Tiskové konference

9. 9. 2011 16:01

Tiskový brífink po jednání premiéra Petra Nečase s vedením Svazu měst a obcí, 9. září 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po společném jednání zástupců vlády s vedením Svazu měst a obcí ČR. Vítám zde předsedu vlády pana Petra Nečase a předsedu Svazu města obcí ČR a také kladenského primátora Dana Jiránka a o úvodní slovo prosím vás, pane premiére.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, my jsme dnes absolvovali jednání s vedením Svazu měst a obcí ČR i poprvé s novým předsedou svazu, kterým je pan primátor. Je to pravidelný dialog, který vede vláda se svazem, pro nás je to jeden z klíčových partnerů v oblasti veřejné správy. Musíme spolupracovat v rozpočtové oblasti, od dopravy až po životní prostředí. Naše dnešní jednání se týkalo pěti okruhů, prvním okruhem je otázka vyloučených lokalit. Další oblastí rozpočtové určení daní. Třetí je oblast týkající se úspor energie, toho, co známe jako Zelená úsporám a budoucnosti podobných programů. Dále problematika církevních restitucí a pátým tématem byla problematika ekonomického rozvoje obcí a dotační politiky po roce 2013. Já bych si dovolil stručně říci několik tezí k těm okruhům. Co se týče vyloučených lokalit, tady jsme se domnívám shodli s vedením svazu, že klíčovým předpokladem pro jakékoliv pozitivní řešení, které bude dlouhodobé, protože nikdo nezná zázračný recept pro Šluknovsko a další, je zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. To znamená kvalitní práce policie, obvodních a územních odborů policie plus, kde je to nezbytné, kde vzniknou problémy s narušením pořádku či skokovým nárůstem kriminality, tak je nezbytné posílit na těchto místech policii. Policie by při plánování tabulek a struktury svých oddělení měla brát v potaz právě nápad trestné činnosti a nejen reprodukovat a plošně snižovat stavy, které jsou 30 let konzervované. Na druhé straně jsme se ale také shodli na celé řadě kroků, které je nezbytné dělat. Mluvili o nic veřejně představitelé svazu, ale řada z nich zazněla i z mých úst, kdy se shodujeme v tom, že bude nezbytné v rámci registrů, které jsou spuštěny, vytvořit i centrální registr přestupků, aby tím, že se někdo přestěhuje do jiné obce, tak není známo, zda ve svém předchozím bydlišti páchal nějaké přestupky. Budeme se muset zamyslet nad tím, co udělat, když někdo opakovaně a soustavně přestupuje zákon a páchá přestupky. Finanční pokuty jsou nevymahatelné a v mnoha ohledech se veřejné moci takový člověk vysmívá. V lepším případě ignoruje veřejnou moc. Úvaha o tom, že za určitých okolností soustavně obnovovaný přestupek by mohl být posuzován jako trestný čin a trestán alternativním trestem obecně prospěšných prací a podobně, je dle mne správná úvaha. Vláda je připravena v tomto spolupracovat se svazem měst a analyzovat situaci a navrhnout případné legislativní řešení. Shodli jsme se, že i tam, kde dochází k sestěhování lidí do nájemního bydlení v podobě ubytoven a podobně, kde zdrojem zisku je příjem ze sociálních dávek, které jsou určeny na bydlení, tedy z doplatků a příplatků, tak tím vzniká právo veřejné moci zkontrolovat, zda za takto veřejně opatřené prostředky je poskytována náležitá služba. Tedy definovat plošné standardy z hlediska podlahové plochy, hygienických podmínek a současně v těchto typech umožnit kontroly hygieniků a důsledně i požární kontroly. Mít zajištěno to, že nebude na nějaké nemovitosti, ke které když přijdete, zjistíte, že je to rozpadlá ruina, a zjistíte, že je tam nahlášeno 150 lidí. To je věc, která se musí řešit a toto by mohla být cesta, na které se shodujeme. Současně jsme se velmi shodli na tom, že výplata sociálních dávek má být vázaná na to, že děti řádně chodí do školy. To je věc, která myslím si je sdílena představiteli Svazu měst a obcí ČR a je sdílena i vládou a vláda v tomto směru hodlá činit legislativní kroky. Zrovna tak navrátit tu starou přirozenou kauzalitu toho, že když dostávám peníze, tak to musím dostávat za něco, tedy za činnost ve prospěch obce a komunity, za nějakou práci. Tedy podpora institutu veřejné služby, to je věc, která má podporu Svazu měst a obcí ČR a shodou okolností zrovna dnes sněmovna schválila ve třetím čtení návrh zákonů, které umožňují požadovat tuto veřejnou službu jako podmínku výplaty sociálních dávek již po dvou měsících v evidenci Úřadu práce. Co se týče rozpočtového určení daní, řeknu stručně, představitelé svazu nás seznámili se svým stanoviskem, v tuto chvíli neexistuje vládní návrh, vládní pozice, je pouze návrh vypracovaný ministerstvem financí, který je v připomínkovém řízení, které nebylo ukončeno, ale shodli jsme se, že máme zájem pomoci obcím, které mají 2 -10 tisíc obyvatel, protože ten příjem na hlavu u obcí různé velikosti, ta křivka připomíná účko, tedy malé a velké obce mají vysoké příjmy na hlavu, a to dno tvoří obce o 2 - 10 tisících a my jim chceme pomoci. Konkrétní cesta bude teprve výsledkem diskuse ve vládě. Zelená úsporám, opět maximální zájem na tom, aby tyto energetické projekty umožňovaly i zateplení veřejných budov. Koneckonců chystá se i evropská směrnice, která bude stanovovat přísné standardy v oblasti energetických úspor u veřejných budov. U církevních restitucí bych chtěl velmi poděkovat a ocenit postoj svazu, protože nevyřešená otázka majetku blokuje rozvoj množství obcí a měst například v podobě pozemků a nemovitostí, tak svaz vyjádřil podporu vládě v její snaze naleznout cestu směrem k vyrovnání vztahu mezi státem a církvemi a my si této podpory, která byla opět deklarována, velmi vážíme a mohu říci, že první rámcový materiál na toto téma bude projednávat vláda příští středu. Co se týče ekonomického rozvoje obcí a dotací, opět jsme se bavili i o daňových příjmech. Řada z nás upozornila i na to, na příkladu některých daní, které jsou exkluzivně v rukou obcí, jejich výnosy u příjmů obcí tvoří jen 6 %. Na druhé straně jsme se bavili o některých opatřeních v oblasti poplatků, vlivu zvýšení DPH na výši poplatků a tady ta snaha najít společné řešení byla velmi vysoká. Závěrem mi dovolte velmi ocenit toto jednání. Poděkovat vedení svazu za konstruktivní dialog. My se ne vždy shodneme, ale mohu garantovat, že je vůle z obou stran vždy hledat konstruktivní řešení bez ohledu na stranické zájmy. Myslím si, že když by dnes byl přímý přenos z toho jednání, tak tam nešlo poznat, kdo má jakou politickou orientaci, a popravdě řečeno se o to nikdo nezajímal. Bylo to seriózní jednání představitelů vlády s představiteli samospráv. Pane předsedo, prosím.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: Děkuji, já už téměř nemám co dodat, protože tu bylo zmíněno skoro vše. K řešení sociální problematiky, tam bych akcentoval to, že opravdu my nemáme problémy jen s vyloučenými lokalitami, ale máme podobný problém s vilami, ubytovnami, kde jsou zahraniční dělníci, kde sice stát neposkytuje dávky, ale kde podle našeho názoru hygienické i požární hledisko je velmi důležité, a domníváme se, že tam bude muset dojít ke změně legislativy, aby získaly některé státní orgány opravdu možnost jak zjistit, kolik osob tam je, tak možnost pokutovat, protože známe tragické případy z takových zařízení. Co se týče RUD, je to tak, že existuje jen návrh ministerstva, který ve velké míře vyhovuje svazu, protože tam jsou zapracovány jeho návrhy. My jsme zdůrazňovali, že v programovém prohlášení vlády je zdůrazněno i to, že obce budou motivovány k tomu, aby na svém území podporovaly zaměstnanost. A to nám v tom návrhu zatím chybí a myslíme si, že řada obcí je zatížena výrobou či službami, například logistická centra jsou na jejich území, stát z toho má prospěch, jen ty obce z toho mají problémy. Další věc jsou výnosy, my bychom byli rádi, kdyby existovala pevná dohoda, kolik bude na veřejné budovy, na soukromé bydlení, aby se nestalo to, co se stalo v minulosti, a zároveň jsme se dotkli teplárenství. U těch restitucí to je totiž evergreen, s kterým přicházíme na každou vládu, protože některé obce už téměř 20 let čekají, až budou moci třeba udělat kanalizaci, protože to nejsou jen pozemky, kde by se mělo stavět, to jsou pozemky na přivedení plynu, odkanalizování a podobně. Některé obce, které jsou obklíčeny církevními pozemky, tak nemohou dělat nic. Obce stárnou, stěhují se odtud rodiny a pro ty obce je to vražedná situace, protože obec, která se nemůže rozvíjet, budovat, tak je odsouzená k zániku. Tam nás ministr kultury potěšil ještě návrhem z archeologické péče, kde bude odstraněn lokální monopol a budou moci investoři, města, týká se to náměstí měst, budou si moci vybrat, který ústav u nich bude provádět průzkum, aby si lokální monopol nemohl diktovat cenu. A stát si bude hlídat, aby to bylo v patřičné kvalitě. Poslední, to se týká velkých aglomerací, kde si myslíme, že by se mohl umožnit přesah hranic měst, je řada aglomerací, které nejsou tvořeny jedním městem, protože jsou srostlá, a na druhou stranu jsme řešili i problematiku venkova, protože máme pocit, že je potřeba protiváha té agrární lobby, aby nebylo vše jen pro zemědělství, ale i venkov se mohl rozvíjet.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření, prostor pro vaše otázky.

PL.cz: Dobrý den, pro oba pány otázka, myslíte si, že současný stav je i z bezpečnostního hlediska vyhovující, či by byla lepší forma domovských obcí, kde by možnost hlídat situaci byla trošku větší?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To je otázka, která je diskutována dlouho, já ji pamatuji celou polistopadovou dobu. Otevřeně řeknu osobní názor, nebudu mluvit jménem vlády, já jsem přesvědčen, že je to překonaný koncept. Ve světě, kde vyžadujeme mobilitu od lidí, stěhování za prací, kdy je překonáván i koncept trvalého bydliště, kde dnes tisíce lidí mají formální bydliště, ale žijí a pracují jinde, tak vracet se ke konceptu domovských obcí, kdy v polovině století 90 % lidí zemřelo v místě narození, kde migrace byla minimální, tak podle mého názoru nelze do této řeky znovu vstoupit. Ale to, že hledat řešení zajištění bezpečnosti a provázanosti policií a spolupráce s Policií ČR, že by obecně ta organizace měla být taková, abychom neměli policisty sedící v kanceláři, ale že mají výkon pro občany, že by mělo být co nejméně štábních a velitelských struktur a posílit koncové prvky, to je mimo pochybnost.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: Já bych jen dodal, že také se domnívám, že domovské právo již nelze vrátit, ale co rozhodně prosazujeme je, aby mezi těmi alternativními tresty, kromě omezení doby vycházení osoby, bylo možné zakázat skupině obyvatel jedné obce, kteří drancují území druhé, aby mohl být vysloven zákaz pobytu v jiné obci. To se netýká omezení práva na bydlení či volný pohyb, obce musí být chráněny, a tam jsme se shodli, že ty tresty nemusí být jen veřejné práce, ale také tresty omezující pohyb v noci. Tam to bude závislé na tom, jestli se přijme možnost sledování pachatele, aby to nebylo závislé na tom, jak ho navštíví mediační pracovník. Jsme si vědomi toho, že je to zásah do osobních práv, ale dnes jsou pošlapávána práva většího počtu osob.

TV Prima: Pane premiére, chystáte se do těch oblastí? A kdy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Chystám, termín, prosím, nechte na mně.

TV Prima: Nemělo by to být už teď, když se situace eskalují?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Myslím si, že extremisté by z tohoto pohledu měli být ošetřováni jednotkami policie, nikoliv předsedou vlády.

TV Nova: Já mám dva dotazy, jednak na pana premiéra, jak dlouho předpokládáte, že bude přítomnost policistů potřeba? To samé i na pana Jiránka, zda má zprávy, zda se situace lepší?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem již své stanovisko sdělil. My jsme dohodnuti s panem ministrem vnitra, že policejní posily v tomto regionu zůstanou tak dlouho, jak to bude nezbytné. Nemá to ani personální, ani finanční limity. Prioritou je zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a zajištění, aby toho nezneužívali extrémisté, oprávněných obav občanů, kteří se bojí o svou bezpečnost, bojí se o dodržení svých práv, znepokojuje je, někdy i štve to, že oni pracují a někdo ne, a přesto má slušné příjmy, aby toho nebylo zneužito extremistickými silami.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: Já se domnívám, že situace se zlepšila, co se týče trestné činnosti, přítomnost Policie ČR omezí činnost. Ale nezlepšila se, co se týče chování lidí navzájem k sobě. Každé takové vybuzení, a ty ataky byly extrémní, trvá nějakou dobu, než se to uklidní. My jsme se ale nezabývali jen Šluknovskem. Tím, že podobná situace, akorát že nedošlo k excesu, existuje na celé řadě míst. My jsme se bavili o celostátním řešení. Protože co se stalo na Šluknovsku, může být za týden na kraji Kladna či Ústí a podobně. Lokalit je, nejde jen o velká města, může se to stát v malé obci, kde existuje podobný problém. Ta situace se dlouhodobě zhoršuje, podle mne je to dáno tím, že vyrostly děti, které své rodiče neviděly pracovat, nemají návyky a nebude to rychlé řešení, ale musí být rychlý nástup začátku řešení. Ta situace je těžko udržitelná a kdekoliv se stane nějaký větší exces, stane se to, co se děje dnes.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych jen chtěl dodat, protože existují i případy obcí a měst, které to dokáží řešit. I na Šluknovsku je rozdílná situace v některých obcích jako Rumburk a Krásná Lípa. Dlouhodobě tu je práce s lokalitami v Litvínově, tam v tom měli jasnou, zřetelnou politiku, která to dokázala řešit a máme tedy i pozitivní vzory.

ČT: Dobrý den, já bych se zeptal na RUD, pan primátor řekl, že ten návrh vám vyhovuje, ale jak se díváte na to, že ta velká města začínají tlačit na to, aby se ten návrh změnil? Na druhé straně starostové malých obcí podepisují petice, v Ostravě byla demonstrace, jak se díváte na to, že malá města bojují s těmi velkými? Pana premiéra bych se zeptal, jak velkou očekáváte přestřelku v koalici? Protože už se objevilo prohlášení pana Gazdíka, že nebude-li RUD, tak nebude vláda, a kdy případně očekáváte, že vláda bude mít definitivní návrh?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že v prvé řadě za jeden z nedostatků návrhu považuji právě to, o čem mluvíte, že je to návrh, který štěpí společnost, starosty, lidi. A staví je proti sobě. A z politického hlediska je zřejmě největší chybou toho návrhu, že se pokouší dělit tuto zemi, rozčísnout ji na skupinu, která je označována za ty, které je třeba oškubat a pak na ty ostatní. Já chci zdůraznit, že nám jde o kvalitní zákon o RUD. My jsme si vědomi a je to od poslední změny zjevné, že obcím mezi 2 a 10 tisíci obyvateli je nezbytné pomoci a tím nemyslím eufemismus. Tím myslím přidat peněz, že musíme naleznout mechanismus. Ten návrh jde tímto směrem, ale používá špatné metody. Nelze někomu brát, abychom dalším přerozdělovali. To je levicový koncept, kterým by se středo-pravá vláda neměla řídit. Já nepochybuji o tom, že se dohodneme. My naprosto respektujeme ustanovení koaliční smlouvy i programového prohlášení. Dohoda nebude jednoduchá, no, nebude. Dnes jsme schválili ve třetím čtení osm zákonů od GIBS přes sociální oblast, důchodovou a podobně a nad těmi zákony představitelé tří stran na vládní úrovni strávili desítky a desítky hodin jednání. Výsledek byl takový, že dnes a i minule u zdravotních zákonů, všechny prošly všemi hlasy koaličních poslanců a to i u pozměňovacích návrhů. Čili nejen výsledné hlasování o zákonech, ale u každého návrhu se koalice dokázala dohodnout a hlasovala jednotně. Nepochybuji, že toto bude i osud zákona o RUD. Dohodneme se a obcím pomůžeme. Není stanoven žádný termín, ale ten návrh, který je v připomínkovém řízení, a který je z tohoto pohledu pro významnou část vlády neakceptovatelný, nepočítá s dřívější účinností než 1. 1. 2013. Časový prostor tu je.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: Já bych se pokusil odpovědět na příkladu. Pokud existuje dohoda, že největší obce by měly mít 3x více než nejmenší, tak je k tomu možné dojít dvěma cestami. Buď velkým sebereme, nebo malým přidáme a jistě chápu ministra financí, že si myslí, že lepší návrh je velkým sebrat. Chápete, že podle našeho názoru je lepší těm malým přidat. Protože pokud obec má 5 000 na obyvatele, co si pomůže, když bude mít 6 a velká obec 15? Je lepší, aby velké měly 30 a malá 15. Ale chápu, že to není akceptovatelné pro pana ministra. Ale to je směr našich úvah. Já musím říci, že i ten rok 2013 je pro nás těžko akceptovatelný, protože řada problémů se týká obcí 1 000-1 500 obyvatel až 10 000, které jsou na dně křivky, ale mají problémy s financováním škol, veřejné správy a služeb i pro menší obce a já nerozumím tomu, proč ministerstvo financí navrhuje model, který to zplošťuje, ale zachovává ho. Podle názoru svazu by ta křivka či přímka měla být rostoucí, aby obce, které poskytují více služeb, nebyly při dalším RUD opět na dně křivky, i když křivka bude plošší. Protože podle našeho názoru k tomu není důvod. Obce okolo velikosti 1-10 tisíc opravdu poskytují řadu služeb, ať už se jedná, že jsou v nich ordinace lékařů, pošty, školy, proto jsme uvítali část návrhu, který motivuje obce, aby u nich vznikaly ZŠ a MŠ, protože obce budou odměňovány podle počtu dětí ve školách a obce mají být motivovány k poskytnutí služeb pro obyvatele a aby to honorování se dle toho odvíjelo. Ale myslíme si, že obce by měly být odměňovány podle toho, kolik poskytují míst pro zaměstnávání osob na svém území, protože nedovedu si představit, že všechny obce se prohlásí za lázeňská sídla a vyloučí výrobu, kde by pak lidé pracovali? Dnes z toho ale obce mají problémy a nejsou motivovány. Určitě většina toho návrhu zákona je v souladu s požadavky. Je třeba dopracovat některé věci, tu křivku vyloučit a my jsme zdůraznili, že bychom uvítali, kdyby malý krok na zploštění křivky byl v roce 2012, protože ty obce jsou v těžké situaci a říkat, za rok se dočkáte, rádi bychom viděli nějaký malý příspěvek v příštím roce, abychom mohli říci, že odstranění té křivky bylo nastartováno.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední otázka.

TV Nova: Já mám prosbu, dotaz mimo téma na pana premiéra. Sice hokejová tragédie. Zda se chystáte v neděli na Staroměstské náměstí? A jsou nějak informace, jak to vypadá s odletem toho speciálu s ostatky? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu říci, že jsme na včerejším jednání vlády dohodli postup, že bude k dispozici letoun Armády ČR. Jednu dobu byla úvaha, že letoun poskytne ruská strana, na druhé straně, jsem v kontaktu s velvyslancem Kolářem a dohodli jsme se, že to definitivní řešení bude takové, že bude použit letoun český. Já jsem přesvědčený, že naše myšlenky mají být s rodinnými příslušníky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání premiéra Petra Nečase s vedením Svazu měst a obcí, 9. září 2011

Související zprávy