Tiskové konference

4. 8. 2010 16:34

Tiskový brífink po jednání vlády, 4. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády, poprosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den vláda dnes projednal a celou řadu bodů, prvním důležitým bodem, který jsme projednali a schválili byl návrh programového prohlášení vlády České republiky, tady byl schválen tak, aby mohlo desátého srpna, příští úterý, na schůzi Poslanecké sněmovny proběhnout hlasování důvěře vládě. Dnes došlo k tomu že většina médií přišla s titulky, že přináší exkluzivně informace o návrhu vládního programu a připadalo by mi neexkluzivní, kdyby teď zapadal do konkrétností, protože když to všichni exkluzivně uveřejnili, tak by to bylo trošku podivné. Nicméně, já chci zdůraznit několik věcí, za prvé, že to programové prohlášení je přirozeným promítnutím koaliční smlouvy do podoby vládní agendy. Nejsou tam žádné šokující překvapující věci, to koaliční prohlášení logicky vytvořilo jakýsi koridor, ve kterém se vládní programové prohlášení pohybuje. Jsem ale také přesvědčen, že ten program vlády je srozumitelně formulovaný, za hlavní úkoly vlády je samozřejmě otázka toho, že musíme reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh tak, aby v roce 2016 ta tendence byla k vyrovnaným státním rozpočtům, to že musíme provést reformu důchodového systému a zásadním systémem reformovat a modernizovat zdravotnický systém, opět je to 1 ze základních priorit této vlády, že musíme reformovat systém terciárního vzdělávání, opět klíčová priorita, samozřejmě musíme přijmout opatření k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižujících prostor pro korupci ve veřejném sektoru. To jsou určitě klíčové věci na které je toto prohlášení zaměřeno. Z dalších bodů, které jsme probírali, co se týče novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu, tento bod byl přerušen, protože ještě musí dojít k živému kontaktu mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstva spravedlnosti, protože věcně a politicky vyřešit především souběh například možnosti vydání cizince do jeho země a jeho současné nebo paralelně podané žádosti o udělení azylu, tak tyto věci musíme ještě trošku vyjasnit. Co považují za nesmírně důležité, že vláda schválila návrh věcného záměru právní úpravy sbírky zákonů mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů. Tento záměr je dalším krokem elektronizaci veřejné správy, jednou z důležitých podmínek pro rozvoj právního státu, protože je nezbytné mít co nejlepší právní povědomí občanů a také přehledné zákony. Jinými slovy, pokud se tento věcný záměr přetaví do podobě přijatého zákona, co to bude znamenat pro občana i pro vás novináře je poměrně komplikované při obrovském množství novel dostat se k tomu, jak ten zákon zní. Ve Sbírce zákonů výjde novela spočívající v tom že je tam napsaný zákon xy v paragrafu 26 se písmenko k vypouští a přibývá nové písmenko „m“, ve kterém je napsáno slovo „také tak může být“. A vy víte, s prominutím, jako ministr i občan jako kterýkoliv jiný občan,houby co to konkrétně znamená. Elektrická sbírka znamená že tam vždy bude k dispozici aktuální schválené kompletní znění konkrétního návrhu. Automaticky elektronicky promítnutá změna do komplexního znění návrhu zákona, to znamená, že každý bude schopný si najít aktuálně, bude to státem autorizované a státem vytvořený systém a naleznout aktuální konkrétní znění toho zákona. Ten zákon počítá s vytvořením dvou vzájemně provázaných elektronický systémů a to systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv čili e-Sbírka a systém pro tvorbu a projednávání legislativních návrhů, tzv. e-legislativa. Se zavedou také vyhlašování závazné elektronické podobě Sbírky zákonů mezinárodních smluv, která by měla mít přednostní postavení a to vedle rovněž závazné listinné podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Vytvoří se také jednotná Sbírka zákonů na místo nyní platné oddělené sbírky zákon sbírky mezinárodních smluv, teď to bude všechno dáno do jednoho zákona, protože dnes stále víc jako členská země Evropské unie jsme vlastně ovlivňováni i zněním mezinárodních smluv. Vytvoří se také dostupná a bezplatná elektronická právní databáze a myslím si, že z toho pohledu to bude určitě pozitivní krok. Vláda taky dnes schválila metodiku vyhodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledku ukončených programů, tedy návrh se kterým přišla vládní rada pro výzkum vývoj a inovace, s tím že jsme se také velice pečlivě zabývaly řadou bodů, které se týkají odstranění škod a obnovy území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu roku 2010, které byly předloženy hned několika ministry a bylo tedy schváleno čerpání ve výši jednak dluhopisového programu za 3 miliardy korun, který byl schválen a dalších 330 000 000, které byly převedeny z minulého roku. To já považuji za velmi důležité, že došlo široké shodě, k obnově území v poškozených a poškozených krajích, to znamená kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském. Také příslušným způsobem byly zmírněny škody způsobené na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesní majetky a také na dopravní infrastruktuře a byl rozšířen program pro podnikatele postižené povodní. Vláda také provedla velice dobrý krok, kdy navázala na dobrou zkušenost se zřízením Národní ekonomické rady vlády, schválila novou Národní ekonomickou radu vlády, která bude představena zítra, už zítra bude mít hned první zasedání. Myslím si, že z tohoto pohledu je to dobrý krok, protože vláda si uvědomuje a v žádném případě se nehodlá tvářit jinak, že nemá žádný patent na rozum, že potřebuje v těch klíčových ekonomických oblastech velmi silnou kvalifikovanou a kompetentní zpětnou vazbu a že právě tato skupina ekonomických expertů, musím říct nestranických, nepolitických, je schopna tuto zpětnou vazbu poskytnout a my chceme mít skutečně co nejsilněji a nejfundovanější odborné zázemí pro plánované reformy a chceme skutečně být vládou, která spolupracuje a naslouchá respektovaným, široce respektovaným, ekonomickým odborníkům. Já bych tedy, než dám slovo kolegům, místopředsedům vlády, chtěl bych zdůraznit to, že se skutečně podařilo najít shodu nad textem vládního programového prohlášení, že to považuji za velmi kvalitní a srozumitelný dokument a chci říci, že vláda na základě tohoto dokumentu dostane důvěru od koaličních poslanců. Možná bych dodal úplně poslední věc tomu vládním programu a sice, že ty exkluzivně zveřejněné texty došly určité úpravy, ale co je důležité, je tam věc která tam zatím zveřejněna nebyla a sice, že vláda jednoznačně prohlásila, že bude usilovat o uznání protikomunistického odboje a uznání odporu proti komunismu, jednoznačně se k tomto vláda přihlásila a to je také součástí programového prohlášení, neschváleného a chci to tak říci v souvislosti s tím, že dnes proběhl pohřeb pana Milana Paumera, kterého se já i místopředsedové jsme se zúčastnila a považuji za důležité, aby právě v této souvislosti bylo zmíněno to, že součástí vládního programového prohlášení je i tato poměrně zásadní teze, která v žádném programovém prohlášení žádné vlády nebyla. Takže já bych dal prostor svým kolegům místopředsedům.

Karel Schwarzenberg, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí: Pan premiér už řekl ty hlavní věci, poslední bod považuji za velice důležitý, konečně byl uznán i odboj a odpor proti minulému režimu za stejně legitimní jako byl odboj proti vládě nacistů u nás. To je důležité podtrhnout. Co se týče Rady vědy a výzkumu, víte, že existovaly názory, doufám, že tedy v příštím roce se zintensivní vzájemná diskuse a tyto rozdíly a nedorozumění se objasní a že dojdeme v Radě ke společnému stanovisku, protože se všechny vědecké instituce mohou podepsat. NERV je důležitý, může být v časech tvrdých úsporných opatření na jedné straně, na druhé straně je mnoho náznaků, že celková hospodářská situace se tak rychle nevylepší a NERV je opravdu důležitý nerv této vlády, abychom potíže, která nás očekávají v příštím roce řešili. Já bych rád řekl, že málo novinářů to zaznamenalo, že jsme došli ke společnému programu poměrně rychle, což z evropské zkušenosti s většími koalicemi je poměrně vzácné a tudíž že už můžeme opravdu naplno pracovat a uskutečnit ten program, na kterém jsme se dnes usnesli.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, místopředseda vlády a ministr vnitra, Radek John.

Radek John, místopředseda vlády a minstr vnitra: Myslím, že už se vyčerpalo prakticky všechno, já jenom když jste měli ta exkluzivní vydání programových prohlášení, upozorňuji, je nová verze, kde je asi 20 změn, jsou vyčerveněny, takže je snadno získáte. Pro ás bylo nejdůležitější, že se do programového prohlášení vrátila věta o zachování výše prostředků do dopravní infrastruktury, nebo-li to je důležité pro lidi i pro Věci Veřejné i pro tuto vládu a jinak zákon o protikomunistickém odboji, shodou okolností vzniklo to i na základě dojmů z pohřbu, který byl skutečně velmi dojemný. Sešla se rychlá K3 a tento bod vlastně byl přidán do koaliční smlouvy že prosadíme zákon o protikomunistickém odboji a odbojáři z doby z doby komunismu budou stejně vážení a respektovaní jako odbojáři z doby nacismu i z prvního odboje. Ale jinak, abych vysvětlil ¨zákon o pobytu cizinců, v čem je rozpor, tam bylo 380 pozměňovacích návrhů z jednotlivých resortů, je to implementace směrnice Evropské unie a zůstává jediný rozpor a sice ministerstvo zahraničí by si přálo, aby mělo přednost extradiční řízení před azylovým řízením, Ministerstvo vnitra říká naopak, musí být dříve azylové řízení, aby se nestalo se bude vydán někdo do nějaké země, kde bude rychle popraven a potom Ministerstvo vnitra bude říkat, ten měl přece dostat azyl. To je ten rozpor. Dostali jsme domácím s panem ministrem spravedlnosti dojít k nějakému pozitivním kompromisu. Stanovisko vnitra je, že napřed musí být zabezpečeno, aby ten vydaný prostě nebyl vydáván do nějaké diktatury, kde se s ním může stát něco co by celá mezinárodní veřejnost označila za veliký skandál, ale myslím si, že to pozitivně vyvěsíme do jednání vlády, proto byl návrh přesunut o týden.

Karel Schwarzenberg, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí: Já bych rád oddal, že samozřejmě to není věcný rozpor mezi ministerstvem zahraničí a vnitra, my máme stejně veliký zájme na tom, aby ti lidé, kteří jsou oprávněni dostat azyl, aby ho dostali. My měli jen obavy, že by bylo jednání, které by se vzájemně blokovalo, to jsou paragrafové věci, které se dají vyřešit. Zásadní je, že azylant musí mít právo, aby svoji kauzu obhájil, a aby opravdu ten , kdo je doma ohrožen měl právo zde najít azyl.

Radek John, místopředseda vlády a minstr vnitra: Což vnímám jako podporu v jednání o kompromis.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, prostor pro vaše otázky.

aktuálně.cz: Dobrý den, chtěl jsem zeptat k té elektronické databázi sbírky zákonů, předpokládám, že ta bude volně přístupná, tedy bezplatně?

Radek John, místopředseda vlády a minstr vnitra: Ano, bude bezplatná, platí Ministerstvo vnitra.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nic není zadarmo, ale nebudou to platit občané.

Radek John, místopředseda vlády a minstr vnitra: Toto jednání vlády bylo jednoduché, to příští bude o rozpočtu, bude složitější.

iDnes: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na podrobnosti k tomu zákon o protikomunistickém odboji, kromě toho, že se k tomu politicky hlásíte, že ozbrojený boj proti po komunistickém režimu byl spravedlivý a správný, zda tobude mít nějaké konkrétní dopady na žijící účastníky odboje, kromě toho, jenom uznání? Jestli počítáte že jim dáte nějakou finanční náhradu, jaké to bude mít praktické dopady? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Některé náhrady byly přiznány ,byly schváleny příslušné normy v minulém období cestou poslaneckých návrhů, za druhé my chceme vycházet především z vládního, ne, omlouvám se, senátního návrhu, který je v této věci připraven a velice intenzivně na něm pracovat tým senátorů kolem místopředsedy senátu pana Jiřího Lišky, koalice se v podstatě přihlásí k tomuto senátnímu návrhu a bude ho podporovat v obou komorách během legislativního procesu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím další otázka.

ČRo: Já bych se vrátil k tomu co zmínil pan místopředseda John a to je dopravní infrastruktura, že tam došlo ke změně. Znamená to, že žádné škrty zastavení staveb nehrozí?

Radek John, místopředseda vlády a minstr vnitra: Já to odpovím, věta byla v koaliční smlouvě potom ve druhé redakci vypadal, my jsme chtěli, aby se vrátila, ale to neznamená, že škrty nebudou, nicméně je to deklarace toho, že záleží vládě na dopravní infrastruktuře a na základě toho budeme dále jednat u v dalších letech.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To vypadlo spíše nedopatřením, protože tam se převzal celý odstavec koaliční smlouvy a při nějaké editaci to tam nebylo dáno, tam je třeba vzít to v kontextu celého toho odstavce, kde se říká, jaké jsou další způsoby, když nejsou rozpočtové prostředky. Znamená to větší rozvoj PPP programů, kterými se dá zajistit tento rozsah bez toho, aby byl takový okamžitý nárok na státní rozpočet a efektivitu těch infrastrukturních projektů. Vláda je opravdu přesvědčena, že za stejné peníze se dá postavit více. Tím, že bude větší kontrola, tlak, ale také že dojde k některým úpravám typu některých zbytečně luxusních záležitostí při dálniční síti v průměru přivaděč z dálnice, odbočovací pruhy a podobně. Tyto věci. Je to potřeba brát v tomto kontextu, větší efektivity a zapojení PPP projektů. Pak bude snaha vlády aby celkově vlastně ty prostředky na infrastrukturu byly v podstatě tohoto typu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, agentura Reuters.

Reuters: Chci se zeptat, Hospodářské noviny, mají, že jste jim řekl, že by se měla zvednout sazba té nižší DPH už v příštím roce z deseti na 12 %. Čili v tom v tom období, termínem pana Kalouska 1, ne 2. Je to tak že s tím s tím počítáte? A v které části roku, po nějakém kvartálu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já nevím, co psaly Hospodářské noviny a zatím jsem neměl čas noviny si přečíst, dokonce ani tyto noviny ne. Já pouze můžu říci, že jsem řekl, a nevím co bylo otištěno, že ke změnám DPH bude docházet v souvislosti se změnami v důchodovém systému. Jinými slovy, aby se těmi úpravami snížené sazby DPH získaly prostředky na změny v důchodovém systému a jedna musí nastat v příštím roce a to je implementace rozhodnutí Ústavního soudu, kde tvrdím, že posílení principu zásluhovosti, což je jakési základní motto rozhodnutí Ústavního soudu, že nestačí pouze říci „snížíme stropy odvodů na trojnásobek průměrné mzdy“, to je dětinský přístup a u Ústavního soudu by samozřejmě neobstál, tím jsem si naprosto jistý. Musí být zavedeny některé další opatření, jestli to má být úprava redukčních hranic, započítáné procento redukce, jestli náhodou místo dvou redukčních hranic nemají být tři redukční hranice, nebo naopak úplné zrušení redukčních hranic zvýšení základní výměry důchodu, to je otázka na další expertní jednání. V každém případě ale platí že to výsledné řešení do sebe musí zahrnout rozhodnutí Ústavního soudu, nebude levnější než stávající podoba důchodového systému, bude zřejmě stát něco více a jako finanční zdroj by tady byla použita tedy sazba DPH, s tím, že navíc mi připadá makroekonomicky užitečné abychom využili stávající velmi nízké inflace a nízko posazené cenové hladiny a rozfázovali to případné zvýšení snížené sazby DPH, které bude děláno pravděpodobně v souvislosti s důchodovou reformu dvou nebo do tří kroků. Aby to nebyl jednorázový impulz, a z tohoto pohledu provedení tohoto kroku a ve vazbě na implementaci rozhodnutí Ústavního soudu připadá příští rok jako optimální.

Reuters: Kdy tedy v příštím roce?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne, o tom budeme dále jednat. Já jsem řekl svůj názor, jsem přesvědčený, že pokud bychom to zavedli dříve než by bylo rozhodnutí o implementaci Ústavního soudu, tak ty prostředky, které bychom získali navíc, tak by byly převedeny do státních finančních aktiv, do části důchodové rezervy, čili by byly použity pro potřeby důchodového systému. nebyly by projedeny na běžné výdaje státního rozpočtu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR:Pokud nemáte další otázky, tak poprosím tedy poslední otázku.

RTA: Mne by zajímala mediální problematika. Kdo bude mít mediální problematiku ve své gesci? Ministerstvo kultury společně s ministerstvem průmyslu a obchodu jako to bylo v minulém období? Nebo jak to bude? A druhá otázka, které legislativní kroky v oblasti medií vláda připravuje? Protože v tom prohlášení má transformaci mediálních rad médií a novelu autorského zákona, v tom případě, jaké ministerstvo by tuto novelu připravovalo?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tyto kroky jsou jednoznačně dány kompetenčním zákonem. To znamená, část která se týká, když to řeknu zjednodušeně, rozhlasového a televizního vysílání po obsahové stránce, která jakoby spadá do působnosti rady pro rozhlasové a televizní vysílání, případně Rady České televize a vedení Českého rozhlasu, tak podle kompetenčního zákona spadá pod Ministerstvo kultury. Ta část týkající se technických aspektů, kmitočtů a podobně, tak tu je regulátorem legislativec, Ministerstvo průmyslu obchodu. Není to tedy dáno programovým prohlášením vlády a jejím politickým rozhodnutím, ale kompetenčním zákonem a v tomto nemáme důvod nic měnit.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme mnohokrát za vaše otázky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme, hezký den.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání vlády, 4. srpna 2010

Související zprávy