Tiskové konference

12. 12. 2012 17:27

Tiskový brífink po uvedení ministra dopravy do funkce, 12. prosince 2012

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Pan prezident dnes na můj návrh jmenoval pana Ing. Zbyňka Stanjuru ministrem dopravy. Na resort ministerstva dopravy přichází zkušený politik a zkušený manažer, člověk, který působí v tomto volebním období v hospodářském výboru, který je gesčním výborem vůči ministerstvu dopravy, navíc má dlouholeté zkušenosti z veřejné správy, protože působil dlouhá léta jako primátor v čele magistrátního města. Vedle toho má zkušenosti manažerské i ze soukromého sektoru a já nepochybuji, že tuto práci, tento úkol zvládne. Nám se podařilo zajistit relativně slušný objem investičních prostředků do dopravní infrastruktury v rozpočtu na příští rok, který vyzývá o to více k tomu, aby veškerá výběrová řízení a veškeré procesy spojené s těmito investičními prostředky byly maximálně transparentní a efektivní. Je tady také celá řada konkrétních úkolů, počínaje transformací Ředitelství silnic a dálnic, až po některé klíčové kroky, které se týkají i železniční dopravy, tzn. situace v Českých drahách, ale i v jejich dceřiné společnosti ČD Cargo, nebo naopak ve Správě železniční dopravní cesty. Nepochybuji o tom, že pan ministr Stanjura tyto úkoly zvládne. Mimo jiné i proto, že byli ve velice častém kontaktu s panem ministrem Dobešem, odcházejícím ministrem, kde celou řadu věcí konzultovali, protože jak jsem již řekl, pan Ing. Stanjura byl členem hospodářského výboru. Chtěl bych také využít této příležitosti a poděkovat panu Mgr. Dobešovi za všechno pozitivní, co udělal v resortu ministerstva dopravy. Jsem přesvědčen, že na všechny tyto pozitivní kroky naváže i pan ministr Stanjura a já jsem si té spolupráce s panem Mgr. Dobešem velmi vážil. Požádal bych pana ministra Stanjuru.

Zbyněk Stanjura, ministr dopravy: Hezké odpoledne. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za důvěru, že si mě do svého týmu vybral. Je to velký resort, přistupuju k tomu s respektem, ale s odhodláním a obecně chci říct, že se budu snažit šetřit provozní výdaje tak, abychom ty peníze mohli použít na investice. Abychom svěřené prostředky investovali efektivně a hospodárně. K tomu budou sloužit kroky, které tady s týmem spolupracovníků budeme do konce volebního období prosazovat. Těším se na spolupráci s lidmi, kteří na ministerstvu dopravy působí. Chci říct, že tady neočekávám žádné velké personální otřesy, ale naopak, že se rychle naše spolupráce rozběhne tak, abychom v řádu dnů řešili aktuální úkoly a v řádu týdnů ty, které máme šanci stihnout do konce volebního období.

Pavel Dobeš, odstupující ministr dopravy: Dámy a pánové, dobrý den. Já bych v první řadě chtěl moc poděkovat panu premiérovy za ten rok a půl, kdy jsem měl možnost a čest být členem jeho vlády, za tu zkušenost a šanci velmi děkuji. Také jsem velmi rád, že v tuto chvíli ministerstvo dopravy má znovu ministra. Je to velmi důležité, protože to ministerstvo opravdu potřebuje kontinuitu, potřebuje také stabilitu. Já bych si velmi přál, aby to bylo do konce volebního období již naposled, kdy dojde ke změnám na ministerstvu dopravy jako takovém. V tuto chvíli se v tomto roce podařilo ministerstvu dopravy začít čerpat finanční prostředky z Evropské komise, což je velmi pozitivní zpráva. Čekali jsme na ni poměrně dlouho a je důležité, abychom pokračovali i v tom následujícím roce právě v tom, že finanční prostředky tak jak bylo zmíněno, které jsou v tuto chvíli připraveny pro rok 2013 a2014, aby byly efektivně využity a aby infrastruktura, jak železniční, tak silniční doznala toho, co v tuto chvíli v ČR potřebuje. Takže ještě jednou velmi děkuji a přeji hodně úspěchů panu ministrovi Stanjurovi.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy.

Prima, Jiří Frélich: Já bych se chtěl zeptat, pane premiére vás, a také pana ministra, jestli je prioritou nového ministra slučování ministerstev, a co je vlastně faktickým důvodem slučování?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je naším cílem, samozřejmě musíme respektovat stávající znění kompetenčního zákona, nicméně transformovat ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu do jedné složky, tzn. ministerstva hospodářství, které bude mít na starosti mimo jiné kompletní infrastrukturu, tzn. od dopravní až po energetickou. Nicméně to není úkol, který jde zvládnout skokově, vyžaduje poměrně značný objem legislativních prací. Slibujeme si od toho efektivnější spravování investičních prostředků, ale také úsporu provozních výdajů. Mezi ministerstvy, která mají podobné zaměření, existuje celá řada duplicit, které je možné redukovat a tím dojít i k úsporám státních výdajů. Chci připomenout, že vláda musí na redukci agend a redukci úřadů ušetřit pro rok 2014 12 mld. korun. Jedním z těchto kroků, jednou z vlajkových lodí je i vytvoření silného ministerstva hospodářství.

Chci také zdůraznit, že tento krok má jednoznačnou podporu podnikatelských a průmyslových kruhů. Tzn., mít tady skutečně jedno silné hospodářské ministerstvo, které bude mít na starosti veškeré významné i např. investiční akce, které půjdou ze státního rozpočtu, čili povede to i k větší efektivitě vynakládání těchto prostředků, i k tomu, že podnikatelská sféra a průmyslová sféra bude mít tady velmi silného partnera v podobě jednoho ústředního orgánu státní správy. Chci zdůraznit, že to bude proces, který bude pozvolný, nikoliv skokový a proces slučování těchto ministerstev a vytvoření ministerstva hospodářství bude dělán pod mou osobní gescí, tzn., vytvoříme speciální pracovní tým založený na mně, panu ministru dopravy a panu ministru průmyslu a obchodu, který bude tuto fúzi ministerstev připravovat. Nebude se jednat o zrušení ministerstva dopravy, jak se někdy v médiích chybně uvádí, ale o fúzi a vytvoření pod hlavičkou dnešního MPO, o ministerstvo hospodářství.

Česká televize: Já bych se chtěla zeptat pana ministra Stanjury, s jakými pocity půjdete na večerní, pro vás vlastně první jednání vlády?

Zbyněk Stanjura, ministr dopravy: S pocity nováčka. Půjdu tam poprvé, takže naštěstí řadu ministrů znám dlouhodobě z působení v Poslanecké sněmovně, takže nejdu úplně do neznámého prostředí. Možná bude neznámá místnost, ve které budu zasedat, ale jsou to mnozí lidé, se kterými roky vyjednávám, ať už ve vlastní politické straně. S mnohými z koaličních ministrů jsem chodil roky na koaliční vyjednávání. Takže nové prostředí, ale staronoví kolegové či partneři k tomu politickému dialogu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po uvedení ministra dopravy do funkce, 12. prosince 2012

Související zprávy