Tiskové konference

6. 12. 2012 17:59

Tiskový brífink po setkání premiéra Petra Nečase se zástupci Asociace penzijních fondů, 6. prosince 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý podvečer, vážené dámy a pánové. Začíná brífink po setkání předsedy vlády Petra Nečase s prezidentem Asociace penzijních fondů Karlem Svobodou a s představiteli penzijních fondů, které se budou účastnit druhého pilíře důchodové reformy. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme uskutečnili dnešní pracovní setkání s Asociací penzijních fondů z několika důvodů. Za prvé chceme se vzájemně informovat o přípravných pracích, které souvisí se spuštěním tzv. druhého pilíře důchodové reformy. Tzn. i nás velmi intenzivně zajímá, jak se jednotlivé penzijní společnosti připravují na spuštění tohoto kroku. Za druhé, a to považuji za nesmírně důležité, shodli jsme se na tom, že občané ČR mají nárok na objektivní informace, které se týkají fungování celého důchodového systému, včetně jeho druhého pilíře. Chceme skutečně zajistit objektivní informace, tzn., že i vláda bude informovat občany o konkrétních faktech, které se týkají celého důchodového systému i druhého pilíře a my jsme se dohodli se zástupci penzijních společností, že i oni mají na tomto zájem a jejich snaha bude poskytovat občanům maximum objektivních informací. Shodli jsme se na tom, že je skutečností, že bohužel díky negativní reklamě občané ČR nemají příliš mnoho objektivních informací, které se týkají fungování penzijního systému, včetně druhého pilíře a že tady je obrovský prostor pro zlepšení práce i ze strany vlády a vládních představitelů.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní poprosím o slovo pana prezidenta Asociace penzijních fondů pana Karla Svobodu.

Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů: Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme iniciativu pana premiéra uvítali, zejména v tom smyslu, že se domníváme, že současný stupeň informovanosti občanů ČR o jednak chystaných změnách v důchodovém zabezpečení a konec konců o vývoji důchodového zabezpečení jako celku, tzn. včetně prvního pilíře, není na tom stupni, který by byl potřeba, a v tomto kontextu nás těší, že jsme byli ubezpečeni, že dojde k výraznému zlepšení v této informovanosti. Je to něco, na čem máme zájem i my. Tím zájmem je podat co nejvíce objektivních informací tak, aby se lidé mohli rozhodnout v průběhu příštího roku, jakým způsobem si budou konstruovat své zabezpečení na penzi.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy a prosím k tématu dnešního setkání.

Česká televize, Vladimír Keblúšek: Já bych poprosil pana premiéra, jestli by mohl nastínit, jakým způsobem bude probíhat to zlepšení informovanosti? Jestli už má nějaký plán za vládu? Pak jste říkal, že i penzijní fondy se budou snažit informovat, tak i asociace jestli má představu o tom, jak by to mělo probíhat? Druhá otázka by se týkala těch tří fondů, které se neúčastní. Nezkoušeli jste je nějakým způsobem oslovit a jednat i s nimi? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My chystáme informování veřejnosti i prostřednictvím např. inzerce tak, jako jsme to dělali v minulosti při důležitých krocích, které se týkaly třeba sociální nebo důchodové reformy. Bude to koordinovaný postup Úřadu vlády a MPSV limitovaný dvěma základními mantinely. Prvním je zákon o veřejných zakázkách, který musíme dodržovat, a druhým je otázka rozpočtových omezení, která zde jsou. Představa, že začneme nějakou „barnunskou“ reklamu nebo něco podobného není realistická. Navíc chceme jít skutečně s objektivními čísly, informacemi, na základě kterých se mají lidé rozhodnout. Vláda nebude nikoho přesvědčovat nebo lámat, ale chceme dát na stůl poctivá čísla, na základě kterých, a my věříme v úsudek lidí, se lidé rozhodnou vstupovat postupně do druhého pilíře.

Co se týče tří společností, které se do tohoto systému nezapojí. Tak za mnou stojí zástupci většiny, která se zapojí a která reprezentuje 80 % trhu v oblasti důchodového zabezpečení, takže zdrcující většina se zapojuje a já mohu pouze respektovat rozhodnutí akcionářů, nebo majitelů tří subjektů, které se nezapojily. Možná je to dáno tím, že tyto tři společnosti nejsou bezprostředně spojeny s nějakou silnou finanční skupinou, která působí na českém trhu třeba v podobě banky nebo silné pojišťovny. Takže jsou v tomto možná zranitelnější a nevěří si, že třeba získají ten minimální nezbytný počet klientů, který musí mít. Pan prezident asi bude mít přesnější vyjádření na toto téma.

Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů: Já to mohu upřesnit pouze do té míry, že se jedná asi o 82 % toho trhu. Jinak nemám, co bych k tomu dodal. K té první části, vzhledem k tomu, že v penzijních fondech v současné době je drtivá většina ekonomicky aktivního obyvatelstva, my máme v současné době téměř 5 mil. klientů, tak samozřejmě budeme komunikovat s našimi klienty. Konec konců už i proto, že výdaje na reklamu a marketing jsou ze zákona omezeny tak, aby byl ochráněn oprávněný zájem klientů, výnosů z těchto fondů. Takže komunikace, která bude ze strany Asociace penzijních fondů jako taková, bude, ale těžiště bude v rámci jednotlivých fondů, které obslouží 5 mil. klientů.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Pane premiére, byla ta schůzka ojedinělá nebo si plánujete dál se zástupci penzijních společností setkávat, abyste konzultovali, jak se vám daří informovat veřejnost?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ta schůzka je první. V této chvíli je ojedinělá. Máme zájem na komunikaci mimo jiné i z hlediska zpětné vazby. Nikdy jsme netvrdili, že jsme spolkli všechnu moudrost a i praktické provádění toho druhého pilíře ukáže celou řadu detailů, věcí, které při legislativních pracích jsme nedomysleli, které třeba dnes ani penzijní fondy nevidí jako problematický bod. Takže tato komunikace bude pokračovat, protože tady dochází ke spojení státu a finančních subjektů. Je to jakýsi skrytý princip public private partnership, protože důchodové spoření je děláno částečně z veřejných peněz, z 3 % odvodů na důchodové pojištění, ale to samotné spoření provádí soukromé společnosti. Tato kombinace, tzn. veřejné prostředky, ale obhospodařované ve prospěch občanů ČR soukromými společnostmi, tak ta komunikace mezi státem na jedné straně a těmito penzijními společnostmi na straně druhé je přirozená, logická, nezbytná a toto je její počátek.

Televize Prima, Lenka Pastorčáková: Některé průzkumy hovoří o pouhých 2 % lidí, kteří by se chtěli zapojit a kteří jsou už opravdu rozhodnuti zapojit se do druhého pilíře. Dali jste si konkrétní cíl, prostřednictvím zvýšené informovanosti?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Žádná kvantitativní kritéria, cíle a závazky splnit, překročit nebyla dána. Jsou tady dány jisté limity přímo zákonem pro jednotlivé penzijní společnosti, jejich ekonomickými tlaky a rentabilitou, to je samozřejmé. Na druhé straně jsem přesvědčen, že počet se bude postupné zvyšovat. Lidé byli logicky znejistěni za prvé tou neuvěřitelně negativní publicitou, která se na tento druhý pilíř naprosto nespravedlivě vrhla, a za druhé byli logicky znejistěni tím, že do poslední chvíle v prosinci nebylo jasné, zda ten druhý pilíř odstartuje od 1. ledna roku 2013. Takže se jim nemůžeme divit, že v tomto nedostatku informací, v záplavě negativních informací, se chovají takovým způsobem a teď je potřeba to překonat, dát objektivní informace, dát na stůl objektivní skutečnosti a také pojmenovat některé věci pravdivě a opakovaně sdělit především zástupcům mladší střední a mladší generace v ČR, že pokud se budou spoléhat pouze na státem organizovaný průběžný systém, tak velmi riskují to, že v době svého stáří se budou pohybovat pod hranicí chudoby, že budou ohroženi rizikem chudoby. Zkrátka spoléhat se pouze na státem organizovaný průběžný systém je pro mladší lidi velký hazard a měli by rozložit riziko do více systémů, včetně druhého pilíře.

Bloomberg, Krištof Chamonikolas: Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na příští rok se už počítá s odkloněním určité částky, která by bez penzijní reformy šla do veřejného penzijního…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci jednoznačně dementovat, že bychom nějaké peníze odkláněli.

Bloomberg, Krištof Chamonikolas: Jestli v současné době máte nějaké upřesněné představy o tom, jak velká část peněz bude tímto směrem přesměrována, anebo nepůjde do státních penzí, ale to těchto soukromých penzí? Pokud ta částka bude menší, než se původně předpokládalo, co se s takto uspořenými prostředky bude dělat? Budou použity v rámci rozpočtového schodku, nebo bude o to snížen rozpočtový schodek?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My zatím nemáme důvod přehodnocovat ten údaj 6 mld. korun. Jak to číslo bude vypadat v praxi, opravdu teď nedokáže nikdo říci, to vyhodnotíme na konci příštího rozpočtového roku. V tuto chvíli ten údaj nepřehodnocujeme, prostě počítáme realisticky s tímto číslem. V případě, že by skutečně byl využit menší objem finančních prostředků, tak o ten objem se sníží schodek státního rozpočtu.

Bloomberg, Krištof Chamonikolas: Když jste mluvili o tom, že spuštění druhého pilíře provází negativní kampaň, ne moc dobrá komunikace, kde se tedy stala chyba? Možná bych poprosil pana prezidenta asociace, jestli vidí chybu někde na straně vlády, možná i pana premiéra. Proč se to nekomunikovalo od začátku lépe, vnímáte to tak, že někde chyba byla? Děkuji.

Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů: My jsme si to s panem premiérem vyříkali, já bych to nechal u toho. Informační kampaň by byla ve chvíli, kdy ještě nebyl uzavřen legislativní proces, naprosto bezpředmětná, protože tuto kampaň by nikdo nevnímal. Bohužel jsme byli v situaci, v jaké jsme byli, takže nyní přišel čas tu informační kampaň zintenzivnit. Tento příslib jsme dostali, tak to kvitujeme a domnívám se, že během toho legislativního procesu, jak se teprve usazoval a potvrzoval, a vlastně byl ukončen až 27. listopadu, by nám ta informační kampaň nepomohla ve věci informování občanů.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Do značné míry jsme byli jako představitelé státu bezbranní. Nebylo jasné, zda skutečně od 1. 1. 2013 poběží druhý pilíř důchodové reformy. Za druhé bohužel platí, že s nějakou špatnou, negativní zprávou, kritickou zprávou se v médiích uchytíte lépe než s pozitivní zprávou. Sami to víte, když napíšete článek, nebo připravíte reportáž, která má negativní vyznění, máte záruku, že bude publikována. Když natočíte něco pozitivního, tak to zpravidla vystřihnou, nebo to editor pustí až na závěr. Takže víte, o čem mluvím. A třetí záležitost je, že v tomto chceme komunikovat i s médii, protože jak ze strany vládních institucí, tak ze strany penzijních společností budou použity inzertní prostředky a bude použita i tato metoda komunikace s klienty a občany ČR.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme vám za vaši účast a pozornost i za otázky a hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po setkání premiéra Petra Nečase se zástupci Asociace penzijních fondů, 6. prosince 2012

Související zprávy