace, nízká nezaměstnanost – a tyto věci nás ještě čekají. Takže ještě jednou: Jsem strašně rád, že pan premiér přijel na oficiální návštěvu, a znovu opakuji, že Maďarsko je pro nás strategický partner, nejenom bilaterálně, ale i v rámci V4, a děkuji za ty naše rozhovory.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Děkuji panu premiérovi Babišovi za úvodní slovo a o vyjádření nyní poprosím pana premiéra Orbána.

Viktor Orbán, předseda vlády Maďarska: Dobrý den, vážené dámy a pánové, všechny vás srdečně zdravím. Mezi námi již bylo několik pracovních jednání, ale toto je první oficiální návštěva na pozvání pana premiéra Babiše a děkuji za tu příležitost, že zde mohu být. Co se týče osobních záležitostí, chci jen dodat, že již delší dobu sleduji práci vašeho premiéra a jsem velkým ctitelem toho, co pan premiér prezentoval v pozici ministra financí. My, Maďaři, jsme s na to dívali a naučili se věci, které jinde fungují dobře. Takže moje nynější návštěva je sice oficiální návštěva, ale nechci utajit, že zde chci poznat několik politických a ekonomických metod, které bychom mohli doma aplikovat.

Druhá věc je, že jsem rád přijal pozvání vašeho premiéra. V uplynulých letech se charakter evropské politiky výrazně změnil. Já se považuji za veterána, jsem v politice od 90. let a jako premiér zastávám funkci již třináctý rok, takže mám určitou perspektivu a z té perspektivy nahlížím na evropskou politiku, která se v posledních letech ve většině zemí dostala do hrubých rysů a někdy člověku připomíná boj v klecích. Já kvůli tomu nechci brečet a litovat toho. Chci pouze konstatovat fakt, že evropská politika zhrubla, a v tomto nelehkém terénu zůstanou stát pouze odvážní lidé a jsem rád, že v poslední době Česká republika i česká vláda dospěly k odvážnému stanovisku. A to je skvělou příležitostí, abychom my ve spolupráci obou zemí pokračovali dále na své cestě. Takže jsem rád, že mohu být hostem premiéra, který má silnou vládu.

 A co se týče masové migrace, rád bych zopakoval maďarské stanovisko, že se jedná o moderní jev v dnešním světě, který mění charakter zemí a mění také kvalitu našich životů, pokud dovolíme, aby k této masové migraci docházelo. Je to otázka takové vážnosti, že pokud si nechceme nechat změnit naše země, a já si myslím, že v této záležitosti nemůžeme rozhodnout bez toho, aniž bychom se ptali našich občanů. Problémy v Evropě vznikají z toho, že lidé nemohou říci svůj názor, nebo pokud řeknou, tak si toho vedoucí představitelé nevšimnou. To znamená, že se evropská politika stává politikou elit. My zde ve střední Evropě chceme zůstat i nadále demokraty, a proto nepřijmeme rozhodnutí v záležitosti jako je migrace, které by bylo v rozporu s vůlí našich občanů a voličů. V Evropské unii také neprezentuji vlastní názory, ale názor maďarského lidu, který nechce, aby změnila jejich země a jeho životní styl. Migrace vlastně má i přesah v tom, že v podstatě otestuje demokratický charakter našich zemí.

Vážené dámy a pánové, jestli dovolíte, několik slov k našemu jednání. Konstatovali jsme, že v uplynulých letech vstoupily vztahy mezi našimi zeměmi do nové fáze pěkně potichu. Údaje o ekonomické spolupráci se vydaly skvělou cestou a rozvíjejí se. Například v letošním roce se zvýšil vzájemný obrat o čtrnáct procent. Loni to číslo činilo deset procent. Mohli klidně říci, že taková spolupráce mezi našimi zeměmi ještě nikdy nebyla tak skvělá a nedosahovala tak skvělých hodnot. Obrat přesáhl devět miliard eur.

Pěkně potichu realizujeme investice v našich zemích. Významné jsou české investice v Maďarsku i maďarské investice v České republice a jsem rád, že jsme oba v tomto ohledu pozitivní a podporujeme investice v té druhé zemi. Rovněž nás těší, že maďarský farmaceutický průmysl dosahuje v Čechách skvělých výsledků, hodně zastoupen je rovněž energetický sektor a naposledy čeští podnikatelé vstoupili do telekomunikačního sektoru v Maďarsku. Chtěli bychom podpořit to, co prohlásil pan Babiš o obranném průmyslu, respektive o spolupráci v obranném průmyslu. Spolupráce v obranném průmyslu není pouhý byznys, má svou hloubku, vyžaduje důvěru. Spolupracovat v této oblasti mohou pouze země, mezi kterými je tato důvěra bezvýhradná, a když existuje mezi zeměmi spolupráce v této oblasti, tak je to důkaz, že existuje vzájemná důvěra mezi nimi.   

Chtěl bych vám říci, že jsme si od České republiky nakoupili licence na zbraně, poté jsme od vás koupili průzkumná letadla a myslím si, že v budoucnu budeme nakupovat další věci. Myslím si, že je to dynamicky se rozvíjející segment v rámci naší spolupráce. Jsem rád, že Česká republika souhlasí s tím, že bychom měli vybudovat mezi hlavními městy zemí V4 rychlovlaky. Jinak studie proveditelnosti tohoto projektu již byla objednána a zanedlouho bude hotová a byl bych rád, kdyby se nám podařilo realizovat takový obří projekt. Rovněž mě těší, že i provozování v rozvoji maďarské jaderné elektrárny Paks se zapojuje i několik českých subjektů. Vím, že bez jaderných elektráren nejsme schopni rozvinout náš průmysl. Takže takovou energii potřebují obě země a já si myslím, že naše firmy se zapojují do této spolupráce v této oblasti v obou zemích.

Co se týče praktické stránky migrace, tak jsem rád, že V4 vystoupila společně a nabídla pomoc při realizaci preventivních programů v Libyi. Z těch prostředků si bude moci vycvičit pobřežní stráž v Libyi a bude moci si pořídit prostředky, například lodě, a mohu podpořit i návrh pana premiéra Babiše, že tuto pomoc můžeme rozšířit i na Maroko a na Tunisko. Také s radostí konstatuji, že jsme zhodnotili ve shodě pakt o migraci OSN. Podle nás je to chybný, nesprávný dokument, jsou v něm zakotveny zásady, které rozšiřují migraci a nepotlačí ji. Takže ti, kteří tvrdí, že nemají právní účinky a přílišná ustanovení, tak později v konkrétních záležitostech, především v těch právních věcech, se budou vyskytovat pravidelně. To znamená ti, co podepíšou tento pakt, tuto úmluvu, ať to připouštějí, či ne, přebírají na sebe obrovské riziko. My, Maďaři, tuto dohodu nepodepíšeme a jsem rád, že se v tom shodujeme s Českou republikou. Jinak, jsme v půli našich jednání. Jsem rád, že jsem byl přijat v takovém přátelském ovzduší, ve stejné atmosféře proběhla naše jednání a doufáme, že v konkrétních věcech se budeme moci dohodnout. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference Andreje Babiše s Viktorem Orbánem (česky)

Tisková konference Andreje Babiše s Viktorem Orbánem (originál)

Související zprávy