Tiskové konference

3. 7. 2019 13:50

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s maltským premiérem Josephem Muscatem, 3. července 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády České republiky pana Andreje Babiše s předsedou vlády Maltské republiky panem Josephem Muscatem. Jako prvních bych chtěla požádat o pár slov českého premiéra pana Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Vážený pane premiére, jsem velice rád, že se znovu potkáváme, tentokrát v Praze. My jsme se v posledních dnech viděli velice často a jsem rád, že jsme nakonec v rámci Evropy našli kompromis. Vím, že pan premiér navštívil Českou republiku v roce 2017, a tentokrát přijel dokonce s celou rodinou, takže věřím, že se mu Česká republika líbí, a hlavně samozřejmě Praha.

Já jsem navštívil Maltu v srpnu 2018. Tehdy jsme vlastně mluvili hlavně o migraci přes Středozemní moře, ale my samozřejmě s Maltou máme víc společného, než se může zdát. My jsme i společně vstoupili do Evropské unie a obě naše země jsou otevřené ekonomiky a samozřejmě z členství v Evropské unii neustále profitujeme.

Malta zažívá obdivuhodný hospodářský růst, který minulý rok dosáhl 6,7 procenta HDP, a samozřejmě k tomu hlavně přispěly reformy pana premiéra Muscata. Takže velká gratulace. Malta se zaměřuje na nové technologie a myslím si, že tady můžeme nabídnout, respektive tam vidím spoustu příležitostí pro naše české firmy, hlavně v moderních odvětvích, jako jsou IT nebo digitální ekonomika nebo civilní letectví.

My bychom chtěli, a o tom teď budeme mluvit na obědě i večer, vyslat na Maltu nějakou podnikatelskou delegaci. Určitě budu mluvit s panem premiérem o naší inovační strategii, to znamená o našem projektu Česká republika – země pro budoucnost. Chceme pokračovat ve spolupráci našich zemí ohledně vzdělávání a také jsem rád, že roste zájem českých turistů o Maltu. V loňském roce přicestovalo více než 22 000 našich turistů na Maltu a my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se Malťané inspirovali panem premiérem a navštěvovali naší zemi.

My jsme teď měli možnost spolu mluvit hlavně tom, co teď proběhlo v rámci jednání v Evropské unii. Myslím si, že je velice dobré, že jsme našli ten kompromis. My oba vnímáme, že je důležité, aby i menší a střední země měly své slovo v Evropské unii, a je důležité, že jsme našli kompromis a víceméně de facto už teď bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk konstatoval, že jsme byli úspěšní, protože jsme našli za tři dny vlastně řešení a to hlasování proběhlo způsobem konsensu, kdy se jen jedna země zdržela.

Takže teď je samozřejmě na Evropském parlamentu, aby si zvolil svého předsedu, a my doufáme, že Ursula von der Leyen, která byla nominována a navržena na novou předsedkyni Evropské komise, že ji potvrdí Evropský parlament, i když samozřejmě vnímáme, že jsou tam i nějaké hlasy, které víceméně nejsou úplně spokojené.

My určitě společně budeme diskutovat i budoucnost Evropské unie z hlediska víceletého finančního rámce. Česká republika i Malta jsou kohezní země a určitě budeme chtít a i Česká republika v rámci V4 chce v listopadu organizovat zasedání přátel koheze. Podle mého názoru, a myslím, že na to máme stejný názor, že si přejeme, aby Evropská unie vlastně zohlednila naše představy ohledně fondů. Pro nás jsou to samozřejmě hlavně investice.

Potom spolu budeme mluvit určitě o vnitřním trhu, kde vidíme obrovské rezervy, obrovské možnosti pro růst všech členských zemí Evropské unie. Takže ještě jednou, vážený pane premiére, jsem rád, že se můžeme spolu dnes strávit delší čas, a máme strašně moc věcí, které si chceme říci.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má pan Muscat.

Joseph Muscat, předseda vlády Maltské republiky: Děkuji velice, pane premiére, drahý Andreji. Myslím si, že ten fakt, že máme tak výbornou spolupráci jako dvě členské země Evropské unie formálně, ale také neformálně na osobní úrovni, myslím, že to ukazuje na to, že Evropská unie možná je skupina různých zemí, různých zástupců, kteří někdy mají něco společného, někdy ne.

My jsme malá středozemní, středomořská země a vy jste malá země uprostřed Evropy. A nakonec se ukazuje, že máme opravdu hrozně moc společného. Je to o odolnosti, o tvrdé práci, kterou naše národy odvádějí, o jejich odhodlání posouvat se dopředu, rozvíjet se. A to jsou věci, které nás, naše země, naše národy spojují.

Já jsem rád, že jsme se mohli sejít a že jsme mohli i společně si připomenout dvacetileté výročí navázání přímého leteckého spojení mezi Českou republikou a Maltou, což je velmi důležité pro rozvoj cestovního ruchu. Takže těšíme se na další rozvoj cestovního ruchu. Investujeme do sektoru cestovního ruchu i tady, v České republice a zejména v Praze, a ty maltské investice budou dále podporovány.

Toto setkání je návazné setkání na vaši cestu na Maltu před několika měsíci. Tehdy jsme hovořili hlavně o migraci. Samozřejmě ta perspektiva, pohled na migraci je odlišný. Je to způsobeno tím, že vy jste země uprostřed kontinentu, nemáte moře, zatímco my jsme ostrov. Takže pohledy na tuto věc byly jiné, ale sedli jsme si kolem stolu, diskutovali jsme o těchto otázkách a dokázali jsme se dohodnout.

Také jste zmínil Evropskou radu, jednání na Evropské radě, kde jsme měli možnost se setkat v několika minulých dnech. Samozřejmě, byla to obtížná jednání, ale chtěl bych neustále připomínat, že ten výsledek ukazuje, že Evropa funguje. Že Evropa dokáže odvádět práci, kterou odvádět má, a dokáže problémy řešit efektivním způsobem.

Naposledy trvalo celý měsíc nominovat předsedu Evropské komise a pak trvalo další měsíc, nebo dokonce dva měsíce, zvolit vedoucí představitele těch dalších institucí. Takže dohromady ten proces minule zabral tři čtyři měsíce. Tentokrát to byly v podstatě tři dny, než jsme se dohodli. Ano, to setkání bylo velmi intenzivní, byly tam neshody, to je pravda, ale na konci, když to vypadalo, že bychom měli být roztříštěni jako kontinent, jako rodina, tak jsme byli schopni se dohodnout. Byli jsme schopni se dohodnout jako efektivně fungující skupina, takže to dokazuje, že jsme schopni fungovat, že jsme schopni odvést tu práci, kterou po nás lidé chtějí. A lidi spojujeme, národy spojujeme spíše, než abychom je rozdělovali.

Myslím, že první žena, která povede Evropskou komisi, ta kandidátka, bude Evropským parlamentem schválena. Samozřejmě proběhne debata, která byla i minule, debata o procesu. Je tam prostor pro tyto debaty a „antidebaty“. Já si myslím, že je důležité, abychom měli debatu o systému. Je třeba se podívat na to, jak je tento systém třeba interpretovat, protože lidé hovoří o těch tzv. spitzenkandidátech a o jejich použití, o definici tohoto systému, jak by se ten systém mohl měnit.

Pokud bychom chtěli tento systém zachovat tak, jak funguje, tak je třeba jasně říci a definovat, jak by tento systém měl tedy fungovat, a za druhé je třeba aplikovat a respektovat základní smlouvy a toto zajistit v tom systému. A samozřejmě, toto vše musí být na pozadí spolupráce, meziinstitucionální spolupráce. Ne takovým způsobem, abychom tam vyvolávali konflikty.

Takže já myslím, že i Charles odvedl skvělou práci jako předseda Evropské rady a i vysoký představitel pro zahraniční politiku odvedl skvělou práci a myslím si, že všichni mají tu nezbytnou energii, aby posouvali práci v těch institucích dále. A stejně tak paní Lagarde z Evropské centrální banky. Myslím, že skvělé evropské instituce, centrální banka, Evropská komise, povedou ženy. Tedy jsou alespoň ženy navrženy do vedení těchto dvou institucí. A myslím si, že se tím ukazuje, že ty dvě klíčové instituce na úrovni Evropské unie, povedou opravdu klíčové osobnosti. Jsou to ženy.

Je to v době, kdy v mnoha zemích je politická situace paralyzována, kdy se politici nejsou schopni dohodnout ani na základních věcech. Já si myslím, že se lidé často zaměřují spíš na jména samotná. Mě spíš zajímá vždy program a jak schválit pětiletý pracovní program Komise. Takže já se těším na novou předsedkyni Evropské komise, případně na někoho, kdo za ni bude představovat priority na následujících pět let.

Doufám, že budeme schopni dále pracovat a rozvíjet tu skvělou práci, kterou odvedla Junckerova Komise, a že budou i dále pracovat na řešení problémů, které nebyly zatím dořešeny. Myslím si, že první prioritou, kromě těch jasných politických oblastí, je mít schválenou finanční perspektivu, víceletý finanční rámec, a schválit jej zavčasu.

Také máte pravdu, když zmiňujete, že jsme na stejné lodi, co se týče našeho statutu a podpory kohezní politiky. Uvědomujeme si, že se kohezní politika mění a bude se měnit. Uvědomujeme si, že ten nejhlavnější přispěvovatel odchází z Evropské unie a to je třeba vzít v úvahu. Také musíme vzít v úvahu, že mnozí další velcí přispěvovatelé do tohoto fondu nechtějí navyšovat svůj příspěvek.

Také je třeba zvážit situaci členských států, jako je třeba Malta, kdy naše hospodářství v tuto chvíli roste, ale je třeba se podívat na historický vývoj, jak jsme dosáhli tohoto růstu a zda bychom stále třeba měli být součástí kohezního procesu. Takže můj odhad je, že když nám trvalo tři dny dohodnout se na jménech, tak nám bude trvat o něco déle dohodnout se na číslech, na těch hlavních prioritách, které jsou stejně důležité, nebo možná důležitější. Ale dohodneme se, myslím si, že k tomu dojde, že tam nebude žádný základní rozkol.

Myslím si, že je třeba se také dohodnout, dohodnout na víceletém finančním rámci. Myslím si, že v Evropě se očekává tato dohoda a budu se těšit na spolupráci s partnery, jako třeba s vámi, pane premiére. My tady nemůžeme otevřeně říci, co se přesně diskutovalo na Evropské radě, ale mohu říci, že pan premiér Babiš je jeden z těch, kdo hovoří otevřeně. Nic nezastírá, říká upřímně otevřeně to, co si myslí, a to si myslím, že je velice důležité.

Druhá důležitá věc je, že přicházíte na ta jednání vybaven čísly. Vždy, když předložíte nějaký argument, podložíte ho čísly a to je velmi důležité. Myslím, že to je ten druh vztahu, který bychom měli pěstovat, aby to nebyla žádná stínová hra. Samozřejmě, respektujeme diplomaty, ale na Evropské radě se nejedná diplomaticky, není to diplomatické jednání. Je potřeba hovořit zcela otevřeně, jasným a rozhodným způsobem.

Myslím si, že jsme schopni takovým způsobem jednat a spolupracovat s dalšími partnery, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s maltským premiérem Josephem Muscatem (česky)

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s maltským premiérem Josephem Muscatem (originál)

Související zprávy