Tiskové konference

6. 11. 2007 10:40

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po zasedání Bezpečnostní rady státu 6. 11. 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu při příležitosti zasedání Bezpečnostní rady státu. Dovolte mi zde přivítat vzácného hosta, pana prezidenta Václava Klause a premiéra Mirka Topolánka, kterému předávám slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás zdravím, dobrý den. My jsme ukončili bod číslo 2 jednání Bezpečnostní rady státu. Těchto prvních dvou bodů se účastnil pan prezident Václav Klaus. Ten první bod byl standardní, který je součástí každého zasedání Bezpečnostní rady státu, je to bod „Aktuální bezpečnostní informace“, většinou ministra zahraničí, ministryně obrany, ministra vnitra, případně ředitelů jednotlivých služeb. Musím říct, že součástí tohoto bodu bylo projednávání nejenom úrovně jednání kolem umístění radarové jednotky, spíše aktualizace a informace, které jsou nové. Jedním z bodů, který jsme projednávali bylo zabezpečení ze strany policie, v této chválí, nelegálního, případného pochodu neonacistů v ulicích Prahy. V tom druhém bodě jsme projednávali, na mé zadaní, zprávu a variantní scénáře vývoje v Kosovu s ohledem na české zájmy, s ohledem na bezpečnostní situaci, na naše vojáky. My jsme tu zprávu vzali na vědomí, vyjádřili jsme celou řadu připomínek k té zprávě. Ta bude aktualizovaná na prosincovou Bezpečnostní radu státu. To je pro tuto chvíli ode mne povšechná informace a poprosím pana prezidenta.

Václav Klaus, prezident ČR: Já jenom mohu potvrdit to, co tady bylo řečeno. Já jsem byl po delší době zase na zasedání Bezpečnostní rady státu a částečně jsem to vysvětloval tím, že v dané chvíli absentuje náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky a proto jsem ho v tomto smyslu, v uvozovkách, zastoupil. Považuji jednání za velmi věcné, za velmi pracovní a jsem velmi rád, že se o těchto věcech mluví tak otevřeně a tak pragmaticky. Takže, potvrzuji témata, která proběhla a myslím, že se vláda připravuje zodpovědně na vyřešení těchto otázek. To je jediná věc, kterou já teď mohu říci, témata byla sdělena.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji prezidentu republiky. Máte nějaké dotazy? Prosím, Mladá fronta.

Redaktor, Mladá fronta Dnes: Dotaz nesrozumitelný.

Václav Klaus, prezident ČR: Prosím vás, já bych k tomu velmi stručně řekl větu, která odráží nejen mé stanovisko, které jsem tam jasně řekl, ale i jednání dnešní Bezpečnostní rady státu. Prosím vás, sejměme tento problém z nebe na zem. Přestaňme z toho dělat diskusi o tom, jestli na našem území budou na věčné časy vojáci té či oné země. Od začátku šlo o malou, technickou debatu jistého občasného, náhodného monitoringu, ale o nějakém umístění cizích vojsk na našem území nikdy nebylo ani řeči a proto bych moc doporučoval, aby ta lidová tvořivost tohoto typu z našich medií vymizela.

Redaktor, Mladá fronta Dnes: Doplněný dotaz nesrozumitelný.

Václav Klaus, prezident ČR: Ne, já jsem jednal, pan premiér řekne, co uzná za vhodné, ale já jsem se letos již poněkolikáté sešel s panem ministrem obrany Gatesem, naposledy stejný den, kdy tu jednal zde s panem premiérem a nic takového z jeho úst nezaznělo i v rozhovoru, který měl se mnou.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Američané nic takového neoznámili, já musím, pokusím, opravdu pustit ten záznam. Nic jiného než to, co dlouhodobě říkáme nezaznělo.Tu karikaturu, kterou jste z toho udělali, to je vaše odpovědnost, nikoliv moje.

Dotaz ze záznamu nesrozumitelný.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jistě nečekáte, že vám na to odpovím, ale vláda přijala už opatření.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Pavel Šuba, televize Prima: Mě zajímá v souvislosti s tím průvodem neonacistů. Hovoří se o tom, že vznikla Národní garda, nebo Národní gardy. Považujete to za bezpečnostní riziko, jednali jste o tom? Nebo o tom budete jednat?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nebylo to předmětem dnešního jednání. Já mám velmi detailní informaci. Nejedná se o Národní gardy neonacistů, jedná se o připravovaný vznik Národní grady Národní strany, která nemá neonacistický charakter v tomto smyslu. My to velmi pečlivě monitorujeme, takže já vám v této chvíli neřeknu nic dalšího. To, že by Národní gardy byly účastny tohoto pochodu, který není v této chvíli povolen, tak to vylučuji.

Václav Klaus, prezident ČR: Já bych ale dodal jedinou věc, že žádné Národní gardy do demokratické země našeho typu nepatří.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To jsem měl říct sám. Samozřejmě, žádné národní gardy v tomto smyslu nevzniknou.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, dotaz.

Dotaz ze záznamu nesrozumitelný

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mě vždycky udivuje míra informací, které máte a já je nemám. BRS neměla dnes žádný bod, který by se týkal této vaší informace. Pokud se o tom budeme bavit, tak se o tom budeme bavit na vládní úrovni, protože nikdo jiný úkolovat BIS nemůže.

Václav Klaus, prezident ČR: Já o tom nemám žádnou jinou informaci než z medií a to pro mě není dostatečný materiál, čili až vznikne nějaký vládní dokument, já budu schopen ho komentovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Nepředstavený redaktor: Dobrý den, pane prezidente, jak vnímáte zkoušky ruských raket, které jsou uvedeny k palbě na cvičné cíle Ruské federace?

Václav Klaus, prezident ČR: Nezlobte se, ale ani si nejsem vědom těchto zkoušek, takže, možná, že Haló noviny mají nějaké speciální informace, já je nemám.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz.

Nepředstavený redaktor: Pane premiére, jestli jsem dobře slyšel, tak jste jednali o Kosovu, kde máme asi 500 vojáků. Znamená to, že Kosovo je pro Českou republiku bezpečnou lokalitou, nebo v nějaké blízké době uvažujete o ukončení tohoto kontingentu a dejme tomu (dále nesrozumitelné)

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Kosovo není jenom česká priorita, je to jednoznačně priorita Evropské unie. Dlouhodobě si uvědomují státy EU v rámci vlastní bezpečnostní strategie, že je nutno západní Balkán integrovat do evropských a je zájem i do euroatlantických struktur. Ta situace v Kosovu je velmi křehká, je před prezidentskými volbami v Srbsku, je před volbami v Kosovu, je před jednáním 10. prosince Rady bezpečnosti. Všechna tato data budou znamenat určitý posun té situaci. My tam máme 500 a budeme tam mít až 550 vojáků. V severní části Kosova monitorujeme velmi pečlivě tu situaci, máme připravené scénáře, spíše havarijní, po ať už řízeném či neřízeném vyhlášení nezávislosti Kosova. Myslím si, že jsme na tu situaci dobře připraveni. A ta diskuse vedla spíše k lepšímu popisu těch našich zájmů a k lepšímu popisu těch havarijních scénářů tak, abychom byli schopni jako vláda na ně reagovat a v této chvíli vám k tomu neřeknu nic dalšího. Děkujeme, nashledanou.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkujeme za pozornost.

Václav Klaus, prezident ČR: Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter