Tiskové konference

16. 6. 2011 17:49

Tisková konference premiéra Petra Nečase ke stávce, 16. června 2011

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem přesvědčen, že celý průběh dnešní stávky části odborových svazů v dopravě potvrdil, že se od počátku jednalo o politický akt. Statisíce našich spoluobčanů byly tímto krokem postiženy a to tím, že se nedostaly do zaměstnání, tím že se nedostaly do škol. Případně někteří z nich měli komplikace. Na druhou stranu se jednoznačně ukázalo, že občané ČR projevili více rozumu a nadhledu, než organizátoři této stávky. Chtěl bych jednoznačně z tohoto místa říci, že pokud se potvrdí informace, že část odborových bossů a část stávkujících verbálně napadali výhrůžkami a podobně ty zaměstnance například pražského dopravního podniku, kteří chtěli pracovat, chtěli vyjet a plnit svoji práci, tak že to považuji za neuvěřitelný exces. Musím říci, že tak jako já respektuji právo na stávku, tak jakýkoli stávkující musí do budoucna jednoznačně respektovat právo na to, že ten, kdo stávkovat nechce a chce pracovat, má mít možnost toto právo uskutečnit. Pokud by se toto zastrašování potvrdilo, považoval bych to za neuvěřitelný exces. Jsem také přesvědčený, že stávka nesplnila očekávání odborářských bossů. Nepřinesla nic pozitivního pro tuto zemi. Přinesla jen to, co jsem předvídal už včera, miliardové škody a zvýšení politického napětí, protože na této stávce parazitovala i česká opozice. Koneckonců to, že se jednalo o politický akt, dokazují projevy odborářských předáků na demonstraci a také aktivní účast některých politiků sociální demokracie. Nepochybuji, že od počátku, minulého pátku, bylo cílem zasáhnout co nejvíce lidí a pokud možno zkomplikovat život co největšímu počtu lidí. A možná, že někde v centrech měst nebo Prahy i způsobit kolaps. Z tohoto pohledu postoj vlády, která předběžným opatřením soudu dosáhla odložení této stávky z pondělí na čtvrtek, se jednoznačně ukazuje jako pozitivní krok ve prospěch České republiky, protože občané, podniky, veřejná správa i policie měli možnost se na tuto stávku lépe připravit. Chci zdůraznit, že my nadále jsme připraveni jednat s představiteli odborů o parametrických změnách či krocích v rámci reforem. Ale vláda České republiky v žádném případě od reformního programu, který má vést k modernizaci této země, neodstoupí. Závěrem mého vystoupení mi dovolte, abych jménem svým, ministra financí a jménem zbytku vlády ČR poslal co nejsrdečnější pozdrav na green v Poděbradech, kde v tuto chvíli v potu tváře část železničních odborářů patuje ve prospěch zaměstnanců v České republice. Sportu zdar a golfu zvláště!

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, doplnění pan ministr financí.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Pane premiére, slunce již zapadá, obávám se, že na greenu již se nehraje, tam již teď jen zástupci pracujícího lidu pojídají plody své práce ústy svých nepracujících představitelů. Nicméně v každém případě já bych rád jako statutární zástupce TOP 09 potvrdil slova pana premiéra, potvrdil odhodlání vlády ČR pokračovat v nezbytných systémových reformách. My jsme skutečně připraveni jednat každý den o některých parametrických kompromisech a změnách, ale nemůžeme a nikdo to nemůže spravedlivě požadovat, přistoupit na požadavek, stáhněte si své reformy zpátky a přepište si je podle sociální demokracie, v takovém případě jsme tu nemuseli mít volby. A upřímně řečeno, 4 000 odborářů, kteří dnes projevili zcela legitimně svou vůli, nemohou mít takovou sílu, aby přepsali volby z června 2010. Já bych jenom chtěl malé osobní podotknutí, protože dnes procházel průvod odborářů od Tyršova náměstí přes Palackého náměstí, nevím, zda dorazil na Hrad, protože to se dohadovali, zda mají dorazit na Hrad, já měl spoustu práce, než abych to sledoval, ale před ministerstvo financí dorazili a já jsem pokládal za svou povinnost vyjít ven a hovořit s nimi. Já jsem, na rozdíl od odborářských bossů, já jsem nikdy neodešel od jednacího stolu, nikdy, vždy jsme v souladu s politikou premiéra Nečase preferovali jednání. Pokládal jsem za svou povinnost vyjít i dnes na ulici a s těmi, kteří vedli ten protest aktivně, vést rozhovor, proč vlastně protestují, protože upřímně řečeno, od jejich bossů jsme se to nikdy nedozvěděli. To, že tento krok, že jsem vyšel na tu ulici, že jsem se s nimi snažil hovořit, bylo označeno některými bossy za provokaci proti tomu protestu. To není pravda, já jsem si chtěl jen povídat jako občan na tom samém chodníku, který patří mně stejně jako těm demonstrujícím, děkuji těm, kteří se mnou diskutovali. Upřímně řečeno nechápu ty odborové bosse, kteří protestovali proti tomu, co jsem si to vůbec dovolil na ten chodník vyjít.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Zrovna tak chci prohlásit, že provokací nebylo to, že sotva odboráři přišli před Strakovku, kde vládne Nečas, že začalo pršet. To opravdu nebyla provokace.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Pane premiére, ale již před týdnem jste nám říkal, že máte zařízeno, že pršet začne.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové, prostor pro několik otázek.

HN: Dobrý den, na dnešní schůzi zazněly opět požadavky, abyste odvolal ministra obrany, sněmovna přijala usnesení v tomto duchu. Pane ministře, trvá ještě stanovisko TOP 09?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že vláda je zodpovědná sněmovně jako celek, to znamená, sněmovna nemůže určovat svými usneseními personální složení vlády. I tato schůze potvrzuje tezi, kterou tu naznačil pan ministr, že odborářům se dostalo privilegia, protože pan ministr Kalousek radši tyto minuty trávil s nimi než s kauzou ProMoPro, to o něčem svědčí.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Bylo to hezčí. V každém případě TOP 09 se vyjádřila jednoznačně, my respektujeme, že ta kauza je vnitřní záležitostí ODS, my nedokážeme s našimi koaličními partnery tuto kauzu obhajovat, ale také se nedomníváme, že by měla být důvodem k dalším koaličním rozporům. Je to kauza ODS a ODS si ji musí unést.

iDnes: Dobrý den, pane premiére, odboráři se prohlásili za vítěze dnešního dne, kdybyste výsledek tohoto utkání co se odehrálo, jaké byste označení použil?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Řekl bych, že je to vítězství občanů ČR, kteří v drtivé většině, když vezmu Prahu, prokázali větší nadhled a větší rozum než odborářští bossové a myslím si, že z tohoto pohledu to označit ze strany odborů za vítězství, když proto, aby měli několik stovek demonstrujících, si ještě část z nich museli přivézt z Ostravy, tak mi připadá úsměvné.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dovolíte, pane premiére? Vaše vyjádření bylo vyjádřením odpovědného státníka. Možná, že zlobivý ministr financí si může dovolit poněkud ostřejší, možná i pravdivější vyjádření. Já jsem seděl v neděli proti odborářským bossům Dufkovi a Pejšovi, kteří zcela otevřeně vyhrožovali živelnými blokádami a situacemi, které ohrožovaly majetek, životy i bezpečnost občanů ČR. Veřejnost na to nějak zareagovala, já nemohu konstatovat nic jiného, než že výrobci lidového hněvu se sami zalekli lidového hněvu do té míry, že to proběhlo únosným způsobem. A bez hněvu. Ale to upřímně řečeno byly jen jejich vlastní strachy. Nic jiného.

Televize Nova: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra ke kauze ProMoPro, jak bude dál směřovat vláda? A otázka k těm odborářům, jestli se chystáte s nimi vyjednávat na nějaké jiné úrovni?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já nevím, na jaké vyšší úrovni by si představovali jednání, mají tam premiéra, který vyšší být nemůže, má metr 93, v mých letech už neporostu, takže to je opravdu nejvyšší možná úroveň, kterou můžou na jednání dosáhnout. Já musím říci, že my jsme připraveni jednat a budeme jednat v pondělí na řádném jednání tripartity. Budeme projednávat i pozměňovací návrhy k zákonu 48, který se týká zdravotního pojištění. Takže my jsme vždy jednali, jednáme a jednat budeme. Musím říci, že to nebyla vládní strana, která by odmítla kdykoliv nějaké jednání, nebyla to vládní strana, která by se nedostavila na jednání, protože to nikdy nebyla vládní strana, která by z nějakého jednání odešla. Vždy to byli zástupci odborů.

Mediafax: Já se vás zeptám jako zástupců ODS a TOP 09, vy tady deklarujete, že jste ochotni jednat s odbory, ale předseda VV pan John říkal, že večer má schůzku s panem Zavadilem a že budou řešit zdravotnickou reformu, co tomu říkáte?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já vycházím z toho, že pan předseda John není členem vlády, tedy nemá možnost vyjednávat na tripartitě, tak si to chce vynahradit.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jsme ve svobodné zemi a jakýkoliv svobodný občan se může sejít s jiným svobodným občanem, zvláště když oba dva mají významné sympatie k určitým návykovým látkám.

ČT: Dobrý den, pane premiére, jak vnímáte vůbec tu samotnou možnost, bavím se o kauze ProMoPro, že opozici se nejspíš podaří usnesení přijmout při neúčasti VV a TOP 09 při hlasování?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je to dáno postupem našich koaličních partnerů, my s tímto postupem nesouhlasíme, domníváme se dokonce, že je porušením koaliční dohody, nicméně ho respektujeme, nemyslíme, si, že by mělo vést k nějakým fatálním poškozením koaličních vztahů. My koalici směřujeme nikoliv do politických hrátek, ale ODS jí směřuje do realizace modernizačního programu pro naši zemi, zvýšení konkurenceschopnosti, dělání reforem a tam doufám, že v tomto budeme společně s partnery pokračovat.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Mohu-li jen dodat, ODS nám řekla důrazně a my jsme to vzali vážně a v zásadě jsme si řekli, že má pravdu, že je to jenom její věc, že nám do toho nic není, tak jsme se také začali tak chovat, pevně věřme, že ODS to bude umět obhájit sama bez nás.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jen připomenu, že když byla 4. září jmenována tehdy menšinová vláda Mirka Topolánka, tak v důsledku tehdy projednávaných dozvuků tzv. Kubiceho aféry a odposlechů celé řady politiků, tak jedno z prvních usnesení sněmovny byla výzva k odstoupení premiéra Topolánka, ministra vnitra Langera a ministra práce Nečase. Jak víte, neodstoupili jsme, zůstali jsme a dnes si na to nikdo nevzpomene. Takových usnesení ve sněmovně bude. Dámy a pánové, děkujeme a hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference premiéra Petra Nečase ke stávce, 16. června 2011