Tiskové konference

15. 9. 2010 12:10

Tisková konference pro jednání vlády, 15. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády ČR, prosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, vítám vás na dnešní tiskové konferenci, děkuji, že jste přišli. Dnes jednala vláda ČR, která schválila několik bodů, s kterými bychom vás rádi seznámili. V prvé řadě vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tedy zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. My jsme se dnes věnovali konkrétní první fázi kroků, které směřují proti avizovanému skokovému zdražení energie v souvislosti s boomem fotovoltaických elektráren. Změnou tohoto zákona dáváme najevo, že nehodláme složit ruce v klín a pouze pasivně sledovat, co se děje na energetickém trhu s dopady na koncové zákazníky, především na domácnosti, ale také průmyslovou sféru. Budeme hledat další způsoby, jak tento nárůst cen omezit. Dnešnímu jednání předcházely dvě porady ekonomických ministrů, které se tímto zabývaly a dnes schválená novela je prvním z dílčích kroků, které chceme zavést, abychom zamezili tomuto nárůstu cen energie. Návrh, který jsme schválili, přináší dvě konkrétní a důležité změny. Od 1. 3. 2011 skončí podpora pro fotovoltaické elektrárny, které by byly umístěny na zemědělské půdě, ten termín je takový proto, že nemůžeme vstupovat do běžících správních lhůt, proto je stanoven v tomto termínu, který je nejdříve možný z hlediska Ústavy. Návrh novely též eliminuje možnosti spekulativního připojení k elektrické soustavě tím, že znemožňuje získávání podpor pro tzv. ostrovní provozy, tedy provozy, které nejsou zapojeny, ale na základě tohoto zbudování a provozu si zakládají nárok být připojeny. Vláda se tak snaží udělat první krok, kterým chce zamezit dalšímu nárůstu počtu fotovoltaických elektráren a negativnímu dopadu na ceny energie, podrobnosti potom řekne pan ministr průmyslu, který je předkladatelem návrhu. Vláda také dnes odvolala z funkce zmocněnce pro lidská práva pana Michaela Kocába a věnovala se návrhu zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ke kterému přešla velmi plynule po tom předchozím bodu, který je především modernizační normou a který vychází z nových praktických zkušeností, zejména při dozoru nad podzemními objekty. Jde o přesnější definice objektů a znamená finanční úspory a efektivnější výkon státní správy v této oblasti. Dále vláda schválila nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu, vyrobeného na území ČR, což je zdánlivě banalita, ale chci připomenout, že tyto pásky jsou státní ceninou, dokonce tisknutou ve STC, čili musí tato věc být ošetřena podzákonnou normou v podobě nařízení vlády s tím, že od 1. 1. se hodnota kontrolní pásky navyšuje ze 33 halířů na částku 40 haléřů za kus. Příjem z prodeje těchto kontrolních pásek je příjmem státního rozpočtu. Současně vláda schválila návrh rozpočtu SFRB na rok 2011. To znamená, že ve SFRB bude vyčerpána v letošním roce většina disponibilních prostředků, které vznikly v předešlých letech, kdy masivně přicházely převody finančních prostředků z FNM. V tuto chvíli ty prostředky v roce 2010 neumožňují realizaci prakticky žádného masivního dotačního programu, nicméně, nadále zůstanou ze státního fondu rozvoje bydlení zachovány programy a financovány úvěry mladým na pořízení bytu, výstavby sociálních nájemních bytů, kdy tedy se přechází z formy dotace na formy úvěrů a jejich garance, respektive dotování úroků. Také budou poskytovány úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu a ručeno za úvěry na výstavbu nájemních bytů a zůstane program na povodňové škody, ale vláda vedla delší rozpravu i o budoucnosti této státní instituce, protože držet více než 50 zaměstnanců se správními náklady 60 milionů ročně kvůli tomu, že oni dneska jenom obhospodařují revolvingové úvěrové programy, to je otázka po smysluplnosti pokračování této instituce a zrovna tak se vláda zabývala i diskusí, která se týkala podpory revitalizace panelových sídlišť a bydlení. Dále vláda schválila návrh plánu legislativních úkolů vlády ČR na zbytek tohoto roku a na první pololetí roku 2011 a dokumentaci k programu, kterým se odstraňují následky povodní na státním vodohospodářském majetku. Vláda také schválila návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové rady ČR, kde vláda jmenovala předsedou rady pana prof. Dr. Tomáše Zímu a místopředsedou pana prof. Ing. Jiřího Čtyrokého. A zvolila na návrh Rady pro vědu, výzkum a inovace také členy vědecké rady Grantové agentury. Musím také říci, že jedním z bodů, kterým jsme se zabývali, byla i otázka některých projektů, které byly schváleny dřívější vládou, v tomto případě vědecké knihovny v Ostravě, kde vláda na základě návrhu ministerstva kultury zrušila usnesení předchozí vlády, které počítalo s účastí státního rozpočtu na výstavbě vědecké knihovny v Ostravě ve výši 490 milionů korun. Zde musím říci, že podle sdělení pana ministra kultury není možné tuto částku v odpočtu na příští rok zabezpečit, což není překvapivá informace. Navíc projekt fakticky zastavila krajská koalice sociální demokracie a KSČM už v roce 2008, respektive 2009, kdy vyřadila tento projekt z dofinancování ze strukturálních fondů EU, protože to byla jediná životaschopná varianta, kofinancovat to a s tím, že byl na krajské úrovni tento projekt vyřazen, byla znemožněna i jeho realizace na příští rok, v úsporném rozpočtu se částka téměř půl miliardy v rozpočtu ministerstva nemohla podařit najít. Tolik má informace k jednání vlády a k bodu o zdrojích obnovitelné energie mne doplní pan ministr průmyslu a obchodu.

Martin Kocourek, ministr průmyslu obchodu: Děkuji, já bych doplnil pana předsedu vlády. Podle našich dohadů, pokud tato novela projde zrychleným čtením ve sněmovně a následně Senátem a podepíše jí prezident a vstoupí v účinnost od 1. 1. 2011, pak by to znamenalo, že v podstatě nebude připojeno do sítě fotovoltaických elektráren o výkonu 700 MW, což by znamenalo úsporu minimálně 7,8 miliardy na podporách, přepočteno, nepromítl by se příspěvek ve výši 137 korun na MW/h. Jinak evidujeme připojených 694 MW a podle různých odhadů by do konce roku mohlo být připojeno 800-2000 MW, nicméně ta opatření, o kterých diskutujeme, toto je první sada, by ten nárůst měla maximálně přibrzdit tak, aby dopady byly únosné.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, vaše otázky. Hospodářské noviny.

HN: Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, jestli jste uvažoval nad tím, že byste zvolil podobnou variantu jako u stavebního spoření u zdanění solární energie, například, že byste měli speciální daň, na výkupní ceny či zisky, jestli jste o tom uvažovali a proč jste k tomu nakonec nesáhli? Druhá otázka, chtěl jsem se zeptat v souvislosti s vaším vystoupením na Konfederaci politických vězňů, jak to dopadlo s tím škrtem o 10 % na letošní rok? Jednali jste o tom či ještě budete jednat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Budeme o tom ještě jednat, je naší snahou tento problém vyřešit a budeme ho řešit s panem ministrem financí. To jsem již řekl před měsícem, co se týče návrhu, chtěl bych zdůraznit, že tento návrh chceme prosadit ve zrychleném řízení, paragrafu 90 jednacího řádu, očekáváme, že bude mít širší podporu a také jsem řekl, že je to první krok že se nespokojíme jen s tímto návrhem, vámi navržená daň ze slunečního svitu je jednou z možností, ale my budeme přicházet s dalšími kroky, které budou mít pozitivní vliv na zastavení nárůstu cen. Jak jsem řekl, je to první krok a nikoliv poslední.

Martin Kocourek, ministr průmyslu obchodu: Pokud bych to doplnil, tak rozdíl mezi stavebním spořením a situací u příspěvků na podporu obnovitelných zdrojů je ten, že stavební spoření vyplácí stát, kdežto zde je to příspěvek spotřebitelů elektrické energie. Ta konstrukce by byla složitější, pokud by byla uskutečnitelná, co se týče speciálního zdanění, tam bychom narazili na směrnice z EU, protože máme závazek ty energie podporovat, nikoliv omezovat, ale zkoumáme to a zabýváme se tím, protože podle vývoje budeme nasazovat jednotlivá opatření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ale rozhodli jsme se je podpořit tak, že je omezíme.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Česká televize.

ČT: Vy jste mi částečně odpověděli, mohli byste říci některé ty zvažované kroky v té druhé, třetí fázi? A zeptala bych se na tu vědeckou knihovnu, nevím, zda pan minstr kultury, když navrhoval zrušení dotace, jestli naznačil, zda se ty peníze najdou třeba v letech budoucích nebo stát už vůbec nepočítá s tím, že by se ve výstavbě vědecké knihovny angažoval? A zda bude hledat jiné cesty, jak řešit tu situaci, která tam je?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tady musím říci, že vláda nepřijala definitivní stanovisko o tom, že nebude vědecká knihovna v Ostravě, vláda realisticky konstatovala, že v příštím roce v rozpočtu objem půl miliardy korun prostě nebude na tuto stavbu. Tam došlo k fatální chybě, že tento projekt byl vyřazen z možnosti financování ze strukturálních fondů, určitě budeme do budoucna hledat nástroje, jak zafinancovat nejlépe, aby to bylo cestou strukturálních fondů EU, ale v tomto případě by to znamenalo změnu postoje Moravskoslezského kraje, nikoliv vlády.

Televize Prima: Já jsem se chtěl zeptat, ovlivní nějak přijetí tohoto rozhodnutí o fotovoltaických elektrárnách stavby těch dvou projektů skupiny ČEZ? Tedy Milovic a Vševětín? A potom otázka ke zmocněnci pro lidská práva, plánuje vláda jmenovat nástupce pana Kocába?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Kolem ČEZu odpoví pan ministr průmyslu a co se týče zmocněnce, ano, vláda plánuje. Já jsem deklaroval veřejně, že budeme hledat kandidáta, který bude představen vládě, aby vláda ho následně do té funkce jmenovala.

Martin Kocourek, ministr průmyslu obchodu: Já bych nemusel mluvit jen o ČEZu. Já myslím, že lze říci obecně, že pokud tyto velké fotovoltaické elektrárny naplní všechny požadavky, které se týkají technologií, techniky připojení, stavebních řízení a stihnou to do zmíněného data, tak ještě nárok na nějaké podpory budou mít. Pokud to bude příští rok, ta podpora je poloviční, pokud to bude letos, tak ta podpora je stanovena. Ale říkám, musí splnit všechny přísné technické požadavky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Včetně kontrol uváděných SEI a dalšími státními orgány.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Reuters.

Reuters: Dobrý den, na pana ministra k fotovoltaice, jak jste říkal, že podle vašich propočtů by se nepřipojilo 700 MW, kdyby se to podařilo prosadit, do konce letošního roku nebo kdy?

Martin Kocourek, ministr průmyslu obchodu: V podstatě ta data jsou z odhadů na letošní rok, respektive je můžeme použít příští rok, to je, kolik je povoleno budoucích připojení, tedy z těch maximálních odhadů to ubírá 700 MW.

LN: Já mám otázku na pana premiéra, chci se zeptat, máte nějaký okruh nástupců či lidí, kteří by mohli nahradit Michaela Kocába, případně, kdy k tomu dojde? A kdo do té doby bude tu agendu zastávat? Protože, pokud vím, jsou naplánované nějaké akce, které by bylo potřeba, aby někdo řídil. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Okruh mám, bude představen koaličním partnerům a bude vygenerováno jedno jméno. Já chci zdůraznit, že se jedná o úřednickou funkci, nikoliv o politickou, čili to není člověk v politickém postavení, je to člověk, který je na úrovni ředitele sekce v rámci ústředního orgánu státní správy, není žádný důvod s tím otálet, já bych považoval za uspokojivý výsledek, když by příští týden mohl být tento kandidát dojednán. A jmenován vládou s tím že ten příslušný útvar na Úřadu vlády má příslušného ředitele sekce, který je krátkodobě schopen bez problému tuto práci zastat. Musím říci, že pozice toho zmocněnce není něco, s čím by stál a padal tento dům, opravdu, věru ne.

Televize Nova: Já se chci zeptat pana premiéra, jestli došla řeč na možné odvolání Renáty Vesecké? V jakém stádiu to je?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda o tomto nejednala.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Paní redaktorka Vlková, Mladá fronta, a pak poslední dvě otázky.

MfD: Já se vrátím k fotovoltaice, abych si to ujasnila. To znamená, projekty, které jsou naplánované a mají licenci, musí stihnout připojit svůj zdroj do konce února? Je to tak? Hrozí nějaké arbitráže případně? A další věc, dá se tomu vyhnout tím, že místo postavení těch panelů přímo na té půdě, tam vystaví nějaký sklad a umístí panely na střechu, aby to odpovídalo? Děkuji.

Martin Kocourek, ministr průmyslu obchodu: Co se týká těch případných dalších pokusů o velké fotovoltaické elektrárny, my jsme prosadili omezení, že to musí být s maximálním výkonem do 30 kW, to omezuje a zabraňuje tomu, aby v rámci těchto možností vznikaly velké solární elektrárny. A co se týká těch připojení, my jsme to nastavili tak, že projekty, které jsou teď v běhu, mohou být v případě splnění všech podmínek dokončeny a nároky na podporu zůstávají, ale pokud budou mít problémy, tak je to problém investorů, nikoliv státu, protože stát musí dbát na to, aby elektrizační soustava nebyla jakkoliv ohrožena zapojením nekvalitních projektů.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je tu kategorický požadavek na důsledné dodržování technických norem a výběrů. Budou dodrženy.

ČTK: Dnes měla vláda na programu také novelu devizového zákona, s jakým výsledkem?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tato novela nebyla projednávána, byla po dohodě stažena, jsou tam ještě některé technické aspekty, které se musejí dořešit.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední otázka.

Televize Z1: Já bych se chtěla zeptat, jestli přišla řeč i na to, že by došlo ke změně zákona o dani z příjmů a zrušily by se tak daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem již řekl, že na toto téma jednala porada ekonomických ministrů a řekl jsem, že toto je první dílčí krok a že další opatření, které nechceme vědomě specifikovat, tak budou přicházet postupně. Dámy a pánové, děkujeme, na shledanou, hezký den.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Já možná ještě poprosím přeci jen o informaci k návštěvě Bruselu, která se chystá, protože to je možná informace, kterou jste někdo měli na jazyku.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobře, já ještě stručně, když mne pan mluvčí takto vyvolal. Je dobré být tázaný vlastním mluvčím. Zítra proběhne jednání Evropské rady, tady bych chtěl zdůraznit, že my budeme klást velký důraz na jednání, která proběhnou a budou se týkat koordinace hospodářských politik, tedy činnosti task-force pod vedením prezidenta ER a já bych chtěl říci, že co se týče kontroly národních rozpočtů ČR, tak my upřednostňujeme obecnou diskusi o principech národních rozpočtů formou politického závazku s tím, že právní akty ze strany EU nejsou, podle našeho názoru, vhodným nástrojem pro zajištění rozpočtové disciplíny na straně národních států. Chceme také klást důraz na symetrické používání, co se týče sankcí se všemi členskými státy EU. Se členy i nečleny Eurozóny a my také jsme přesvědčeni, že pro sankce je třeba využít co nejširší škálu rozpočtových výdajů EU. V podstatě by neměly být žádné druhy peněz, které by byly tabu před použitím těchto sankcí a chceme také zdůraznit, že co se týče bankovní daně, tak pro nás je to poměrně principiální otázka, pro náš postoj máme důvody, a nemáme důvod ho měnit. Vyjednali jsme si výjimku a je pro nás důležité, aby se tato výjimka promítla do evropské legislativy. Budeme také jednat o kanadských vízech, protože tohoto jednání ER se výjimečně zúčastňují i ministři zahraničí a bude se částečně týkat i vnějších vztahů EU a pro nás je nutné, aby se touto otázkou, tedy uvalení víz, zabývala i EU na unijní úrovni, protože pro nás je to otázka celoevropské solidarity. Je-li vízová politika dnes komunitární politikou, tak by z tohoto pohledu měla EU reagovat na to, že část jejich občanů je diskriminována jinou částí občanů EU. Tolik k ER, jsou-li dotazy, jsem připraven je zodpovědět. Pokud nikoliv, tak už definitivně na shledanou.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 15. září 2010

Související zprávy