Tiskové konference

29. 9. 2009 15:38

Tiskový brífink po jednání předsedy vlády ČR se zástupci Odborového svazu železničářů

Tiskový brífink po jednání předsedy vlády ČR se zástupci Odborového svazu železničářů

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na press foyer po jednání předsedy vlády Jana Fischera s představiteli centrál odborových svazů v oblasti dopravy. Spolu s ministerským předsedou bych přivítal i předsedu Odborového svazu dopravy pana Luboše Pomajbýka. Prosím o úvodní slovo pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem především rád, že jsme našli termín, byl odkládaný, to přiznávám, té naší schůzky, že jsem i našel pochopení pro ten odklad, který byl vyvolán hektickou přípravou rozpočtu v poslední době. Bylo to jednání nejednoduché, protože taková jednání nepatří k jednoduchým a my jsme si nedělali jakékoliv iluze, že jednoduché bude. Ale ke všem otázkám, které byly na stole jsme si otevřeně vyměnili pozice, stanoviska. Myslím, že klíčovým problémem, který mezi námi ležel je příprava zákona o veřejných službách v dopravě. Zákon 266. Já jsem informoval svoje protějšky, že společně s panem ministrem dopravy, že ten zákon ministerstvo dopravy připravuje tak, že po projednání v odborné skupině a toho jednání se účastní i zástupci dnes přítomných odborářů a svazů, které oni zastupují. To je jedna věc., To proběhne v pátek. Pak ten materiál půjde do připomínkového řízení s tím, že vláda by ho mohla dostat na stůl někdy na přelomu listopadu a prosince. Pak jsme hovořili rovněž o tom, jak bude vypadat liberalizace trhu v oblasti železniční dopravy. My jsme ze své strany konstatovali, že uděláme vše pro to, aby to byl naprosto průhledný proces, který bude pod kontrolou, který bude řízený, že to nebude žádné vytrhování třešniček pro alternativní dopravce. Liberalizace počítá s postupnou liberalizací až 75 % trhu. To není nic neznámého, je to rozloženo do deseti let. Vláda slyší na požadavek, aby aspoň v oblasti dálkové přepravy nevyhlašovala žádný tendr, dokud nebudou nastavena pravidla hry. Pravidla nastaví zákon. Kolegové odboráři vyslovili, nebudu předbíhat, to řekne pan Pomajbýk, vyslovili určitý problém či nesouhlas s tím, jak probíhá ta liberalizace a vypisování tendrů na úrovni krajů. To je viděno očima vlády plně v kompetenci hejtmanů a orgánů v regionech, nicméně v té věci by se formou nějakého upozornění či prodebatování můžeme vrátit na schůzce asociace krajů s vládou ČR, která je připravována na říjen. Vyměnili jsme si názory na věci, které odboráře zajímali. Situace v dopravní infrastruktuře, vysvětlení přístupu vlády k rozpočtu či výdajovým rámcům na dopravní infrastrukturu, hovořili jsme o nadcházející privatizaci ČSA a dotkli jsme se dalších některých méně významných otázek. To je z mé strany vše, s tím, že vláda je kdykoliv připravena k jednání, neradi bychom věci v této zemi organizovali tak, aby odboráři byli nuceni hledat prostředek poslední, tedy stávku, s tím už dnes přišli, že jsou připraveni jí zorganizovat a zrealizovat, Já doufám, že najdeme takové mechanismy, aby k tomu kroku nedošlo, že vždy najdeme mechanismy, abychom toto poslední a krajní řešení byli schopni odvrátit, protože znova opakuji, tato vláda má zájem, aby v této zemi přes veškeré tvrdosti balíčků, opatření rozpočtu, aby tu nebyl narušen sociální koheze a zkladní parametry sociálního smíru s důsledky jistě velice neblahými a nepříjemnými. To je ode mne vše. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane předsedo.

Luboš Pomajbýk, předseda Odborového svazu dopravy: Dámy a pánové. Pan premiér řekl v podstatě dva body na kterých jsme dostali záruky a to je projednání a příprava kvalitního návrhu zákona o stavu který řeší přepravu cestujících ve veřejné dopravě, o veřejných službách o garancích pro podnikatele, o nastavení podmínek, o zajištění dopravní obslužnosti, jejím financování a současně druhý závazek, že do doby platnosti zákona nebudou realizována další nevratná opatření. Ostatní body, které jsme nanesli k jednání a které vidíme jako závažné, zatím jsme byli schopni pouze projednat. My si uvědomujeme složitost současné ekonomické situace, nicméně musím zopakovat, že investice do dopravní infrastruktury považujeme za přírůstové opatření a vím, že vláda je limitována rozpočtem, který schválí sněmovna. Nicméně, o našem dalším postupu budeme jednat s panem premiérem jak jsme byli vyzváni, že vláda je připravena k jednání operativnímu. My výsledky dnešního jednání projednáme v našem rámci a budeme pana premiéra informovat o našem dalším postupu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pěkně, prosím, vaše dotazy.

Deník E15: Dotaz na pana předsedu. Jedna věc, jestli dnešní jednání znamená, že akutní stávka je odvrácena do nějaké doby? Druhá věc, pan premiér se zmínil, že vám se nelíbí liberalizace pořádaná kraji, co se přesně nelíbí?

Luboš Pomajbýk, předseda Odborového svazu dopravy: Zaprvé, jestliže se ptáte, že stávka byla dnešním jednáním odložena, to jsem zodpověděl. My se poradíme v rámci naší koalice a vydáme stanovisko. Co se týče stávky, je připravena jak jsme avizovali 31.8., může být zahájena kdykoliv, ale v současné době je vhodné dát panu premiérovi prostor, ale to je můj názor, jsem jeden z členů koalice, a my se k tomu vyjádříme. Co se týče liberalizace na úrovni krajů. Uvedl jsem několik případů, kdy stávající dopravci jsou ze strany krajů nahrazování přepravci, kteří se podbízejí podnákladovou cenou a myslím, že to je podnět pro ÚOHS. Jestliže budeme mít takové konkrétní poznatky, jakože je máme, a budeme schopni je doložit, což bude problém, tak budeme žádat úřad, aby to bezodkladně řešil.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, další dotaz.

ČTK: Vzhledem k prodloužení mandátu vaší vlády, pane premiére, a vzhledem k tomu, že pan ministr Samečka chystal první tendry na rychlíky na jaro příštího roku, znamená to, že platí slib vlády, že během vašeho působení nebudou vypisovány tendry na dálkovou dopravu?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem řekl, že tendry na dálkovou dopravu budou vypisovány tehdy, až budou k dispozici pravidla hry. Vláda projedná ten zákon někdy v listopadu, prosinci, to neznamená schválení zákona, ten projde sněmovnou, Senátem, to nějakou dobu zabere, do té doby nic. Pak se budeme chýlit ke konci toho mandátu. Podrobněji se budeme tímto zabývat v programu, který vláda bude pro pokrytí toho zbývajícího období připravovat.

ČTK: Děkuji. Díky by mohl začít platit?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Projedná ho sněmovna někdy v prvním pololetí příštího roku. Jestli ode mne chcete nějakou předpověď, tak 1.7. 2010, pokud to nebude dříve.

Luboš Pomajbýk, předseda Odborového svazu dopravy: jestli dovolíte, pan premiér říkal, že vláda projedná na přelomu listopadu a prosince, my se uvnitř síně dohodli na přelomu října a listopadu, jenom upřesním.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě nějaký dotaz? Pokud nikoliv, děkuji vám. Děkuji panu předsedovi i panu premiérovi za vystoupení pro vás a těšíme se naviděnou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání předsedy vlády ČR e zástupci Odborového svazu železničářů