Tiskové konference

20. 10. 2009 12:00

Tisková konference premiéra po jednání s Asociací krajů České republiky, 19. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové, diskuse premiéra a členů jeho vlády s Asociací krajů ČR se poněkud protáhla, proto omluvte tento pozdní začátek. Nicméně, bez dalších dlouhých úvodů poprosím pana premiéra a pana předsedu Asociace krajů ČR Michala Haška o úvodní slovo. Pane premiére.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobré pozdní odpoledne, díky za trpělivost, kteří jste tu vydrželi, my jsme měli skutečně velice široké spektrum problémů, které bylo užitečné, abychom společně posoudili. Připomínám, že je to druhé společné setkání členů vlády s Asociací krajů. Znovu nás přesvědčilo, že ten formát je velmi užitečný, velmi produktivní, nicméně tu naši komunikaci neomezujeme jen na tyto velké schůzky, ale ministři mé vlády se pravidelně účastní jednání asociace či jednají s hejtmany či ve větších sestavách dle potřeby a máme zaveden mechanismus setkávání s předsedou Asociace panem hejtmanem Haškem, že jsme schopni se vídat v té měsíční frekvenci, tak v tomto modelu hodláme pokračovat, protože vláda nehodlá, vyplyne to i z mého středečního prohlášení ve sněmovně, nehodlám ani o metr ustoupit ze schopnosti a vůle dobře komunikovat. O čem jsme jednali. O penězích o penězích, o penězích, o rozpočtu na příští rok. Shodli jsme se na tom, že, vidí o i Asociace krajů, že v těch výdajových prioritách na příští rok a za kritické místo považuje oblast finančního zabezpečení sociálních služeb, ty jsou oproti letošku kryty na příští rok zhruba jen z 45 %. Takže, vláda se nebude bránit, naopak podpoří realokace, které povedou v rozpočtové debatě i na plénu ve sněmovně a ve výborech, aby tato oblast byla posílena, nikoliv za cenu navýšení celkových výdajů, ale na základě realokací a takovou realokaci směrem do této oblasti bude vláda podporovat, protože tam to manko je výrazné a mohlo by se projevit v závažných poruchách sítě sociálních služeb v této zemi a ztížení či navršení problému. Mluvili jsme o platech učitelů, paní ministryně školství uvedla svůj přístup jak tuto oblast řešit, především se zapojením evropských peněz a s tím, že dává přednost nezasahování do tarifů, ale vyřešit to v pohyblivé složce i s ohledem na celkový vývoj v oblasti školství, zaměstnanosti v oblasti školství. Mluvili jsme hodně o zdravotnictví, bylo to dalším tématem na které jsme si vyměnili názory, energický postup v oblasti přípravy dokončení úhradové vyhlášky, platy středního zdravotnického personálu, připravujeme moje setkání a šéfa AK a ministryně zdravotnictví s managementem VZP. Vzali jsme na vědomí připomínky krajů k obsazení představenstva správní rady VZP pokud jde o zástupce státu. To se týká i jiných pojišťoven., to jsou témata, kterým se vláda v tom dalším období své působnosti nemůže vyhnout. Zatím jsme ta témata považovali za taková, do kterých nebudeme zasahovat. Teď už na to delší období těmito otázkami bude třeba, aby k nim vláda přihlédla. Mluvili jsme o otázkách energetické bezpečnosti i s ohledem na to, co se dnes projednávalo ve vládě. Řešení krize v dodávkách plynu očekávané v zimě, jak se ty okolnosti mohou týkat jednotlivých krajů, padaly dotazy na výstavbu dalších kapacit zásobníků a tak dále. Hodně jsme hovořili o evropských prostředcích o fondech. To je priorita jak na celostátní úrovni tak regionální, abychom s evropskými penězi, uměli na ně dosáhnout, byly racionálně využívány, je řada příkladů, kde je potřeba naprosto zásadně věci zhodnotit, analyzovat, případně přehodnotit a rozhodnout, že někde, kde ty projekty byly připraveny tak, že nedávají smysl, tak je zrušit a prostředky realokovat na projekty potřebnější, zejména v období krize. To vyžaduje jednání s Bruselem, EK, jsme připraveni ho naplánovat a taková jednání projít. Aby se tam dostal dobrý realokační efekt a co bychom si přáli, udělali jsme tomu významný krok, byť nenápadný a na vládní tiskovce jsem ho neanoncoval, v té novele zákona o daních z příjmů a rozpočtových pravidlech, která primárně umožňuje přisouvat dluhopisy přímo populaci, jsou tam některá ustanovení, která výrazně zjednodušují administrativu při alokaci o využití evropských prostředků. Řada ministrů to velmi výrazně ocenila a paní ministryně školství dala příklady jak v této oblasti bude sama postupovat. Já myslím, že to je z mé strany vše, byla tam témata jako situace po povodních, finanční zabezpečení a podobně. Takže okruhů bylo ještě více, ale ty o kterých jsem hovořil považuji za podstatné. Jednání dobré obsahově vydatné a s konkrétními závěry. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, pane premiére, prosím o slovo moravského hejtmana.

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR: Děkuji za slovo po panu premiérovi. Už nemám téměř co dodat, protože vše s čím přišla Asociace, otázky, které jsme kladli panu premiérovi a členům vlády, byly v tématech zodpovězeny. Skutečně, podle pořadí důležitosti jsme přišli s tím, že je alarmující situace v návrhu financování sociálních služeb pro rok 2010. S tímto závěrem se přítomní členové vlády ztotožnili a společně budeme ve sněmovně hledat řešení při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2010, jak v rámci toho pevného rámce, který je dán celkovými výdaji a příjmy, tedy nikoliv na úkor zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, najít zhruba 3-4 miliardy korun, to by byl ideální stav, abychom se dostali na hranici financování odpovídající financování letošního roku. Připomínám, že chceme dále jednat s ministrem práce, máme připraveny společné schůzky na úrovni asociace a chceme věnovat pozornost celé věci i s panem premiérem při projednávání návrhu státního rozpočtu ve sněmovně. Co se týče platů učitelů, skutečně jsme vzali na vědomí plán ministryně školství, která chce pomoci regionálnímu školství, jak základnímu tak střednímu prostřednictvím financí z EU a preferujeme takové řešení, které bude znamenat, že nebudou měněny tarifní tabulky. Že zůstanou zafixovány a změny se budou týkat mimotarifních částí. Myslíme si, že cesta, která nabízí využití evropských fondů na případné dofinancování je dobrou cestou, která nejde pozitivní odezvu také v krajských samosprávách. Zdravotnictví bylo velkým blokem jednání, proto jsme přišli o hodně desítek minut později, nicméně i se závěry tohoto jednání jsme jako hejtmani spokojeni. Jasně jsme pojmenovali problémy, které si vyžadují zvýšenou komunikaci a jsme velmi rád, že na návrh asociace krajů pan premiér souhlasil se schůzkou za účasti ministryně zdravotnictví a VZP. My chceme debatovat s vládou, neseme společnou odpovědnost za systém veřejného zdravotnictví, ministerstvo za státem zřizované nemocnice, kraje za kraji zřizované nemocnice, bereme to jako jeden systém zdravotnictví a nechceme, aby se do budoucna rozevírali nůžky mezi jednotlivými typy veřejných zdravotnických zařízení co do jejich financování, investic, možnosti čerpání evropských fondů či například otázky odměn personálu, protože víte, že krajům velmi vadilo, že stát plně sanoval tarifní navýšení platů zdravotních sester provedeném na poslední schůzi Topolánkovi vlády, kdežto krajům nebyl plně sanován tento úkon. V krajských nemocnicích sestry dostali přidáno, ale platili jsme to my z krajských rozpočtů. Nikoliv jako to bylo u fakultních nemocnic, že byly 100% navýšeny platby za tuto věc ze strany VZP. Upozornili jsme pana premiéra na to, že mandát vlády, který teď bude delší než se předpokládalo by měl znamenat změny zástupců státu o orgánech zdravotních pojišťoven v množném čísle, nikoliv jen ve VZP. Pan premiér tuto zprávu vzal na vědomí a určitě proběhne inventura na úrovni pana premiéra a jednotlivých ministrů, aby bylo zřejmé, kdo jsou aktuální zástupci státu a zda vláda zváží jejich náhradu nebo výměnu. Dalším tématem při nás bylo jednání s ministrem pro místní rozvoj. Na této schůzce kraje nabídly vládě možnost rychleji čerpat evropské fondy. To je to klíčové sdělení, probíhá společná inventura rychlosti efektivnosti čerpání evropských fondů na centrální úrovni a my na základě reálných informací, jak se daří v regionu čerpat evropské finanční prostředky, nabízíme vládě aby alokovala část peněz prostřednictvím regionů a umožnila čerpat z tzv. regionálních operačních programů. Může to být jedna z cest jak rychle a efektivně dostat evropské prostředky do území a hejtmani to považují v době krize za jedno z možných protikrizových opatření. Tolik z mé strany komentář hejtmanů k dnešní schůzce. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji vřele a prosím vaše dotazy. Dobře, já děkuji panu premiérovi i předsedovi Asociace krajů ČR za informace, které vám právě sdělili a vám děkuji za to, že jste měli trpělivost a vyčkali jste až do tohoto okamžiku. Přeji hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání premiéra s Asociací krajů ČR, 19. října 2009