Tiskové konference

7. 9. 2011 16:52

Tisková konference premiéra Petra Nečase s generálním tajemníkem NATO Andersem Fogh Rasmussenem, 7. září 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na tiskové konferenci po jednání předsedy české vlády pana Petra Nečase s generálním tajemníkem NATO panem Andersen Fogh Rasmussenem. Srdečně zde vítám vás, pane premiére, i vás, pane generální tajemníku, a prosím, pane premiére, o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den, já jsem velice rád, že mohu v Praze uvítat generálního tajemníka NATO pana Rasmussena, který je ve své pozici generálního tajemníka podruhé na oficiální návštěvě Prahy. Já chci zdůraznit, že podle všech koncepčních dokumentů i podle široce sdíleného politického konsenzu, představuje NATO klíčový prvek naší bezpečnosti a že účast na akcích a operacích NATO je klíčovou prioritou naší obranné politiky. My se intenzivně zúčastňujeme diskusí o budoucnosti NATO a dnešní setkání s panem generálním tajemníkem proto bylo vynikající příležitostí projednat aktuální i dlouhodobé bezpečnostní výzvy. My jsme se zabývali celou řadou témat. Určitě důležitým tématem jednání byla problematika obranné politiky naší země a probíhající transformace naší armády. Informoval jsem pana generálního tajemníka, že ČR i vláda pod mým vedením má jako prioritu snížení deficitu státního rozpočtu. Ujistil jsem, že ČR nebude a nechce být černým pasažérem v rámci NATO. Že my se chceme skutečně orientovat na iniciativu, kterou podporujeme i v rámci NATO a chceme ji podporovat i tady: „smart defence“, zaměření se na jednoznačné priority obrany, na mnohonárodní spolupráci v obranných projektech, využívání obranných zdrojů, abychom skutečně za méně peněz obdrželi více obranných schopností. Hovořili jsme také o probíhajících operacích NATO. Zde jsem jménem svým i vlády ČR ubezpečil pana tajemníka, že ČR bude spolehlivým spojencem, že dodrží všechny své závazky k zahraničním misím, včetně afghánské mise, a nebudeme dělat žádné nepředpokládané kroky, které by plynuly z nějakého tlaku na stažení z této oblasti. My se budeme zde i nadále soustřeďovat na výcvikové aktivity. Naše jednotky působí ve dvou afghánských provinciích a chceme skutečně, aby tato alianční operace byla velmi úspěšná. Také jsme společně probrali otázku některých strategických záležitostí NATO. V příštím roce se totiž sejde summit NATO v Chicagu a ten bude zaměřen i na dlouhodobé výzvy, které jsou před aliancí. Já bych chtěl při této příležitosti ocenit vůdčí roli a reformní úsilí pana tajemníka, které neustále podněcuje alianci k další transformaci, aby byla schopná reagovat na nové bezpečnostní výzvy. A tady je náš společný zájem, kdy chceme alianci aktivní, nikoliv reaktivní. Bavili jsme se samozřejmě o otázkách protiraketové obrany, o spolupráci NATO a Ruska a také o vyhodnocení obranných schopností aliance a jsem velice rád, že v tomto jsme si mohli vyměnit názory, které jsou skutečně ve prospěch NATO, ještě jednou bych chtěl za tuto příležitost poděkovat.

Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO: Já velice děkuji, pane premiére, za přivítání. Je to pro mne velké potěšení, že zde mohu opět být. ČR je velice cenným spojencem v rámci NATO, sehráváte důležitou roli v našich misích v Afghánistánu a Kosovu a já vám děkuji za vaše příspěvky. A ČR je živoucím symbolem vývoje v rámci NATO. Vaše přijetí v roce 1999 zahájilo hojení ran v rozdělené Evropě. Hostili jste summit v roce 2002 a minulý rok jste hostili podepsání nové smlouvy START, která otevřela novou kapitolu ve vztazích s Ruskem. Všem českých vojákům v operacích NATO já zde říkám, že NATO je na vás pyšné, děláte důležitou práci a děláte ji dobře. Velice prospíváte pověsti vaší země a vašich rodin a já vám velice děkuji za nasazení pro společnou bezpečnost. ČR činí životně důležitý příspěvek ke stabilitě Afghánistánu a toto je pro všechny z nás důležitý úkol. Předávání bezpečnosti do afghánských rukou probíhá a já jsem přesvědčen o tom, že budeme moci dosáhnout našeho cíle podle plánu v roce 2014. Nepřátelé Afghánistánu zkouší proti tomu působit, provádějí zbabělé a brutální útoky, zejména na civilní cíle, ale nemohou nás dostat z naší cesty. Jakmile bude proces předání dokončen, tak budeme pracovat na tom, aby byla země i nadále bezpečná. Je to důležitá země v důležitém regionu. Všichni máme zájem na tom, aby to byla země žijící v míru, stabilní. Afghánistán bude také jedním z hlavních témat summitu v květnu. Všichni jsme se shodli, že partnerství NATO s afghánským lidem bude i po předání odpovědnosti a měli bychom se dohodnout na tom, co přesně to partnerství bude obsahovat. Také bychom měli rozhodnout o tom, jak zajistit, aby NATO zůstalo flexibilní a akceschopné v dobách šetření prostředků, každé euro a koruna se počítá. Budeme muset najít způsoby, jak sdílet naše zdroje tak, abychom alianci dali schopnosti, které potřebuje. Doufám, že budeme moci vyhlásit bojeschopnost protiraketové obrany a vytvoření dvou operačních středisek v rámci spolupráce s Ruskem. To nám umožní vyřešit nové hrozby a stará podezření. Děkuji.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prostor pro několik otázek. Reuters.

Reuters: Dobrý den, jsme svědky eskalace napětí mezi členem NATO Tureckem a Izraelem a já bych rád znal váš pohled na tuto situaci a na to, jak by mohlo NATO reagovat na možnou konfrontaci v oblasti Středomoří? Druhá otázka, jestli je něco nového kolem plukovníka Kaddáfího?

Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO: Dovolte mi zdůraznit, že turecko-izraelský vztah je záležitostí bilaterální a já do toho nehodlám zasahovat. Doufám, že tyto dvě země budou schopné najít cesty, jak toto napětí zmírnit a rozvíjet pozitivní relaci. Co se týče Kaddáfího, nemám žádné informace o tom, co k němu náleží, já musím říci, že on není cílem operací NATO. My jsme v Libyi proto, abychom chránili obyvatele Libye proti útokům, a my budeme pokračovat v této operaci do doby, než budou zbaveni hrozby.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. ČTK.

ČTK: Já bych se zeptal jak pana premiéra, tak pana Rasmussena, hovořil jste o „smart defence“, jak se do něj může ČR zapojit a čím může přispět a co od NATO dostane?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Podstatou tohoto přístupu, který zavedl právě pan Rasmussen, je skutečně jasné definování obranných priorit, definování finančních i lidských zdrojů. A tím i větší mezinárodní spolupráce. Já bych chtěl říci, že chceme pokračovat v diskusi o obranné oblasti se svým tradičním partnerem a bratrským státem - se Slovenskem. A skutečně obě dvě ministerstva obrany vedou intenzivní diskusi o tom, kde bychom mohli sdílet některé kapacity a kde bychom je mohli budovat společně. Zde dochází k výrazným rozpočtovým úsporám, podstata spočívá v tom, že se redukují výdaje, které nejsou nezbytné, zamezuje se duplicitám, protože to je největší plýtvání, když dva dělají totéž a hledají se synergické efekty, například v oblasti bilaterální obranné spolupráce. Především pro menší země jako ČR, toto je perspektiva vývoje. Musíme hledat více specializace a mít je v rámci menších zemí komplementární, aby se doplňovaly. Doba, kdy i země jako ČR investovaly do všech oblastí obrany, ta je vzhledem ke strategickým výzvám, které čekají, tedy ohrožení jiného charakteru než masivního útoku na alianční teritorium, tak ta doba masivních investic do obrany i v realitě veřejných rozpočtů, skončila. Je třeba být velice efektivně orientován na specializaci na konkrétní zamezení dualit. To je budoucnost chytré obrany.

Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO: Já se domnívám, že ČR již dnes představuje velice dobrý příklad toho, jak chytrý přístup k obraně je možné realizovat, a může každá země těžit z mnohonárodní spolupráce. Například ČR převzala vedoucí roli pro mnohonárodní logistické centrum, které je zde dislokováno, a já bych poukázal právě na logistiku, kde můžeme ušetřit prostředky a dosáhnout synergie, když půjdeme cestou mnohonárodních řešení. Já jsem to projednal s českou vládou a vzhledem k tomu, že to ČR již vede, poukázal bych na to, že je to jedna z oblastí, kde by ČR mohla hrát vedoucí úlohu a také z toho těžit. ČR také se účastní dalšího programu a projektu, což je pozemní sledování aliance, program AGS, který je možné využít v budoucnu k ochraně našich vojáků v misích. Již jsou zde dobré příklady, ale obecně, ta chytrá obrana není pouze o tom, že sdružíme naše prostředky k nákupu drahých systémů, je to i o denním životě, že můžeme dělat společně výcvik, společně udržovat naši techniku. Řada možností tu je a ten postup do budoucna bude spočívat v tom, že ministři obrany NATO budou projednávat na svém zasedání řadu konkrétních návrhů a na základě toho budou pracovat na těchto projektech, pracovat mezi sebou a doufejme, že příští rok budeme moci schválit balík mnohonárodních projektů, které nám pomohou ušetřit prostředky pro alianci a poskytnou NATO nezbytné vojenské kapacity, a myslím si, že ČR by v tom mohla sehrát stěžejní úlohu.

ČT: Pane tajemníku, zmínil jste, že ČR je cenným partnerem NATO, ale neúčastní se bojů v Libyi a před dvěma měsíci jste zaslal premiérovi dopis, kde jste varoval před dalším snižováním obranného rozpočtu. Není to trochu známka zklamání ze strany NATO?

Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO: Já nejsem zklamán. ČR koná tak, aby naplnila společně dohodnuté požadavky ze strany NATO. Co se týče Libye, tak je skutečností, že ne všichni spojenci poskytli přímo letouny, ale všichni spojenci včetně ČR se účastní té operace společně prostřednictvím velitelské struktury, financování a také politického hlediska, že NATO převzalo tuto misi a měli bychom si vzpomenout, že základem aliance je to, že všichni přispíváme díky společné struktuře, tedy ČR se účastnila operace v Libyi. Účastnila se provádění implementace rezoluce OSN k ochraně civilistů a my si toho vážíme. Nebudu komentovat soukromou korespondenci s představiteli států NATO. Nicméně když to řeknu jednoduše, tak stejně jsem přistoupil ke všem členským zemím NATO, že jsem znepokojen se snižováním obranných rozpočtů a určitě jsou jisté spodní limity a dna, nakolik se dá snížit obranný rozpočet, a přesto dostát svým závazkům, to je poselství, které posílám všem členským zemím NATO. Zejména z evropského hlediska si myslím, že operace v Libyi je pozitivním příběhem, protože NATO převzalo vedení operace, protože zde se ukázalo, že evropští spojenci mají nedostatek konkrétních vojenských schopností, co se týče zpravodajství, sledování, průzkumných prostředků, tak tam je to závislé na tom, jaké prostředky poskytnou USA, a myslím, že evropští spojenci by se měli podívat na to, jak by mohli investovat do těchto důležitých kapacit, včetně prostředků dopravy. V Evropě máme více vojáků než v USA, ale nemůžeme s nimi hýbat, přesouvat, jak bychom chtěli, proto nemáme dopravní kapacitu, to je také kritický prostředek. To je mé poselství, které jsem vyslal všem představitelům zemí NATO. Takže dnes proběhalo dobré jednání a pan premiér mne ujistil, že navzdory těžkým ekonomickým časům ČR zůstane odhodlána naplnit své závazky v účasti v operacích NATO a reformovat resort obrany a já si toho vážím.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My skutečně například v aktivní účasti bojovými jednotkami v Libyi jsme se nemohli zúčastnit proto, že nemáme dané vojenské kapacity, které bychom mohli nabídnout, to nebyla otázka vůle či nevůle vlády, ale v této oblasti nemáme vhodné kapacity. Musím říci, že jakkoliv je pro nás prioritou konsolidovat veřejné finance a snižovat deficity, chceme zůstat spolehlivým spojencem, plnit si své závazky, včetně účasti v misích a navíc bych dodal jeden rozměr. Země, která nemá konsolidované veřejné finance, tak v určitém okamžiku nemusí být spolehlivým spojencem, protože pak to znamená mít velké vnitřní problémy a vůle zúčastnit se zahraniční operace pak může být nízká, blížící se nule. Nechci teď poukazovat na to, která země v rámci NATO patřila mezi tři, které měly největší výdaje na obranu. Musím také říci, že my považujeme plnění si závazků například v Afghánistánu, ČR patří mezi země, které dokážou do tohoto teritoria v rámci operací NATO poslat například vrtulníkové jednotky, což je jedna z kapacit, které se alianci nedostává, jsme připraveni a budeme posílat speciální jednotky bojového charakteru vedle jednotek, které tam plní výcvikové úkoly. To, že celkový pokles obranných výdajů v rámci členů NATO je problém, to je mimo vší pochybnost. Ještě za studené války se podíleli evropští členové NATO na celkovém objemu výdajů jednou třetinou. Dnes, přestože počet narostl, tak se na celkových výdajích podílí pouze 20 %, 80 % dávají USA. To svůj dopad na jisté riziko vnitřní soudržnosti aliance má, ale já chci zdůraznit, že pro nás je klíčové to, abychom obranné výdaje využívali efektivně, aby to byly efektivní investice a abychom byli skutečně spolehlivým spojencem v rámci NATO.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane premiére, pane generální tajemníku, děkuji za vaše vyjádření. Děkuji za pozornost, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Originál - Tisková konference premiéra Petra Nečase s generálním tajemníkem NATO Andersem Fogh Rasmussenem, 7. září 2011

Tlumočeno - Tisková konference premiéra Petra Nečase s generálním tajemníkem NATO Andersem Fogh Rasmussenem, 7. září 2011

Související zprávy