Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

12. 7. 2010 13:20

Tiskový brífink po jednání vlády, 12. července 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na poslední tiskové konferenci po posledním zasedání vlády Jana Fischera, kterého tu mezi námi vítám a po žádal bych ho o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poslední schůze, poslední tiskovka, nedramatizujme to nikterak. Byla poslední vláda. Jistě nečekáte, že se na ní odehrálo něco dramatického, právě naopak. Velmi důsledně jsme dbali na to, aby nebyly zařazovány jakékoliv materiály, které by měli koncepční povahu, či by vládu příští zavazovaly rozpočtově, vytvářely nějaké tlaky dodatečné na rozpočet a podobně. To byl i osud dvou materiálů, který bych připomněl hned z kraje. Pan ministr financí jeden materiál stáhnul, to byly základní parametry zadávacích podmínek k veřejným zakázkám k jedné zakázce, která byla více než půlmiliardová. Toto rozhodování už svěříme vládě příští. A přerušili jsme bod číslo 8, rozšíření programu záruka pro podnikatele postižené povodní v roce 2010, tam byl asi 50 milionů impakt na rozpočet. To sice není zase tolik, ale vzhledem k tomu, že všemi opatřeními, které se týkají povodní a mají finanční důsledky a ty důsledky budou za 3,75 miliardy, zpracovává ministerstvo financí komplexně. Těch materiálů je asi deset, některé jsme měl na stole. Rozhodl jsme se po poradě se svými kolegy ve vládě, že tento materiál přerušíme a to téma se dostane toho balíčku opatření, který bude už připravován aparátem ministra financí pro nového ministra. Pouze jsme požádal pana ministra Janotu, aby při předávání agend budoucího ministra spravil o tom, že tato věc je těžko odkladná, protože souvisí se sanací povodňových problémů. To jenom k tomuto. 3est kontrolních závěrů. Dnes zaznělo ve vládě. Jako obvykle za účasti prezidenta NKÚ. Byly to věci z ministerstva obrany, dopravy, životního prostředí, ta diskuse ukázala na to, že ty nálezy nebyly dramatické, aby implikovaly nějaké zásahy orgánů činných v trestním řízení a podobně. Nic nevykročilo z mezí pochybení víceméně obvyklých v takovýchto prověrkách a kontrolách, ale dohodli jsme se, že ministři připraví ten soubor těch nápravných opatření a budou o tom informovat v termínu, který je stanoven příslušným usnesením. Budou o tom informovat vládu. Vláda schválila návrh nařízení, které novelizuje nařízení o podmínkách užití finančních prostředků SFRB ke krytí částky nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Já myslím, že to je z programu vlády, bodů, které byly s rozpravou vše, byl to jednoduchý program dnešní schůze vlády, ale jiný jste asi neočekávali. Tedy jsem otevřen vašim dotazům.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, vaše otázky. Česká televize.

ČT: Dobré odpoledne, první otázka, pane premiére, jak se těšíte na nové působení po vládě a druhá otázka, večer máte večeřet s předsedkyní Poslanecké sněmovny. Zúčastní se všichni ministři nebo se někdo omluvil?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré Zatím se nikdo neomlouval. Neříkám tedy ale že se zúčastní úplně všichni, ale s kým jsme mluvil, tak jde, abych řekl. K první části, těším, to je jedna věc. Druhá je, k budoucnosti vždy s určitou pokorou, tedy žádná ramena přes celá záda. Bude hodně toho, co si bude muset člověk osvojit, co se bude muset naučit, ale takových situací, kdy jsem se musel něco učit a přijímal nové výzvy, tak není to poprvé, tak doufám, že se s tím vyrovnám. Já jsem strávil minulý týden tři dny v bance, měl jsem tam řadu jednání jak s top managementem, tak s prezidentem banky, s řadou budoucích podřízených. Znám své priority na podzimní měsíce a tak dále. Jako tématicky a institucionálně už si tu banku začínám vrývat do hlavy a minimálně jednou tam před nástupem ještě odcestuji z důvodů věcných a prozaických, že si tam hledám střechu nad hlavou.

Radiožurnál: Dobrý den, pane premiére, já bych měla dvě otázky, jestli můžete přiblížit v jaké atmosféře se to poslední jednání vlády odehrávalo a ta druhá, můžete nějakým způsobem shrnout to fungování vlády, co se podařilo, co naopak vás trochu mrzí, že jste ne úplně dotáhli? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak to druhé je na několik hodin, to je víc než na tiskovku, to je na obsáhlé interview, ale pokusím se nezůstat vám to dlužný. Já si myslím, že to byla dobrá atmosféra na vládě, že jsme nostalgicky neprožívali, že jsme v té vládní zasedačce naposledy. On každý z členů vlády už se dívá, jak bude angažován dále. Dívá se do své budoucnosti, takže ta gravitace působí směrem k budoucnosti, než k ohlížení dozadu, což je pochopitelné a srozumitelné. Pokud jde o to ohlédnutí, já jsem to konstatoval, když jsem se svými kolegy loučil a velmi jsem jim děkoval za to, že v té vládě se podařilo vytvořit atmosféru velmi dobré spolupráce, já jsem byl velmi rád, že , přiznám se, obával jsem se toho, že tam budou hlubší příkopy, ty oranžovo-modro-zelené, a že velmi rychle ministryně a ministři dávali přednost spíše než naslouchání pokynů ze stranických sekretariátů, tak naslouchali rozumu, svému i vlády, to si myslím, že bylo té vládě prospěšné, ale to je spíše z toho vnitřního chodu, to ohlédnutí na vládu jako kabinet, jako tým lidí, který se každý týden schází. Co bych chtěl ocenit, to je způsob chování, interakcí, úroveň komunikace. Neskandální průběh celého toho vládnutí, zvládnutí poslání vlády s ohledem na mandát, který měla. Jestli se ohlížím a vidím tam něco, kde jsme mohli být dál a co je mi líto, možná že jsme mohli být dál pokud jde o reformu státní a veřejné služby, nemyslím nějak dramaticky, ale v posunu organizace státní služby, jejího efektivnějšího chodu. Je to téma, které je mi velmi blízké a možná se tím i hecuji, že tam jsem chtěl být trošičku sám dál. Ale jinak si myslím, žena těch resortech vznikla řada dokumentů, které jsou využitelné i nadále, koncepce a strategie vytváření dopravní infrastruktury, reforma vědy a výzkumu, reforma vědy a výzkumu, reforma terciárního školství. Konkurence schopnost a ČR, to mi připomíná ministerstvo průmyslu. 5ada dokumentů z ministerstva práce a sociálních věcí. Jsem velice ráda cením si toho, že se podařilo obnovit po letech činnost Bezděkovi komise a odborně tak posunout práce na pensijní reformě. Na té odborné úrovni jsem tu určitě nevyjmenoval všechno, byl by to delší seznam, ale v těch základních reformních partiích, kde vláda nebyla s ohledem na svůj mandát schopna to předložit v podobě nějakých legislativních změna podobně, ale věcně a analyticky je odpracováno. Nemluvím-li o tom, co tu zůstalo jako exit strategy a východiska z krize. Dobře dojednané, s tripartitou, když o ní mluvíme, velmi si vážím toho, že se podařilo v zemi udržet sociální dialog na patřičné úrovni. Jsem rád, že se podařilo zklidnit oblast ve velmi takové zanícené sféře vědců a výzkumníků, že se podařilo nominovat Radu pro vědu výzkum a inovace a obnovit i činnost rady pro informační společnost. Všechno to souvisí s dalšími reformními tahy, které bude mít na starosti vláda následná. To je tedy v kostce.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize podruhé.

ČT: Já si pane odstupující premiére dovolím otázku mimo dnešní agendu, a týkala by se projektu PPP v Ústřední vojenské nemocnici o kterém vaše vláda jednala na konci května. Podle ukazatele hodnota za peníze by stát dosáhl stejných cílů, získal by v rámci PPP projektu stejnou výhodu oproti veřejné zakázce, i kdyby projekt uskutečnil za původní nižší náklady, tedy ne za 2,7 miliardy, jak rozhodla vláda, ale za 1,3 z veřejných rozpočtů, jak se usnesla vláda v roce 2007. proč vláda netrvala na této levnější formě a schválila tu dražší a zatížila tím rozpočty zhruba o 1,4 miliardy?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych tu nechtěl vést rozsáhlou polemiku, jestli je to miliarda navíc nebo není. Já vím, že tento projekt je předmětem velmi systematického zájmu médií, tak jako každý projekt PPP. Já jsme člověk, který se domnívá, teď to není premiérský názor, ale ryze osobní a analytický, že tuto metodu v této zemi využíváme strašně skromně, nesmírně málo, jsou země okolo, které pomocí PPP budují velmi úspěšně infrastrukturu, stačí se podívat do Polska a na Slovensko. K tomu umí mobilizovat svoje zdroje a tak dále. My jsme byli, každá vláda byla velmi opatrná, to je první PPP projekt, který spatřil světlo světa, dokonce jsme nedali ani zelenou tomu PPP projektu s kterým přišel na ministr Slamečka a týkal se jednoho z úseků té dálnice D3. já jsem nepostupoval, pokud se ptáte na můj postoj při jednání vlády z toho dokumentu , které byly k dispozici, z toho, ministerstvo obrany k tomu připravilo. Materiál přišel standardním připomínkovacím řízením, tam jsme dokonce s kolegy s obrany dbali na to, aby to nebylo nějak redukované co do času či připomínkujících míst a po obšírné diskusi ve vládě jsem ten projekt přijali jako racionální. Víc k tomu nemám z této pozice co dodat. Ten projekt je popsán na webu ministerstva obrany, není tam nic co by bylo pod stolem, myslím, že karty a ekonomická charakteristika projektu je k dispozici, je známá a pokud jsme dobře informován, tak i ministerstvo mělo příležitost se k tomu vyjádřit i k těm vašim otázkám.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Televize Nova: Já bych se vrátila k tomu loučícímu se tónu. Vy jako vláda jste veřejností vnímána jako jedna z nejoblíbenějších vlád, máte nějakou radu nebo vzkaz pro vaše nástupce, co dělal, aby se jim také dařilo? Nebo byste jim něco vzkázal?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já vzkazy nemám rád, já jsme si jich v politice jako užil dost, protože politika je o symbolech a za druhé o vzkazech. Symboly jsme se naučil, vzkazy mi někdy vadily, takže nebudu dávat rady nikomu dalšímu, myslím, že je to vláda, která takové vzkazy nepotřebuje, ona si svůj názor na svět a řízení země učiní sama, já bych jí popřál ve nejlepší, aby se jí dařilo, protože je to i sobecké přání občana této země, myslím, aby dobře sloužila této zemi, což není jiný úkol pro jakoukoliv exekutivu, tak toto aby se jí dařilo, aby to lidé tak cítili, byť možná řada opaření se jim na první pohled líbit nebude, ale na druhou stranu myslím, že tato vláda naučila občany vnímat to, že šetřit se musí, že státní rozpočet a jeho problémy nelze řešit tiskem dalších peněz a stát to prostě nějak zařídí, že dluhy jsou problém nejen doma, ale i na úrovni státu. Myslím, že toto téma se projevilo i ve volebním výsledku. Teď už je to na interakci příští vlády a veřejnosti. Podpory a ocenění této vlády, byť už je to minulost si velice vážím a byla mi velkou vzpruhou v té činnosti a roli předsedy vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji a prosím poslední otázku.

ČTK: Jedna konkrétní otázka, jak to vypadá se jmenováním nové šéfky ČSÚ?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jak je známo, tak vláda rozhodla o tom, předložit prezidentu republiky návrh na jmenování nové předsedkyně ČSÚ, s Hradem řešíme termíny praktické, její nástup, který se předpokládá 1.9. 2010 a také optimalizujeme termín mého odvolání. To s tím souvisí.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, děkuji panu premiérovi za informace pro vás a děkuji vám také za korektní spolupráci, bylo mi ctí.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Bylo by neslušné, kdybych neučinil totéž, dámy a pánové, já vám děkuji, omlouvám se, pakliže jsme vám někdy v odpovědích zůstal něco dlužen. Děkuji vám za spolupráci, děkuji i za kritiku, je to na místě, na této ose to není o pastýřských zpěvech a padání si do náruče, tomu rozumím, každý děláme svou práci. Jsem rád, že směrem k té vládě jste ji dělali náročně a dobře. Pozitiva a dojem z mé strany je určitě kladný. Přeji vám hodně úspěchů a přeji vám, chystáte-li se na dovolenou a prázdniny, užijte si to, nemusí snad být takové vedro jako je dnes a v tom co děláte, ať se vám daří a vše nejlepší a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání vlády, 12. července 2010

Související zprávy