Tiskové konference

20. 11. 2007 16:20

Tisková konference premiéra Mirka Topolánka po jednání s předsedou Rady ministrů Bosny a Hercegoviny Nikolou Špirićem

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací republiky Bosny a Hercegoviny a České republiky. Dovolte mi zde přivítat předsedu Rady ministrů republiky Bosny a Hercegoviny pana Nikolu Špiriče a předsedu vlády ČR pana Mirka Topolánka. Předsedu vlády České republiky nyní poprosím o úvodní slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: V poměrně velmi krátké době máme možnost v Praze a České republice přivítat nejvyššího představitele země ze západního Balkánu. Jsem velmi rád, že dnes můžeme přivítat předsedu Rady ministrů Nikolu Špiriče. Já myslím, že nemusíme opakovat, že speciálně západní Balkán a Bosna a Hercegovina patří k základním prioritám české zahraniční politiky a ty důvody jsou nejméně dva. Když pominu ten třetí, to je historická blízkost obou zemí. Ten první důvod je, že my, jako Česká republika nebo Československo, jsme již dnes členy euroatlantických struktur. Cítíme zvýšenou odpovědnost za ty, kteří zůstali mimo tyto struktury a přitom patřili do stejného bloku jako my. Ten druhý důvod evidentně je, že patříme k zemím, které si myslí, že bez integrace Bosny a Hercegoviny a dalších zemí západního Balkánu do euroatlantických struktur se tato oblast nestabilizuje a nebude mít žádné rozumné řešení. Proto podporujeme postup prací na asociační dohodě. Proto podporujeme přizvání Bosny a Hercegoviny do spolupráce s NATO, proto podporujeme Bosnu a Hercegovinu a její přijetí do WTO. Proto patří Bosna a Hercegovina mezi osm zemí, které požívají výhody absolutní priority v rámci rozvojové pomoci České republiky v zahraničí. Dnes budeme podepisovat panem ministrem Kalouskem a jeho bosno-hercegovinským kolegou, protějškem, Dohodu o zamezení dvojího zdanění, která umožní, samozřejmě, zintenzivnit naše vzájemné bilaterální, hospodářské a ekonomické vztahy. Ty zahraniční a obchodní vztahy a ta obchodní výměna narůstá každým rokem. Proti loňsku se zvýšila o 9,2 %. Zdaleka nejsou všechny možnosti vyčerpány. Ty klíčové oblasti jsou energetika, infrastruktura, ať už silniční nebo železniční doprava, ochrana životního prostředí a podobně. Samozřejmě, že bychom chtěli iniciovat, a proto je zde také s panem předsedou Spiričem podnikatelská mise, která se bude snažit představit i jiné možnosti společného vstupu na třetí trhy. Téměř před rokem podepsal zástupce ČEZu s představitelem Republiky Srbské, jedné z entit Bosny a Hercegoviny, významnou smlouvu o výstavbě elektrárny Gacko, která může dosáhnout až 1,5 miliardy EURO, je to největší investice v Bosně a Hercegovině a je to největší investice České republiky v zahraničí. Řešili jsme i problém současné, turbulentní situace v Bosně a Hercegovině. Hovořili jsme o pokračování Daytonského procesu, o úřadu vysokého představitele, reprezentované toho času panem Lajčákem v Bosně a Hercegovině, o úloze Evropské unie v západním Balkánu. A o naší nabídce zprostředkovat lepší komunikaci a pomoc nejen v tomto problému, ale i v rámci Twinningu při podepisování asociační dohody ke vstupu do EU. Hovořili jsme o celé řadě dalších věcí, ale přenechám slovo svému kolegovi.
Nikola Špirič, předseda Rady ministrů republiky Bosny a Hercegoviny: Dámy a pánové, měl jsem to potěšení a tu čest jednat dnes s panem premiérem Mirkem Topolánkem o dalším rozvoji bilaterální spolupráce a o možnosti rozšiřování této spolupráce. Pana premiéra jsem informoval o dosažených pokrocích, ale také o pozastavení určitého pokroku, co se týče procesu integrace Bosny a Hercegoviny do euroatlantických struktur. Měl jsem také příležitost poděkovat panu premiérovi za pomoc a podporu, kterou na této cestě Česká republika Bosně a Hercegovině poskytla. Zejména jsem vděčný panu premiérovi za nabídku pomoci sdělit a přenést informace a zkušenosti z cesty České republiky do EU a tyto zkušenosti nám předat. Konstatovali jsme, že nic nebrání tomu, aby tradičně dobré vztahy mezi našimi zeměmi pokračovaly i nadále. Stejně tak jsme vyjádřili ochotu pracovat na zlepšování těchto bilaterálních vztahů. Existuje řada oblastí, kde ty vztahy mohou být ještě daleko lepší ve prospěch občanů obou zemí. Dnes je doba, kdy Česká republika uděluje stipendia studentům z Bosny a Hercegoviny v České republice. Byli bychom rádi, kdyby přišla i doba, kdy bude Bosna a Hercegovina moci totéž nabídnout studentům z České republiky. Dnes je doba, kdy je velice zesílena kulturní spolupráce mezi oběma našimi zeměmi. Stejně tak je doba na investice, hovořil o ní pan premiér, o investici ČEZu v hodnotě kolem 1,5 miliardy euro. Ten projekt Jihovýchodního společenství v oblasti energetiky je pro nás velice významný a ČEZ v něm hraje velice důležitou roli. Stejně tak jsme hovořili o možnosti podpořit aktivity veletržní. To znamená, aby bosensko-hercegovinští podnikatelé blíže přiblížili nabídku Bosny a Hercegoviny českým podnikatelům a naopak. A věřím, že v budoucnu ta spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Českou republikou, jsem o tom přesvědčen, bude stále intenzivnější. Dnes bude příležitost, aby oba resortní ministři podepsali Dohodu o zamezení dvojího zdanění. Stejně tak jsme se dohodli na tom, že dodáme odvahy ostatním ministerstvům, aby pracovali na dalších smlouvách, které by byly prospěšné pro občany jedné i druhé země. Chtěl bych také poděkovat za privilegované postavení Bosny a Hercegoviny, že byla zařazena mezi osm prioritních zemí, co se týče spolupráce a pomoci. Oplatíme stejnou měrou, protože Bosna a Hercegovina připravuje také svůj seznam priorit, co se týče zemí, se kterými chce spolupracovat. Česká republika na tom seznamu bude zcela jistě na velice vysokém místě. A co je dalším přínosem naší návštěvy v České republice, že zítra budou mít možnost se setkat podnikatelé vzájemně mezi sebou, což bude dalším podnětem další spolupráce. Naším úkolem, jako vlády, bude zajistit, co se zákonů týče, aby ta spolupráce mohla být co nejúčinnější. A budeme se snažit, aby ta spolupráce byla co nejintenzivnější, aby byla oboustranná. Stejně tak tato návštěva byla příležitostí, abych pozval pana premiéra Topolánka na návštěvu do Bosny a Hercegoviny, aby se přesvědčil o pokrocích, kterých jsme v Bosně a Hercegovině dosáhli. Stejně tak jsem si dodal odvahy a požádal jsem premiéra, aby svou autoritou přispěl k tomu a zasazoval se o to, aby předsedající země se pokoušely řešit problém, který v Bosně a Hercegovině je. A byl jsem přesvědčen, že tato ochota a připravenost je nejen deklarativní, ale že je skutečná. A to, co nám dodává odvahy, nám v Bosně a Hercegovině, že ta cesta do euroatlantických struktur je tou správnou cestou.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi Rady ministrů Bosny a Hercegoviny. Děkuji předsedovi vlády České republiky a nyní je krátký prostor pro vaše dotazy. Prosím jeden z bosenské a jeden z české strany k oficiální návštěvě. Prosím.
Kateřina Zachovalová, DPA: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana předsedy Rady ministrů na to, zda hovořili dnes i o té současné situaci v Bosně, v regionu? Jak podle vás zareaguje srbská entita v Bosně v případě, že Kosovo vyhlásí nezávislost 10. prosince? A další otázka, jak podle vás dopadne ta politická krize v Bosně?
Nikola Špirič, předseda Rady ministrů republiky Bosny a Hercegoviny: Děkuji. Je sice velice těžké na takovéto hypotetické otázky odpovědět, ale pokusím se. Co se týče krize Bosny a Hercegoviny, tak jsem optimistou, že jakmile lidé v zemi pochopí, že tím nejzákladnějším problémem je dialog a naváže se ten dialog, že krize pomine. Protože vše, co se v Bosně děje, musí být doprovázeno dialogem a na tom spočívá úspěch. Co se týče té první otázky, tak je položena velmi hypoteticky. Ale budu hovořit o svém názoru. Republika Srbská, jako entita v rámci Bosny a Hercegoviny, která je jednodušeji organizována, kde vláda a její management je daleko výkonnější a díky tomu, že veřejná spotřeba byla svedena na evropské standardy, což potvrdila i zpráva Evropské komise. Měla by být Republika Srbská motorem Bosny a Hercegoviny a ne nebezpečím, jak to z některých kruhů zaznívá. Budeme-li na to nahlížet takto a přijmeme to tak, tak nevidím důvod, proč by k problému mělo dojít.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Nejsou žádné dotazy. Děkuji. A nyní poprosím ministra financí České republiky pana Miroslava Kalouska a ministra financí Bosny a Hercegoviny pana Dragana Vrankiče, aby slavnostně podepsali Dohodu o zamezení dvojího zdanění. Děkuji oběma pánům ministrů, děkujeme za pozornost, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter