Tiskové konference

29. 1. 2010 10:32

Tiskový brífink po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, 29. ledna 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den dámy a pánové, skončilo mimořádné zasedání Bezpečností rady státu za účasti prezidenta republiky Václava Klause, kterého tu vítám a prosím pana premiéra o úvodní slovo. Po krátkých vyjádřeních obou ústavních činitelů dám prostor pro tři vaše dotazy. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré ráno, dámy a pánové, dnešní mimořádná schůze BRS za účasti prezidenta republiky měla na svém programu jediný bod a to je vyhodnocení situace jak to vypadá s onemocněním tzv. prasečí chřipkou a s dosavadním průběhem očkování a reakce těch cílových skupin na vakcinaci a jak postupovat dál. Vyslechli jsme zprávu hlavního hygienika, zrekapituloval údaje, které jsou k dispozici a z toho tyto poznatky závěry. Není třeba nic měnit na původně přijaté strategii pokud jde o nákup a zacházení s vakcínami. Není třeba postupovat jinak, pokud se týká cílových skupin nutných pro chod státu, které mají být proočkovány. To platí nejen pro osoby nutné pro chod státu, ale osoby, které trpí takovým onemocněním, kde je nutné je očkovat v zájmu jejich zdraví. Na tom se nic nemění. Specificky ale analýzy, které provedlo ministerstvo obrany svědčí o tom že ta cílová skupina 16 000 vojáků a civilních zaměstnanců v jejich působnosti se redukuje na 8000. To je první faktický výstup a druhé rozhodnutí je o tom, doporučení pro vládu o tom, jak se máme dál chovat a tam se budeme chovat tak, že dnešní situace svědčí o tom, že svěříme do rukou hlavního hygienika, aby BRS a vládu včas informoval, kdy to onemocnění už bude mít takový nástup, kde bude třeba přijímat taková opatření, že očkování, kde je to nutné bude podrobeno takovým mechanismům, že bude povinné. To je reakce na ten případ očkování v Armádě ČR. Budeme čekat na akutní vyhodnocení průběhu onemocnění, tedy systém včasného varování. To hlavní hygienik bude muset umět. Na základě dat, které má k dispozici bude situace taková, že BRS a vláda vyhodnotí, že už jsme v takové situaci, že je třeba v těch složkách, kde se to stává povinným povinně očkovat, půjdeme na tento mechanismus, ale do té doby není nutné na této bázi pracovat. To vám jistě dává najevo, jak se bude chovat i Armáda ČR, která zatím jediná postupovala tak, že sdělila, že k tomu má vysloveně zákonné podklady, aby to očkování u příslušníků učinila povinným. U hasičů, police a tak dále takovýto postup přijat dosud nebyl,. To je asi vše. Je to BRS, toto je doporučení na základě dnešní diskuse. Vláda se k tomu vrátí v pondělí a přijme k tomu příslušné usnesení a budete o něm informováni na tiskovce po schůzi vlády.

Václav Klaus, prezident ČR: Já bych chtěl říci, že pan premiér popsal podrobné jednání, které já považoval za věcná velmi rozumné a pokud se takto na vládě projednávají jednotlivé věci takto detailně, tak to by bylo velmi dobře, já bych byl velmi rád, kdyby to tak bylo. Myslím, že diskuse byla potřebná, protože bylo třeba si některé věci ujasnit. Ujasnění vyplývá ze dvou otázek. První je, nakolik je hrozivost této prasečí chřipky v dnešní době taková, aby se v ČR dělala různá mimořádná opatření a jak pan premiér naznačil, budeme čekat na další signál a vyhodnocení situace hlavním hygienikem. Není sporu o tom, že to onemocnění je dnes na relativně velmi nízké úrovni. Druhá věc je, jak zacházet s povinným očkováním, druhá velká skupina debaty a protože v řadě resortů očkování povinné není, tak jsme se dlouho soustředili na otázku jak to udělat v Armádě a tady se budou do pondělního zasedání vlády hledat jemnosti toho, jak má to usnesení vlády vypadat, aby to dalo novou šanci pro chování Armády v této věci.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane prezidente, prosím, tři dotazy.

MfD: Dobrý den, já bych položil dvě otázky. Co se podle vás v té prevenci a očkování proti prasečí chřipce eventuálně podcenilo? A jak by se mohla zvýšit podle vás nedůvěra mezi lidmi vůči asi jinak správně mířenému očkování proti prasečí chřipce? Tím narážím i na jisté výhrady pana prezidenta k tomu, co se dělo v Armádě. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Z mé strany velice stručně, myslím, že na té strategii, na které není třeba nic měnit, to rozhodnutí o nákupu a podobně jsem vždy přijímali s určitým rizikem. To je o rozhodování, kde si vybíráte nejlepší ze špatných variant a je to o zacházení s veřejnými prostředky. Tehdy vláda rozhodla odpovědně, na modelu se nic nemění a strategie je v pořádku. Reakce populace či dotčených skupin a některé odmítání, to je třeba řešit jedině přesvědčováním, jinou metodu v otevřené společnosti neznám.

Václav Klaus, prezident ČR: Já si nemyslím, že došlo k podcenění. Jestli o něčem byla řeč, možná naopak v přecenění nebezpečí, které z této chřipky existuje. To byla v průměru tónina dnešní diskuse. Že by to ČR podcenila, myslím, že nikdo nehovořil o tomto. Debata šla o tom, kdo má být povinně donucen k tomuto očkování, jestli jsou to nemocní, kteří jsou náchylní k tomu, aby se něco s nimi potom stalo a druhá věc, kdo jsou ti pro chod státu nezbytní lidé, kteří mají být povinně očkováni. Já jsem pozlobil vládu tím, že jsem řekl, že než si vláda odváží komukoliv přikázat, aby byl povinně očkován, tak by tu před vašima očima a televizníma obrazovkami mělo být nejdříve oočkováno všech 17 členů vlády a to by byl důkaz, že to ta vláda bere vážně. Pokud se nenechá takto před očima přeočkovat, tak myslím, že to nemá sama nikomu nařizovat. Ale nebylo to přijato jako návrh, musím s přiznat.

Právo: Dobrý den, na pana premiéra, prosím vás, mohl byste objasnit tu situaci, probíhá teď povinné očkování vojáků? Podle Generálního štábu to probíhalo 19. ledna. Minstr Barták říkal včera, že to neprobíhá. Pane prezidente, nechal jste se očkovat, případně, necháte se očkovat? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o Armádu ČR, bylo vydáno určité nařízení, přesně vám nepovím, zda byla procedura spuštěna, ale asi ano, protože jsme zaznamenali reakce. Proto jsem tady dnes seděli a debatovali. To usnesení vlády v pondělí umožní pro Armádu, aby si našla východisko včetně zrušení toho nařízení v té fazoně, ve které je. O tom byla řeč.

Václav Klaus, prezident ČR: Já jsem se proti prasečí chřipce očkovat nenechal, považuji to za věc zbytečnou a v této chřipce vidím stejnou bublinu jako v různých globálních oteplováních a dalších věcech. Abych já se stal pokusným králíkem, to není potřeba. Pokud je to na mém rozhodnutí. Pokud mne vláda přikáže, že jsem osobou nezbytnou pro chod státu a měl bych být preventivně očkován jako první nějakou ještě koňskou dávkou, tak myslím, že by to byla inovace veškerého uvažování, ale myslím, že ani to zatím vláda neprovedla.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Mne už jste se jednou ptali, to je asi týden na tiskovce. To jsem netušil, jak se to bude dál vyvíjet. Nejsem očkován, ale z toho důvodu, že já jsme se nepovažoval za osobu nezbytnou pro chod státu. To jsou tu jiní.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz.

Televize Nova: Chtěl bych se zeptat, pane prezidente, nemrzí vás, že vláda nepřijala to usnesení, že by se očkovala jako první a potom, jakým způsobem jste konzultoval s vedením Armády jejich předchozí důležitá rozhodnutí? A doplňující, dnes odpoledne byste se měl setkat s prezidentem EU, víme, že jste nebyl příznivcem tohoto postu, co od tohoto setkání očekáváte?

Václav Klaus, prezident ČR: S Armádou konzultuji, s panem generálem Pickem jsem tento týden konzultoval nejméně dvakrát, s panem minstrem jsem konzultovali nejen tuto otázku, ale i různé připravované změny v Armádě a domluvili jsem si schůzku, kterou bychom udělali ve třech či ve čtyřech. Konzultuji a považuji to za resort do kterého si z prezidentské funkce troufám sahat více než do ministerstva zemědělství či jiného. To je na tuto otázku. Předsedu, někdo mi položil otázku, jako ho budu titulovat, já nevím. To si musím ujasnit, ale mé názory na EU a její dnešní vývoj nejsou neznámé. Na setkání s tímto vysokým představitelem EU nebudou tyto otázky řešeny ani pozměněny. Není třeba se toho obávat. Já jej přijmu jako jsem přijímal celá léta jiné funkcionáře. Že mám zcela jiný názor na to, jak by měla EU vypadat, než on, to je věc druhá.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji, děkuji panu prezidentovi i panu premiérovi za informace a že přišli mezi vás.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter